جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/04/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2794


آشنايي با شبيه سازي
شبيه سازي از ديدگاه فقه اسلامي

اخبار پزشكي


نامه دانشوران


 آشنايي با شبيه سازي  
 شبيه سازي از ديدگاه فقه اسلامي

       مصطفي محقق داماد : اکنون با دو اشکال روبرو هستيم.
1- خود شبيه سازي براي بسياري از فقها ، واقعيت و حقيقت آن روشن نشده است.
2- براي فتواي تحريم که فقها براساس استدلال هاي ادله موجود ،مي دهند، مستند فقهي نداريم ،از طرفي آينده بشري نيز در اين مورد با تاريکي و ظلمت روبرو شده است که با کرامت بشري تطبيق نمي کند ، به عبارت ديگر با ارائه تعريف ازکرامت بشري مي توانيم مستندات فقهي براي مسيله شبيه سازي ارائه کنيم و در اين شرايط نمي توانيم براي مسئله شبيه سازي وکلونينگ فتواي فقهي صادر کنيم.
       پس به طورکلي ، درباره حکم شبيه سازي انساني ، در ميان عالمان شيعه اتفاق نظري وجود ندارد، زيرا آنان درباره شبيه سازي انساني نظريات  متفاوت و گاه متضادي اتخاذ کرده و فتواهاي مختلفي صادر کرده اند ودرحالي که برخي آن را کاملا  مجاز شمرده اند، برخي ديگرآن راحرام شمرده اند.
اهل سنت و مسئله شبيه سازي
 اکثر قريب به اتفاق مجامع فقهي و علماي اهل سنت ، شبيه سازي انسان را حرام اعلام کرده اند ، ازجمله :
 مجمع تحقيقات اسلامي دانشگاه الازهر : يکي از بالاترين مراجع ديني اهل سنت به رياست شيخ محمد سيد طنطاوي ، با صدور فتوايي ، شبيه سازي انسان را ناقض کرامت انساني و حرام اعلام کرد و جلوگيري از آن را واجب دانست .
       آکادمي فقه اسلامي:  طي نشست سالانه  ، مورخ 28 ژوئن سال 1997 در شهر مکه ،شبيه سازي انسان را ، به علت اينکه منشا مشکلات غير قابل کنترل اجتماعي و اخلاقي مي شود ، غير قابل تجويز اعلام کرد(47)
       نصر فريد واصل : حرمت شبيه سازي انسان را اجماعي وحرام دانسته است.
       يوسف عبدالله قرضاوي : به دليل مغايرت با سنت هاي الهي تنوع الوان و  زوجيت و بروز مفاسدي از قبيل آشفتگي وضعيت قرابت و نسب کلون ها ،حرام است .
       معظم الدين صديقي :  به علت  اين که  موجب آسيب به شخصيت و کرامت انسان و خانواده و جامعه مي شود ،حرام مي داند .
 ابن عثيمين: وي کمترين مجازات مبتکران شبيه سازي را ، بريدن دست ها و پاهاي آنان مي باشد (مجازات مفسدفي الارض)، زيرا اين کار، بزرگترين فساد در زمين است.
       محمد رافت عثمان  :براي شبيه سازي انسان پنج حالت تصور کرده است :
  -1 تخمک از يک زن و سلول بدني از زن ديگرگرفته شود : اين حالت از شبيه  سازي قطعا حرام است به دليل چند قاعده اصولي و فقهي:     
اول: قاعده قياس : اين نوع همانند سازي ،مشابه به رابطه جنسي بين دو هم  جنس است که حرام مي باشد ،پس اگر رابطه جنسي بين دو هم جنس حرام است، زاد و ولد بين آن دو نيز به طور قطع حرام خواهد بود.     
دوم : قاعده سد ذرايع : چراکه اگر اين امر بين زن  ها شايع شود، باعث انتشار تباهي مي گردد.     
سوم: جلوگيري از ضرر نفسي و اجتماعي که فرزند در آينده دچار آن مي شود.
2- سلول بدني از خود زن صاحب تخمک گرفته شده باشد : اين صورت نيز مانند صورت قبلي حرام است و دليل حرمت نيز دلايل پيشين است.
3- سلول بدني از يک حيوان گرفته شود:حکم اين صورت نيزحرمت است ; زيرا کار بيهوده است و باعث نقص کردن مخلوق خدا مي شود .
4- سلول بدني از يک مردي که با صاحب تخمک بيگانه است گرفته شود ، در اين صورت نيز حرام است ; زيرا اين حالت مانند زناست بنابراين حکم زنا را دارد.
5- سلول بدني از شوهر زن صاحب تخمک گرفته شده باشد.وي چهار حالت اول را حرام دانسته وتنها در مورد پنجم قائل به جواز آن شده است.
آثار فقهي شبيه سازي انسان
  شبيه سازي صرف نظر از جواز يا عدم جوازآن ، داراي آثارو پيامدهاي زيانبار و تبعاتي است که نمي توان حکم به جواز اين عمل کرد،ذيلا اين آثار و پيامدها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف) به هم خوردن نظام خانواده و ايجاداختلال دروضعيت قرابت ونسب افراد کلون  شده
 شبيه سازي انسان دخالت و نقش مرد را از جريان توليد مثل انسان حذف و زمينه را براي توليد مثل بدون نياز به تشکيل خانواده  فرآهم مي سازد و در صورتي که اين شيوه رواج يابد ، نظام خانواده متزلزل خواهد شد.از سوي ديگرنسب  فرد ،به طور طبيعي حاصل مقاربت پدر و مادر و لقاح سلول هاي جنسي آن ها با يکديگر است .رابطه نسبي فرد با پدر و مادر و ساير ا قارب، از نظر اجتماعي نشانگر هويت او و از نظر شرعي وحقوقي تعيين کننده بسياري از حقوق و تکاليف خانوادگي او ، مانند محرميت ، حرمت نکاح ،توارث و حق نفقه و حضانت است ،آيه شريفه " هوالذي خاق من الما» بشرا فجعله نسبا و صهرا " ( فرقان ، 54 ) در مقام بيان همين معني است. شبيه سازي انسان  ، بي ترديد اين رابطه طبيعي و  قانوني را به هم مي زند و تعيين قرابت و نسب را با اشکال و ابهام روبه رو مي سازد.
  بعضي از قايلين به جواز شبيه سازي ، مي گويند اگر اين سلول در رحم زني پرورش يابد و انسان شود، احکام  مادر و فرزند بين آن ها جاري است که ، موسوي اردبيلي، ازجمله آن هاست.در تاييد اين نظر مي توان به آيه شريفه " ان امهاتکم " (/1 مجادله2 )، استنادکرد.اين آيه،هرچند راجع به ظهار ودر مقام رد کساني است که درزمان جاهليت ، با تشبيه همسر خود به مادرشان ،او را بر خود حرام مي دانستند ، ولي ظاهر آن دلالت بر اين دارد که به هر حال زني که بچه را به دنيا مي آورد ،  مادر او محسوب است . از اين رو برخي از فقها  ، در پاره اي از مسائل فقهي ، ولايت را معيار لحوق فرزند زن دانسته اند.
 همچنين ، شايد بتوان مادر جانشين را ، به قياس اولويت، مادر رضاعي طفل محسوب کرد .يعني ; همان  ملاکي را که در مورد  قرابت رضاعي  وجود دارد وطفل در اثر شير خوردن از پستان زن حکم فرزند او را پيدا مي کند و ساير آثار حقوقي ، مانند توارث بر  آن بار  نمي شود . علاوه براينکه تعيين پدر طفل کماکان با مشکل روبه رو است.
ب ) احتمال بروز بيماري در افراد کلون شده
  در حال حاضر آثار طبيعي شبيه سازي انسان نا شناخته است و احتمال بروز اختلالات جسمي و رواني در کلون ها بسيار زياد است وطبق گزارش هاي منتشرشده ،بسياري از حيواناتي که شبيه سازي شده اند ، از نظر جسمي با  مشکل روبه رو هستندازجمله دالي که معلوم شد سن او شش سال بزرگتر از سن شناسنا مه اي اوست و در واقع دالي در زمان تولد بيش از شش سال سن داشته است .علاوه بر اين ،تنوع ژنتيکي در گياهان وگوناگوني نژادها ، عامل مقاومت آن ها در  مقابل بيماري ها است وشبيه سازي دردراز مدت ممکن است موجب کاهش تنوع ژنتيکي ونژادي انسان و در نتيجه از بروز بيماري هاي فراگير و مرگبار جلوگيري کنند ،اما در حال حاضر، با توجه به اين مخاطرات نمي توان از نظر فقهي آن را تجويز کرد و فوايد نادري از قبيل امکان  بچه دار شدن زوج هاي نا بارور  و از طرق ديگر ، مثل باروري مصنوعي قابل حصول است ونمي تواند تجويز اين عمل را توجيه کرد.
ج) آسيب به دهندگان تخمک و مادران جانشين
  مطابق آمارهاي  موجود در شبيه سازي هايي که در چند سال اخير براي کلون کردن حيوانات صورت گرفته است، نرخ موفقيت بسيار پايين بوده و فقط 5 درصد  ،از تلاش ها منتهي به ولادت کلون هاي زنده شده است ، به عبارت ديگر ، 95 درصد از جنين هايي که به مادران جانشين انتقال داده شده ، ياحيات آن ها درهمان مرحله اوليه متوقف شده يا در مراحل بعد سقط شده اند وطبق برخي ازگزارش ها منجربه مرگ تعدادي از آن ها شده است.با چنين وضعي دهندگان تخمک و مادران جانشين دچار صدمات و آسيب هاي زيادي مي شوند. بنابراين، به فرض امکان پذير بودن شبيه سازي انسان ،اين عمل مادران  جانشين را درمعرض آسيب هاو مخاطرات جسمي  فراوان قرار مي دهد،که صرف نظر از سايردلايل، با توجه به ادله فراوان مربوط به احترام و لزوم حفظ نفس از هلاکت ، اين مشکل ازنظر فقهي وحقوقي به تنهايي، مي تواند مانع تجويز شبيه سازي انسان باشد.
نتيجه گيري
 شبيه سازي ، به معناي توليد مثل غير جنسي ، در طبيعت وجود داشته است و اکتشاف جديدي محسوب نمي گردد.با وجود اين شبيه سازي اولين پستانداردرسال1996 وانتشارخبر تولد غيرجنسي يک گوسفند درسال 1997 ، نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ژنتيک وبيوتکنولوژي ايجادنمود،اين خبر امکان شبيه سازي انسان را تقويت کرد و نگراني هايي در جامعه بشري به همراه آورد ، به نحوي که سرپرست گروه توليد کنندگان آن گوسفند نيز به مخالفت با شبيه سازي انسان پرداخت.
 انديشمندان اسلامي با توجه به چهارچوب ها ومباني شريعت پاسخ روشني به اين سوال دهندکه آياشبيه سازي مغايرتعاليم الهي محسوب مي گردد ياخير؟ مخالفان شبيه سازي از ديدگاه اسلامي همان دغدغه هاي مربوط به شبيه سازي انسان را با مباني اسلامي مطرح نموده اند :
  درجهان اسلام  و در ميان شيعيان ، گروهي اصل شبيه  سازي رادرصورتي که محذور شرعي نداشته باشد و موجب اختلال نظام نشود ،  جايز دانسته اند ، گروهي ديگر به دليل مفاسد متعدد فقهي، حقوقي ، اخلاقي و تکويني آن را  از معاصي کبيره شمرده اند و به  ممنوعيت وتحريم ان فتوا داده اند و گروه سوم حکم شبيه  سازي را  به  نحوه کاربردآن مقيد کرده اند.کاربردهاي درماني و مثبت را جايزو استفاده هاي منفي و زيانبار را حرام دانسته اند.
  درميان اهل تسنن،مخالفت ها ازشدت بيشتري برخورداربوده است ،به طوري که علماي اهل تسنن به اتفاق اين عمل را درموردانسان برخلاف شرع وحرام دانسته اند.
 درنهايت ،از نظر فقه اسلامي، اگر نتوان قايل به حرمت ذاتي شبيه سازي زايشي انسان شد،زيان ها و پيامدهاي سو» اين عمل،به ويژه به هم خوردن نظام خانواده ، ايجاد اختلال در وضعيت قرابت ونسب کلون ها و وجود احتمال  قوي مبني بر بروز اختلالات جسمي و رواني درکلون ها ،ورود آسيب و زيان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشين ، با نظربه ادله مربوط به احترام نفس انسان ولزوم صيانت آن از آسيب و قواعدي مانند ; قاعده لاضرر و لزوم جلوگيري از اختلال نظام ، اقتضاي منع آن را دارد، اما شبيه سازي انسان براي کاربرد درماني و پژوهشي واستخراج سلول هاي بنيادين از جنين کلون شده ، با توجه به اينکه ادله منع سقط جنين ناظر به مراحل بعد از استقرارآن در رحم است وبا عنايت به اينکه انتظار مي رود اين پژوهش ها، منتهي به تحولات وپيشرفت هاي بسيار با اهميت علمي درعرصه طب زيستي بشود ،که به نفع کل جامعه بشري خواهد بود، قابل تجويز به نظر مي رسد.


 اخبار پزشكي 


يک شرکت ژاپني، کارآمدترين باتري خورشيدي جهان را ساخت

ايرنا:شرکت ژاپني "ميستوبيشي الکتريک" اعلام کرد: اين شرکت موفق به ساخت کارآمدترين باتري خورشيدي در جهان شده است. اين باتري خورشيدي، نور دريافت شده از خورشيد را تبديل به برق مي کند. به گزارش روزنامه "آساهي"، اين باتري خورشيدي در مقايسه با باتريهاي مشابه کنوني، مي تواند تا حداکثر 50 درصد بيشتر برق توليد کند.پژوهشگران اين شرکت ژاپني، با ايجاد پستي و بلندي بسيار ريز در سطح نانو بر روي صفحه کريستال سيليکومي کاربردي در اين باتري، به اين دستاورد رسيده اند.آنها با انجام اين کار، سطح بازتاب و هدر رفتن نور خورشيد تابيده شده به صفحه اين باتري خورشيدي را کاهش داده و توانستند ميزان جذب و استفاد مفيد از نور تابيده شده را افزايش دهند.شرکت ميتسوبيشي الکتريک برنامه دارد که تا سه سال ديگر زمينه ساخت انبوه اين باتري خورشيدي را فراهم کند. اين شرکت ژاپني در کنفرانس بين المللي علوم الکترونيکي نيروزاي نوري که اواخر سال جاري ميلادي در شهر فوکواوکا در غرب ژاپن برگزار خواهد شد، اين دستاورد را اعلام مي کند.

 يک زن ويتنامي بر اثر ابتلا به آنفلوانزاي مرغي درگذشت

ايرنا : يک زن 28 ساله ويتنامي بر اثر ابتلا به ويروس "آنفلوانزاي مرغي" (H5N1) جان خود را از دست داد. به گزارش  خبرگزاري فرانسه از هانوي، يک مقام بهداشتي ، مرگ اين زن در يکي از بيمارستانهاي اين شهر را تاييد کرد.در ماه جاري اين دومين قرباني آنفلوانزاي مرغي در ويتنام است که جان خود را از دست مي دهد.دانشمندان از آن بيم دارند که ويروس آنفلوانزاي مرغي نوع "اچ.5 ان.1  (H5N1)با تغيير جهش ژني ، از طريق انتقال انساني به مرگ ميليون ها نفر در جهان منجر شود. اين بيماري در سال  1918 ميلادي ميليون ها نفر را به کام مرگ فرستاد.

بيش از 90 درصد از مردم اندونزي دچار افسردگي هستند 

نتيجه تحقيقات انجمن پزشکان اندونزي نشان داد 93 درصد از مردم اين کشور دچار افسردگي هستند. به گزارش ايرنا از جاکارتا، روزنامه جاکارتا پست در اين باره نوشت: از آغاز بحران اقتصادي اندونزي در سال 1997 ميلادي تا کنون نرخ افسردگي در اين کشور افزايش يافته است.رييس انجمن پزشکان اندونزي نيز گفت: تمايل به نقض قوانين، گوشه گيري و عدم اشتياق به انجام فعاليت هاي اجتماعي،از نشانه هاي افسردگي در کشور است.دفتر منطقه اي سازمان جهاني بهداشت نيز اعلام کرده است نرخ خودکشي در اندونزي در حال افزايش است و بين سالهاي 1997تا 98 ميلادي 23 نفر فقط در شهر جاکارتا دست به خودکشي زدند.

خنده باعث افزايش حس کمک به ديگران مي شود
محققان دريافتند خنده باعث افزايش حس کمک به ديگران و مددکاري در افراد مي شود.
به گزارش باشگاه  خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان تحقيقات محققان نشان مي دهد افراد بعد از ديدن فيلم هاي کمدي و خنديدن بيشتر از وقتي که فيلم هاي جدي و خشن مي بينند و نمي خندند در کارهاي مشارکتي به هم کمک مي کنند.بنابراين گزارش هرچه قدر شرکت کنندگان در اين تحقيق حس تماشاي فيلم کمدي بيشتر خنديده بودند به همان  نسبت بيشتر کمک و همياري انجام دادند.همچنين محققان احتمال مي دهند عامل اصلي افزايش حس کمک و مددکاري در افراد بعد از خنديدن، ترشح هورمون شادي يا سرتونين باشد که حين خنديدن بيشتر ترشح مي شود.


70 درصد جوانان زير20 سال ايراني
 قليان مصرف مي کنند
کرج - خبرنگار آفرينش
سرپرست مرکز بهداشت کرج گفت: براساس آمار 70 درصد جوانان زير20 سال کشور به مصرف قليان روي آورده اند.
دکترسعيد محمدي با اشاره به عوارض ناشي ازمصرف قليان اظهارداشت: برخلاف تصورعمومي و براساس تحقيقات ثابت شده که مضرات قليان بسياربيشترازسيگاراست. نيکوتين و مونوکسيدکربن ازجمله مواد سمي هستند که درقليان وجود دارند و باعث ابتلاي مصرف کننده آن به سرطان ريه ، برونشيت مزمن، آسم ، سرطان گلو وحنجره، سرطان دهان ولب و عوارض ريوي مي شوند. اين مواد ابتدا غده فوق کليوي را تحريک کرده و باعث افزايش فشارخون مي شوند وپس ازآن آسيب هاي قلبي را در مصرف کننده به وجود مي آورند.
وي افزود: تنباکو ماده اي است که آلودگي ميکروبي دارد و عفونت هاي ريوي ايجاد مي کند و براساس بررسي ها سمي که تنباکو توليد مي نمايد باعث سرطان کبد مي شود.
همچنين طعم دهنده هايي که درقليان مورد استفاده قرارمي گيرند به شدت حساسيت زا هستند و سرطان زايي اين مواد ثابت شده است.
آب قليان نيزبرخلاف تصورعمومي تنها ميزان حرارت دود را کاهش مي دهد وازاثرات مضر مواد زيان آورنمي کاهد.
دکترمحمدي ازعوارض ديگراستفاده مداوم و مستمرازقليان را تجمع مونوکسيدکربن درخون دانست وبيان داشت: اين تجمع دردرازمدت باعث سرگيجه ، سردرد، تهوع و حتي بيهوشي مي شود. ضمن اينکه بررسي ها نشان داده است که تجمع مونوکسيدکربن درخون کساني که قليان مصرف مي کنند ، به مراتب بسياربيشترازتجمع آن درخون افراد سيگاري است. همچنين ميزان نيکوتيني که درقليان وجود دارد بيشترازسيگارو درصورت مصرف مداوم 10 برابر هرويين زيان آور مي باشد. چنانکه طبق مطالعات محققان کشورانگلستان بيماري هاي قلبي عروقي درکساني که قليان و پيپ مصرف مي کنند بيشترازافراد سيگاري اتفاق مي افتد.
وي همچنين تصريح کرد: براساس آمارميزان سرطان دهان ، لب ، ريه ، گلو و... درمردان 4 برابربيشتر اعلام شده است که عامل عمده آن مصرف قليان و پيپ مي باشد.
سرپرست مرکزبهداشت کرج درادامه برجستگي هاي غيرعادي روي مخاط دهان ، خونريزي و درد وبي حسي مخاط و زخم هاي روي آن را به عنوان مهمترين علائم سرطان مخاط دهان برشمرد و تاکيد کرد: با توجه به مضراتي که قليان براي افراد ايجاد مي کند وبراساس برنامه هاي وزارت بهداشت عمليات جمع آوري قليان سراها درتهران و برخي ازشهرستان هاي کشورآغاز شده است وبايد هرچه زودتردرکرج نيزاجرايي شود. پيشنهاد ما درمرکزبهداشت اين است که ابتدا دراين زمينه به خصوص درمدارس فرهنگ سازي صورت گيرد تا تقاضا دراين رابطه کم شده و خود افراد به مضرات مصرف قليان پي ببرند. پس ازآن به پشتيباني نيروي انتظامي و دادستاني با قليان سراهايي که قانون را رعايت نمي کنند ، برخورد شود.
 
ضرب آهنگ تتا در مغز باصداي بلند تغيير مي کند

گروهي از دانشمندان آمريکايي کشف کردند که "ضرب آهنگ تتا" در نورون هاي مغزي، در پاسخ به جملاتي که با صداي بلند تلفظ مي شوند به روشي حساس و خاص تغيير مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر، گروهي از محققان دانشگاه مريلند کشف کرده اند "ضرب آهنگ تتا" که بين 4 تا 8 هرتز در ثانيه نوسان مي کند در پاسخ به جملاتي که با صداي بلند گفته شده اند، به شدت تغييرمي کند. اين محققان که نتايج تحقيقات خود را در مجله " سل پرس" منتشر کرده اند، در منطقه اي از مغز که در فرايندهاي شنوايي شرکت مي کند و عنصر کليدي براي توانايي تمايزهاي زباني به شمار مي رود ، کشف کردند که نواسانات طبيعي اين بسامد به مغز اين امکان را مي دهد که ازبخش هاي تکلم شده طول يک سيلاب نمونه برداري کند.مطالعاتي که تاکنون در اين خصوص انجام شده بود ، به دنبال عملکرد پاسخ نورون ها به صداي صحبت بود، اما اين اولين بار است که دانشمندان موفق شده اند مرکزي را براي درک ديناميک پاسخ پيچيده نوروني به تلفظ و لحن زبان انسان پيدا کنند.اين دانشمندان در آزمايشات خود جملات مختلف چندين داوطلب را شنيدند و در اينحال فعاليت مغزي آنها را به کمک مغناطوانسوفالوگرافي کنترل کردند.مغناطوانسوفالوگرافي ، تکنيک تصويرسازي مغز است که به کمک آن مي توان جنبه هاي مختلف عملکرد داخلي مغز انسان را با اندازه گيري فعاليت الکترومغناطيس مغز جمع آوري کرد. با اندازه گيري ميدان هاي مغناطيسي که توسط جريان الکتريکي در داخل نورون ها توليد شده اند، اين ابزار مي تواند فعاليت مغز درعملکردهاي مختلف را بطورهمزمان شناسايي کند.بنابراين گزارش، اين دانشمندان با استفاده از اين تکنيک مشاهده کردند که "ضرب آهنگ تتا" که بين 4 تا 8 هرتز بر ثانيه نوسان مي کند، در پاسخ به جملاتي که با صداي بلند تلفظ شده اند، تغيير مي کند.همچنين هنگامي که دانشمندان با کم کردن صدا قابليت فهم جملات را تغييردادند، ضرب آهنگ تتا طنين خود را با جمله تلفظ شده از دست داد.به اعتقاد اين محققان، اين آزمايش نشان مي دهد که مغز در فاز امواج تتا که بطور مداوم توليد مي شوند در پاسخ به سيگنال هاي زباني براي جملات تلفظ شده تفاوت قائل مي شود.
 
نوشيدن قهوه مانع از اسپاسم عضلات پلک مي شود
محققان دريافتند نوشيدن قهوه مانع از اسپاسم عضلات پلک و بروز نابينايي ناشي از آن مي شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان ايتاليايي تاثير قهوه را بر روي بيماران مبتلا به اسپاسم بلفاريت يا گرفتگي عضلات پلک که تکان ها و حرکات شديد ناشي از آن مانع از ديد مبتلايان شده بود، مورد بررسي قرار دادند.نتيجه تحقيق نشان داد مصرف روزانه يک تا دو فنجان قهوه در روز، خطر بروز اين عارضه را بسيار کاهش مي دهد.بنابر اين گزارش، اسپاسم پلک اغلب در افراد سنين 50 تا 70 سال رخ مي دهد و حتي مي تواند منجر به نابينايي آنها شود. اين بيماري اغلب از عضلات پلک چشم آغاز شده و در ساير عضلات صورت گسترش مي يابد.بر اساس اين تحقيقات، افرادي که قهوه مي نوشند کمتر به اين عارضه مبتلا مي شوند. همچنين محققان معتقدند قهوه، گيرنده هايي در مغز را که با لرزش هاي عضلات پلک در ارتباط هستند محاصره و عملکرد آنها را مختل مي کند.يادآور مي شود; محققان احتمال مي دهند قهوه تاثير مشابهي را بر روي بيماري پارکينسون داشته باشد.


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه
 واحد علوم و تحقيقات
عرفان اسلامي

مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

 عرفان شهادت
  خدايار، دادخدا; عرفان شهادت; راهنما: اسماعيل حاکمي; مشاور: عزتالله دهقان; تاريخ دفاع: 287/06/08 ;79ص.
کليدواژهها: شهيد، غيب، شهودباطن، حجاب ناسوتي تن، سلوک علمي، عشق الهي، قرب، کمال، ولايت، افعال ربوي، جهاد، عنديت، حيات حقيقي، ارتزاق الهي، شفاعت.

چکيده
«شهيد» واژه مقدسي است که در همه جوامع داراي ارزشي ويژه است، مفهوم «شهيد» در اسلام به «کشته راه خدا» اطلاق ميشود، يکي از معاني «شهيد» کشف و شهود باطن و غيب است، يعني شهيد کسي است که با رفع حجاب ناسوتي تن، ديده جانش به مراتب و عوالم ملکوت منور گشته است، همانگونه که عارف بر اثر سير و سلوک علمي و عملي و رياضت و تهذيب نفس و جهاد اکبر، «شهيد عشق الهي» گرديده و مراحل و منازل و مقامات قوس صعود را طي کرده به مقام «قرب» و «کمال» و «ولايت» ميرسد و شاهد تجليات ذاتي و صفاتي و افعال ربوبي در همه هستي ميگردد و به غايت و منتهي النهايات آرزوي خويش که همان فنا و توحيد است ميرسد. شهيد نيز عارفي است که سير و سلوک و مقامات و احوال خاص خويش را دارد. لذا در وادي طلب قرار گرفته به اقرب طرق و اشرف سلوک و اعظم ذکر و اکبر عبادت يعني «جهاد» و قتال فيسبيلالله ميپردازد، عرفان عملي شهيد و رياضت و رهبانيت او «جهاداصغري» است که همره «جهاد اکبر» او بوده است، شهيد در حقيقت دوبار شهيد شده است يک بار «شهيد» جهاد اکبر گرديده و ديگربار «شهيد» «جهاداصغر» به دست دشمن، و شهادت اوج چشم پوشي از نفس است و شهادت ثمره عرفان اوست.
خداوند به پاس اخلاص او در جهاد همه جانبه اش، شهيد را در دنيا مصداق حديث قرب فرايض و حديث قرب نوافل گردانيده و چشم و گوش و دست و زبان او ميشود و مقام مشاهده و کشف و حضور را به او عطا ميکند و در آخرت او را به مقام «عنديت»، «حيات حقيقي»، «ارتزاق الهي» و «شفاعت» و ... نائل ميگرداند و همنشين انبيا» و صدقين (ع) ميگرداند. بنابراين «شهيد» اعرف عرفاست و مصداق حقيقي شهيد عشق الهي است.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته