جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/10/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (چهارشنبه) نسخه شماره 2957


معرفي رشته هاي دانشگاهي


جزئيات و شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاداسلامي


زمان، شرايط و مدارک لازم براي ثبت نام در آزمون دستياري دندانپزشکي


كوتاه وخواندني


 معرفي رشته هاي دانشگاهي 


رشته حسابداري

موضوع اين رشته تحصيلي:
حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي شود و بيشتر تراز حسابها مي باشد. براي مثال يک حسابدار تجربي نمي تواند بين دارايي کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي داند که چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت کرد.
از سوي ديگر يک حسابدار متخصص، در آينده مي تواند مدير مالي يک سازمان يا شرکت گردد يعني مي تواند به مديريت يک شرکت ايده بدهد که منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه گذاري نمايد تا استفاده بهينه کند و يا اگر شرکت به منابع مالي جديد نياز داشت يک مدير مالي بر اساس دانش آکادميک خود مي تواند بگويد که از چه طريقي بايد تامين مالي کرد. و مجموع اين فعاليت ها خارج از توانايي يک حسابدار تجربي است.
 
توانايي هاي لازم:
رشته حسابداري از جمله رشته هايي است که از داوطلبان سه گروه آزمايشي رياضي و فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد و در آزمون هر سه گروه نيز درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته مطرح است. در واقع داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. همچنين يک حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها کار در پشت يک ميز و صندلي و سروکار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع بندي اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.

موقعيت شغلي در ايران:
فرصت هاي شغلي يک حسابدار بسيار گسترده است و از پايين ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي گيرد. و با وجود اين که در دانشگاهاي مختلف کشور اعم از دولتي، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي کنند اما تعداد فارغ التحصيلان بيکار اين رشته از بيشتر رشته  ها کمتر است. چون از يک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترين کارخانه هاي کشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند. 

درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
دروس پايه:
روانشناسي عمومي، جامعه شناسي، اصول علم اقتصاد، رياضيات پايه، رياضيات کاربردي، آمار کاربردي، مباني کاربرد کامپيوتر، پژوهش و عمليات، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز بانکداري، مباني سازمان مديريت، توسعه اقتصادي، ماليه عمومي، روش تحقيق.

دروس اصلي و تخصصي:
اصول حسابداري، حسابداري ميانه، حسابداري پيشرفته، حسابداري صنعتي، حسابرسي، حسابداري مالياتي، اصول تنظيم و کنترل بودجه، مديريت مالي، مباحث جاري حسابداري، متون حسابداري.


  جزئيات و شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاداسلامي  

گروه آزمون وسنجش : براساس آئين نامه انتقال دانشجويان ايراني خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوياني که حداقل 12 واحد درسي با ميانگين 2/5 برابر دوره کارداني و يا 24 واحد درسي با حداقل ميانگين نمره 2/5 برابر دوره کارشناسي را در يکي از دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي معتبر خارج از کشور گذرانده باشند مي توانند براي ادامه تحصيل به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل شوند، البته داشتن مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي براي اين دانشجويان الزامي است.
به گزارش فارس، براساس اين آئين نامه امکان انتقال براي دانشجويان گروه علوم پزشکي همچون پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي وجود ندارد همچنين در مقاطع کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتري تخصصي در حال حاضر دانشجوي انتقالي از خارج پذيرفته نمي شود.

  شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان انتقال به دانشگاه آزاد
دانشجوياني مي توانند متقاضي انتقال باشند که منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي و وظيفه عمومي نداشته باشند و از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته تحصيلي، تحصيل در يکي از دانشگاه ها و موسسات عالي معتبر خارجي و داشتن ديپلم کامل متوسطه يا معادل ارزشيابي شده و مدرک کارداني براي انتقال به دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته برخوردار باشند، براين اساس متقاضياني که قبل از تاريخ تنظيم تقاضا براي ورود به دانشگاه آزاد اسلامي به دلايل آموزشي از دانشگاه مربوطه اخراج شده يا ترک تحصيل کرده اند مشمول اين آئين نامه نمي شوند.
پذيرش دانشجوي انتقالي در همان مقطع و رشته تحصيلي متقاضي در خارج از کشور صورت مي گيرد و رشته تحصيلي ديپلم متوسطه ملاک ورود به رشته تحصيلي نيست و شرط داشتن مدارک پايه مربوطه الزامي است.
پذيرش دانشجو براي مقاطع بالاتر از مقطع تحصيلي وي در خارج از کشور مجاز نيست اما پذيرش دانشجو در مقطع پائين تر بنا به تمايل شخصي با صلاحديد شوراي پذيرش مانعي ندارد.
در صورتي که رشته تحصيلي دانشجو در هيچ يک از واحدهاي دانشگاهي وجود نداشته باشد دانشجو با صلاحديد شوراي پذيرش به نزديک ترين رشته تحصيلي که در قياس باساير رشته ها بيش ترين مشابهت و کم ترين اختلاف را با رشته تحصيلي متقاضي داشته باشد براي ادامه تحصيل پذيرفته مي شود.
در صورت کثرت تقاضاهاي انتقال مازاد بر ظرفيت واحدهاي دانشگاهي، پذيرش دانشجو براساس شاخص هايي همچون سطح علمي موسسه، ميانگين نمرات دروس انتخابي دانشجو، پذيرفته شدن در آزمون ورودي موسسات آموزش عالي کشور قبل از شروع به تحصيل در خارج کشور و وجود رشته تحصيلي متقاضي در دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي شود.

  نحوه پذيرش براي انتقال
پس از تقاضاي انتقال توسط دانشجو کميته هاي ارزشيابي علمي پيشينه تحصيلي دانشجو را از حيث نمره گذراندن دروس تخصصي، تعداد نيم سال هاي تحصيلي، ميانگين کل و ... مورد ارزيابي قرار مي دهند و با توجه به وضعيت تحصيلي متقاضي براساس اولويت هاي مذکور پيشنهاد خود را به شوراي پذيرش اعلام مي کنند. در صورتي که متقاضي به تشخيص کميته هاي ارزشيابي علمي، صلاحيت ادامه تحصيل در رشته تخصصي مورد تقاضا خود را نداشته باشد با صلاحديد کميته تخصصي زبان خارجي و تاييد شوراي پذيرش مي تواند براي ادامه تحصيل در رشته زبان خارجي مربوطه معرفي شود.
تمام پذيرفته شدگان براي ادامه تحصيل به واحدهاي دانشگاهي شهرستان ها معرفي مي شوند و همچنين پذيرفته شدگان موظفند در نيم سال تحصيلي تعيين شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند در غير اين صورت منصرف از تحصيل محسوب مي شوند .
ادامه تحصيل اين قبيل از دانشجويان در هر مقطع براساس مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در همان مقطع انجام مي شود و دانشجوي انتقالي موظف است تمام واحدهاي باقي مانده دوره را براساس مقررات آموزشي معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت بگذراند. انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور از يک واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر تنها براي يک نوبت و با رعايت مقررات مربوط انجام مي شود.

  ضوابط ارائه مدرک تحصيلي
در صورتي که دانشجو در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداقل 20 واحد و در دوره کارشناسي حداقل 40 واحد را با موفقيت و براساس مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي بگذراند، مدرک تحصيلي دانشگاه به وي اعطا مي شود.
متقاضيان مي توانند با تکميل دفترچه راهنماي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي که در اختيار تمام سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور قرار دارد و ارسال آن به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران ، خيابان پاسداران، نيستان نهم نسبت به ارايه تقاضاي انتقال خود اقدام کنند.


 زمان، شرايط و مدارک لازم براي ثبت نام در آزمون دستياري دندانپزشکي  

گروه آزمون وسنجش: زمان، شرايط و مدارک لازم براي ثبت نام در آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي دندانپزشکي اعلام شد.
دکترطاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار آفرينش اعلام کرد: داوطلبان مي توانند از تاريخ 6 تا 20 بهمن ماه به روش اينترنتي در آزمون دستياري دندانپزشکي ثبت نام کنند.
آزمون دستياري دندانپزشکي در 12 ارديبهشت ماه سال 87 طبق قوانين و مقررات موجود در دفترچه راهنما برگزار خواهد شد.ثبت نام اين آزمون به صورت اينترنتي خواهد بود و داوطلبان با تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام و ورود به سايت اينترنتي مي توانند، مشخصات خود را وارد کنند. آدرسهاي اينترنتي ثبت نام نيزhttp:ir//.hdi.sanjesh/bme ، http:ir//.gov.mohme.sanjesh و http:ir//.hdi.banban/bme است.
آزمون کتبي در 12 ارديبهشت ماه سال آينده برگزار شده و نتايج اوليه (نمرات خام) پس از سه هفته به صورت اينترنتي اعلام خواهد شد.درمرحله دوم اسامي واجدين شرايط پذيرش با در نظرگرفتن سه برابر ظرفيت پذيرش در سهميه از طريق اينترنت اعلام و اين افراد دراين مرحله موظف به ارائه مستندات لازم جهت پذيرش در سهميه مربوطه بر اساس دستور العمل هاي آتي خواهند بود.در مرحله سوم کارنامه حاوي نمره و رتبه هر فرد از طريق اينترنت دراختيار داوطلبان قرار مي گيرد . داوطلب در صورتي که واجد شرايط پذيرش باشد مجاز به انتخاب حداکثر يکصد رشته - محل مورد علاقه خود بوده و در فرم انتخاب رشته - محل که در سايت اينترنتي مربوطه همراه کارنامه به وي ارائه مي شود، به ترتيب اولويت درج مي کند.داوطلب مي تواند يک رشته را در تمام دانشگاهها و يا ترکيبي از چند رشته را در چند دانشگاه، حداکثر تا 100 رشته - محل انتخاب کند. درصورتيکه داوطلب هيچيک از 100 رشته - محل را انتخاب نکرده باشد، واجد شرايط پذيرش نخواهد بود.آزمون کتبي به طور همزمان در دانشگاههاي علوم پزشکي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار مي شود و کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه 11 ارديبهشت سال آينده در محل يکي از دانشگاههاي ذکر شده توزيع خواهد شد.اعتقاد کامل به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تدين به يکي از اديان رسمي کشور، داشتن  مدرک دکتراي دندانپزشکي عمومي و يا فارغ التحصيل شدن دانشجويان سال آخر حداکثر تا تاريخ 31 شهريورماه سال آينده، براي داوطلبان ذکوري که مشمول خدمات  نظام وظيفه هستند چنانچه  زمان فارغ التحصيلي تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 87 کمتر از 6 ماه باشد  امکان شرکت در آزمون را دارند از جمله شرايط لازم براي شرکت در اين آزمون پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشکي است.دانشجويان فقط براي  يک بار به عنوان دانشجوي  سال آخر محسوب مي شوند اعم از اينکه تنها پايان نامه را دفاع نکرده و يا واحد باقيمانده داشته باشند.
وضعيت انجام خدمات  قانوني (طرح نيروي انساني) داوطلب بايد مشخص باشد و داوطلباني که خدمات قانوني خود را در هر منطقه اي به پايان رسانيده اند و يا معاف از طرح هستند، مي توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون شرکت کنند.کليه فارغ التحصيلاني که حداکثر 3 ماه پس از فارغ التحصيلي، طرح نيروي انساني خود را شروع کرده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند. اين دسته از داوطلبان بايد طرح خود را بدون وقفه تا زمان شروع دستياري ادامه دهند بديهي است مابقي طرح پس از اتمام دوره تخصصي بايد انجام شود.کليه افرادي که سال گذشته به عنوان دانشجوي سال آخر در آزمون شرکت کرده اند بايد خدمات طرح نيروي انساني را آغاز کرده باشند. به کليه مشمولين طرح در صورتي فرم انتخاب رشته تحويل مي شود که گواهي شروع به طرح در موعد مقرر ( حداکثر سه ماه پس از فارغ التحصيلي ) را ارائه کنند.تمام افرادي که بر اساس گواهي دانشگاه علوم پزشکي محل خدمت طرح خود را تا پايان 31 شهريورماه سال آينده به اتمام  برسانند، مي توانند در آزمون شرکت کنند.
داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي جهت آقايان بغير ازموارد ذکر شده دربند 2 و 3 براي داوطلبان الزامي است.داوطلبان داراي معافيت موقت ( پزشکي يا کفالت در دوران معافيت موقت ) فقط با مسئوليت خود داوطلبان مي توانند ثبت نام کنند.  بديهي است در صورت فراخواندن آنان به انجام خدمت  نظام وظيفه وزارت بهداشت هيچگونه تعهدي جهت ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت.
آقاياني که خدمت سربازي خود را بعد از دريافت مدرک دکتراي دندانپزشکي در هريک از نيروهاي نظامي، انتظامي، پيام آوران بهداشت انجام داده و يا حداکثر تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 87 به پايان برسانند، مي توانند ثبت نام کنند. ( افرادي که به دليل فراخوان نيروي انتظامي جهت خدمت وظيفه ترک تحصيل مي کنند مشمول جريمه نبوده ولي قبولي آنان کان لم يکن تلقي مي شود.)
برخورداري ازسلامت جسماني، رواني و نداشتن نقص عضو موثرحرفه  اي  در ارتباط با رشته متقاضي نيز از ديگر شرايط داوطلبان است. در صورت داشتن نقص عضو موثر حرفه اي به تشخيص و تاييد شورايعالي پزشکي امکان ادامه تحصيل براي داوطلبان وجود ندارد.آزمون کتبي پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشکي با 240 سئوال از دروس زبان، ارتودانتيکس، اندودانتيکس، بيماريهاي دهان و تشخيص، پاتولوژي فک و دهان، پريودانتيکس، جراحي دهان و فک و صورت، دندانپزشکي ترميمي، دندانپزشکي کودکان، راديولوژي دندان و فک و صورت، پروتزهاي دنداني و دندانپزشکي جامعه نگر برگزار مي شود.کليه سوالات دروس مرتبط با دندانپزشکي داراي ضريب يک و درس زبان با ضريب 2 در آزمون اعمال مي شود. داوطلب داراي يک رتبه است و مي تواند 100 کد رشته محل را انتخاب کند.

احتمال افزايش 10 درصدي ظرفيت پذيرش دستيار دندانپزشکي
دبير شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي گفت: با توجه به افزايش 60 درصدي ظرفيت نهايي آزمون دستياري دندانپزشکي در سال گذشته، پيش بيني مي شود که ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشکي در سال جاري حدود 10 درصد افزايش يابد.دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته جديدي به مجموعه رشته هاي تخصصي دندانپزشکي اضافه نخواهد شد اما افزايش ظرفيت پس از بررسي ايجاد رشته - محلهاي جديد در اين رشته ها امکانپذير خواهد بود.


 كوتاه وخواندني 


  ايجاد 50 رشته تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي

گروه آزمون وسنجش: معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ايجاد بيش از 50 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب رسيد. به گزارش مهر، دکتر جعفر حسينچي با بيان اين مطلب افزود: اين رشته ها در گروه هاي علوم انساني، فني مهندسي، علوم پايه و ... هستند که پس از دريافت مجوز از شوراي گسترش وتوسعه رشته ها در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي راه اندازي در بيش از 10 واحد دانشگاهي به تصويب رسيدند.وي همچنين در خصوص برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه کارشناسان و مديران و معاونان آموزشي واحدها و مراکز دانشگاهي در سطح مناطق 12 گانه دانشگاه آزاد اسلامي گفت: کارگاه هاي مذکور با هدف ارتقاي سطح آموزشي مديران و کارشناسان آموزشي و انعکاس نظرات آنان براي بررسي در جلسات ستاد سازمان مرکزي دانشگاه برگزار مي شوند.حسينچي ادامه داد: در کارگاه هاي مذکور برنامه پرسش و پاسخ به منظور رفع ابهامات آموزشي و دريافت نظرات معاونان آموزشي واحدها و مراکز دانشگاهي با حضور معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي و مديران کل اين حوزه به صورت ماهانه در مناطق دانشگاهي برگزار مي شود.وي خاطر نشان کرد: تاکنون در اغلب مناطق دانشگاه آزاد اسلامي، کارگاه هاي مذکور برگزار شده و تا پايان سال نيز در ساير مناطق باقي مانده اجرا خواهد شد.معاون دانشگاه آزاد در خصوص امتحانات لغو شده واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: برنامه زمان بندي برگزاري امتحانات از سوي واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي شود، بنابراين دانشجويان در اين رابطه بايد از واحدي که در آن درس مي خوانند، کسب اطلاع کنند.نامه ثبت نام قرار دهند
 
رييس بخش بافت شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران:
گروه تشريح با کمبودجسد و عدم همزماني دروس روبروست

گروه آزمون وسنجش : رييس بخش بافت شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران کمبود جسد و عدم همزماني دروس در گروه علوم تشريح را از مهمترين مشکلات اين گروه عنوان کرد.
دکتر غلامرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت وگو با ايسناکمبود جسد را از مهمترين مشکلات کلاسهاي عملي گروه تشريح عنوان کرد و افزود:  اين مشکل چند سالي است که گريبانگير دانشگاه هاي علوم پزشکي شده است ولي خوشبختانه علوم پزشکي تهران با مساعدت مسوولين دانشگاه، از وضعيت بهتري نسبت به دانشگاه هاي ديگر برخوردار است البته ولي وضعيت فوق العاده خوبي نيست. وي با بيان اينکه در دنيا در علم تشريح از مدلهاي مختلف استفاده مي شود، خاطر نشان کرد: ما بايد به اين فکر باشيم تا با استفاده از مدلها،  نرم افزارهاي کامپيوتري و شبيه سازها مشکل کمبود جسد را رفع کنيم تا از اين طريق دانشجويان مرحله به مرحله فرايند تشريح را انجام دهند، البته در اين راستا در وزارت بهداشت برنامه ريزي شده تا بتوانيم با در نظر گيري برنامه مدرن و مشخصي براي کلاسهاي آناتومي، کمبود جسد را به گونه اي مرتفع کرد. وي با بيان اينکه دپارتمان گروه علوم تشريح داراي 3 بخش آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي است، اظهارکرد:  بيشترين واحد علوم پايه در پزشکي را گروه علوم تشريح ارائه مي دهد.
 
تاريخ جديد برگزاري آزمون زبان MCHE

گروه آزمون وسنجش : اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج در اطلاعيه اي اعلام کرد: تاريخ آزمون زبان MCHE به تعويق افتاد. به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: به علت شرايط جوي و نامساعد بودن هوا در سراسر کشور تاريخ آزمون زبان MCHE به 12 بهمن موکول شد.
گفتني است، پيش از اين قرار بود آزمون زبان MCHE در 27 دي ماه برگزار شود.
 
مذاکره وزارت علوم براي افزايش دو برابري ظرفيت تحصيلات تکميلي

گروه آزمون وسنجش : مدير کل دفتر ارزيابي و نظارت وزارت علوم گفت: با دانشگاهها براي ايجاد ظرفيت تحصيلات تکميلي 2 برابر ظرفيت فعلي مشروط بر ايجاد حمايت مذاکره شده است.
دکتر رضا عامري در گفتگو با مهر يکي از راهکارهاي توسعه تحصيلات تکميلي را همکاري مشترک دانشگاههاي بزرگ با دانشگاههاي کمتر توسعه يافته در زمينه تربيت دانشجو دانست و گفت: دانشگاههاي کمتر توسعه يافته و يا محروم مي توانند با حمايت و همکاري دانشگاههاي بزرگ کشور نسبت به تربيت دانشجوي تحصيلات تکميلي اقدام کنند.وي اضافه کرد: کار آماري مربوط به گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي با توجه به تعداد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري در دانشگاههاي کشور انجام مي شود.مدير کل دفتر ارزيابي و نظارت وزارت علوم اظهار داشت: با بررسيهاي صورت گرفته در دانشگاههاي بزرگ و توسعه يافته به ازاي هر استاديار يک دانشجوي تحصيلات تکميلي، هر دانشيار 2 دانشجو و استاد 3 دانشجوي تحصيلات تکميلي بايد وجود داشته باشند.
 
تدوين شاخص استاندارد پزشکي عمومي

گروه آزمون وسنجش: وزارت بهداشت به کمک دانشگاههاي علوم پزشکي در حال تهيه شاخصهاي هر يک از حوزه هاي استاندارد در آموزش پزشکي عمومي است تا پس از اجماع، اعتباربخشي دانشکده هاي پزشکي انجام گيرد.
دکتر الهه ملکان راد - دبير شوراي آموزش پزشکي عمومي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براي ارزيابي دروني در ابتدا به کمک دانشگاهها اين شاخصها در حوزه استاندارد آموزش پزشکي عمومي تهيه مي شود تا پس از جمع آوري اطلاعات، اعتبار بخشي دانشکده ها انجام گيرد. وي ياد آور شد: با جمع آوري داده ها در مورد هر يک از اين بخشها و تکميل کتابچه ارزيابي دروني مبتني بر استاندارد، اين کتابچه در اختيار دانشگاهها قرار مي گيرد که آن را بر اساس ارزيابي دروني مبتني بر استانداردهاي پايه آموزش پزشکي عمومي کامل کرده و پس از آن ارزيابي بيروني دانشکده هاي پزشکي آغاز شود. دبير شوراي آموزش پزشکي عمومي هدف نهايي تکميل اين کتابچه ارزيابي را اعتبار بخشي دانشکده هاي پزشکي کشور برشمرد. وي همچنين از درخواست ايجاد محيط وب براي ارتباط، تعامل مثبت و هم افزايي از سوي دانشکده هاي پزشکي کشور خبر داد و گفت: دانشکده ها درخواست کرده اند که اين محيط الکترونيکي ايجاد شود و تا تجارب دانشکده ها در اختيار يکديگر قرار گيرد و فضايي براي تبادل اين تجربه ها ايجاد شود. ملکان راد اضافه کرد: اگر اين محيط الکترونيکي مبتني بر وب ايجاد شود مي توان توليدات آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي توانمند تر را براي استفاده اساتيد و دانشجويان ساير دانشگاههاي کم توان تر در اختيار آنها قرار داد. وي گفت: در اين محيط بايد جوايز آموزشي براي دانشگاههايي که توليدات آموزشي خود را در اختيار مجموعه قرار مي دهند، تعريف شود تا ضمن ايجاد انگيزه کافي; اين محيط نيز غني تر شود.
 
ايجاد برنامه مدون آموزشي در رشته هاي دستياري

گروه آزمون وسنجش : مشاور وزير بهداشت گفت: تمامي رشته هاي تخصصي پزشکي باليني تا سال تحصيلي آينده داراي برنامه آموزشي مدون، بازنگري و جديد مي شوند. دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با مهر افزود: کميته هاي تدوين برنامه آموزشي در تمامي رشته هاي تخصصي در شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تشکيل شد و کار تدوين برنامه هاي آموزشي و ضوابط رشته هاي تخصصي باليني را آغاز کرده است. دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت يادآور شد: تا پيش از سال 84، جمعا10  برنامه آموزشي در 10 رشته تخصصي تصويب و ابلاغ شده بود و 15 رشته ديگر که فاقد برنامه آموزش مدون بودند نيز کميته هاي تدوين تشکيل و برنامه آموزشي مربوطه تدوين شده است.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته