جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/04/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2811

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس:
دانشگاه آزاد اسلامي بازوي علمي کشور محسوب مي شود

رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد ا در يازدهمين جلسه شوراي پژوهشي منطقه:
پارک تحقيقاتي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي راه اندازي مي شود


راه اندازي دومين شعبه دانشکده خبر در اردبيل


كوتاه وخواندني


 عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس:
 دانشگاه آزاد اسلامي بازوي علمي کشور محسوب مي شود  

آنا: عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک دانشگاه غير دولتي، سوپاپ اطمينان علمي کشور محسوب مي شود، گفت: تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک بازوي علمي در کشور، موجب ساماندهي متقاضيان در مقاطع تحصيلات تکميلي آموزش عالي شد.
دکتر رفعت بيات نماينده مردم زنجان و طارم در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي آنا با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه ديدگاه تنگ نظرانه نسبت به فعاليت بخش خصوصي در کشور، اجازه فعاليت در جهت توسعه آموزش عالي غير دولتي را نمي دهد.
وي ادامه داد: البته امروزه علي رغم همه کارشکني ها براي جلوگيري از فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي اين دانشگاه روز به روز در حال توسعه و رشد بوده و بايد از آن حمايت شود.
بيات در ادامه، خواستار گسترش دانشگاه آزاد در طارم و زنجان با محوريت رشته هاي کارشناسي ارشد و دکترا شد و اظهار اميدواري کرد که دانشگاه آزاد اسلامي بتواند اهداف برنامه هاي چهارم توسعه يعني ارتقاي کيفيت آموزشي و پژوهشي را در چارچوب هاي تعيين شده تحقق سازد.
وي تصريح کرد: فعاليت هاي ارزشمند دانشگاه آزاد در جهت توسعه آموزش عالي کشور را نبايد ناديده گرفت.
وي تصريح کرد: مقايسه دانشگاه هاي دولتي با دانشگاه هاي غير دولتي کار اشتباهي است، چون دانشجويان دولتي شهريه اي نمي پردازند، اما دانشجويان دانشگاه هاي غيردولتي، غيرانتفاعي شهريه مي پردازند.


 رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد ا در يازدهمين جلسه شوراي پژوهشي منطقه:
 پارک تحقيقاتي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي راه اندازي مي شود 

آفرينش: رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين که ارتقاي کيفي آموزش در گرو پژوهش در دانشگاه هاست، بر اسستانداردسازي و اصلاح هرم هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي تاکيد کرد.
دکتر محمدصادق مهدوي در يازدهمين جلسه شوراي پژوهشي منطقه هشت که با حضور دکتر تقي ترابي معاون پژوهشي دانشگاه، دکتر محمود باغبان طرقدري دبير منطقه و جمعي از مديران و معاونان پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، گفت: اکنون نسبت مناسب اعضاي هيات علمي به دانشجو در دانشگاه ها، يک به 20 است.
وي در ادامه بر توليد آثار علمي، مقالات و کتاب ها از سوي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تاکيد کرد و افزود: انتظار ما از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، ارائه سالانه يک مقاله در ژورنال هاي علمي، پژوهشي و تاليف کتاب هايي با موضوعات و يافته هاي جديد، هر سه سال يک بار است.
مهدوي ادامه داد: تشويق اعضاي هيات علمي براي کارهاي پژوهشي، آنان را به اين باور مي رساند که پژوهش برتر از تدريس است.
وي، سپس خواستار ارائه آمار و اطلاعات فعاليت هاي پژوهشي واحدها به شوراي دانشگاه و سازمان مرکزي دانشگاه با دقت و سرعت بسيار شد و افزود: بررسي ايجاد پارک تحقيقاتي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي با هدايت علمي و نظارت واحد علوم و تحقيقات در دستور کار قرار دارد.
همچنين معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در اين جلسه طي سخناني به تدوين آيين نامه اي به منظور بهبود هرم هيات علمي (نسبت استاد به دانشجو) اشاره کرد و گفت: آيين نامه مذکور پس از جمع بندي و اصلاحات لازم، به زودي ابلاغ مي شود.
وي خاطرنشان کرد: توليد مقالات و نشريات علمي، بهبود هرم هيات علمي، ايجاد مراکز تحقيقاتي و رشد و سامان دهي آمار و اطلاعات در دستور کار معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي قرار دارد.
دکتر تقي ترابي به ايجاد کار گروه هايي به منظور ايجاد پارک و مرکز تحقيقاتي منطقه هشت اشاره کرد و گفت: بررسي پتانسيل هاي کمي و امکان سنجي براي ايجاد اين مراکز در واحدها به پايان رسيده است.
در ادامه اين جلسه، درخواست مجوز واحد تهران شمال براي انتشار مجله آموزش زبان انگليسي و ادبيات و درخواست واحد تاکستان در خصوص راه اندازي مرکز تحقيقات مکانيک و گياهان دارويي مطرح و قرار شد پس از بررسي در کميته مربوطه از طريق شوراي پژوهشي تصميم گيري شود.


  راه اندازي دومين شعبه دانشکده خبر در اردبيل 

اردبيل - خبرنگار آفرينش: معاون اداري و پشتيباني دانشکده خبراز راه اندازي دومين شعبه استاني دانشکده خبردراردبيل خبر  داد.
رشيد بهاروند افزود: نخستين شعبه استاني دانشکده خبردر شهر شيراز راه اندازي شده و پذيرش دانشجوي اين شعبه از تابستان امسال آغاز مي شود.
وي گفت: با تلاش صورت گرفته ومساعدهاي مسئولان استاني دانشکده خبرکار خود را دراين استان از مهرماه آغاز خواهد کرد.وي اظهار داشت: دانشکده خبرداراي ظرفيت بالاي علمي است و قادر است براي پرورش نيروهاي مورد نياز رسانه ها تمام توان خود را بکار گيرد.وي گفت: حدود 600 نفر دانشجو دردانشکده خبرآموزش هاي خبري، عکاسي خبري و مترجمي خبردر مقاطع کارشناسي کارداني را فرا مي گيرند.
معاون دانشکده خبرياد آور شد با فراهم شدن بسترهاي لازم آموزش دانشکده به استانها نيز بستري داده مي شود و به محض اعلام آمادگي مسئوولان استاني مطالعه براي راه اندازي شعبه آن آغاز مي شود.
بهاروند با قدرداني از مسئوولان استان اردبيل بويژه استاندار و مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: امکانات مورد نياز از سوي استان تامين شده و اميد است با پيگيري هايي که توسط دانشکده و واحد استاني دانشگاه جامع علمي کاربردي اردبيل صورت مي گيرد در اولين پذيرش دانشگاه جامع علمي کاربردي سهم استان اردبيل لحاظ شود.
وي گفت: با توافق هايي که با دانشگاه جامع علمي و کاربردي صورت گرفته دانشکده خبرمي تواند دراولين گام در شش استان شعبه داشته باشد که به نظر مي رسد با استقبال استانها و نياز آنها اين تعداد افزايش پيدا کند.
گفتني است شعبه دانشگاه خبردر اردبيل درنخستين پذيرش خود از مهر ماه امسال 25 دانشجو را در رشته خبرنگاري بصورت پودماني جذب خواهد کرد که اين تعدا دردوره هاي بعدي قابل افزايش خواهد بود.


 كوتاه وخواندني 


مدير کل بورس وزارت علوم خبر داد:
بازگشت قابل توجه دانشجويان ايراني خارج از کشور

مهر:  آمار عدم بازگشت دانشجويان بورسيه به کشور به 5 درصد کاهش يافته است. دکتر علي اکبر متکان افزود: اکثر دانشجوياني که در چند سال گذشته به خارج از کشور رفته اند، بازگشته اند. دانشجوياني که هنوز برنگشته اند نه به اين خاطر که نمي خواهند به کشور برگردند، بلکه به اين دليل که هنوز از تخصيل آنها باقي مانده است به ايران مراجعت نکرده اند. سياست دولت نهم اين است که به دانشجو فرصت داده شود که تا پنج سال بتواند در خارج از کشور راحت تحصيل کند.وي با اشاره به کوتاه شدن مدت اعزام هاي دانشجويي به خارج از کشور گفت: بورس هاي بلند مدت در گذشته دو ساله بود که اکنون بين 6 ماه تا يکسال است.مديرکل بورس وزارت علوم هر گونه فراخواني براي ايجاد موسسات اعزام به خارج را رد کرد و افزود: بالغ بر 70 موسسه در ارتباط با اعزام دانشجو به خارج فعاليت مي کنند و کمبودي در تعداد موسسات اعزام دانشجو به خارج احساس نمي شود. در حال حاضر به بحث ساماندهي و نظارت اين موسسات پرداخته مي شود.متکان از کاهش اعزام دانشجو به کشورهايي مانند اوکراين، هند و ارمنستان که پيش از اين بيشتر مد نظر بخش متوسط جامعه بود، خبر داد و گفت : اعزام دانشجو به اوکراين در سال گذشته صرفا 25 درصد آمار قبلي بوده است که اين اتفاق صرفا با افزايش ظرفيت دانشگاههاي دولتي و ارتقاي سطح تجهيزات دانشگاهها رخ داده است.
 
توسط دانشجوي واحد دندان پزشکي صورت گرفت;
اختراع دستگاه تعيين زمان سفت شدن
مواد ترميمي دندان

آنا: سامان ايزدپناه دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندان پزشکي موفق به ساخت دستگاه "Plus Neeble E.S" شد که اين دستگاه مي تواند زمان سفت شدن سمان هاي دندان پزشکي را تعيين کند.دکتر محسن مهرشاديان رئيس واحد دندان پزشکي با اعلام اين خبر افزود: اين دستگاه کاربردهاي فراواني در پروژه هاي تحقيقاتي دندان پزشکي به ويژه در زمينه هاي ترميمي، اندو و پروتز دارد و مي تواند تحول چشمگيري در اين زمينه ايجاد کند.وي تصريح کرد: دستگاه ساخته شده توسط اين دانشجو، نمونه داخلي ندارد و نمونه هاي خارجي آن نيز قابل رقابت و مقايسه با اين دستگاه نيستند، چرا که اين دستگاه با چندين استاندارد مختلف، قابل تنظيم بوده و کاربر مي تواند استانداردهاي موجود را تحت پوشش قرار دهد، اما نمونه هاي خارجي آن، فقط با يک استاندارد قابل تنظيم است.مخترع دستگاه، هزينه ساخت آن را دو ميليون ريال اعلام کرده و معتقد است اين رقم در صورت توليد انبوه، به يک پنجم کاهش مي يابد.

مسلمي ناييني خبر داد:
ابلاغ طرح مبارزه با مواد مخدر
 به روساي دانشگاه ها

ايسنا:  قائم مقام معاون دانشجويي وزارت علوم از ابلاغ طرح مبارزه با مواد مخدر به روساي دانشگاهها خبر داد و گفت: از مهر ماه براي کليه دانشجويان جديدالورود مقطع ليسانس پرونده پزشکي تشکيل شده و کارت سلامت ارائه مي شود. دکتر حسن مسلمي ناييني ديروز در نشستي مطبوعاتي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينکه دانشجو بايد يک احساس خوب رواني داشته باشد، افزود: روي مسائل رواني از قبيل خودکشي مطالعه مي شود. جلوگيري از خودکشي به تعامل بين استاد و دانشجو بر مي گردد و تعاملات بين استاد و دانشجو نبايد صرف انتقال يک سري اطلاعات علمي باشد بلکه تعاملات بايد روحي و معنوي باشد. يک استاد دانشگاه در خارج از کشور بيش از آنکه تعامل علمي با دانشجو داشته باشد تعاملات روحي و رواني دارد.وي با تاکيد بر ضرورت ارتباط ميان دانشجويان و خانواده ها گفت: خانواده هايي هستند که از پنج نيم سال مشروطي فرزند خود خبر ندارد و بعد از چند سال يک مرتبه متوجه مي شوند. از دانشگاهها خواسته شده است تا مشروطي آموزشي دانشجوياني که واجد شرايط مشروطي مي شوند را به خانواده ها اطلاع دهند.مدير کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم تلاش را در راستاي بهبود تسهيلات و امکانات دانشجو دانست و تاکيد کرد: دانشجو ستون چشم انداز 20 ساله است. اگر دانشجوي سالم و عالمي داشته باشيم قطعا به آن اهداف خواهيم رسيد.مسلمي ناييني ضعف خدمات دانشجويي را در ارائه آنها به شيوه سنتي دانست و گفت: ارائه خدمات دانشجويي در دنيا علمي شده است و سعي مي شود اطلاعاتي در جهت علمي کردن ارائه خدمات دانشجويي جمع آوري شود که در اين راستا کنفرانسي در خصوص علمي شدن ارائه خدمات دانشجويي برگزار خواهد شد.


مرکز تحقيقات جراحي در دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد پزشکي تهران راه اندازي مي شود

آنا: مرکز تحقيقات جراحي به زودي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشکي تهران راه اندازي مي شود.
دکتر علي عبداللهي رئيس مرکز تحقيقات جراحي واحد پزشکي تهران با اعلام اين خبر افزود: مراکز تحقيقاتي، نقشي اساسي در صحنه فعاليت هاي پژوهشي يک کشور دارند و بدون ترديد وضعيت شاخص هاي پژوهشي هر کشور تعيين کننده و يکي از ابعاد مهم توسعه يافتگي محسوب مي شود.وي تصريح کرد: اراده واحد پزشکي تهران در ايجاد و تجهيز مراکز تحقيقاتي جدي است و در اين راستا بيمارستان بوعلي براساس بررسي هاي دقيق و همه جانبه به پايگاه و مرکزي براي تحقيقات علمي برگزيده شده است. عبداللهي افزود: تاکنون اقداماتي در اين زمينه انجام شده است که از جمله آن ها مي توان به برقراري ارتباط و هماهنگي با تمامي دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي به منظور انجام طرح هاي مشترک اشاره کرد، همچنين ارتباط و هماهنگي با فرهنگستان علوم پزشکي کشور نيز به زودي برقرار مي شود.گفتني است علي عبداللهي از محققان و پژوهشگران برتر و صاحب ده ها مقاله علمي در داخل و خارج از کشور است که در جامعه جراحان ايران و در کالج بين المللي جراحان آمريکا نيز عضويت دارد.

 يک نشريه دانشگاه آزاد اسلامي موفق به دريافت درجه ISI شد

آنا: براي نخستين بار در کشور، نشريه بين المللي انگليسي زبان علوم و تکنولوژي محيط زيست (IJEST) دانشگاه آزاد اسلامي موفق به کسب درجه SCI/ISI (Science of Wed) شد، اين درحالي است که تاکنون نشريه هاي علمي پژوهشي دانشگاه هاي تهران، شريف، شيراز، علوم پزشکي تهران، مرکز تحقيقات پليمر ايران، داراي درجه ISI هستند.
دکتر جعفر نوري دبير نشريه بين المللي علوم و تکنولوژي محيط زيست و عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات با بيان اين مطلب افزود: اين نشريه، تخصصي ترين نشريه علمي - پژوهشي کشور در رشته هاي مهندسي، علوم و مديريت محيط زيست است که مخاطبان اصلي آن استادان و دانشجويان مقاطع دکترا و کارشناسي ارشد از کشورهاي مختلف دنيا نظير فرانسه، انگلستان، ايرلند، آلمان، چين، نروژ، آلمان، آمريکا، استراليا، کانادا و... هستند.
وي ادامه داد: نشريه (IJEST) داراي موضوعاتي نظير علوم و مهندسي و مديريت محيط زيست، آلودگي هاي آب، هوا، خاک، انرژي و تمامي مسائل مربوط به محيط زيست و توسعه پايدار است.
نوري اذعان داشت: اين نشريه تاکنون در 30 مرکز اطلاعاتي جهان، ايندکس شده و وابسته به مرکز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي، انجمن متخصصان محيط زيست کشور و دانشکده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات است.
وي افزود: تاکنون 16 شماره از فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط زيست با سردبيري دکتر مجيد عباسپور و صاحب امتيازي انجمن متخصصان محيط زيست ايران و  دانشگاه آزاد اسلامي طي چهار سال اخير به چاپ رسيده که آخرين شماره آن از بين بيش از هزاران ژورنال متقاضي از دنيا موفق به کسب درجه عالي ISI  شده است.
نوري گفت: امروز شاهد اين هستيم از بين هزاران نشريه متقاضي دريافت ISI که سالانه تعداد معدودي از آن ها به اين درجه نائل مي شوند، يک نشريه علمي، پژوهشي از دانشگاه آزاد اسلامي موفق به اخذ اين درجه شده و اين ها همه نشان دهنده توسعه و رشد کيفيت و اعتبار دانشگاه آزاد اسلامي در مجامع جهاني است.دبير نشريه بين المللي (IJEST) به روند انتخاب، داوري و اولويت چاپ مقالات در اين نشريه اشاره کرد و گفت: در هر شماره از اين فصلنامه، حدود چهار مقاله از نويسندگان ايراني و 14 مقاله از نويسندگان کشورهاي خارجي به چاپ مي رسد.وي ادامه داد: نشريه مذکور به صورت تمام رنگي با کاغذ گلاسه و براساس سيستم هاروارد تهيه شده و اعضاي هيات تحريريه آن متشکل از استادان برجسته کشورهاي نروژ، آلمان، آمريکا، استراليا، پاکستان، دانمارک، انگليس و کانادا هستند.وي، توسعه علوم و فنون محيط زيست در سطح جامعه، پذيرش مقالات علمي، پژوهشي و انتشار تازه هاي جديد رشته محيط زيست را از اهداف اصلي انتشار نشريه (IJEST) دانست و گفت: انتشار هر نشريه علمي و تکنولوژيکي در جامعه و مجلات علمي، پژوهشي، پشتوانه بالايي در جامعه علمي و دانشگاهي کشور محسوب مي شود.وي در پايان، خواستار حمايت و تشويق  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از انتشار اين گونه مجلات در واحد هاي دانشگاهي کشور شد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
خبر دانشگاه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته