جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/04/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2794

خلاصه آخرين اخبار آزمون سراسري در آفرينش امروز
شمارش معکوس کنکور آغاز شد


تاريخ توزيع کارت داوطلبان آزمون غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي
جدول توزيع کارت هفتم ، نهم و دهم تيرماه در روزنامه آفرينش منتشر مي شود

شرايط پذيرش دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي اعلام شد


کوتاه و خواندني


 خلاصه آخرين اخبار آزمون سراسري در آفرينش امروز
 شمارش معکوس کنکور آغاز شد 

شمارش معکوس براي کنکور 86 با توزيع کارت آزمون در سراسر کشور آغاز شد. براي آگاهي خوانندگان آفرينش مهم ترين اخبار کنکور به طور فهرست وار ذکر مي شود تا داوطلبان از نحوه توزيع کارت و اخبار ازمون مطلع شوند.
-همراه داشتن فتوکپي تقاضانامه يا کارت اعتباري ثبت نام براي داوطلبان اينترنتي براي دريافت کارت کنکور الزامي است.
-کارت کليه متولدين سال هاي 65 و 66 صبح امروز و کليه متولدين سال 64 و سال هاي قبل از آن بعد از ظهر امروز توزيع مي شود.
-کارت ورود به جلسه داوطلباني که از طريق اينترنت در کنکور سراسري ثبت نام کرده اند، همانند ساير داوطلبان در شهرستان ها بر اساس سال تولد و در تهران براساس شماره شناسنامه و سال تولد در حوزه هاي تعيين شده در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 تير ماه توزيع مي شود.
- امسال کنکور در 17 کشور خارجي برگزار مي شود و کارت ورود به جلسه اين داوطلبان نيز از طريق وزارت امور خارجه در مدارس ايراني اين کشورها توزيع مي شود.
- مدارک مورد نياز براي دريافت کارت کنکور عبارتند از: شناسنامه عکسدار يا کارت ملي و يا کارت شناسايي معتبر عکسدار و کارت اعتباري ثبت نام براي داوطلبان اينترنتي و يا فتوکپي تقاضانامه از مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه بوده و اين کارت منحصرا به شخص داوطلب ارايه مي شود.
- کارت ورود به جلسه آزمون هاي هنر و زبان هاي خارجه جداگانه صادر شده است، بنابراين داوطلبان بايد کارت ورود به جلسه مربوطه را نيز علاوه بر کارت ورود به جلسه گروه آزمايشي خود، دريافت کنند. براي اين دسته از داوطلبان دو کارت ورود به جلسه صادر شده است.
- نشاني هايي که جدول توزيع کارت در آنجا درج شده است، عبارتند از: روزنامه آفرينش روزهاي 31 خرداد ماه، 2، 3 و 4 تيرماه، پيک سنجش، 28 خردادماه، سايت سازمان سنجش به نشاني org.sanjesh.www
- امسال براي نخستين بار نشاني محل آزمون بر کارت ورود به جلسه داوطلبان تهراني از سوي سازمان سنجش درج شده است. داوطلبان از سازمان سنجش تشکر کردند.
- برخي داوطلبان همچنين از اينکه فقط شخص داوطلب بايد براي دريافت کارت ورود به جلسه مراجعه کند و کارت به ساير افراد خانواده وي داده نمي شود، ابراز نارضايتي کردند.
- نمايندگان سازمان سنجش مستقر در مراکز توزيع کارت، به داوطلباني که به هر دليلي کارت ورودي آنها داراي نقص است، توصيه مي کردند موارد مندرج در پشت کارت ها را به دقت مطالعه کنند و با تهيه کپي از کارت آزمون و مشخص کردن مورد نقص در کپي کارت ورودي، آن را به مسئوولين سازمان سنجش مستقر در حوزه هاي رفع نقص تحويل دهند.
- ازدحام در حوزه هاي توزيع کارت براساس کد ملي  در روز نخست توزيع کارت، چهارم تيرماه مشاهده مي شود.نماينده سازمان سنجش معتقد است توزيع کارت متولدين سال هاي 67 تا 69 براساس شماره کد ملي داوطلبان صورت مي گيرد که اين مساله هم باعث ازدحام و شلوغي حوزه هاي کارت شده و هم انطباق اين شماره براي داوطلبان مشکل است بنابراين پيشنهاد مي شود توزيع کارت آنها در سال هاي آينده تنها براساس حروف اول نام خانوادگي آنها صورت گيرد.
- نماينده سازمان سنجش از رسانه ها براي عدم اطلاع رساني دقيق از جزييات توزيع کارت بويژه در تهران انتقاد کرد. (توضيح: روزنامه آفرينش چهار روز متوالي جزييات مربوط به توزيع کارت و توصيه هاي سازمان سنجش به داوطلبان را از تاريخ 31 خردادماه تا 4 تيرماه منتشر کرده است)
- هشدار به داوطلبان : سو» استفاده موسسات و آموزشگاه هاي کنکور در حوزه هاي توزيع کارت
-گول موسسات و آموزشگاه هاي کنکور را در خصوص سوالات وتست ها نخوريد.
براي انتخاب رشته از نرم افزار هوشمند انتخاب رشته سازمان سنجش يا صاحبنظران قابل اعتماد و متخصص استفاده کنيد. 
- پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي 5 تا 10 درصد رشد دارد.
- کل ظرفيت دانشجو در سال جاري يک ميليون و 200 هزار نفر است. در سال گذشته 400 هزار دانشجو از طريق کنکور سراسري پذيرش شدند و در سال جاري اين تعداد حداقل به 450 هزار نفر افزايش مي يابد.
- محدوديت رشد در دانشگاه پيام نور: در سال گذشته دانشگاه پيام نور با رشد 20 تا 25 درصدي مواجه بود اما امسال موضوع ارتقاي کيفيت، استخدام اعضاي هيات علمي و توسعه فضاي فيزيکي هستيم بنابراين عليرغم افزايش رشد پذيرش دانشجو در اين دانشگاه نسبت به سال قبل محدودتر مي شود.
- ظرفيت پذيرش در دانشگاه هاي غيرانتفاعي 50 درصد افزايش مي يابد ومجموع ظرفيت ها در اين دانشگاه در سال جاري به 150 هزار نفر خواهد رسيد.
- دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه آزاد اسلامي نيز در سال جاري از طريق کنکور، 300 هزار دانشجو و در بخش کارداني پيوسته بدون کنکور نيز 150 هزار نفر در دو نوبت  دانشجو مي پذيرد.
- دوره هاي تربيت معلم و فني و حرفه اي نيز در سال جاري با رشد 10 تا 15 درصدي مواجه است و در حدود 100 هزار نفر در اين   دوره ها پذيرش مي شوند.
- همچنين براي پذيرش در دانشگاه هاي علمي کاربردي اعم از ترمي، پودماني و فراگير پيام نور نيز در طول سال پذيرش 200 هزار نفر برنامه ريزي شده است.
تصحيح و رفع نقايص کارت داوطلبان کنکور
دکتر توکلي، معاون سازمان سنجش: داوطلبان بايد پس از دريافت کارت آزمون، اطلاعات مندرج در آن را با اطلاعاتي که در فرم تقاضانامه ثبت نام پر کرده، مرور کنند. چنانچه در خصوص گروه آزمايشي، دين، زبان خارجي امتحاني، جنسيت، علاقه مندي به شرکت در گروه هاي هنر و زبان با آنچه در فرم تقاضانامه اختلافي وجود داشت، داوطلب بايد سريعا به نماينده سازمان سنجش در در واحد رفع نقص حوزه توزيع کارت مراجعه و موضوع را پيگيري کند تاقبل از برگزراي آزمون با توجه به مدارک ارائه شده داوطلب اين اختلاف برطرف شود.
همچنين در صورتي که اختلاف مشاهده شده در زمينه نام و نام خانوادگي، سهميه عنوان شده، عنوان ديپلم، مدرک گرفته شده، معدل کتبي دبيرستان و معدل سال سوم براي داوطلبان نظام جديدي که در سال هاي 84 و 85 فارغ التحصيل شده اند، باشد داوطلب بايد از کارت ورود به جلسه خود کپي تهيه کرده و دور مورد مغاير با اطلاعات واقعي در فرمک تقاضانامه را با خودکار قرمز خط کشيده و کپي را به نماينده سازمان در باجه رفع نقص ارائه  دهد تا اين مغايرت پس از برگزاري آزمون برطرف شود.


  تاريخ توزيع کارت داوطلبان آزمون غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي 
 جدول توزيع کارت هفتم ، نهم و دهم تيرماه در روزنامه آفرينش منتشر مي شود

گروه آزمون وسنجش: کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون غير پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در دو نوبت صبح و عصر از روز يکشنبه 10 تيرماه تا روز سه شنبه 12 تيرماه توزيع مي شود.
ناصر اقبالي، رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر گفت: جدول توزيع کارت، روزهاي سه شنبه پنجم و دوازدهم تيرماه در هفته نامه فرهيختگان و روزهاي پنج شنبه، هفتم و يکشنبه دهم تيرماه در روزنامه آفرينش منتشر مي شود. جدول توزيع کارت همچنين بر روي سايت اطلاع رساني مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني  net.moonza.www قرار مي گيرد.
اقبالي افزود: داوطلبان براي دريافت کارت ورود به جلسه خود بايد به واحد دانشگاهي انتخابي اول خود مراجعه کنند.
رييس مرکز آزمون تاکيد کرد: کارت ورود به جلسه آزمون تنها به شخص داوطلب و در مقابل ارائه قبض رسيد پستي ارسال مدارک و شناسنامه عکسدار يا کارت شناسايي عکسدار تحويل داده مي شود.
وي با بيان اينکه در تهران، 7 حوزه جهت توزيع کارت خواهران و 3 حوزه جهت توزيع کارت برادران درنظرگرفته شده است، اظهار داشت: داوطلبان بايد با توجه به حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه و بر اساس    نوبت هاي مندرج در جدول توزيع کارت نسبت به دريافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند.گفتني است آزمون غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي روزهاي پنج شنبه و جمعه، 14 و 15 تيرماه و آزمون رشته هاي علوم پزشکي، روز جمعه 29 تيرماه برگزار مي شود. علت برگزاري آزمون رشته هاي علوم پزشکي با يک هفته تاخير نسبت به سال هاي قبل، برگزاري آزمون سراسري کارداني ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي، جمعه 22 تيرماه است.همچنين تاريخ و نحوه توزيع کارت آزمون پزشکي متعاقبا اعلام خواهد شد.


 شرايط پذيرش دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش: شرايط و ضوابط ششمين مرحله پذيرش دانشجوي دوره هاي کارداني علمي - کاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي اعلام شد.
ثبت نام داوطلبان جهت دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي از تاريخ 4 تيرماه آغاز مي شود و تا 10 تير ادامه مي يابد. 
بر اين اساس به منظور آگاهي داوطلبان از شرايط و ضوابط شرکت در پذيرش دوره هاي کارداني علمي- کاربردي پودماني سال 1386 جزييات مربوط به شرايط پذيرش در دوره هاي پودماني به شرح زير اعلام مي گردد.
شرايط اختصاصي پذيرش داوطلبان
داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (نظري و هنرستان) يا ديپلم سه ساله نظام جديد و ديپلم نظام جديد فني و حرفهاي يا کار دانش از شرايط اختصاصي داوطلبان دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي                           مي باشد.
بر اين اساس کليه پذيرفته شدگان در مراکز آموزشي علمي- کاربردي تابع قوانين، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمي- کاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند.
کارمندان دولت نيز در صورتي مي توانند در دوره هاي پودماني شرکت نمايند که موافقت نامه رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود، مبني بر شرکت در کلاس ها، آزمايشگاه ها و فعاليت هاي ديگر دوران تحصيل را به همراه ساير مدارک ثبت نام به مرکز آموزش علمي- کاربردي محل قبولي، عرضه کنند.
همچنين دانشجويان دوره هاي علمي کاربردي همزمان حق ثبت نام و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه، موسسه آموزش عالي را نخواهد داشت و در صورت تخلف طبق آيين نامه انضباطي دانشجويان با وي رفتار خواهد شد.
شرايط عمومي پذيرش داوطلبان
بنابر اعلام دانشگاه علمي کاربردي نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران          (  مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران ، داشتن وابستگي تشکيلاتي به      گروهک هاي محارب، پرداخت کمک مالي به گروهک هاي محارب يا هواداري تشکيلاتي از آنها و يا عضويت در آن گروهک ها، تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي از مصاديق عناد محسوب مي شود)، نداشتن فساد اخلاقي(اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا از مصاديق فساد اخلاقي مي باشد) و برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته هاي انتخابي از شرايط عمومي پذيرش داوطلبان در اين دانشگاه است. همچنين براساس اعلام معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي داوطلبان مرد لازم است جهت پذيرش در اين دوره ها يکي از شرايط زير را دارا باشند:
1  -کارت پايان خدمت
2 -کارت معافيت دائم کفالت
3-کارت معافيت دائم پزشکي
گفتني است در اين رابطه داوطلباني که فاقد کارت معافيت يا کارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند در صورت پذيرفته شدن، قبولي آنها "کان لم يکن" تلقي مي گردد .
شرايط داوطلبان شاغل و آزاد
حداقل سابقه کار لازم و سابقه بيمه مرتبط براي متقاضيان سهميه شاغل جهت پذيرش در دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي يک سال است و ملاک شاغل بودن ارائه مستندات لازم مي باشد. همچنين کليه داوطلبان بومي مي بايست پس از قبولي مستندات لازم جهت تائيد محل سکونت خود را ارائه نمايند در غير اين صورت قبولي آنان "کان لم يکن" تلقي خواهد شد.
داوطلب آزاد متقاضي شرکت در دوره هاي پودماني نيز به شخصي اطلاق مي گردد که در زمان ثبت نام اشتغال به کار نداشته و يا در شغلي غير از رشته انتخابي مشغول به کار بوده است.
سهميه رزمندگان :
هريک از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان مي توانند براساس شرايط خود متقاضي اين سهميه شوند:
- براساس آيين نامه اجرايي قانون رزمندگان، جانبازان عزيز انقلاب اسلامي درگزينش جزو سهميه رزمندگان محسوب خواهندشد. لذا جانبازان انقلاب اسلامي داراي جانبازي حداقل 25 درصد با داشتن فرم مخصوص از بنياد شهيد و امور ايثارگران                 مي توانند در اين سهميه شرکت نمايند. بديهي است اين دسته ازداوطلبان بايد گواهي حضور داوطلبانه در جبهه را از يکي از ارگان هاي ذيربط دريافت و به بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور اخذ گواهي نهايي ارائه نمايند.
در اين رابطه  فرزندان و همسران جانبازان عزيز با جانبازي 50 درصد به بالا با ارائه گواهي مربوط از بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده نمايند.
- براساس آيين نامه اجرايي قانون رزمندگان، آزادگان در گزينش جزو سهميه رزمندگان محسوب خواهند شد. لذا با داشتن فرم مخصوص از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ذيربط مي توانند در اين سهميه شرکت نمايند.
آزادگان بايد ابتدا گواهي مدت حضور داوطلبانه در جبهه را از ارگان ذيربط دريافت و سپس با ارائه آن به بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به اخذ معرفي نامه نهايي (در صورت جانباز بودن درصد جانبازي نيز منظور گردد) براي استفاده از سهميه رزمندگان از بنياد مذکور اقدام نمايند.
همچنين فرزندان و همسران آزادگان عزيز با ارائه گواهي از ستاد امور آزادگان استان ذيربط       مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده نمايند.
- براساس قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1371/9/11، طرح استفساريه شمول تبصره 3 قانون مذکور مصوب 1272/4/22 و قانون اصلاح تبصره 3 مصوب 73/5/9 مجلس شوراي اسلامي، فرزندان شهدا»، مفقودين و اسرا» و همسران آنان مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده نمايند.
همچنين آن دسته از داوطلبان فوق که فاقد کارت شناسايي شاهد مي باشند، لازم است نسبت به دريافت معرفي نامه مربوط که توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران صادر مي شود، اقدام نمايند.
- رزمندگاني که براساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ماده مذکور در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از تاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/6/31 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، لازم است فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان (قابل دريافت از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا اداره کل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي) را منحصرا با امضا» هر يک از مسوولين ذيربط دريافت و نزد خود نگهدارند. بديهي است در صورت لزوم مراتب به اطلاع داوطلبان ذيربط خواهدرسيد.
تبصره : 1 مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود.
تبصره : 2 مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و ماموريت هاي خدمتي پرسنل وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي شود.
- براساس تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368/2/18 هيات محترم وزيران و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 71/9/11 مجلس محترم شوراي اسلامي، داوطلباني که از سال 1368 به بعد يک نوبت با سهميه رزمندگان در آزمون هاي ورودي پذيرفته شده اند، در صورتي که داراي حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي توانند در اين پذيرش با سهميه رزمندگان شرکت نمايند. در غير اين صورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در پذيرش دوره هاي کارداني سال 1386 را نخواهندداشت. همچنين خانواده شهدا                       (خواهر و برادر شهيد) مي توانند در اين پذيرش از سهميه رزمندگان استفاده نمايند.
داوطلبان مشمول موارد فوق اعم از اينکه در پذيرش دوره هاي کارداني سنوات گذشته شرکت کرده و يا نکرده باشند، براي استفاده از سهميه رزمندگان بايد فرم مخصوص مربوط را دريافت و نزد خود نگهدارند. بديهي است در صورت لزوم مراتب به اطلاع داوطلبان ذيربط خواهدرسيد.
برخي از مفاد آيين نامه آموزشي دوره کارداني علمي- کاربردي پودماني:
- چنانچه دانشجو همه پودمان هاي دوره کارداني علمي- کاربردي پودماني را طبق برنامه مصوب و براساس آيين نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در "آزمون جامع دوره کارداني علمي- کاربردي پودماني" دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرک کارداني علمي- کاربردي در دوره ذيربط مي گردد و امکان ادامه تحصيل و کسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت. لذا تاکيد مي گردد، داوطلبان در انتخاب رشته، علاقه، استعداد و همچنين توانايي هاي علمي و عملي خود را     مد نظر داشته باشند.
- دانشجويان دوره هاي کارداني علمي- کاربردي پودماني که کليه پودمان ها را با موفقيت طي نموده و در آزمون ورودي مقاطع بالاتر که از طريق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي گردد، پذيرفته شوند، از آزمون جامع پودماني معاف مي گردند.
- تغيير رشته، نقل و انتقال، مرخصي تحصيلي، جابجايي و ميهمان شدن در نخستين پودمان مجاز نمي باشد.
-  تغيير محل در ساير پودمان ها (به جز پودمان اول) با موافقت مراکز آموزشي مبدا و مقصد و تائيد دانشگاه جامع علمي- کاربردي فقط در شرايط خاص و طبق ضوابط                      امکان پذير مي باشد.
-  تغيير رشته بعد از پودمان اول فقط براي يک بار و در يک گروه آزمايشي با داشتن ضوابط امکان پذير مي باشد.


 کوتاه و خواندني 


توصيه هاي مهم به داوطلبان آزمون سراسري
 
گروه آزمون وسنجش: با توجه به برگزاري آزمون سراسري سال 86 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور در روزهاي هفتم تا نهم تيرماه و حضور بيش از5/1 ميليون داوطلب در اين آزمون، ارايه   توصيه ها و رهنمودهايي براي آمادگي روزهاي پاياني جهت شرکت در کنکور ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا تا زمان برگزاري کنکور توصيه هايي در زمينه هاي علمي، روانشناسي و نحوه پاسخگويي به سوالات و تست هاي کنکور براي داوطلبان شرکت در آزمون سراسري با هدف کاهش استرس و نگراني و افزايش آگاهي، روحيه اعتماد بنفس و خودباوري ارايه مي گردد. در اين رابطه کسب مهارت هاي آمادگي در کنکور بويژه در روزهاي پاياني بسيار مهم است.امروز توصيه هايي به نقل از کارشناسان تغذيه، روانشناسي، علوم تربيتي و تعليم و تربيت به داوطلبان کنکور، تقديم خوانندگان محترم مي شود.توصيه هاي کنکوري بر مهارت هاي لازم براي آمادگي تا کنکور تاکيد دارد. آفرينش براي تمامي داوطلبان و البته خانواده هاي آنها آرزوي موفقيت در آزمون هاي زندگي از جمله کنکور را دارد.
شب بيداري و کم خوابي در روزهاي پاياني ممنوع!
بي خوابي وکم خوابي و شب بيداري در آستانه کنکور نه تنها به شما کمک نمي کند بلکه قواي فکري و حافظه شما در اثر نامنظم بودن خواب و بيداري تحليل مي رود و اثرات يادگيري را به شدت کاهش مي دهد. شما فقط تصور مي کنيد که در حالت خواب آلودگي مطالعه مي کنيد در حالي که ذهن شما در خواب عميق فرو رفته است. کم خوابي يا بي خوابي در اين ايام همچنين در درازمدت اثرات منفي بر سيستم عصبي شما مي گذارد و همه اينها اشتباهات فاحش ذهني را در جلسه آزمون به همراه دارد.
 سحرخيز باش تا کامروا باشي
سحرخيزي و مطالعه صبحگاهي بويژه در زمينه دروس حفظي بسيار مهم است. البته عادات داوطلبان هم بايد لحاظ شود مثلا برخي عادت کرده اند شب ها درس بخوانند اما توصيه اين است که عادت کنيد صبح ها بخوانيد و يادگيري شما در صبحگاه و سحرگاه با شب قابل مقايسه نيست. اليته مطالعه دروس همراه با تجزيه و تحليل در سکوت شبانگاهي هم خوب است تا در نهايت به ماندگاري مطالب در ذهن شما کمک کند. با خواب به موقع و کافي در طول دوران مطالعه قدرت تمرکز ذهني خود را افزايش دهيد. با خواب مناسب و کافي، آمادگي مغز براي درک بهتر مطالب افزايش مي يابد.

تغذيه درست و کافي داشته باشيد: افراط و تفريط نکنيد!
رييس انجمن تغذيه ايران در گفت و گو با ايسنا به داوطلبان کنکور، مصرف غذاهاي آرامبخشي چون شير، ماست، دوغ، سوپ جو، سوپ تره فرنگي و سوپ قارچ را در شب قبل از امتحان توصيه کرده است. وي  رعايت تنوع، تعادل و تناسب تغذيهاي در طول سال حايز اهميت است. داوطلبان کنکور هم ضمن رعايت تنوع غذايي بايد از افراط و تفريط در تغذيه شب امتحان پرهيز کنند، پرخوري سبب               عدم تمرکز در يادگيري و کم خوري هم سبب کاهش توان فکري مي شود.
 متخصصان تغذيه  به داوطلبان تغذيه درست و کافي، استفاده از ماهي، سفيده تخممرغ، سبزيهاي تازه و آب ميوه در وعده هاي غذايي، هشت ساعت خواب شبانه، پيادهروي را براي داوطلبان کنکور توصيه مي کنند. پس خوب و کافي تغديه کنيد.
کم بخور، هميشه بخور:  5 تا 6 وعده غذايي در روز
رييس انجمن تغذيه با تاکيد بر اين که داوطلبان نبايد در ايام آماده سازي خود براي کنکور وعده غذايي را حذف کنند، گفت: مصرف سه وعده صبحانه، ناهار و شام براي اين افراد ضروري است. اين در حالي است که افزون بر سه وعده غذا، کارشناسان تغذيه، گنجاندن دو ميان وعده در برنامه غذايي را توصيه مي کنند.
وي در خصوص ويژگي هاي يک ميان وعده مناسب، توضيح داد: عصرانه اي با منشا» گياهي - حيواني تلفيقي از سبزيجات، ميوهجات، غلات و حبوبات مناسب تر است.
مظهري وجود غذاهاي سنتي نظير نان، پنير، گردو، کره، عسل، مربا، شير و گاهي عدسي و يا حليم هاي خانگي را در وعده صبحانه الزامي برشمرد و افزود:عدم صرف صبحانه در ايام امتحان بازدهي جسمي و فکري را کاهش مي دهد.
غذاهاي آماده و فست فود تعطيل!
رييس انجمن تغذيه  با بيان اين که داوطلبان کنکور در شب قبل از آزمون بايد از مصرف غذاهاي حجيم، پرروغن و پرنمک بپرهيزند،  خاطرنشان کرد: مصرف غذاهايي چون سوسيس، کالباس، پيتزا، سيب زميني سرخ کرده به علت وجود ترکيبات مضر و تاثيرگذار برتوان ذهني توصيه نمي شود.
زياد مواد قندي مصرف نکنيد
رييس انجمن تغذيه ايران با اظهار تاسف از وجود اين باور اشتباه که خوردن مواد قندي در تامين انرژي مورد نياز بدن موثر است، در ادامه به گرايش خانواده ها به خوردن شيريني جات، شربت، شکلات اشاره کرد و اظهارداشت: مواد قندي تصفيه شده نه تنها اثر مفيدي بر کارايي مغز نداشته بلکه با افزايش سطح خوني قند، انسولين خون را افزايش داده و سبب هدايت قند به درون سلول مي شود که نتيجه آن احساس خستگي و بي حالي براي فرد است. وي ادامه داد: انرژي لازم براي فعاليت مغز از طريق مصرف غذاهاي مختلف به خصوص حبوبات، غلات که حاوي قندهاي مرکب با آزادسازي تدريجي قند هستند بهتر تامين مي شود تا قندهاي ساده اي نظيرنان هاي خامه اي، بستني ها و شربت ها.
وي با اعتقاد به اين که در کنار مواد انرژيزا، مغز به ويتامين ث هم نياز دارد، گفت: به همين جهت مصرف سبزيجات و ميوهجات تازه مي تواند ضمن تامين ويتامين ث و آنتي اکسيدان بدن، مغز را از آسيب راديکال هاي آزاد در امان نگهدارد.
خوردني هاي مجاز و مقوي براي داوطلبان کنکور
وي گفت: استفاده حد متعارف مغزها و آجيل به خصوص بادام زميني در افزايش توان مغزي سودمند است.
مظهري با تاکيد بر اين که داوطلبان کنکور از مصرف تخم مرغ، جگر وانواع لوبياها در همه ايام سال غافل نشوند، گفت: سبزيجاتي نظير برگ نعناع، خون رساني به مغز را تسهيل مي کند بنابراين وجود آن در برنامه غذايي افرادي با فعاليت فکري الزامي است.
رييس انجمن تغذيه با توصيه به داوطلبان نسبت به استفاده از شربت زنجبيل در ادامه توضيح داد:اين شربت با تاثير مستقيم برروي غدد فوق کليوي سبب افزايش مقاومت در برابر تنش هاي عصبي شده و از سوي ديگر با افزايش خون رساني مغز يادگيري را تقويت مي کند.
کشاورزمتخصص تغذيه در ادامه با بيان اين ب- کمپلکس در کاهش استرس وافزايش شانس موفقيت در آزمون موثر است، گفت: به همراه داشتن تنقلات شيرين نظيرانجير خشک، خرما، برگه هلو، زرد آلو و همه ميوه هاي خشک در جلسه امتحان در افزايش کارآيي مغز سودمند است.
دکتر کشاورز خاطرنشان کرد: مصرف لبنيات فراوان خصوصا ماست و دوغ به همراه شام و همچنين مصرف يک ليوان شير ولرم کم شيرين قبل از خواب به آرامش فرد در شب قبل از امتحان کمک مي کند.
فقط خوانده هايتان را مرور کنيد
در روزهاي باقي مانده از مطالعه دروس جديد خودداري کنند و فقط مطالب آموخته شده را مرور کنيد.از آنجا که مطالعه درس هايي که تا کنون نخوانده ايد سبب ايجاد استرس مي شود، از خواندن مطالب جديد آموزشي پرهيز کنيد و در فرصت باقيمانده به مرور دروس خوانده شده و زدن تست هاي سال هاي قبل بپردازيد.
هشدار به خانواده ها: استرس ايجاد نکنيد!
والدين بايد از ايجاد استرس در فرزندان شان خودداري کنند. از ذکر سوالات يا نکته هاي منفي که موجب فشار بر روي داوطلب مي شود، خودداري نمايند. فرزندان خود را به هيچ وجه با ديگري مقايسه نکنند و محيطي آرام و دلپذير براي فرزندان خود فراهم کنند. از فرزندان خود براي تلاش شان تقدير نمايند و مثبت انديش باشند.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته