جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/07/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6230


رشد 15 درصدي حقوق و دستمزد در سال 99

سخنگوي سازمان حفظ نباتات کشور:
حمله ملخ‌هاي صحرايي در دور دوم شديدتر است


ايران در توليد برنج خودکفا شد


تريبون


نهادهاي مالي


 رشد 15 درصدي حقوق و دستمزد در سال 99 

 رئيس سازمان برنامه و بودجه، با بيان اينکه سال آينده حداقل 12 هزار ميليارد تومان براي پاداش بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي بايد پرداخت کنيم، گفت: ميانگين افزايش حقوق و دستمزد 15 درصد خواهد بود.به گزارش مهر ، محمدباقر نوبخت در خصوص تامين منابع طرح‌هاي عمراني، اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، براي سال 1399 هر آنچه از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي حاصل شود، اعم از فروش نفت و ساير اموالي که در اين سرفصل دسته بندي مي‌کنيم، همه براي طرح‌هاي عمراني اختصاص داده شود.رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه بايد در يازدهمين جلسه ستاد بودجه درباره دو موضوع بسيار مهم در لايحه بودجه سال 99 تصميم گيري مي‌شود، افزود: سياست‌هايي که قبلا اعلام کرديم مبني بر اينکه حتي ريالي از منابع نفتي در سال آينده براي اعتبارات جاري و هزينه‌اي استفاده نکنيم، به تصويب و تاييد رسيد تا سال آينده همه اين منابع ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به تملک دارايي سرمايه‌اي اختصاص پيدا کند که عينا از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

وي گفت: موضوع دوم جلسه اين بود که منابعي که از محل دارايي‌هاي سرمايه‌اي به دست مي‌آوريم، به چه ترتيبي براي طرح‌هاي عمراني استفاده کنيم.

3 منبع جايگزين نفت

وي افزود: سه منبع براي جايگزيني فروش نفت و منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه‌اي تعيين کرديم، يکي يارانه‌هاي پنهان انرژي است و بخش ديگر هم هنوز تصميم گيري‌هاي شوراي عالي اقتصادي روي آن متمرکز نشده تا در بودجه براي جايگزيني نفت استفاده کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: منبع ديگر ماليات است که براي واحدهاي توليدي تصميم گيري شد تا حتما درصدي از تعرفه‌ها را کاهش دهيم و در ساير درآمدها پايه‌هاي جديدي تعريف کنيم تا کاهش منابع نفتي را که نمي‌خواهيم در هزينه‌هاي جاري استفاده کنيم براي هزينه‌هاي ضروري استفاده شود.نوبخت افزود: بخش ديگر از درآمدهاي جايگزين نفت نيز از محل مولدسازي به دست مي‌آيد که آن نيز به تصويب رسيد.

پرداخت 12 هزار ميليارد تومان براي پاداش بازنشستگان

وي گفت: موضوع ديگر مورد بحث امروز افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده و پرداخت پاداش بازنشستگي بود که در زمينه بازنشستگي پيشنهادهاي مختلفي مطرح شد تا براي آن سقف بگذاريم و محدود کنيم، اما سال آينده حداقل 12 هزار ميليارد تومان براي پاداش بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي بايد پرداخت کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: ميانگين افزايش حقوق و دستمزد 15 درصد در نظر گرفته شده که اين رقم براي افرادي که حقوق کمتر مي‌گيرند، بيش از 20 درصد خواهد شد که اين موضوع منوط به مباحث ديگري است که طي روزهاي بعداطلاع رساني مي‌شود.

وي گفت: همه پيشنهادهاي ستاد بودجه بايد در دولت به تصويب برسد، تا در لايحه گنجانده شود و مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار نظر کند؛ بنابراين مصوبات ستاد بودجه قطعي نيست و امکان دارد دولت و مجلس نظرات ديگري بدهند، اما چون کار کارشناسي صورت گرفته است، ما بايد همه اعداد و ارقام‌ها را با واقعيت‌هايي که قدرت اجراي آن را داريم و در چارچوب بودجه تعيين مي‌شود، مشخص کنيم.نوبخت افزود: بنابراين همه ويژگي‌ها براي بودجه متفاوت سال 99 وجود دارد با اين تفاوت که بودجه سال آينده در دو بخش به مجلس مي‌رود، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها 15 آبان و بودجه عمومي در15 آذر به مجلس ارسال خواهد شد.


 سخنگوي سازمان حفظ نباتات کشور:
 حمله ملخ‌هاي صحرايي در دور دوم شديدتر است 

 
سخنگوي سازمان حفظ نباتات کشور با بيان اينکه براساس پيش بيني ها حمله ملخ هاي صحرايي در دور دوم شديدتر است، گفت: در اين دوره نياز به 900 هزار تا يک ميليون هکتار مبارزه داريم.محمدرضا مير در گفتگو با مهر با بيان اينکه دور دوم حمله ملخ هاي صحرايي به کشور از دي يا بهمن ماه آغاز مي شود، گفت: حمله اي که در سه ماه پاياني سال منتظر آن هستيم براساس پيش بيني هاي فائو و نظرات کارشناسان ما احتمالا شديدتر از حمله دوره اول است که تابستان امسال به پايان رسيد.وي با اشاره به اينکه در حمله دور اول سطح مبارزه حدود 750 هزارهکتار بود، گفت: پيش بيني ما براي حمله دور دوم مبارزه در سطح 900 هزار تا يک ميليون هکتار است.

سخنگوي سازمان حفظ نباتات کشور با بيان اينکه اين حمله احتمالا تا ماه تير يا مرداد سال 99 ادامه خواهد داشت، درباره اينکه در اين دور کشورهاي عربي اقدامات لازم را براي مقابله با اين آفت انجام داده اند، افزود: کشورهاي عربي از جمله عربستان کانون اصلي اين آفت هستند و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام داده اند ضمن اينکه در عربستان مبارزه با اين آفت هم اکنون ادامه دارد.

حمله از هند و پاکستان نيز انجام مي شود

مير اضافه کرد: در دوره قبل موجي از اين ملخ ها به هند و پاکستان رفتند بنابراين در دوره دوم ما هم از سمت اين کشورها و هم از سمت عربستان مورد حمله آفت ملخ قرار مي گيريم.وي با اشاره به اينکه سال گذشته 20 ميليارد تومان اعتبار براي مبارزه با اين آفت تخصيص يافت، گفت:براي دوره دوم نيز وزير جهاد کشاورزي با ارسال نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار تخصيص اعتبارات لازم و ايجاد آمادگي کامل براي مقابله با اين آفت شده است ضمن اينکه معاون اول رئيس جمهور نيز پي نوشت کرده و به وزير کشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به ترتيب براي ايجاد آمادگي از نظر تجهيزات و نيروي انساني و نيز تامين اعتبارات مناسب دستورات لازم را داده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: ما نيز منتظر هستيم که اين مقامات چه تصميماتي را اتخاذ مي کنند همچنين برآورد دقيق و نهايي ميزان اعتبارات لازم در حال حاضر امکان پذير نيست و وقتي به زمان حمله نزديک تر شويم اين برآورد انجام خواهد شد.

مير با بيان اينکه سال گذشته ملخ هاي صحرايي خسارت جدي به توليدات کشاورزي کشور وارد نکردند و در مراتع نيز اين آفت کنترل شد، اضافه کرد: اميدوار هستيم در موج جديد نيز همين اتفاق بيفتد.استانهاي سيستان و بلوچستان و جنوب کرمان در دوره دوم قطعا درگير ملخ صحرايي خواهند شد

وي با اشاره به اينکه پيش بيني هاي لازم براي مقابله با ملخ هاي صحرايي در دوره دوم در سازمان حفظ نباتات انجام شده است، افزود: دوره هاي آموزشي لازم براي همکاران ما در حال برگزاري است ضمن اينکه هفته گذشته جلسه اي با مسئولان 10 استان درگير در سازمان حفظ نباتات برگزار شد که در اين جلسه برنامه ريزي وتصميم گيري هاي لازم را انجام داديم.

مير با بيان اينکه برنامه ريزي براي مبارزه کامل به دقت در حال انجام است، گفت: در دوره اول 10 استان درگير اين آفت شدند و اميدواريم در دوره دوم تعداد آنها کاهش يابد اين بستگي به ميزان مبارزه ما نيز دارد. هر چه قوي تر مبارزه کنيم امکان سرايت آفت به ديگر استانها کمتر است همچنين به اين مساله نيز بستگي دارد که هجوم ملخ ها به کشور ما از کدام سمت اتفاق بيفتد.سخنگوي سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد:استان هاي سيستان و بلوچستان و جنوب کرمان به طور قطع درگير اين آفت خواهند بود ضمن اينکه در دوره اول علاوه بر اين دو استان، هرمزگان، بوشهر، کهگيلويه و بوير احمد، خوزستان، خراسان جنوبي، فارس، ايلام و شمال کرمان نيز درگير بودند.


 ايران در توليد برنج خودکفا شد 

 معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي از افزايش 42 درصدي توليد برنج در کشور خبر داد و اعلام کرد ايران براي نخستين بار در توليد برنج خودکفا شد.عبدالمهدي بخشنده در گفت و گو با ايرنا نياز کشور به برنج را سه ميليون تن ذکر کرد و افزود: امسال توليد برنج با توجه به شرايط آب و هوايي مناسب به 2.9 تا 3 ميليون تن خواهد رسيد که به اين ترتيب، توليد داخلي نياز کشور را تامين مي‌کند.وي ادامه داد: در 6 ماهه امسال ميزان واردات برنج سفيد 960 هزارتن به ارزش 1.1 ميليارد دلار بود که با تامين بازار توسط توليد داخلي، ديگر نيازي به واردات برنج نخواهيم داشت.معاون وزير جهادکشاورزي اظهار داشت: خودکفايي توليد برنج، موجب صرفه جويي بيش از 1.1 ميليارد دلاري خواهد شد.معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: ميانگين سطح زيرکشت برنج کشور در سه سال گذشته حدود 600 هزار هکتار بود که امسال با 230 هزار هکتار افزايش، به 830 هزار هکتار رسيده است.

به گفته وي، توليد شلتوک کشور از سه ميليون و 100 هزار تن به 4.4 ميليون رسيده که منجر به 2.9 تا 3 ميليون تن توليد برنج سفيد مي‌شود.بخشنده اضافه کرد: برداشت برنج در استان‌هاي شمالي که عمده توليد کشور را برعهده دارند به اتمام رسيده و کيفيت و کميت برنج برداشت شده بسيار مطلوب است.وي اظهار داشت: برداشت برنج در استان هاي جنوبي کشور از جمله خوزستان از پانزدهم آبان ماه شروع خواهد شد که حداکثر ظرف مدت يک ماه به اتمام مي رسد.به گفته وي، بخشي از برنج وارداتي امسال بايد به عنوان ذخاير راهبردي کشور مورد استفاده قرار گيرد.معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي تصريح کرد: با توجه به شرايط تحريم افزايش يک ميليون تني برنج در سالجاري در مقايسه با سالهاي گذشته از خروج بيش از 1.1 ميليارد دلار ارز جلوگيري خواهد کرد.

بخشنده گفت: براساس گزارش مرکز آمار ايران، مصرف سرانه براي هر ايراني 35 کيلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعيت 83 ميليون نفري نياز مصرفي برنج کشور 2.9 تا سه ميليون تن است.وي با بيان اينکه واردات برنج به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است ادامه داد: بخش عمده واردات برنج به ميزان 960 هزار تن در6 ماهه اول سال توسط بخش خصوصي صورت گرفته است.به گفته بخشنده، بخشي از برنج وارداتي نيز مربوط به شرکت بازرگاني دولتي ايران است که به منظور تامين ذخاير راهبردي انجام شده است.

وي اظهار داشت: توليد برنج يکي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در وزارت جهاد کشاورزي است که مصوبه آن را با جديت دنبال کرديم به طوري که عدم نياز ما به واردات برنج در سالجاري دستاورد بزرگي براي کشور است.معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: سال گذشته بيش از 2.1 ميليون تن برنج سفيد از محل داخلي و بيش از يک ميليون و 680 هزارتن برنج از محل واردات تامين شده بود.وي بخشي از رشد توليد برنج را مربوط به افزايش کشت برنج در استان هاي جنوبي کشور از جمله خوزستان دانست و افزود: امسال سطح زيرکشت برنج در استان خوزستان به 205 هزار هکتار رسيد درحالي که سطح زيرکشت برنج در استان هاي شمالي کشور با کشت اول، پرورش راتون و کشت مجدد در استان گيلان 300 هزار هکتار و اسان مازندران 314 هزار هکتار است.وي ادامه داد: امسال از 42 درصد رشد توليد برنج در کشوربيش از 10 درصد مربوط به استان هاي شمالي کشور و نزديک 30 درصد مربوط به تولد استان هاي جنوبي کشور است.به گفته وي، برنج توليد داخل به ويژه برنج توليدي استان هي شمالي کشور به لحاظ کيفيت و کميت بسيار مطلوب است.


 تريبون 

 با بررسي تراکنش‌هاي بانکي صورت گرفت:

اعتراض صاحبان "حساب‌هاي اجاره‌اي" در غربالگري يارانه‌بگيران

اعتراض به حذف يارانه‌ها و به دنبال آن بررسي تراکنش‌هاي بانکي موجب آشکار شدن برخي تخلفات بانکي و مالياتي افراد شده است؛ اين روزها صاحبان "حساب‌هاي اجاره‌اي" در غربالگري يارانه‌بگيران لو مي‌روند.

به گزارش ايسنا، حذف شدگان از يارانه نقدي مي‌توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند و بررسي مجدد تنها مشروط به دريافت مجوز براي چک حساب‌هاي بانکي است.

از زمان واريز يارانه شهريور ماه که حدود 163 هزار خانوار حذف شدند تا کنون حدود 6.3 درصد براي اعتراض مراجعه کرده‌اند و آن بخشي که تن به بررسي حساب‌هاي بانکي داده‌اند آمار و اطلاعات قابل توجهي را از خود بر جاي گذاشته اند.طبق آنچه که ميرزايي-سخنگوي ستاد اجراي تبصره(14) قانون بودجه 1398- اعلام کرده است، 48 درصد افراد معترضي که حساب‌هاي بانکي آنها مورد بررسي قرار گرفته است، زير بار تراکنش‌هاي مالي خود نرفته‌اند؛ به طوري که مدعي هستند تراکنش‌هاي حساب‌هاي آنها شخصي نيست و مثلا براي شرکت و سازماني که در آن کار مي‌کنند انجام مي‌شود؛ به گونه‌اي که آبدارچي، حسابدار و يا کارپرداز هستند و گردش حساب براي خودشان نيست.اما ميرزايي به موردي اشاره داشت که مستقيما به حساب‌هاي اجاره‌اي برمي‌گردد، ‌ وي گفت که برخي معترضان بعد از اعلام نتيجه تراکنش بانکي مي‌گويند تراکنش انجام شده در حساب بانکي متعلق به شخص ديگري است که کارت و حساب خود را در اختيار وي قرار داده‌اند! حساب‌هاي اجاره‌اي مدت‌هاست مطرح شده و در دست بررسي قرار دارد، اين در حالي است که برخي افراد حساب‌هاي بانکي خود را در مقابل پرداخت مبلغي به طور ماهانه و يا هر نوع قرارداد ديگري به فرد يا گروهي اجاره مي‌دهند.

پليس فتا بارها نسبت به اين جريان هشدار داده و اعلام کرده است که برخي اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکي خود به افراد کلاهبردار بدون اطلاع از نيت مجرمانه آنها مي‌کنند در حالي که تبعات قضايي و مسئوليت بخشي از اقدامات آنها متوجه صاحبان حساب‌هاي اجاره‌اي خواهد شد.

همچنين از سال گذشته بانک مرکزي بخشنامه‌اي در رابطه با محدوديت‌هاي تراکنش‌هاي بانکي صادر کرد که در کنار دلايلي که براي اين محدوديت وجود داشت، مي‌توانست تا حدي مانع از سو استفاده افراد يا شرکت‌ها و سازمان‌ها از حساب‌هاي افراد باشد ولي در هر صورت اين نظام بانکي است که قدرت بالايي در شناسايي اين قبيل حساب‌ها دارد.

حساب‌هاي اجاره‌اي در کنار اينکه محلي براي پولشويي و يا انجام اقدامات غيرقانوني هستند راهي براي فرار از ماليات محسوب مي‌شوند، اين در حالي است که پيش‌از اين سازمان امور مالياتي درباره راهکار خود برخورد با حساب‌هاي اجاره‌اي اعلام کرده بود که قانون ماليات‌هاي مستقيم تکليفي دارد که هر گونه فعاليت و خريد و فروش بالاي پنج ميليون تومان بايد از طريق سيستم بانکي انجام شود؛ بنابراين بانک‌ها با توجه به سامانه قوي اطلاعاتي که دارند بايد نسبت به شناسايي دقيق سپرده گذاران و کساني که به فعاليت بانکي اشتغال دارند اقدام کنند، طبيعتا در موضوع حساب‌هاي اجاره اي نيز بايد با کمک مراکز پولشويي بانک‌ها نسبت به شناسايي اين افراد اقدام شود.

رئيس سازمان ملي استاندارد:

خودروهاي غيراستاندارد از دوشنبه آينده متوقف مي‌شوند

رئيس سازمان ملي استاندارد اعلام کرد که از دوشنبه هفته آينده، اين سازمان تکليف خودروها را مشخص مي‌کند تا آنهايي که همچنان امکان توليد دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهايي که بايد توليدشان متوقف شود، ديگر توليد نشوند.به گزارش ايرنا ، نيره پيروزبخت در مراسم جهاني استاندارد اعلام کرد که اين سازمان آخرين وضعيت گزارش رعايت استانداردهاي 85 گانه صنعت خودرو را به روزرساني کرده و هرچند در اين زمينه تغيير جدي رخ نداده است ولي در فرآيندها تغييراتي به‌وجود آمده که مي‌تواند شرايط توليد برخي خودروها را تغيير دهد.

به گفته وي، از اسفند سال گذشته در يک تصميم گيري مقرر شد که گزارش‌هاي مربوط به خودروهاي غيراستاندارد از سوي اين سازمان دريافت شود و در نهايت با نهايي شدن بررسي‌ها جمع بندي لازم در رابطه با آن‌ها صورت گيرد.رئيس سازمان ملي استاندارد ادامه داد: ظرف روزهاي آينده، شوراي عالي استاندارد تشکيل جلسه مي‌دهد که در اين شورا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌هاي خودروسازي حضور دارند. در صورتي که در اين جلسه مشخص شود خودرو يا خودروسازي نتوانسته است شرايط لازم براي تاييد استاندارد خودروهايشان را به دست بياورند، اين سازمان توقف توليد اين خودروها را اعلام مي‌کند.

آخرين نرخ انواع نان در تهران و شهرستان‌ها

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بازرسي از واحدهاي آرد و نان گفت: در شش ماهه سال 97، 8260 مورد و در شش ماهه سال 98 ، 8386 مورد بازرسي صورت گرفته است تا واحدها در خصوص قيمت و کيفيت تخلف نداشته باشند.

به گزارش ايلنا، صادقي در خصوص عملکرد 6 ماهه اين سازمان گفت: خوشبختانه زمان صدور مجوز تاسيس صنايع با کمتر از يک هفته کاهش يافته است و در اين راستا تنها از سازمان محيط زيست استعلام گرفته مي‌شود.وي در خصوص آخرين نرخ نان با احتساب آرد يارانه‌اي 665 تومان در تهران گفت: نان بربري با وزن چانه 510 گرم 1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1200 تومان، نان تافتون با وزن چانه 230 گرم با قيمت 550 تومان، نان لواش با وزن چانه 140 گرم با قيمت 300 تومان به فروش مي‌رسد.

صادقي در خصوص آخرين نرخ نان با احتساب آرد نميه‌يارانه‌اي900 تومان در تهران گفت: نان بربري با وزن چانه 580 گرم1500 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1800 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قيمت 850 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قيمت 450 تومان به فروش مي‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزيجات بر اين مبلغ 500 تومان اضافه مي‌شود.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص آخرين نرخ نان با احتساب آرد يارانه‌اي665 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربري با وزن چانه 550 گرم1000 تومان، نان سنگک با وزن چانه 560 گرم 1100 تومان، نان تافتون با وزن چانه230 گرم با قيمت 500 تومان، نان لواش با وزن چانه 150 گرم با قيمت 300 تومان به فروش مي‌رسد.صادقي در خصوص آخرين نرخ نان با احتساب آرد يارانه‌اي 900 تومان در شهرستان‌ها گفت: نان بربري با وزن چانه580 گرم 1300 تومان، نان سنگک با وزن چانه 650 گرم 1600 تومان، نان تافتون با وزن چانه 280 گرم با قيمت 800 تومان، نان لواش با وزن چانه 170 گرم با قيمت 400 تومان به فروش مي‌رسد در صورت افزودن کنجد و سبزيجات بر اين مبلغ 500 تومان اضافه مي‌شود.


 نهادهاي مالي 

 ارائه خدمات خودپردازهاي بانک تجارت در مسير مسافران کربلا

بانک تجارت - رييس اداره روابط عمومي بانک تجارت از ارائه خدمات 23 دستگاه خودپرداز اين بانک به زوار امام حسين (ع) در مسير پياده روي مسافران کربلا در شهرهاي منتهي به پايانه هاي مرزي شلمچه، چذابه، خسروي و مهران خبر داد.به گزارش روابط عمومي بانک تجارت، محمد احمدي آذر رييس اداره روابط عمومي و تبليغات بانک تجارت با اشاره به برنامه هاي اين بانک براي خدمت رساني به زوار حسيني گفت: همزمان با پويش پياده روي اربعين حسيني و با اتخاذ تمهيدات لازم، نياز هموطنان را به خدمات بانکي از طريق 23 دستگاه خودپرداز در مسير پياده روي مرتفع مي کنيم .وي افزود: بانک تجارت در بازه زماني نيمه دوم مهر ماه برداشت وجه از اين دستگاه ها را صرفا براي دارندگان تجارت کارت تا سقف 5ميليون ريال افزايش داده است. رييس اداره روابط عمومي بانک تجارت با اشاره به اينکه دستگاه هاي خودپرداز منتخب کاملا در مسير تردد زائرين قرار دارند ياد آور شد: دستگاه هاي خودپرداز مستقر در شعب بانک تجارت استانهاي خوزستان ، کرمانشاه و ايلام در شهرهاي منتهي به پايانه هاي مرزي شامل خرمشهر، آبادان ، هويزه، انديمشک، سوسنگرد، حميديه، کنگاور، اسلام آباد، قصر شيرين، کرند غرب، صحنه، ايلام ، ايوان، چوار ، دهلران و مهران در تمامي روزهاي هفته به صورت 24 ساعته نياز زوار کربلا را به وجه نقد و ساير خدمات بانکي مرتفع خواهند کرد.

اعطاي بيش از 6800 کد بورسي در 51 شعبه بانک صادرات

بانک صادرات - مديرعامل کارگزاري بانک صادرات ايران اعلام کرد که در 13 ماه گذشته و از طريق پيشخوان‌هاي بورسي در 51 شعبه منتخب بانک صادرات ايران، بيش از 6 هزار و 800 نفر کد بورسي دريافت کرده‌اند.به گزارش روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، مهدي کباري در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اعلام اين خبر افزود: طرح اعطاي کد بورسي به متقاضيان در شعب بانک صادرات ايران از 17 شهريورماه سال گذشته آغاز شد و تا روز 15 مهرماه امسال، بيش از 6 هزار و 800 نفر کد بورسي خود را از طريق شعب اين بانک دريافت کرده‌اند.وي با بيان اينکه در يک سال گذشته طرح اعطاي کد بورسي به مشتريان در 51 شعبه منتخب بانک صادرات ايران انجام شده است، ادامه داد: از بين 6 هزار و 800 نفري که کد بورسي خود را از شعب بانک صادرات دريافت کرده‌اند، 4 هزار و 500 نفر به سامانه بر خط معاملاتي وصل شده و معاملات خود را به طور برخط انجام مي‌دهند.

مديرعامل کارگزاري بانک صادرات ايران همچنين حجم کل معاملات انجام شده مشترياني که از شعب اين بانک کد بورسي دريافت کرده‌اند را بيش از 4 هزار ميليارد ريال اعلام کرد. کباري مهم‌ترين خدمات پيشخوان‌هاي بورسي در شعب بانک صادرات را اخذ کد بورسي، صدور کد کاربري برخط، معاملات آفلاين، تغيير کارگزار ناظر و گواهي سپرده سکه طلاي بانک صادرات اعلام کرد و از طرحي براي احراز هويت سامانه سجام دارندگان کد بورسي در آينده نزديک خبر داد.

افزايش سقف برداشت نقدي از خودپردازهاي بانک شهر در ايام اربعين

بانک شهر - سقف برداشت نقدي روزانه خودپردازهاي بانک‌ شهر در استان‌هاي کرمانشاه، ايلام و خوزستان به 500 هزار تومان افزايش يافت.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ، با توجه به اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور رفاه حال زائران اربعين حسيني ، تا پايان مهرماه سالجاري سقف برداشت از خودپردازهاي بانک شهر در مسير راهپيمايي زوار اربعين در استان‌هاي کرمانشاه، ايلام و خوزستان به روزانه 5 ميليون ريال افزايش يافت.

همچنين همزمان با عزيمت زائران به کربلاي حسيني به مناسبت اربعين ، خودپردازهاي سيار بانک شهر در پايانه هاي مرزي چذابه ، شلمچه، خسروي، قصر شيرين و مهران مستقر شده است و به ارائه خدمات بانکي مي پردازد.

دريافت ارز ازطريق اپليکيشن هاي تاپ و آي گپ در شعب بانک پارسيان

بانک پارسيان - امکان دريافت ارز زيارتي ازطريق ثبت نام در اپليکيشن تاپ و آي گپ براي زائران اربعين حسيني فراهم شده است.به گزارش روابط‌ عمومي بانک پارسيان؛ منصورتفضلي، معاون بين‌الملل بانک پارسيان با اعلام اين خبر گفت: در پي کسب مجوز از بانک مرکزي ايران و براي ارتقاي سطح خدمات به زائران اربعين حسيني، با تمهيدات در نظر گرفته شده، زائران اربعين حسيني مي توانند با استفاده از اپليکيشن هاي تاپ و آي گپ وارد بخش ثبت نام خريد ارز اربعين شده و پس از انتخاب شعبه مورد نظر و تاريخ مراجعه براي دريافت ارز ثبت نام کنند و سپس با ارايه کد ملي و اصل گذرنامه معتبر در شعب منتخب بانک پارسيان ارز خود را در داخل کشور دريافت کنند.

تفضلي، افزود : ثبت نام در اپليکيشن هاي مذکور از روز يکشنبه 7 مهرآغاز و تا روز سه شنبه 23 مهر ادامه دارد و عمليات فروش و تحويل ارز زيارتي نيز درشعب برگزيده بانک پارسيان از روز سه شنبه 9 مهر ماه آغاز شده و لغايت سه شنبه 25 مهرماه ادامه خواهد داشت.زائرين گرامي توجه داشته باشند که ارز درخواست شده صرفاً در شعب منتخب بانک پارسيان در تهران و شهرستان ها قابل پرداخت مي باشد.

زائرين عزيز براي اطلاع از اسامي شعب برگزيده مي توانند اينجا کليک کنند.

شرايط فروش ارز به زائران اربعين در بانک سپه اعلام شد

بانک سپه - به‌منظور تسهيل شرايط عزيمت هموطنان به عتبات عاليات در ايام اربعين حسيني (ع) سال جاري، اداره کل عمليات و خزانه‌داري ارزي بانک سپه با صدور اطلاعيه‌اي شرايط فروش ارز به زائران در شعب منتخب اين بانک را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومي بانک سپه ، فروش ارز به زائرين حداکثر به مبلغ 100 يورو صرفاً از طريق شعب منتخب بانک سپه مجاز است و در صورت تأمين ساير ارزها از بانک مرکزي و فراهم شدن امکان پرداخت به ساير ارزها، مراتب متعاقباً اطلاع‌رساني مي‌شود.

شعب منتخب بانک سپه از سيزدهم تا حداکثر بيست و پنجم مهرماه سال جاري آماده فروش ارز به زائران با ارائه گذرنامه هستند و با توجه به‌ضرورت ثبت اطلاعات فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا)، نيازي به درج مهر فروش ارز در گذرنامه افراد نيست.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته