جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1399/04/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6425


مدير كل شركت بيمه دانا با كوله‌باري از تجربه و تخصص مي‌تواند استان‌هاي تحت مديريت خود را شكوفا سازد


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


 مدير كل شركت بيمه دانا با كوله‌باري از تجربه و تخصص مي‌تواند استان‌هاي تحت مديريت خود را شكوفا سازد 

نمايندگي بيمه دانا در تمامي شهرستان‌هاي كشور به منظور دسترسي سريع‌تر هموطنان وجود دارد. در حال حاضر بيمه دانا داراي 59 شعبه اصلي در سراسر كشور، 1919 نمايندگي و 21 شركت نمايندگي بوده و به عنوان سومين شركت بزرگ بيمه‌اي كشور معرفي گرديده است. نمايندگان بيمه دانا، كاركنان تحصيل كرده و داراي انگيزه بوده كه همواره در تلاش براي فراهم كردن رضايت مشتريان و ارائه خدمات كامل به آنها بوده‌اند. افرادي كه موفق به اخذ نمايندگي بيمه دانا شده‌اند همگي با تلاش فراوان در سال‌هاي گذشته تلاش و همت بر جذب بيمه‌گذاران جديد ضمن حفظ بيمه‌گذاران قبلي داشته و هدف مشترك تمامي نمايندگان فراهم آوردن آسايش و امنيت خاط براي مردم عزيز كشور‌مان بوده است.

مهندس محمديان مدير كل شركت بيمه دانا در زمينه تعهدات بيمه‌ايي اشاره كرد و گفت:

پوشش بيمه‌اي بيمه دانا جهت گروه‌هاي 50 نفر به بالا به‌منظور جبران هزينه‌‌هاي مورد تعهدات به شرح ذيل ارائه گردد:

1. جبران هزينه‌‌‌هاي، دوران بستري در مراكز درماني اعم از جراحي تخصصي، جراحي عمومي و درمان طبي.

2. جبران هزينه‌‌هاي مربوط به زايمان (طبيعي و سزارين) و كورتاژ تخليه‌اي.

3. جبران هزينه‌‌هاي پزشكي، تشخيصي و تشخيصي درماني غير بيمارستاني (پاراكلينيكي) و جراحي‌هاي مجاز سرپايي.

در سه گروه به شرح ذيل:

سونوگرافي – ماموگرافي – راديوتراپي – انواع اسكن – سي‌تي‌اسكن – انواع آندوسكوپي – ام‌‌آر‌اي و اكو كارديوگرافي.

تست ورزش – نوار عضله – نوار عصب – نوار مغز – و آلژيوگرافي چشم.

شكستگي‌ها – گچگيري – ختنه – بخيه – كرايوتراپي – اكسيزيون ليپوم – تخليه كيست و ليزر چشم.

4. جبران هزينه‌هاي مربوط به رفع عيوب انكاري چشم در صورتي‌كه نقص بينايي 4 ديوپتر يا بيشتر باشد (منوط به تأكيد پزشك معتمد بيمه دانا قبل از عمل)

فرزندان مؤنث مطلقه تا زمان رجوع و يا ازدواج مجدد بشرط عدم اشتغال بكار تحت پوشش بيمه مي‌باشند.

نوزادان به محض تولد تحت پوشش قرار مي‌گيرند مشروط بر آنكه حداكثر ظرف مدت يك ماه تصوير شناسنامه وي را جهت صدور الحاقيه براي بيمه دانا ارسال نمايند.

فرزندان معلول جسمي و ذهني بيمه شدگان، بدون در نظر گرفتن شرط سني بيمه خواهند شد.

ساير بيمه شدگان حداكثر تا سن 60 سال تمام بيمه مي‌باشند.

بيمه دانا موافقت مي‌نمايد بيمه شدگان بالاي 60 سال تا 70 سال تمام را با 50درصد افزايش و افراد بالاي 70 سال را با 100درصد افزايش حق بيمه تحت پوشش قرار دهد.

كليه كاركنان مؤنث مي‌توانند همسر و تمامي فرزندان خود را همانند ساير بيمه‌شدگان با پرداخت حق بيمه دو برابر صرفاً در ابتداي قرارداد و تحت پوشش بيمه قرار دهند.

نحوه استفاده بيمه‌شدگان از مراكز درماني مجاز سراسر كشور

بيمه شدگان در انتخاب پزشكان و بيمارستان‌هاي مجاز كشور مختار بوده و به يكي از دو صورت ذيل عمل خواهند نمود:

الف: بيمه شدگان در صورت تمايل به استفاده از مراكز درماني طرف قرارداد مي‌توانند ضمن مراجعه به شركت بيمه دانا و ارائه مدارك مربوطه، معرفي‌نامه لازم را جهت استفاده از بيمارستان دريافت دارند.

ب: بيمه شدگان در استفاده از بيمارستان‌هاي غير طرف قرارداد نيز آزاد بوده و پس از پرداخت هزينه‌‌ها و تحويل اصل اسناد به سازمان بيمه‌گر اوليه، تصوير اسناد و چك سازمان بيمه‌گر اولي را به بيمه دانا ارائه و نسبت به دريافت مازاد هزينه‌ها اقدام خواهند نمود.

توجه: تعهدات بيمه دانا در مورد بيماراني كه با معرفي‌نامه كتبي بيمه دانا از مراكز درماني طرف قرارداد استفاده مي‌نمايند برابر صورت‌حساب‌هاي فوق‌الذكر مورد رسيدگي و تسويه قرار مي‌گيرد و در صورتي كه بيمه‌شدگان مستقيماً و بدون اخذ معرفي‌‌نامه به مراكز طرف قرارداد و يا به مراكز درماني غير طرف قرارداد مراجعه نمايند، هزينه‌‌هاي مورد تعهد حداكثر براساس درجه‌بندي بيمارستان‌هاي همتراز طرف قرارداد با بيمه دانا و رعايت تعرفه‌هاي مصوب هيأت دولت و آئين‌نامه‌هاي بيمه مركزي و ساير مفاد قراردادهاي في‌مابين محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

ج: بيمه شدگان مي‌بايست در صورت بستري در مراكز طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد مراتب بستري خود را قبل از ترخيص به اطلاع بيمه دانا برساند.

الف: مراكز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمه دانا:

شركت بيمه دانا در تهران و ساير استان‌ها با اكثر مراكز درماني و تشخيصي خصوصي و دولتي طرف قرارداد مي‌باشد بيمه شدگان گرامي جهت استفاده از خدمات اين مراكز چنانچه داراي كارت طلايي درماني مي‌باشند مي‌توانند مستقيماً به مراكز مذكور مراجعه و بدون پرداخت هيچگونه وجهي از خدمات مورد نياز استفاده نمايند در اين صورت مي‌بايست قبل از مراجعه به مراكز درماني و يا در حين بستري (حداكثر تا قبل از ترخيص) به يكي از شعب اين بيمه دانا در سراسر كشور مراجعه و نسبت به اخذ معرفي‌نامه اقدام نمايند.

توجه: در موارد اورژانس خارج از ساعات اداري يا ايام تعطيل بيمه شدگان مي‌توانند با ارائه كارت درمان تكميلي بيمه دانا نسبت به بستري بيمار خود اقدام و بلافاصله در اولين روز اداري نسبت به اخذ معرفي‌نامه اقدام نمايند.

ب) مدارك مورد نياز جهت صدور معرفي‌نامه:

1. معرفي‌نامه بيمه‌گذار يا كارت معتبر بيمه دانا.

2. گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري يا عمل جراحي.

3. تصوير دفترچه بيمه شده اصلي و بيمار.

4. در مورد زايمان يا سزارين ارائه اصل شناسنامه بيمه شده اصلي الزامي است.

5. براي فرزندان ذكور از 18 تا 26 سال ارائه گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.

6. براي فرزندان مونث 15 سال به بالا ارائه اصل شناسنامه الزامي است.

شركت بيمه دانا با ايجاد واحد سنجش رضايت و با دريافت انتقادات و پيشنهادات سازنده راه آينده را بهتر و روشن‌تر ترسيم مي‌نمايد كه از دستاوردهاي اين واحد مي‌توان به بيمه‌شدگان طرح آنكال 24 ساعته پزشكان بيمه دانا سيستم مشاوره و ارجاع و... اشار هنمود.

اين كارت در كليه مراكز درماني طرف قرارداد (كه بيش از 95درصد بيمارستان‌هاي كشور را شامل مي‌گردد) معتبر بوده و بيمه‌شدگان در طول شبانه‌روز و با ارائه اين كارت مي‌توانند از خدمات بستري در مراكز مذكور بدون هيچگونه محدوديت سقف تعهد و با پرداخت فرانشيز و هزينه‌‌هاي خارج از تعهد استفاده نمايند. (هزينه‌هاي مورد تعهد طبق قرارداد فيمابين، توسط بيمه دانا تأمين گرديده و هزينه‌‌هاي خارج از تعهد در صورت تعامل بيمه‌گذار از محل سپرده ذخيره تأمين خواهد گرديد.)

در پايان مهندس محمديان مديريت كل شركت بيمه در استان‌هاي قم – البرز – گيلان در خصوص اهميت انتقاد اشاره داشت و گفت من هميشه از انتقاد اصولي استقبال مي‌كنم چون معتقدم كه انتقاد بايد باشد چون اگر عيب‌ها گفته شود مطمئناً روزي برطرف مي‌شود اما اگر عيب‌ها را سرپوش بگذاريم سازندگي نخواهيم داشت پس بايد براي ايجاد رضايتمندي حتي ناز مردم را كشيد چون هر چي داريم از همين مردم با وفا و مهربان است پس نبايد هيچگاه در ايجاد رضايتمندي غافل باشيم. انشاءا...

رشت – سيد اكبر خوشحال


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته