جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175


سرمقاله


مخالفت مجلس با طرح استاني شدن اعتبارات عمراني


راي مجلس به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ايران در گسترش روابط خود با هند مصمم است


مديرکل معاونت پارلماني دولت از ورود به مجلس منع شد


پورمحمدي: فعاليتهاي دولت را ديجيتالي نظارت مي کنيم


توکلي: احتمال مي دهم طرح تحول اقتصادي اجرا نشود


مصباحي مقدم: فاجعه بزرگ جهاني در حال وقوع است


غير رسمي


سارکوزي قلابي، "سارا پيلين" را سرکار گذاشت !


وزير خارجه برزيل: تحريم ها عليه ايران را قبول نداريم


ميز خبر


كوتاه از سياست


 سرمقاله 

 مخاطبين 13    آبان

 سيزده آبان در تاريخ انقلاب اسلامي برگي زرين و مقطعي حساس و مناسبتي پرخاطره است ، به خصوص که پانزده سال بعد از تبعيد حضرت امام   ( ره )  در همين روز   ( 13  آبان 1357   )  فرزندان امام در مقابل دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف با شعار درود بر خميني، مرگ بر شاه، پايه هاي حکومت را به لرزه در آورده و با گلوله هاي ماموران شاه به خاک و خون غلتيدند.
 آنها همان دانش آموزاني بودند که هنگام تبعيد امام در سال 1342    خردسالاني بيش نبودند و 15    سال بعد غيور مرداني در اين خاک شدند که بر ظلم و بيداد شوريدند.   آنان درس را نه در پشت نيمکت هاي چوبي کلاس و بر تخته سياه آن که بر صفحه سپيد پيشاني مردمان زجرکشيده در کوچه و بازار آموختند.   آنان خود را مجزا از جريان انقلاب نمي دانستند.
 آن دانش آموزان چنان سهمي در اين جريان داشتند که اگر صفحه ا ي از اوراق خونين انقلاب به نام آنان رقم نمي خورد،  به حق اداي دين نسبت به آن عزيزان نشده بود تسخير لانه جاسوسي هم در شرايطي صورت پذيرفت که کشور دچار هرج و مرج بود و شيرازه کارها از هم گسيخته و دولت و دستگاه اجرايي کشور توان کنترل امور را نداشت.
 و آن زمان که لانه جاسوسي به دست عده اي از آنان تصرف شد، اوضاع  کاملا دگرگون شد، بطوريکه تمامي گروه هاي مدعي مبارزه ضدامپرياليستي را خلع سلاح کرد و همه نيروها و احزاب ناگزير از تاييد اين حرکت شدند و وحدت و انسجامي فراگير در ميان اقشار مردم پديد آورد. 
 در اين روز به يکباره به حيات سياسي مملو از خباثت آمريکا و عملکرد سازمان جهنمي سيا در ايران خاتمه داده شد و مزدوراني که پس از پيروزي انقلاب دائما به فتنه انگيزي و ماجراجويي عليه نهضت اسلامي ايران مشغول بودند به گروگان گرفته شدند و لانه پر از فساد و جاسوسي آنان که به غلط  ( سفارت )  لقب گرفته بود، تعطيل گرديد.
 اشغال لانه جاسوسي آمريکا در تهران و گروگانگيري جاسوسان ديپلمات نماي کاخ سفيد، تنها يک حادثه سياسي در حد تعطيل شدن سفارتخانه يک کشور در کشور ديگر نبوده و بلکه آغاز تحول عميقي بود که در خاورميانه و در سطح جهان در جهت عريان ساختن ماهيت پنهان شده زمامداران واشنگتن و گردانندگان سياست خارجي آمريکا به وقوع پيوسته بود.
 ياد آوري اين روزها با واقعه اي که اين حجم از افتخار و غرور را به همراه داشته است، مجالي است براي بازنگري احزاب و گروههاي سياسي، دانشجويان و تشکلهاي دانشجويي، دانش آموزان و جوانان در گذشته و آينده خود. 
 دانش آموزان امروز و مخاطبين 13    آبان اگر از پوسته نگاه کليشه اي به اين روز مهم به درآمده، پيام و محتواي اساسي آن را دريابند، به خوبي مي توانند از عهده نقد و وارسي خويش برآيند.   آفرينندگان و کارگردانان اصلي 13    آبان 58   ، بر موجي از ايمان و معنويت در عين انقلابي بودن و پايبندي به اصول تبيين شده توسط امام راحل حرکت مي کردند.   بسياري از آنان، منافع سياسي را نيز در نظر نداشتند و حتي پيشنهاد تشکيل حزب را که پس از تسخير لانه جاسوسي به آنان مي شد با اعلام انحلال جنبش پاسخ گفتند.   اين چشم پوشي از منافع و پايمردي در عمل خالصانه دانشجويان بود که باطني ژرف، اثرگذار و ماندگار به حرکت سياسي 13    آبان بخشيد.   پيام خلوص و پرهيز از منفعت طلبي هاي فردي و حزبي و دوري از سهم طلبي ها، آنچنان شفاف و رسا از 13    آبان 58    به گوش ما مي رسد که نمي توان آن را نشنيد و بدان عمل نکرد. 


 مخالفت مجلس با طرح استاني شدن اعتبارات عمراني  

گروه سياسي:  نمايندگان مجلس با کليات طرح توزيع اعتبارات به صورت استاني مخالفت کردند و به اين ترتيب اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد.    نمايندگان درجلسه علني ديروز خود به بررسي کليات طرح يک فوريتي اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداختند . يک فوريت اين طرح دهم شهريور به تصويب نمايندگان رسيده بود. کليات اين طرح با 79 راي موافق ، 123 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در صحن به تصويب نرسيد. براساس ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتداي سال اجراي اين برنامه، بودجه سالانه استانها براساس سند ملي توسعه استان به مرحله اجرا درمي آيد . بودجه سالانه استانها شامل درآمد و ساير منابع استان ، سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي درقانون بودجه کل کشور مي باشد .  طراحان اين طرح ، خواستار الحاق 2 تبصره به اين ماده از قانون برنامه چهارم شده بودند که براساس يکي از اين تبصره ها، مجموع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي کشور با رعايت درصد سهم و به تفکيک هر يک از استانها در قالب لوايح بودجه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس شورا ي اسلامي دراختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار مي گيرد تا برابر ضوابط موجود تصميم گيري و اقدام شود . طراحان اين طرح درتبصره ديگر پيشنهادي خود مقرر کرده بودند:سهم اعتبارات طرح هاي ملي در دست اجرا و يا جديد به نسبت از سهم استان هاي مربوط کسر، به همراه عناوين طرح ها و همچنين سهم اعتبارات حوادث غير مترقبه مشخص و درقالب لوايح لودجه پيشنهادي دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي دراختيار دستگاه هاي اجرايي ملي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر ضوابط موجود اقدام شود . با اين حال کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کميسيون اصلي رسيدگي کننده اين طرح ، ضمن بررسي اين طرح ، آن را رد کرد .  اين کميسيون دردلايل رد خود اعلام کرده که با اين طرح ، اجراي طرح هاي آمايش سرزميني با جا به جايي اعتبارات مخدوش مي شود . واگذاري اعتبارات طرح هاي بزرگ ملي به دستگاه هاي کوچک منطقه اي و تشديدتوجيه مصالح منطقه اي برمصالح ملي از ديگر دلايل مخالفان اين طرح بود .   سيد نجيب حسيني نماينده مينودشت وقسيم عثماني نماينده بوکان در مخالفت با رد وسيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا واسدالله عباسي نماينده رودسردرموافقت  با رد طرح مذکورسخن گفتند.نجيب حسيني يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با رد  طرح استاني شدن توزيع اعتبارات عمراني به اصل 48 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل در بهره برداري از منابع ملي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي و توزيع منابع در استان ها، بايد تبعيض در کار نباشد تا هر منطقه به فراخور نياز خود سرمايه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. نماينده مينودشت اين طرح را در راستاي اجرايي شدن اصل 48 قانون اساسي دانست و اظهارکرد: ما براي اين که رويکرد بودجه ريزي کشور را از رويکرد ملي به سمت رويکرد استاني گسترش دهيم، اين طرح را مطرح مي کنيم.  وي با اشاره به مشکلات بودجه ريزي ادامه داد: شفافيت لازم در توزيع اعتبارات و اطلاعات دقيق از توانمندي هاي و پتانسيل ها و امکانات بالقوه استا ن ها وجود ندارد.  اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر تا امروز بودجه ريزي دقيقي در کشور صورت مي گرفت، امروز شاهد نبوديم که 4 استان کشور ، 5 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل دهند و 26 استان سهمشان در توليد ناخالص داخلي کشور 41 درصد باشد و 8 استان سهمشان در توليد ناخالص ملي 1 درصد باشد، اين نشان مي دهد برنامه ريزي در بخش توزيع اعتبارت براساس اطلاعات شفاف نبوده، لذا انتظار است در اين بخش کمک شود.  نماينده مينودشت در مجلس اظهار داشت: اين طرح کمک مي کند مديران کشور بيشتر به نقش نظارتي بيانديشند، تا نقش اجرايي خود; و به نظر بنده اين طرح دخالت در کار مديران استاني است.  قسيم عثماني نيز در بيان مخالفت خود با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني گفت: اگر امسال همين يک طرح را براي استان ها به تصويب برسانيم، کافي است. نماينده بوکان اين طرح را يک طرح هدايت خواهانه که شبهه تبعيض در استان ها را از بين مي برد، دانست واظهار کرد: براساس اين طرح ابتدا پتانسيل استان ها شناسايي و سپس ميزان بهره مندي از منابع را بررسي کنيم تا به ميزان محروميت، هر استان از منابع ملي بهره مند شوند.  وي  با بيان اين که اين طرح در کميسيون برنامه و بودجه با يک راي اختلاف رد شد، تصريح کرد: در اين طرح آورده شده است که توازن ملي بايد در توزيع منابع مورد توجه قرار گيرد و اجراي آن ساختار بودجه بندي را در کشور تغيير مي دهد و در نتيجه امکان نظارت بر اجراي بودجه را تقويت مي کند. عثماني تاکيد کرد: اين طرح به هيچ وجه به معناي اولويت منافع منطقه ايي به منافع ملي نيست.  همچنين سيدکاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا در موافقت با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني ،  گفت:  بنده در ابتدا يکي از امضا» کنندگان طرح بودم، اما بعد با بررسي هايي که انجام دادم، احساس کردم اين طرح نه تنها مقصود را نمي رساند بلکه مشکلاتي را به وجود مي آورد . نماينده صومعه سرا با اشاره به قانون برنامه چهارم گفت:  امروز پايان راه قانون برنامه هستيم و اين اصلاحات مدنظر ما براي حل مشکلات استان هاي را مي توان در قانون پنجم ديد. دلخوش گفت: از طرفي اگر اين طرح تصويب شود، طرح هاي آمايش سرزميني با جابجايي اعتبارات مخدوش مي شود و در نهايت به نفع استان ها نيست. نماينده صومعه سرا ادامه داد: با تصويب اين طرح ما ظاهر را تغيير داديم، اما در عمل هيچ مشکلي حل نشده است و مشکلات مدنظر طراحان به قوت خود باقي مي ماند و البته با تصويب اين طرح اختيارات مجلس را کاهش داده ايم.  اسدالله عباسي  نيز در موافقت با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني ، گفت: اين طرح نمي تواند اهداف طراحان را محقق کند، چرا که اگر بخواهيم کل بودجه را استاني کنيم نقش وزارتخانه چه مي شود.نماينده رودسر در مجلس تصريح کرد: ما در بحث شکلي و ساختاري تغييراتي داده ايم، اما به محتواي کار بي توجه بوده ايم، در حال حاضر ما اعتبارات طرح هاي بزرگ را داريم که براساس اين طرح بايد در اختيار دستگاه هاي کوچک استاني بگذاريم، آيا اين دستگاه ها ظرفيت پرداختن به اين موضوع را دارند؟ 


 راي مجلس به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري  

گروه سياسي: نمايندگان مجلس با کليات طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن موافقت کردند.   نمايندگان درجلسه علني ديروز خود ضمن بررسي کليات اين طرح يک فوريتي،  آن را با 179 راي موافق،28   راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند. يک فوريت اين طرح 26 شهريور ماه گذشته به تصويب نمايندگان رسيده بود. آخرين اصلاحات قانون انتخابات رياست جمهوري در سال 1372 انجام شده بود اما همچنان بحث رجال مذهبي و سياسي که از جمله شرايط انتخاب شوندگان دراين قانون به شمار مي رود، دراين اصلاحات مسکوت مانده بود. ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مطرح کرده که انتخاب شوندگان بايد هنگام ثبت نام از رجال مذهبي،  سياسي باشند. طراحان اين طرح براين باور بودند که عبارت رجال مذهبي و سياسي نيازمند تعريف و تعيين حدود و شرايط است که اين شرط که درقانون اساسي نيز برآن تاکيد شده بايد در انتخابات رياست جمهوري روشن و مشخص باشد، لذا کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان کميسيون اصلي بررسي کننده اين طرح براي تعيين اين حدود با الحاق دو تبصره به ماده 35 مقرر کرد که انتخاب شوندگان علاوه برشرايط فوق بايد زمان ثبت نام سابقه تصدي حداقل يکي از مناسب  رييس جمهور، معاونين و مشاورين وي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،  مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استانها و همچنين رييس قوه قضائيه، معاونين و مشاورين وي و روساي ديوان عالي کشور، سازمان بازرسي کل کشور ، ديوان عدالت اداري،  سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان کل کشور را داشته باشند.  براساس اين تبصره و در صورت تصويب نهايي،  اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيران و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيران،  اعضاي شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها ومعاونين آنها نيز مي توانند نامزد رياست جمهوري شوند. امرا و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح، رييس و معاونين سازمان صدا و سيما، روساي سازمان ها و نهاد هاي کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با مدارک علمي استادياري و بالاتر، روسا، دبيران کل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي درسطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي کثيرالانتشار ، حقوقدانان و وکلاي پايه يک با 10 سال سابقه کار و مديران غير دولتي درحوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي درسطوح ملي از ديگر کساني هستند که براساس تبصره پيشنهادي براي الحاق به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مي توانند نامزد رياست جمهوري شوند. براساس تبصره ديگر الحاقي به ماده 35 و درصورت تصويب نهايي، احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن برعهده شوراي نگهبان خواهد بود. همچنين درصورت تصويب نهايي، ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري به اين شکل اصلاح مي شود که داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها که کتبا معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز ازتاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه و پس از ارايه مدارک لازم براي ثبت نام که توسط اين وزارتخانه اعلام مي شود،  پرسشنامه را دريافت و پس از تکميل آن همراه با مدارک لازم به اين وزارتخانه تسليم ورسيد دريافت کنند. نمايندگان پس از تصويب کليات اين طرح وارد بررسي جزئيات آن شدند اما به دليل اتمام زمان جلسه علني ادامه رسيدگي به پيشنهادات نمايندگان به جلسه بعدي مجلس موکول شد. 


 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 ايران در گسترش روابط خود با هند مصمم است 

گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص نظام تاکيد کرد: حل شرايط موجود در افغانستان، همکاري وسيع جمهوري اسلامي ايران، هند و پاکستان را مي طلبد و اين همکاري مي تواند آرامش را براي منطقه به همراه داشته باشد. آيت الله هاشمي رفسنجاني ديروز در ديدار پراناب موکرجي وزير خارجه هند با اشاره به روابط تاريخي و ديرينه دو کشور درابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاکيد کرد: هند در رويکرد راهبردي جمهوري اسلامي ايران در نگاه به شرق جايگاه ويژه اي دارد و جمهوري اسلامي ايران در گسترش روابط خود با هند مصمم است.وي با اشاره به خط لوله انتقال گاز از ايران به پاکستان و هند تاکيد کرد: نياز به انرژي در دنيا و اينکه گاز يک کالاي با ارزش روز افزون درجهان است،  اجراي اين طرح را اجتناب ناپذيرمي کند و اين طرح عظيم مي تواند سمبل همکاري هاي ميان کشورها باشد.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گسترش همکاري دو کشور در بخش هاي علمي و فني را مهم توصيف کرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران و هند درساليان اخير پيشرفت هاي وسيعي درخصوص علوم مختلف داشته اند و با همکاري يکديگر مي توانند رشد آنها را مضاعف کنند.آيت الله هاشمي رفسنجاني روند رو به رشد مناسبات بازرگاني و اقتصادي هند و ايران را مناسب توصيف کرد و افزود: سياست خصوصي سازي درجمهوري اسلامي ايران در حال اجرا است و در اين مسير بخش خصوصي هند و ايران مي توانند با همکاري يکديگر در پروژه هاي مختلف مشارکت داشته باشند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسائل افغانستان گفت: تجربه حضور شوروي سابق دراين کشور نشان داد راهي که غرب اکنون در افغانستان طي مي کند نتيجه مطلوبي نخواهد داشت و علائمي که اکنون در افغانستان مشاهده مي شود اين است که غرب نمي تواند مسائل اين کشور را حل کند.
پرناب موکرجي وزير امور خارجه هند نيز در اين ديدار با اشاره به مسائل منطقه، تاکيد کرد: هيچ کشوري خارج از منطقه نمي تواند براي مسائل آن راه حل پيدا کند و کشورهاي منطقه خود بايد با همکاري يکديگر مشکلات را رفع کنند.وي افزود: هند، ايران و پاکستان در منطقه نقش مهمي را ايفا مي کنند و علاقه مندي آنها براي گسترش همکاري مي تواند به ايجاد صلح و ثبات در منطقه منجر شود.وزير امور خارجه هند افزايش حجم مناسبات تجاري دو کشور را فرصت مناسبي براي گسترش همکاري ها در بخش هاي ديگر عنوان کرد و گفت: دربخش هاي علمي، فني وپيمانکاري دو کشور مي توانند همکاري ها را گسترش داده وگامهاي خوبي بردارند.
تشکيل شوراي پژوهش براي رفع اختلافات شوراي نگهبان و مجلس
آيت ا... هاشمي رفسنجاني همچنين عصر روز شنبه در ديدار اعضاي شوراي پژوهشي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اهميت و جايگاه پژوهش و تحقيق در تدوين سياست هاي کلي نظام گفت: اصل وجود شوراي پژوهش براي تدوين سياست ها و حتي رفع اختلافات شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي يک ضرورت اجتناب ناپذير است.  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر لزوم پيدا کردن راهکاري براي جلو گيري از کارهاي تکراري و موازي کاري ها ، اظهار کرد: با اين روش مي توان از هدر رفتن توان تحقيقاتي کشور جلوگيري کرد. هاشمي رفسنجاني ادامه داد: يکي از راههاي ارتقاي کيفيت تحقيقات، نهادينه کردن موضوعات و همخواني تحصيلات محققان با طرحهاي تحقيقاتي مي باشد . آيت ا...هاشمي رفسنجاني با بيان انتظارات جامعه علمي کشور از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مراکز زير مجموعه آن گفت : مجمع مي تواند مرجع و منبع طرح هاي تحقيقاتي و به تبع آن مقالات مفيد باشد . رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتشار يک مجله علمي تخصصي آن هم با رعايت استاندارد علمي جهاني را از ضروريات کشور خواند و گفت : مي توان با ايجاد ارتباط با مراکز علمي و نشريات معتبر تعامل سازنده اي ايجاد کرد . درآغاز اين ديدار ،  محسن رضايي ضمن ارائه گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درسخناني گفت: نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي باعث ارتقاي کيفيت مباحث مي شود . دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: شوراي پژوهش با اين رويکرد از آغاز سال تا کنون بيش از 40 طرح را بررسي و نظرات خود را اعلام کرده است . در ادامه اين ديدار همچنين چند تن از اعضاي شورا به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص نيازها و تنگناهاي پژوهش درسطوح مختلف کشور ، به خصوص مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي پرداختند . 


  مديرکل معاونت پارلماني دولت از ورود به مجلس منع شد 

گروه سياسي: به دنبال گزارش محمد حسن ابوترابي فرد نايب اول رئيس مجلس از چگونگي اعطاي چک  هاي 5 ميليون توماني به نمايندگان ، علي لاريجاني اعلام کرد، عباسي مدير کل معاونت پارلماني دفتر رياست جمهوري در مجلس ديگر حق ندارد به مجلس بيايد. در آغاز جلسه علني ديروز مجلس، لاريجاني با اشاره به درگيري نماينده دولت با يکي از نمايندگان مجلس بر سر اعطاي چک  هاي 5 ميليون توماني کمک به مساجد ، گفت: در جلسه چهارشنبه قبل يک اقدام ناصوابي در دفتر دولت درمجلس انجام شده بود که ما لازم مي  دانستيم مساله را کاملا مورد رسيدگي قرار دهيم به همين خاطر از ابوترابي فرد خواستم مساله را رسيدگي و گزارش آن را به مجلس ارايه کند.
به دنبال سخنان رئيس مجلس، ابوترابي  فرد در توضيح چگونگي ماجرا ارايه چک  هاي 5 ميليون توماني به نمايندگان گفت: هر چند بررسي کامل موضوع لايه  هاي زيرين آن نياز به زمان بيشتري دارد و بنده پيشنهاد مي  کنم که موضوع را با دقت بيشتر پيگيري کنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم. نايب رئيس اول مجلس ادامه داد: بنده روز چهارشنبه قبل که اداره جلسه را برعهده داشتم آقاي زارعي پيش من آمد و گفت که آقاي حيدرپور تصميم دارند تذکري را ارايه دهند که به نظر بنده بهتر است اين تذکر ارايه نشود تا بررسي  هاي لازم درباره آن به عمل آيد.نماينده قزوين با بيان اينکه به همين دليل با مشورتي که با آقاي حيدرپور داشتيم ايشان از تذکر شان منصرف شدند، افزود: بعد از اين امر متوجه شدم حوادثي در لابي صحن اتفاق افتاده است که گزارش شفاف حيدرپور صحبت زارعي و رسايي نقطه نظرات حيدرپور را تاييد مي  کرد.وي گفت: حيدرپور براي دريافت چک  هاي کمک به مساجد به دفتر مديرکل رئيس  جمهوري در مجلس مي  رود اما متوجه مي  شود که آقاي عباسي دو رسيد را در قبال ارايه چک  ها به وي براي تحويل مي  دهد و سپس حيدرپور پس از امضاي رسيدهاي چک با توجه به صحبت  هاي يکي از همکاران در دفتر عباسي مي  فهمد که رسيد دوم به استيضاح وزير کشور ارتباط دارد اما در توافق با وي قول مي  دهد که موضوع جايي منعکس نشود.ابوترابي فرد گفت: بعد از ارايه اين خبر از سوي عباسي به يکي از خبرگزاري  ها، آقاي حيدرپور متوجه مي  شود که اين موضوع براي يکي ديگر از همکاران  مان آقاي فتحي  پور(نماينده کليبر) اتفاق افتاده است و لذا ماجرا را به ما توضيح دادند.ابوترابي  فرد با بيان اينکه مساله بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد، گفت: از شب جمعه در تلاش بودم که تلفني و يا حضوري با آقاي عباسي ديدار و گفت  وگو کنم اما هر چه با ايشان تماس گرفتم جواب ندادند و وقتي که خواستم با منزلشان تماس بگيرم دفترشان شماره منزل آقاي عباسي را در اختيارم قرار نداد.
سپس لاريجاني با تشکر از ابوترابي، زارعي و رسايي در پيگيري اين قضيه گفت: گزارش آقاي ابوترابي فرد نشان مي  دهد که در تقسيم بندي  هاي ملي، تقسيم بندي سياسي جاي ندارد. وي با بيان اينکه کمک به مساجد و کتابخانه  ها يک روال مشخص در مجلس است، گفت: اما اين روال در جلسه گذشته مجلس با يک فريبکاري در مورد استيضاح همراه شد.رئيس مجلس افزود: من از آقاي فتحي  پور، حيدرپور تشکر مي  کنم که اين کار ناصواب را درک کردند چرا که استيضاح و سوال حق نمايندگان است و دوستاني که از دولت براي پيگيري استيضاح و سوال مي  آيد، لزومي ندارد خودشان رابه کارهاي نامطلوب و غير معمول آغشته کنند.لاريجاني با تاکيد بر اينکه از رئيس  جمهوري براي دستور در خصوص پيگيري اين ماجرا تشکر مي  کنم، گفت: بايد ناآراستگي  ها کنار رود. گزارش آقاي ابوترابي فرد نشان مي  دهد اشکالي در کار آقاي عباسي مديرکل دفتر دولت در مجلس است لذا ايشان ديگر حق ندارد در مجلس حضور يابند. وي گفت: کسي نبايد به خود اجازه دهد با حيثيت مجلس اينگونه بازي کند. خواهش مي کنيم دولت هم اين موضوع را دنبال کند که اين شائبه ها به کلي برطرف شود و روابط دولت و مجلس و ساير قوا يک روابط کاملا منطقي و بر اساس اصول قانون اساسي باشد.


  پورمحمدي: فعاليتهاي دولت را ديجيتالي نظارت مي کنيم  

 گروه سياسي: رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در تلاش هستيم نرم افزاري تهيه کنيم که امکان نظارت بر فعاليتهاي دولت و بخش هايي که جنبه هاي مالي بالا دارند را به صورت مجازي و ديجيتال فراهم کند. مصطفي پور محمدي در گفتگو با مهر در بوشهر افزود: نرم افزاري نيز از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت تهيه شده که با الحاق اين دو نرم افراز نظارت و بارزسي آسان و به روز خواهد شد. وي اضافه کرد: راه اندازي و بهره برداري از اين نرم افزار از اولويت هاي اين سازمان در سال جاري خواهد بود. پورمحمدي با بيان اينکه در سال گذشته بيش از 70 هزار مناقصه و مزايده در کشور برگزار شده است، گفت: در سال گذشته بر يک سوم از مناقصه و مزايده هاي برگزار شده که از اهميت بالاتري برخوردار بوده است نظارت مستقيم داشته ايم. وي بدون اشاره به تعداد مناقصه و مزايده هايي که به انحراف کشيده شده اند، اظهار کرد: قوانين در بخش عمده اي از مناقصه و مزايده ها رعايت شده و آن دسته که از مواردي برخوردار بودند تجديد مناقصه و مزايده شده اند.  رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه با راه اندازي نرم افراز ياد شده نظارت و بازرسي بر انجام کار مزايده ها و مناقصه به روز، آسان تر و ساده تر خواهد شد، گفت: تمامي فعاليت هاي مالي به خصوص قراردادها در فايل اطلاعاتي اين نرم افزار تعريف شده و امکان دسترسي لحظه به لحظه را براي بازرسي فراهم خواهد کرد.پورمحمدي افزود: البته در جاهاي که از اهميت بالايي برخوردارند، نماينده از اين سازمان در جلسه برگزاري مناقصه و مزايده شرکت خواهد کرد. وي نظارت و بازرسي را بر حوزه هاي نفت، گاز، صنايع پايين و بالادستي را محورهاي اصلي و جدي کشور دانست و گفت: حوزه ي مستقل از ديگر حوزه هاي اين سازمان با توجه به پيچيدگي  و تعدد قراردادها در سازمان بازرسي کشور تعريف شده که به صورت تخصصي بر فعاليت هاي اعمال نظارت و بازرسي مي کند.  پورمحمدي اضافه کرد: در تمامي بخش هاي سرمايه گذاري داخلي، خارجي، صادرات، فرآورده ها و مراکز نفتي بازرسي و نظارت مستقيم خواهيم داشت. رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه حوزه ياد شده از اهميت و گستردگي بالايي برخوردار است به همين لحاظ تمامي فعاليت ها به صورت متمرکز در مرکز انجام مي شود البته بخش از فعاليت هاي نيز به مرکز استانها محول خواهد شد.


 توکلي: احتمال مي دهم طرح تحول اقتصادي اجرا نشود 

گروه سياسي: رئيس مرکز پژوهش  هاي مجلس گفت: 90 درصد واردات شمش طلا به کشور قاچاق است.به گزارش "ايلنا"، احمد توکلي در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان در پاسخ به اين سوال که با اجراي طرح تحول اقتصادي چه چشم اندازي براي اقتصاد کشور متصور مي  شويد، تصريح کرد: قطعا مجلس شوراي اسلامي با طرحي که تورم سنگين ايجاد کند، موافقت نخواهد کرد. احتمال نمي  دهم اين طرح اجرا شود.    توکلي همچنين با اشاره به عملکرد اقتصادي مجلس هفتم اظهار داشت:تصويب قانون سياست  هاي کلي اصل 44 از اقدامات مهم مجلس هفتم در زمينه اقتصادي بود و همه جناح  هاي سياسي، اجراي اين طرح را انقلاب اقتصادي در کشور مي دانستند.وي تصريح کرد: قانون سياست  هاي کلي اصل 44، نقش دولت در حوزه  هاي اقتصادي را بازتعريف کرده و راهي را ايجاد مي  کند که منجر به ايجاد رقابت و حذف انحصارطلبي مي  گردد.توکلي با انتقاد ازعملکرد دولت در زمينه انطباق فعاليت  هاي دولت با سياست  هاي کلي اصل 44، تاکيد کرد: با توجه به مصوبه مجلس و روند بررسي کار در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت بايد سياست  هاي خود را با اين قانون تطبيق مي  داد که اين اتفاق کمتر رخ داده است.نماينده تهران در مجلس با اشاره به تصويب قانون خدمات کشوري در مجلس هفتم اظهار داشت: قانون مديريت خدمات کشوري که از آن به غلط با عنوان قانون هماهنگ پرداخت حقوق ياد مي  شود، در اصل به دنبال تغيير نقش دولت در امور ديوان  سالاري و تغيير شيوه  هاي حکومت به نحوي است که هزينه  هاي دولت کاهش يابد.وي افزود: ديوان  سالاري حکومت يکي از اصلي  ترين موانع رشد و توسعه کشور است و رسيدگي به وضع موجود محتاج تفکر جدي است.رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با اشاره به طرح ماليات بر ارزش افزوده و اعتراضات مردمي نسبت به اين طرح،  اظهار داشت: اين طرح نيازمند امکانات سخت  افزاري خاصي بود که اکثر کسبه چنين سخت  افزارهايي را نداشتند و در اين زمينه آموزش  هاي لازم را نديده بودند.وي با بيان اينکه طبق اصول قانون اساسي، رئيس  جمهور حق تعليق قانون را ندارد، افزود:رفتار رئيس  جمهور در خصوص تعليق قانون ماليات با ارزش افزوده، مغاير با اصول قانون اساسي بود و بهتر بود دولت با تنظيم لايحه دو يا سه فوريتي و ارسال آن به مجلس از طريق قوه قانون  گذار کشور نسبت به تعليق اين طرح اقدام مي  کرد.توکلي با بيان اينکه در جريان اعتراضات به طرح تحول اقتصادي بعضي افراد دقيقا مي  دانستند چه اتفاقي رخ مي  دهد و معترض شدند و بعضي  ها نمي  دانستند چه اتفاقي در شرف وقوع است و معترض شدند،اظهار داشت:90 درصد واردات شمش طلا قاچاق است و هيچ دفتري ندارد و با قانون جديد بايد ثبت دفتري پيدا مي  کرد.
رئيس مرکز پژوهش  هاي مجلس همچنين با اشاره به طرح تحول اقتصادي، با بيان اينکه با اجراي صحيح قوانين موجود از جمله قانون سياست  هاي کلي اصل 44 مي  توانيم به نتايج بهتري نسبت به طرح تحول اقتصادي برسيم،اظهار داشت: اگر سه قانون مصوب مجلس هفتم، يعني قانون سياست  هاي کلي اصل 44، قانون خدمات کشوري و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت بهينه مصرف سوخت به درستي اجرا شود، نتايج بهتري نسبت به طرح تحول اقتصادي خواهد داشت و مشخص نيست چرا دولت بر اجراي طرح تحول اقتصادي اصرار داشته و به سراغ قوانين ديگر که اجزاي مشابه با اين طرح دارند، نمي  رود.وي افزود: در برخي مفاد طرح تحول اقتصادي از جمله قانون اصلاح گمرکات کشور و بسياري مفاد ديگر، با دولت هم عقيده  ايم ولي برخي مفاد ديگر مربوط به يارانه  هاي انرژي، مورد اختلاف دولت و مجلس است.توکلي با بيان اينکه تفکر فعلي مبني بر حذف يارانه انرژي مانند تفکر بانک جهاني است، تصريح کرد: بانک جهاني در گزارش خود در سال دو هزار در خصوص وضعيت اقتصادي ايران پيشنهاد مي  دهد که پايه قيمت انرژي آزاد شود و از منابع حاصل از آن جهت امور زيربنايي اقتصادي استفاده شود که البته بانک جهاني در همان گزارش هشدار مي  دهد که افزايش ناگهاني قيمت  هاي انرژي، تورم 30 درصدي اضافي به اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.وي تصريح کرد: اين گزارش در زمان انتشار يعني قبل از آغاز به کار دولت نهم مورد اعتراض امثال من و احمدي  نژاد بود و نمي  دانم چه اتفاقي افتاده است که اکنون آقاي احمدي  نژاد به حاميان اين طرح پيوسته است. توکلي با اشاره به برخي تاثيرات طرح تحول اقتصادي بر اقتصاد کشور اظهار داشت: تمامي مدل  هاي اقتصاد رياضي که براي بررسي اثرات چنين تغييراتي بر روي ساير کالاها به کار مي  رود، براي تغييرات 10 الي 30 درصدي طراحي شده  اند و از محاسبه تغييرات 300 درصدي عاجزند; چون اين مدل  ها براي محاسبه شوک  هاي اقتصادي طراحي نشده  اند و با اجراي اين طرح تورم وحشتناک حدود 60 درصدي در انتظار اقتصاد کشورخواهد بود.وي افزود:يارانه انرژي پول موجود در دست دولت نيست و اول بايد اين کالا، گران شود تا اين پول بوجود آيد، سپس اين پول را جمع و توزيع کنيم يعني اول گران کنيم و بعد به اعانه دادن بپردازيم; ضمنا ممکن است اثرات تورمي اين طرح يارانه  هاي پرداختي را بي  ارزش و بي  اهميت کند.


 مصباحي مقدم: فاجعه بزرگ جهاني در حال وقوع است  

گروه سياسي: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره وقوع فاجعه بزرگ جهاني هشدار داد.غلامرضا مصباحي مقدم ديروز در همايش " بحران مالي جهان; فرصتها و تهديدها" در تهران با بيان اينکه 25 سال گذشته نسبت به وقوع چنين بحراني هشدار داده بود ،گفت: اگر دلارهاي آمريکا از سراسر جهان به اين کشور بازگردد فاجعه بزرگ جهاني رخ خواهد داد.مصباحي مقدم افزود: با توجه به اينکه از سال 2002 شاهد ورود يورو به بازارهاي جهاني هستيم، هنوز اين اتفاق به صورت کامل رخ نداده اما احتمال وقوع  اين مسئله بسيار است.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بهره تابعي از سود بازار نيست، خاطر نشان کرد: اين در حالي است که بازارپول بازار مستقلي است; بنابراين اگر شاهد رکود در بازار کالا و خدمات شويم لزوما به معناي تاثيرگذاري بر بازار پول نيست. مصباحي مقدم ادامه داد: حال چنانچه مبناي کارکرد اصلي بهره را در اقتصاد در نظر بگيريم شکافي که بين بازار کالا و خدمات به وجود مي آيد نقطه شروع اين بحران است.وي با بيان اينکه در اين شرايط گرداب پولي شکل مي گيرد، افزود: بر اين اساس پول به جاي اينکه به بخش توليد و خدمات برود از کنار آن عبور مي کند در نتيجه صاحبان پول بيش ا ز توليد کنندگان سود مي برند.مصباحي مقدم گفت: معتقدم اسلام نيز با تحريم ربا که بهره وام چيزي جز ربا نيست، از چنين بحراني جلوگيري کرده است.به گفته وي اسلام هم اکنون خدمت بزرگي به بشريت براي پيشگيري از بحران مالي و گرداب پولي کرده است.مصباحي مقدم با اشاره به  پديد آمدن پول اعتباري ادامه داد: دولتها با انتشار پول حق آقايي کسب کرده اند تا زماني که پول فلزي بود براي ايجاد آنها بايد هزينه اي صرف مي شد اما با روي کار آمدن پول اعتباري دولتها با چاپ اسکناس و خلق پول مشکل را بيشتر کردند.وي افزود: بر اين اساس، زماني که در بخش حقيقي اقتصاد با مشکل مواجه مي شويم در بخش اعتباري خود را نشان مي دهد. در آمريکا نيز بحران از بخش واقعي مسکن آغاز شد و در بخش پولي خود را نشان داد.به گفته وي در اسلام در معامله سلف بايد صد درصد وجوه به صورت نقدي پرداخت شود; در غير اين صورت پول به صورت حباب گونه بوده است.


 غير رسمي  

   مظاهري کانديداي رياست جمهوري مي شود
شنيديم که رئيس سابق بانک مرکزي به زودي نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري آينده را اعلام خواهد کرد.به گزارش برنا، طهماسب مظاهري  از ديروز ستاد هاي انتخاباتي خود را در کشور فعال کرده است.مظاهري خاطر نشان کرده که بدون هر گونه وابستگي به حزب يا جريان سياسي خاص و به عنوان نامزد مستقل وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري خواهد شد.
  خنثي شدن توطئه تروريستي در همايش تهران
گفته مي شود که يک مقام آگاه، از خنثي کردن تهديدي امنيتي در شانزدهمين همايش آسياي مرکزي و قفقاز خبر داد.به گزارش "تابناک"، وي اعلام کرد که پيش از برگزاري اجلاس، فردي شناسايي و بازداشت شده که اطلاعات کاملي از رفت وآمد شخصيت هاي سياسي و ديپلماتيک مدعو در اين همايش داشت.وي خاطرنشان کرد: با بازداشت اين فرد، مشخص شد که برخي گروه هاي تروريستي، با برنامه ريزي دقيق، قصد اقدامات خرابکارانه با هدف ناامن نشان دادن ايران را داشتند که البته برنامه آنها پيش از هرگونه اقدامي توسط نيروهاي امنيتي خنثي شد.اين همايش دو روزه سه شنبه و چهارشنبه گذشته (هفتم و هشتم آبان ماه) با حضور جمعي از سياستمداران و محققان برجسته 16 کشور خارجي برگزار شد.
   ادعاي تمايل سران اسرائيل براي حمله کاري به ايران 
آخرين شنيده اينکه  "اشرف خليف" و "پاول ريشتر" دو نويسنده روزنامه لس آنجلس تايمز در مقاله اي نوشتند: گزارش ها از واشنگتن و اسرائيل حاکي از آن است که اسرائيلي ها نگران خطر جدي ايران هستند و به طور جدي سران اسرائيل به فکر اقدام به طور مستقل در قبال توانايي هاي تسليحاتي و هسته اي ايران هستند. به گزارش آريا از اين روزنامه آمريکايي، مقامات مي گويند ديگر ملت ها هم نگران اند و با اين عمل اسرائيل موافقند اما خواستار حمله اي تمام جانبه و کاري هستند تا ايران کاملا متوقف شود. چرا که حمله نيمه کاره عواقب سختي در پي خواهد داشت.


 سارکوزي قلابي، "سارا پيلين" را سرکار گذاشت ! 

گروه سياسي: معاون نامزد رياست جمهوري جمهوريخواهان آمريکا نيز در دام تماس تلفني کمدين کانادايي که ادعا مي کرد رييس جمهور فرانسه است، افتاد.  به گزارش عصرايران به نقل از شبکه تلويزيوني اي. بي. سي آمريکا، سارا پيلين معاون جان مک کين نامزد رياست جمهوري اين کشور روز شنبه متوجه شد که نيکولا سارکوزي رييس جمهور فرانسه قصد مذاکره تلفني با او را دارد.  اين شبکه افزود: مکالمه سارکوزي دروغين با پيلين شش دقيقه به طول انجاميد و در اين بين نيز از شکار، مسايل سياسي و حتي همسر سارکوزي نيز صحبت شد.  ايده سرکار گذاشتن مقامات مختلف دنيا توسط دو کمدين کانادايي به نامهاي مارک آنتوني آئودته و سباستين ترودل ابداع شده است که سارا پيلين فعلا آخرين قرباني آنها است.  آئودته که نقش نيکولا سارکوزي را بازي مي کرد، بارها به عمد اشتباهاتي انجام داد تا به پيلين بفهماند که اين يک شوخي تلفني است اما وي متوجه نشد.


 وزير خارجه برزيل: تحريم ها عليه ايران را قبول نداريم  

گروه سياسي:  وزير امور خارجه برزيل تاکيد کرد: ما به هيچ وجه تحريم هاي يک جانبه عليه ايران را قبول نداريم. "سلسو آموريم" ديروز در تهران با اشاره به نقش برزيل در تامين 15 درصد از محصولات مورد نياز آمريکا، اذعان کرد: برزيل بزرگترين اقتصاد آمريکاي لاتين و در واقع نيمي از اقتصاد آمريکاي لاتين با جمعيتي حدود 200 ميليون نفر است.  وزير امور خارجه برزيل يادآور شد: در حال حاضر ما دومين صادرکننده مواد غذايي هستيم و اکنون قدرت خريد مردم افزايش يافته و در حد ايتاليا و فرانسه است. وي علت رقابت ناعادلانه اين کشور با آمريکا را کافي نبودن مساعدت هاي مالي عنوان کرد و گفت: برزيل در زمينه هاي سويا، نيشکر و پنبه جزو صادرکنندگان برتر دنياست. وي ادامه داد: رشد اقتصادي برزيل در سال هاي اخير ثبات شگفت انگيزي در حدود 6 درصد داشته است و وضعيت اقتصادي کشور به گونه اي است که مي تواند با بحران اقتصادي جهاني مقابله کند.  وزير امور خارجه برزيل از نقش مهم برزيل در تامين انرژي ياد کرد و گفت: درآمد ملي به نحوي با سياست ها پيش مي رود که موجب مي شود عادلانه در ميان جمعيت توزيع شود، تورم در برزيل کاهش يافته است و در حال حاضر کمک مي کند تا فقر کمتر شود. به گفته وي در چند سال اخير 20 ميليون نفر از جمعيت برزيل از خطر فقر خارج و از قدرت درآمد بهتري برخوردار شده اند. وي جدال هاي اجتماعي را از جمله موانع پيشرفت دانست و افزود: بايد راه هايي براي برطرف کردن آن و ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي پيدا کنيم. وي افزود: افزايش صادرات نشان دهنده اين است که برزيل تنها مصرف کننده نيست و توانسته ايم بازارهاي داخلي و خارجي خود را تامين کنيم. وزير امور خارجه برزيل با تاکيد بر اين که مشتريان برزيل بايد تنوع نژادي و مليتي داشته و از کشورهاي مختلف باشند، افزود: برزيل به بخش خصوصي قول داده است تا تسهيلات لازم براي ايجاد رضايت در مشتريان داخلي و خارجي را فراهم کند.  وي از تجار برزيلي خواست که بر روي سرمايه گذاري در ايران حساب کنند و تاکيد کرد: هنرمندان، صاحبان صنايع و تجار مي توانند در گسترش روابط دو کشور نقش تعيين کنده اي داشته باشند. وزير امور خارجه برزيل با بيان اين که "برزيل به سياست داخلي کشورها احترام مي گذارد" تصريح کرد: ما به هيچ وجه تحريم هاي يک جانبه عليه ايران را قبول نداريم و اميدواريم با حسن همکاري ها، مشکلات برطرف شوند و مسايل ايران نبايد روابط آن با کشورهاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. 


 ميز خبر  

انتقاد وزارت کار از اخراج نکردن کارگران خارجي 

گروه سياسي: مدير کل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي از همکاري ضعيف پليس و وزارت کشور در اخراج نيروي کار غير مجاز خارجي از کشور انتقاد کرد.محمد رضا صالحي مرام در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ريزي قبلي براي اخراج نيروي کار خارجي از ابتداي مهر ماه سالجاري گفت: اخراج نيروي کار غيرمجاز خارجي بر عهده ما نيست و وزارت کشور به همراه پليس بايد اين وظيفه را انجام دهند.   مدير کل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت: متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجي که عموما مربوط به کشور افغانستان است تا کنون توسط پليس و وزارت کشور عملي نشده است.    صالحي مرام تصريح کرد: در اين زمينه ما مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم توجه به اخراج نيروي کار غير مجاز خارجي توسط پليس و وزارت کشور اعلام کرديم ولي تا کنون کار بدون نتيجه مانده است.   وي در بخش ديگري از سخنانش حضور بيش از 2 ميليون نفر از اتباع خارجي غير مجاز از کشور افغانستان در بازار کار ايران را جرم دانست و افزود: متاسفانه عدم همکاري وزارت کشور و پليس براي طرح جمع آوري و اخراج نيروي کار غير مجاز خارجي از کشور تمام فعاليتهاي ما را تحت الشعاع قرار داده است.    چندي پيش مسئولان وزارت کار و امور اجتماعي مهر ماه سالجاري را زمان شروع مجدد اخراج نيروي کار غير مجاز خارجي از کشوراعلام کرده بودند. 
 
سفر متکي به دمشق  

گروه سياسي:  وزير امور خارجه ايران امروز به سوريه مي رود.ديروزيک منبع موثق در سفارت ايران در دمشق به ايرنا گفت : منوچهر متکي قرار است در اين سفر يک روزه با مقامهاي عالي رتبه سوريه ديدار کند. اين منبع افزود : متکي در سفر خود با بشار اسد رييس جمهوري و فاروق الشرع معاون وي و نيز همتاي خود ديدار و گفت گو خواهد کرد. وي روابط دو جانبه ، راهکارهاي تقويت آن و مسائل منطقه و بين المللي را از محورهاي مورد بحث ميان دو طرف عنوان کرد. وزير امور خارجه ايران آخرين بار 27 تيرماه 87 در راستاي سفر دوره اي به کشورهاي عمان ، سوريه و ترکيه به دمشق سفر کرد و علاوه بر گفت و گو در باره روابط دوجانبه و مسائل بين المللي و منطقه اي ، در باره مفاد دستور کار اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد، با مقامات سياسي اين سه کشور رايزني پرداخته بود. وي اوائل فروردين ماه و زمان برگزاري نشست سران اتحاديه عرب در دمشق نيز به عنوان ميهمان ويژه در اين نشست شرکت کرده بود. 

متقاضيان حج واجب بايد 17سال صبر کنند

گروه سياسي:  مدير حج و زيارت خراسان رضوي گفت: متقاضيان ثبت نام حج واجب بايد براي تشرف 17سال صبر کنند.     مسعود مجردي ديروز در گفتگو با فارس افزود: هم  اکنون بانک ملت براي حج در هيچ موردي ثبت نام ندارد اما بعد از مناسک عمره در صورت اعلام سازمان اين امر صورت مي گيرد. وي با بيان اينکه 11هزار نفر امسال از خراسان رضوي به حج واجب مشرف مي شوند که همگي آنها مدينه قبل هستند اظهار داشت: پشتيباني دو استان خراسان شمالي و جنوبي نيز با خراسان رضوي است که در مجموع بيش از 14هزار نفر از طريق فرودگاه بين المللي مشهد مشرف خواهند شد. وي با اشاره به اينکه نخستين گروه اعزامي از خراسان رضوي در 22 آبان به سمت مدينه منوره پرواز خواهند کرد، گفت: مدت اقامت در عربستان سعودي 29 تا 30 روز است که اين مدت شامل هفت روز اقامت در مدينه منوره و 22 روز در مکه است.  مدير حج و زيارت خراسان رضوي با تشريح محدوديت اعزام زائران به حج عنوان کرد: البته ما سالانه 2 هزار نفر افزايش سنواتي نيز در حج داريم و محدوديت هاي ما در حج واجب به علت محدوديت سهميه در عربستان و کمبود فضاي کافي در مني است.

 شيمون پرز:  حمله به ايران بعيد است 

گروه سياسي:  شيمون پرز گفت:  با توجه به وجود گزينه هاي متعدد مساله حمله نظامي عليه ايران بعيد است. به گزارش ايسنا  به نقل از خبرگزاري آکي، رييس رژيم صهيونيستي در گفت وگو با مجله ايتاليايي پانوراما در خصوص احتمال وقوع حمله نظامي بين ايران و غرب، اظهار کرد:  فکر نمي کنم تا زماني که گزينه هاي ديگري وجود داشته باشد اين مساله اتفاق بيفتد. وي با تهديد خواندن ايران براي برقراري صلح در منطقه گفت:  ايران مي گويد که قصد ساخت بمب هسته  اي را ندارد در حالي که پول هاي کلاني براي خريد موشک هاي دور برد مي پردازد. پرز افزايش بحران ميان ايران و غرب بر سر برنامه  هسته  اي تهران را دودستگي در غرب دانست. 

ليوني: دمشق بايد به روابطش با تهران پايان دهد

گروه سياسي: وزير خارجه رژيم صهيونيستي گفت، دمشق بايد تا قبل از پاسخگويي رژيم صهيونيستي به خواسته هايش به روابطش با ايران و حزب الله پايان دهد. به گزارش ايسنا، روزنامه هاآرتص نوشت، به دنبال تصميم ايهود المرت، نخست وزير مستعفي رژيم صهيونيستي مبني بر ازسرگيري مذاکرات غيرمستقيم با سوريه، تزيپي ليوني وزير امور خارجه اين رژيم گفت: سوري ها قبل از دستيابي به آنچه که از ما مي خواهند بايد با اقدامات شان نشان دهند که قصد توقف تجهيز حزب الله را دارند هم چنين بايد نشان دهند که روابطشان را با ايران قطع کردند. 

تاکيدايران و هند بر گسترش روابط دوجانبه

گروه سياسي: وزيران امور خارجه ايران و هند ديروز بر ضرورت تعميق و گسترش روابط اقتصادي ،فرهنگي و سياسي دو کشور تاکيد کردند.   منوچهر متکي که در نشست افتتاحيه ميزگرد ايران و هند سخن مي گفت ، خواستار آن شد تا دو کشور با توجه به روابط تاريخي ديرينه و همچنين مناسبات خوب سياسي و اقتصادي از تمام ظرفيت ها ي موجود براي بالا بردن اين مناسبات استفاده کنند. "پراناب موکرجي" وزير خارجه هند نيز در سخناني با تشريح اهميت روابط دو کشور با توجه به ملاحظات امنيتي و نياز کشورش به انرژي خواستار  آن شد تا دو کشور روابط خود را با نگرشي جديد درچارچوب اين ملاحظات گسترش دهند. موکرجي براي شرکت در پانزدهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران وهند به تهران سفر کرده است. 

 

احمدي نژاد: 
در جلسه استيضاح وزير کشور شرکت نمي کنم 

گروه سياسي:  رييس جمهور گفت: استيضاح وزرا بايد نسبت به عملکرد آنها صورت بگيرد، لذا استيضاح وزير کشور قانوني نيست و من در جلسه استيضاح ايشان شرکت نمي کنم.     محمود احمدي نژاد عصر  ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ايرنا و واحد مرکزي خبر ضمن اعلام اين مطلب افزود: به عقيده من چيز جديدي در استيضاح آقاي کردان مطرح نشده که نياز داشته باشد رييس جمهور در آن شرکت کرده و پاسخ دهد. وي تصريح کرد: حرف هاي مطرح شده همان حرف هاي تکراري است. رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه استيضاح حق نمايندگان است تصريح کرد: ما بالاترين احترام را به مجلس مي گذاريم و هر تصميمي که بگيرند بر روي کار دولت اثري نخواهد داشت. ما مجلس را يار خود مي دانيم اما اين استيضاح را قبول نداريم.  

برگزاري 560 مراسم ويژه همزمان با يوم الله 13آبان

گروه سياسي:  معاون اجرايي مراسم شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، گفت: همزمان با يوم الله 13 آبان، 560 مراسم ويژه در سراسر کشور برگزار مي شود. "محسن صباغ"  ديروزدر جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود:  اين مراسم در روز ملي مبارزه با استکبار جهاني با حضور اقشار مختلف مردم به ويژه دانش آموزان، دانشجويان، مسئولان نظام،  نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و روحانيون در تهران، راس ساعت 10 صبح 13 آبان ماه مقابل لانه جاسوسي سابق آمريکا و همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود. وي اظهار داشت: قرائت بيانيه هاي دانش آموزي و دانشجويي، سخنراني ابوترابي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و قرائت قطعنامه از جمله برنامه هايي است که در روز 13 آبان در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريکا برگزار خواهد شد. صباغ ،تصريح کرد: به منظور آماده سازي فضاي شهرهاي سراسر کشور براي بزرگداشت مراسم روز 13 آبان ماه، بنرهاي تبليغاتي سه رخداد مهم اين روز، اقلام تبليغاتي، پوسترها و تراکت هاي تبليغاتي طراحي و چاپ شده و در اختيار ستادهاي سراسر کشور قرار گرفته است. وي ادامه داد: ستاد برگزاري مراسم يوم الله 13 آبان با حضور تمامي تشکل هاي دانشجويي و دانش آموزي و سازمان ها و نهادها و تشکل هاي مردمي تشکيل شده و داراي هشت کميته دانشجويي، دانش آموزي، تشکل هاي مردمي، اجرايي، استان ها،  تبليغات و انتشارات،  حفاظتي امنيتي و خدماتي و ارتباطات و اطلاع رساني است. وي، به برنامه هاي کميته اجرايي مراسم 13 آبان اشاره کرد و گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با شرکت واحد اتوبوسراني تهران وسيله اياب و ذهاب از مناطق آموزش و پرورش و مدارس، از ميادين اصلي شهر و دانشگاه ها، مدارس علميه و مساجد براي دانشجويان و طلاب حوزه هاي علميه تدارک ديده شده است. معاون اجرايي مراسم شوراي هماهنگ تبليغات اسلامي، خاطرنشان کرد: هماهنگي با شرکت مترو براي انتقال شرکت کنندگان در مراسم و برقراري ايستگاه هاي صلواتي، هنري و فرهنگي در محدوده مراسم از ديگر برنامه هاي اين کميته در روز 13 آبان است. 
وي، به مهمترين برنامه هاي کميته دانش آموزي اشاره کرد و برگزاري مسابقات کاريکاتور "شيطان بزرگ آمريکا" در تمام مدارس، مسابقه ساخت عروسک و آدمک "شيطان بزرگ" توسط آموزش و پرورش منطقه دو تهران را از جمله اين برنامه ها عنوان کرد. صباغ، به بيان برنامه ها و فعاليت هاي کميته دانشجويي پرداخت و ساخت مستند 13 آبان، پخش فيلم هاي متناسب با حادثه 13 آبان در خوابگاه هاي دانشجويي، راه اندازي ايستگاه نقاشي در محل تجمع ضداستکباري،  برگزاري ميزگرد تشکل هاي دانشجويي، برگزاري مسابقه استکبار ستيزي در دانشگاه ها و برگزاري مسابقه عکس و پيام کوتاه از مراسم توسط دانشگاه بقيه الله را از جمله برنامه هاي کميته دانشجويي ذکر کرد.
 
دبير کل موتلفه:قطع رابطه با آمريکا ابدي نيست

گروه سياسي:  دبيرکل حزب موتلفه اسلامي پيش  شرط رابطه با آمريکا را نشان دادن حسن  نيت از سوي اين کشور عنوان کرد. محمدنبي حبيبي در گفت  وگو با " ايلنا"، با اشاره به اين  که برخي در 13 آبان سال 58 مخالف تسخيرلانه جاسوسي بودند، افزود: به نظر بنده، طرح از سرگيري رابطه با آمريکا که امروز از سوي برخي مطرح مي  شود،خواسته عامه مردم ايران نيست.وي افزود: آمريکا که تاکنون از به   کارگيري هيچ سو»نيتي در برابر نظام، ملت و کشور ايران فروگذار نکرده، امروز مصمم به براندازي نظام جمهوري اسلامي است.وي گفت: در طرح برقراري رابطه با آمريکا، اين پيش فرض مطرح است که قرار نيست قطع رابطه با آمريکا ابدي باشد، اما اگر بخواهيم در اين  باره اقدامي صورت دهيم، شرط قطعي و مهم اين است که آمريکا از شرارت  هاي خود نسبت به مردم ايران دست بردارد و با ابراز حسن  نيت،گامي جدي براي رفع سو»نيت  ها بردارد.دبير کل حزب موتلفه اسلامي در پايان با تاکيد بر اينکه بحث رابطه با آمريکا تنها از سوي جمع محدودي مطرح شده است، گفت: اين  ها گروه  هايي هستند که سابق بر اين نيز، طرح برقراري رابطه را با آمريکا را بارها مطرح کرده  اند.

عارف : خاتمي به نظر جمع تمکين کند

گروه سياسي: رييس هيات مديره  بنياد آباداني و رشد ايران(باران) گفت: شوراي حکميت، نظرسنجي و هر مکانيزم ديگري که بتواند ظرفيت و توانايي هاي جبهه  اصلاح طلبان را براي رسيدن به اجماع نشان دهد، مطلوب است. محمدرضا عارف در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که " کانديداتوري آقاي خاتمي و تصميم گيري ايشان براي حضور، بحث دائمي است" اظهار کرد: به نظر من، کم کم دير مي شود و آقاي خاتمي بايد هرچه سريع تر، ان شا»الله نظر مثبت خود را اعلام کنند. در اين صورت به طور طبيعي اجماع حاصل مي شود و فضاي خوب را براي انتخابات خواهيم داشت. وي ادامه داد: اقبال عمومي به انتخابات و وجهه  نظام بالا مي رود; لذا آقاي خاتمي بهتر است به نظر جمع تمکين کنند اما به هر دليلي اگر ايشان حضور نيافتند بحث اجماع را بايد با مکانيزم ديگري از جمله نظرسنجي، شوراي حکميت يا ساير موارد به کانديداي واحد برسيم.  وي درباره شکل گيري شوراي حکميت گفت: معتقدم هر مکانيزمي که بتواند ما را به ائتلاف برساند و نيز مورد قبول جبهه اصلاحات و کانديداها باشد، مطلوب است. حال اگر نظرسنجي باشد و درست انجام بگيرد، جنبه مثبتي دارد. شوراي حکميت نيز بسيار خوب است. ممکن است مکانيزم ديگري پيشنهاد شود; بنابراين مهم اين است که جبهه  اصلاحات ظرفيت و توانايي هاي خود را براي رسيدن به اجماع نشان دهد، کانديداها نيز بايد نسبت به تصميم حاصل از اجماع تمکين کنند. رييس هيات مديره  باران با بيان اين که " شرايط کشور، ارائه  بهترين کانديداي ائتلافي را ايجاب مي کند" گفت: احزاب حتي مي توانند در درون جبهه  اصلاحات کانديداي حزبي خود را معرفي کنند، اما زماني که کانديداي نهايي مشخص شد، بايد به نظر اجماع تمکين و از آن دفاع کنند ; بنابراين بايد به سمت ائتلاف و نگاه فراحزبي پيش برويم. 


 كوتاه از سياست  

  بهروزي:امروز دانشجويان بايد انقلاب سوم را رقم بزنند
گروه سياسي:   دبيرکل جامعه زينب(س) با اشاره به بيانات امام راحل(ره)، مبني براينکه"تسخير لانه جاسوسي انقلاب دوم بود"، گفت: امروز دانشجويان بايد انقلاب سوم را رقم بزنند که همان تلاش در جهت استقرار و حاکميت نظام اسلامي در سراسر جهان است. مريم بهروزي در گفت  وگو با "ايلنا"، با بيان اينکه 13 آبان نقطه   عطفي در نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ايران بود و هست، گفت: باگذشت بيش از چهار دهه از اين واقعه، امروز دنيا به اين حقيقت رسيده که آمريکا بر اساس تفکرصهيونيزم شکل گرفته و اداره مي  شود و اتفاقات اخير عراق، لبنان و سوريه نشان داد که ابرقدرت  ها هنوز به دنبال جنگ  افروزي هستند.وي ادامه داد: اينکه آمريکا در فضاي امروز در مسير سقوط قرار گرفته، ازثمرات بيداري دانشجويان است که بايد چنين روندهايي ادامه  دار باشد.
  معرفي کانديداي نهايي اصلاح طلبان تا 22 بهمن 
گروه سياسي: دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: اصلاح طلبان تا 22 بهمن ماه کانديداي نهايي خود را اعلام خواهند کرد. محمد سلامتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: کارگروه وابسته به نشست مجمع روحانيون مبارز طي جلسات مختلفي به بحث و بررسي پيشنهاد اوليه منشور ائتلاف اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري پرداخت و آن را تهيه و تقديم نشست مجمع روحانيون مبارز کرد. وي خاطرنشان کرد: منشور ائتلاف اصلاح طلبان در برگيرنده راهکار نيل به کانديداي واحد ازسوي اصلاح طلبان است که بر مشارکت همه  گروه هاي اصلاح طلب تاکيد دارد و نحوه  حضور آنان در انتخابات آينده در اين منشور پيش بيني شده است.
  مرعشي: در هر شرايطي ائتلاف مي کنيم 
گروه سياسي: سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي گفت: تاکيد حزب کارگزاران بر ائتلاف اصلاح طلبان همواره بيشتر از اين بوده که چه کسي کانديداي نهايي شود. حسين مرعشي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: ائتلاف اصلاح طلبان و حمايت از کانديداتوري آقاي خاتمي، جزو دو مصوبه حزب کارگزاران سازندگي است و براي ما مهم تر از اين که چه کسي کانديداي نهايي شود، اين است که ائتلاف اصلاح طلبان شکل بگيرد. وي افزود: ما در هر شرايطي ائتلاف مي کنيم; اگر آقاي خاتمي کانديدا شوند که از ايشان حمايت مي کنيم در غير اين صورت شخصيت هاي سرشناس فراواني در جبهه  اصلاحات وجود دارند که به موقع درباره  آنان بحث خواهد شد.  وي درباره  برخي اخبار منتشر شده پيرامون حمايت حزب کارگزاران از حسن روحاني گفت: آقاي روحاني از شخصيت هاي معتبري هستند که اگر تصميم به کانديداتوري بگيرند و ائتلاف اصلاح طلبان از ايشان حمايت کند، حزب کارگزاران نيز از ايشان حمايت خواهد کرد. سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي در عين حال درباره  افرادي که در شوراي حکميت مورد بحث واقع خواهند شد، گفت: هنوز زمان شکل گيري شوراي حکميت فرا نرسيده است; بنابراين افراد مورد بحث در اين شورا نيز هنوز مشخص نيستند. 
     شرط محسن رضايي براي نامزدي در انتخابات 
گروه سياسي: محسن رضايي مي گويد در صورتي که در نحوه انتخاب نامزدهاي رياست جمهوري در جناح ها تغيير ايجاد شود وي به مبارزات انتخاباتي وارد خواهد شد. به گزارش مهر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با پرس تي وي گفت: براي کارآمدي بيشتر مردمسالاري در نظامي نوپا مانند جمهوري اسلامي ايران بايد در انتخابات رياست جمهوري از الگويي مردم سالارانه بهره گرفت.به عقيده رضايي بهتر است احزاب با برپايي انتخابات اوليه، از ميان نامزدهاي داراي صلاحيت بهترين نامزد ها را انتخاب کنند.به گفته وي چنين روشي اجازه مي دهد طيف گسترده تري از انديشمندان در روند تصميم گيري درباره اينکه چه کسي نامزد اصلح است مشارکت کنند.فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار داشت: در صورت شکل گيري چنين فضايي به عرصه انتخابات رياست جمهوري وارد خواهم شد.
  رد احتمال انجام تغييرات در معاونتهاي استانداري تهران 
گروه سياسي: استاندار تهران ضمن رد احتمال تغييرات در معاونتهاي استانداري تهران گفت: ما فضاي عادي کار استانداري را پيش مي بريم و مطمئنا تغييرات معناداري در پيش نخواهد بود. مرتضي تمدن که ديروز در حاشيه گردهمايي فرمانداران و بخشداران و معاونين سياسي استان تهران در جمع خبرنگاران سخن مي گفت،  درباره زمان آغاز فعاليت هاي انتخاباتي استانداري تهران اظهارکرد: بعد از اعلام وزارت کشور و بر اساس زمان بندي انتخابات کار ستاد انتخابات استان آغاز خواهد شد و پس از آن احکام مربوط به ستاد انتخابات از جمله رياست ستاد را نيز صادر خواهيم کرد. 
  برگزاري کنگره حزب همبستگي در آذرماه 
گروه سياسي:  دبيرکل حزب همبستگي از برگزاري کنگره درون تشکيلاتي اين حزب در آذرماه خبرداد. علي اصغر احمدي در گفت  وگو با "ايلنا"، با اشاره به فعاليت  هاي تشکيلاتي حزب همبستگي،گفت: بعد از آخرين کنگره حزب همبستگي که در شهريور سال 85 برگزار شد تاکنون شوراي عالي اين حزب کنگره  اي را برگزار نکرده است.وي افزود: در جلسه اخير شوراي عالي حزب همبستگي که به خواست اکثريت اعضا» تشکيل شد،تصميم گرفته شد تا در اولين فرصت کنگره درون تشکيلاتي حزب را انجام دهيم به همين منظور مقدمات اين کار انجام شد و احتمالا کنگره حزب همبستگي در آذرماه برگزار مي  شود.دبيرکل حزب همبستگي درادامه به وضعيت روزنامه همبستگي اشاره کرد و گفت: بر اساس اولويت کاري حزب،بعد از برگزاري کنگره وضعيت روزنامه هم مشخص خواهد شد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته