جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2884

با صدور اعلاميه اي 25 بندي انجام شد;
توافق سران کشورهاي حاشيه خزر در تهران

حدادعادل:
حمله به ايران 20 سال آمريکا را زمين گير مي کند

مقام معظم رهبري در ديدار رييسان جمهور ترکمنستان وآذربايجان بيان کردند:
تاکيد بر همکاري کشور هاي حاشيه خزر


آيت الله هاشمي رفسنجاني: تعليق غيرقابل پذيرش است


شکست تلاش هاي ضد ايراني فرانسه در اتحاديه اروپا


پوتين: تاخير در تکميل نيروگاه بوشهر سياسي نيست


رايزني خصوصي احمدي نژاد با پوتين


ميز خبر


غير رسمي


کوتاه و خواندني


 با صدور اعلاميه اي 25 بندي انجام شد;
 توافق سران کشورهاي حاشيه خزر در تهران 


گروه سياسي: دومين اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر ديروز با حضور رييسان جمهور 5 کشورساحلي اين دريا، درتالار حافظيه مجموعه فرهنگي، تاريخي سعدآباد تهران برگزارشد. سران پنج کشور ساحلي ايران ، روسيه ، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان در پايان اين اجلاس با صدور اعلاميه 25 بندي براي اولين باردرباره مهمترين مسايل منطقه اي و بين المللي تفاهم کردند.  در اعلاميه پاياني اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران که در 25بند به امضاي رييسان جمهوري ايران، روسيه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان رسيد،از روند مذاکرات پيرامون رژيم حقوقي اين دريا بر اساس احترام متقابل ،حسن تفاهم ،برابري حقوق و موازين پذيرفته شده بين المللي در فضاي دوستانه ابراز رضايت کرده و ضرورت ادامه فعالانه اين مذاکرات را خاطر نشان ساخته اند.  همچنين در اين اعلاميه ، همگرايي کامل درباره مهمترين مسائل درياي خزر، منطقه اي و بين المللي ديده مي شود. در بند 1 اين اعلاميه آمده است: طرف ها از هر لحاظ مساعدت مي کنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شکوفايي پايدار اقتصادي، حسن همجواري و تساوي حقوق در همکاري هاي بين المللي بين کشورهاي ساحلي مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه هاي سياسي، ديپلماتيک، بازرگاني، اقتصادي، علمي، فني ، فرهنگي- اجتماعي و ساير زمينه ها بطور تنگاتنگ با يکديگر تشريک مساعي نمايند. بند2 اعلاميه نيز مي افزايد: طرف ها از برگزاري اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت منظم با توافق طرف ها و درفاصله بين آنها ملاقات هاي وزراي امور خارجه و همچنين کارشناسان ذي صلاح طرفها براي بررسي تمامي مجموعه مسايل مرتبط با درياي خزر حمايت مي کنند. در بند5 اعلاميه نيز طرف ها اظهار مي دارند که فقط کشورهاي ساحلي، داراي حقوق حاکمه در رابطه با درياي خزر و منابع آن مي باشند. در بند6 اعلاميه آمده است: طرف ها معتقدند که رژيم حقوقي جامع درياي خزر از طريق کنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد که تصويب آن فقط براساس اتفاق آراي کشورهاي ساحلي ميسر است. همچنين در بند 7 اعلاميه، طرف ها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر، در پهنه آن بايد رژيم هاي توافق شده کشتيراني، ماهيگيري و تردد کشتي ها صرفا تحت پرچم کشورهاي ساحلي خزر براساس تحقق حقوق حاکمه آنها اعمال گردد. در بند 8 اعلاميه نيز آمده است: طرف ها اعلام مي دارند که تدوين رژيم حقوقي جامع درياي خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر کنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا، مهم ترين وظيفه مي باشد. اين کنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقي درياي خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت کشورهاي ساحلي خزر را براساس احترام به حقوق حاکمه آنها در درياي خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و کاربرد معقولانه منابع طبيعي، از جمله بهره برداري از منابع زنده درياي خزر و منابع معدني بستر و زير بستر آن ، کشتيراني و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياي خزر باشد. در بنده 9 اعلاميه نيز طرف ها اعلام کردند که توافق نهايي در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه کشورهاي ساحلي درياي خزر با توجه به حقوق حاکمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانوني يکديگر اجرا خواهد شد. در بند10 اعلاميه هم طرف ها مقرر نمودند که روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترک آبي درياي خزر و همچنين رژيم هاي حقوقي مطابق با آنها را ادامه دهند. در بند 13 نيز طرف ها اعلام مي دارند که درياي خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياي خزر بوسيله کشورهاي ساحلي از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.  در اين بند همچنين، طرف ها براي ايجاد و تحکيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اي، ثبات و همچنين امتناع از بکارگيري نيروي نظامي در روابط متقابل تلاش خواهند کرد. در بند 14اعلاميه نيز بر اين تاکيد شده که نيروهاي مسلح کشورهاي حاشيه درياي خزر براي حمله به هر يک از طرف ها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در بند 15 اعلاميه نيزطرف ها تاکيد کردند که در هيچ صورتي به کشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يک از طرفا استفاده شود. همچنين در اين بند آمده است: طرف ها تاکيد مي کنند در هيچ صورتي به کشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد از قلمرو کشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يک از طرف ها استفاده شود.  در بند 19اين اعلاميه هم آمده است: طرف ها، معاهده (منع اشاعه و تکثير سلاح هاي هسته اي) را به عنوان يکي از مهمترين بنيان هاي امنيت و ثبات بين المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند.  "طرف ها همچنين حق مسلم کليه کشورهاي عضو معاهده (منع اشاعه و تکثير سلاح هاي هسته اي) جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوکارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قراردادند. " اين بند تاييدي بر حق ايران و ديگر کشورها براي دستيابي به انرژي هسته اي، استفاده صلح آميز از آن و مخالفت با بهره گيري انحصاري توسط قدرت هاي بزرگ است.  بند 20اعلاميه هم با تکيه بر استقلال کشورها و اهميت ارزش هاي تاريخي و فرهنگي هر کشور آمده است: طرف ها ضمن تاييد حق مسلم هر کشور براي انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي ساحلي درياي خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلي کشورهاي مستقل ابراز مي دارند. در بند25 يعني آخرين بند نيز سران 5 کشور ساحلي درياي خزر توافق کردند که اجلاس آتي روساي جمهور کشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008در باکو مرکز جمهوري آذربايجان برگزار شود.دومين اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر ديروزبا سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران آغاز شد.
  احمدي نژاد: همکاري کشورها به نفع صلح در درياي خزر است
اين اجلاس صبح روز سه شنبه با سخنراني محمود احمدي نژاد رئيس جمهوردر محل تالار حافضيه واقع در مجموعه کاخ سعدآباد تهران آغاز به کار کرد و الهام علي اف، نورسلطان نظربايف، ولاديمير پوتين و قربان قلي بردي محمداف، روساي جمهوري آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان در آن سخنراني کردند. احمدي نژاد در سخنان افتتاحيه با يادآوري اجلاس عشق آباد گفت که دولت هاي پنج کشور شرکت کننده در فاصله بين دو اجلاس به مذاکرات خود ادامه داده اند و در مواردي به توافق هايي دست يافته اند هرچند برخي از ابعاد مهم حقوقي درياي خزر همچنان در دست مذاکره است. احمدي نژاد ادامه مذاکرات را به معني فقدان هرنوع ترتيبات حقوقي ندانست و از آزادي کشتيراني تجاري کشورهاي ساحلي ،منع تردد کشتي هاي حامل پرچم کشورهاي غيرساحلي و ايجاد کمربند انحصاري شيلات به عنوان مواردي که مورد توافق قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده نام برد. رييس جمهور پيشنهادهايي را نيز براي گسترش همکاري کشورهاي حاشيه درياي خزر مطرح کرد. از جمله پيشنهادهاي احمدي نژاد ايجاد نوعي سازمان منطقه اي براي همکاري جمعي براي حفظ امنيت درياي خزر و جلوگيري از رقابت هاي نظامي کشورهاي ساحلي، مقابله با حضور بيگانگان و مبارزه با جرايم سازمان يافته بوده است. همکاري در بهره برداري از ذخاير انرژي و انتقال آن به خارج از کوتاهترين مسير ممکن، تدوين پروتکل هاي مربوط به حفاظت محيط زيست خزر - موسوم به کنوانسيون تهران - و اجرايي شدن آن، برگزاري مرتب جلساتي در سطح وزيران خارجه و سران اين کشورها از ديگر پيشنهادهايي بود که رييس جمهور ايران در اجلاس افتتاحيه مطرح کرد.
پوتين:  نيروهاي واکنش سريع گاسفور را در خزر تشکيل دهيم
ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه  نيزدر سخنان خود در نشست افتتاحيه اجلاس تهران روابط دوستانه با کشورهاي همسايه را از اولويت هاي سياست خارجي کشور خود برشمرد و افزود که روسيه خواستار اتحاد کشورهاي ساحلي خزر است. پوتين همکاري در مديريت ذخاير دريا و استفاده مشترک از اين ذخاير را ضروري دانست و گفت که در شمال درياي خزر محدوديت هايي در استفاده از ذخاير دريا وجود دارد و بايد کشورهاي واقع در بخش جنوبي خزر راه حل قابل قبولي براي اين مساله ارائه دهند و براي اين منظور، منتظر تعيين رژيم حقوقي دريا نباشند. رييس جمهور روسيه گفت که مسايل خزر بايد بدون توسل به زور و حتي فکر توسل به زور حل و فصل شود و کشورهاي همسايه نبايد خاک خود را براي عمليات نظامي در اختيار کشورهاي ديگر قرار دهند. وي رعايت حقوق تمامي کشورهاي حاشيه در کشتيراني، توجه به حفظ محيط زيست در بهره برداري از نفت و گاز و مبارزه با تروريسم جهاني و افراطگرايي را از عوامل مهم در حفظ امنيت خزر معرفي کرد. رييس جمهور روسيه همچنين بحث اولويت هاي همکاري در اين دريا را مورد بحث قرار داد و گفت: آن چه که مربوط به اولويت هاي همکاري است بحث کشتيراني و حفاظت از مناطق نفت و گاز و نيز مبارزه با تروريسم جهاني است که همکاري در زمينه  آن ها مي تواند جو اعتماد را بين کشورها بوجود آورد. پوتين تاکيد کرد: بايد تدابيري در اين زمينه اتخاذ شود و روسيه پيشنهاد تشکيل نيروهاي واکنش سريع در اين دريا به نام گاسفور را مطرح مي کند که همانند ديگر درياها در اين دريا نيز فعال باشد- ا لهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان، در سخنان خود در اجلاس تهران به تفاهم و تقويت دوستي بين کشورهاي حاشيه خزر اشاره کرد. وي نيز ضمن تاکيد بر لزوم تعيين رژيم حقوقي خزر گفت که براي قراردادهاي بين اين کشور با روسيه و قزاقستان اهميت زيادي قايل است. نورسلطان نظربايف، رييس جمهور قزاقستان نيز در سخنراني خود ضمن تشويق کشورهاي عضو به دستيابي به توافق بر سر رژيم حقوقي درياي خزر گفت که توافق حقوقي بين ايران و شوروي سابق به تاريخ پيوسته است. رييس جمهوري قزاقستان نيز در سخنان خود در اين نشست، با استقبال از پيشنهاد همتاي ايراني خود درباره بررسي منظم مسائل درياي خزر گفت: از پيشنهاد "محمود احمدي نژاد" براي برگزاري اجلاس منظم سران و ادامه و استمرار نشست کشورهاي ساحلي درياي خزر استقبال مي کنم. "نور سلطان نظربايف" ، افزود: آمادگي خود و کشورم براي ادامه ثبات و امنيت در درياي خزر را اعلام مي کنم.  وي افزود: اين اجلاس در اولويت کاري ما بوده و يک مکانيسم  5جانبه براي بررسي و مسائل تسليحاتي در اين منطقه داريم و همچنين براي راه حل مناقشات بين طرفين پيشنهاد مي کنم، فعاليت هاي نظامي کشورهاي ساحلي خزر بايد به حيطه هاي مرزي محدود شود. نظر بايف تصريح کرد: اين مذاکرات نشانگر سعي و تلاش همه کشورهاي ساحلي براي همکاري هاي بيشتر در آينده است. وي تاکيدکرد: قزاقستان خواستار اين است که همکاري هاي خود را در تمامي ابعاد با کشورهاي ساحلي درياي خزر توسعه دهد. دومين اجلاس سران پنج کشور ساحلي درياي خزر ديروز پس از برگزاري مصاحبه مطبوعاتي مشترک روساي جمهوري اسلامي ايران،روسيه،جمهوري آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در تهران به کار خود پايان داد. محمود احمدي نژاد درپايان اجلاس سران خزر در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک گفت: کساني هستند که صلح و دوستي ميان ملت هارا برنمي تابند و علاقمندند با ايجاد تنش، منافع نامشروع خود را تامين کنند. احمدي نژاد درباره انگيزه تلاش برخي کشورها براي جلوگيري از برگزاري مطلوب اجلاس سران کشورهاي حاشيه خزر، تصريح کرد: اينگونه تلاش ها تاثيري در اراده ملت هاي ساحلي اين دريا براي توسعه همکاري ها و تعميق روابط برادرانه ندارد و مطمئنا در آينده نيز تاثيري نخواهد داشت. وي افزود: اعلاميه سران در تهران، گامي بلند و يک پاسخ قوي هم به خواست ملت هاي ما است و هم به ديگراني که ممکن است تضعيف روابط دوستانه بين کشورهاي حاشيه خزر را در ذهن داشته باشند. احمدي نژاد با بيان اينکه اجلاس تهران در فضايي بسيار صميمي و کاملا موفقيت آميز برگزار شد، گفت: همه کشورهاي شرکت کننده در اين نشست، مصمم هستند که خزر درياي صلح و دوستي باشد و همچنين همه به توسعه همکاري ها ميان اين کشورها در همه زمينه ها بويژه در بخش هاي اقتصادي و امنيتي مصمم هستند.
پوتين: حاکميت خزر در اختيار کشورهاي ساحلي است
رييس جمهوري روسيه نيز در کنفرانس خبري مشترک در پايان اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران، بر ادامه کمک کشورش به برنامه هسته اي ايران تاکيد کرد. ولاديميرپوتين گفت: روسيه و ايران در زمينه هاي مختلف از جمله هوا و فضا با يکديگر همکاري مي کنند و درباره موضوع هسته اي نيز سازمان مسئول در روسيه به برنامه اتمي صلح آميز ايران کمک مي کند. رييس جمهوري روسيه همچنين افزود: در اعلاميه پاياني اجلاس تهران نيز همه کشورهاي ساحلي پايبندي خود را به عدم گسترش سلاح هاي هسته اي اعلام کردند و بر اين عقيده اند که کشورها فعاليت هاي هسته اي با مقاصد صلح آميز داشته باشند. " ولاديمير پوتين" رييس جمهوري روسيه گفت: حاکميت در درياي خزر فقط مربوط به کشورهاي ساحلي است.  پوتين در پاسخ به سوال خبرنگار روسي درباره ديدگاه وي درباره توافق به عمل آمده در تهران، تصريح کرد: استفاده از منابع زير بستر درياي خزر نيز در اختيار پنج کشور ساحلي خواهد بود.  رييس جمهور روسيه با بيان اينکه حاکميت در درياي خزر فقط مربوط به کشورهاي ساحلي است، تاکيد کرد: مسئله کشتيراني در اين دريا تنها تحت پرچم کشورهاي ساحلي انجام مي شود.  پوتين با تاييد ارزيابي مثبت روساي جمهوري کشورها از اين اجلاس گفت: من فکر مي کنم که ما واقعا تحرک داشتيم و به مسايل ديگر در مورد درياي خزر نزديک شديم. پوتين تصريح کرد: در اين نشست توافق شد که تا زماني که به نتيجه اصلي نرسيده ايم، همين روند امروز را ادامه دهيم. وي يادآور شد: آنچه مهم است، اين است که ما در برخي از مسايل در عمل اتفاق نظر پيدا کرديم و اين مساله براي همه کشورها بسيار اهميت دارد. رييس جمهوري روسيه تاکيد کرد: در اين نشست با پذيرش پيشنهاد رييس جمهوري ايران در ارتباط با ايجاد سازمان همکاري هاي اقتصادي به عنوان گام نخست، تفاهم شد که همکاري اقتصادي بين کشورها توسعه يابد. پوتين افزود: براي اين کار بايد روسيه سال آينده کنفرانسي را در ارتباط با مسايل اقتصادي کشورهاي حاشيه درياي خزر برگزار کند. رييس جمهوري روسيه تصريح کرد: اين توافق و همه اين مسايل نشان مي دهد که اجلاس موفقيت آميز بود. وي با اشاره به علاقه مندي همه طرف ها در ارتباط با موضوعات مطرح شده در اين اجلاس تاکيد کرد:ما بسيار شفاف، مشخص و توام با علاقه مندي اين مسايل را مطرح کرديم. پوتين در عين حال تاکيد کرد: ممکن است نقطه نظرات هميشه يکسان نباشد ولي ما داريم قدم برمي داريم و در نقطه اي که اجماع براي ما بوجود آيد، اطمينان داريم که همه تصميمات ما درست اتخاذ خواهد شد. وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار روسي در خصوص روابط تهران - مسکو نيز گفت: روابط ايران و روسيه سابقه طولاني دارد، حجم مبادلات ما در حال افزايش است و به مرز دو ميليارد دلار مي رسيم. پوتين اظهار داشت: ايران و روسيه همکاري هايي را در بخش فضا و هواپيمايي دارند و همچنين آژانس فدرال اتمي روسيه، به برنامه صلح آميز هسته اي ايران کمک مي کند. "نور سلطان نظربايف" رييس جمهوري قزاقستان نيز در اين نشست خبري گفت: در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از نقطه کور خارج شده ايم. وي با قدرداني از دستگاه هاي سياست خارجي پنج کشور ساحلي درياي خزر براي فراهم کردن تمهيدات برگزاري اجلاس روسا افزود: اگر چه سند تنظيم شده، نهايي نيست اما کنوانسيوني همه جانبه است و پنج کشور، در فضاي دوستي ، نظرات خود را بيان کردند. رييس جمهوري قزاقستان تاکيد کرد: هيچ اختلاف غيرقابل حلي بين ما وجود ندارد و در مورد همه مسايل از جمله اختلافات، کنوانسيون و نيز مساله صلح و امنيت، بحث و گفتگو کرديم. "قربان قلي بردي محمداف" رييس جمهوري ترکمنستان نيز در اين کنفرانس مطبوعاتي مشترک گفت : خزر درياي صلح و دوستي و حسن همجواري است . بردي محمداف افزود: اجلاس تهران نشان داد که مواضع کشورهاي ساحلي اين دريا به يکديگر نزديک است . "الهام علي اف " رييس جمهوري آذربايجان نيز در اين نشس خبري مشترک گفت که سران پنج کشور ساحلي خزر در فضاي "تفاهم متقابل" با يکديگر بحث کردند و اين نشان دهنده آن است که تعيين رژيم حقوقي درياي خزر با موفقيت قرين خواهد بود. وي مذاکرات ديروز روساي جمهوري پنج کشور ساحلي خزر را سازنده و همه جانبه دانست و گفت: در اين مذاکرات درباره همکاري هاي اقتصادي، مسايل اکولوژي و انرژي نيز بحث شد. اولين اجلاس رسمي سران کشورهاي ساحلي درياي خزر به پيشنهاد "نيازاف" رييس جمهوري فقيد ترکمنستان و موافقت ساير کشورها ارديبهشت  1381با حضور کليه روساي جمهوري کشورهاي ساحلي در عشق آباد پايتخت ترکمنستان برگزار شد.


 حدادعادل:
 حمله به ايران 20 سال آمريکا را زمين گير مي کند  

گروه سياسي: رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ انسان عاقلي به فکر جنگ با ايران نيفتاده و دليلي براي آن نمي بيند. غلامعلي حداد عادل ديروزدر نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره برخي فضاسازي هاي رسانه هاي غربي درباره حمله احتمالي به ايران، اظهار کرد: در صورتي که فرد بي خردي دست به چنين کاري بزند ملت ايران با قدرت از خود، دفاع خواهد کرد. وي خاطرنشان کرد: براساس اعتقاد کارشناسان غربي حمله نظامي آمريکا به ايران ، آمريکا را  20سال زمين گير مي کند. حداد عادل اين اخبار را جنگ رواني دانست که چيز جديدي نيست و گفت:غربي ها گاهي درصدد خبرسازي ها دراين زمينه برمي آيند. رييس مجلس در عين حال گفت: اين احتمالات را صفر نمي گيريم که باعث غفلت شود اما دست و پاي خود را هم گم نمي کنيم. وي تاکيدکرد: ايران کشوري است که مي خواهد آزاد و مستقل بماند و خطري براي هيچ کشوري ايجاد نکرده و در چارچوب قوانين بين المللي حقوق خود را مطالبه مي کند.
روسيه بوشهر را تکميل کند
رييس مجلس درباره برگزاري نشست کشورهاي حاشيه خزر درايران گفت : موضوع درياي خزر در سال هاي اخير مورد بحث بوده و نظام حقوقي حاکم برآن بايد دوباره تدوين مي شد. کار پيچيده بوده اما با فضايي که وجود دارد کشورهاي همسايه درياي خزر به اين نتيجه رسيده اند که موضوع نبايد وسيله اختلاف بين کشورها قرارگيرد. وي گفت : چشم انداز پيش روي ما، آينده روشني را نشان مي دهد و اهتمام رييس جمهوري و دولت در پيگيري اين موضوع را قابل درک مي دانيم. رييس مجلس خاطرنشان کرد: در سفر پوتين موضوع نيروگاه اتمي بوشهر نيز مطرح خواهد شد و انتظار اين است که روسيه به برخي ادعاها مبني بر تعلل مسکو در تکميل آن براساس تحريکات آمريکا پايان دهد و نيروگاه بوشهر را تکميل کند.
تعليق در طرح جديد سوئيس وجود ندارد
حدادعادل درخصوص تفاوت طرح جديد سوئيسي ها با طرح گذشته آنها که تحت عنوان "تايم اوت" درباره پرونده هسته اي ايران ارائه شده بود ، گفت: طرح براساس مذاکره با آژانس و حل اين موضوع از طريق مذاکره استوار است و به تامين حق هسته اي ايران نزديک تر است و از نظر ايران قابل بررسي است. وي تاکيدکرد: اين طرح مي تواند يکي از مسيرهايي باشد که حل مساله هسته اي ايران را تسهيل کند. حدادعادل گفت: نگاه ما به طرح سوئيس که موضوع تعليق درآن نيست اين است که مي توان درباره آن بررسي صورت گيرد. البته نيازمند برخي اصلاحات است که درحال پيگيري است . براساس طرح تايم اوت، تحريم هاي کشورمان به صورت همزمان با تعليق غني سازي ازسوي ايران متوقف مي شود.
بازداشت "کامران" شايعه بود
رييس مجلس همچنين درپاسخ به پرسشي درباره شايعه بازداشت "حسن کامران" رييس هيات تحقيق و تحفص از قوه قضاييه، آنرا رد کرد و گفت: من هم اين شايعه را شنيده ام اما کذب محض است، قرار نيست نماينده اي را براي انجام وظيفه مورد بازخواست قرار دهند.
شوراهاي عالي مصوب مجلس ادغام نمي شوند
رييس مجلس همچنين درباره سرنوشت نامه خود به مقام معظم رهبري با موضوع انحلال برخي شوراها، اظهار داشت: درپي ارسال نامه، دعوتي از سوي داودي معاون اول رييس جمهوري دريافت شد تا بررسي کارشناسي مشترک دولت و مجلس در اين زمينه صورت گيرد. حدادعادل خاطرنشان کرد: برپايه حاصل بررسي هاي کارشناسانه، شوراهايي که اعتبار آنها ناشي از مصوبه مجلس است به عنوان شورا حفظ خواهد شد اما چون در بسياري از شوراها اعضا مشترک هستند دولت جلسات مشترک تشکيل خواهد داد که باعث صرفه جويي در وقت رييس جمهوري و اعضاي اين شوراها خواهد بود و با اين راهکار نظر دولت نيز تامين شده است.  وي همچنين گفت که  شوراهاي  عالي  مصوب  مجلس ادغام نمي شوند.


 مقام معظم رهبري در ديدار رييسان جمهور ترکمنستان وآذربايجان بيان کردند:
 تاکيد بر همکاري کشور هاي حاشيه خزر 

گروه سياسي: رئيسان جمهورترکمنستان و آذربايجان ديروز با حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديدار کردند. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر ديروزدر ديدار الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان و هيات همراه با اشاره به فرهنگ، تاريخ و دين مشترک دو کشور ايران و آذربايجان تاکيد کردند: روند روابط دو کشور تا کنون خوب بوده است اما همکاري ها بايد بيش از سطح کنوني تعميق و گسترش يابد.  ايشان همکاري هاي نفت و گاز ايران و آذربايجان را از جمله زمينه هاي همکاري دانستند و با اشاره به نشست روز سه شنبه سران کشورهاي حاشيه درياي خزر و نتايج خوب آن افزودند: هر اندازه که همکاري هاي کشورهاي حاشيه درياي خزر به ويژه همکاري هاي اقتصادي آنها گسترش يابد، به نفع پنج کشور ساحلي خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به مخالفت قدرت هاي فرامنطقه اي و صهيونيست ها با روابط صميمي جمهوري اسلامي ايران و آذربايجان خاطرنشان کردند: بايد مراقب اين تحريک ها بود که البته اراده سياسي دولت آذربايجان حاکي از استحکام و ثبات مواضع اين کشور درمقابل مخالفان روابط خوب و مصالح دو کشور است. در اين ديدار که محمود احمدي نژاد رييس جمهور نيز حضور داشت، الهام علي اف رييس جمهور آذربايجان با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با رهبر انقلاب اسلامي، مذاکرات خود در تهران و مصوبات نشست کشورهاي ساحلي درياي خزر را بسيار خوب خواند و گفت: اراده مسئولان جمهوري آذربايجان براي گسترش هرچه بيشتر روابط برادرانه با جمهوري اسلامي ايران، خلل ناپذير و جدي است و دولت آذربايجان در قبال تحريکهاي مخالفان روابط دو کشور کاملا هوشيار است. وي امضاي بيانيه مشترک در پايان نشست کشورهاي ساحلي درياي خزر را يک موفقيت بزرگ خواند و تاکيد کرد: اين بيانيه موجب نزديکي بيشتر پنج کشور حاشيه درياي خزر خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين ديروز در ديدار قربانقلي بردي محمداف رييس جمهور ترکمنستان با اشاره به تاريخ و جغرافياي مشترک دو کشور ايران و ترکمنستان، همکاري کشورهاي همسايه را عامل قدرت بيشتر اين کشورها برشمردند و خاطرنشان کردند: زمينه هاي همکاري جمهوري اسلامي ايران و ترکمنستان بيش از پيش است که از جمله آن ها همکاري در بخش گاز و همکاري هاي اقتصادي مي باشد. ايشان تاکيد کردند: همکاري پنج کشور حاشيه درياي خزر، مي تواند اين منطقه را به منطقه اي فعال و پرسود براي همه اين کشورها تبديل کند. در اين ديدار که محمود احمدي نژاد رييس جمهور نيز حضور داشت، قربانقلي بردي محمداف رييس جمهور ترکمنستان نيز با اشاره به ديدار چند ماه قبل خود با رهبر انقلاب اسلامي و توصيه ايشان براي گسترش روابط گفت: بر اين اساس، دولت ترکمنستان تلاش همه جانبه خود را براي تعميق روابط دو کشور به کار گرفته است. وي افزود: امضاي سند همکاري در زمينه احداث خط راه آهن ميان ايران، ترکمنستان و قزاقستان نشانه آشکاري از جديت جمهوري اسلامي ايران و ترکمنستان براي گسترش همکاري ها در زمينه هاي مختلف است. 


 آيت الله هاشمي رفسنجاني: تعليق غيرقابل پذيرش است  

گروه سياسي: رييس مجلس خبرگان رهبري در ديدار "ليوجين تانگ" سفير چين در جمهوري اسلامي ايران با وي تصريح کرد: تعليق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، شرطي غيرقابل پذيرش است. به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت الله هاشمي رفسنجاني، انقلاب و آرمان هاي استقلال طلبي و آزاديخواهي مردم ايران را در روحيه عدم سلطه پذيري مهم عنوان کردوگفت: جمهوري اسلامي ايران آماده هرگونه اطمينان دهي درخصوص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است و براي رفع مسائل اختلاف آميز آماده مذاکره براساس قوانين مشخص بين المللي است. رييس مجلس خبرگان رهبري انتظار جمهوري اسلامي ايران از کشور چين براي حمايت از حقوق هسته اي ايران را باتوجه به حجم روابط دوکشور و نزديکي مواضع فراتر از شرايط کنوني بيان کرد و افزود: آينده روابط تهران و پکن باتوجه به حمايت چين از حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي روابطي مستحکم و وسيع خواهد بود. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، چين را از کشورهاي موفق دنيا در توسعه اقتصادي، فني و تجاري عنوان و خاطرنشان کرد: چين با سياست هاي صحيح، جايگاه مناسبي در جهان امروز براي خود ايجاد کرده است و جمهوري اسلامي ايران تلاش خواهد کرد ، سطح روابط دو کشور در سطح مطلوبي حفظ شود. ليوجين تانگ سفير چين در تهران نيز در اين ديدار باتاکيد بر حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برضرورت تلاش براي حل موضوع از راههاي ديپلماتيک تاکيد کرد. سفير چين افزود: جهان بايد اعتدال و صلح گرايي را سرلوحه کارهاي خود قرار دهد. ليوجين تانگ بااشاره به جايگاه جمهوري اسلامي ايران درسياست خارجي چين، يادآور شد: رابطه دو کشور رابطه اي استراتژيک است و ايران شريکي مهم در تجارت براي چين محسوب مي شود. رييس مجلس خبرگان رهبري همچنين ديروز در ديدار جمعي از مردم و خانواده هاي مکرم شهدا و مسئولان برگزاري يادواره شهداي شهر نظرآباد کرج با بيان اينکه "شهيد" بهترين واژه تاريخ است ، تصريح کرد: ملت ايران در طول تاريخ ثابت کرد که اهل ترس نيست و تمام حوادث را با محاسبات دقيق سياسي رصد مي کند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تمجيد از روحيات فداکاري و عشق و علاقه مردم ايران به مکتب اهل بيت (ع) گفت: درطول تاريخ ثابت شده که ايثار و فداکاري در ميان انسانها هميشه پيروزي و نصرت است و اکنون پايه هاي تحکيم ايران جانفشاني هاي انسانهاي باگذشت است. رييس مجلس خبرگان رهبري با تکريم از فداکاري هاي شهداي انقلاب اسلامي، خاطرنشان کرد:کساني که حاضر مي شوند داوطلبانه جانشان را در راه خدا بدهند، روحيات بالايي دارند که سرمايه بزرگي براي تداوم معنويات است. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارايه تحليلي از ايثارگري هاي مسلمانان درصدر اسلام، شهادت يا پيروزي را احدي الحسنين خواندکه مجاهدان با آن تفکرات به دفاع از اسلام پرداختند. هاشمي رفسنجاني افزود:همين روحيه در زمان طاغوت در ميان مبارزين ظهور کردکه باعث پيروزي انقلاب شد، چون مبارزين هميشه مدافع حق و حقيقت بودند و هستند. 


  شکست تلاش هاي ضد ايراني فرانسه در اتحاديه اروپا 

گروه سياسي: کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نتوانستد در زمينه اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران با هدف متقاعد کردن تهران به توقف برنامه هسته يي اش به توافق برسند. خبرگزاري آسوشيتدپرس ديروز به نقل از ديپلمات ها گزارش داد: تلاش برنارد کوشنر، وزير خارجه فرانسه براي متقاعد کردن 27 کشور عضو اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران (خارج از چارچوب سازمان ملل) روز دوشنبهشکست خورده و از حمايت گسترده اي برخوردار نشد. در ادامه اين گزارش آمده است: اما کوشنر پس از پايان نشست وزراي خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفت: در صورتي که شوراي امنيت سازمان ملل نتواند قبل از پايان سال ميلادي جاري اقدامات جديدي را عليه ايران اتخاذ کند فرانسه ممکن است به تنهايي اقداماتي تنبيهي بيشتري را عليه تهران اتخاذ کند. وزير خارجه فرانسه در يک کنفرانس خبري گفت: ما در آن صورت مي توانيم تحريم هاي ملي و جداگانه تري را (عليه ايران) اتخاذ کنيم. اين خبرگزاري در ادامه اين گزارش آورده است: هنوز مشخص نيست که آيا روسيه يا چين از تحريم هاي اقتصادي يا سياسي بيشتر در سازمان ملل حمايت خواهند کرد يا خير. ماه گذشته پنج عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل (انگليس، چين، فرانسه، آمريکا و روسيه) به همراه آلمان توافق کردند با کمک اتحاديه اروپا تا ماه نوامبر قطعنامه جديد تحريماتي عليه ايران را به تاخير بيندازند تا اجازه دهند مذاکرات با ايران ادامه يابد. در ادامه اين گزارش آمده است: وزراي خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفتند که اين اتحاديه پس از آن زمان (ماه نوامبر) درباره اقدامات بيشتري که ممکن است اتخاذ کند تصميم گيري خواهد کرد. خاوير سولانا، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با تاکيد بر اختلاف نظراتي که در زمينه چگونگي متوقف کردن برنامه غني سازي اورانيوم ايران وجود دارد در گفت وگو با خبرنگاران گفت: دستور من (از جانب سازمان ملل) اين است که به کار بر احتمال تحريم هاي بيشتر ادامه دهم. در حال حاضر به تحريم ها فکر نمي کنيم. در ادامه اين گزارش خبري آمده است: وزراي خارجه اتحاديه اروپا به ايران هشدار دادند که اگر نتواند همکاري کند با تحريم هاي بيشتري روبرو خواهد شد. تحريم هاي اقتصادي و سياسي جديد مي تواند شامل ممنوعيت سرمايه گذاري يا قطع ضمانت هاي اعتباري صادرات باشد . اين رويکرد مورد حمايت کوشنر قرار دارد که هفته گذشته از همتاهاي خود در اتحاديه اروپا خواست تحريم هاي جديد را (عليه ايران) در نظر بگيرند. در ادامه اين گزارش آمده است: ديويد ميليبند، وزير خارجه انلگيس گفت که ميزان تجارت کشورهاي اروپا با ايران حدود 37 درصد کاهش يافته است که اين نشان مي دهد اتحاديه اروپا در زمينه تنبيه ايران جدي و قاطع است. ميليبند در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اتحاديه اروپا نقش خود را در رساندن اين پيام صريح به دولت ايران مبني بر اينکه آنها بايد از قطعنامه هاي شوراي امينيت سازمان ملل پيروي کنند، به خوبي ايفا مي کند. در ادامه اين گزارش آمده است: وزراي خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفتند که اين اتحاديه از اينکه ايران از درخواست جامعه بين المللي براي به تعليق در آوردن فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم پيروي نکرده و پيشنهاد مذاکرات را قبول نکرده است، متاسفند. آنها تکرار نکردند که ايران بايد با سولانا و آژانس انرژي اتمي همکاري نزديکي داشته باشد. در ادامه اين گزارش آمده است: سولانا و محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار است در اواسط ماه نوامبر گزارشاتي را درباره چگونگي همکاري تهران به شوروي امنيت سازمان ملل تحويل دهند. سولانا هفته گذشته گفت که ايران بايد در زمينه مذاکرات بين المللي پيشرفت نشان دهد و در غير آن صورت تا پايان سال ميلادي جاري با خطر تحريم هاي جديد روبرو خواهد شد. در پايان اين گزارش آمده است: اگر در دو مسير جداگانه (يعني گفت وگو با سولانا درباره پيشنهاد تعليق برنامه هسته  اي ايران در ازاي دريافت کمک، و نيز مذاکرات با آژاس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته  اي ايران در گذشته) پيشرفتي حاصل شود آنها درباره تحريم هاي جديد عليه ايران راي گيري خواهند کرد. کوشنر هفته گذشته در نامه اي به وزراي خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از آنها خواست که تحريم هاي جديد مي تواند شرکت هايي جديد (به خصوص در بخص بانکداري ايران) و افرادي جدا از ساير کساني که تحت تحريم هاي فعلي اتحاديه اروپا دارايي هايشان مسدود شده است يا با ويزا روبرويند، هدف قرار دهد. روزنامه فايننشيال تايمز نيز گزارش داد: اعضاي اتحاديه اروپا در نشست خود اشاره اي به درخواست فرانسه مبني بر اينکه کشورهاي اروپايي بايد بدون آنکه منتظر اقدام شوراي امنيت سازمان ملل بمانند تحريم هايي را عليه ايران در نظر بگيرند، نکردند.


  پوتين: تاخير در تکميل نيروگاه بوشهر سياسي نيست 

گروه سياسي:"ولاديمير پوتين" رييس جمهوري روسيه با تاکيد بر اينکه " تاخير در کار اتمام نيروگاه اتمي بوشهر سياسي نيست "، اظهار داشت: ما با جديت به دنبال آن هستيم که نيروگاه اتمي بوشهر هر چه زودتر به پايان برسد ، اما مواردي هست که بايد حل و فصل شود.  رييس جمهوري روسيه عصر ديروز در گفت و گوي با خبرنگاران ايرنا و صدا و سيما ، خاطرنشان کرد: همين امروز کارشناسان دو طرف در مورد حل اين موارد صحبت مي کنند.  پوتين در مورد تحويل سوخت به نيروگاه بوشهر نيز گفت: بر اساس مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي سوخت بايد سه ماه قبل از راه اندازي راکتور ارسال شود. رييس جمهوري روسيه اظهار داشت: ما موافقتنامه اي با دوستان ايراني امضا کرده ايم که سوخت استفاده شده به روسيه برگردد و بايد براي انجام اين توافق، کارشناسان ، امروز گفت و گو کنند.  پوتين با اشاره به اينکه کار نيروگاه بوشهر از چند دهه قبل آغاز شده است و آلماني ها که آغازکننده کار بودند، آن را نيمه کاره رها کردند ، گفت: تجهيزات به جاي مانده از آن زمان ، فرسوده و قديمي است و بايد از تجهيزات جديد استفاده شود. اين از مشکلاتي است که مانع از اتمام سريع کار نيروگاه بوشهر مي شود. پوتين با تاکيد بر اينکه تاخير در کار اتمام نيروگاه بوشهر سياسي نيست، گفت: تاخير در اتمام کار نيروگاه بوشهر به خاطر مسايل تکنولوژيکي و مسايل حقوقي است. رييس جمهوري روسيه تاکيد کرد که روسيه از ابتدا تاکيد داشته که کار را تمام کند و به تعهد خود عمل خواهد کرد.
رييس جمهوري روسيه در ادامه گفت وگوي خود ، ايران را يک قدرت بزرگ منطقه اي و جهاني دانست و گفت: ايران و روسيه دو کشور دوست هستند و در زمينه هاي مختلف باهم همکاري دارند و ما بر گسترش روابط با ايران در زمينه هاي مختلف تاکيد داريم.  رييس جمهوري روسيه با اشاره به اينکه سطح مبادلات تجاري دو کشور نزديک به دو ميليارد دلار رسيده است، گفت: ما زمينه هاي جديدي براي همکاري داريم که از جمله مي توان به همکاري در ساخت هواپيما و همچنين پروژه هاي بزرگ زيربنايي و همکاريهاي هسته اي اشاره کرد. پوتين با اشاره به امضاي موافقتنامه ريلي بين ايران ، ترکمنستان و قزاقستان در حاشيه درياي خزر گفت: با اتصال اين راه آهن به راه آهن روسيه، اين کشورها به يکديگر متصل خواهند شد. پوتين همچنين خاطر نشان کرد که در اجلاس امروز رييس جمهور آذربايجان پيشنهاد کرد،سه کشور روسيه، آذربايجان و ايران سيستم هاي الکترونيکي خود را به يکديگر متصل کنند که اين نيز مي تواند يکي از زمينه هاي همکاري باشد.


 رايزني خصوصي احمدي نژاد با پوتين 

گروه سياسي: روساي جمهوري اسلامي ايران و روسيه عصر ديروزپس از پايان اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران ، درباره مهم ترين مسايل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي تبادل نظر کردند.  به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري ، محمود احمدي نژاد دراين گفت و گو با خوش آمدگويي به رييس جمهوري روسيه به خاطر سفر به تهران اظهار داشت : همکاري و روابط رو به پيشرفت و مثبت ايران و روسيه به نفع هر دو کشور و کل منطقه است. رييس جمهوري اسلامي ايران با يادآوري اينکه علاقه مندي به توسعه روابط تهران و مسکو ناشي از احساس مشترک دو کشور است، تاکيد کرد: ما براي گسترش مناسبات مصمم هستيم. احمدي نژاد همچنين بر همکاري ايران و روسيه در خصوص مسايل مهم جهاني به خصوص خاورميانه تاکيد کرد و گفت: بايد با همکاري هم خطراتي که وجود دارد ، دفع کنيم. بنا به اين گزارش، در ادامه اين ديدار ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه نيز با ابراز خرسندي از سفر به ايران خطاب به  احمدي نژاد گفت: اين اولين سفر من به ايران است و براي من، ديدن کشور شما بسيار جالب است. پوتين تاکيد کرد: ايران و روسيه علاقه مند به توسعه و گسترش روابط دوجانبه هستند و ما صميمانه چنين هدفي را دنبال مي کنيم. وي حجم همکاري ها و مبادلات اقتصادي و تجاري ايران و روسيه را رو به گسترش عنوان کرد و گفت: روابط دو کشور بويژه در زمينه هاي انرژي، هوافضا و امور زيربنايي رو به گسترش است. رييس جمهور روسيه همچنين برگزاري اجلاس کشورهاي همسايه درياي خزر در تهران را داراي نتايج مثبت و تاثيرگذار دانست. براساس اين گزارش، ديشب ضيافت شام رييس جمهوري اسلامي ايران به افتخار ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه برگزار  شد. قراراست در پايان سفر رييس جمهور روسيه به ايران بيانيه مشترکي صادر شود.
 


 ميز خبر 


وزير کشور: اسامي احزاب قانوني کشور را اعلام مي کنيم

گروه سياسي: وزير کشوراعلام کرد که وزارت کشور اسامي احزاب قانوني کشور را اعلام مي  کند.مصطفي پورمحمدي ديروز در حاشيه هشتمين همايش روحانيون ارتش جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره  اعلام ليست احزاب غيرقانوني گفت: وظيفه  ما اعلام احزاب قانوني است و ليست آن را روي سايت مي گذاريم و اسامي اين احزاب با اساسنامه و مرامنامه در سايت قرار خواهد گرفت. پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره  اجلاس صلحي که آمريکا آن را براي جنگ اعراب و اسراييل تدارک ديده است، گفت: بعيد مي دانم به جايي برسد. وقتي اين اجلاس با اهداف غيرواقع بينانه، غيرعادلانه و غيرمنصفانه مطرح مي شود، بعيد است به جايي برسد.
 
صفار هرندي: هيچ حزب بدون تريبون نمي شناسم

گروه سياسي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد که هيچ حزب و گروه شناسايي شده اي نمي شناسد که فاقد تريبون باشد. محمدحسين صفار هرندي ديروز در حاشيه هشتمين همايش روحانيون ارتش جمهوري اسلامي ايران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر انتقاد برخي احزاب و گروه ها از نداشتن تريبون، گفت: حزب و گروهي که توانسته باشد جمعي را دور هم گرد آورد و تريبون نداشته باشد را نمي شناسم، ولي عکس آن را ديده ام; خيلي ها روزنامه زدند و بعد يک حزب تشکيل دادند به طوري که اگر روزنامه آن ها تعطيل شود، حزب آن ها هم تعطيل مي شود. بنابرين فکر مي کنم همه احزاب و گروه هاي شناسنامه دار به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تريبون دارند. وي در ادامه از شکل گيري احزاب در آستانه انتخابات انتقاد کرد و گفت: حزب نبايد تنها در دوره انتخابات فعال شود بلکه بايد در يک زمان طولاني به کادرسازي و فعاليت سياسي بپرازد، در حالي که ما اين را در بسياري از مدعيان احزاب نمي بينيم.
 
دبيرکل موتلفه:رقابت صفر و صد را قبول نداريم

ايسنا: دبيرکل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان نظام گفت: رقابت سالم، سازنده و مثبت مي تواند منشا» وحدت و همگرايي باشد. محمدنبي حبيبي طي سخناني در پايان نشست دبيران حزب موتلفه اسلامي تصريح کرد: اگر جناح هاي سياسي، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مطابق قانون عمل کنند، مي شود يک رقابت سازنده را در انتخابات آينده تدارک ديد. وي افزود: حزب موتلفه اسلامي حذف رقيب و رقابت صفر و صد را قبول ندارد. ما معتقد به رقابت سازنده و مثبت هستيم، تا فضاي مساعدي براي انتخاب آزاد مردم فراهم آيد; لذا مردم هرکه را انتخاب کردند او نماينده ملت است و بايد به او به ديده احرام نگريست; چراکه از پيش همه پذيرفته ايم در اين مورد ميزان راي ملت است. حبيبي ادامه داد: هر گروه مي تواند با معرفي خود و سوابق خود و نيز برنامه ها و طرح هاي خود آرا» مردم را جلب کند، اگر مردم احساس کنند نامزدها در انديشه خدمت به مردم و پيشرفت کشور هستند، حتما اقبال نشان خواهند داد.


 غير رسمي 


  پرواز جنگنده هاي ايراني با موتورهاي ساخت روسيه
شنيديم که روزنامه روسي کومرسانت در گزارشي از احتمال امضاي يک قرارداد بزرگ فروش "موتورهاي توربوجت" به ايران در طول سفر جاري ولاديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه به تهران خبر داد.کومرسانت به نقل از منابع آگاه گزارش داد: "براساس اين قرارداد که احتمالا در سفر پوتين به تهران امضا مي شود روسيه 50 دستگاه موتور توربوجت 33-RD، محصول کارخانه چرنيشف مسکو براي هواپيماهاي ميگ 29 - را در اختيار ايران قرار خواهد داد."کارشناسان برآورد مي کنند ارزش اين قرارداد بالغ بر 150 ميليون دلار باشد.به نوشته کومرسانت ايران قصد دارد از اين موتورها براي جنگنده هاي مافوق صوت آذرخش استفاده کند.
 انتقاد  از تعلل وزارت امورخارجه
شنيده ها حاکيست که مديرکل دفتر نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت از تعلل وزارت امورخارجه درارسال گزارش رژيم تجاري ايران به سازمان جهاني تجارت ، انتقاد کرده است. "اسفنديار اميدبخش" ديروز در همايش "دسترسي به بازار محصولات صنعتي" در تهران با تاکيد براينکه در اين کوتاهي هيچ کشور خارجي و حتي سازمان جهاني تجارت نقشي نداشته است، علت اين تعلل را عدم هماهنگي بين دو دستگاه دولتي ايران ، عنوان کرد.
 ادعاي اتحاد نظامي مخفيانه ايران و ترکيه
شنيده مي شود که پايگاه خبري آمريکايي نيوزمکس در گزارشي به نقل از رهبران شورشي کرد مدعي شده است: "ايران و ترکيه يک اتحاد نظامي مخفيانه براي بيرون راندن کردهاي اپوزيسيون از پايگاه هاي واقع در شمال عراق تشکيل داده اند." به گزارش عصر ايران ،اين پايگاه نوشت: "براساس اين اتحاد نظامي ، هر دو کشور ايران و ترکيه متعهد به اعزام نيروهاي خود به شمال عراق شده اند اما تاکنون مدارک همکاري فعال نظامي بين دو طرف مخفيانه نگه داشته شده است."
 پايان بلاتکليفي در خراسان شمالي
خبرديگر اينکه بر اساس اخبار رسيده و پس از رايزني هاي فراوان سرانجام مهندس جهانبخش مديرکل سازمان فني و حرفه اي خراسان رضوي به عنوان سومين نماينده عالي دولت نهم سکان استانداري خراسان شمالي را به صورت رسمي طي روزهاي آينده در دست خواهد گرفت تا بازهم استاندار خراسان شمالي از مشهد رهسپار اين خطه شود. بصيري پور عضو ارشد شوراي شهر مشهد ديگر گزينه اين پست بود که به صورت رسمي عدم تمايل خود را به استانداري اعلام کرد.
 "احمدي نژاد" تولد "پوتين" را تبريک گفت
آخرين شنيده اينکه محمود احمدي نژاد ديروز هنگامي که نشست سران کشورهاي حاشيه درياي خزر پشت درهاي بسته آغاز شد ، تولد "ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه را تبريک گفت. احمدي نژاد يادآوري کرد که ديشب(دوشنبه شب) سالروز تولد پوتين بوده است.


 کوتاه و خواندني 


 تذکر 3 نماينده به دليل عدم احضار سفير سوئيس

گروه سياسي: سه نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره برخورد خلاف شان ديپلماتيک با هيات ايراني اعزامي به ژنو به " منوچهر متکي " وزير امور خارجه تذکر کتبي دادند.  " حشمت الله فلاحت پيشه" نماينده اسلام آباد غرب، "سيدعبدالله حسيني" نماينده بندر لنگه و " فاطمه آليا" نماينده مردم تهران اين تذکر کتبي را مطرح کردند. اين نمايندگان در تذکر خود خواستار پيگيري علل عدم احضار سفير سوئيس در تهران به دليل برخوردهاي خلاف شان ديپلماتيک با هيات هاي ايراني اعزامي به ژنو شدند.
 
تذکر 17 نماينده به احمدي نژاد درباره واردات شکر

گروه سياسي: 17نماينده مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهوري خواستند نسبت به واردات سه ميليون تن شکر و تبعات منفي ناشي از آن توضيحاتي ارايه کند.  اين نمايندگان در تذکر کتبي به "محمود احمدي نژاد" بر ضرورت پاسخگويي به علت واردات سه ميليون تن شکر با تعرفه صفر درصدي تاکيد کردند.  در اين تذکر کتبي تاکيد شده است: واردات سه ميليون تن شکر باعث کاهش  30درصدي سطح زير کشت چغندر قند و در آستانه تعطيلي قرار گرفتن 35 کارخانه شکر و بي کاري هزاران کارگر شده است.  10نماينده نيز در تذکر کتبي مشترکي از رييس جمهوري خواستند نسبت به تجديد نظر در قيمت تضميني گندم مازاد بر مصرف کشاورزان و افزايش آن حداقل به ميزان تورم سالانه بر اساس برنامه چهارم توسعه اقدام کند. غفار اسماعيلي نماينده هشترود، ولي الله ديني نماينده اهر، سيدجلال يحيي زاده نماينده تفت و ميبد، هاشم حجازي فر نماينده خوي، محمدحسن دوگاني نماينده فسا، علي دانش منفرد نماينده تفرش ، جمال الدين ارجمند نماينده جهرم، حسين آفريده نماينده شيروان، احمد نيک فر نماينده اقليد و حسين مظفر نماينده تهران، نمايندگاني هستند که اين تذکر را مطرح کردند.
 
باهنر: دوم خرداد زلزله شش ريشتري بود

ايسنا: محمدرضا باهنر ديروز طي سخناني در هشتمين همايش روحانيون ارتش جمهوري اسلامي ايران از دوم خرداد به عنوان  يک شوک شش ريشتري نام برد.نايب رييس مجلس هفتم با اشاره به دوم خرداد گفت: دوم خرداد يک شوک مطلوب و لازم بود. يک زلزله  پنج يا شش ريشتري بود که نسبت به زلزله شديدتري هشدار مي داد اما تلاش مجموعه  اصولگرايان باعث شد که آب رفته به جوي بازگردد و مسوولان امروز نظام نتيجه  خون دل خوردن اصولگرايان هستند. خون دلي که در آن سال ها گذشت، سال هايي که آرزو مي کرديم روحيه  جبهه و ايثار در جامعه ما احيا» شود که امروز اين چنين شده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: 20 سال است که به حق يا به ناحق در مجلس هستم و شهادت مي دهم که دولت نهم و رييس جمهور نسبت به دولت هاي قبل از ولع و حرص بيشتري براي خدمت رساني به مردم برخوردار و به دنبال خدمت بدون منت است. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: البته انتقادهايي هم به خصوص در حوزه هاي اقتصادي ممکن است بارز باشد. اين که تورم مردم را آزار مي دهد و بالا رفته است، اما از آن طرف هم بايد بدانيم که نرخ بيکاري کاهش يافته و يک رقمي شده است. در اين دو يا سه سال گذشته مجموعه  کارهاي عمراني نسبت به سال هاي قبل بيشتر است. باهنر با اشاره به سهميه بندي بنزين گفت: کنترل مصرف سوخت جز» آرزوهاي 25 ساله نظام ما بوده است و در اين 100 روزي که گذشت ما توانستيم يک ميليارد دلار صرفه جويي کنيم که رقم خيلي بالايي است و نبايد از اين نوع اقدامات عقب نشيني کنيم.
 
دستگيري 3 تن از عوامل بمب گذاري هاي اهواز

گروه سياسي: با پيگيري هاي اطلاعاتي عملياتي، سه تن از عوامل بمب گذاري هاي شهرستان اهواز که در اغتشاشات و نا آرامي ها نيز شرکت داشتند با هماهنگي مقام قضايي توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خوزستان دستگير شدند. به گزارش روابط عمومي وزارت اطلاعات، دستگير شدگان که در تشکلي تجزبه طلب عضويت داشته اند، به داشتن ارتباط با خارج از کشور براي آشوب و درگيري قومي اعتراف کرده اند.از نامبردگان 3 قبضه اسلحه کمري، 2 قبضه کلاشنيکف و 1000 عدد فشنگ و مقداري سي دي هاي اختلاف افکنانه به دست آمده است.
 
تشکيل 12 ستاد استاني ائتلاف اصلاح طلبان

مهر: مسئول کميته استان هاي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از تشکيل 12 ستاد استاني اين ائتلاف خبر داد و گفت: تمامي ستادهاي استاني ائتلاف اصلاح طلبان تا پايان مهر ماه تشکيل مي شود. سيد صفدر حسيني تصريح کرد: تشکيل ستادهاي استاني ستاد ائتلاف اصلاح طلبان شتاب بيشتري گرفته و تاکنون 12 ستاد ائتلاف در استان ها تشکيل شده است که از جمله آنها مي توان به ستادهاي استان تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان، آذربايجان شرقي، مازندران، کردستان، مرکزي و هرمزگان اشاره کرد. وي افزود: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در استان خوزستان نيز در شرف تشکيل است.
 
نشست اين هفته گروه 1+5 درباره ايران لغو شد

گروه سياسي: نشست هفته جاري گروه 1+5درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران به علت خودداري چين از شرکت در آن به تاخير افتاد.  به گزارش خبرگزاري رويترز، يک مقام در وزارت امورخارجه آمريکا که خواست نامش فاش نشود، دوشنبه شب اين خبر را اعلام کرد و گفت : نشست به هفته آينده موکول شده است. يک مقام در برلين نيز با تاييد اين خبر گفت نشست به علت بروز مشکل درباره حضور يکي از نمايندگان به تعويق افتاده است. نشست معاونان امورسياسي وزراي امورخارجه پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت -آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس- به اضافه آلمان قرار بود امروز در برلين آلمان برگزار شود تا درباره مفاد قطعنامه تحريم هاي بيشتر عليه ايران رايزني کنند. چين و روسيه مخالف تصويب چنين قطعنامه اي هستند. قرار است ، امروزکنگره آمريکا از دالاي لاما که پکن وي را رهبر جدايي طلب تبت مي شمارد، تجليل کند. مقام مزبور در اين باره گفت: آنها(چيني ها) از حضور رهبران معنوي (در آمريکا) و برنامه کنگره خوششان نمي آيد. اين موضوع ربطي به مسئله ايران ندارد. مراسم تجليل کنگره آمريکا از دالاي لاما شامل اعطاي مدال طلا به وي با حضور "جرج بوش" رئيس جمهور آمريکا خواهد بود. اين نخستين باري خواهد بود که بوش در يک مراسم رسمي با دالاي لاما ظاهر مي شود. دالاي لاما پيشتر تنها در جلسات خصوصي به کاخ سفيد رفته بود.مقام فوق با بيان اينکه پکن در روز يکشنبه تصميم خود را مبني بر عدم شرکت در نشست 1+5 به واشنگتن اطلاع داده است، اظهار داشت: براي ما دالاي لاما يک رهبر معنوي است و ما به عنوان يک رهبر معنوني با او رفتار خواهيم کرد.چين همچنين پيشتر نشست سالانه گفتگو درباره حقوق بشر با آلمان را که قرار بود ماه دسامبر در آلمان برگزار شود، در اعتراض به ديدار "آنجلا مرکل"، صدر اعظم آلمان با دالاي لاما در ماه گذشته لغو کرد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته