جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/05/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3097


غير رسمي


سرمقاله

آقازاده پس ازديدارغيرمنتظره با البرادعي مطرح کرد;
اميد به تفاهم جامع ايران و قدرت ها


لاوروف:نبايد براي ايران مهلت تعيين کرد

آيت ا... هاشمي رفسنجاني :
اولتيماتوم به ايران بي معناست


احمدي نژاد:در حال نبرد با دشمنان درجبهه اقتصادي هستيم


محسن رضايي:تعامل دوملت ايران و آمريکا به نفع دو کشوراست


اعلام آمادگي سيد مهدي هاشمي براي وزيري وزارت کشور


توقيف "همشهري عصر" تکذيب شد


ميز خبر


كوتاه از سياست


 غير رسمي  

  تل آويو: همه گزينه ها برروي ميزاست
شنيديم که رييس ستاد مشترک ارتش رژيم صهيونيستي در ديدار با مقامات پنتاگون گفت که رژيم صهيونيستي و آمريکا بايد براي توسل به زور عليه برنامه  هسته  اي ايران در صورت شکست ديپلماسي آماده باشند. به گزارش ايسنا به نقل ازشبکه خبري بلومبرگ، ژنرال گبي اشکنازي در سفر به واشنگتن با مقامات آمريکايي ديدار و گفت وگو کرد. وي در گفت وگويي با راديو رژيم صهيونيستي گفت: آمريکايي ها و ما متوجه هستيم که همه گزينه ها بايد آماده باشد. او افزود: هيچ ترديدي وجود ندارد که ديپلماسي بايد در اولويت قرار داشته باشد.
 شرط شيخ الازهربراي سفر به تهران
گفته مي شود که شيخ الازهر اعلام کرد، در صورتي به تهران سفر مي کند که نام و تصاوير مربوط به قاتل انور السادات، رييس جمهور فقيد مصر از خيابان هاي تهران جمع آوري شود. به گزارش ايسنا  به نقل از روزنامه  الراي العام ،چاپ کويت ، محمد سيد طنطاوي، شيخ الازهر در ديدار با يکي از مسوولان دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره بر چنين امري تاکيد کرده است. اين مسوولان ايراني نيز با تاکيد بر اين که روابط تهران - قاهره از ساخت فيلمي که از سوي يک موسسه غيردولتي ساخته شده، تاثير نمي پذيرد، اظهار کرد: فيلم ترور فرعون فيلم مستندي است که از سوي يک موسسه خصوصي ساخته شده و موضع رسمي تهران را بيان نمي کند.
 تکرار ادعاهاي بولتون عليه ايران
آخرين شنيده اينکه جان بولتون سياستمدار تندرو و جنگ طلب آمريکايي همچون گذشته به سياستهاي اعمال شده از سوي دولت آمريکا در قبال ايران انتقاد داشته و مدعي است حمله به ايران تنها گزينه مناسب در برابر کشور ماست.  به گزارش آفتاب، بولتون درمقاله اي که هفته گذشته در "وال استريت ژورنال"،منتشر شد، با اشاره به آزمايش موشکي ايران در رزمايش پيامبراعظم(ص)3 چنين اظهارات خصمانه اي را عليه تهران مطرح کرده است.


 سرمقاله 

واقعيت هاي مسکن

بخش زمين و مسکن از جمله بخشهاي اصلي اقتصاد کشور است. معمولا رشد اقتصادي در بخش مسکن باعث رشد ساير بخشها شده و رکود در اين بخش نيز مقدمه اي براي رکود بخشهاي ديگر است.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت و معدن، مسکن تاثير مستقيمي در توليد ناخالص ملي داشته و در حدود 25 درصد توليد ناخالص ملي و به تبع آن رشد اقتصادي به آن وابسته است.تقاضاي سالانه بيش از يک ميليوني مسکن در کشورمان براي واحدهاي مسکوني نوساز در حالي است که ميزان عرضه کمتر از اين ميزان بوده و اين امر موجب شده تا شکاف عرضه و تقاضا بر اثر رشد شتابان جمعيت در دهه هاي 60 و70 و نبود برنامه ريزي مناسب براي جلوگيري از بروز آن، شکل گيرد.در سه سال اخير با وجود رکود در بازارهاي جانشين همچون بازار سهام، طلا و ارز، رشد نقدينگي به تدريج راه خود را در بازار مسکن يافت و انفجار در حجم نقدينگي به انفجار بزرگ تري در قيمت مسکن انجاميد. قيمت مسکن د رحال حاضر  نشان مي دهد که اين بازار همواره داراي يک حرکت پلکاني بوده که پس از مدتي رشد، دوباره در رکود چندساله خود فرو مي رود. اکنون علائم قيمتي حاکي از آن است که بازار پس از رسيدن به پيک هاي قيمتي خود در سراشيبي سقوط فرو رفته و مي رود که در چند سال آينده به خواب رکود فرو رود.
اگرچه کاهش اندک قيمت بايد براي جهت تقاضا خبر خوشايندي محسوب شود ولي به نظر مي رسد در ماه  هاي اخير قيمت ها آنچنان بالا رفته که با قدرت خريد مصرف کنندگان فاصله اي شگرف دارد.
برنامه هاي دولت براي اعمال ماليات بر معاملات مسکن و رونق موقتي بورس از جمله دلايلي است که به سراشيبي قيمت ها کمک کرده و قيمت مسکن بين 15 تا 25 درصد کاهش يافته است.
بر مبناي قانون اساسي دولت موظف به کنترل چنين انگيزه هايي در بازار است.هدف دولت با کنترل بازار زمين و مسکن و اتخاذ سياستهاي مناسب، هدايت سرمايه ها به سمت توليد و عرضه مسکن و جلوگيري از                                    بي ثباتي و افزايش قيمت ناشي از فعاليتهاي سوداگرانه در بازار زمين و مسکن است.در دليل اين موضوع بايد گفت، ناهمگن بودن، غيرقابل جانشين و غيرقابل تجارت بودن زمين و مسکن به همراه نبود جريان کامل اطلاعات در اين بازار، تاثيرات بروني و متقابل اين بازار با بازارهاي موازي، محدود بودن منابع زمين و مانند آن، همه و همه منجر به اين شده است که اين بازار همواره به شدت تحت تاثير تقاضاهاي سوداگرانه باشد.تجربه جهاني مهمترين ابزاري که دولتها براي اين منظور از آن بهره جسته اند، ابزار مالياتي به  همين منظور افزايش هزينه تقاضاهاي سوداگرانه است. ولي نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسکن در شرايط کنوني کشور از يک سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به علت نبود زيرساختهاي مناسب نظير بانکهاي اطلاعاتي دچار مشکل است.
بسياري از کارشناسان معتقدند که سياست مالياتي مي تواند سدي در مقابل رشد قيمت مسکن باشد، ولي بر اساس تجربه مي توان گفت شايد قيمت مسکن در يک دوره ثابت بماند، ولي قيمت ملک کاهش نخواهد يافت، چراکه بهاي ملک از سياستگذاريهاي کلان اقتصادي نشات مي گيرد و تحت تاثير اتفاقات ناگهاني نزول نمي يابد. ارائه سياست هاي مالياتي در مسکن باعث کاهش خريد و فروش سوداگران مي شود، که اين در جاي خود قابل تحسين است، ولي عدم خريد و فروش در زمينه مسکن باعث نقدينگي در جامعه و خود عاملي براي تورم محسوب مي شود.آنچه متاسفانه به آن توجه نشده اين نکته است که بخش مسکن بيش از آنکه تحت تاثير سياستگذاريهاي درون حوزه اي باشد از تحولات اقتصاد کلان اثر مي پذيرد. بنابراين نمي توان تنها با سياستگذاريهاي کوتاه مدت به دنبال ايجاد زمينه هاي کاهش قيمت ملک بود.تجربه نشان داده است که دولت در بخش مسکن تنها مي تواند در حدود 3 تا 5 درصد اثرگذار باشد. بنابراين دولت با کنترل تورم و کند کردن رشد آن مي تواند از افزايش کاذب قيمت مسکن جلوگيري و رشد آن را کندتر کند.
يکي از راه هايي که دولت مي تواند در کاهش تورم و بويژه مسکن مفيد واقع شود، منتقل کردن نقدينگي به حوزه هاي توليدي و صنعتي است که اين موضوع به مرور زمان تورم حاصل از مسکن را کاهش مي دهد. بنابراين دولت مي تواند با هدايت و مديريت علمي و نه دستوري نقدينگي به سمت توليد پيش برده با ايجاد بسترهاي مناسب در حوزه هاي توليدي  اين نقش را به خوبي ايفا کند.
در اجراي سياست هايي در حوزه مسکن، يکي از جدي ترين نگرانيها درخصوص سياستهاي جديد، توجه به بخش عرضه -توليد و ساخت - و ناديده گرفتن و تقاضا است که عملياتي شدن اين طرح باعث کاهش ساخت و ساز، و در نيتجه باعث افزايش تقاضا و عرضه کمتر مي شود که به نوبه خود باعث افزايش دوباره قميت مسکن خواهد شد.اين نگاه و جهت گيري هرچند در کوتاه مدت مي تواند باعث توقف افزايش قيمت زمين و مسکن شود اما هيچ تضميني براي آينده به همراه ندارد چرا که زنجيره از توليد تا مصرف هر کالاي اقتصادي به ويژه  مسکن که قابل واردات هم نيست، اين پديده وقتي ملموس تر خواهد شد که به دليل کم بازده بودن فعاليتها در ساير بخشهاي اقتصادي امکان انباشت سرمايه در بخش مسکن و بروز پديده انتظار تورمي وجود دارد. در چنين شرايطي امکان احتکار مسکن و نگهداشت واحدهاي ساخته شده وجود دارد، با توجه به اين شرايط به نظر مي رسد با اجراي سياست هاي مالياتي بايد بخشي از ساخت و ساز را خود دولت به عهده بگيرد تا تعادل بين عرضه و تقاضا حاصل گردد.اقتصاد مسکن در ايران نيازمند تعريف علمي و جامع با در نظر گرفتن نيازهاي جمعيت شناختي و جامعه شناختي است و تعادل آماري در عرضه و تقاضا به معناي پاسخ دادن به نياز مسکن شهروندان نخواهد بود.
به هرحال اصلاح بازار مسکن و اتخاذ سياستهاي مناسب و علمي از عوامل اصلي  کاهش قيمت زمين است تا دوباره با سير صعودي قيمت هاي مسکن مواجه نشويم.


 آقازاده پس ازديدارغيرمنتظره با البرادعي مطرح کرد;
 اميد به تفاهم جامع ايران و قدرت ها 

گروه سياسي: رئيس سازمان انرژي اتمي پس از ديدار با مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت وگوهايش را با وي فراگير، مثبت و سازنده توصيف کرد و گفت: تمامي هيات هاي شرکت کننده در کنفرانس روز شنبه گذشته در ژنو به انجام پيشنهادات غرب و ايران در يک سند کاري مشترک در مرحله بعدي ابراز تمايل کردند. وي همچنين پس از ديدار با البرادعي، نسبت به شروع دور تازه مذاکرات درباره پرونده هسته اي ايران و تفاهم جامع با قدرت هاي بزرگ اظهار اميدواري کرده است. رضا آقازاده که روز چهارشنبه در سفري غيرمنتظره به وين رفته بود، روز پنج شنبه با محمد البرادعي در مقرر آژانس بين المللي انرژي ديدار و درباره مسايل پادماني بين دوطرف و مذاکرات ژنو بحث و تبادل نظر کرد.به گزارش ايسنا، رييس سازمان انرژي اتمي پس از اين ديدار در گفت وگو با خبرگزاري ايتاليا (آکي)، اظهارکرد: بررسي هاي فراگيري با محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره واقعيت همکاري بين تهران و آژانس در ماه گذشته و ارزيابي هايي از نشست ژنو که با حضور ديپلمات آمريکايي برگزار شد، داشته است. وي با بيان اين که البرادعي را در جريان موضع ايران در قبال تحولات اخير قرار داده است، مرحله کنوني از مذاکرات را مثبت ارزيابي کرد و ادامه داد که اين مرحله با همکاري ايران و آژانس متمايز است. آقازاده افزود: با مديرآژانس بين المللي انرژي اتمي اقدامات لازم براي فعال کردن همکاري ها بين آژانس و ايران را در مرحله آينده مورد بررسي قرار داده است. وي تصريح کرد: ديدگاه هاي طرفين درباره مثبت و سازنده بودن مرحله فعلي نزديک هم بوده است، به ويژه بعد از آن که تمامي مسائل مبهم در برنامه هسته  اي ايران حل و فصل شد. رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان با اشاره به اين که مساله مطالعات ادعايي در جدول کار اين ديدار نبوده است، گفت: همان طور که بارها گفتيم اين مساله خارج از چارچوب مذاکرات ايران و آژانس يا ايران و کشورهاي ديگر است چرا که براساس اطلاعات جعلي است. او در ادامه نسبت به همکاري ايران با آژانس براي حل و فصل هر گونه مسائل مربوط به اطلاعات ادعايي البته در صورتي که براي آينده امري ضروري باشد، اعلام آمادگي کرد و درباره گام هاي بعدي نيز افزود: دوست دارم درابتدا تاکيد کنم که سعيد جليلي، رييس هيات ايراني در ژنو به رييسان تمامي هيات هاي حاضر از جمله ويليام برنز، نماينده آمريکا، سند ايران (pepar non) را در پاسخ به بسته پيشنهادي خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران تقديم کرد که البته به نظر مي رسد اعضاي شرکت کننده در نشست ژنو به وقت بيش تري براي بررسي پيشنهادات فراگير ايران نياز داشته باشند. رضا آقازاده همچنين روز پنج شنبه پس از ديدار با محمد البرادعي، در يک کنفرانس خبري با بيان اينکه" روابط ايران با آژانس به حالت عادي برگشته است"با اشاره به ملاقاتش با مديرکل آژانس، گفت:"  در اين ديدار بر روابط دو جانبه با آژانس در مقطع فعلي مروري داشتيم و براي ادامه همکاري ها در قالب مقررات موجود تبادل نظر کرديم." معاون رييس جمهور افزود:"  در اين ديدار، دو طرف تاکيد داشتيم که با حل موضوعات گذشته و ورود به روند عادي، همکاري ها از فضايي خوب برخوردار شده است." وي در پاسخ به سوالي درباره اين که آيا موضوع ايران در نشست آينده شوراي حکام عادي خواهد بود، گفت:" درحال حاضر همکاري ايران با آژانس روند عادي خود را طي مي کند و بحث "مطالعات ادعايي" خارج از وظيفه آژانس به اين سازمان محول شده است و اگر ضرورتي باشد که در آينده به نکاتي توجه شود، اين کار انجام مي شود." آقازاده در پاسخ به خبرنگاري که از وي پرسيد، نظر شما درباره موضوع "فريز در برابر فريز" (يا همان تعليق دربرابرتعليق)که در مذاکرات ژنو مطرح شده است، چيست؟ گفت:" در اين مذاکرات موضوعات زيادي مطرح شده، ازجمله "فريز" اما اين موضوع براي رسانه ها جذابيت بيشتري داشته و به همين دليل برجسته شده است." رييس سازمان انرژي اتمي ايران تصريح کرد:" طرفين احساس مي کنند وارد مرحله جديدي از مذاکرات شده اند که نياز به تعهدات جمعي دارد و موضوعات مطرح شده در بسته هاي ايران و 1+5 از اهميت زيادي برخوردارند و اگر مذاکرات شروع شود به مسايل مهمي مثل خاورميانه، لبنان، افغانستان و عراق و موضوعات ديگر از جمله انرژي و افزايش قيمت نفت که مورد توجه جهان است، پرداخته خواهد شد." آقازاده گفت:" فکر مي کنم دو طرف پيام هاي يکديگر را دريافت کرده اند و توجه لازم را نيز به آن دارند و اميدواريم که مذاکرات در قالبي کاملا متعهدانه آغاز شود." براساس گزارش واحد مرکزي خبر،رييس سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به اين سوال که برخي ايران را عامل افزايش قيمت نفت مي دانند با بيان اين که "من دوازده سال وزير نفت بودم و متخصص مسايل نفت هستم"، اظهار داشت:" اين نوع روند افزايش قيمت نفت کمکي به توسعه کشورها و به ويژه توسعه کشورهاي در حال توسعه نمي کند. افزايش قيمت نفت کمکي به کشورهاي توليد کننده نفت هم نمي کند، زيرا روند غير متعارف قيمت ها شرايط جهاني را براي سرمايه گذاري مشکل مي کند و با اين ملاحظات است که موضوع قيمت نفت را يکي از تعهدات هفت کشور مي دانيم." ايران و نمايندگان کشورهاي 1+5 به همراه خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا 29 تيرماه در ژنو با يکديگر گفت وگو کردند. طرفين در اين گفت وگوها که نماينده آمريکا نيز در آن حضور داشت بر ادامه اين مسير توافق کردند. هم چنين، ايران و آژانس در آخرين مذاکراتشان مسايل باقي مانده در مناقشه هسته  اي ايران (مداليته) را حل و فصل کردند; با اين حال برخي کشورها با محوريت آمريکا هم چنان با طرح برخي ادعاها سعي بر بازگذاشتن پرونده هسته  اي صلح آميز کشورمان دارند.


 لاوروف:نبايد براي ايران مهلت تعيين کرد 

گروه سياسي: وزير امور خارجه روسيه با اشاره به مذاکره ايران با گروه 1+5 در ژنو سوئيس مخالفت خود را با تعيين مهلت زماني براي پاسخگويي ايران به بسته پيشتنهادي غرب اعلام و تاکيد کرد نبايد براي اين کار مهلت زماني تعيين کرد.به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري روسي اينترفکس، "سرگي لاوروف" که روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشيه نشست وزراي خارجه کشورهاي جنوب شرق آسيا (آسه آن) در سنگاپور سخن مي گفت، خاطرنشان ساخت: نبايد هيچ محدوديت زماني ساختگي که از نوع کلمات "فردا"، "هيچ وقت" يا "تمديد زماني نامعلوم" باشد براي مذاکره با تهران در نظر گرفته شود.لاوروف افزود: درخصوص تعيين مهلت  زماني که برخي از طرف هاي مذاکره دوست دارند آن را بر ايران تحميل کنند و شايد هدف آنها تحريک طرف مقابل به انجام دادن کاري باشد، معتقدم سخنان آنان بايد واقع گرايانه باشد.وزير امور خارجه روسيه تاکيد کرد: همه طرف هاي درگير در مذاکرات، معناي مشکلات و پيچيدگي هاي مذاکره را به خوبي مي فهمند; همچنانکه مهلت هاي منطقي را براي پاسخگويي ايران به پيشنهاد هاي عملي و فراگير درک مي کنند.وزير امور خارجه روسيه در عين حال اظهاراميدواري کرد که تهران به بسته مشوق هاي پنج عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان واکنش مثبتي از خود نشان دهد. در همين راستا خبرگزاري نووستي روسي هم گزارش داد; آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتي پيش از مرخصي تابستاني خود اعلام کرد که اگر روسيه و چين همبستگي نشان داده و در مطالبات از تهران قاطعيت نشان دهند، اين مساله را مي توان به طريق ديپلماتيک حل کرد. صدر اعظم آلمان افزود: با توجه به اينکه اکنون سيگنالهاي گوناگوني دريافت مي کنيم اگر ايران همکاري نکند تحريم هاي شديدتر اعمال خواهيم کرد و ما بر روي اين حساب مي کنيم و نه چيز ديگر.مرکل در رابطه با وجود شکافها و اختلافات در گروه 1+5 گفت: اکنون کشوري وجود ندارد که بتواند به تنهايي مشکلي بزرگ را حل کند و همه چيز بستگي به همکاري موفقيت آميز با يکديگر دارد. مذاکرات اخير ايران با گروه 1+5 با حضور "سعيد جليلي" دبير شوراي عالي امنيت ملي ، خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده هاي آمريکا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان 28 تيرماه در ژنو سوئيس برگزار شد.در حالي که "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و جليلي روز شنبه گذشته در کنفرانس خبري مشترک پس از جلسه مذکور، مذاکره را بسيار سازنده و جو آن را مثبت خواندند و اعلام کردند طرف هاي مذاکره، توافق کردند مذاکره طي دو هفته آينده ادامه يابد، رسانه هاي غربي با جو سازي منفي، از اين امر به نام مهلت دو هفته اي به تهران ياد و اعلام کردند تهران دو هفته وقت دارد تا به بسته پيشنهادي1+5   پاسخ بدهد.


  آيت ا... هاشمي رفسنجاني :
 اولتيماتوم به ايران بي معناست 

 گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از رويکرد برخي کشورهاي غربي در تعيين ضرب الاجل براي ايران در مذاکرات هسته اي انتقاد کرد و گفت : بهانه گيري نکنيد تا عقلاي قوم بنشينند و حرف بزنند و ضمن حل مسائل منطقه از ارعاب و تهديد خالي شود. به گزارش مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني، خطيب نماز جمعه تهران در تحليل جديدترين تحولات مربوط به مسئله هسته اي کشورمان اظهار داشت: امروز مسئله طولاني بحث هسته اي ايران به نمايشگاهي از مظلوميت ايران و زورگويي قدرتهاي غربي تبديل شده که در راه احقاق حقي مسلم، روشن و امضا شده که ملت ايران با امضاي قرارداد بين اللملي آژانس بدون کمک هيچ دولتي توانسته به آن دست يابد مزاحمت، تهديد و ارعاب ايجاد مي کنند. وي با ابراز تاسف از رويکرد برخي طرفهاي تندرو جهت اعمال فشارهاي رواني بر اين موضوع به محض بهبود کلي شرايط مذاکرات هسته اي، خطاب به کشورهاي غربي گفت: بالاخره ايران پذيرفت، پيشنهاد داد و مذاکرات شروع شد اما تا دنيا خواست نفس راحتي بکشد حرفهاي تند و افراطي و شروع شد. اين رفتارها نشان مي دهد جرياناتي هستند که آرامش منطقه را بر نمي تابند.رئيس مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از موضع کشورهاي غربي درگير با مسئله هسته اي ايران جهت تحميل اولتيماتوم به کشورمان، افزود: اگر قرار شده مذاکره شود ديگر اولتيماتوم چيست؟ ايران آماده است حرف بزند. اهداف مذاکرات هم روشن است. شما مي گوييد استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق ايران و ديگر کشورها مي دانيد و البته غير از اين هم نمي توانيد چيزي بگوييد. از طرفي نسبت به احتمال انحراف به فعاليتهاي غير صلح آميز از سوي ايران ابراز نگراني مي کنيد که ما هم اعلام مي کنيم که اصلا بنا نداريم دنبال اين مسائل برويم.آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به سوابق جمهوري اسلامي ايران در عدم بهره برداري از تسليحات کشتار جمعي در جريان جنگ تحميلي هشت ساله و همچنين اصول نظام اسلامي، ادامه داد : گذشته ما هم عدم حرکت به سمت چنين رفتارهايي را ثابت کرده است. علاوه بر اين، رافت اسلامي و احترام به مردم که از مبناني نظام اسلامي ماست اجازه چنين اقداماتي را به ما نمي دهد. ما چگونه ممکن است از سلاحي استفاده کنيم که خشک و تر را با هم مي سوزاند؟ اخلاق و احترام به مردم جزو مباني اصلي نظام ماست که بر مبناي آن کشور اداره مي شود.وي تحرکات جنگ طلبانه آمريکا و رژيم صهيونيستي در منطقه را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: در چنين شرايطي با برگزاري مانور و حرف زدن از راه دور مسائل حل نمي شود. بهانه گيري نکنيد و با صبر و حوصله عقلاي قوم بنشينند و حرف بزنند تا مسائل حل شود و از اين رهگذر منطقه ما از ارعاب و تهديد خالي شود.خطيب نماز جمعه تهران در تحليل آخرين تحولات جاري در  خاورميانه نيز اظهار داشت: متاسفانه هنوز در عراق و افغانستان مشکلات واقعي وجود دارد. در افغانستان هدف اعلام شده مبارزه با تروريسم و موارد مخدر اصلا عملي نشده و تروريسم الان قويتر از دوران پيش از اشغال است. از سوي ديگر و به رغم حضور قدرت بزرگي چون ناتو خودشان اذعان دارند که مسائل مربوط به مواد مخدر هم بيشتر شده است. در واقع مسئوليت تقويت اين کانون فساد در منطقه بر دوش ناتو و آمريکاييهاست.آيت الله هاشمي رفسنجاني در خصوص مسائل عراق نيز گفت : الحمدالله شاهديم که اخيرا از خشونتها در عراق کاسته شده اما آمريکاييها هنوز در فکر ايجاد پايگاه و جايگاه طولاني براي خود در اين کشور هستند. حقيقت اين است که هدف اصلي آنها از ابتدا ايجاد پايگاهي طولاني مدت در اين نقطه حساس جهان است که به گفته خودشان منافعي حياتي را نيز برايشان در بر دارد.رئيس مجلس خبرگان رهبري يادآور شد: به هر حال امروز مشاجره بر سر قرارداد امنيتي عراق و آمريکا در اين کشور در جريان است که اميدوارم با هوشياري علما، دولتمردان و مردم عراق اين اتفاق شوم نيفتد و آمريکاييها نتوانند اجازه حضور طولاني خود در عراق را از دولتمردان اين کشور بگيرند. وي از وضعيت کنوني در فلسطين و لبنان نيز ابراز خرسندي کرد و افزود: به حمدالله در لبنان و فلسطيني کمي وضع تند و خطرناک سابق آرامش يافته اما اين شرايط به پاسداراي و محافظت احتياج دارد. ما از مسئولان فلسطيني که امروز اختلافات داخليشان کمي کاسته شده و از مقامات لبناني که سرانجام دولتي را تشکيل دادند مي خواهيم که اين فضاي نسبتا آرام را بهتر کرده و بهانه ها را از دشمنان شان بگيرند.خطيب نماز جمعه تهران تاکيد کرد: البته حق مردم فلسطين در مقابل رژپم غاصب صهيونيستي چيزي نيست که کسي از آن بگذرد. گروه هاي داخلي در فلسطين بايد خودشان صميمي و همدل باشند و با اختلافات بي جهت به دشمنان ميدان ندهند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سالروز شروع نماز جمعه در ايران اين اتفاق را رويدادي بسيار با ارزش در کشورمان دانست و گفت : در تمام اين 30 سال و در صحنه هاي نماز جمعه در تمام شهرها آثار مبارک اين واقعه سياسي - عبادي به وضوح مشهود است.هاشمي رفسنجاني همچنين تعبيه نماز جمعه در عبادات اسلامي را از معجزات قانونگذاري دين مبين اسلام دانست و اظهار داشت: يکي از برکات برگزاري نماز جمعه نمايش عظمت امت اسلامي است و بدون شک اگر آداب و اصول مستحب مربوط به اين فريضه را نيز مراعات کنيم نماز جمعه کارآيي بسياري برايمان خواهد داشت.وي نماز جمعه را از زمنيه هاي مهم حفاظت از امت اسلامي و حضور آنها در صحنه عنوان کرد و يادآور شد: البته لازمه تحقق چنين وضعيتي انجام واقعي اين فريضه با تمام شرايط آن است; بر اين مبنا خطيب نماز جمعه بايد به مسائل روز توجه داشته و نمازگزاران نيز حالات عبادي خود را حفظ کنند.خطيب نماز جمعه تهران با تاکيد بر اهميت اداره صحيح نماز جمعه، افزود : در صورت تحقق تمام شروط مذکور نماز جمعه به بهترين وسيله جهت مقابله با دشمنان مبدل خواهد شد، کما اينکه در دوران اول انقلاب دانشگاه تهران که به کانون فتنه ها تبديل شده بود را متحول ساخت.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي ايران در انتخاب آيت الله طالقاني به عنوان نخستين خطيب نماز جمعه تهران را اقدامي هوشمندانه و موثر جهت حضور تمام اقشار جامعه اسلامي در اين فريضه عبادي - سياسي خواند و ادامه داد: اين اقدام حضرت امام (ره) به واقع مظهر وحدت در جامعه بود چرا که وقتي آيت الله طالقاني آمدند تقريبا تمام گروه هاي مسلمان جامعه که نماز مي خواندند براي خود جايي در نماز جمعه مشاهده کردند.هاشمي رفسنجاني همچنين گفت: الحمدالله بعد از رحلت ايشان هم همين موقعيت براي نماز جمعه تا حدودي محفوظ شده است. بايد نماز جمعه را به گونه اي اداره کنيم که تمام جريانان وفادار به انقلاب براي خود در آن جايي ببينند و احساس نکنند که از اين تريبون مقدس عليه آنها استفاده مي شود. بايد از نماز جمعه به نفع کل و مجموعه نظام استفاده کنيم که اين مسئله تا حدود زيادي در حال اجراست.وي با اعلام اينکه به زودي مصلاي تهران براي برگزاري نمازهاي جمعه آماده خواهد شد، افزود: اين مجموعه کم کم در حال آماده سازي است و ستاد نماز جمعه نيز در حال آماده سازي خود براي برگزاري نماز جمعه در آن مکان است. البته مسئولان يکبار در اين خصوص قولهايي دادند که عملي نشد ولي اين بار ديگر بايد به وعده خود عمل کنند تا رفت و آمد به نماز جمعه بهتر از امروز شود.


 احمدي نژاد:در حال نبرد با دشمنان درجبهه اقتصادي هستيم  

 گروه سياسي: محمود احمدي نژاد گفت: دولت امروز نه تنها در جبهه سياسي و فرهنگي بلکه در جبهه اقتصادي نيز در حال نبرد سنگين با دشمنان و دنباله هاي داخلي آنان است. به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، احمدي نژاد درآخرين روز سفر استاني خود به کهگيلويه و بويراحمد در ديدار علما، روحانيون و طلاب اين استان با اشاره به اقدامات و فعاليتهاي دولت در عرصه هاي اقتصادي، گفت: دشمنان و برخي عمال داخلي آن از دو سال قبل، همه توان خود را به خصوص در مسايل اقتصادي متمرکز کرده اند تا به زعم خود، دولت و انقلاب و مردم ايران را کنار بزنند اما يقينا اين خيال خامي است که در سر مي پرورانند. رئيس جمهور خاطرنشان کرد: به فضل الهي انقلاب اسلامي بر همه آنها غلبه و همه توطئه ها را دفع خواهد کرد چرا که موج انقلاب اسلامي بسيار قويتر از آن است که با برخي بازيها متوقف شود، البته ممکن است آسيبهايي وارد شود که دولت با همه توان تلاش مي کند صدمات آن را به صفر برساند.احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه علما و روحانيون حافظان و پرچمداران اسلام ناب محمدي هستند، خاطرنشان کرد : نقشي که علما در طول تاريخ در صيانت از ارزشها و انديشه پاک متعالي داشته اند، بي بديل است و اين نقش بايد با تمام و کمال حفظ و تقويت شود.وي مساجد و مراکز عبادي را پايگاههاي اصلي نشر فرهنگ در جامعه دانست و گفت: فعاليت فرهنگي اصيل و سازنده در سازماندهي مساجد و مراکز عبادي تاثيرگذارتر است و دولت به عنوان وظيفه در جهت تقويت اين مراکز اصيل حرکت مي کند.وي با اشاره به کم توجهي هايي که در دهه اخير به مراکز ديني شده است، تصريح کرد: دولت تلاش دارد تا فاصله ايجاد شده بين مراکز ديني با ساير حوزه ها را جبران کند.احمدي نژاد در ادامه با بيان اينکه امروز بشريت در آستانه عبور از يک دوران تاريخي به دوران جديدي است، گفت : در يک دوره طولاني صد ساله مناسباتي برپايه مادي گرايي و سلطه گرانه براي کسب قدرت و ثروت در جهان حاکم بوده است و همه تحليلها اين بود که بايد به هر ترتيب ممکن انسان حداکثر لذت را از دنيا ببرد و در اين خصوص اخلاق و ارزشهاي ايماني و انساني عملا زير پا گذاشته مي شود.وي تصريح کرد: اين دوران به پايان راه خود رسيده و دوران جديدي که آغاز شده است بازگشت بشريت به سمت خداپرستي و ارزشهاي الهي مي باشد و اين دوران همان دوراني است که در طول تاريخ، براي آن مجاهدت کرديم و مي کنيم.وي افزود : در همه جاي دنيا نشانه هاي آغاز اين دوران جديد به وضوح نمايان است و امروز در دنيا موج حرکت به سمت اسلام و نيز آرمانهاي انقلاب ملت ايران گسترش يافته است.احمدي نژاد در ادامه به مفهوم عدالت پرداخت و تصريح کرد: هيچ فردي با کتاب خواندن طرفدار عدالت نمي شود بلکه با مشاهده نمونه هاي عملي آن گرايش به عدالت کم کم در انسان شکل مي گيرد و از آنجا که جمهوري اسلامي بر پايه پاکي، عدالت و حاکميت ارزشهاي الهي در جهان ايستادگي مي کند، مردم دنيا فوج فوج به آن دلبستگي پيدا کرده اند.احمدي نژاد امام عصر(عج) را عصاره همه انبيا» الهي و تجلي کامل اسما» خداوند دانست و اظهار داشت : امروز ماموريت ملت بزرگ ايران اين است که جهان را به سوي انسان کامل دعوت کند و جمهوري اسلامي و نظام ولايت فرياد بلند دعوت به امام عصر(عج) است و همه شان و عظمت و ماندگاري کشورمان به خاطر اين دعوت مي باشد.


 محسن رضايي:تعامل دوملت ايران و آمريکا به نفع دو کشوراست 

 گروه سياسي: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با استقبال از تاسيس دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران، تعامل ملت  هاي ايران و آمريکا را به نفع دو کشور ارزيابي کرد. به گزارش "ايلنا"، محسن رضايي روز پنج شنبه در حاشيه نشست عمومي حزب نيک  انديشان ايران اسلامي، در پاسخ به سوالي در خصوص تاسيس دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران به خبرنگاران گفت: نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام همان نظر دولت است و دولت در اين موضوع با روي باز برخورد کرده است و با توجه به امکانات طرفين، تعامل دو ملت مي  تواند به نفع هر دو کشور باشد.رضايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص چرخش مواضع آمريکا نسبت به ايران، ابراز اميدواري کرد که اين چرخش براي بهانه  جويي نباشد.وي با بيان اينکه در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد، اظهار داشت:   اولين ديدگاه آن است که آمريکايي  ها به دنبال بهانه  جويي هستند تا اعلام کنند همه راه  ها را براي ايران باز گذاشته  ايم اما ايراني  ها خود نخواستند و ممکن است در اين راستا به سمت تحريم يا کارهاي ديگر بروند که اميدوارم اين  گونه نباشد.رضايي در خصوص ديدگاه دوم، گفت:   شايد بوش به اين نتيجه رسيده باشد که سفره بزرگي را که در عراق، سوريه، افغانستان و ايران پهن کرده، جمع کند و با آبرومندي از منطقه خارج شود که اميدوارم اين ديدگاه صادق باشد و وي در سال آخر رياست  جمهوري خود بتواند مقدار زيادي از گذشته را جبران و حرف  هايي را که زده، اصلاح کند و به مشارکت خوبشان در ژنو ادامه دهند. رضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا قصد شرکت در انتخابات رياست  جمهوري دهم را دارد، گفت:   من تصميمي ندارم. وي در پاسخ به اين سوال که چه اقداماتي در خصوص اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته است، اظهار داشت: سياست  هاي اصل 44 يک تحول اقتصادي است که در کشور صورت گرفته و قواي سه  گانه بايد برنامه  هاي خود را براي عملياتي کردن و تحقق اين سياست  ها ارائه کنند. رضايي تصريح کرد: طرحي که اخيرا دولت به نام تحول اقتصادي ارائه کرده، بهتر است به نام برنامه  اي براي تحقق سياست  هاي اصل 44 عنوان شود، چراکه خود سياست  هاي اصل 44 تحول اقتصادي است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه مجلس هفتم قانون سياست  هاي کلي اصل 44 را تصويب کرده و اشکالات آن در مجمع اصلاح شده است، تصريح کرد: اين قانون دو هفته است به مجلس ابلاغ شده و احتمالا در حال حاضر به دست دولت رسيده است.رضايي به نقش قوه قضاييه در اجراي سياست  هاي کلي اصل 44 اشاره کرد و گفت:   قوه قضاييه بايد نهادهاي حمايت از سرمايه  گذاري را ايجاد کند تا هم جلوي رانت  هاي اقتصادي گرفته شود و هم ديگر نيازي نباشد که سرمايه  گذاران به شخصيت  ها مراجعه کرده و در اين مراجعه وحل مشکلات بخواهند مفسده  اي به وجود آورند.وي در ارزيابي طرح تحول اقتصادي دولت، تصريح کرد: هر کمکي که از دستمان برآيد، به دولت انجام مي  دهيم و مي  خواهيم دولت در اين کار موفق شود. منتها جزئياتي به ما داده نشده است تا روي جزئيات نظر دهيم. خبرنگاري از رضايي در مورد عبور از احمدي  نژاد سوال پرسيد که وي در پاسخ گفت:   نمي  دانم چه کساني اين موضوع را طرح کرده  اند اما آقاي احمدي  نژاد تا زماني که رييس  جمهور است، همه بايد به آن کمک کنند تا بتواند با کارآمدي بيشتري کشور را اداره کند. محسن رضايي همچنين پاسخ مثبت رهبري به نامه رييس  جمهور درباره تمديد مهلت سرپرستي وزارت اقتصاد را حکم حکومتي عنوان کرد و گفت: اگر معرفي وزير اقتصاد به  موقع انجام مي  شد، نيازي به حکم حکومتي نبود. حکم حکومتي به رييس  جمهور کمک کرد تا تخلف از قانون اساسي  نگيرد.


  اعلام آمادگي سيد مهدي هاشمي براي وزيري وزارت کشور  

گروه سياسي: در حالي که روزپنج شنبه و در حاشيه سفر استاني رئيس جمهور به استان کهگيلويه و بوير احمد، سيد مجتبي ثمره هاشمي، احتمال معرفي جهرمي، وزير فعلي کار را به عنوان گزينه دولت براي تصدي وزارت کشور به مجلس، منتفي دانست، سيد مهدي هاشمي، سرپرست فعلي وزارت کشور جهت قبول اين مسووليت اعلام آمادگي کرد. مشاور ارشد رئيس جمهور معرفي جهرمي  وزير کنوني کار را به عنوان وزير جديد کشور به مجلس شايعه دانست. ثمره هاشمي ظهر روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در ياسوج گفت: "در اولين فرصت مناسب وزراي اقتصاد و دارايي و کشور به مجلس  معرفي مي شوند". در همين حال، سرپرست وزارت کشور در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت تکميل برنامه هاي وزارت کشور براي آينده و ارائه آن به رييس جمهور و مقامات مربوطه، گفت: "هنوز برنامه هايم کامل نشده و به محض اين که کامل شود آن را خدمت رييس جمهور و ساير معاونان مربوطه در دولت و مجلس ارائه خواهم کرد". سيد مهدي هاشمي در حاشيه سفر هيات دولت به استان کهکيلويه و بويراحمد در جمع خبرنگاران هم چنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر ميزان قطعيت معرفي وي به عنوان وزير کشور از سوي دولت به مجلس اظهار کرد: "قطعي بودن اين مورد را بايد رييس جمهور اعلام کند و تصميم نهايي در اين مورد توسط ايشان اتخاذ مي شود. ولي ما آمادگي خود را در اين زمينه به رييس جمهور اعلام کرده و در حال تهيه برنامه هاي خود هستيم".
نظر نمايندگان به من مثبت است
وي در پيش بيني ازنظر نمايندگان مجلس نسبت به خود اظهار کرد: "نظر نمايندگان مجلس نسبت به من در قبل مثبت بود و اکنون نيز مثبت است و اين که اين نظر مثبت منجر به راي اعتماد بشود يا نشود، تشخيص نمايندگان محترم مجلس است. اما در هر حالت، به نمايندگان احترام مي گذارم و معتقدم هر گونه تصميم آنها به نفع من خواهد بود". سرپرست وزارت کشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر زمان معرفي استاندار سيستان و بلوچستان گفت: "اين امر به دليل سفر استاني به  تعويق افتاد و ان شا»الله هفته آينده استاندار را مشخص خواهيم کرد".
توقف موقتي تغيير استانداران
خبرنگاري از سرپرست وزارت کشورسئوال کرد در جريان سفر رئيس جمهوري به استان کهگيلويه و بوير احمد، شاهد برخي اعتراض هاي مردم نسبت به عملکرد استاندار اين استان بوديم، آيا احتمال تغيير استاندار وجود دارد؟ هاشمي پاسخ داد: "ما همواره ارزيابي دقيق و نزديکي از عملکرد استانداران و مديران محل داريم و هر جا ضرورتي براي تغيير و جابجايي وجود داشته باشد حتما اين کار را انجام مي دهيم". وي ارزيابي توانمنديهاي فردي مديران وشرايط محيطي را دو عامل اصلي درارزيابي استانداران بيان کرد. سرپرست وزارت کشور گفت: "براساس ارزيابي هايي که در خصوص عملکرد استاندار کهگيلويه و بويراحمد داشتيم، در حال حاضر، ضرورتي براي تغيير مديريت کلان استان وجود ندارد ولي با جايجايي برخي از مديران مياني، مي توانيم اصلاحاتي را به وجود آوريم تا زمينه رضايت بيشتر مردم اين استان فراهم شود". وي با اشاره به تغييراتي که تاکنون در مديريت استانها صورت گرفته خاطرنشان کرد: "تغيير استانداران فعلا متوقف شده است و دلايل توقف را بعدا اعلام مي کنم". هاشمي تاکيد کرد: "تغييرات با توجه به نيازهاي هر استان صورت گرفته است و در اين تغييرات به مسائل مختلفي توجه شده است". وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود اعمال نظر نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي در تثبيت استاندار موثر است، گفت: طبيعتا نظر نمايندگان نيز مهم است يکي از اقداماتي که ما در ارزيابي از مديران استاني انجام مي دهيم نظر نمايندگان است و در پايان سفر استاني از جمع بندي اين نظرات به نظر واحدي براي تغيير يا تثبيت مدير استاني مي رسيم.


 توقيف "همشهري عصر" تکذيب شد 

گروه سياسي: مدير مسئول روزنامه همشهري اخبار منتشر شده از سوي برخي رسانه ها مبني بر توقيف نوبت  عصرروزنامه همشهري  را تکذيب کرد.خبرگزاري دولتي ايرنا ديروز گزارش داد که روزنامه همشهري نوبت عصر با راي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد. براساس اين گزارش، علت توقيف اين نشريه نشر مطالب خلاف واقع و خبرهاي نادرست با هدف ايجاد نابساماني در وضعيت اقتصادي کشور عنوان شده است.اين گزارش مي افزايد: هيات نظارت بر مطبوعات براي انتشار همشهري نوبت عصر مجوز صادر نکرده است.امتياز روزنامه همشهري متعلق به شهرداري تهران مي باشد.در همين ارتباط، علي اصغر محکي، مدير مسئول روزنامه همشهري ديروز در گفتگو با مهرضمن تکذيب خبرايرنا با بيان اينکه ما روزنامه اي به نام "همشهري عصر" نداريم، اظهار داشت: اخيرا خبري مبني بر تعطيلي روزنامه همشهري عصر از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) منتشر شده که انتشار چنين خبر خالي از صحت و بدون منبع از سوي يک خبرگزاري معتبر جاي بسي تعجب دارد.وي افزود: ما يک روزنامه همشهري داريم که چاپهاي مختلفي براي نقاط مختلف کشور دارد و يک چاپ آن هم ظهرها منتشر مي شود. طبعا اگر قرار باشد در اين زمينه توقيفي صورت گيرد متوجه کليت روزنامه همشهري خواهد بود که چنين چيزي اتفاق نيفتاده و روزنامه همشهري فردا (امروز)منتشر خواهد شد.محکي با تاکيد بر اينکه انتشار اين قبيل خبرها با فضاي واقعي در کشور و قوانين مغايرت دارد، ادامه داد : بدون شک انتشار اين نوع اخبار بهانه هاي لازم را به رسانه هاي خارجي تقديم مي کند تا با دست باز نسبت به آنچه انقباض و بسته بودن فضاي سياسي داخل ايران مي خوانند پرداخته و از اين رهگذر اهداف خود را دنبال کنند.مدير مسئول روزنامه همشهري درباره انتشار روزنامه همشهري در نوبت عصر طي روزهاي آتي نيز گفت : ما در حال حاضر براي ايجاد تحريريه جديد جهت روزنامه همشهري نوبت عصر مشغول اسباب کشي به مکاني جديد هستيم و بنابراين به محض اتمام امور مربوط به اين مسئله روزنامه همشهري در نوبت عصر نيز به اقتضاي جامعه منتشر خواهد شد.وي از اخبار منتشر شده مبني بر توافق مسئولان روزنامه همشهري با برخي اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات جهت تعطيلي داوطلبانه روزنامه همشهري نوبت عصر به مدت 3 ماه نيز ابراز بي اطلاعي کرد.


 ميز خبر  

تقديرسناي آمريکا از بوش به خاطر مذاکره با ايران

گروه سياسي: يکي از اعضاي کميته روابط خارجي سناي آمريکا با امضاي نامه اي به کاخ سفيد از دولت جورج بوش به خاطر شرکت در مذاکرات محدود با ايران تقدير کرد. به گزارش ايسنا، نامه جان کري، يکي از اعضاي کميته روابط خارجي سناي آمريکا و شش سناتور ديگر آمريکا از دولت آمريکا به خاطر "در نظر گرفتن فعالانه احتمال گشايش دفتر حافظ منافع در تهران" تقدير کرده و در اين نامه آمده است که "ما اين نامه را نوشتيم تا حمايت خود را از اين حضور ديپلماتيک محدود اما از نظر استراتژيک بسيار با اهميت آمريکا، ابراز کنيم". به گزارش پايگاه اينترنتي "مس لايو"، اين سناتورهاي آمريکايي علاوه برآن حمايت خود را از تصميم جورج بوش، رييس جمهور آمريکا براي فرستادن ويليام برنز، معاون وزير امورخارجه آمريکا براي گفت وگو در مذاکرات نشست ژنو اعلام کردند. آن ها در نامه خود مدعي شدند: اين يک پيام مثبت براي مردم ايران و جامعه بين المللي در زمينه نيات ما فرستاده و توانايي ها براي اعمال فشارهاي بيش تر عليه دولت ايران را افزايش مي دهد. کري پس از آن در بيانيه ديگري گفت: تصميم دولت براي تغيير مسير و پيوستن به مذاکرات مستقيم با تهران هرچند دير انجام گرفت اما تصميم درستي بود.

کاخ سفيد: سياست هسته اي ايران تغيير نکرده است

گروه سياسي: سخنگوي کاخ سفيد در واکنش به سخنان رئيس جمهوري ايران در جمع مردم ياسوج درباره برنامه هسته اي تهران گفت: احمدي نژاد همچنان سياست هسته  خود را بدون تغيير نگاه داشته است. به گزارش فارس به نقل از روزنامه سعودي "عکاظ"، "دانا پرينو" در واکنش به اظهارات قاطع "محمود احمدي نژاد"، رئيس جمهور ايران مبني بر خواسته مردم ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي اظهار داشت: سياست احمدي نژاد درباره اينکه کشورش هيچ چيزي را درباره سياست هسته اي خود تغيير نمي دهد انزواي بيشتر ايران و مردمش را به دنبال خواهد داد. سخنگوي کاخ سفيد گفت: سبک سخنان رئيس جمهور ايران که پيوسته در سخنراني هاي وي مي شنويم مايه تاسف است چون اين به معناي ادامه انزوا از جامعه بين المللي است.دانا پرينو اظهار داشت: ايران هنوز به طور رسمي جواب بسته پيشنهادي را نداده است عليرغم اينکه موضع آمريکا پس از مذاکرات ژنو که "ويليام برنز"، مشاور امور سياسي وزارت خارجه آمريکا در آن حضور داشت روشن است. در همين حال سخنگوي شوراي امنيت ملي کاخ سفيد تکرارکرد که آمريکا اميدوار است ايران پاسخ مثبتي به پيشنهادات بين المللي داده و فعاليت هاي حساس هسته  اي خود متوقف کند.به گزارش ايسنا، گوردون جاندروئه در ادامه مدعي شد: اگر آن ها (ايران) اين کار را نکنند جامعه بين المللي تحريم هاي بيش تري عليه ايران اعمال خواهد کرد.به گزارش خبرگزاري شينهوا، چند ساعت پيش از اين که جاندروئه اين اظهارات را بيان کند، محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران گفت که ايران هيچ گونه مصالحه اي در زمينه حقوق هسته  اي تهران نخواهد کرد. وي در حال گفت: که "ما آمادگي خود را براي گفت وگو با همه کشورها به غير از اسراييل اعلام کرده ايم".

اوباما: حمله هوايي به ايران بي فايده است

گروه سياسي: باراک اوباما کانديداي رييس جمهوري امريکا اعلام کرد با حمله هوايي به ايران، برنامه هسته اي آن متوقف نمي شود و اين کار ، قطعا اقدام بيهوده اي خواهد بود. به گزارش "ايسکانيوز" ، وي در مصاحبه با "اي بي سي نيوز" اظهار داشت که "ايران يک کشور بزرگ است و آنها قابليت هاي هسته اي خود را در يک روشي پراکنده کرده اند.وي گفت، حل مشکل هسته اي عراق و پيدا کردن تسليحات کشتار جمعي همچنين حمله نظامي به اين کشور، به عنوان يک عمل جراحي به اين مشکل پايان داد ، اما چون ايران تاسيسات هسته اي خود را بسيار پراکنده ساخته است، اسراييل قادر نيست به راحتي اين مشکل را در خصوص ايران از بين ببرد.وي تاکيد کرد" جنگ گزينه مناسبي در مورد ايران نيست " و زماني که اين کشوراز ظرفيت هسته اي خود برخوردار شد ، قطعا گزينه جنگ کاملا از ليست برنامه هاي واشنگتن حذف خواهد شد." شبکه اي بي سي نيوز گفت: امريکا يک ضرب الاجل دو هفته اي را تنظيم کرده و از تهران خواستار برنامه توقف هسته اي شده است ، در غير اين صورت بر روي گزينه هاي خود از جمله تحريم هاي بيشتر اين کشور اقدام خواهد شد.

ذوالقدر:منطقه ممنوعه اي براي بسيج وجود ندارد

گروه سياسي: معاون ستاد کل نيروهاي مسلح در امور بسيج با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر تشکيل بسيج دهها ميليوني، گفت: هيچ منطقه ممنوعه اي براي ورود بسيج وجود ندارد و بسيج بايد در همه عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي،سياسي و اقتصادي کشور وارد و سازماندهي شود. به گزارش مهر، سردارمحمد باقر ذوالقدر در دهمين هم انديشي اساتيد بسيجي کشور با اشاره به اينکه تبيين و اجراي فرامين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري بر عهده بسيج اساتيد است، اظهار کرد: اساتيد بسيجي بايد به ارتقا» مديريت دانشگاه ها و ارتقاي مديريت کشور کمک کنند اما در حال حاضر تنها 20 درصد از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها بسيجي هستند که اين کافي نيست.معاون ستاد کل نيروهاي مسلح در امور بسيج تاکيد کرد: در حال حاضر وظيفه بسيج اساتيد جامع عمل پوشاندن به ايده جديدي است که مقام معظم رهبري سال گذشته آن را مطرح کردند و آن تحقق بسيج دهها ميليوني است. وي تصريح کرد : بسيجي که مد نظر مقام معظم رهبري است متعادل و حداقلي است و نه نگاه تنگ نظرانه اي که ما به بسيج داريم. ما بايد همه نيروهاي کارآمد کشور را براي بسيج دهها ميليوني دعوت کنيم و ظرفيت سازي کنيم.معاون ستاد کل نيروهاي مسلح در امور بسيج خاطرنشان کرد : بسيج نبايد محدود به قشر خاصي شود و در حوزه خاصي محصور شود و براي گسترش اين ديدگاه احتياج به کار قوي و دقيق نظري داريم .

 نماينده مردم بجنورد:
روند قانون گذاري در مجلس مطلوب نيست

گروه سياسي: نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد که روند قانونگذاري در مجلس مطلوبيت لازم را ندارد. محمدمهدي شهرياري در گفت وگو با ايسنا، افزود: ساختار و روند قانونگذاري يکي از مشکلات مجلس است که بايد ساماندهي شود. وي با بيان اين که نمايندگان مجلس به علت شرايط اقتصادي کشور، بسيار درگير هستند، تصريح کرد: يکي از وظايف نمايندگان مجلس قانون گذاري و تصويب طرح ها و لوايح زيادي است که در مجلس مطرح مي شود. وي با اشاره به طرح ها و لوايح مجلس گفت: متاسفانه نمايندگان فرصت  رسيدگي کارشناسي همه طرح ها و لوايح را ندارند. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: نمايندگان بايد بر روي طرح ها و لوايح مطالعه داشته باشند يا حداقل با متخصصان مربوطه مشورت کنند، تا هنگام مطرح شدن موضوع در مجلس، به آن راي درست بدهند. نماينده مردم بجنورد گفت: متاسفانه بسياري از نمايندگان اصلا نمي رسند به مذاکرات و طرح ها و لوايح مجلس گوش بدهند، ولي به آن راي مي دهند. وي ادامه داد: در کشور ما همه چيز به هم گره خورده است و وظايف نماينده مجلس نيز امري نانوشته است يعني براي نماينده غير از قانون گذاري و نظارت، بحث ارتباط مردمي نيز مطرح است که اين امر باعث مي شود، نماينده از وظيفه اصلي خود يعني قانون گذاري باز بماند. شهرياري در پايان اظهارداشت: با توجه به اين شرايط بايد بايد تدبيري انديشيده و اين وضعيت ساماندهي شود.

 اعلام نامزدي خاتمي تا پايان تابستان

گروه سياسي: عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينکه بعيد به نظر مي رسد جبهه اصلاحات براي کانديداتوري به غير از خاتمي به شخص ديگري راي دهد پيش بيني کرد وي تا پايان تابستان نامزدي قطعي خود را براي انتخابات دهم رياست جمهوري اعلام کند. عبدالله ناصري در گفتگو با مهر درتحليل آنچه " تبليغات زود هنگام انتخاباتي ناميده مي شود" اظهار داشت: شرايط حساس کشور به طور طبيعي باعث شده است فضاي انتخاباتي زود هنگام شکل بگيرد.وي با بيان اينکه شرايط براي افکار عمومي جامعه بسيار حساس است  ادامه داد: بر اين اساس هر دو جناح به طور طبيعي خود را در يک رقابت جدي مي بينند لذا به اين جمع بندي رسيده اند که بر سر نامزدي واحد و راي آور به ائتلاف برسند.عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح کرد: بر اساس اين نياز جبهه اصلاحات  کسي را در نظر گرفته است که با کمترين زحمت و سو» تفاهم بتواند اجماع را حول خود حاصل کند و به همين خاطر به خاتمي فشار مي آورند واصرار مي کنند که نامزد شود .ناصري با بيان اينکه "معتقديم شرايط ملي و بين المللي ايجاب مي کند که شخصي مثل خاتمي سکاندار قوه اجرايي کشور شود" گفت: خاتمي تنها کسي است که اولا مي تواند بدون هيچ دردسري در جبهه اصلاحات اجماع به وجود بياورد و ثانيا در شرايط فعلي کشور بهترين فرد براي رياست جمهوري آينده است.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "خاتمي تا چه زماني فرصت دارد که اعلام نظر کند" تصريح کرد: براي خاتمي که يک شخصيت شناخته شده در عرصه ملي و بين المللي است نيازي به فعاليت تشکيلاتي زيادي براي انتخابات نيست و يکي از تفاوتهاي ايشان با ديگر نامزدها در اين مورد است.ناصري در عين حال گفت : طبيعتا وقتي خاتمي به صورت قطعي اعلام نامزدي کند با توجه به اتفاقات 3 سال اخير برنامه ها و ديدگاه هاي جديدي را بايد مطرح کند. عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: خاتمي فعلا در پروسه شنيدن نظرها و جمع بندي آنها است و پيش بيني مي کنيم تا قبل از پاييز بتواند نامزدي خود را رسما اعلام کند.


 كوتاه از سياست  

  بان کي مون به ايران نمي آيد
گروه سياسي: سخنگوي بان کي مون اعلام کرد که دبيرکل سازمان ملل بسيار پر مشغله است و نمي تواند به ايران سفر کند. به گزارش ايسنا، برنارد ورما سخنگوي دبيرکل سازمان ملل صبح ديروز در گفت وگو با شبکه  خبري پرس.  تي. وي تاکيد کرد که بان کي مون در حل مساله  هسته  اي ايران ديپلماسي را ترجيح مي دهد.
 برگزاري رايانه اي انتخابات رياست جمهوري دهم
گروه سياسي: معاون سياسي وزيرکشور،از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران به صورت "رايانه اي " خبر داد."عليرضا افشار" ديروز درپايان  نمازجمعه شهرکرد در گفت وگو با ايرنا افزود:انتخابات رايانه اي به صورت آزمايشي در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با موفقيت برگزارشد و در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري، برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي جايگزين اخذ آرا به صورت دستي مي شود.وي تصريح کرد: ستاد انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران از اواخر پاييز سال جاري عملياتي مي شود.افشار، تدوين منشور اخلاق انتخاباتي را يکي از برنامه هاي معاونت سياسي وزارت کشور، عنوان کرد:انتظار است در بخش تدوين منشور اخلاقي انتخابات بيشتر از حوزه هاي ديگر کار شود و يک اخلاق انتخابات براي نامزدهاي انتخابات، احزاب ، گروه هاي مختلف، مردم در سطح کشور برقرار شود. معاون سياسي وزارت کشور گفت: طرح تحول اصلاح قانون انتخابات و يارانه اي شدن انتخابات در دستورکار وزارت کشور قرار دارد.
 نهاد ملي اصلاحات تشکيل مي  شود
گروه سياسي: دبير کل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي از طرح ايده   ايجاد "نهاد ملي اصلاحات" براي هماهنگ کردن اصلاح  طلبان سراسر کشور خبر داد.يدالله اسلامي در گفت وگو با "ايلنا"، هدف از طرح اين ايده از سوي برخي اصلاح طلبان را ايجاد نهاد ملي اصلاحات و مشارکت تمام اصلاح  طلبان در تصميم سازي  ها و تصميم  گيريها، عنوان کرد و افزود: برخي از اصلاح  طلبان، اين طرح را عنوان کرده  اند و شوراي هماهنگي و احزاب اصلاح  طلب متولي آن نيستند.اسلامي خاطر نشان کرد: براي اجرايي کردن اين ايده، پيشنهادها و پيش نويس  هايي از سوي برخي دوستان اصلاح  طلب ارائه شده که هنوز به مرحله نهايي نرسيده است.
 ميانجي گري ايران، ميان ترکيه و ارمنستان
گروه سياسي: به گزارش خبرگزاري ترکيه، ايران براي بهبود روابط آنکارا و ايروان نقش واسطه گري را بر عهده گرفته است. به گزارش ايسنا، خبرگزاري ترکيه با اشاره به سفر اخير منوچهر متکي، وزير امور خارجه کشورمان در روزهاي گذشته به آنکارا نوشته است: ايران خواهان ميانجي گري ميان ترکيه و ارمنستان است تا بدين شکل مشکلات موجود ميان دو کشور حل شود. اين خبرگزاري در ادامه آورده است: ايران که بيشترين هموطن ارمني را دارد در صدد است که بتواند روابط ايروان و آنکارا را بهبود بخشد و در همين راستا متکي به هنگام حضور در آنکارا با همتاي ارمني اش در اين باره گفت وگوي تلفني داشته است. به گزارش خبرگزاري ترکيه هنوز اين که آيا ايران به خواسته ترکيه اين کار را مي کند يا نه معلوم نيست; از طرف ديگر علي باباجان، وزير امور خارجه ترکيه در جمع خبرنگاران در نيويورک گفت: ترکيه با تلاش هاي يک طرفه نمي تواند به راه حلي در روابط ارمنستان و ترکيه دست يابد.
 وزير خارجه هند به ايران مي آيد 
گروه سياسي:وزير امور خارجه هند براي شرکت در نشست کميسيون مشترک اين کشور و ايران به زودي به تهران مي آيد. به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از روزنامه انگليسي زبان هندو، سفر دو روزه "پرناب موکرجي" به ايران از هشتم مرداد آغاز مي شود و طرح خط لوله گاز ايران به پاکستان و هند يکي از موضوعات مهم گفت وگو با مسئولان جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.در اين گزارش آمده است ماه گذشته ميلادي دولت هند اعلام کرد: براي نهايي کردن طرح خط لوله گاز ايران آمادگي دارد و در جريان سفر وزير امور خارجه هند به تهران تلاش خواهد کرد موضوعات مورد اختلاف حل شود. مقامات وزارت نفت و گاز طبيعي هند اين طرح را از لحاظ تضمين نياز انرژي اين کشور مهم ارزيابي مي کنند. برخي کارشناسان و مقامات احزاب سياسي هند ، دولت "مان موهان سينگ" نخست وزير را متهم مي کنند که تحت فشار امريکا به طرح خط لوله صلح توجه نمي کند.
 کوهکن:نماينده جديدي احضار نشده است
گروه سياسي: سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که در طول 2 هفته گذشته در ارتباط با باند پاليزدار نماينده جديدي به قوه قضائيه احضار نشده است. محسن کوهکن عضو کميته حقوقي هيئت رئيسه ديروز در گفت وگو با مهر درباره روند احضار نمايندگان مجلس در ارتباط با پاليزدار گفت: کميته حقوقي هيئت رئيسه در صورت احضار نمايندگان از سوي قوه قضاييه تشخيص مي دهد احضاريه ابلاغ شود يا خير و در طول 2 هفته گذشته مورد جديدي از احضار هيچ کدام از نمايندگان به هيئت رئيسه نرسيده و موارد قبلي هم متوقف شده است. نماينده لنجان در خصوص کميته مشترک قوه قضاييه و مجلس بيان داشت : اين کميته هم براي تعامل بين دو قوه تشکيل شد در حالي که برخي مطرح کردند براي دنبال کردن موضوع پاليزدار اين کميته تشکيل شده است.وي با بيان اينکه تنها يکي از موضوعاتي که در کميته مشترک قواي مقننه و قضاييه مورد بحث قرار مي گيرد مسئله پاليزدار است، اعلام کرد: تا کنون اين کميته چند بار تشکيل جلسه داده است اما به دليل مواجه شدن مجلس با تعطيلات تابستاني ادامه اين جلسات متوقف شده است.
 لغو مجمع عمومي خانه احزاب
گروه سياسي: نخستين نشست مجمع عمومي خانه احزاب ايران در سال جاري که قرار بود روز پنجشنبه در محل دفتر مرکزي خانه احزاب با حضور دبيران کل احزاب، گروه ها و تشکل هاي سياسي برگزار شود، به دليل به حد نصاب نرسيدن حاضران، برگزار نشد.  شوراي مرکزي خانه احزاب ايران براي 85 نفر از دبيران کل و نمايندگان احزاب دعوت نامه ارسال کرده بودند اما تنها 16 نفر از نمايندگان احزاب در اين نشست حاضر شدند.از اعضاي شوراي مرکزي خانه احزاب ايران نيز در اين نشست تنها "عليرضا شيخياني"، "عباس شيباني" و "مرتضوي کياسري" حضور داشتند.
  تکذيب توقيف محموله هسته اي ايران در آذربايجان
گروه سياسي: سفارت ايران در جمهوري آذربايجان، خبر توقيف محموله نيروگاه اتمي بوشهر را توسط اين کشور تکذيب کرد.به گزارش ايرنا ، مجيد فيض الهي افزود: با اعلام اين خبر از خبرگزاري غيردولتي جمهوري آذربايجان (آپا) مسئولان گمرگ اين کشور آن را بي اساس دانسته و تکذيب کردند. خبرگزاري غيردولتي دي آذ جمهوري آذربايجان به نقل از آيدين علي اف رئيس کميته دولتي گمرک جمهوري آذربايجان اعلام کرده بود ، ماموران گمرک اين کشور يک محموله ارسالي شرکت اتم استروي اکسپورت روسيه به نيروگاه اتمي بوشهر، شامل عايق به ارزش 171 هزار دلار را به منظور بازرسي کد کالا توقيف کرده اند.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته