جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/22 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه)(ولادت حضرت زينب(س)روز پرستار و بهورز مبارك باد) نسخه شماره 3038


آگهي صفحه 7


آگهي صفحه 9


آگهي صفحه 11


آگهي صفحه 3


آگهي صفحه 6


آگهي صفحه 2


 آگهي صفحه 7 


 آگهي صفحه 9 


 آگهي صفحه 11 


 آگهي صفحه 3 


 آگهي صفحه 6 

 شوراي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي  در واحدرشت برگزار شد

 شوراي روساي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحدرشت و با حضور دکتر شاهوراني رئيس شوراي منطقه سه ، دکتر فاطمي نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي در منطقه ، دکتر ميرشفيعي دبير منطقه ، دکتر صالحي مديرکل آموزش معاونت فرهنگي و روساي واحدها و مراکز آموزشي و مديران فرهنگي اين منطقه برگزار شد .
   رئيس شوراي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي با تبريک هفته معلم و گراميداشت ياد استاد شهيد مطهري گفت : وظيفه ما در دانشگاهها فقط توليد علم و دانش نيست بلکه همه اينها زماني ارزش دارد که با توحيد و معنويت همراه باشد و اسلامي کردن دانشگاهها همان همراهي علم و دين با هم است و بايد سازمان ذهني دانشجويان را با اعتقادات و دانشها با هم تقويت کنيم و اين با هم اساس تعليم و تربيت اسلامي است و همه بايد در اين مسير حرکت کنيم چرا که علمي که به عمل صالح منجر نگردد ارزش و اعتبار ندارد و انسانها را به سمت نابودي و هلاکت سوق مي دهد . دکتر شاهوراني خاطر نشان کرد : معلم اسلامي بايد دو بعد داشته باشد ، بعد علمي و بعد اخلاقي و معنوي و بايد بتواند اين دو را  با هم پيوند دهد تا  انسانها را با دو بال ايمان و دانش به کمال برساند و اين رسالت معلمين است که همان رسالت انبيا است . مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشازه به انتقادات کورکورانه اي که اين روزها عليه دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي گيرد گفت : وقتي سياست ما از سياست اسلامي منحرف مي شود محاسن ديده نمي شود و معايب بزرگ جلوه داده مي شود . وي با بيان اينکه ما منکر وجود ايراد نيستيم و مجموعه اي به اين بزرگي قطعا در درون خود اشکالاتي خواهد داشت که بايد برطرف شود اما بايد با دلسوزي و انصاف مورد نقد قرار گيرد افزود : امروز دانشگاه آزاد اسلامي بعد از ربع قرن خدمات ارزنده اي که به کشور در همه بخشها کرده موجب توسعه شده و بعنوان آبروي نظام مطرح است اما متاسفانه عده اي غيرمنصفانه دست به نق-د  اي-ن خدمات مي زنند تا موجبات دلسردي خدمتگزاران عرصه علم و دانش را فراهم کنند اما ما با توان بيشتر به خدمت رساني ادامه خواهيم داد و در جهت افزايش بيشتر کيفيت قدم بر مي داريم . دکتر شاهوراني خاطر نشان کرد : دانشگاه آزاد اسلامي مصداق بارز اجراي اصل 44 قانون اساسي است و انتظار داريم دولت و مجلس محترم کمک و حمايت کنند اما امروز متاسفانه با تنگ نظري عده اي مواجهيم که انشا» اله با اطلاع رساني خدمات دانشگاه  به مردم بتوانيم از حريم مقدس دانشگاه دفاع کنيم . رئيس شوراي منطقه 3 با بيان اينکه تاکيد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي در مسير افزايش کيفيت بر دو اصل جذب هيئت علمي و گسترش کيفيت امور پژوهشي استوار است گفت : گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي ، حضور در مجامع علمي بين المللي ، افزايش انتشار نشريات علمي ، توسعه رشته هاي فني و مهندسي و پژشکي و تکميل و گسترش کارگاهها و آزمايشگاهها در افزايش کيفيت دانشگاه تاثير فراواني خواهد داشت .
در ادامه اين مراسم فاطمي نماينده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در منطقه 3 با بيان اينکه تبيين خدمات 25 ساله دانشگاه آزاد اسلامي يک اصل است گفت : امروز فضاي نقد بر عليه دانشگاه و مديريت آن يک فضاي منصفانه نيست که نمونه اي از آن را در دانشگاه  امير کبير ديديم  و اين حرکات  مذموم  توسط  يک  تيم هدايت مي شود که پياده نظام آن بعضي از کوتوله هاي سياسي هستند تا بتوانند با حضور در اين بازيها براي خود آبرويي کسب کنند و اين رفتارها از سوي کينه است و نه براي نقد از سر دلسوزي و قطعا منجر به شکست خواهد شد . فاطمي با تاکيد بر تعامل صحيح با مجلس بعنوان يکي از ارکان نظام افزود ارسال نامه 250 نماينده مجلس در حمايت از کيان دانشگاه آزاد اسلامي نشان داد که اين دانشگاه از چه جايگاهي در نزد نمايندگان ملت برخوردار است . وي همچنين ايجاد فضايي با نشاط براي دانشجويان و تشکلها ، ايجاد تعامل با معتمدين و علماي شهرها و مديران استاني و گسترش اطلاع رساني خدمات دانشگاه در سطح واحدها را از وظايف روساي واحدها برشمرد و بر اهميت آن تاکيد کرد .
دکتر کريميان رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان نيز با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي خدمات ارزنده اي را در سطح کشور از خود بجاي گذاشته و اگر بخواهيم فقط خدمات فرهنگي آنرا بر شماريم به اندازه چند جلد کتاب خواهد شد گفت :  امروز راه مبارزه با فضاي نقد موجود برخورد چکشي با بعضي غرض ورزان و با نابخردان سياسي که دنبال جايگاه موجه براي خود هستند نيست بلکه بايد  خدمات دانشگاه را براي مردم فهيم و قدرشناس ايران تبيين کنيم . دکتر کريميان خاطر نشان کرد من و بسياري از همکارانم در دفاتر نهاد دانشگاهها  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي و روساي واحدهاي آن را افراد مومن ، شجاع و خدمتگزار مي دانيم و اين دانشگاه همواره در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري پيشقدم بوده و اين از صداقت و وفاداري مديران دانشگاه آزاد اسلامي و در راس آن دکتر جاسبي به نظام و مقام معظم رهبري است .
دکتر مير شفيعي دبير شوراي منطقه 3 نيز بر رفع مشکلات روز مره  دانشجويان ، رسيدگي به وضعيت مالي و معيشتي  دانشجويان ، توجه به امکانات رفاهي .و اجتماعي ، انجام ثبت نام اينترنتي ،تسريع در صدور گواهي نامه فارغ التحصيلان ، ساخت سالن ورزشي ، مسجد و مرکز فرهنگي ، تقويت دفاتر مشاوره و اجراي ضوابط در نقل و انتقال دانشجويي توسط روساي واحد تاکيد کرد .
در ادامه اين مراسم نشست مشترک روساي واحدها و دفاتر فرهنگ اسلامي منطقه 3 نيز برگزار شد . دکتر صالحي مديرکل آموزش معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به مسايل  حاد و چالشهاي فرهنگي که امروز در سطح جامعه مطرح است گفت : خرافه پرستي امروز در بين جوانان در حال نفوذ است و ما بايد براي برخورد با اين معضلات فرهنگي و اجتماعي مسلح شويم که خوشبختانه با گزارشاتي که در ستاد تعميق ارزشها مطرح شده کارهاي ارزشمندي در اين زمينه در حال انجام است . دکتر صالحي با بيان اينکه امروز ديگر نگاه به مسايل فرهنگي نبايد يک نگاه حداقلي باشد و بايد حوزه فرهنگي در واحدها تقويت شوند تا بتوانند در برابر تهاجم فرهنگي مقابله کنند. بر ارتقا» سطح پوشش در سطح واحدها و استفاده از اساتيد مجرب جهت  سخنرانيها و همايشهاي فرهنگي براي دانشجويان تاکيد کرد و گفت : شوراي فرهنگي مرجع اصلي تصميمات فرهنگي است که مصوبات آن براي همه لازم الاجرا است و اميدواريم اين شورا بطور مرتب در واحد تشکيل گردد و روساي واحدهاي دانشگاهي از انجام فعاليت هاي خارج از مصوبات شوراي فرهنگي جلو گيري کنند .
دکتر مير شفيعي دبير شوراي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه شوراي فرهنگي اين منطقه بطور منظم و ماهانه برگزار مي گردد و اين نشانه اهتمام مديران منطقه به اين شورا است و خوشبختانه با تعامل مناسبي که بين اين شورا و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسلامي گيلان و مازندران وجود دارد شاهد شکوفايي فعاليت هاي فرهنگي در سطح منطقه هستيم . دکتر مير شفيعي از بازديدهاي فرهنگي ، توجه به کانونهاي قرآن و عترت ، ساخت مساجد در واحدها ، برگزاري کلاسهاي آموزشي براي مديران فرهنگي و توجه مناسب روساي واحدها به دفاتر فرهنگي بعنوان نکات بارز فرهنگي در سطح منطقه 3 ياد کرد .
دکتر شاهوراني رئيس شوراي منطقه 3 نيز با بيان اينکه مرجعيت ، سياست و عرفان سه رکن اصلي پيروزي انقلاب اسلامي بوده و اگر هر يک از اين سه اصل نبود قطعا انقلاب به پيروزي نمي رسيد گفت : روساي دفاتر فرهنگ اسلامي بايد در جهت اين سه اصل به تبليغ و ترويج مسايل فرهنگي در بين دانشجويان بپردازند و با پيشگيري از خرافه پرستي و تنوير افکار عرفان واقعي و تهذيب نفس را به جوانان بياموزند .
در پايان اين نشست دکتر مير ابراهيمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت نيز با بيان اينکه روح محبت در بين روسا و مديران فرهنگي و بين آنها و دانشجويان در سطح منطقه برقرار است و اين از روحيه خدمتگزاري اين مجم-وع-ه شک-ل مي گيرد و ستودني است گفت : امروز مشکل اساسي فرهنگي افراد بشر دوري از تقوي و معنويت است و مديران فرهنگي بايد روح تقوي را در جوانان بيدار کنند تا فضا براي فتنه دشمن تنگ شود .

 


 آگهي صفحه 2 


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته