جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/04/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2811


اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ، ساعت و محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي علوم پزشکي سال 1386


کوتاه و خواندني

توزيع کارت از 26 تيرماه آغاز مي شود
نحوه رفع نقص کارت آزمون پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد


اعلام جزييات شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي


 اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ، ساعت و محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي علوم پزشکي سال 1386  

با حمد و سپاس به درگاه قادر متعال، ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني که با سعي و تلاش، خود را براي شرکت در آزمون سراسري رشته هاي علوم پزشکي سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي آماده نموده اند، بدينوسيله مراتب مشروح ذيل در خصوص نحوه توزيع کارت را به اطلاع آنان مي رساند:
1- کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي علوم پزشکي در دو نوبت صبح و عصر روزهاي سه شنبه بيست و ششم تيرماه لغايت چهارشنبه بيست و هفتم تيرماه سال جاري طبق برنامه زماني مندرج در جداول شماره (1)، (2) و (3) اين اطلاعيه توزيع مي گردد.
2- زمان توزيع کارت نوبت صبح از ساعت 7 تا 12 و نوبت عصر از ساعت 13 تا 18 مي باشد که نحوه توزيع آن به قرار زير است :

نحوه توزيع کارت آزمون علوم پزشکي :
الف - با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 86، داوطلبان آزمون علوم پزشکي بايستي جهت دريافت کارت ورود به جلسه و همچنين شرکت در آزمون به واحد دانشگاهي انتخاب اول خود طبق جدول شماره (3) مراجعه نمايند. ليکن داوطلبان واحدهاي دانشگاهي تهران پزشکي، علوم و تحقيقات و علوم دارويي موظفند طبق جداول شماره (1) و (2) به محل هاي تعيين شده (چهار حوزه براي خواهران و دو حوزه براي برادران) مراجعه و کارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
تذکر :1 داوطلبان واحدهاي دانشگاهي کرج و ورامين بايد طبق جدول شماره (3) به واحد دانشگاهي انتخاب اول خود مراجعه و کارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
تذکر :2 داوطلبان غيربومي واحدهاي دانشگاهي مي توانند جهت دريافت کارت ورود به جلسه خود درروز پنج شنبه مورخ 28 تيرماه به حوزه هاي مربوطه مراجعه نمايند.
ب - نوبت و زمان توزيع کارت ورود به جلسه داوطلبان براي حوزه تهران با در نظر گرفتن حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه و براي حوزه هاي شهرستانها با در نظر گرفتن حرف اول نام خانوادگي به ترتيب براساس جداول شماره هاي (1) و (2) براي حوزه تهران و جدول شماره (3) براي حوزه هاي شهرستانها در اين اطلاعيه درج شده است.
3- داوطلبان بايد نام و نشاني حوزه توزيع کارت خود را از جداول شماره (1)، (2) و (3) اين اطلاعيه استخراج نموده و توجه داشته باشند که در بعضي از حوزه هاي توزيع کارت علاوه بر حرف اول نام خانوادگي، شماره شناسنامه نيز در نوبت بندي ملاک عمل قرارگرفته است.
4 -نظر به اينکه کارتهاي هر نوبت مطابق جداول شماره (1)، (2) و (3) در اختيار حوزه قرار داده مي شود، لذا چنانچه داوطلبان خارج از نوبت خود به حوزه هاي مربوط مراجعه نمايند، موفق به دريافت کارت نخواهند شد زيرا کارت نوبت هاي بعد در اختيار حوزه ها قرار نمي گيرد.
5- نظر به اينکه کارت هر داوطلب پس از احراز هويت و تطبيق عکس تحويل مي شود، لذا به منظور تسريع در امر دريافت و حصول اطمينان بيشتر از صحت انجام کار، به داوطلبان توصيه مي شود شخصا بهمراه شناسنامه و فقط در نوبت مندرج در اين اطلاعيه براي دريافت کارت مراجعه نمايند.
موارد خاص :
کارت ورود به جلسه آن دسته از داوطلبان استثنايي آزمون علوم پزشکي که در شهر تهران امتحان خواهند داد، از روز سه شنبه بيست و ششم تير ماه لغايت چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 86 صبح از ساعت 7 تا 12 و عصر از ساعت 13 تا 18 در محل مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران، خيابان پاسداران، بعد از پمپ بنزين، نبش بهستان ششم، پلاک 2 توزيع خواهد شد.
تذکرات مهم :
1- لازم است داوطلبان شئونات اسلامي را کاملا رعايت نمايند.
2- چنانچه داوطلب کارت ورود به جلسه خود را دريافت نکند، مجاز به شرکت در آزمون نبوده و مسووليت عواقب ناشي از آن به عهده خود او خواهد بود.
3- داوطلبان علاوه بر دريافت کارت ورود به جلسه خود يک برگ راهنماي آزمون نيز دريافت مي دارند که لازم است مندرجات برگ راهنما و ظهرکارت ورود به جلسه را با دقت مطالعه نموده و مفاد آن را به مورد اجرا بگذارند.
4 -در روي کارت ورود به جلسه، اطلاعات مربوط به شماره صندلي(شماره داوطلب)، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد، زبان خارجه، دين، سهميه (رزمندگان و ايثارگران)، شهر محل آزمون، تاريخ و نوبت آزمون و انتخابهاي هر داوطلب درج شده است. در مورد داوطلبان تهران علاوه بر اطلاعات فوق الذکر نشاني و تلفن حوزه برگزاري آزمون نيز در کارت چاپ شده است . نشاني و تلفن حوزه هاي خارج از تهران در روز توزيع کارت به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
-5 داوطلبان توجه داشته باشند، عکس روي کارت ورود به جلسه بوسيله رايانه چاپ شده و نسخه هاي ديگر آن در اختيار حوزه هاي آزمون جهت کنترل قرار داده شده است.
6 -چنانچه داوطلبان پس از دريافت کارت ورود به جلسه مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، رشته/شهرهاي انتخابي، دين و زبان خارجه ملاحظه نمودند لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص، نسبت به تکميل آن اقدام نموده و فرم تکميل شده را تحويل باجه رفع نقص دهند. بديهي است اين درخواست ها در صورتي مورد رسيدگي و اقدام قرارخواهد گرفت که مورد اصلاحي با مندرجات کارت درخواست ثبت نام داوطلب مطابقت داشته باشد.
7- داوطلباني که قبلا با ارسال مدارک استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، متقاضي استفاده از سهميه مذکور بوده و اين موضوع را نيز در کارت درخواست ثبت نام خود اعلام نموده اند، در صورتي که مايل به استفاده از سهميه نباشند، لازم است علاوه بر تکميل فرم رفع نقص کتبا نيز تقاضاي عدم تمايل خود در استفاده از سهميه را به باجه رفع نقص تحويل دهند در غيراينصورت امتياز سهميه درباره آنان اعمال خواهد شد.
8- آزمون رشته هاي علوم پزشکي در صبح روز جمعه بيست و نهم تير ماه سال 1386 برگزار خواهد شد. تاکيد مي گردد که آزمون مذکور راس ساعت 8 صبح شروع خواهد شد و لازم است داوطلبان يک ساعت قبل از برگزاري آزمون، در محل حوزه امتحاني حاضر باشند زيرا پس از بسته شدن درهاي ورودي حوزه برگزاري آزمون از ورود داوطلبان جلوگيري خواهد شد. لذا داوطلبان بايد محل برگزاري آزمون را روز قبل از برگزاري آزمون شناسايي و زمان رسيدن به آن را دقيقا ارزيابي نمايند تا در روز برگزاري دچار مشکل نشوند.
مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه :
1 -رسيد پست سفارشي مربوط به ارسال مدارک که در آن مبلغ دريافتي بابت ثبت نام و هزينه پست سفارشي قيد شده باشد.
2- شناسنامه و يا کارت شناسايي معتبر عکس دار(ارائه آن جهت احراز هويت داوطلبان است).


 کوتاه و خواندني 


 رييس دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس:
تا کنون سه نفر موفق به گذراندن دوره هاي
 فوق دکتري شده اند
 
رييس دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه هدف از تاسيس دانشکده علوم پزشکي تربيت نيروي متخصص و متعهد و تامين کادر هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي علوم پزشکي کشور بود، گفت: درحال حاضر در 18 رشته و دو مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در اين دانشکده دانشجو جذب مي شود.دکتر عبدالاميرعلامه در گفت وگو با ايسنا ، حفظ سطح کيفي آموزش و پژوهش در اين دانشکده و دانشگاه را مهمترين دغدغه مسئولين دانست و عنوان کرد: تا کنون سه نفر موفق به گذراندن دوره هاي پست دکتري در اين دانشکده  شده اند.به گفته وي، هرم هيات علمي اين دانشکده وضعيت مطلوبي دارد، به عبارت ديگر از مجموع 76 عضو هيات علمي، 15 نفراستاد تمام، 23 نفر دانشيار،31 نفر استاديار و مابقي مربي هستند. رييس دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان کرد: روند انتشار مقالات اساتيد و دانشجويان اين دانشکده در نشريات علمي پژوهشي سير صعودي دارد و در سال 85 موفق به انتشار 154 مقاله در مجلات داخلي و 124 مقاله در مجلات بين المللي داراي نمايه شده ايم که دستيابي به اين اعداد سه رقمي در انتشار مقالات در مجلات علمي، پژوهشي نوعي رکورد براي دانشکده محسوب مي شود.
وي در ادامه گفت: دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس از نظر اداري و چارت سازماني تابع مقررات وزارت علوم است و از نظر برگزاري دوره ها، برنامه هاي آموزشي، سرفصل دروس و مقررات آموزشي مطابق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت بهداشت عمل مي کند.
دکتر علامه، عنوان کرد: تعداد ورودي هاي اين دانشکده و پذيرش در رشته ها و گرايش هاي موجود با توجه به نياز بازار کار و نياز دانشگاه هاي مختلف به جذب هيات علمي و با هماهنگي وزارت بهداشت صورت مي گيرد.رييس دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه با اشاره به علاقه مندي دانشجويان کشورهاي همسايه به ادامه تحصيل در اين دانشکده، گفت:  در سال جاري 4 دانشجوي عراقي دراين دانشکده حضور داشتند که ما در راستاي توسعه اين فعاليت ها تلاش کرده و در صدديم شرايط و زمينه هايي ايجاد کنيم تا محققين خارجي و ايرانيان خارج از کشور نيز بتوانند براي انجام تحقيقات خود به اين دانشکده مراجعه کنند.وي افزود: دانشگاه همکاريهاي متقابل و نزديکي با دانشگاه هاي سراسر کشور دارد که از آن جمله مي توان به مراودات و همکاري مناسب اساتيد، انجمن ها و دست اندرکاران نشريات و اعضاي هيات علمي دانشکده با دانشگاه هاي خارج از کشور اشاره کرد. دکتر علامه با اشاره به آمار بالاي استفاده دانشجويان و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه از فرصت هاي مطالعاتي خارج از کشور، اظهار کرد: شرکت گسترده اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در کنگره ها و مجامع بين المللي نشانه کيفيت بالاي تحقيقات ارائه شده توسط دانشجويان اين دانشکده است. به گفته رييس دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس، در سال 81، 63 نفر، در سال 82، 44 نفر، در سال 84، 54 نفر ودر سال 85، 52 نفر موفق به ارائه مقالات خود در مجمع علمي بين المللي شده اند.دکتر علامه با اشاره به دريافت جوايز و نشان هاي بين المللي توسط اساتيد ودانشجويان اين دانشکده ، خاطر نشان کرد: هر ساله حدود 2تا 5 نفر از اساتيد و دانشجويان دانشکده موفق به اخذ نشان  از جشنواره هاي رازي، خوارزمي و رويان مي شوند و دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس همچنين در ثبت اختراعات نيز آمار خوبي داشته اند و در سال 81، يک مورد ثبت اختراع و در سال 83 و 84 به ترتيب 5 و 10 مورد ثبت اختراع داشته ايم.
 
مرکز آموزش کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي:
نحوه برگزاري آزمون هاي آمادگي کنکور کارشناسي ارشد اعلام شد

گروه آزمون و سنجش: نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشي آمادگي در کنکور کارشناسي ارشد از سوي مرکز آموزش کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد. مرکز آموزش و تحقيق کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين مرکز با هدف آماده سازي هر چه بيشتر فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه آزاد جهت شرکت در آزمون سراسري کارشناسي ارشد سال 1386 اقدام به برگزاري آزمونهاي آزمايشي با همکاري يکي از موسسات آموزش عالي آزاد نموده است.به گزارش مرکز آموزش و تحقيق کانون فارغ التحصيلان اين آزمونها در 8 مرحله به صورت جامع، تکميلي و شبيه سازي، در رشته ها و گرايش هاي مختلف، در تهران و نمايندگي هاي مجاز در شهرستانها برگزار خواهد شد.لازم بذکر است متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 88898526 -9تماس حاصل کنند.


 
دانشگاه هاي کيش و مالتي مدياي مالزي در رشته MBA دانشجو پذيرش مي کنند

دانشگاه کيش و دانشگاه مالتي مدياي مالزي مشترکا در رشته MBA دانشجو پذيرش مي کنند.
به گزارش ايسنا،  دانشگاه کيش پس از برگزاري موفقيت آميز اولين دوره اين همکاري، با هدف ارتقاي سطح مديران در برنامه ريزي هاي استراتژيک در سطوح بين المللي براي دومين بار در رشته MBA  دانشجو پذيرش مي کند.
بنابراين گزارش از مهمترين شرايط پذيرش دانشجو در اين دوره دو ساله، معدل بالاي 14 در مقطع کارشناسي و مدرک زبان IELTS با حداقل نمره 6/5 است.
گفتني است علاقمندان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام حداکثر تا 30 تير به نشاني اينترنتي ir.ac.kish.www مراجعه کنند.


  توزيع کارت از 26 تيرماه آغاز مي شود
 نحوه رفع نقص کارت آزمون پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد 


گروه آزمون وسنجش: نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون غير پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد. بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، چنانچه داوطلبان پس از دريافت کارت ورود به جلسه، مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، رشته / شهرهاي انتخابي،  دين و زبان خارجه ملاحظه نمودند، لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص نسبت به تکميل آن اقدام نموده و فرم تکميل شده را تحويل باجه رفع نقص دهند. بديهي است اين درخواست ها در صورتي مورد رسيدگي و اقدام قرار خواهد گرفت که مورد اصلاحي با مندرجات کارت درخواست ثبت نام داوطلب مطابقت داشته باشد.گفتني است کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي علوم پزشکي در دو نوبت صبح و عصر روزهاي سه شنبه بيست و ششم تيرماه لغايت چهارشنبه بيستت و هفتم تيرماه سال جاري توزيع مي گردد.داوطلبان آزمون علوم پزشکي در حوزه شهرستان ها با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 86، بايستي جهت دريافت کارت ورود به جلسه و همچنين شرکت در آزمون به واحد دانشگاهي انتخاب اول خود مراجعه نمايند و توزيع کارت داوطلبان حوزه تهران براساس حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه صورت مي گيرد.داوطلبان غير بومي واحدهاي دانشگاهي مي توانند جهت دريافت کارت ورود به جلسه خود در روز پنجشنبه مورخ 28 تيرماه به حوزه هاي مربوطه مراجعه نمايند.نظر به اينکه کارت هر داوطلب پس از احراز هويت و تطبيق عکس تحويل مي شود لذا به منظور تسريع در امر دريافت و حصول اطمينان بيشتر از صحت انجام کار، به داوطلبان توصيه مي شود شخصا به همراه شناسنامه و فقط در نوبت مندرج در اين اطلاعيه براي دريافت کارت مراجعه نمايند.کارت ورود به جلسه آن دسته از داوطلبان استثنايي آزمون علوم پزشکي که در شهر تهران امتحان خواهند داد، از روز سه شنبه بيست و ششم تيرماه لغايت چهارشنبه بيست و هفتم تيرماه 86 صبح از ساعت 7 تا 12 و عصر از ساعت 13 تا 18 در محل مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع درتهران، خيابان پاسداران، بعد از پمپ بنزين، نبش بهستان ششم، پلاک 2 توزيع خواهد شد.داوطلبان علاوه بر دريافت کارت ورود به جلسه خود يک برگ راهنماي آزمون نيز دريافت مي دارند که لازم است مندرجات برگ راهنما و ظهر کارت ورود به جلسه را با دقت مطالعه نموده و مفاد آن را به مورد اجرا بگذارند.در روي کارت ورود به جلسه، اطلاعات مربوط به شماره صندلي (شماره داوطلب)، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد، زبان خارجه، دين، سهميه (رزمندگان و ايثارگران)، شهر محل آزمون، تاريخ و نوبت آزمون و انتخابهاي هر داوطلب درج شده است. در مورد داوطلبان تهران علاوه بر اطلاعات فوق الذکر نشاني و تلفن حوزه برگزاري آزمون نيز در کارت چاپ شده است، نشاني و تلفن حوزه هاي خارج از تهران در روز توزيع کارت به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.داوطلبان توجه داشته باشند، عکس روي کارت ورود به جلسه بوسيله رايانه چاپ شده و نسخه هاي ديگر آن در اختيار حوزه هاي آزمون جهت کنترل قرار داده شده است.مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه عبارت است از: رسيد پست سفارشي مربوط به ارسال مدارک که در آن مبلغ دريافتي بابت ثبت نام و هزينه پست سفارشي قيد شده باشد و شناسنامه و يا کارت شناسايي معتبر عکس دار (ارائه آن جهت احراز هويت داوطلبان است. کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي علوم پزشکي سال86 دانشگاه آزاد اسلامي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 تيرماه توزيع مي شود.آزمون رشته هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي صبح روز جمعه بيست و نهم تيرماه برگزار خواهد شد.


  اعلام جزييات شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي  

جزييات شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد.
براساس آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوياني که حداقل 12 واحد درسي با ميانگين دو و نيم برابر دوره کارداني و يا 24 واحد درسي با حداقل ميانگين نمره دو و نيم برابر دوره کارشناسي را در يکي از دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي معتبر خارج از کشور گذرانده باشند، مي توانند براي ادامه تحصيل به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل شوند.
داشتن مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي براي اين دانشجويان الزامي است. براساس اين آيين نامه امکان انتقال براي دانشجويان گروه علوم پزشکي همچون پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي وجود ندارد . همچنين در مقاطع کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتري تخصصي در حال حاضر دانشجوي انتقالي از خارج پذيرفته نمي شود.
شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان انتقال به دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوياني مي توانند متقاضي انتقال باشند که منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي و وظيفه عمومي نداشته باشند و از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته تحصيلي، تحصيل در يکي از دانشگاه ها و موسسات عالي معتبر خارجي وداشتن ديپلم کامل متوسطه يا معادل ارزشيابي شده و مدرک کارداني براي انتقال به دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته برخوردار باشند. بر اين اساس متقاضياني که قبل از تاريخ تنظيم تقاضا براي ورود به دانشگاه آزاد اسلامي به دلايل آموزشي از دانشگاه مربوطه اخراج شده يا ترک تحصيل کرده اند مشمول اين آيين نامه نيستند.
پذيرش دانشجو انتقالي در همان مقطع و رشته تحصيلي متقاضي در خارج از کشور صورت       مي گيرد و رشته تحصيلي ديپلم متوسطه ملاک ورود به رشته تحصيلي نيست و شرط داشتن مدارک پايه مربوطه الزامي است. پذيرش دانشجو براي مقاطع بالاتر از مقطع تحصيلي وي در خارج از کشور مجاز نيست، اما پذيرش دانشجو در مقطع پايين تر بنا به تمايل شخصي با صلاحديد شوراي پذيرش مانعي ندارد.
در صورتي که رشته تحصيلي دانشجو در هيچ يک از واحدهاي دانشگاهي وجود نداشته باشد دانشجو با صلاحديد شوراي پذيرش به نزديک ترين رشته تحصيلي که در قياس با ساير رشته ها بيشترين مشابهت و کمترين اختلاف را با رشته تحصيلي متقاضي داشته باشد براي ادامه تحصيل پذيرفته مي شود. در صورت کثرت تقاضاهاي انتقال مازاد بر ظرفيت واحدهاي دانشگاهي، پذيرش دانشجو براساس شاخص هاي همچون سطح علمي موسسه، ميانگين نمرات دروس انتخابي دانشجو ، پذيرفته شدن در آزمون ورودي موسسات آموزش عالي کشور قبل از شروع به تحصيل در خارج کشور و وجود رشته تحصيلي متقاضي در دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي شود.
نحوه پذيرش براي انتقال پس از تقاضاي انتقال توسط دانشجو کميته هاي ارزشيابي علمي پيشينه تحصيلي دانشجو را از حيث نمره گذراندن دروس تخصصي، تعداد نيم سال هاي تحصيلي، ميانگين کل و . . . مورد ارزيابي قرار مي دهند و با توجه به وضعيت تحصيلي متقاضي براساس اولويت هاي مذکور پيشنهاد خود را به شوراي پذيرش اعلام مي کنند . در صورتي که متقاضي به تشخيص کميته هاي ارزشيابي علمي، صلاحيت ادامه تحصيل در رشته تخصصي مورد تقاضا خود را نداشته باشد با صلاحديد کميته تخصصي زبان خارجي و تاييد شوراي پذيرش مي تواند براي ادامه تحصيل در رشته زبان خارجي مربوطه معرفي شود
  دانشجويان انتقالي در واحدهاي شهرستان پذيرفته مي شوند
 کليه پذيرفته شدگان براي ادامه تحصيل به واحدهاي دانشگاهي شهرستان ها معرفي مي شوند و همچنين پذيرفته شدگان موظفند در نيمسال تحصيلي تعيين شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند در غير اين صورت منصرف از تحصيل محسوب مي شوند.  ادامه تحصيل اين قبيل از دانشجويان در هر مقطع براساس مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در همان مقطع انجام مي شود و دانشجوي انتقالي موظف است کليه واحدهاي باقيمانده دوره را براساس مقررات آموزشي معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت بگذراند . انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور از يک واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر تنها براي يک نوبت و با رعايت مقررات مربوط انجام مي شود.
  نحوه پذيرش براي انتقال
پس از تقاضاي انتقال توسط دانشجو کميته هاي ارزشيابي علمي پيشينه تحصيلي دانشجو را از حيث نمره گذراندن دروس تخصصي، تعداد نيم سال هاي تحصيلي، ميانگين کل و . . . مورد ارزيابي قرار مي دهند و با توجه به وضعيت تحصيلي متقاضي براساس اولويت هاي مذکور پيشنهاد خود را به شوراي پذيرش اعلام مي کنند. در صورتي که متقاضي به تشخيص کميته هاي ارزشيابي علمي، صلاحيت ادامه تحصيل در رشته تخصصي مورد تقاضا خود را نداشته باشد با صلاحديد کميته تخصصي زبان خارجي و تاييد شوراي پذيرش مي تواند براي ادامه تحصيل در رشته زبان خارجي مربوطه معرفي شود.

  دانشجويان انتقالي در واحدهاي شهرستان پذيرفته مي شوند
کليه پذيرفته شدگان براي ادامه تحصيل به واحدهاي دانشگاهي شهرستان ها معرفي مي شوند و همچنين پذيرفته شدگان موظفند در نيمسال تحصيلي تعيين شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند در غير اين صورت منصرف از تحصيل محسوب مي شوند. ادامه تحصيل اين قبيل از دانشجويان در هر مقطع براساس مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در همان مقطع انجام     مي شود و دانشجوي انتقالي موظف است کليه واحدهاي باقيمانده دوره را براساس مقررات آموزشي معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت بگذراند . انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور از يک واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر تنها براي يک نوبت و با رعايت مقررات مربوط انجام مي شود.
  ضوابط ارائه مدرک تحصيلي
در صورتي که دانشجو در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداقل 20 واحد و در دوره کارشناسي حداقل 40 واحد را با موفقيت و براساس مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي بگذراند، مدرک تحصيلي دانشگاه به وي اعطا مي شود . متقاضيان مي توانند با تکميل دفترچه راهنماي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي که در اختيار کليه سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور قرار دارد و ارسال آن به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران ، خيابان پاسداران، نيستان نهم نسبت به ارايه تقاضاي انتقال خود اقدام کنند


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
خبر دانشگاه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته