جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/08/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2891

سيري در فرهنگ و تمدن کردستان
بررسي موسيقي کردي


کوتاه و خواندني


ايران در گذر زمان


 سيري در فرهنگ و تمدن کردستان
 بررسي موسيقي کردي  

 ادامه شماره گذشته
کردستان - خبرنگار آفرينش
يکي از موسيقيدانان کردستان در مورد وضعيت موسيقي کردي چنين مي گويد:
موسيقي کردي يکي از موسيقي هايي است که به علت تنوع از محتواي غني و پرباري برخوردار است و اين غني بودن موسيقي، ماهيت، اصالت و ريشه دار بودن آن را نشان مي دهد. به گفته " هوشنگ شگرف " به علت تنوع زياد موسيقي کردي، متناسب با هر منطقه کردنشين، آوازهاي خاص آن منطقه نيز وجود دارد و اين يکي از نشانه- هاي پربار بودن موسيقي اصيل کردي است.
وي مي گويد: به علت تنوع زياد موسيقي کردي، براي تمام ملوديهاي شاد، ريتميک، تراژدي و عزا در موسيقي کردي آواز وجود دارد.
وي اعتقاد دارد که هر ملودي مخصوص يک گروه و يا سازبندي خاصي است و بايد براي ساخت يک قطعه موسيقي،سازي را به کار ببريم که متناسب با آن ملودي و اثر باشد.
وي با اشاره به اينکه بايد هر ملودي در جاي خود و فراخور خود استفاده شود افزود: موسيقي کردي آينده پرباري دارد و بايد مواظب ملوديهاي اصيل و ريشه دار و عميق باشيم و آنها را با هم قاطي نکنيم.
وي در مورد جايگاه موسيقي کردي در ايران افزود: نبايد فراموش کنيم که مردم هر ناحيه به موسيقي محلي خود بيشتر از ساير مناطق توجه مي کنند ولي تنوع و غناي موسيقي کردي باعث شده است تا مردم ساير مناطق نيز به ديده احترام به ملوديها و آوازهاي کردي بنگرند و براي آنها جذابيت داشته باشد.
شگرف افزود: موسيقي کردي در عصر حاضر چنان ارزشمند و پر بها شده است که موسيقي دانان ساير ملتها از ملوديهاي کردي در موسيقي خود استفاده مي کنند و در بسياري از کشورهاي اروپايي هم شاهد هستيم که بسياري از آيينها و برنامه هاي ملي خود را با موسيقي و ارکستر کردي شروع مي کنند.
وي تصريح کرد: البته در اين ميان نبايد تاثير شعرهاي پر محتوا و همچنين موسيقي دانان و خوانندگان نامدار کرد را در حفظ اين ميراث کردي ناديده بگيريم.
شگرف اعتقادي به از بين رفتن موسيقي اصيل کردي به علت تهاجم موسيقي غربي ندارد و مي گويد: تاييد مي کنم که موسيقي غربي بر روي موسيقي کردي اثر گذاشته اما اين تاثير بسيار جدي نبوده زيرا موسيقي کردي مانند فولاد آبديده است که دوران سخت و طاقت فرسايي را پشت سر گذاشته است و با تهاجم موسيقي غربي اصالت آن از بين نمي رود.
وي افزود: حتي اگر ملودي کردي را در داخل سمفوني يا ارکستر بزرگ غربي هم بنوازند، باز هم به اصالت و غني بودن موسيقي کردي پي مي بريم و مي- توان ملودي کردي را از ساير ملوديها تشخيص دهيم.
وي در ادامه اظهار داشت: اگر چه تلاشهاي زيادي انجام شد تا ملوديهاي کردي را با ساير ملوديها ادغام کنند ولي ملودي کردي همانند طلاي ناب است که با ملوديهاي ديگر ادغام نمي شود. وي ادامه داد: در عالم موسيقي برخي از ملوديها وجود دارند که نبايد دست بخورند و وارد يک نوع موسيقي ديگر بشوند و ملوديهاي کردي جز اين نوع ملوديها محسوب مي شوند. شگرف در مورد تاثير موسيقي عاميانه بر روي موسيقي اصيل کردي گفت:
موسيقي بازاري بيشتر بر اثر يک تب مقطعي روي مي دهد و هميشه در گذر زمان است اما تاثيرات زودگذري هم از خود بر جا مي گذارد.
شگرف راهکار حفظ موسيقي اصيل کردي را هشياري مردم دانست و گفت: اگر مردم با جديت به موسيقي گوش کنند و توانايي تشخيص خوب از بد را داشته باشند، هيچ وقت در دام موسيقي مبتذل نمي افتند.
هوشنگ شگرف تصريح نمود: دست اندرکاران عرصه موسيقي بايد با استفاده از شيوه اي جديد و سازهاي اصيل کردي موسيقي کردي را بازسازي کنند و به صورت گسترده در جامعه منتشر کنند تا هويت موسيقي اصيل کردي همچنان حفظ شود.
وي افزود: موسيقي کردي چنان بايد حفظ شود که اگر يک ملودي کردي را در سرزميني ديگر پخش کنند شنونده به راحتي بتواند اين موسيقي را شناسايي کند.
راهکار ديگر شگرف براي حفظ اصالت موسيقي کردي اين است که دلسوزان موسيقي کردي در روستاهاي کهن کردستان ملوديها و آهنگهاي سنتي و قديمي را جمع آوري کنند و با استفاده از امکانات جديد و کار کارشناسي شده به بازسازي دوباره آن بپردازند.
وي بزرگترين تهديدها براي موسيقي کردي را در اين مي داند که ملوديها را ازموسيقي هاي ديگر بگيريم و با موسيقي کردي مخلوط کنيم و يک نوع موسيقي جديد تنظيم نماييم.
هوشنگ شگرف ايجاد و گسترش تئوريهاي موسيقي کردي و ملوديهاي کردي در مقاطع دانشگاهي و تحصيلي را يکي ديگر از راهکارهاي خود براي حفظ موسيقي کردي مي داند.
وي در ادامه نبود امکانات و تجهيزات را از ديگر موانع پيش روي موسيقي کردي مي داند و مي گويد: به علت نبود امکانات ضبط موسيقي هم اکنون چندين کار و اثر جديد دارم که نميتوانم آنها را اجرا کنم. وي در ادامه افزود: جواناني که در دوران تحصيل در کردستان به موسيقي کردي علاقه مند مي شوند پس از پذيرش در دانشگاه و در رشته موسيقي به علت نبود رشته موسيقي کردي در دانشگاه مورد پذيرش ناچارا به موسيقي ايراني و يا فارسي روي مي آورند و اين خود مي تواند تاثيرات منفي در اصيل نگهداشتن موسيقي کردي بر جاي بگذارد. وي افزود: از طرف ديگر جوان تحصيلکرده کردي که در دانشگاه هاي تهران پذيرفته مي شوند به علت نبود امکانات موسيقي به کردستان بر نمي گردند و در تهران کار موسيقي را ادامه مي دهند که اين عامل نيز باعث مي شود در دراز مدت موسيقي کردي کمرنگ شود.
يکي ديگر از موسيقي دانان کرد در اين مورد مي گويد: موسيقي کردي يکي از پربارترين، غني ترين و ارزشمندترين موسيقي نواحي ايران است و در ميان موسيقي نواحي، موسيقي کردي بيشترين تاثير را داشته است.
شهرام عليمحمدي  افزود: تنوع ريتميک، ملوديک و تعدد بافتهاي آوازي و سازي که در موسيقي کردي وجود دارد رنگ و بويي خاص به اين نوع موسيقي داده است.
به اعتقاد وي در هر منطقه از کردستان فرم و بافت مخصوص براي موسيقي وجود دارد و شرايط جغرافيايي و اقليمي آن منطقه بر نوع موسيقي آن منطقه تاثير گذاشته است و براي مثال موسيقي منطقه " اورامان " با موسيقي منطقه " بان ليلاخ " تفاوت زيادي دارد.
وي افزود: در اورامان به علت ناهموار بودن منطقه از نظر توپولوژيک و شرايط جغرافيايي، موسيقي " گه ريان " نداريم ولي در مناطقي که زمين مسطح و همواري وجود دارد اين نوع موسيقي بيشتر به چشم مي خورد.
وي اعتقاد دارد به علت پتانسيل قوي، عنايتي که در مناطق مختلف وجود دارد و به علت ارتباط نزديک فرهنگ مناطق کردنشين و تبادلات فرهنگي با همديگر، موسيقي کردي هم تاثير گرفته است و هم تاثير گذاشته است اما به وضوح مي توانيم بگويم که تاثيرگذاري موسيقي کردي بر ساير موسيقي ها بيشتر از تاثيرپذيري آن بوده است.
به گفته وي به علت وجود رسانه هاي زياد و دسترسي آسان به موسيقي ساير مناطق و نواحي تاثيري که موسيقي کردي از موسيقي هاي ديگر مي گرد به مراتب زيادتر شده است و براي مثال تاثيراتي که در چند سال اخير از موسيقي ترکي گرفته شده است خيلي بيشتر شده است.
وي در اين ميان خوانندگان بزرگ کرد را هم مصون از اين تقصير نمي داند و مي گويد: خوانندگاني مانند " مظهر خالقي " و " سيد علي اصغر کردستاني" نيز در موسيقي خود به نوعي از رديفهاي ايراني نه کردي استفاده کرده اند و خالقي حتي برخي از آثار خود را با استفاده از ساختار ارکستر ملي فارسي خوانده است.
وي در ادامه اين مشکل را در اين ميداند که آهنگ سازهاي اين دو نفر فارس بوده اند و به موسيقي کردي نيز آشنايي کمتري داشته اند.
علي محمدي تصريح کرد: براي مثال در هيچ کشور و يا منطقه اي فرمهاي خاصي از موسيقي مانند لاووک و حيران وجود ندارد ولي در منطقه کردستان اين نوع موسيقي به دليل قدمت آن وجود دارد. وي افزود: به همين دليل مي توان کردستان را پلي براي ارتباط بين موسيقي قديمي ايران با موسيقي جديد ايران قلمداد کرد.
به اعتقاد وي امروزه تهديداتي که موسيقي کردي را در خطر نابودي قرار داده است به مراتب بيشتر از مسايلي است که براي اين نوع موسيقي امنيت ايجاد کره است.
وي افزود: مجموعه عواملي وجود دارند که باعث مي شوند موسيقي کردي يا از بين بروند، يا به فراموشي سپرده شوند، يا زلالي خود را از دست بدهند و يا تغيير شکل دهند.
اين موسيقيدان افزود: برخوردي که با موسيقي کردي مي شود يک نوع برخورد مدگراست يعني نسل جوان با استفاده از تاثيرات و بازتاب رسانه ها و بدون اينکه از داراييهاي خود استفاده کند خود را با آن رسانه وفق مي دهد و موسيقي او نيز تحت تاثير اين نوع برخورد قرار مي گيرد. وي بيشترين خطرات موسيقي کردي را از جانب جوانان مي داند و مي افزايد: در اين نسل کمتر کسي را داريم که با استفاده از فرمهاي اصيل موسيقي خود آواز بخواند و يا به احياي آن بپردازد و حتي در برخي از اوقات برخورد نسل جوان با موسيقي کردي باعث به هجو کشيدن آن مي شود.
وي در ادامه با اشاره به اينکه موسيقي کردي در پاره اي از موارد به علت استفاده از سازهاي الکترونيکي باعث محسور شدن نوازندگان قديمي و سنتي شده است افزود: البته اين بحث دليلي براي رد مطلق سازهاي الکتريکي و يا تاييد کامل آن نيست.
وي افزود: اگر بتوانيم با استفاده از مصالح موسيقي کردي مانند سازها، فرمهاي آوازي، ريتمها و ملوديهاي کردي موسيقي کردي را امروزي کنيم به راحتي مي توان بين موسيقي کهن و قديمي کردي با امروزي پل ارتباطي برقرار کرد.
به گفته وي با اين کار هم مي توانيم موسيقي سنتي و قديمي خود را تثبت کنيم و هم مي توانيم جلو تهاجمات وارده بر موسيقي کردي را بگيريم. وي حفظ فواصل در موسيقي را يکي از عناصر مهم و ارزشمند براي حفظ يک نوع موسيقي مي داند و مي گويد: مثلا در بلوچستان چون فواصل موسيقي به خوبي رعايت مي شود موسيقي آن ديار همچنان اصيل مانده است اما در کردستان چون فواصل رعايت نمي شود موسيقي حالت اصيل خود را از دست داده است و مردم هم کم کم به اين نوع موسيقي عادت کرده اند.
علي محمدي ادامه داد: عدم رعايت فواصل در موسيقي کردي باعث مي شود که موسيقي فقط در شعر و ريتم کردي باشد و در لحن کردي نباشد.
به گفته وي چون نوازندگان و آهنگسازهاي خواننده اي مانند "حسن زيرک" همگي کرد بوده اند و بر اساس فواصل کردي خوانده است موسيقي وي از غناي بيشتري برخوردار است و حتي ملوديهاي ترکي را گرفته و به آن لحن کردي داده است.
وي ادامه داد: بر همين مقياس نسل امروز به جاي اينکه بر روي ملوديهاي ديگران تاثير بگذارد عين ملوديهاي ديگران را اجرا مي کند و خود هنرمند هم به آن درجه از قناعت نرسيده است که بتواند اصل يک ملودي را تشخيص دهد.
اين موسيقيدان کرد در ادامه نبود يک مکان آکادميک و يا دانشگاهي که در ان بتوان موسيقي کردي را تدريس کرد و يا آموخت از ديگر مشکلات موسيقي کردي مي داند و مي افزايد: واحدهاي آموزشي بيشتر در راستاي موسيقي غربي يا اصيل ايراني تدريس ميکنند و جايگاهي براي تدريس سازهاي اصيل کردي مانند نرمه ني يا سرنا وجود ندارد.
به گفته وي در دانشگاهاي داخل کشور بيشتر موسيقي ايراني تدريس مي شود و
 موسيقي دانان هم بيشتر به نوازندگي سازهاي ايراني مي پردازند و چيزي براي موسيقي مقامي و نواحي و محلي نمي ماند. وي افزود: کساني هم که دارند در مورد موسيقي کردي يا سايرنواحي ايران کار مي کنند با رنج و سرمايه خود اين کار را انجام مي دهند.
وي در ادامه نبود تحليلگر و مفسر را يکي ديگر از مشکلات عرصه موسيقي کردي مي داند و مي گويد: ما به اندازه اي که خواننده و نوازنده داريم مفسر و تحليلگر نداريم و اين امر باعث شده است هر چه را خوانندگان مي خوانند و يا نوازندگان مي نوازند به گمان شنوندگان درست باشد. به گفته وي موسيقي ما به مرحله اي رسيده است که به مخاطبانمان هر چي بدهيم مي پذيرند و تحسين مي کنند در حاليکه نبايد چنين باشد.
وي در ادامه نبود امکانات و تجهيزات را فقط يک بهانه براي اهل موسيقي مي داند و مي گويد: مشکل اين است که خوانندگان ما اهل مطالعه و تحقيق نيستند و به اندازه اي که مي خوانند و يا مي نوزاند مطالعه ندارند و گرنه يک خواننده خوب مي تواند بدون استفاده از سالن و ميکروفن هم شنونده را به گوش دادن وادار کند.
وي با اشاره به اين نکته  که چيزي که الان برخي از موسيقيدانان و خوانندگان به بازار مي دهند موسيقي نيست بلکه فقط يک سر و صداي خالي است افزود:
موسيقي چنته يا لوله بازکن نيست که فقط شادي آور و خوشحال کننده باشد موسيقي بايد حزن انگيز هم باشد و مردم را به تفکر و انديشدن وادار کند.
به اعتقاد عليمحدي اگر موسيقي هنر است بايد انسان را به انديشيدن وادار کند و براي اين کار نيازمند داشتن مايه اي قوي است. وي ادامه داد: ما اگر مي خواهيم کاري تازه ارايه کنيم يعني مي خواهيم که تفکري جديد ارايه کنيم و اين تفکر هم براي اينکه بخواهد تثبيت شود بايد درون مايه داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه بايد ديدگاهمان را نسبت به موسيقي عوض کنيم و به آن به عنوان يک حکمت بنگريم نه به عنوان منبع درامد و معاش افزود: اکنون خيلي از خوانندگان ما با استفاده از وام بانکي اقدام به خريد دستگاههاي موسيقي نموده اند و قصد درامد زايي دارند.
وي ادامه داد: ما بايد شنوندگانمان را به درست شنيدن عادت دهيم و خوراکي را که به آنها مي دهيم به اندازه اي ارزشمند باشد که شنونده همگام آن جلو برود.
به گفته وي برخي از ملوديهاي مانند برفاب هستند که فقط دو روز عمر مي کنند اما برخي ديگر به علت داشتن غناي دروني تا آخر عمر جاويدان هستند.
وي در ادامه تاثيرپذيري موسيقي کردي از موسيقي غربي را اشتباه مي داند و مي گويد: موسيقي غربي مختص جغرافيا و فرهنگي خاصي است و ما نبايد آن موسيقي را در اينجا اجرا کنيم چون فرهنگ و زندگي ما با آنها فرق دارد.
علي محمدي در پايان مي گويد: موسيقي کردي قابليت تحول و ذات رونده اي دارد و کساني هم که در اين عرصه کار مي کنند بهتر است که به اين تحول معتقد باشند.


 کوتاه و خواندني 


  تصويب 231 پروژه عمراني در
 شوراي اسلامي شهر کاشان
کاشان - خبرنگار آفرينش
رئيس شوراي اسلامي شهر کاشان از تصويب 231 پروژه عمراني در سال 86 خبر داد.
 حسن فربد گفت: براي اجراي اين طرح ها اعتباري بالغ بر 260 ميليارد ريال مورد نياز است.وي با اشاره به اينکه 55 درصد از بودجه سه ماهه اول امسال شهرداري کاشان محقق شده است گفت: شهرداري کاشان در اين مدت نزديک به 40 ميليارد ريال درآمد داشته است که 11 ميليارد ريال آن صرف هزينه هاي عمراني شده است.رييس شوراي اسلامي شهر کاشان همچنين از کاهش تنگناهاي درآمدي به عنوان دليل کاهش عملکرد شهرداري نام برد و ابراز اميدواري کرد با تمهيدات شوراي اسلامي شهر، اين وضعيت بهبود يابد.شايان ذکر است بهبود اجراي طرحهاي عمراني و کاهش هزينه هاي جاري، بهره برداري هر چه بيشتر از امکانات موجود و افزايش دانش فني پرسنل، اصلاح مکانيزم پرداخت و راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز از جمله بحثهاي مطرح شده در جلسه شوراي اسلامي شهر کاشان بود.


    برپايي نمايشگاه تصويري   امثال قرآن در کاشان
کاشان - خبر نگار آفرينش
نمايشگاه تصويري امثال قرآن به همت سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان برپا شد.
مدير عامل سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان با اعلام اين خبر گفت: در اين نمايشگاه مثلهاي قرآني برگرفته از 44 آيه قرآن در قالب 45 تابلو نقاشي با تکنيک رنگ روغن به   نمايش گذاشته شده است. محمد خاکسار افزود: موضوع اين آيات به وسيله 50 شرح و تفقسير معتبر شيعي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت متون حاصل با تفسير الميزان علامه طباطبايي (ره) مطابقت داده شده و سپس با بهره گيري از ابزار هنر زير نظر مرکز تحقيقات رايانه اي حوزه علميه اصفهان در قالب تابلوهاي نفيس نقاشي به تصوير کشيده شده است..
وي، هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ترويج فرهنگ قرآن در ميان نسل جوان جامعه   با استفاده از ابزار هنر به منظور تاثيرگذاري بيشتر بر ذهن و قلب آنها ذکر کرد و افزود: کاشان اولين شهرستاني است که اين نمايشگاه در آن داير مي شود و پيش از اين در تنها در مراکز استانهاي اصفهان، قم و خراسان رضوي چنين نمايشگاهي برپا شده است.  وي يادآور شد: براي رفع ابهامات تابلوها و معرفي آنها، در کنار هر تابلو، مشخصات آيه مربوطه و مفهوم و منظور تابلوها شرح و توضيح داده شده است.
اين نمايشگاه تا 10 آبان پذيراي علاقمندان است.

افزون بر  شانزده هزار نفر از متقاضيان کار در دزفول فاقد مهارت فني هستند

دزفول- خبرنگار آفرينش
سرپرست اداره کار و امور اجتماعي دزفول گفت: شانزده هزار وششصدو پنجاه و هشت نفر از متقاضيان کار ثبت نام شده در اين اداره فاقد مهارت فني هستند.  مهندس عبدالمجيدابراهيمي زاد درجلسه کار گروه اشتغال و سرمايه گذاري دزفول تعداد افراد متقاضي کار ثبت نام شده در اين اداره را  بيست وشش هزار و دويست و هفتاد وشش نفر اعلام کرد گفت: شش هزار و  دويست وششنفر از اين افراد زن مي باشند.  وي افزود: هشت هزار و دويست وبيست و هشت نفر از افراد بيکار ثبت نام شده داراي تحصيلات ديپلم،  ده هزارو  صد و چهل نفر فوق ديپلم، يکهزار و  سيصد و چهل ودو نفر ليسانس،  دوازده نفر فوق ليسانس و بقيه داراي تحصيلات زير ديپلم مي باشند.  فرماندار دزفول در اين نشست که در سرسراي فرمانداري تشکيل شد مجموع اعتبارات طرح هاي اقتصادي اشتغالزاي اين شهرستان که براي تصويب به استان معرفي شده يک هزار و چهار صدو سي ميليارد ريال اعلام کرد.  مهندس حميد قناعتي  افزود: از اين رقم تاکنون يک هزار و  سيصد ميليارد ريال آن تصويب شده و بانک هاي عامل  چهار صد و نود شش ميليارد ريال براي اجراي  نهصدو پانزده طرح با اشتغالزايي دو هزار و  نهصدو سي و سه نفر را پرداخت کرده اند.  وي از مديران دستگاههاي اجرايي خواست در تعامل سازنده با بانکها از تسهيلات بانکي حداکثر استفاده را براي ايجاد فرصت هاي شغلي و راه اندازي کارگاه هاي زودبازده بنمايند.  فرماندار دزفول اين شهرستان را با توانمندي هاي بالقوه در بخش کشاورزي مناسب براي اجراي طرح هاي اقتصادي در اين بخش دانست و گفت: در بخش کشاورزي ظرفيت هاي خوبي براي ايجاد فرصت هاي شغلي براي دانش آموختگان اين رشته وجود دارد که بايد بکار گرفته شود.

استاندار يزد:  احياي اماکن تاريخي، احياي باورهاي ديني، هنري وملي ماست

يزد - خبرنگار آفرينش
استاندار يزد لزوم  دسترسي آسان به بافت تاريخي را يادآور شد و گفت:  نبود کوچه ها و خيابان هاي عريض   و موانع موجود در برخي از معابر، بازديد از مجموعه 700 هکتاري بافت قديم يزد را براي گردشگران غير ممکن ميسازد. در اين جلسه قرار شد مسائل مختلف بافت تاريخي بررسي و نتيجه براي تصميم گيري در جلسه  آينده شوراي احياي بافت هاي تاريخي و فرسوده  استان مطرح گردد.

تشکيل دومين مجمع عمومي هنرهاي تجسمي شهرستان فيروز کوه

 رودهن - خبرنگار آفرينش
دومين مجمع عمومي هنرمندان هنرهاي تجسمي با هدف انتخاب هيات امنا» انجمن و بررسي مسائل  و مشکلات هنري توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان فيروزکوه برگزار شد. به گزارش خبرنگار آفرينش  اين مجمع با حضور اسماعيل اسفنديار رئيس اداره و ايمان ملا جعفري کارشناس هنر هاي تجسمي اداره کل متبوع  و 25 نفر هنرمندان مربوطه در سالن اجتماعات اداره ارشاد برگزار شد.

جشنواره موسيقي "به يت و حه يران" در سردشت برگزار مي شود

اروميه- خبرنگار آفرينش
جشنواره موسيقي محلي منطقه غرب کشوربا عنوان جشنواره "به يت و حه يران" آبا نماه امسال در سردشت برگزار مي شود.
مدير مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسلامي سردشت و دبير "جشنواره به يت و حه يران" با اعلام اين مطلب گفت: اين جشنواره 17 و 18 آبان ماه برگزار خواهد شد و شرکت در آن براي همه هنرمندان آزاد است.
وي افزود: اين جشنواره در 4 رشته برگزار خواهد شد و علاقمندان مي توانند تا پنجم آبا نماه نمونه ضبط شده آثار خود را به دبير خانه جشنواره واقع در مجتمع فرهنگي هنري سردشت ارسال کنند.


 ايران در گذر زمان 


  بازداشت مردم از طرف فرماندار نظامي

روزنامه اطلاعات 1330/1/10 خبر مبني بر بازداشت هاي  پي در پي از سوي حکومت نظامي تهران درج کرده است که مشروح آن به شرح زير ميباشد:
 ادارات کل شهرباني و فرمانداري  نظامي  مانند سابق از دادن اخبار مربوط به بازداشت اشخاص خودداري نمايند . امروزه به طور خصوصي اطلاع حاصل شد که اسامي افرادي که بازداشت شده اند به شرح زير است:
 آقايان حاج سيد هاشم حسيني، سيد عبد الحسين واحدي، سيد محمد واحدي، ا مير عبد الله کرباسچيان، کمالي، مشهدي حسن بقال، ابوالقاسم نوري، ميرزاي نوري، حسين اکبري، ذوالفقاري، احمد عشقي، خان نايب اشتياق،  حاج آقا رضا فقيه زاده،  سيد محسن، قدير خياط، حاج محمد باقر مجر الاسود مدني،  آقا رضا قدوس،  رضا طريقت، اصغر کفاش،  ابوالقاسم گازري،  شيخ مهدي شريعت مداري، محمد آقا، مهدي صداقت و محمد جعفر مظفريان.
در خصوص اتهام اين افراد  و علت بازداشت آنان نيز تا کنون  خبر رسمي به دست نيامده  و بايد در انتظار توضيحات مقامات دولتي  و انتظامي بود.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته