جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/10/04 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) (ميلاد حضرت عيسي مسيح(ع) را تبريك مي گوييم) نسخه شماره 2942

با وجود رشد 24 و 28 درصدي در لايحه بودجه
داستان کسري بودجه دانشگاه ها ادامه دارد

با راه اندازي بخش ويژه دانشجويان کشورهاي اسلامي
دوازدهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي برگزار مي شود


جزئيات سيزدهمين جشنواره علوم پزشکي رازي اعلام شد


زنگ آفرينش


كوتاه وخواندني

در مراسم آيين دانش آموختگي واحد علوم تحقيقات عنوان شد:
دانشگاه آزاد اسلامي هم اکنون 55 درصد آموزش عالي کشور را در اختيار دارد


  با وجود رشد 24 و 28 درصدي در لايحه بودجه
 داستان کسري بودجه دانشگاه ها ادامه دارد 

  آفرينش: موضوع اصلاحيه لايحه بودجه 86 دانشگاه ها از سوي دولت که بودجه 150 ميليارد توماني براي دانشگاه ها را مدنظر قرار داده بود و  روز گذشته در روزنامه آفرينش و ساير رسانه ها  منعکس شد حاکي از کمبود اعتبارات لازم براي دانشگاه هاست به گونه اي بر اساس برنامه ريزي هاي قبلي و درخواست هاي پيشين حداقل 300 ميليارد تومان براي تجهيز دانشگاه ها مورد نياز است. در همين رابطه مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه دولت در لايحه بودجه سال آينده براي دانشگاههاي وزارت علوم و بهداشت در نظر گرفته است، رشد 24 و 38 درصدي نسبت به بودجه مصوب سال 86 است که به طور حتم داستان کسري بوجه دانشگاهها ادامه خواهد يافت.
محمد علي حياتي در گفتگو با مهر افزود: اعتبارات دانشگاههاي وزارت علوم و وزارت بهداشت و کسريهاي اين دانشگاهها در سال جاري موضوع مورد بحث جلسه مشترک کميسيون آموزش و بهداشت مجلس به همراه معاونين وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و برخي روساي دانشگاههاي بزرگ کشور بود.
وي ادامه داد : 250 ميليارد تومان کسري بودجه براي دانشگاههاي وزارت علوم و 159 ميليارد تومان کسري بودجه براي دانشگاههاي وزارت بهداشت به عنوان کسريهاي سال 1386 مورد موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار گرفت.
* اختصاص دو سوم اصلاحيه بودجه 86 به دانشگاهها
مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: البته در اصلاحيه بودجه سال 1386 که دولت 360 ميليارد تومان به آن اختصاص داده و به مجلس ارائه کرده است، 150 ميليارد تومان براي جبران کسري بودجه دانشگاههاي وزارت علوم و 50 ميليارد تومان براي جبران کسري دانشگاههاي وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.
* اصلاحيه بودجه 86 جوابگوي همه نياز دانشگاهها نيست
وي با بيان اينکه اين ميزان اعتبار در اصلاحيه بودجه جوابگوي نياز دانشگاهها تا پايان سال جاري نيست، گفت: تکليف بقيه کسري بودجه دانشگاهها مشخص نشد و بيشترين بحث دانشگاهها با معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در اين زمينه بود.
حياتي در مورد اظهارات روساي دانشگاهها در جلسه روز گذشته افزود: مسئولين دانشگاهها از يک سو بحث بند الف ماده 49 قانون مبني بر مستقل عمل کردن دانشگاهها را مورد تاکيد قرار مي دادند و از سوي ديگر عنوان مي کردند که اعتبارات دانشگاهها تنها صرف هزينه هاي جاري و پرداخت حقوق مي شود و نمي توان با اين اعتبارات کار ديگري انجام داد.
* اعتبارات دانشگاهها بر اساس نياز تعيين نمي شود
وي گفت: اعتبارات دانشگاهها بر اساس نياز تعيين نمي شود و مانند روال گذشته تنها بر اساس بودجه مصوب سالهاي گذشته مشخص و 10 درصد به آن اضافه مي شود.
مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه بودجه دانشگاهها بدون توجه به نيازها و عملکردهاي آنها بسته مي شود اظهار داشت: همين موضوع باعث مي شود دانشگاهها هر ساله با کسري بودجه مواجه باشند و نتوانند به وظايف خود عمل کنند.
* چشم انداز خوبي براي دانشگاهها در بودجه 87 ديده نمي شود
وي به بودجه سال آينده اي که بر اساس اعلام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي دانشگاهها در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس لايحه بودجه سال آينده که قرار است به مجلس ارائه شود، چشم انداز خوبي براي دانشگاهها مشاهده نمي شود، معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري اعلام کرده است که براي سال آينده بودجه دانشگاههاي وزارت علوم، 24 درصد بودجه مصوب سال 86 و بودجه دانشگاههاي وزارت بهداشت 38 درصد بودجه مصوب سال 86 رشد خواهد داشت.  حياتي پيش بيني کرد: دانشگاهها در سال آينده نيز با کسري بودجه مواجه مي شوند.
 گفتني است دولت در اصلاحيه بودجه سال 1386 بيش از نيمي (55 درصد) بودجه درخواستي را براي رفع نياز کسري دانشگاهها اختصاص داده است.
اعتبارات دانشگاههاي وزارت علوم و وزارت بهداشت و کسريهاي اين دانشگاهها در سال جاري در جلسه مشترک کميسيون آموزش و بهداشت مجلس به همراه معاونين وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و برخي روساي دانشگاههاي بزرگ کشور بود.
250 ميليارد تومان کسري بودجه براي دانشگاههاي وزارت علوم و 159 ميليارد تومان کسري بودجه براي دانشگاههاي وزارت بهداشت به عنوان کسريهاي سال 1386 مورد موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار گرفت اما در اصلاحيه بودجه سال 1386 که دولت 360 ميليارد تومان به آن اختصاص داده و به مجلس ارائه کرده است، 150 ميليارد تومان براي جبران کسري بودجه دانشگاههاي وزارت علوم و 50 ميليارد تومان براي جبران کسري دانشگاههاي وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.  تکليف بقيه کسري بودجه دانشگاهها عليرغم اينکه مورد قبول معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار گرفته است، مشخص نشد و بيشترين بحث دانشگاهها با معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در اين زمينه بود.


  با راه اندازي بخش ويژه دانشجويان کشورهاي اسلامي
 دوازدهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي برگزار مي شود  

آفرينش: دوازدهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي و هشتمين دوره پژوهش برتر دانشجويي به همت جهاد دانشگاهي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي در بخش اصلي اين جشنواره فارغ التحصيلان تمامي رشته هاي مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه سراسر کشور در گروه هاي شش گانه فني مهندسي، پزشکي و دامپزشکي، علوم انساني و اجتماع، علوم پايه، کشاورزي و منابع طبيعي و معماري و هنر مي توانند پايان نامه هاي خود را به دبيرخانه اين جشنواره ارسال نمايند. بر اساس اين گزارش در بخش ويژه فارغ التحصيلان مي توانند پايان نامه ها و تحقيقات خود را با موضوعات ; اتحاد ملي، انسجام اسلامي;، ;ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري;، ; زندگي، آثار .و انديشه هاي مولانا; و ; استراتژي ها و اقدامات آموزشي، علمي، فرهنگي نهادها و موسسات دولتي جهان اسلام; ارايه کنند. همچنين در بخش جانبي نيز تمامي پژوهش ها و تحقيقات انجام شده در گروه هاي شش گانه مذکور پذيرفته خواهد شد.  اين گزارش مي افزايد: براي نخستين بار در اين جشنواره، جوان ترين صاحبان پايان نامه ها در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا معرفي مي شوند ضمن اينکه براي اولين بار پايان نامه هاي دانشجويان کشورهاي اسلامي با موضوع ; استراتژي ها و اقدامات آموزشي، علمي، فرهنگي نهادها و موسسات دولتي جهان اسلام; نيز پذيرفته مي شوند. همچنين به پژوهش هاي برتر طلاب علوم ديني نيز جايزه ويژه شيخ بهايي تعلق مي گيرد. خاطرنشان مي کند دانشجويان و طلاب علاقه مند مي توانند آثار خود را حداکثر تا 15 اسفندماه سال جاري به دبيرخانه اين جشنواره ارسال نمايند.


 جزئيات سيزدهمين جشنواره علوم پزشکي رازي اعلام شد 

مهر: دبير اجرايي سيزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي گفت: امسال با تغييراتي که در مکانيزم توزيع گرانتها صورت گرفته است اين جوايز تحقيقاتي به مراکز پژوهشي برتر اعطا مي شود.
دکتر اصغر عبادي فر امروز در نشست خبري سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در سالن شوراي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به گرانت هاي تحقيقاتي که در جشنواره در نظر گرفته شده است، گفت: سال گذشته ميزان محدودي گرانت در ميان محققان برگزيده توزيع شد اما امسال با تغييراتي که در مکانيزم توزيع اين گرانتها صورت گرفته است اين جوايز تحقيقاتي به مراکز پژوهشي برتر اعطا مي شود.
وي در خصوص حمايتهاي مادي و معنوي از برگزيدگان اين جشنواره افزود: برگزيدگان اين دوره از جشنواره رازي براي استفاده از تسهيلات بنياد نخبگان به اين مرکز معرفي مي شوند و مي توانند از تسهيلات آن استفاده کنند.
عبادي فر در خصوص تعداد شرکت کننده ها در اين دوره از جشنواره گفت: پس از پايان مهلت مقرر شرکت در اين دوره از جشنواره تحقيقاتي رازي 340 اثر در 12 رشته تخصصي به جشنواره رسيد که برگزيده هاي حقيقي در گروه محققان جوان (غير دانشجو، کمتر از 30 سال سن)، محققان دانشجو در رشته هاي مختلف علوم پزشکي، صاحبان ابداعات، اختراعات و فرضيه هاي علمي و محققيني که تحقيقات آنها منجر به ارتقا» نظام سلامت شده، معرفي شدند.
وي افزود: همچنين در بخش نهادهاي حقوقي نيز مراکز تحقيقاتي، دانشگاههاي علوم پزشکي، کميته هاي تحقيقات دانشجويي و نشريات علوم پزشکي نيز برگزيدگان در سيزدهمين جشنواره رازي معرفي شده اند.
دبير اجرايي سيزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي ياد آور شد: در گروه محققين 199 شرکت کرده اند که از اين ميان 29 نفر برگزيده شدند. 5 نفر به عنوان رتبه اول در گروههاي علوم پايه، باليني جراحي، باليني داخلي، علوم دارويي، بهداشتي و مديريت، 6 نفر به عنوان رتبه دوم در گروههاي علوم دارويي، علوم دندانپزشکي، پيراپزشکي، فناوري نوين و علوم پايه و 16 نفر به عنوان رتبه سوم در گروههاي علوم پايه، باليني داخلي، باليني جراحي، علوم دارويي، علوم دندانپزشکي، بهداشتي و مديريت، HSR، پيراپزشکي، فناوري نوين، علوم توانبخشي و تغذيه معرفي شده اند.
وي با اشاره به برگزيدگان گروه محققان جوان گفت: 65 نفر در اين گروه شرکت کردند که از اين ميان 6 نفر در گروههاي ابداعات، اختراعات و فرضيه هاي علمي، علوم پايه، باليني داخلي، علوم دارويي، علوم دندانپزشکي و فناوري نوين انتخاب شده اند.
عبادي فر افزود: در گروه محققان دانشجو نيز 52 نفر شرکت کرده اند که از اين ميان 5 نفر در گروههاي علوم پايه، باليني داخلي، علوم دارويي، علوم بهداشتي و مديريتي و فناوري نوين برگزيده شدند.
وي در خصوص رتبه هاي برتر نهادهاي حقوقي از جمله دانشگاههاي علوم پزشکي گفت: رتبه اول دانشگاههاي علوم پزشکي تيپ يک به دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاههاي علوم پزشکي تيپ دو به دانشگاههاي علوم پزشکي بقيه الله و مازندران و دانشگاههاي علوم پزشکي تيپ سه به دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اختصاص يافته است.
دبير اجرايي سيزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي اضافه کرد: در ميان مراکز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه، در بخش باليني، رتبه اول به مرکز تحقيقاتي آسيب هاي شيميايي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله و در بخش بيومديکال رتبه اول به مرکز علوم دارويي دانشگاه علوم پزشکي تهران تعلق گرفت.
وي خاطرنشان کرد: در ميان مراکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از 3 سال سابقه، در بخش باليني، رتبه اول به مرکز تحقيقاتي پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و در بخش بيومديکال، رتبه اول به مرکز تحقيقاتي شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز اختصاص يافت و در ميان مراکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با سابقه يک تا 3 سال ، در بخش باليني، رتبه اول به مرکز تحقيقاتي روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران و در بخش بيومديکال، رتبه اول به مرکز تحقيقاتي ريز فناوري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران تعلق پيدا کرده است.
عبادي فر گفت: همچنين رتبه هاي برتر مراکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با سابقه کمتر از يک سال ، در بخش باليني مرکز تحقيقاتي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشکي زاهدان و در بخش بيومديکال مرکز تحقيقاتي بيوتکنولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انتخاب شده اند.
وي در خصوص کميته هاي برتر دانشجويي در دانشگاههاي علوم پزشکي تيپ هاي متخلف وزارت بهداشت گفت: کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ميان دانشگاهها تيپ يک، کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ارتش در ميان دانشگاهها تيپ دو و کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده علوم پزشکي فسا در ميان دانشگاهها تيپ سه انتخاب شده اند.  دبير اجرايي سيزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در خصوص مقالات برتر نيز خاطرنشان کرد: دو مقاله از دکتر حسين استکي از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و دکتر ايرج سعادت از دانشگاه علوم پزشکي شيراز در اين دوره مورد تقدير قرار مي گيرند.
وي از برگزيده شدن مجله Journal Urology در سيزدهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي خبر داد و گفت: اين نشريه از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در بخش نشريات علمي اين دوره از جشنواره انتخاب شده است. 
* تلاش براي بين المللي شدن جشنواره رازي
همچنين معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در اين نشست از تلاش براي برگزاري جشنواره بين المللي رازي در سال آينده خبر داد و گفت: تلاش مي شود که در سال آينده زمينه حضور دانشمندان و محققان بين المللي و به ويژه کشورهاي اسلامي در جشنواره تحقيقاتي رازي فراهم شود.
دکتر محمد واسعي امروز در سالن شوراي دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود: در دوره سيزدهم چند تن از محققان بين المللي و کشورهاي اسلامي با ارسال مقالات در اين جشنواره شرکت کرده اند که البته به دليل کيفيت مقالات خود هيچ کدام از اين افراد برگزيده نشده اند.
وي با اشاره به تلاشهاي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت براي افزايش ارتباطات ميان مرکز تحقيقاتي جهت طرحهاي چند مرکزي گفت: در صورت تاييد بودجه اين فعاليت، سمينارهايي به صورت تخصصي در زمينه رشته هاي متعدد برگزار مي شود و به کمک داروي آن لاين طرحهاي برتر اول تا سوم انتخاب شده و گرانتهايي به آنها تعلق مي گيرد.
رئيس هيئت اجرايي سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در خصوص اهميت اين جشنواره تحقيقاتي گفت: ارزيابي فعاليت محققان و مراکز تحقيقاتي و همچنين دانشگاههاي علوم پزشکي از مهمترين اهداف برگزاري جشنواره رازي است و رشد 35 درصدي مقالات علوم پزشکي نمايه شده در سايتهاي معتبر بين المللي از دستاوردهاي اين جشنواره محسوب مي شود.
وي در پاسخ به چگونگي حمايت از محققين حوزه علوم پزشکي کشور گفت: در کشور سيستم محقق يابي وجود ندارد اما وزارت بهداشت اعلام مي کند که پژوهشگران مي توانند طرحها و دستاوردهاي علمي خود را ارائه دهند تا مورد ارزيابي قرار گيرد.
واسعي افزود: جشنواره رازي مکاني براي حضور همه محققين است و تنها به دليل محدوديت نفرات برتر انتخاب مي شوند اما اين انتخاب تلاش ديگران را از ميان نمي برد.


 زنگ آفرينش 

 با شماره تلفن        88909727
    آماده دريافت و انعکاس نظرات ، پيشنهادات و انتقادات    شما عزيزان ميباشد .

جوابيه مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت واحد اتوبوسراني

احتراما ، بازگشت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 1386/9/15 با عنوان " اتوبوسهاي  BRT در شب ديدني مي شوند " ، به اطلاع ميرساند خط پر سرعت اتوبوسراني موسوم به BRT  در راستاي بهينه سازي امر جابجايي شهروندان در حد فاصل چهار راه تهرانپارس تا پايانه ي آزادي با حدود 240 دستگاه اتوبوس فعال و 40 دستگاه اتوبوس رزرو طي برنامه ي زمانبندي مشخص و با حداکثر توان ناوگان خود ، فعاليت مي نمايد که طبق آمارهاي به دست آمده و استقبال بي نظير شهروندان ، نحوه خدمت رساني مطلوب ارزيابي مي شود .
اميد است در آينده ي نزديک با ورود اتوبوسهاي مخصوص اين خط و نصب جايگاههاي ويژه ي اتوبوس در مسير مذکور و تجهيز آن ها به سيستم هوشمند بليط ، شاهد خدمت رساني مطلوب تر به شهروندان گرامي باشيم .

مبلغ خود پردازها متناسب با هزينه ها نيست

با توجه به اينکه حداکثر پرداختي خود پردازها بيشتر از 160 هزار تومان نيست و اين مبلغ متناسب با هزينه ها نبوده و از طرفي ما کارکناني که مجبوريم حقوق خود را از اين دستگاهها دريافت کنيم بايد دو الي سه بار به خود پرداز مراجعه نماييم که اين کار نه تنها مشکلي براي ما در بر دارد بلکه موجب تراکم کاري در دستگاهها و در نتيجه خرابي آنها و اختلال مي شود ، لذا در خواست مي شود بهر طريق ممکن مبلغ هر دفعه و کل مبلغ روزنامه را افزايش دهيد که هم به نفع شماست و هم مشکل ما حل مي شود .
تهران - انصاريان

چرا ضوابطي براي تعميرکاران نيست ؟

براي تعميرکاران و مشاغلي از قبيل لوله کش ها و لوله بازکنها ضوابطي براي دستمزد نيست لذا در مواقع ضروري و اضطراري که مجبور به استمداد از آنها مي شود بعضي ها به دلخواه در خواست دستمزد مي نمايند که تصور مي شود در مواردي به اجحاف نزديکتر است لذا اگر معيار و ضوابطي براي اين کارها در نظر گرفته شود مشکلات و درگيري هاي بعدي نخواهد داشت .
تهران - قادري

زمان ثبت نام را اعلام نمي کنند

زمان ثبت نام در دانشگاه آازد اسلامي تا کنون مشخص نشده مخصوا براي دوره کارشناسي ارشد که مدتهاست منتظريم که کي بايد ثبت نام کنيم و آزمون آن کي برگزار مي شود لذا از مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي درخواست مي شود اطلاع رساني کنند و حداقل اعلام نمايند که تاريخ ثبت نام کي شروع مي شود و بسيار سپاسگزار خواهيم بود.
تهران- عزيزي

لامپ هاي وارداتي بي کيفيت

نظارت و کنترل بعضي از کالاهاي وارداتي معلوم نيست به عهده کدام دستگاه است که چنين لامپ هاي خطرناک و بي کيفيتي را وارد مي کنند که با مدتي کار از گلوگاه جدا شده و خطراتي را به دنبال دارد که اگر کمي غفلت شود براي جداسازي آن از سرپيچ مشکلاتي را براي افراد حتي تا برق گرفتگي را در پي دارد که انتظار مي رود کنترل و نظارت بر اين واردات بيشتر شود.
تهران- حسني

پس چطور هواي تازه وارد منازل شود؟

در حالي که حتي در دامداري ها پنجره اي را باز مي گذارند تا هواي تازه وارد محيط شود سازمان مصرف و بهينه سازي مرتب به مردم مي گويد تمام در و پنجره ها را مسدود کنند و راه نفوذ هوا را ببندند پس مردم چطور به هواي تازه دستزسي پيدا کنند؟
 تهران- جعفر ريشه

يک قدرداني از کارکنان شرکت رجا و يک تقاضا

کساني که بليت قطار دارند وقتي به ايستگاه راه آهن مراجعه مي کنند حتي اگر وسيله فراواني هم داشته باشند و تنها هم باشند متصديان عبور از باجه ها در ايستگاه راه آهن اجازه نمي دهند که همراه مسافر براي حمل بار يا مراقب بودن وي تا جلوي قطار با او برود و غير از باربران کسي هم نيست که کمکي بنمايد چندين بار با مسئولان رجا صحبت شد اما در اين باره موافقتي صورت نگرفت و گفتند بايد خود مسافر به تنهايي برود و ما نمي توانيم اجازه بدهيم کسي همراه وي برود اما چندي پيش وقتي همراه با يک مسافر مسن با بار سنگين به راه آهن مراجعه کردم يکي از متصديان عبور از باجه اصلي به نام خانم گسترافروز با خواهش و اصرار من بدون آنکه حتي کارت شناسايي بخواهد اجازه داد با مسافرم همراه شوم و بعد هم بازگشتم و از حسن اعتماد وي تشکر کردم. مي خواستم تقاضا کنم بهتر است برابر با شعار مشتري مداري بيشتر به هم اعتماد کنيم و با حذف قوانين دست و پاگير که رفاه شهروندان را مختل مي کند، در جهت رفاه آنها حرکت کنيم. همچنين از آقاي خضريان در آژانس شرق به خاطر همکاري هاي مستمر و حسن برخورد با مشتريان متقاضي بليت قطار سپاسگزارم.
شهروندي از تهران


 كوتاه وخواندني 


 واحد بهشهر: در نشست اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي بهشهر با فرماندهي و مسئولين نيروي انتظامي که در محل اين واحد برگزار شد طرفين به بررسي عملي افزايش امنيت اجتماعي و راهکارهاي اجرايي کاهش جرم و بزهکاري در اجتماع پرداختند.
 واحد تفت: اولين دوره انتخابانت انجمن هاي علمي دانشگاه آازد اسلامي تفت برگزار شد. دکتر ردايي معاون پژوهشي اين واحد با بيان اين مطلب افزود: در اين انتخابات انجمن هاي کامپيوتر، رباتيک، معماري، عمران، حقوق، زبان انگليسي، تربيت بدني،  نقشه برداري، نجوم و ادبي منتخبين خود را شناختند.
 فلاورجان: اداره آموزش نيروي انساني واحد فلاورجان از ابتداي سال جاري تا کنون شش دوره آموزش ضمن خدمت در زمينه نرم افزار اکسل، قرائت و مفاهيم قرآن مجيد و کارگاه پي سي آر براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه برگزار نموده است. همچنين همايش تازه هاي ميکروبيولوژي با همکاري گروه آموزشي ميکرو بيولوژي اين واحد برگزار شد. اخبار ديگري از واحد فلاورجان حاکي است سلسله همايش هاي هفته پژوهش از سوي معاونت پژوهشي اين واحد دانشگاهي برگزار شد. همچنين دانشگاه آازد اسلامي واحد فلاورجان به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاهي با شرکت دانشگاه هاي استان اصفهان در محل نمايشگاه هاي بين المللي اين استان به مدت پنج روز برگزار کرد.
 دانشگاه تبريز: دانشيار دانشکده ادبيات و زبان هاي خارجي دانشگاه تبريز به عنوان مشاور تحقيقاتي دانشگاه کوئينزلند استراليا انتخاب شد.
 دانشگاه اميرکبير: با توليد نخ هاي مخلوط نايلون و پنبه توسط فارغ التحصيل کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي نساجي اميرکبير امکان توليد پارچه هايي با دوام بيشتر فراهم شد.
 واحد بروجرد: اولين نشست هماهنگي حوزه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد به منظور هماهنگي با حوزه هاي معاونت آموزشي، مديران گروه هاي آموزشي و روساي دانشکده هاي اين دانشگاه در مجتمع امام خميني (ره) برگزار شد. همچنين مسابقات قرآن و عترت ويژه دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آازد اسلامي و دانشجويان ساير دانشگاه ها در واحد بروجرد برگزار شد.
 واحد گرگان: حميدرضا پردلي مدير پژوهشي واحد گرگان گفت:  همايش رياضي و آمار کاربردي، 9 دي ماه در واحد گرگان برگزار مي شود. همچنين کتاب مصور سرخسها توسط دکتر معصومه مازندراني معاون پژوهشي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان منتشر شد.
 رودهن- خبرنگار آفرينش: جشن ازدواج بيش از 200 دانشجو در آستانه عيد سعيد غدير خم در واحد رودهن برگزار مي شود. به گفته حجه الاسلام والمسلمين عبدي رئيس دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه در اين مراسم به هر کدام از زوج هاي جوان هدايايي از سوي نهاد مقام معظم رهبري واحد رودهن و دفتر فرهنگ اسلامي اهدا مي شود. همچنين مراسم جشن عيدسعديد غديرخم پنجم دي ماه  در اين واحد برگزار مي شود و مراسم افتتاحيه نمايشگاه نماز منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامي که در جنب سالن مسجد پيامبر اعظم در آستانه عيد قربان افتتاح شده به مدت يک هفته ادامه دارد. همچنين خبر ديگري از واحد رودهن حاکي است از سوي کانون شعر و ادب فارسي اين واحد و به همت دفتر فرهنگ اسلامي برنامه شب شعري با حضور شاعر نامي کشور مشفق کاشاني و نيز اعضاي کانون شعر و ادب در سالن آمفي تئاتر واحد رودهن برگزار شد. در اين برنامه دکتر غلامحسين حيدري رئيس واحد رودهن سخنراني و دکتر مهدي ماحوزي رئيس دانشکده زبان و ادبيات فارسي نيز شعر خود را قرائت نمود.

انتخابات شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران فردا برگزار مي شود

ايسنا: نهمين دوره انتخابات شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران عصر امروز سه شنبه از ساعت 19 در کوي دانشگاه برگزار مي شود. مجتبي جبارپور، دبير شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران با اعلام اين خبر گفت: 40 نفر از دانشجويان جهت انتخابات در شوراي صنفي تاييد صلاحيت شدند که از اين ميان 17 نفر پسران و 23 نفر را دانشجويان دختر تشکيل مي دهند. وي افزود: طي اين دوره از انتخابات در خوابگاه پسران شش نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان علي البدل، در خوابگاه فاطميه پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل و در خوابگاه شهيد چمران نيز سه نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر علي البدل توسط دانشجويان انتخاب مي شوند.

توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شنلسي وزارت علوم
اولين همايش روز ملي ايمني در برابر زلزله برگزار مي شود

آفرينش: اولين همايش روز ملي ايمني در برابر زلزله، پنجم دي ماه همزمان با سالروز زلزله دلخراش بم توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، بررسي روش هاي توسعه و نهادينه کردن فرهنگ ايمني، پيشگيري و آمادگي در برابر زلزله در کشور، اطلاع رساني جامع زلزله به متخصصان و مردم، ايجاد حساسيت و جلب توجه مسئولان ذيربط نسبت به وضعيت لرزه خيزي کشور، ارتباط و انسجام بخشي فعاليت هاي مراکز دست اندرکار و تشکل هاي مردم نهاد و مروري بر نه دوره آمادگي در برابر زلزله در مدارس کشور از جمله اهداف برگزاري اين همايش عنوان شده است. در اين همايش سخنراني هايي در قالب مروري بر معيارهاي توسعه به منظور ارتقاي مديريت بحران در مناطق زلزله خيز، مروري بر عمليات امداد و نجات در زلزله هاي اخير و بررسي نقاط مشترک سامانه سلامت و مطالعات ايمني زمين لرزه ارايه خواهد شد. همچنين در حاشيه اين همايش، نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.

 چهاردهمين رييس دانشگاه اميرکبير درگذشت

ايسنا: دکتر محمد حسين سليمي نمين استاد و رييس اسبق دانشگاه صنعتي اميرکبير درگذشت. دکتر محمد حسين سليمي نمين، استاد دانشکده مهندسي صنايع و رييس اسبق دانشگاه صنعتي اميرکبير پس از تحمل دوره طولاني بيماري، دار فاني را وادع گفت و در کنار معبود و معشوق خويش آرام گرفت. دانشگاه صنعتي اميرکبير ضمن عرض تسليت اين مصيبت به جامعه علمي و دانشگاهي کشور اعلام کرد: مراسم تشييع پيکر پاک آن مرحوم از ساعت 9 صبح فردا سه شنبه از مقابل مسجد دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار مي شود.  محمد حسين سليمي  نمين داراي دکتراي صنايع و چهاردهمين رييس دانشگاه صنعتي اميرکبير بود که طي سالهاي 1362 تا 1375 رياست اين دانشگاه را برعهده داشت. 


 واحد بهشهر: در نشست اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي بهشهر با فرماندهي و مسئولين نيروي انتظامي که در محل اين واحد برگزار شد طرفين به بررسي عملي افزايش امنيت اجتماعي و راهکارهاي اجرايي کاهش جرم و بزهکاري در اجتماع پرداختند.
 واحد تفت: اولين دوره انتخابانت انجمن هاي علمي دانشگاه آازد اسلامي تفت برگزار شد. دکتر ردايي معاون پژوهشي اين واحد با بيان اين مطلب افزود: در اين انتخابات انجمن هاي کامپيوتر، رباتيک، معماري، عمران، حقوق، زبان انگليسي، تربيت بدني،  نقشه برداري، نجوم و ادبي منتخبين خود را شناختند.
 فلاورجان: اداره آموزش نيروي انساني واحد فلاورجان از ابتداي سال جاري تا کنون شش دوره آموزش ضمن خدمت در زمينه نرم افزار اکسل، قرائت و مفاهيم قرآن مجيد و کارگاه پي سي آر براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه برگزار نموده است. همچنين همايش تازه هاي ميکروبيولوژي با همکاري گروه آموزشي ميکرو بيولوژي اين واحد برگزار شد. اخبار ديگري از واحد فلاورجان حاکي است سلسله همايش هاي هفته پژوهش از سوي معاونت پژوهشي اين واحد دانشگاهي برگزار شد. همچنين دانشگاه آازد اسلامي واحد فلاورجان به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاهي با شرکت دانشگاه هاي استان اصفهان در محل نمايشگاه هاي بين المللي اين استان به مدت پنج روز برگزار کرد.
 دانشگاه تبريز: دانشيار دانشکده ادبيات و زبان هاي خارجي دانشگاه تبريز به عنوان مشاور تحقيقاتي دانشگاه کوئينزلند استراليا انتخاب شد.
 دانشگاه اميرکبير: با توليد نخ هاي مخلوط نايلون و پنبه توسط فارغ التحصيل کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي نساجي اميرکبير امکان توليد پارچه هايي با دوام بيشتر فراهم شد.
 واحد بروجرد: اولين نشست هماهنگي حوزه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد به منظور هماهنگي با حوزه هاي معاونت آموزشي، مديران گروه هاي آموزشي و روساي دانشکده هاي اين دانشگاه در مجتمع امام خميني (ره) برگزار شد. همچنين مسابقات قرآن و عترت ويژه دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آازد اسلامي و دانشجويان ساير دانشگاه ها در واحد بروجرد برگزار شد.
 واحد گرگان: حميدرضا پردلي مدير پژوهشي واحد گرگان گفت:  همايش رياضي و آمار کاربردي، 9 دي ماه در واحد گرگان برگزار مي شود. همچنين کتاب مصور سرخسها توسط دکتر معصومه مازندراني معاون پژوهشي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان منتشر شد.
 رودهن- خبرنگار آفرينش: جشن ازدواج بيش از 200 دانشجو در آستانه عيد سعيد غدير خم در واحد رودهن برگزار مي شود. به گفته حجه الاسلام والمسلمين عبدي رئيس دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه در اين مراسم به هر کدام از زوج هاي جوان هدايايي از سوي نهاد مقام معظم رهبري واحد رودهن و دفتر فرهنگ اسلامي اهدا مي شود. همچنين مراسم جشن عيدسعديد غديرخم پنجم دي ماه  در اين واحد برگزار مي شود و مراسم افتتاحيه نمايشگاه نماز منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامي که در جنب سالن مسجد پيامبر اعظم در آستانه عيد قربان افتتاح شده به مدت يک هفته ادامه دارد. همچنين خبر ديگري از واحد رودهن حاکي است از سوي کانون شعر و ادب فارسي اين واحد و به همت دفتر فرهنگ اسلامي برنامه شب شعري با حضور شاعر نامي کشور مشفق کاشاني و نيز اعضاي کانون شعر و ادب در سالن آمفي تئاتر واحد رودهن برگزار شد. در اين برنامه دکتر غلامحسين حيدري رئيس واحد رودهن سخنراني و دکتر مهدي ماحوزي رئيس دانشکده زبان و ادبيات فارسي نيز شعر خود را قرائت نمود.

انتخابات شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران فردا برگزار مي شود

ايسنا: نهمين دوره انتخابات شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران عصر امروز سه شنبه از ساعت 19 در کوي دانشگاه برگزار مي شود. مجتبي جبارپور، دبير شوراي صنفي کوي دانشگاه تهران با اعلام اين خبر گفت: 40 نفر از دانشجويان جهت انتخابات در شوراي صنفي تاييد صلاحيت شدند که از اين ميان 17 نفر پسران و 23 نفر را دانشجويان دختر تشکيل مي دهند. وي افزود: طي اين دوره از انتخابات در خوابگاه پسران شش نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان علي البدل، در خوابگاه فاطميه پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل و در خوابگاه شهيد چمران نيز سه نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر علي البدل توسط دانشجويان انتخاب مي شوند.

توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شنلسي وزارت علوم
اولين همايش روز ملي ايمني در برابر زلزله برگزار مي شود

آفرينش: اولين همايش روز ملي ايمني در برابر زلزله، پنجم دي ماه همزمان با سالروز زلزله دلخراش بم توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، بررسي روش هاي توسعه و نهادينه کردن فرهنگ ايمني، پيشگيري و آمادگي در برابر زلزله در کشور، اطلاع رساني جامع زلزله به متخصصان و مردم، ايجاد حساسيت و جلب توجه مسئولان ذيربط نسبت به وضعيت لرزه خيزي کشور، ارتباط و انسجام بخشي فعاليت هاي مراکز دست اندرکار و تشکل هاي مردم نهاد و مروري بر نه دوره آمادگي در برابر زلزله در مدارس کشور از جمله اهداف برگزاري اين همايش عنوان شده است. در اين همايش سخنراني هايي در قالب مروري بر معيارهاي توسعه به منظور ارتقاي مديريت بحران در مناطق زلزله خيز، مروري بر عمليات امداد و نجات در زلزله هاي اخير و بررسي نقاط مشترک سامانه سلامت و مطالعات ايمني زمين لرزه ارايه خواهد شد. همچنين در حاشيه اين همايش، نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.

 چهاردهمين رييس دانشگاه اميرکبير درگذشت

ايسنا: دکتر محمد حسين سليمي نمين استاد و رييس اسبق دانشگاه صنعتي اميرکبير درگذشت. دکتر محمد حسين سليمي نمين، استاد دانشکده مهندسي صنايع و رييس اسبق دانشگاه صنعتي اميرکبير پس از تحمل دوره طولاني بيماري، دار فاني را وادع گفت و در کنار معبود و معشوق خويش آرام گرفت. دانشگاه صنعتي اميرکبير ضمن عرض تسليت اين مصيبت به جامعه علمي و دانشگاهي کشور اعلام کرد: مراسم تشييع پيکر پاک آن مرحوم از ساعت 9 صبح فردا سه شنبه از مقابل مسجد دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار مي شود.  محمد حسين سليمي  نمين داراي دکتراي صنايع و چهاردهمين رييس دانشگاه صنعتي اميرکبير بود که طي سالهاي 1362 تا 1375 رياست اين دانشگاه را برعهده داشت. 


  در مراسم آيين دانش آموختگي واحد علوم تحقيقات عنوان شد:
 دانشگاه آزاد اسلامي هم اکنون 55 درصد آموزش عالي کشور را در اختيار دارد 

 آفرينش: دانشگاه آزاد اسلامي هم اکنون 55 درصد آموزش عالي کشور را بر عهده دارد. به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات دکتر خليل محمد علي زاده معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات در مراسم آيين دانش آموختگي دانشجويان دانشکده مهندسي پزشکي با بيان اين مطلب گفت:  مطرح ترين اساتيد کشور در دانشکده مهندسي پزشکي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي مشغول فعاليت هستند. وي با اشاره به سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط خانواده ها در دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: در اثر اين سرمايه گذاري ها امروز دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 350 واحد دانشگاهي و يک ميليون و سيصد هزار دانشجو و بالغ بر 2/5 ميليون دانش آموخته، بيش از 55 درصد آموزش عالي کشور را در اختيار دارد.
علي محمدزاده گفت: پذيرش قابل توجهي از دانش آموختگان اين مراسم در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي از دو جهت براي ما ارزشمند است اولا اگر افرادي که در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي کنند بر اين باور باشند که اين دانشگاه نسبت به دانشگاه هاي دولتي رتبه پايين تري دارد به اين خطاي خود پي مي برند که واحد علوم تحقيقات نه تنها از دانشگاه هاي دولتي چيري کمتر ندارد بلکه حتي در سطح بالاتري است. پانيا اينکه اگر دانشجويان با توجه به مشکلات اقتصادي بتوانند در سهميه هاي رايگان دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شوند کمکي از لحاظ اقتصادي به خانواده هايشان مي کنند.
معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات در ادامه گفت: مهندسي پزشکي رشته اي است که باهوش ترين دانشجويان در آن تحصيل مي کنند و اميدوارم آينده خوبي در انتظارشان باشد.
در ادمه اين مراسم، دکتر نويدبخش رئيس دانشکده مهندسي پزشکي با اشاره به اين مطلب که متاسفانه بيش از 90 درصد تجهيزات پزشکي کشور وارداتي است، افزود: دانش آموختگان رشته مهندسي پزشکي علوم کلاسيک، طراحي و ساخت اين تجهيزات را آموخته اند و اکنون بايد در اين زمينه تجربه و فعاليت کنيد و تا موفق به ساخت تجهيزات پزشکي شويد.  وي با اشاره به جديد بودن رشته مهندسي پزشکي گفت: در کشور ما شايد به اندازه انگشتان يک دست هم دانشگاه دولتي نداشته باشيم که داراي رشته مهندسي پزشکي باشند اما مطرح ترين اساتيد دانشگاه هاي دولتي در اين دانشکده مشغول فعاليت هستند. همچنين خانم ابي زاده از دانش آموختگان دانشکده مهندسي پزشکي نيز گفت: هدف ما از تحصيل خدمت به مردم و ارتقاي سطح علمي و فرهنگي بويژه در رشته مهندسي پزشکي است. گفتني است در اين مراسم پس از اجراي برنامه سرود ناشنوايان دستان گويا و نمايش فيلم خاطرات دانشجويان،  لوح دانش آموختگي دانشجويان مزين به امضاي دکتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به آنها اهدا شد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته