جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/10/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (چهارشنبه) نسخه شماره 2957

ISI در بوته نقد
آيا" ISI" ملاک رشد توليدات علمي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي است؟

توسط دانشجوي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
سيستم هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي طراحي شد


اهداي کتب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به دانشگاه هاي انگليس


كوتاه وخواندني


  ISI در بوته نقد
 آيا" ISI" ملاک رشد توليدات علمي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي است؟ 

آفرينش: يکي از عوامل پيشرفت علمي و رشد توليد علم در کشور ما که خصوصا طي سال ها و ماه هاي اخير بازتاب فراواني در رسانه ها يافته و از سوي مسئولان وزارت علوم و صاحبنظران دانشگاهي مکررا تاکيد مي شود انتشار مقالات علمي اساتيد و پژوهشگران در مجلات معتبر بين المللي و نمايه هاي بين المللي بويژه ISI است. به گونه اي که که نمايه سازي مقالات در ISI يکي از معيارهاي مهم در آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي شده است. از سوي ديگر برخي از صاحبنظران معتقدند که رشد مقالات در ISI ملاک پيشرفت علمي نيست. اما به راستي ISI موجب پيشرفت علمي محسوب  مي شود يا خير؟ و آيا ملاک مناسبي براي سنجش روند توليد علم در کشور هست يا خير؟ در اين رابطه خبرگزاري مهر  که از ماه ها قبل در اين زمينه نظرات  و ابعاد اين موضوع را پيگيرانه مورد بررسي قرار داده است، طي گزارشي نظرات موافقان و مخالفان را در اين زمينه که "آيا ISI ملاک مناسبي براي سنجش توليد علم در کشور و پيشرفت علمي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي است» جويا شده که بخش هايي از اين نظرات در پي   مي آيد.
 مخالفت ها و موافقت ها با ISI  از زماني اهميت بيشتري پيدا کرد که نمايه سازي مقالات در ISI يکي از معيارهاي مهم در آئين نامه ارتقا» اعضاي هيئت علمي شد. اگرچه هم اکنون آئين نامه ارتقا» در دست بازنگري است و ارائه طرح هاي کاربردي و کرسيهاي نظريه پردازي نيز جزيي از ارتقا» محسوب مي شوند اما همچنان مخالفان و موافقان با ISI بر سر عقايد خود پافشاري مي کنند.
ISI   نبايد ملاک اصلي ارتقاي اعضاي هيئت علمي باشد
دکتر محمد علي زلفي گل - دانشمند ISI در اين زمينه معتقد است ايران در حال حاضر پس از ترکيه مقام دوم توليد مقالات را دارد و سالهاست که از مصر پيشگام تر هستيم.
وي افزود : بخشي از علوم در کشور ما بومي است به همين دليل مرکز نمايه سازي داخلي با عنوان ISC راه اندازي شده است که مديريت دانش کشور را انجام مي دهد و در توليد علم کشور بسيار موثر است. با وجود ISC از اين پس امکان نظارت، حمايت، هدايت و ميزان اثربخشي مجلات به راحتي در کشور انجام مي شود.
زلفي گل ادامه داد: علي رغم انتقادهاي وارد شده بر ISI يک پژوهشگر بايد بتواند حرفهاي خود را در ميدان وسيعي منتشر کند تا افرادي که داراي يک تخصص هستند، بتوانند در سطح دنيا يافته هاي او را نقد و تحليل کنند.
زلفي گل با تاکيد بر اينکه نبايد پژوهشگران را تنها به منطقه جغرافيايي کشور محدود کرد گفت: نمايه سازي مقالات در پايگاههاي استنادي تنها يکي از شاخصهاي توليد علم هستند. طرح پژوهشي، پتنت و کتاب نيز مي توانند شاخصهايي براي توليد علم باشد.
وي اضافه کرد: با تشويق دانشمندان و دانشجويان به اين سمت، نيروهاي دانشگاهي با روش نوشتن تحقيق بيشتر آشنا مي شوند و با ورود به صنعت براي صنايع نيز مفيد خواهند بود. بنابراين هدف توليد مقاله و چاپ آن در ISI نيست بلکه با چاپ مقاله به کتاب، رفع مشکلات جامعه و همکاري با صنعت دست مي يابيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي با اشاره به نمايه سازي مقالات در پايگاه هايي مانند ISC گفت: توليد محصولات در صنايع نيز کمک مي کند چون به راحتي پيشينه تحقيق را به راحتي در دسترس پژوهشگر قرار مي دهد.  زلفي گل گفت: در 10 سال گذشته توليدات علمي ترکيه 6 برابر ايران بوده است و در سال 2006 دو برابر ايران شده است و اين يعني ما به راحتي مي توانيم در صورت حمايت از پژوهشگران از ترکيه نيز عبور کنيم.
 توليد علم به معناي توليد صرف مقاله را قبول نداريم
دکتر منصور کبگانيان - معاون پژوهشي وزارت علوم نيز با بيان اينکه پژوهش توسعه خوبي در کشور يافته و از سوي علاقه مندان مورد حمايت قرار گرفته است، گفت: در کشور هر موضوعي که به صورت کيفي مطرح مي شود شاخصهاي اندازه گيري آن فعاليت نيز مطرح مي شود. مهمترين شاخص مورد بحث در مورد اندازه گيري پژوهش، مقالات است. همين جا است که مقوله علم سنجي مطرح مي شود.
وي اضافه کرد: در برخي از زمينه هاي علوم انساني افراد انتقاد مي کنند که در اين رشته ها توليد علم به شکل ديگري مانند کتاب است و همين امر باعث شده است موضوع نمايه سازي مقالات در پايگاههاي بين المللي به نقد گذاشته و مشخص شود اين موضوع چه نتايجي را براي کشور به دنبال دارد.
وي با بيان اينکه در اين زمينه قايل به رويکرد تعادلي هستم اظهار داشت: در اين زمينه دو رويکرد افراطي وجود دارد. يکي از اين رويکردها علم را برابر با ISI مي داند و رويکرد ديگر نيز تفريطي است بدين معنا که نمايه سازي مقالات در ISI  با خارجيها مشارکت داشتن کاري غير ملي است.
معاون پژوهشي وزارت علوم وضعيت ايران در ISI افزود: در ISI  از لحاظ حجم مقالات و استنادها جايگاه خوبي و از لحاظ نرخ رشد و سرعت توليد مقالات نيز رتبه اول منطقه را داريم.
وي اضافه کرد: به لحاظ حجم مقالات نيز رتبه اول را داريم و با اهداف چشم انداز در اين زمينه فاصله اي نداريم تنها بايد گامهاي بيشتري را در اين زمينه براي رسيدن به اهداف در نظر بگيريم.
از انتقادهايي که در کوتاه مدت مي تواند در مورد نمايه سازي مقالات در ISI درست باشد، بدون نتيجه ماندن مقاله است بدين ترتيب توليد علم به معناي توليد صرف مقاله را قبول نداريم.
کبگانيان با اشاره به سرعت رشد توليد مقالات در ISI گفت: ايران در سال جاري از مرز 8 هزار مقاله که تعداد مقالات سال گذشته بوده است، گذشته و تا انتهاي سال نيز بيش از اين تعداد مقاله خواهد داشت. ترکيه که در زمينه تعداد مقالات درISI در بالاتر از ايران قرار دارد تا کنون نتوانسته است به رقم سال گذشته توليد علمي برسد. وي تاکيد کرد: در ارتباط با سند پژوهش و فناوري و چشم انداز بيست ساله بايد براي اول شدن در منطقه در زمينه علمي تلاش کنيم.
وي در مورد راهکارهاي ترويج فرهنگ تجاري سازي توليدات علمي در وزارت علوم گفت: وزارت علوم مقالاتي را که در مورد پژوهشهاي کاربردي و براي حل مشکلات کشور منتشر شده باشد را حمايت مي کند و رديف بودجه اي را به اين موضوع اختصاص داده است. از اين طريق مي توان مقالاتي را که در صنعت اثر گذار هستند از ساير مقالات جدا کرد.
 تنها راه باقيمانده براي ورود به سطح رتبه هاي بالا در دنيا مقالات ISI است
نمايه سازي روشي براي در دسترس قرار دادن و ارزيابي اطلاعات علمي از نظر کمي و کيفي است و از اهميت بالايي برخوردار است اما قرار دادن ISI به عنوان يک تابوي بزرگ در سيستم ارتقا» اعضاي هيئت علمي موجب شد که مخالفتهاي بسياري با اين مقوله صورت گيرد
دکتر پيمان صادقي - معاون پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي نيز با بيان اينکه هيچ کس با سيستم نمايه سازي مخالف نيست، گفت: نمايه سازي روشي براي در دسترس قرار دادن و ارزيابي اطلاعات علمي از نظر کمي و کيفي است و از اهميت بالايي برخوردار است اما قرار دادن ISI به عنوان يک تابوي بزرگ در سيستم ارتقا» اعضاي هيئت علمي موجب شد که مخالفت هاي بسياري با اين مقوله صورت گيرد (در اين آئين نامه ISI را جز» امتيازات وتو کننده قرار داده شده بود). البته در حوزه معاونت پژوهشي آئين نامه تصحيح شد و طرح هاي کاربردي و کرسيهاي نظريه پردازي نيز ازاهميت بالايي در آئين نامه برخوردار شدند.
صادقي افزود: رسيدن دانشگاه ها به ليست دانشگاههاي برتر جهان يکي از اهدافي است که  دانشگاه هاي ما دنبال مي کنند و ملاک براي رسيدن به اين رتبه ها نيز 20 درصد به دانشمندان داراي مدال نوبل، 20 درصد فارغ التحصيلان داراي جايزه نوبل، 10 درصد امکانات دانشگاه هاي و 50         در صد باقيمانده به مقالات، استناد و .. اختصاص دارد. پس اگر بخواهيم به هدف دست يابيم بايد اين نکات را در نظر بگيريم.
 نبايد تمام شرايط خود را در يک شاخص يا عنصر مانند ISI قرار دهيم
نفس انتشار مقالات علمي در مجلات غير فارسي و بخصوص انگليسي زبان مثبت است اما تعيين آن به عنوان شرط لازم براي ارتقاي هيئت علمي و ساير قضايا جاي تامل دارد
دکتر عباس حري استاد دانشگاه تهران نيز در مورد تاثير نمايه سازي مقالات در پيشرفت علمي کشور گفت: در توليد علم معمولا اين نکته اهميت دارد که زماني علم به عينيت مي رسد که پس از توليد مورد ارزيابي متخصصين مرتبط با آن حوزه قرار گيرد و اين امر ايجاب مي کند که فرد مقاله خود را در گستره وسيعتري منتشر کند و اجازه دهد که افراد و متخصصان ديگر نيز از فرهنگها و زبان هاي مختلف درباره آن نظر دهند و آن انديشه را محک بزنند.
دکتر حري خاطرنشان کرد: الزاما اين پايگاهها مي توانند ISI نباشند اما همان عملکرد را دارند و مي توانند مورد استفاده محققان قرار گيرند تا مقالات خود را در آنجا منتشر کنند .
وي اضافه کرد: افرادي نيز که معتقد هستند که تمام شرايط خود را در يک شاخص يا عنصر مانند ISI قرار ندهيم حرف کاملا درستي را بيان مي کنند. به نظر مي رسد اتفاقي که رخ داده است اين است که موافقان شاخص ISI و مخالفان آن در دو جهت مخالف هم در حال حرکت هستند اما اگر اين دو همسو شوند مي توانند در باب چگونگي کار به توافق دست يابند که اميدواريم اين اتفاق هرچه زودتر رخ دهد. استاد دانشگاه تهران در خصوص ISC نيز خاطرنشان کرد: اين پايگاه استنادي بايد به سوي نمايه شدن در پايگاههاي بين المللي گام بردارد که مي تواند براي آغاز راه از چکيده شروع کند . اما اگر بخواهد در قالب زبان بومي بماند همان معضلات محدود ماندن در گستره ارزيابي را به دنبال خواهد داشت.
ISI   نمي تواند نشانه اي مطلق از رشد علمي يک فرد و به تبع آن کشور باشد
حجت الاسلام رضا غلامي از پژوهشگران کشورمان نيز در اين زمينه گفت: لااقل در عرصه علوم انساني ، بالا رفتن آمار انتشار مقاله در مجلات داراي تاييديه ISI که برخي از آنها امروزه بر خلاف ضوابط ، بدون هرگونه سخت گيري علمي و حتي با کمال تاسف در قبال اخذ وجه مبادرت به انتشار مقاله مي کنند، نمي تواند نشانه اي مطلق از رشد علمي يک فرد و به تبع آن کشور محسوب شود.
وي افزود: بايد ديد آيا هدف غايي تلاشهاي علمي کشور از منظر مسئولان بالا رفتن آمار مقالات ISI و ميزان Citation هاي آنها است يا پاسخگويي به نيازهاي حائز اولويت و حياتي کشور؟ بسياري از همکارانم احتمالا با من هم عقيده هستند که تاکنون تنها درصد ناچيزي از مقالات منتشره در مجلات ISI با فرض آنکه از جهت علمي در سطح خوبي نيز قرار دارند ، به رفع نيازهاي اساسي کشور کمک کرده اند.
حجت الاسلام رضا غلامي ادامه داد: نبايد فراموش کرد معيارهاي رايج ارزيابي دانشگاههاي دنيا به بيش از 50 معيار مي رسد که در کشور ما تنها به چند معيار مانند ميزان انتشار مقاله در مجلات ISI و يا Citation ها توجه مي شود.
اين پژوهشگر گفت: در حال حاضر در دانشگاههاي ما بخش قابل توجهي از وقت اعضاي هيئت علمي در عرصه علوم انساني صرف امور آموزشي مي شود و آنهايي نيز که با انگيزه هاي فردي و به صورت جدي وارد عرصه پژوهش مي شوند از احترام و حمايت کافي برخوردار نيستند.


  توسط دانشجوي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
 سيستم هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي طراحي شد 

 آفرينش: سيستم اطلاعاتي هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با همکاري دانشجوي دکتراي مديريت آموزشي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي مدل سازي و طراحي شد.
به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، فاطمه محمدي دانشجوي دکتراي مديريت آموزشي در رابطه با اين سيستم اطلاعاتي گفت: اين سيستم تحت وب بوده و از طريق سايت دانشگاه مي تواند در دسترس دانشجويان، استادان و ساير مديران و مسئولان دانشگاه قرار گيرد و دانشجويان مي توانند از طريق اين سيستم عملکرد آموزشي و کيفيت تدريس استادان خود را ارزيابي کنند.
وي با بيان اين مطلب که طراحي اين سيستم به مدت چهار سال به طول انجاميده است ادامه داد: اين سيستم از زمان انجام مطالعات نظري و مدل سازي اوليه تا طراحي نهايي از راهنمايي پروفسور احمد فاتحي، استاد ايراني دانشگاه و رئيس دپارتمان تحقيقات دانشگاه تگزاس برخوردار بوده است.
 محمدي گفت: سيستم هوشمند ارزيابي عملکرد اعضاي هيات علمي با صدور کارنامه هوشمند براي عملکرد آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي کليه امتيازات            سه گانه فوق را براي ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه محاسبه مي کند.
به گفته وي اين سيستم ، نقاط ضعف و قوت عملکرد اعضاي هيات علمي را که با روشهاي پيشرفته رياضي مدلسازي شده است، استخراج کرده و در کارنامه استاد مربوطه وارد مي کند، اما براي کاهش يا رفع نقاط ضعف عملکرد آنان پيشنهادات علمي و در عين حال اجرايي و تجربه شده ارائه مي دهد.
محمدي با بيان اين مطلب که يکي از امکانات سيستم که در سيستم هاي مشابه خارجي وجود ندارد; بخش پيشنهادات است که امکانات اين بخش، مدير را قادر مي سازد تا بتواند پيشنهادات نامرتبط را حذف کرده و براي هر استاد بهترين پيشنهادات را مجاز به نمايش کند.
وي افزود: سيستم هاي پيشين تنها امتيازات آموزشي را محاسبه کرده و امکانات يافتن نقاط ضعف يا قوت و پيشنهادهاي اجرايي را نداشته اند که در اين سيستم لحاظ شده است. وي ادامه داد: در حالي که طراح سيستم حاضر علاوه بر کسب مهارت در زمينه طراحي و برنامه نويسي نرم افزار در حوزه تعليم و تربيت و روش هاي تدريس تخصص دارد از اين رو در سيستم حاضر بخش پيشنهادات به  نوعي پيش بيني شده است تا بهره وري                            نرم افزار را بهبود بخشد.
به گفته محمدي يکي ديگر از وجوه تمايز سيستم حاضر با نمونه هاي پيشين، فرمت کارنامه است. در اين کارنامه استاد مي تواند همزمان نتيجه عملکرد آموزشي، پژوهشي و اجرايي خود را مشاهده کند.  وي با بيان اين مطلب که مزيت ديگر اين سيستم اين است که علاوه بر امتيازات آموزشي، پژوهشي و اجرايي، امتياز ارتقا نيز آورده مي شود افزود: استاد با کليک کردن بر روي هر مورد مي تواند به آيين نامه ارتقا در همان مورد دسترسي داشته باشد و از وضعيت ميزان کسري امتياز خود و موارد کسر امتياز آگاهي يابد. وي تصريح کرد: مزيت ديگر سيستم حاضر تعيين جايگاه و رتبه استاد در گروه، دانشکده يا دانشگاه است. تعيين جايگاه استاد بسته به نظر مدير سيستم مي تواند در هر کدام از زمينه هاي سه گانه آموزشي، پژوهشي و يا اجرايي و يا امتياز کل باشد. محمدي با اشاره به اينکه ويژگي ديگر اين سيستم تاريخ به روز رساني آن است، گفت: در اين سيستم امکان دسترسي به انواع گزارش ها و انواع امتيازاتي که استاد مي تواند در زمينه کيفيت تدريس خود از آن مطلع باشد وجود دارد. به گفته وي اين سيستم کاملا انعطاف پذير بوده و نحوه ارزيابي استادان در دروس مختلف کارگاهي، ازمايشگاهي، نظري، عملي يا ترکيبي و مطابق با روش هاي صحيح و ابزارهاي سنجش کيفيت تدريس بوده که در سيستم تعبيه شده است.
محمدي افزود: مي توان اين سيستم را تا حد يک سيستم کاملا هوشمند که داراي قابليت هاي DSS (سيستم پشتيباني از تصميم) و (I TSS) سيستم هوشمند پشتيباني از تدريس است، ارتقا داده و گاهي در جهت مکانيزه کردن مديريت منابع انساني بردارد.


 اهداي کتب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به دانشگاه هاي انگليس 

آفرينش: رايزني فرهنگي ايران کتاب هايي را درباره آشنايي با اسلام، ايران، زبان و ادبيات فارسي و موضوعات آموزشي و پژوهشي به کتابخانه هاي دانشگاه هاي انگليس اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزني فرهنگي ايران در لندن مجموعه اي از کتاب و اقلام آموزشي مرتبط با ايران را به کتابخانه هاي                 دانشگاه هاي بريتانيا اهدا کرد.
اين کتابها به زبان انگليسي و فارسي است که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي منتشر شده اند. کتابهاي اهدايي درباره آشنايي با اسلام، ايران، زبان و ادبيات فارسي، تاريخ ايران و اسلام، تفاسير قرآن کريم، منابع فقهي و احاديث، فلسفه و عرفان، انقلاب اسلامي، امام خميني و مقام معظم رهبري و موضوعات مورد توجه مراکز آموزشي و پژوهشي است.
روسا و مسئولين دانشگاه هاي سواز لندن، آکسفورد، کمبريج، منچستر و دورهام در نامه اي به علي محمد حلمي - رايزن فرهنگي - از اين اقدام تشکر کردند.


 كوتاه وخواندني 

 واحد اهواز: مسئول کارگزيني هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اهواز گفت: کارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي ويژه اعضاي هيات علمي در سطح منطقه شش، طي روزهاي 10 و 11 بهمن ماه در واحد علوم و تحقيقات اهواز برگزار مي شود. مدت اين دوره 16 ساعت معادل يک واحد درسي است و در صورت احراز شرايط لازم به شرکت کنندگان گواهينامه پايان دوره داده مي شود.
 واحد اسلامشهر: کارگاه آموزشي تغيير رفتار فردي با عنوان "تکنولوژي فکر و ازدواج موفق" به همت هسته علمي مشاوره وابسته به بسيج دانشجويي واحد اسلامشهر در سالن آمفي تئاتر اين واحد برگزار شد و خانم دکتر ذبيحي و استاد ميزاپور در اين کارگاه تدريس کردند. خبر ديگر اينکه واحد سيار سازمان انتقال خون استان تهران در اين واحد حضور يافت و کارکنان، اساتيد و دانشجويان داوطلب، خون خود را  اهدا کردند.
واحد علوم و تحقيقات: دکتر رمضانعلي رويايي، مدير گروه رشته مديريت امور فرهنگي واحد علوم و تحقيقات با اشاره به نياز لازم الاجراي کشور به نظام مهندسي فرهنگي، گفت: امروزعصر حضور فرهنگ وتاثير گذاري آن در مناسبات نظامي، سياسي و اقتصادي بين المللي است به طوري که عرصه تبادلات فرهنگي، مديريت و مهندسي فرهنگ و برنامه ريزي هاي فرهنگي موتور محرک اين تاثير است. وي با اشاره به اينکه از کل دانشجويان جذب شده در رشته هاي مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزي امور فرهنگي، در مقاطع مختلف تحصيلي اين رشته ، سالانه 60 درصد آنان در مقطع کارشناسي ارشد جذب مي شوند، گفت: هشت واحد دانشگاه آزاد اسلامي داراي اين رشته در مقطع کارشناسي هستند.
 دانشگاه تربيت معلم تهران: دکتر قرايي مقدم، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران گفت: توسعه کمي آموزش عالي کشور به نفع آموزش عالي و همراه با توسعه ساير پارامترها نبوده است.
 دانشگاه علوم پزشکي تهران: دکتر غلامرضا حسن زاده، رييس بخش بافت شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران کمبود جسد و عدم همزماني دروس در گروه علوم تشريح را از مهمترين مشکلات اين گروه عنوان کرد.

رئيس مرکز پژوهش و فعاليت هاي قرآن و عترت خبر داد:
احتمال ثبت نام اينترنتي مسابقات قرآن و عترت

آفرينش: جلسه هماهنگي مرکز پژوهش ها و فعاليت هاي قرآن و عترت و مسئولان کانون هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي برگزار شد.در اين جلسه رئيس مرکز پژوهش ها و فعاليت هاي قرآن و عترت  گفت : از سال آينده احتمال اينکه ثبت نام مسابقات از طريق اينترنت انجام بگيرد بسيار زياد است. همچنين اين مرکز علاوه بر سمينار علمي قرآني , واحد مي تواند نشست هاي علمي , تخصصي قرآني برگزار کند و نيروهاي قرآني در بخش پژوهش نيز جذب و متمرکز گردند . وي اظهار داشت:  با اشاره به تغيير و تحولات اين مرکز گفت: اين مرکز در گذشته در سه منطقه و سه شهر اراک، قم و تهران فعاليت مي کرد که اين امر موجب بروز مشکلاتي در تصميم گيري ها شده بود که به منظور رفع اين مشکلات، مراکز قم و اراک در تهران ادغام شد.  رئيس مرکز پژوهش  ها و فعاليت هاي قرآن و عترت  فزود: همچنين زمان ثبت نام و برگزاري آزمون و مسابقات کتبي و شفاهي که از نيمه دوم سال تحصيلي شروع مي شد به نيمه اول سال تغيير يافت. وي اظهار داشت:  براي کساني که طرح آموزشي خاتم الانبيا را نيمه تمام گذاشته اند يک آزمون جامع به عمل آمد و افرادي که در آزمون پذيرفته شدند، دوره براي آنان تمام شده، محسوب خواهد شد. رئيس مرکز پژوهش و فعاليت هاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به فعاليت هاي اين مرکز گفت: برگزاري مسابقات انس با قرآن و برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي و پژوهشي، کسب عناوين مختلف از طريق شرکت در نمايشگاه ها و برگزاري جشنواره تئاتر و جشنواره هنر و ادبيات ديني از فعاليت هاي اين مرکز است و از واحد تهران مرکز انتظار داريم به اين مرکز کمک نمايد.همچنين محمودي معاون فرهنگي واحد تهران مرکز با اشاره به اينکه در گذشته در بخش فرهنگي کارهاي خوبي صورت گرفته، گفت: اميد است با کمک نيروهاي قرآني موجود همايش ها و          نشست هاي خوبي برگزار کنيم . معاون فرهنگي واحد تهران مرکز پيرامون بخش چاپ نشريات قرآني گفت : در حال حاضر در واحد تهران مرکزي 11 نشريه قرآني چاپ مي شود که سه عنوان آن به زبان انگليسي ، آلماني و فرانسه است و در آينده نزديک اميد است يک نشريه يا فصلنامه قوي طراحي و منتشر نماييم .

آيت ا.. قاضي رييس دانشگاه قم :
دکتر شهيدي نماد انديشه ديني در حوزه و دانشگاه بود

آفرينش: رييس دانشگاه قم گفت : دکتر سيد جعفر شهيدي با توجه به درجه اجتهاد در علوم حوزوي و طي مدارج عالي در آموزش عالي به نماد انديشه ديني در حوزه و دانشگاه تبديل شده بود . آيت ا.. مهدي قاضي در خصوص ويژگي هاي اخلاقي و علمي ايشان اظهار داشت : دکتر سيد جعفر شهيدي نادره دوران و در علوم حوزوي و ادبيات و تاريخ سر آمد بودند و با دقت و پشتکاري که داشتند توانستند آثار گرانسنگي از خود بر جاي گذارند و دانشجويان نخبه اي پرورش دهند . وي با اشاره به اخلاق، تواضع و منش دکتر شهيدي، درباره آثار و تاليفات ايشان در حوزه هاي مختلف گفت : آثار استاد در خصوص تاريخ اسلام زندگاني ائمه اطهار و معصومين ( ع ) و ترجمه نهج البلاغه بسيار دقيق و ارزنده است و اين آثار توانست تحريفات موجود در زندگاني ائمه و تاريخ اسلام را به نيکي بزدايد و واقعيت را بنماياند.

تلاش دانشگر ايراني دانشگاه "پنسيلوانيا" براي توليد نسخه نوري تجهيزات الکترونيک

ايسنا : استاد ايراني دانشگاه "پنسيلوانيا" و همکارانش در تلاشند ايده توليد نسخه نوري خازن ها، مقاومت ها و القاگرهاي کوچک را از طريق تنظيم اندازه، شکل و ترکيب نانوذرات با ابعاد کمتر از طول موج نور محقق کنند. دکتر نادر انقطاع و تيم تحقيقاتي  وي در دانشکده مهندسي برق و سيستم هاي دانشگاه پنسيلوانيا، برنامه هاي وسيعي براي توليد مدارات نوري به عنوان جايگزين مدارات الکترونيکي معمول دارند. نانومدارات نوري علاوه بر اندازه کوچک، به دليل فرکانس کارکرد بالايشان، پهناي باند بالاتري ايجاد کرده و ظرفيت کار با داده ها را افزايش مي دهند.

هشتمين اجلاس باشگاه پژوهشگران جوان
 دانشگاه آزاد اسلامي بهمن ماه برگزار مي شود

آفرينش: هشتمين اجلاس سراسري باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي 10 تا 12 بهمن ماه در واحد بوشهر اين باشگاه برگزار مي شود.  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي با 180 دفتر و 6 شعبه در سراسر کشور هر ساله براي ارتقا» سطح کمي و کيفي برنامه ها و تدوين برنامه هاي سال آينده و رفع نواقص و مشکلات آيين نامه ها اجلاس سراسري با حضور تمام مسئولين اجرايي باشگاه برگزار مي کند.در اجلاس مذکور کميته هاي تخصصي با حضور مسئولين باشگاه براي جمع بندي برنامه هاي اجرايي براي سال آينده تشکيل مي شود.

کميته مرکزي ناظر بر نشريات دانشجويي 
بهمن ماه تشکيل جلسه مي دهد

ايسنا : دومين جلسه کميته مرکزي ناظر بر نشريات دانشجويي در سال تحصيلي جديد  10 بهمن  برگزار مي شود.  احمد نادري مدير خانه نشريات دانشجويي با اعلام اين خبر افزود: دستور جلسه رسيدگي به سوالات و استفساريه هاي مربوط به آئين نامه جديد نشريات دانشگاهي و درخواست هاي دانشجويي مي باشد. اين جلسه  روز چهارشنبه  در دفتر معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت علوم برگزار مي شود.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته