جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175


فهرست حذفيات منابع کنکور سراسري 88 اعلام شد


معرفي رشته هاي دانشگاهي


سهميه هاي آزمون دستياري پزشکي اعلام شد


كوتاه و خواندني


  فهرست حذفيات منابع کنکور سراسري 88 اعلام شد 

به گزارش خبرنگار آفرينش ، فهرست حذفيات منابع سوالات آزمون سراسري سال 1388 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نيز از سوي سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زير اعلام شد.
دروس عمومي
درس قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي 2)، چاپ سال 85، پايه دوم
- فعاليت ها: شامل نمونه يابي در صفحات 15، 23 و 156، ذکر نمونه ها در صفحه 141، کشف عوامل در صفحه 189، تفکر در صفحات 63، 70 و 174، خودکاوي در صفحات 97، 100، 130، 131 و 141، مقايسه در صفحه 102، تطبيق در صفحات 132، 150، 159، 176 و 181، بررسي در صفحات 140، 148، 172، 185، پيام آيات در صفحه 161، همفکري در صفحه 137، بيان نمونه ها در صفحه .138
- پيشنهادها: در صفحات 18، 29 تا 33، 43، 55، 66، 75 تا 77، 85، 92، 118، 133، 167، 178 و 194
- ترجمه هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- يادآوري ها در صفحات 9، 109 و 121
- گام ها در صفحات 35، 56، 107، 119، 134، 152، 168 و 193
- متن صفحات 34، 36 و شعر صفحه 65
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي 3)، چاپ سال 86، پايه سوم
-فعاليت ها: شامل تکميل در صفحه 11، نمونه يابي در صفحات 19، 193 و 196، بررسي در صفحات 21، 151، 220 و 235 ، جستجو در صفحه 53، تطبيق در صفحات 61 و 175 ، خودکاوي در صفحات 140 و 195، مقايسه در صفحه 148، برنامه ريزي در صفحه 156، انديشه در صفحه 169، طبقه بندي در صفحات 215 و 219، راه حل در صفحه 223، شناسايي عوامل در صفحه 236، ذکر نمونه 180
-پيشنهادها: در صفحات 13، 46، 63، 77، 93، 115، 132، 142، 160، 171، 200، 215، 225
- گام ها: در صفحات 26، 94، 133، 161، 185، 201، 237
 - يادآوري ها: در صفحات 6 تا 7، 188 تا 189، 204 تا 205
- اشعار: در صفحات 41، 44، 48 و 51
- ترجمه هايي که درمقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس معارف اسلامي (دين و زندگي)، چاپ سال 87، پيش دانشگاهي
- يادآوري: در صفحه 3 و متن صفحه 91
- فعاليت ها: استدلال در صفحه 17، حل مساله در صفحه 8 و 138 ، تفکر در آيات در صفحه 28 ، بررسي در صفحات 33، 52، 53، 72 و 177 ، برنامه ريزي در صفحات 33 و 45 ، ذکر نمونه ها در صفحات 41 و 66، خود ارزيابي در صفحات 41، 49 و 54، خودکاوي در صفحه 42، پيشنهاد در صفحه 56، تطبيق در صفحات 71، 139، 155 و 159، مقايسه در صفحات 37 و 117، نمونه يابي در صفحه 175، هم انديشي در صفحه 172 و 180
- برداشت: در صفحات 121 تا 128، 130 تا 133 و 161 تا 164
- ترجمه هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
- پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
درس ادبيات فارسي (3) (غير علوم انساني) چاپ سال 86، پايه سوم
درس :11 قسمت دوم، سه پرسش از تولستوي از صفحه 92 تا 97
درس :18 قاصدک از صفحه 140 تا 150
درس :20 از پاريز تا پاريس از صفحه 158 تا 165
درس زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)، چاپ سال 86، پايه سوم
کليه نمونه ها که به ترتيب عبارت است از: صفحات 51 تا 55 (عدل - موزه کلمانسو) 129 تا 130 (قبض آب)
درس :23 اسناد و نوشته هاي حقوقي از 166 تا 182
درس زبان فارسي 3 (تخصصي انساني)، چاپ سال 86، پايه سوم
کليه نمونه ها، که به ترتيب عبارت است از: صفحات 120 تا 122 (آرش) و 134 تا 135 (قبض آب و ...)
درس بيستم: از صفحات 145 تا 150 املاي برخي از کلمات
درس :24 اسناد و نوشته هاي حقوق از صفحه 175 تا 188
درس زبان و ادبيات فارسي 1 و 2، چاپ سال 87، پيش دانشگاهي
درس : 9 فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدي
درس:10 فقط شعر (2) - راه بي نهايت حافظ
درس:20 قسمت اول به بلبل
درس:22 قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي
درس:24 فقط متن افشين و بودلف
درس:30 صداي پاي آب ، از "چشم ها را بايد شست، جور ديگر ..."، صفحه 206 و 207
دروس تخصصي گروه علوم رياضي
- آمار و مدلسازي، چاپ 85، پايه دوم، فصل هشتم
دروس تخصصي گروه علوم تجربي
- زيست شناسي و آزمايشگاه (1)، چاپ 85، پايه دوم
درس اول از صفحه 1 تا پايان 13
درس پنجم صفحه 81 از تغذيه گياهي و خاک تا پايان صفحه 88
- آمار و مدلسازي، چاپ 86، پايه سوم ، فصل هشتم
دروس تخصصي گروه علوم انساني
- آمار و مدلسازي، چاپ 85، پايه دوم، فصل هشتم
- تاريخ ادبيات ايران و جهان (1)، چاپ 85، پايه دوم،  نمونه ها
- اقتصاد چاپ 85، پايه دوم، کليه مطالب با عنوان "مطالعه آزاد" در صفحات 77، 85، 88 و 89، 97 تا 102، 121 تا 123 و 147 تا 151
- عربي (2) ( علوم انساني)، چاپ 85 ، پايه دوم، دو درس 9 و 18
- روان شناسي، چاپ 86، پايه سوم، فصل دوم از صفحه 41 تا 57 ( ويژگي ها و خصوصيات رشد دوره قبل از تولد و ... تا ويژگي ها و خصوصيات رشد در دوره نوجواني)
- جامعه شناسي (2)، چاپ 86، پايه سوم، کليه مطالب با عنوان "براي مطالعه بيشتر"، تصاوير و نمودارها
- رياضي پايه، چاپ 87، پيش دانشگاهي، از صفحه 133(ضرب احتمال ها، پيشامدهاي مستقل و وابسته) تا پايان کتاب صفحه 147
- علوم اجتماعي چاپ 87، پيش دانشگاهي، تصاوير،  نمودارها، جداول، نقشه ها و مطالب کادرهاي رنگي.


 معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 رشته علوم سياسي

موضوع اين رشته تحصيلي:
آنچه مردم به نام سياست و مسائل سياسي مي شناسند با سياست به مفهومي که در رشته علوم سياسي مطرح است، تفاوت بسيار دارد و دانشجويان موفق اين رشته نيز نه يک سياستمدار بلکه يک سياست شناس خواهند شد.در واقع علوم سياسي به بررسي انديشه ها و نظريه هاي سياسي و کارکرد آنها در عرصه جامعه مي پردازد و به عبارت ديگر رشته علوم سياسي يعني ارائه يکسري نظريه ها و يا يکسري ابزارها و راهکارهايي که بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشکلات حال را بررسي کرده و از پيش پا برمي دارد و براي حرکتها و اقدامات بعدي يعني ترسيم فضا براي مسير آينده برنامه ريزي مي کند و همچنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره مي برد.
توانايي هاي لازم:
داشتن شم سياسي و علاقه به مسايل سياسي و برخورداري از ديدي عميق و وسيع ويژگي هايي لازم براي يک دانشجوي رشته علوم سياسي است. همچنين دانشجوي اين رشته بايد فردي منطقي بوده و نظرياتش مستند به دليل و مدرک باشد و ظرفيت بالايي داشته باشد تا در بمباران مسائل روزمره گيج نشده و عمق مسائل اجتماع را ببيند. دانشجوي علوم سياسي لازم است با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشد تا بفهمد که مردم جامعه اش به چه فکر مي کنند و نيازهاي آنها چيست؟ داوطلبان کنکور سراسري در صورتي در اين رشته موفق مي شوند که کتب تاريخي بخصوص تاريخ سياسي را دوست داشته باشند و فلسفه را با علاقه بخوانند و گرنه با مشکلات مختلفي روبرو خواهند شد.
موقعيت شغلي در ايران:
در حال حاضر حتي فارغ التحصيلان روابط بين الملل نيز به سختي جذب وزارت امور خارجه مي شوند. البته فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي در بخشهاي سياسي و حقوقي سازمانها و وزارتخانه ها و همچنين در صدا و سيما مشغول به کار مي باشند اما با اين همه حدود %90 فارغ التحصيلان اين رشته با مشکل اشتغال روبرو هستند. با اين وجود اگر دانشجويي واقعا علاقه مند بوده و در اين رشته موفق و متبحر باشد و همچنين قلم خوبي داشته باشد از نظر شغلي مشکلي نخواهد داشت. اما متاسفانه بسياري از دانشجويان نمي دانند که براي چه به اين رشته آمده اند و در هنگام ورود شناخت و علاقه لازم را ندارند.
درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
مباني علم سياست، مباني علم حقوق، مباني علم اقتصاد، مباني جامعه شناسي عمومي، روش تحقيق در علوم سياسي، حقوق اساسي (کليات)، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مباني انديشه هاي سياسي در اسلام، حقوق بين الملل اسلام، نظام سياسي و دولت در اسلام، انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، جنبشهاي اسلامي معاصر، تحولات سياسي و اجتماعي ايران، انقلاب اسلامي ايران، تاريخ روابط خارجي ايران از قارجاريه تا دوران معاصر، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مسايل اقتصادي و سياسي نفت در ايران، حقوق اداري، خليج فارس و مسايل آن، مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم، اصول روابط بين الملل، تاريخ روابط بين الملل از 1871 تا 1945، سازمانهاي بين المللي، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بيستم، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام، حقوق بين الملل عمومي، فن ديپلماسي و آداب کنسولي، حقوق بين الملل خصوصي، تئوريهاي انقلاب، شناخت ماهيت و عملکرد امپرياليسم، سير قدرت در درياها، نوسازي و دگرگوني سياسي، جامعه شناسي سياسي، سياست خارجي قدرتهاي بزرگ، مسائل نظامي و استراتژيک معاصر، تاريخ تحول دولت در اسلام، متون سياسي به زبان خارجي.


 سهميه هاي آزمون دستياري پزشکي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : سهميه هاي رزمندگان، مازاد مناطق محروم، استعدادهاي درخشان، خانمها، بورسيه نيروهاي مسلح، پزشکي ورزشي و اتباع بيگانه از جمله سهميه هاي اعلام شده در آزمون دستياري دوره سي و ششم است. به گزارش مهر، متقاضيان استفاده از سهميه هاي مختلف در زمان ثبت نام بايد به تعهدات، شرايط اختصاصي، رشته هاي مربوطه و نحوه پذيرش در هر سهميه دقت کنند زيرا پس از ثبت نام و شرکت در آزمون امکان تغيير سهميه ها وجود ندارد.
سهميه رزمندگان
بر اساس اعلام دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، براساس ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده کنند.
رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي مشمول اين آيين نامه به افرادي اطلاق مي شود که از سال 59 تا سال 67 به طور متناوب يا متوالي داوطلبانه در مناطق عملياتي حضور داشته باشند. نحوه پذيرش به اين ترتيب است که 20 درصد از کل ظرفيت پذيرش هر رشته  محل به افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان که 80 درصد حدنصاب قبولي در رشته محل انتخابي را کسب کرده باشند، تعلق مي گيرد. کليه متقاضيان سهميه رزمندگان ابتدا همانند ساير داوطلبان آزاد مورد سنجش قرار مي گيرند و در صورت قبولي جز» پذيرفته شدگان آزاد محسوب مي شوند و در صورت پذيرفته نشدن در بالاترين اولويت ممکن در سهميه رزمندگان به رقابت مي پردازند. از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان توسط دانشگاههاي علوم پزشکي تعهد عام اخذ مي شود.
سهميه مناطق محروم
حداکثر 25 درصد کل ظرفيت پذيرش دستيار در هر رشته از رشته هاي مورد نياز مناطق محروم شامل جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي و بيماريهاي قلب و عروق به عنوان سهميه مناطق محروم به داوطلبان واجد شرايطي که 80 درصد حدنصاب قبولي در رشته محل انتخابي را کسب کنند، اختصاص مي يابد.
پذيرش دستيار در سهميه مناطق محروم به صورت منطقه اي و از بين داوطلبان واجد شرايط استفاده از اين سهميه که (متقاضي سپردن تعهد خاص به منطقه محروم و مورد نياز معاونت سلامت هستند، انجام مي پذيرد. از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مناطق محروم، تعهد خاص با توجه مصوبات مربوطه به نفع دانشگاههاي علوم پزشکي مناطق محروم و نيازمند، تعيين شده توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت اخذ مي شود.
24 استان به عنوان استانهاي مجاز جهت اخذ سند تعهد خاص جهت متقاضيان سهميه مناطق محروم و سهميه خانمها در سال 87 اعلام شده است. همچنين رشته هاي جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي و بيماريهاي قلب و عروق جز» رشته هاي مورد نياز سهميه مناطق محروم دوره سي و ششم اعلام شده است.
بر اساس دستورالعمل شرکت در سي و ششمين دوره آزمون دستياري پزشکي تخصصي، حداقل 25 درصد ظرفيت هر رشته - محل در رشته هاي جراحي استخوان و مفاصل، جراحي کليه و مجاري ادراري، تناسلي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشکي، روانپزشکي، گوش و گلو و بيني و جراحي سروگردن و حداقل 50 درصد ظرفيت هر رشته - محل در رشته هاي بيماريهاي داخلي، بيماريهاي قلب وعروق، جراحي عمومي در صورت کسب حداقل 90 درصد حدنصاب قبولي در رشته - محل مورد انتخاب متعلق به خانمهاي متقاضي سهميه خانم ها اختصاص دارد. در کليه موارد متقاضيان سهميه خانمها در صورت پذيرش در رشته - محل هايي که داراي ظرفيت پذيرش در سهميه خانمها هستند، مشمول مقررات پذيرش با استفاده از سهميه خانمها شناخته مي شوند. حتي اگر حدنصاب پذيرش داوطلبان آزاد در يک رشته - محل را کسب کنند.
افرادي که از سهميه خانمها استفاده مي کنند اعم از متاهل و مجرد در صورت پذيرفته شدن در رشته هاي تخصصي داراي سهميه مذکور، ملزم به سپردن تعهد محضري خاص به ميزان سه برابر طول دوره تحصيل جهت انجام خدمات در مناطق مورد نياز هستند.
حداکثر 50 درصد ظرفيت رشته - محل در رشته هاي بيماري هاي عفوني و گرمسيري، بيماريهاي کودکان، آسيب شناسي، پوست، پزشکي فيزيکي و توانبخشي، پزشکي قانوني و طب کار به متقاضيان خانم تعلق مي گيرد.
پذيرش به صورت مازاد جهت پوشش مناطق محروم
به گزارش مهر،  داوطلبان سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي که در آزمون مذکور شرکت و مراتب تمايل خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد جهت پوشش مناطق محروم در فرم ثبت نام اينترنتي اعلام کرده باشند در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در مناطق محروم به صورت کارمند پيماني تا تاريخ اعلام شده در دفترچه ثبت نام و اشتغال در مناطق محروم وزارت بهداشت و سازمان هاي وابسته، واجد شرايط پذيرش به صورت مازاد هستند.
پذيرش دستيار تخصصي به صورت مازاد براي مناطق محروم در رشته هاي تخصصي جراحي عمومي، بيهوشي، بيماريهاي کودکان، بيماريهاي داخلي، زنان و زايمان، راديولوژي، جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و مفاصل، بيماريهاي قلب و عروق، بيماريهاي مغز و اعصاب و گوش و حلق وبيني انجام مي پذيرد.
محلهاي آموزشي رشته هاي مذکور بنا بر صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و با رعايت مصوبات شوراي گسترش دانشگاهها تعيين مي شود و اين مزاياي پذيرش صرفا يک بار براي افراد واجد شرايط قابل اجرا بوده و در صورت
پذيرش بصورت مازاد چنانچه داوطلب اعلام انصراف کنند حق استفاده مجدد از مزاياي مذکور را در دوره هاي آينده را نخواهند داشت.
داوطلبان واجد شرايط سهميه مازاد در صورت کسب 80 درصد نمره حدنصاب رشته - محل (دانشگاههاي محل آموزش که از سوي دبير شور اي آموزش پزشکي و تخصصي تعيين مي شود) در رشته هاي مذکور، مشمول قوانين پذيرش به صورت مازاد، با رعايت تمامي بندهاي اين دستورالعمل شناخته مي شوند. تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مازاد جهت پوشش مناطق محروم مجاز نيست. اين دسته از پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي مربوط به اين سهميه موظف به سپردن تعهد محضري خاص به محل استخدام خود به ميزان دو و نيم برابر مدت آموزش هستند که اين تعهدات غير قابل واگذاري به ساير مناطق يا دانشگاههاي علوم پزشکي بوده و پس از اتمام دوره آموزش و کسب قبولي در آزمون گواهينامه، گواهينامه موقت صادر مي شود که منحصرا براي مناطق محروم مورد تعهد تا پايان مدت تعهدات داراي اعتبار بوده و بعد از پايان مدت تعهدات، گواهينامه دايمي صادر و داراي اعتبار در ساير مناطق کشور خواهد بود. در صورت استنکاف از انجام مفاد سند تعهد محضري مربوطه موظف به پرداخت غرامت به ميزان ده برابر هزينه هاي تحصيلي و شهريه رشته آموزشي خود هستند.
پذيرش به صورت مازاد براساس آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه  تحصيل استعدادهاي درخشان
داوطلبان سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي که در فرم ثبت نام مراتب تمايل خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد استعدادهاي درخشان، برتر و نخبگان اعلام کرده اند و مدارک آنها توسط شوراي منتخب دانشگاه محل تحصيل متشکل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و رئيس دفتر استعدادهاي درخشان همان دانشگاه جهت استفاده از مزاياي مذکور تاييد شده مي توانند از اين سهميه استفاده کنند.
مرجع اصلي تاييد مدارک ارسالي از سوي دانشگاهها، دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي است که در صورت تاييد، بر حسب امتيازات مکتسبه و به صورت متمرکز در صورت کسب حداقل 40 امتياز از حوزه هاي چهارگانه مندرج در آيين نامه مربوطه و نيز کسب حداقل 85 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده به صورت آزاد واجد شرايط پذيرش به صورت مازاد در همه رشته هاي تخصصي هستند. محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت هاي دانشگاهي و صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تعيين مي شود و اولويت پذيرش افراد واجد شرايط براساس حاصل جمع نمره آزمون با 65 درصد مجموع نمرات ترجيحي کسب شده است.
پذيرش به صورت مازاد و ادامه تحصيل مستقيم مصاديق استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در رشته هاي تخصصي جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي عمومي، پزشکي اجتماعي و بيماريهاي عفوني و گرمسيري، مشروط به کسب 40 امتياز با رعايت حداقل امتيازات از حوزه هاي چهارگانه مشروحه آيين نامه مربوطه صورت مي پذيرد. ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مطابق ساير پذيرفته شدگان به صورت آزاد خواهد بود. داوطلبان واجد شرايط فقط براي يک نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان هستند.
پذيرش به صورت مازاد در رشته تخصصي پزشکي قانوني
به گزارش مهر، در دوره سي و ششم پذيرش دستيار تخصصي پزشکي 50 درصد ظرفيت رشته تخصصي پزشکي قانوني به صورت مازاد به داوطلبان مستخدم رسمي آزمايشي ، قطعي يا پيماني سازمان پزشکي قانوني که تا زمان ثبت نام جهت شرکت در اين آزمون داراي حداقل 3 سال سابقه اشتغال با مدرک پزشکي عمومي در سازمان مربوطه بوده و اسامي آنان حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام با معرفي رياست سازمان مذکور و در نظر گرفتن شرايط اختصاصي به اين دبيرخانه اعلام شده باشد، در صورت کسب حداقل 80 درصد حدنصاب رشته - محل مربوطه تعلق خواهد يافت.
پذيرش اتباع غير ايراني
ثبت نام و شرکت اتباع غير ايراني بر اساس آيين نامه مربوطه انجام مي پذيرد داوطلبان واجد شرايط مي توانند بر اساس آن در آزمون دستياري پزشکي دوره سي و ششم انجام مي گيرد.


 كوتاه و خواندني  

آخرين تصميمات درباره کنکور 88 اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : رئيس سازمان سنجش  در مورد آخرين تصميمات کميته برنامه ريزي کنکور گفت: بر اساس آخرين تصميمات تنها امتحانات سال سوم آنها که به صورت نهايي و سراسري برگزار مي شود در کنکور 88 تاثيرگذار است و تغييري در اين زمينه شاهد نخواهيم بود.
دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: سوابق تحصيلي داوطلبان ديپلم سال هاي 84،85 ،86  و 87 که امتحانات سال سوم آنها به صورت نهايي و سراسري برگزار شده است به ميزان 15 درصد در نمره آزمون سراسري و آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در سال 88 تاثيرخواهد داشت.پورعباس تاکيد کرد: کنکور دانشگاه آزاد اسلامي نيز که پيش از اين معدل و سوابق تحصيلي در آن تاثيري نداشت امسال همانند کنکور سراسري با تاثير 15 درصدي سوابق تحصيلي برگزار خواهد شد.وي در پاسخ به مهر درباره اجراي قانون حذف کنکور و افزايش درصد تاثير سوابق تحصيلي گفت : با توجه به اينکه آموزش و پرورش مي بايست شرايط لازم را براي برگزاري آزمونهاي استاندارد فراهم مي کرد تا درصد تاثير سوابق تحصيلي افزايش يابد، اما اين بستر صورت نگرفته است و به همين دليل تاثير سوابق تحصيلي در کنکور سال 88 نيز مانند کنکور 87 برابر 15 درصد خواهد بود.
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نگراني داوطلبان از هرگونه تغيير در ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي يا دروس پيش دانشگاهي به مهر گفت: تصميم مذکور در مورد تاثير 15 درصدي سوابق تحصيلي از امتحانات نهايي وسراسري سال سوم قطعي است و هيچ تغييري در اين زمينه شاهد نخواهيم بود و داوطلبان به هيچ عنوان نگران تغييري در اين زمينه نباشند.
پورعباس درباره با بيان اينکه ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد 88 از ديروز آغاز شده است، گفت: با توجه به تلاشي که مسئولان سازمان سنجش انجام مي دهند احتمال مي رود توزيع کارت کنکور کارشناسي ارشد 88 همانند آزمون کارشناسي ارشد فراگير پيام نور به صورت الکترونيکي صورت گيرد.رئيس سازمان سنجش در مورد کنکور سراسري سال 88 نيز به مهر گفت: ثبت نام اينترنتي در کنکور سراسري 88 از 16 آذر ماه آغاز مي شود و تا 29 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
وي افزود: داوطلبان در اين فرصت بايد بر اساس اطلاعيه به باجه هاي توزيع کننده دفترچه هاي راهنما مراجعه و با پرداخت وجه ثبت نام نسبت به کارت اعتباري و دفترچه راهنما اقدام کند.
 
زمان و نحوه ثبت نام آزمون
کارشناسي ارشد 88  اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد 88 از ساعت 14 ديروز از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد. به گزارش  خبرنگار آفرينش ، بر اساس اعلام سازمان سنجش داوطلبان شرکت در آزمون تحصيلات تکميلي سال 1388 مي توانند پس از تهيه دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و کارت اعتباري با مطالعه دفترچه و تکميل فرم پيش نويس از ساعت 14 ديروز يکشنبه 12 آبان ماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني org.sanjesh.www اقدام به ثبت نام کنند.داوطلبان تا 20 آبان ماه براي ثبت نام در اين آزمون مهلت دارند.
 
پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد تهران شمال در رشته مهندسي تکنولوژي نرم افزار

گروه آزمون وسنجش : دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال بر اساس ابلاغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي 87-88 در رشته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر دانشجو مي پذيرد.به گزارش مهر، با توجه به ابلاغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان رشته هاي مهندسي کامپيوتر، نرم افزار و علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر در مقطع کارشناسي ناپيوسته به مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر تغيير يافته است که از بهمن ماه سال 87 در اين واحد دانشجو خواهد پذيرفت.همچنين واحد تهران شمال در دو رشته مديريت بازرگاني و آموزش زبان انگليسي در مقطع کارشناسي ناپيوسته از بهمن ماه سال جاري اقدام به پذيرش دانشجو خواهد کرد.
 
برگزاري اولين کنگره دانش پزشکي مردمي ايران زمين

گروه آزمون وسنجش : اولين کنگره دانش پزشکي مردمي ايران زمين در دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران در دي ماه برگزار مي شود.
به گزارش مهر،  دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران اين کنگره را در روزهاي دوم تا چهارم دي ماه در مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) برگزار مي کند.
علاقمندان شرکت در اين کنگره مي توانند با دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران تماس حاصل کنند.
دوره آموزش طب سنتي در کشور دومين سال خود را طي مي کند و دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران يکي از 4 دانشگاهي برگزار کننده اين دوره آموزشي در کشور است.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته