جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3042

دکتر جاسبي در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه خبر داد:
تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلا مي در عرصه علم و فن آوري
بايد سهم دانشگاه آزاد اسلا مي را در حوزه نوآوري و شکوفايي افزايش دهيم
در قالب طوماري به دادستان کل کشور با 400 امضاي حقيقي و حقوقي صورت گرفت
شکايت روساي واحدها و مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي سراسر کشور از سليمي نمين


بيانيه اعضاي شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در محکوميت هجمه هاي سياسي اخير عليه اين دانشگاه


زنگ آفرينش


  دکتر جاسبي در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه خبر داد:
  تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلا مي در عرصه علم و فن آوري  
  بايد سهم دانشگاه آزاد اسلا مي را در حوزه نوآوري و شکوفايي افزايش دهيم

 آفرينش: پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، معاونان، مديران، روساي مناطق و واحدها، مسوولان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در                  دانشگاه ها، نمايندگان تشکل هاي استادان و دانشجويان روز گذشته در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.
در اين اجلاس، دکتر جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تشريح دستاوردهاي اين دانشگاه در 25 سال گذشته و برنامه هاي آتي دانشگاه، تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري، تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکز زدايي و اصلاح ساختار دانشگاه، تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي و مرکز، تشکيل شوراي اطلاع رساني دانشگاه و تقويت اطلاع رساني براي معرفي دستاوردهاي دانشگاه، انتشار 100 جلد کتاب درباره تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي در ربع قرن تاسيس دانشگاه، برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات، مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان، اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه و راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي را به عنوان مهمترين اقدامات و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي برشمرد.
 تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکز زدايي
دکتر جاسبي در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه با اشاره به تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: عضويت روساي بزرگ ترين واحدها در هر استان در هيات موسس دانشگاه به تصويب رسيده و براي تائيد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي شوند.
وي ضمن گراميداشت سال نوآوري و شکوفايي، توطئه هاي جديد استکبار جهاني به منظور تضعيف جامعه مسلمين و اهانت به پيامبر اعظم (ص) را محکوم کرد.
دکتر جاسبي افزود: سياست کلي دانشگاه آزاد اسلامي، اصلاح و تکميل ساختار دانشگاه است که در دستور کار قرار گرفته به طوري که توانايي هاي اين مجموعه عظيم به منصه ظهور رسيده و به طور شايسته اداره شود.وي با اشاره به تصويب سيستم کنترل و نظارت در جهت تمرکززدايي و اصلاح ساختار دانشگاه، گفت: يکي از اين محورها، افزايش تعداد مناطق به 12 منطقه و تفويض اختيار به آنان است که احتمال دارد چند منطقه ديگر نيز اضافه شود.
 تشکيل هيات امناي استاني و دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه
وي همچنين به تشکيل هيات امناي استاني که در هيات موسس دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده اشاره کرد و گفت: آيين نامه تصويب نخستين هيات امناي استان قم تصويب شده و ظرف چند هفته آينده تشکيل مي شود. وي ادامه داد: به تدريج هيات امناي استان هاي ديگر در دراز مدت تشکيل مي شود و بدين ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي به صورت مجموعه اي فدراتيو و غيرمتمرکز درخواهد آمد.
وي به تشکيل دبيرخانه مستقل هيات موسس دانشگاه و چارت سازماني مصوب آن اشاره کرد و گفت: مجموعه اي از وظايف اين دبيرخانه، تعريف و ابلاغ شده است.
دکتر جاسبي خاطرنشان کرد: در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در هيات موسس دانشگاه نيز به تصويب رسيده، انتصاب رئيس بزرگ ترين واحد در هر استان در هيات امنا به تصويب رسيده و براي تاييد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي شود که بدين ترتيب هر واحد دانشگاهي همانند يک دانشگاه دولتي تلقي خواهد شد و تاکنون عضويت سه نفر از روساي واحدها در هيات امنا تصويب و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده اند.
تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي
وي به مصوبه ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با تعيين کميته استاني و کميته جذب هيات علمي در واحدهاي دانشگاهي و مرکز اشاره کرد و گفت: برنامه منسجم و مهمي براي جذب هيات علمي براي امسال و سال هاي آينده خواهيم داشت. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين که تاکنون کار اطلاع رساني متناسب با حجم عظيم و مجموعه فعاليت هاي دانشگاه نبوده است، گفت: براساس تاکيد هيات موسس دانشگاه، اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي بايد تقويت شود.
تشکيل شوراي اطلاع رساني براي اطلاع رساني و خنثي سازي هجمه ها
وي ادامه داد: شوراي اطلاع رساني دانشگاه تشکيل و اعضاي آن تکميل شده است و در حال حرکت به سمتي است که در آينده پاسخگوي نيازهاي دانشگاه به استادان، دانشجويان، کارکنان و اقشار مختلف مردم است که جاي تقدير دارد.
دکتر جاسبي افزود: معرفي دستاوردهاي دانشگاه، خنثي کردن توطئه ها و غوغاسالاري ها، هجمه ها و سياه نمايي عليه دانشگاه آزاد اسلامي از وظايف اين شوراست که با تشکيل کميته اي در مقابل همه مسائل و مشکلات، پاسخگو خواهد بود. به گفته جاسبي، ربع قرن عملکرد دانشگاه، فرصت خوبي است که دستاوردها، خدمات و مظلوميت هاي دانشگاه به همگان معرفي شود.
وي برگزاري نمايشگاه عکس، طراحي آرم و سرود ربع قرن، برگزاري همايش ها در واحدها و استان ها را از فعاليت هاي گراميداشت ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي دانست و گفت: از ارديبهشت امسال تا آبان ماه، مراسم ربع قرن برگزار مي شود و 24 برنامه براي هر واحد دانشگاهي پيش بيني شده است که اگر هر برنامه 500 نفر را تحت پوشش قرار دهد، چهار ميليون و 300 هزار نفر از مردم در جريان اطلاع رساني ربع قرن عملکرد دانشگاه قرار مي گيرند.
 انتشار 100 جلد کتاب درباره تاريخچه دانشگاه و واحدهاي آن
دکتر جاسبي گفت: حدود يکصد جلد کتاب در مورد تاريخچه دانشگاه آزاد و واحدهاي دانشگاهي آن بايد در اين مدت چاپ شود و 117 جلد کتاب توسط مرکز مطالعات استراتژيک نيز در اين مدت قرار است به چاپ برسد. وي افزود: مجموعه 230 جلد کتاب نيز در رابطه با روزشمار انقلاب و مبارزه با تروريسم در حال تهيه است که صورتي که در اختيار مردم قرار گيرد، بسياري از نقاط ابهام براي آنان برطرف و روند رشد و مسير تکاملي دانشگاه براي همگان مشخص مي شود.
 برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات
دکتر جاسبي با تاکيد بر برگزاري نمايشگاه دستاوردها، اختراعات و ابتکارات دانشگاه آزاد اسلامي در مدت زمان گراميداشت ربع قرن عملکرد آن گفت: بايد در اين دوره زماني به بررسي ريشه هاي نارضايتي و اقدام براي رفع آن ها پرداخت و خدمات دانشگاه به صورت چهره به چهره توجيه و تبيين شود. وي تبليغات چهره به چهره را بهترين نوع تبليغات براي مطرح کردن دانشگاه دانست و خواستار مصاحبه مسوولان و روساي واحدها با رسانه هاي گروهي و روزنامه ها شد.
 مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان
دکتر جاسبي با تاکيد بر مکانيزاسيون صرفه جويي در هزينه ها و تقليل پرسنل و کارکنان گفت: در حالي که شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يک پنجم بودجه دانشگاه هاي دولتي است و دانشگاه از طريق همين شهريه ها اداره مي شود، بنابراين بايد دائما به فکر صرفه جويي باشيم که مکانيزاسيون و کاهش پرسنل بخش مهمي در اين رابطه است. دکتر جاسبي با تاکيد بر تصويب رشته ها در مراکز و واحدهاي دانشگاهي قبل از پذيرش دانشجو، گفت: با توجه به گراني و تورم بايد از هر ريال شهريه دانشجويان حداکثر استفاده شود و به هيچ وجه اسراف در هزينه ها قابل قبول نيست. وي گفت: چاپ مجلات، بولتن ها و بروشورها در واحدها در ديد مردم اثر مثبتي ندارد و قابل قبول نيست. دکتر جاسبي، افزايش رضايتمندي را در گرو برخورد مناسب با ارباب رجوع دانست و گفت: بايد کاري کنيم تا مردم با علاقه و در کمال رضايت شهريه بپردازند.
 اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه
وي به اينترنتي شدن ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد و گفت: بدين ترتيب 150 نفر از پرسنل اين مرکز در قسمت هاي ديگر دانشگاه به کار گرفته شدند، همچنين با اينترنتي شدن ثبت نام ها در بسياري از واحدهاي دانشگاهي، هزينه ها و مشکلات اجتماعي و درگيري ها کاهش و به تبع آن رفاه دانشجويان و استادان افزايش يافته است. وي به مکانيزه کردن صدور گواهينامه ها و دانشنامه هاي تحصيلي مجهز به هولوگرام و ضريب امنيتي بالا اشاره و بر سرعت بخشي صدور آن ها تاکيد کرد. دکتر جاسبي با تاکيد بر مکانيزه کردن سيستم اطلاع رساني و آمار گفت: با راه اندازي سيستم پورتال، اطلاع رساني بين سازمان مرکزي و واحدها، آن لاين              مي شود. وي، مکانيزه کردن دريافت پيام هاي دانشجويي و ارباب رجوع و نصب دستگاه هاي الکترونيک در واحدهاي دانشگاهي را از عوامل افزايش رضايتمندي دانست.
 راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي
دکتر جاسبي با اشاره به راه اندازي کتابخانه الکترونيک در 90 واحد دانشگاهي گفت: بدين ترتيب 50 ميليون مقاله، هزار و 400 ژورنال، دو هزار کتاب و 22 هزار پايان نامه در اختيار کاربران قرار       مي گيرد.
 بازسازي و تقويت دانشگاه در مقابل هجمه ها و اتهامات
دکتر جاسبي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل هجمه ها و اتهاماتي که به آن وارد   مي شود، مرتبا بازسازي و تقويت مي شود، گفت: هر قدر دانشگاه قوي تر و محکم تر شود، فرد فرد ما از اين اعتبار سهم بيشتري خواهيم داشت.
 تدوين چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري
وي  ضمن تشريح چشم انداز و نقشه استراتژيک دانشگاه در عرصه علم و فن آوري گفت: در اين برنامه، اهداف کلان دانشگاه تشريح و جهت گيري هاي اساسي آن مشخص شده است.
وي افزود: همچنين اهداف کيفي با رويکرد علم و  فن آوري، تعداد دانشجويان، استادان و اعضاي هيات علمي، مقالات و مجلات ISI، کتب تاليفي و ترجمه اي، پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي، مجلات علمي- پژوهشي، علمي- ترويجي، علمي- عمومي، طرح هاي تحقيقاتي، مراکز رشد و پارک هاي فن آوري اختراعات و نوآوري ها در آن تشريح و در هيات موسس، تصويب و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شده است.
 جذب سالانه شش هزار عضو هيات علمي
وي با تاکيد بر جذب بيش از شش هزار عضو هيات علمي به طور سالانه، گفت: توسعه فضاهاي آموزشي، تکميل کارگاه ها، بيمارستان ها، مرکز کامپيوتر و کتابخانه و مکانيزه کردن سيستم ها بايد به صورت موازي و هماهنگ با هم پيش برود تا دانشگاه آزاد را به قله هاي بلند علوم و تکنولوژي برساند.
 افزايش سهم دانشگاه در سال نوآوري و شکوفايي
دکتر جاسبي با بيان اين که در سال نوآوري و شکوفايي بايد سهم خود را در حوزه نوآوري و شکوفايي افزايش دهيم، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با برگزاري مسابقات روبوکاپ در واحد قزوين و تاسيس مرکز فن آوري هاي نو در زمينه رشته هاي جديد نظير IT، بيوتکنولوژي، جوش هسته اي، نانو تکنولوژي و آب شيرين کن تاکنون به مرحله خوبي رسيده است.
وي با تاکيد بر توليد علم و ايجاد کرسي هاي نظريه پردازي و بازآموزي و توانمندسازي نيروي انساني گفت: پرسنل و هيات علمي بايد با روش ها و تکنولوژي ها و مسائل جديد آشنا شده تا پاسخگوي سوالات باشند که در اين رابطه دو هزار و 643 دوره آموزشي، طي شش ماه گذشته برگزار شده است. وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بحث نوآوري و شکوفايي گفت: نوآوري به عنوان يک فرهنگ بايد در همه عرصه هاي زندگي ما ظهور يابد.
 برطرف شدن تمامي موانع رشته هاي پزشکي
دکتر جاسبي در خصوص رشته هاي پزشکي، گفت: رشته هاي پرستاري و مامايي در واحدهايي که تائيد نشده اند و يا به طور مشروط تاييد شده اند، بسيار حياتي است و در اين رابطه تمام موانع نظير کمبود امکانات و تجهيزات برطرف شد. وي افزود: حذف شدن در هيچ رشته اي معنا ندارد و اگر رشته اي حذف شود، مقصر مديريت واحد است و در رابطه با رشته هاي پزشکي، حتما بايد بيمارستان وجود داشته باشد.
 محکوميت اهانت به پيامبر اکرم و حمايت از تشکل هاي دانشگاهي
وي به جمع آوري امضاي استادان دانشگاه براي محکوم کردن اهانت به پيامبر اکرم (ص) و ارسال آن به مراجع بين المللي اشاره کرد و گفت: دانشگاه همواره از تشکل ها و اتحاديه هاي دانشجويي حمايت کرده و بر توسعه و تقويت هيات هاي مذهبي و تشکل هاي بسيج تاکيد دارد.  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما مصوبه و آيين نامه براي حمايت از اين تشکل ها داريم تا دانشگاهي پويا و فعال داشته باشيم. وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي، بزرگ ترين مجموعه اي است که يادمان شهدا را در زماني که هيچ دانشگاه دولتي نمي توانست داشته باشد، در واحدهاي مختلف احداث کرد. دکتر جاسبي، گفت: ساخت و ساز مساجد و نمازخانه ها را جدي بگيريد به طوري که تا دو سال آينده بايد همه واحدها داراي مسجد شوند. وي افزود: هميشه کارهاي بزرگ مشکلاتي دارد و مردان بزرگ از مشکلات نمي هراسند، بزرگ ترين کاري که تخريب کنندگان و دشمنان دانشگاه انجام مي دهند، تخريب روحيه شماست که بايد مقاوم باشيد و نهراسيد.
گفتني است در اين مراسم، دکتر موسي خاني، رئيس واحد قزوين و زماني، رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي   از سوي دکتر جاسبي تقدير شدند.


  در قالب طوماري به دادستان کل کشور با 400 امضاي حقيقي و حقوقي صورت گرفت
 شکايت روساي واحدها و مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي سراسر کشور از سليمي نمين 

روز گذشته شکايت نامه اي با امضاي 400 نفر از روساي واحدها و مراکز آموزشي، مديران و مسوولين دانشگاه آزاد اسلامي به دادستان کل کشور ارسال شد.
به گزارش آنا، متن اين شکايت نامه به شرح زير است:
حضرت آيت الله دري نجف آبادي، دادستان محترم کل کشور
احتراما به استحضار مي رساند، طي يک ماه اخير فردي به نام عباس سليمي نمين، ضمن استفاده گسترده از امکانات رسانه ها و تريبون هاي مختلف به گونه اي بي پروا، مبادرت به ايراد انواع اتهامات و اهانت هاي ناروا به مجموعه مديران دانشگاه آزاد اسلامي که از جمله نهادهاي پر افتخار انقلاب اسلامي و يادبود بنيانگذار کبير آن است، مي نمايد.
مشاراليه در خلال انبوه افترائات و توهين هاي ياد شده مشخصا طي دو مورد ذيل الذکر اظهاراتي نموده است که واجد وصف مجرمانه بوده و قابل تعقيب کيفري است:
1 - ادعاي وجود "مفسده مديريتي" در دانشگاه آزاد اسلامي که بنا بر فحواي مستنبط از عبارت ياد شده و سياق کلي اظهارات نامبرده انتساب عبارت مذکور شمول عام داشته و مجموعه مديران دانشگاه آزاد اسلامي را در بر مي گيرد.
2 - انتساب واهي عنوان "غيرقانوني" به رياست دانشگاه و مديران منتصب از سوي ايشان که آشکارا با هدف تشويش اذهان به قصد اضرار مطرح گرديده است. مضافا آنکه نسبت مذکور، نه تنها متضمن اهانت به کليه مديران شاغل در اين نهاد بزرگ آموزشي و فرهنگي کشور بوده، بلکه از يک منظر موسع و با ملاحظه چنين راي ناصوابي، عملا اهانت به مجموعه سازمان دانشگاه آزاد اسلامي که متکفل نيمي از وظايف آموزش عالي کشور و از نهادهاي پر افتخار نظام مقدس جمهوري اسلامي است، به شمار مي رود. با عنايت به مراتب معروض، امضا کنندگان شکواييه حاضر تقاضا دارند مستندا به قانون مجازات اسلامي، اوامر مقتضي دائر بر تعقيب کيفري مشاراليه صادر فرمايند.


 بيانيه اعضاي شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در محکوميت هجمه هاي سياسي اخير عليه اين دانشگاه 

اعضاي شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در محکوميت هجمه هاي سياسي و انتساب اتهامات بي اساس عليه اين دانشگاه بيانيه اي صادر کردند.
به گزارش آنا، متن اين بيانيه که به امضاي بيش از 370 نفر از اعضاي شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي رسيده است، به اين شرح است:
بنابر احساس مسئوليت عميق نسبت به ضرورت صيانت از کيان دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نهادي ارجمند و منبعث از انقلاب اسلامي ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي و نيز به موجب حق مشروع دفاع از شخصيت و هويت خويش در برابر تهاجمات و تعديات ناجوانمردانه، اين اطلاعيه جهت آگاهي و تنوير افکار عمومي صادر و در اختيار رسانه هاي جمعي قرار مي گيرد.
در ادامه بيانيه آمده است: متاسفانه چندي است که دانشگاه آزاد اسلامي و مديران شاغل در آن آماج تهمت ها و اهانت هاي ناروا از سوي معدودي افراد بي پروا و غيرمسئول قرار گرفته است و متاسفانه تحريکات و اقدامات يادشده به رغم توصيه هاي موکد مقام معظم رهبري داير بر ضرورت حفظ وحدت و يکپارچگي ملت در شرايط حساس کنوني و با انگيزه ايجاد اغتشاش و بحران در مجموعه عظيمي که متکفل نيمي از وظايف آموزش عالي کشور است، صورت پذيرفته و با لجاجت و بي پروايي حيرت انگيزي طي روزهاي اخير به گونه اي فزاينده استمرار يافته است.
تحريکات يادشده بخشي از سناريوي جنگ رواني است که عليه دانشگاه آزاد اسلامي طراحي و از طريق رسانه ها و تريبون هاي عمومي به مورد اجرا گذارده مي شود و طي آن کوشش شده با القاي وجود نارضايتي در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي و تفکيک مديريت عالي آن از بدنه و مديران مياني، در کمال بي انصافي اتهامات عديده اي را متوجه مديريت دانشگاه نمايد.
حال آنکه ناگفته پيداست اين درخت تنومند که امروز سايه سارش پهنه ايران اسلامي را در بر گرفته است با مسئوليت، تدبير و تصميم گيري نه يک فرد و نه چند تن بلکه هزاران مدير فرهيخته و دانشگاهي نشو و نمو يافته است. لذا ايراد اتهام فساد و تخلف صرف نظر از جفايي که به يکي از مديران کارآمد، دلسوز و بي ادعاي نظام به شمار مي رود،                        بي گمان توهيني آشکار به اين جمع کثير تلقي شده و غيرقابل اغماض است.
اين بيانيه افزوده است: بازيگران                              بي تجربه اين سناريو، گاه با سوداي خام تفکيک ساختار مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي از بدنه آن، ژست منجي به خود گرفته و قيم مابانه نقش دايه مهربان تر از مادر را ايفا مي کنند و از سوي ديگر نابخردانه انگ "غيرقانوني بودن" را بر مديران خدوم و زحمتکش دانشگاه چسبانده و به خود جرات مي دهند تا ده ها هزار استاد، مدير و کارمندي که بار بيش از 50 درصد نظام آموزش عالي کشور را بدوش مي کشند، فاسد و متخلف بنامند.
به راستي ادعاي وجود مفسده و تخلف در سطوح گوناگون دانشگاه آزاد اسلامي در کدام مرجع و محکمه قانوني به اثبات رسيده است که اين روزها اينچنين غيرمسئولانه از طريق رسانه هايي که بعضا از محل بيت المال اداره           مي شوند، منتشر مي گردد؟
در اين بيانيه تاکيد شده است: چگونه                مي توان پايمال شدن حقوق صدها مدير ساعي و خدمتگزار دانشگاه آزاد اسلامي را در معرکه يک بازي رسواي سياسي شاهد بود و ساکت نشست؟
پرواضح است که هيچ سيستم عاري از نقص وجود ندارد و دانشگاه آزاد اسلامي نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست; بي گمان فعاليتي در اين وسعت و اندازه همانگونه که منشا خدمات زيادي بوده ممکن است متضمن نقايصي هم باشد، ليکن تخطئه و انکار                    ارزش ها و ايراد تهمت و افترا با تمرکز بر پاره اي نقائص بي گمان روشي مذموم و بدور از تقوا و انصاف است.  در پايان اين بيانيه آمده است:                              امضا کنندگان اين اطلاعيه که بعضا خود دانش آموخته مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي بوده و هم اکنون عهده دار تربيت قريب به يک و نيم ميليون جوان اين مرز و بوم هستند، در مقام افرادي مطلع و دردآشنا، به ضرس قاطع اعلام                       مي دارند غوغا سالاري، جنجال و  معرکه گيري اي که هم اکنون عليه دانشگاه آزاد اسلامي به راه افتاده است جز ايراد صدمه و لطمه به پيکره نظام آموزش عالي کشور و تضييع حقوق جمع کثيري از مديران اين عرصه و نگراني صدها فارغ التحصيل و دانشجوي اين دانشگاه و خانواده هاي ايشان حاصلي در پي نخواهد داشت و بدون شک گردانندگان اين هياهوي رسانه اي از تلاش مذبوحانه خود، جز سرافکندگي در پيشگاه مردم و مجرميت در برابر قانون طرفي نخواهند بست.


 زنگ آفرينش 

 با شماره تلفن        88909727
    آماده دريافت و انعکاس نظرات ، پيشنهادات و انتقادات    شما عزيزان ميباشد .

جوابيه روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب گيلان

در پاسخ به مطلب مطروحه از سوي آقاي سيد اکبر خوشحال با عنوان " گراني و نبود کنتور آب در گيلان " که در صفحه 3 روز چهارشنبه مورخ 87/02/11 چاپ و منتشر گرديد، به اطلاع همگان                            مي رساند :
-  نرخ واگذاري انشعاب آب مصوبه مجلس شوراي اسلامي و به صورت مقطوع اعمال مي گردد، بديهي است هر گونه دخل و تصرف در تعرفه حق انشعاب غير قانوني است .
- مدير عامل شرکت آب و فاضلاب گيلان روزهاي سه شنبه هر هفته را به ملاقات مردمي اختصاص داده است و علاوه بر آن چنانچه مراجعه کننده اي در جريان يک حادثه غير مترقبه و يا مشکلي که از حساسيت برخوردار باشد و ارباب رجوع نتواند تا هفته ديگر منتظر بمانند دفتر مدير عامل در اولين فرصت ، وقت ملاقات،  تعيين مي نمايد .
التفات روزنامه آفرينش نسبت به شرکت آب و فاضلاب مسبوق به سابقه است و از آنجايي که مطبوعات، زبان گوياي مردم تلقي مي گردند از اين روزنامه نسبت به انعکاس مشکلات و حسن دلسوزي قدرداني مي گردد .
آفرينش: ضمن تشکر از ارسال قسمتي از پاسخ مشکلات مردم، همان طور که در عنوان مطلب آمده بود، مشکل مطروحه، گراني و نبود کنتور آب بود که در جوابيه ارسالي به آن اشاره نشده بود. اميدواريم که تاکنون اين مشکل هم حل شده باشد .

از سوزاندن زباله ها جلوگيري شود

برخي از کارگران زحمتکش شهرداري هر روز صبح زود مشغول نظافت خيابان ها و معابر شهرمان هستند که به آنها خدا قوت و خسته نباشيد مي گوييم . اين عزيزان به خاطر جلوگيري از نقل و انتقال زباله ها،  اقدام به آتش زدن زباله هاي جمع آوري شده مي نمايند که هواي شهر را آلوده                                مي کند. از مسئولين شهرداري و محيط زيست در خواست  مي کنم ضمن آموزش به اين عزيزان، مانع از تکرار عمل آنها بشوند.
اسلامشهر - حسيني

مشکلات و کمبود هاي شهرک گلهاي اسلامشهر

از شهردار و اعضاي شوراي شهر اسلامي شهر اسلامشهر درخواست مي کنيم که به شهرک گلها سري بزنند و از نزديک مشکلات آنجا را مشاهده کنند. با وجود زمين با کاربري فضاي سبز حتي  يک سانتي متر در اين محل، فضاي سبز وجود ندارد. سال گذشته شهردار و رييس شوراي وقت در زميني، کلنگ احداث مسجد را به زمين زده و از آن زمان تاکنون فقط يک پرچم زده شده و بس.
وضعيت نظافت جوي هاي آب و جداول کنار خيابان و ... از ديگر مشکلات اين شهرک است . لطفا رسيدگي فرماييد البته قبل از اتمام دوره شوراي سوم شهر.
تعدادي از ساکنان شهرک گلها  -  اسلامشهر

افزايش تعرفه هاي پزشکي بدون ضابطه

علي رغم دستور موکد و بخشنامه هاي دولت در مورد عدم افزايش نرخ تعرفه ها، بعضي از پزشکان عمومي و متخصص در سال جديد حق ويزيت و خدمات پزشکي خود را به طور خودسرانه گران کرده اند و به نرخ هاي قانوني و مصوب توجهي ندارند. لذا ضروري است ضمن تذکر و اخطار لازم با آنها برخورد جدي و قانوني شود.
اصفهان - محمود بليغيان

راه آهن غرب به کجا رسيد

سالهاست که بحث راه آهن غرب کشور مطرح است و هر ساله هم در بودجه مورد نظر قرار                             مي گيرد اما اطلاع رساني کمتري در اين مورد شده و معلوم نيست آيا چنين طرحي اصلا وجود دارد يا خير؟ و اگر هست به کجا رسيده و چه مقدار از طرح اجرا شده است. حداقل اطلاع رساني شود .
همدان - رجبي

پاداش پايان خدمت ما چه مي شود؟

از بازنشستگان کشوري قبل از سال 1379 مي باشيم که پاداش پايان خدمت نگرفتيم. هم اکنون که در آمد کشورمان بالا رفته براي رفع اين تبعيض چند ساله، همتي کنيد و دين خود را به ما که عمري به اين کشور خدمت صادقانه داشتيم، ادا نماييد.
تهران - جمعي از بازنشستگان قبل از سال 1379 کشوري

بانک مرکزي از چاپ ايران چک 50 هزار توماني چه اهدافي دارد؟

شنيده شده است که بانک مرکزي زحمت کشيده اند ايران چک 50 هزار توماني به نام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران چاپ کرده اند و از روز چهارشنبه هم مي خواهند وارد چرخه بانکي کنند اين در شرايطي است که ديگر بانک هاي کشور در حال حاضر از 50 هزار توماني تا 500 هزار توماني به شکل ايران چک در هيچ بانکي براي عمليات بانکي استفاده نمي کنند.
مردم گيلان مي گويند بانک مرکزي از چاپ و توليد چنين پولي چه اهدافي را تعقيب مي کند و آيا اين روش حيف و ميل نيست؟ آيا اين همه هزينه ها براي چاپ چک پول آن هم از ايران چک که هيچ بانکي تحويل نمي گردد و بايد از بانک توليد کننده به بانکي ديگر تحويل شود و آن همه ايران چک امحا» شود.آيا اين همه هزينه و حيف ميل بيت المال دودش به چشم مردم نمي رود. آيا بهتر نيست به جاي اين بي توجهي ها، ارزش ريالي کشور را بالا ببرند و ارتقا دهند. بهر حال بايد   دست اندر کاران در پايتخت جوابگو باشند.
رشت - سيد اکبر خوشحال


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته