جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/04/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3092

مديرکل دفتر برنامه ريزي وزارت مسکن:
1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکي هستند

قائم مقام بانک مرکزي خبر داد:
برداشت از حساب ذخيره ارزي براي صفر شدن بدهي بانک ها


قيمت برق اصلاح مي شود


بازار سكه وارز


كوتاه و خواندني


  مديرکل دفتر برنامه ريزي وزارت مسکن:
 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکي هستند 

 مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي گفت: در حاضر 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکي هستند.
محمود جهاني در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر در کل کشور براي 17/5 ميليون خانوار موجود تنها 16 ميليون مسکن وجود دارد که بر اين اساس بيش از 1/5 ميليون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند. وي ادامه داد: هم اکنون شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني در کشور 1/1 است در حالي که اين ميزان در مناطق شهري 1/08 و در مناطق روستايي نيز 1/12 درصد است. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي افزود: دولت در راستاي جبران اين کمبودها و براي کنترل قيمت بازار طرح ساماندهي مسکن را در کشور اجرايي کرده و براي برنامه ريزي صحيح تر اين طرح مطالعاتي گسترده را در دستور کار قرار داده است.
جهاني با اشاره به اجراي طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در کشور و کليه استان ها عنوان کرد: براي استفاده بهينه از امکانات و شرايط موجود طرح مطالعاتي ساماندهي مسکن در تمامي استان ها اجرا شده و در مرحله پاياني تدوين قرار دارد. وي خاطرنشان کرد: در قالب اجراي اين طرح مطالعاتي، نحوه سياست ها و حمايت هاي بخش دولتي و افزايش سرمايه گذاري هاي بخش دولتي نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازي يادآور شد: توجه به مباحث کيفي مسکن، نحوه ساخت و ساز، استفاده از فن آوري هاي نوين و ترميم بافت هاي فرسوده از ديگر اهداف اجراي طرح مطالعاتي مسکن در کشور و ساير استان ها به شمار مي رود.
جهاني با اشاره به اهداف ترميم بافت هاي فرسوده در کشور گفت: ظرفيت سنجي در بخش بافت هاي فرسوده در کل کشور صورت گرفته و مساحت کل بافت هاي فرسوده مشخص و برنامه ريزي مناسب براي اجراي هر چه بهتر بازسازي اين مناطق انجام شده است.


  قائم مقام بانک مرکزي خبر داد:
 برداشت از حساب ذخيره ارزي براي صفر شدن بدهي بانک ها 

 قائم مقام بانک مرکزي با بررسي بخشي از مسائل مطرح در حوزه پولي و بانکي کشور مانند علل کاهش قدرت تسهيلات دهي بانک ها، روند کند جايگزيني ايران چک هاي بانک مرکزي و لايحه دولت در مورد افزايش سرمايه  بانک ها اظهار کرد که ميزان تسهيلات دهي بانک ها در ماه هاي آينده افزايش مي يابد.
دکتر حسين قضاوي در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل کند بودن ارائه تسهيلات در ماه هاي اخير اظهار کرد: در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانک هاي دولتي فراتر از 30 درصد بود، اين در حالي است که نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه اي کمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزوني نرخ رشد تسهيلات در طول اکثر ماه هاي سال گذشته تداوم داشت و همين مسئله شکاف قابل ملاحظه اي را ميان مانده تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و مانده سپرده هاي مردم به وجود آورده بود.
وي ادامه داد: از طرف ديگر در پايان سال 86 مشابه ايام پاياني چند سال اخير ميزان ايران چک ها و چک بانک هايي که به مردم اهدا کردند افزايش يافت و به عبارت ديگر مردم در ايام تعطيلات نوروزي ايران چک هاي زيادي گرفتند بنابراين حجم سپرده ها در بخش (ساير) يا به عبارات ديگر خالص چک هاي فروخته شده افزايش يافت، اما پس از ايام تعطيلات حدود 50 هزار ميليارد ريال از انواع چک پول ها، مردم به بانک ها بازگرداندند که پيامد آن کاهش حجم سپرده هاي موجود ناشي از فروش ايران چک نزد بانک ها بود.
بهتر شدن روند تسهيلات دهي در سه ماهه دوم
وي افزود: به دنبال بروز چنين وضعيتي در روزهاي پاياني سال خالص چک هاي فروخته شده به رقمي در حدود 136 هزار ميليارد ريال رسيد در حالي که در شرايط فعلي اين رقم در حدود            90 هزار ميليارد ريال است، بنابراين در سه ماه نخست سال جاري نرخ رشد سپرده ها در بانک هاي دولتي منفي بوده يعني مانده سپرده ها در پايان خردادماه در مقايسه با پايان اسفندماه سال گذشته کاهش داشته است. قائم مقام بانک مرکزي از اين مطالب چنين نتيجه گرفت که در اثر اين تراکنش ها از قدرت وام دهي بانک ها کاسته شده است و از سوي ديگر تعهداتي که بانک ها در سال گذشته برعهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتريان جديد تسهيلات خواهي خود را پاسخگو باشند. وي اظهار اميدواري کرد که در سه ماهه دوم سال جاري بانک ها به اتکاي منابعي که تجهيز مي کنند روند تسهيلات دهي مطلوب تري داشته باشند.
جزئيات برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره براي بانک ها
قائم مقام بانک مرکزي تصريح کرد: دولت اخيرا لايحه اي را تصويب کرد که متضمن اين است که بتواند از حساب ذخيره ارزي معادل 150 هزار ميليارد ريال برداشت کند و اين مبلغ را به دو منظور هزينه کند که در وهله اول آن اين بود که بدهي هاي خود را به بانک ها که رقمي حدود 65 هزار ميليارد ريال است، بپردازد.
وي اضافه کرد: دولت قصد دارد 85 هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانک هايي کند که قرار نيست در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند. بر اين اساس چنان که مجلس با اين لايحه به همين شکل موافقت کند از يک طرف بانک ها مي توانند بدهي خود را به بانک مرکزي بپردازند و همچنين با اتکا به منابع سرمايه اي و بخشي از بدهي هاي دولت که به بانک ها پرداخت مي شود ولي صرف تسويه  اضافه برداشت هايشان از بانک مرکزي نمي شود مي توانند تسهيلات ارائه کنند.


  قيمت برق اصلاح مي شود 

مديرعامل توانير يکي از بخش هايي را که دولت در طرح اصلاحات ساختاري و تحول اقتصادي مدنظر دارد، اصلاح قيمت هاي انرژي و يارانه هاي مرتبط با آن به خصوص در زمينه برق اعلام کرد.
محمدعلي وحدتي در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سئوال که آيا با اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه ها قيمت برق نيز افزايش مي يابد؟ گفت: هم اکنون بخش انرژي يارانه هاي سنگيني را به خود اختصاص داده که پرداخت آن در وضعيت نامناسبي صورت مي گيرد.مديرعامل توانير با اشاره به اينکه هم اکنون قيمت برق در سبد خانوار بسيار اندک است               اظهار داشت: به همين دليل است که خانوارهايي که برق بيشتري استفاده مي کنند يارانه بيشتري نيز دريافت مي کنند در صورتي که اگر هر کسي قرار باشد قيمت واقعي برق را بپردازد قطعا در شيوه هاي مصرف خود نيز تجديدنظر مي کند.اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطرنشان کرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي انتظار مي رود قيمت برق به صورت واقعي محاسبه شده و يارانه پرداختي دولت به دست افرادي رسد که واقعا مستحق دريافت يارانه هستند.مديرعامل توانير گفت: يکي از بخش هايي که دولت در طرح اصلاحات ساختاري و تحول اقتصادي مدنظر دارد اصلاح قيمت هاي انرژي و يارانه هاي مرتبط با آن است; برق نيز ازجمله مواردي است که بايد بر روي آن اصلاحات زيادي انجام گيرد و يارانه هاي آن به صورت مستقيم پرداخت شود.
مديرعامل توانير افزود: هم اکنون سهم بيشتري از اين يارانه ها صرف افرادي مي شود که از توانايي مالي مناسب برخوردار بوده و نيازي به دريافت يارانه از سوي دولت ندارند.                         در حالي که هدف دولت از پرداخت يارانه ها کمک به اقشار                  آسيب پذير است.وي تصريح کرد: اگر يارانه ها هدفمند شود ضمن اينکه از اتلاف انرژي جلوگيري مي کند بلکه منابع کشور           به صورت بهينه در اختيار مردم قرار گرفته و بين آنها تقسيم مي شود.


 بازار سكه وارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                           21200   تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                        237000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                      217000  تومان
                                                                                     
            نيم سکه بهار آزادي                                                                        10000 1  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                  56000  پتومان
 
دلا ر                                                                                                        925  تومان
  
يورو                                                                                                      1458   تومان


 كوتاه و خواندني  

جزئيات جديدتر از هدفمند کردن يارانه ها

رييس مرکز آمار ايران از چاپ 20 ميليون فرم شماره يک، چاپ 5 ميليون فرم شماره دو و آموزش                     200 ناظر استاني براي اجراي طرح جمع آوري اطلاعات هدفمند کردن يارانه ها به استان ها خبر داد و گفت: خط فقر در اواخر مردادماه سال جاري مشخص مي شود. محمد مدد در گفت وگو با مهر از چاپ 20 ميليون فرم براي اجراي طرح جمع آوري اطلاعات هدفمند کردن يارانه ها و ارسال آن به تمام استان ها خبر داد و گفت: اين در حالي است که حدود 5 ميليون فرم شماره دو نيز به چاپ رسيده است.
رييس مرکز آمار ايران از آموزش 200 ناظر استاني خبر داد و تصريح کرد: علاوه بر آن، حدود 240 نفر نيز آموزش هاي فني تر براي اين کار ديده اند و به استان ها اعزام شدند. وي افزود: تمام مدارسي که براي اجراي اين طرح تجهيز شده بودند در حال آماده شدن هستند و با پلاکاردهايي که نصب خواهند کرد، براي مردم قابل شناسايي مي  شوند. به گفته مدد مرکز آمار ايران اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار وزارت رفاه قرار مي دهد تا بر اين اساس بتوانند براي پرداخت ها و تنظيم حساب ها، اقدامات بعدي را انجام دهند.                به گزارش مهر، از اول مرداد ماه فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها مربوط به هدفمند کردن يارانه ها از طريق دفاتر پستي سراسر کشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.زمان دريافت پرسشنامه خانوارهاي يک، دو و سه نفره 12 تا 16 مرداد، خانوارهاي چهار نفره 17 تا 21 مرداد و خانوارهاي پنج نفره 22 تا 26 مرداد اعلام شده است. همچنين خانوارهاي شش نفره از 27 تا 31 مرداد، خانوارهاي هفت نفره از اول تا پنجم شهريور و تمام افرادي که نتوانسته اند در روزهاي مقرر پرسشنامه را تحويل دهند از ششم تا دهم شهريورماه مي توانند به ايستگاه هاي ياد شده مراجعه و پرسشنامه خود را تحويل دهند.

رونمايي از کارت سفرپاسارگاد

طي آيين رسمي و در جوار مرقد امام رضا (ع)، کارت سفر بانک پاسارگاد رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، در اين مراسم که با حضور مديران ارشد بانک، جمع زيادي از اعضاي گروه مالي پاسارگاد و نيز تعدادي از مسئولان محلي برگزار شد، از کارت سفرپاسارگاد رونمايي شد. کارت سفر پاسارگاد محصولي ديگر از مجموعه کارت هاي اعتباري ويژه پاسارگاد است که به منظور رفاه حال و درخواست مشتريان گرامي تهيه شده است. اين کارت اعتباري قادر است هزينه هاي مربوط به تهيه بليط سفر (هوايي، دريايي و زميني)، هزينه هاي اقامتي، غذا، بازديد از مراکز گردشگري، تفريحي، و خريد را پوشش دهد. همچنين به منظور ارايه خدمات مطلوب  دارندگان کارت سفر پاسارگاد در هتل ها، آژانس هاي مسافرتي، و مراکز تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شامل تسهيلات و تخفيف هايي خواهند شد.

نماينده بجنورد:
قدرت خريد کارمندان به نصف کاهش يافته است

قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان و کارمندان دولت کامل اجرا نشده است
نماينده مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان و کارمندان دولت به طور کامل اجرا نشده است. به گزارش ايسنا، موسي الرضا ثروتي با بيان اين مطلب،افزود: قانون مديريت خدمات کشوري از سال گذشته براي بازنشستگان و کارمندان دولت لازم الاجرا است و در بند 24 ماده واحده بودجه سال 87 تصويب شد که دولت منحصرا بايد از طريق همين قانون حقوق و مزاياي کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند. وي گفت: در اين زمينه براي بخشي از افرايش ضريب سنواتي کارمندان دولت 9 هزار ميليارد ريال و براي بخشي از افزايش ضريب سنواتي بازنشستگان هفت هزار و 400 ميليارد ريال بودجه گذاشته شده است. وي ادامه داد: در ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري آورده شد که افزايش سنواتي حداقل بايد برابر تورم باشد و تورمي که بانک مرکزي اعلام کرده 18/4 درصد است که دولت بايد به همين ميزان حداقل افزايش ساليانه براي کارمندان دولت داشته باشند، در حالي که دولت براي افزايش حقوق ميانگين 12 درصد اعلام کرده و براي حقوق هاي مختلف کارمندان حالت پلکاني با فاصله کم را اعمال کرده است. ثروتي افزود: دولت مي گويد مجلس در قانون يکسال براي نوشتن آيين نامه اجرايي مهلت داده و اين مدت زمان از آذرماه 86 تا آذرماه 87 است که بايد مابه التفاوت اين زمان را پرداخت کند. وي بيان کرد: به رييس مجلس تذکر داده شد که قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان و کارمندان دولت کامل اجرا نشده است و اگر مصوبه دولت اصلاح يا ابطال نشود کارمندان دولت مجبور هستند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند و مصوبه دولت ابطال خواهد شد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قدرت خريد کارمندان و بازنشستگان به نصف تقليل يافته افزود: تورم خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بنا به اعلام بانک مرکزي 26/5 درصد و ميانگين تورم در ابتداي امسال 18/4 است و وقتي 10 درصد حقوق کارمندان افزايش داده مي شود يعني 10 درصد نسبت به سال قبل قدرت خريد آنها پايين آمده است.

فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار به مساجد نمي رود

به دستور رييس جمهور، نياز به تاييد فرم جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در مساجد نخواهد بود. به گزارش شبکه خبر، ستاد اطلاع رساني طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار کشور افزود: به دستور رييس جمهوري، براي رفاه حال شهروندان و جلوگيري از هرگونه اتلاف وقت، اين بخش از طرح حذف مي شود و شهروندان پس از تکميل پرسشنامه ها مي توانند، به ايستگاه هاي تعيين شده (مدارس) که نشاني آنها اعلام خواهد شد مراجعه و با ارائه مدارک، فرم خود را تحويل دهند. پيش تر قرار بود، اين پرسشنامه ها پس از تکميل اطلاعات، توسط سرپرست خانوار و قبل از ورود به ايستگاه ها به تاييد مسجد محل برسد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته