جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/11/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3240


كوتاه وخواندني


آغاز تکميل ظرفيت آزمون کارداني آموزشکده هاي فني وحرفه اي سال 87

دبيرشوراي آموزش دندانپزشکي خبرداد:
تاريخ برگزاري آزمون دندانپزشکي اعلام شد


معرفي رشته هاي تحصيلي


 كوتاه وخواندني  

محققي خبر داد:
تدوين آيين نامه واگذاري آزمون
گواهينامه تخصصي  به دانشگاهها

گروه آزمون وسنجش: دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي گفت: با تدوين آيين نامه واگذاري آزمون گواهينامه تخصصي به دانشگاه هاي واجد شرايط و معتبر، تحولي در شئون آموزشي و خدمات سلامتي رخ مي دهد.
دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص واگذاري آزمون گواهينامه رشته هاي تخصصي به دانشگاههاي علوم پزشکي واجد شرايط اضافه کرد: موضوع واگذاري اين آزمون به دانشگاهها با حضور دبيران و جانشينان هيئت ممتحنه رشته هاي تخصصي بررسي شده و با توجه به برگزاري سه دوره موفق آزمون ارتقاي دستياري و بررسي تحليل روند افزايش کيفيت اين آزمون ها و آثار مثبت حاصل از آن در نظام آموزش تخصصي، موضوع واگذاري آزمون گواهينامه به دانشگاه ها به عنوان روند تکاملي تمرکززدايي در آموزش عالي مطرح شد.
وي با اشاره به اهميت آزمون گواهينامه و ضروت ارتقاي آن تاکيد کرد: آزمون گواهينامه محک سرنوشت ساز دانش آموختگان براي صدور مجوز انجام کارهاي تخصصي است و در اين ميان مهارت و آموزه هاي علمي دستياران را مورد سنجش قرار مي دهد. در واقع اين آزمون محک مطمئني براي اجراي برنامه هاي آموزشي است و موجب هماهنگي و برطرف شدن اختلاف سطح بين بخش هاي مختلف مي شود.
محققي در خصوص ايرادهاي روش جاري آزمون گواهينامه خاطرنشان کرد: حذف سيستم هاي آموزشي داخل دانشگاهي از گردونه تصميم گيري و مشارکت در آزمون نهايي، سپردن اختيار تصميم گيري و برگزاري آزمون به درصد اندکي از اساتيد و حذف اکثريت اساتيد فعال در امر آموزش دستياري، تاثير منفي روش آزمون (تئوري محض) بر نحوه حضور دستياران در فعاليت هاي علمي و درون بخشي و عدم وجود هماهنگي بين نتايج آزمون کتبي گواهينامه و آزمون شفاهي دانشنامه از جمله مهمترين ايراداتي است که با حضور صاحبنظران به آن اشاره شده است.
وي محدود بودن دايره سنجش به جنبه هاي تئوري و غفلت از سنجش امور مهمي مانند مراقبت از بيمار، مهارت هاي علمي، اخلاق پزشکي و حرفه اي، آشنايي با نظام ارائه خدمات سلامتي را از ديگر ايرادات برگزاري آزمون گواهينامه به صورت متمرکز برشمرد و گفت: تاکيد بيش از حد بر ارزيابي دانشجو و غفلت از ارزشيابي بخش هاي آموزشي، انقطاع مسئوليت و احاطه آموزشي بخش در مرحله نهايي ارزيابي و پايين بودن کف نمره قبولي بخش ديگري از اين ايرادات است.
دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در ادامه به اظهار نظرهايي در اين زمينه اشاره کرد و يادآور شد: صاحبنظران و دبيران هيئت هاي ممتحنه رشته هاي تخصصي واگذاري آزمون گواهينامه به دانشگاههاي علوم پزشکي معتبر و با سابقه را موجب رشد و شکوفايي مي دانند و معتقد هستند که واگذاري آزمون به صورت تدريجي، برنامه ريزي شده و محتاطانه بايد صورت گيرد. البته اين صاحبنظران متعقد هستند که امکان برگزاري آزمون در بسياري از دانشگاه ها وجود ندارد و بايد آزمون گواهينامه به صورت منطقه اي و از سوي دانشگاه هاي داراي تجربه و سابقه بيشتر برگزار شود. وي اظهار داشت: اين موضوع از سوي دبيران هيئت هاي ممتحنه مورد تاکيد قرار گرفته است که نظارت همه جانبه هيئت ممتحنه مربوطه بايد برقرار باشد و با الزام اضافه کردن بخش شفاهي به آزمون در دانشگاه هاي واجد شرايط آزمون ارتقا يابد.
محققي با اشاره به موانع و مشکلات احتمالي ناشي از واگذاري آزمون گواهينامه به مهر گفت: پيدايش اختلاف سطح بين مراکز مختلف تربيت کننده نيروي انساني و تاثير روابط عاطفي بين دستياران و اساتيد و مشکلات بخش هاي آموزشي پنهان و کافي نبودن سيستم نظارتي فعلي وزارت بهداشت براي اين امر از مشکلاتي است که در سر راه واگذاري آزمون گواهينامه به دانشگاهها وجود دارد. به گزارش مهر، هم اکنون آزمون گواهينامه در پايان تحصيلات دستياران پزشکي رشته هاي تخصصي باليني به صورت متمرکز از سوي وزارت بهداشت در شهريورماه هر سال همزمان با آزمون دانشنامه برگزار مي شود.
 
تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 87-88 دانشگاه صنعتي شريف منتشر شد

گروه آزمون وسنجش: به گزارش ايسنا ، ثبت نام دانشجويان تحصيلات تکميلي اين دانشگاه از 28 دي تا 1بهمن انجام شده است. ثبت نام دانشجويان کارشناسي نيزاز ديروز 5بهمن تا8 بهمن ماه صورت مي گير.
بر اساس اين گزارش، شروع کلاسها 14 بهمن و ترميم و ثبت نام با تاخير 26 تا 30 بهمن انجام مي شود.
گفتني است، مراسم فارغ التحصيلي دانشگاه 17 ارديبهشت برگزار مي شود و هفته ارزشيابي 26 ارديبهشت تا 2 خرداد اجرا مي شود. بر اين اساس آخرين مهلت حذف نيم سال 30 ارديبهشت و حذف تک درس 4 تا 5 خرداد تعيين شده است. به گزارش ايسنا کلاسهاي نيمسال دوم تحصيلي 13خرداد به پايان مي رسد و امتحانات پايان نيمسال نيز19 خرداد تا 2 تير برگزار خواهد شد. همچنين آخرين مهلت ارسال نمره 16 تير ماه مي باشد.

شرايط تبديل بورس علوم پزشکي
خارج به داخل اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : معاونت آموزشي وزارت بهداشت بر اساس آيين نامه جديد اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور وزارت بهداشت، شرايط تبديل بورس علوم پزشکي خارج به داخل را اعلام کرد.
به گزارش مهر، بر اساس شرايط اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، براي تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده ظرفيت مازاد در صورت تصويب شوراي اجرايي بورس ممانعتي وجود ندارد.
طبق آيين نامه، اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است.
وزارت بهداشت شهريه مربوطه به تبديل اين بورس را پرداخت مي کند و شهريه مربوطه از محل صرفه جويي ارزي به نام دانشجو در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.
 
معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس خبرداد :
100 دانشجوي دکتري ورودي87 حق الزحمه دريافت مي کنند

گروه آزمون وسنجش : معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس از جهت گيري دانشگاه به سمت قراردادهاي مرتبط با صنعت، خبر داد و گفت: مجموع درآمدهاي دانشگاه طي سالهاي 84 تا 86 از کل درآمدهاي دانشگاه تا سال 83 بيشتر است.
دکتر نادري منش در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه مجموع درآمد حاصل از قراردادهاي منعقد شده در سالهاي 84 و 85 که به حساب درامدهاي دانشگاه واريز شده است، از جمع درآمدهاي واريز شده طي سالهاي80 تا 83 بيشتر است، خاطر نشان کرد: قراردادي به ارزش 6 ميليارد تومان با شرکت نفت منعقد شده است که با 14 ميليارد تومان بودجه فعلي، جمع بودجه دانشگاه به 20 ميليارد تومان مي رسد که اين مسئله نشان دهنده جهت گيري دانشگاه به سمت قراردادهاي مرتبط با صنعت و رفع نيازهاي صنعت و کشور مي باشد.
معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه پرداخت حق الزحمه دستيار آموزشي و پژوهشي به دانشجويان دکتري از محل اعتبارات موضوع ماده 16 اساسنامه دانشگاه و از محل صرفه جويي بودجه هاي هزينه اي و درآمدهاي اختصاصي به تصويب شوراي دانشگاه رسيده است، گفت: بر اين اساس مقرر شده تا100 نفر از دانشجويان جديد دکتري ورودي 87 دانشگاه مطابق دستورالعمل دستياران آموزشي و پژوهشي ابلاغ شده و با رعايت مقررات و قوانين بتوانند به عنوان دستيار آموزشي و پژوهشي فعاليت و حق الزحمه دريافت کنند که معاونت پژوهشي مسوول نظارت بر اجراي صحيح و رعايت مقررات خواهد بود. وي افزود: همچنين 100 نفر ديگر از دانشجويان دکتري که هم اکنون رساله دکتري آنها تصويب قطعي نشده است و در مرحله تحقيق موضوع رساله نيز مي باشند مشروط به وجود اعتبار و با رعايت دستورالعمل ها و مقررات و قوانين مي توانند به عنوان دستيار آموزشي و پژوهشي فعاليت و حق الزحمه دريافت دارند.
معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس در خاتمه گفت: عقد قراردادهاي TA و RA براي اين منظور و پرداخت ها فقط از طريق معاون پژوهشي دانشگاه و براساس دستورالعمل ابلاغ شده انجام مي شود.


مديرآموزشي وزارت علوم خبرداد:
وجود 6 هزار دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاههاي کشور

گروه آزمون وسنجش: مدير کل دفتر امور آموزشي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تشريح جزييات و نحوه اجراي دوره هاي سه گانه پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد، از بازنگري آيين نامه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته و وجود حدود 6 هزار دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاههاي کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، دکتر هزارجريبي با اشاره به تدوين آيين نامه پذيرش دانشجو به سه شيوه آموزش، پژوهش و آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسي ارشد، گفت: امسال علاوه بر شيوه آموزش و پژوهش که همين شيوه معمول است، شيوه آموزش نيز در 14 دانشگاه کشور اجرايي مي شود.
وي هدف از اجراي اين دوره ها را پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان بيان کرد و گفت: در اين راستا در شيوه پژوهش 12 واحد درسي تدريس و مابقي فعاليت دانشجو به امور پژوهشي اختصاص مي يابد. همچنين در شيوه آموزش 12 واحد درسي، يک تا 4 واحد سمينار و مابقي نيز مربوط به دروس حوزه هاي تخصصي آموزش تخصيص مي يابد.
به گفته وي، در شيوه آموزش و پژوهش نيز طبق روال معمول در دانشگاه ها 4 تا 6 واحد مربوط به پايان نامه و مابقي مربوط به آموزش دروس است.
وي با اشاره به برنامه در نظر گرفته شده در زمينه ايجاد تنوع در دوره دکتراي دانشگاهها، گفت: در اين راستا آيين نامه دوره دکترا در حال بررسي است تا طي آن در صورت امکان اين دوره با محوريت پژوهش در برخي از دانشگاه ها برگزار شود.
وي همچنين با اشاره به بازنگري آيين نامه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته، گفت: در صدديم آموزش عالي کشور را در راستاي ايجاد شيوه هاي نوين آموزشي در جامعه دنبال کنيم.
دکتر هزارجريبي در پايان با اشاره به وجود حدود 6 هزار دانشجوي استعداد درخشان در مقاطع مختلف دانشگاههاي کشور، گفت: اين دانشجويان در مقاطع مختلف بنا بر شيوه هاي موجود پذيرش مي شوند.

معاون وزيرعلوم خبرداد :
کميته آموزش تدوين برنامه پنجم توسعه تشکيل شد

گروه آزمون وسنجش : معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با شاره به تشکيل کميته آموزش تدوين برنامه پنجم توسعه در معاونت آموزشي وزارتخانه، از بازنگري برنامه ها، گسترش آموزش عالي در بخش غيردولتي، رعايت استانداردها و افزايش جذب اعضاي هيات علمي به عنوان اولويتهاي اين برنامه خبر داد
به گزارش ايسنا، دکتر صاحب قدم لطفي صبح ديروز در يک نشست مطبوعاتي با بيان اينکه مهمترين برنامه حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم تحول راهبردي آموزش عالي در زمينه ارتقاي کيفي و کمي است، گفت: رويکرد برنامه پنجم توسعه يک برنامه مبتني بر ارتقاي کيفيت و متناسب با کميت در زمينه هاي مختلف است که در اين راستا مباحثي همچون بازنگري برنامه ها، گسترش آموزش عالي در بخش غير دولتي و رعايت استانداردها و افزايش جذب اعضاي هيات علمي و غيره در نظر گرفته مي شود. وي درخصوص تحول راهبردي آموزش عالي، افزود: در اين زمينه در نظر داريم که آموزش در کنار پژوهش ارايه شود، چراکه اگر آموزش مبتني بر تکنولوژي هاي جديد ارائه نشود، نمي توان انتظار داشت که پژوهشگر موفق تربيت شود، در اين زمينه در صدديم تا ضمن افزايش کمي آموزش عالي، کيفيت را نيز ارتقا دهيم. وي خاطر نشان کرد: امسال تدوين برنامه پنجم در حوزه علم و فناوري بر عهده وزارت علوم است که کميته آموزش آن در حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم تشکيل شده است. دکتر لطفي در خاتمه در خصوص ادغام وزارت خانه هاي علوم و آموزش و پرورش، تصريح کرد: اين بحث مطرح شده نظر يک شخص است و در اين زمينه کارشناسان حوزه ها بايد کارشناسي داشته باشند که در اين ميان نه مجلس و نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدون مطالعه و نظر کارشناسي اقدام به کاري نمي کند.
 
دانشگاه صنعتي اصفهان براي ترم دوم تحصيلي امسال دانشجوي فراگير مي پذيرد
 
گروه آزمون وسنجش : دانشگاه صنعتي اصفهان براي نيمسال دوم سال 87 در رشته کارشناسي مهندسي کامپيوتر (دوره آموزش الکترونيکي) بدون کنکور به صورت فراگير دانشجو مي پذيرد.
به گزارش ايسنا، دانشجويان مي توانند براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر به نشاني اينترنتي ir.ac.iut.www  مراجعه و يا با تلفن مرکز آموزش هاي الکترونيک اين دانشگاه تماس بگيرند.


  آغاز تکميل ظرفيت آزمون کارداني آموزشکده هاي فني وحرفه اي سال 87 

  گروه آزمون وسنجش : پذيرش دانشجو در مرحله تکميل ظرفيت آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 87 از امروز6 بهمن آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار آفرينش، داوطلبان بر اساس شرايط و ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنما و اطلاعيه مربوطه، درصورت تمايل نسبت به انتخاب کد رشته محلهاي مورد علاقه خود اقدام کنند.
مهلت انتخاب رشته اين دسته از داوطلبان، از امروز6بهمن ماه آغاز مي شود و تا روز چهارشنبه 9 بهمن ادامه دارد و متقاضيان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشانيwww.sanjesh.orgو با وارد نمودن اطلاعات کارت اعتباري ثبت نام برحسب مورد نسبت به انتخاب حداکثر20 کد رشته محل از کد  رشته  محلهاي رشته امتحاني خود که در اين  اطلاعيه درج شده است، اقدام کنند.
داوطلباني که متقاضي ثبت نام و شرکت در مرحله تکميل ظرفيت آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 87 مي باشند، لازم است قبل از ورود به سايت اينترنتي سازمان و انتخاب رشته، مبلغ 14 هزار و 500 ريال به حساب 748 خزانه داري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز و شماره و تاريخ فيش واريزي را در محل مخصوصي که در فرم ثبت نام اينترنتي در نظر گرفته شده است، وارد کنند.
گفتني است، آن دسته از داوطلباني که در يکي از رشته هاي متمرکز آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 1387 پذيرفته شده اند، با رعايت ضوابطي مي توانند متقاضي شرکت در گزينش رشته هاي تحصيلي مندرج در اين اطلاعيه شوند.
شايان ذکر است، قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين مرحله، به منزله لغو قبولي قبلي آنان مي باشد و درصورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين مرحله، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي نمي باشد و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. .


  دبيرشوراي آموزش دندانپزشکي خبرداد:
 تاريخ برگزاري آزمون دندانپزشکي اعلام شد 

 گروه آزمون وسنجش : دبير شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به آغاز ثبت نام بيست وسومين دوره پذيرش دستيار دندانپزشکي ازصبح ديروز، گفت: ظرفيت ها و شرايط آزمون دستياري امسال نسبت به سال گذشته تفاوتي نکرده است. دکتر اکبر فاضل درگفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه ثبت نام اينترنتي آزمون دستيار دندانپزشکي وزارت بهداشت تا 17 بهمن ماه ادامه دارد، اظهار کرد: آزمون دستيار دندانپزشکي10 ارديبهشت ماه به صورت همزمان در شهرهاي اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار مي شود.
وي با بيان اينکه ظرفيت پذيرش آزمون دستياري دندانپزشکي در سال گذشته 200 نفر بوده است، تصريح کرد: هنوز دانشگاه ها نيازهاي خود را براي پذيرش دستيار در اين دوره اعلام نکرده اند ولي پيش بيني مي شود که ميزان ظرفيت پذيرش دستيار در اين دوره کمتر از سال گذشته باشد.
دبير شوراي آموزش دندانپزشکي وزارت بهداشت با اشاره به انواع سهميه هاي تعهد خاص، تعهد عام و آزاد در بيست وسومين دوره پذيرش دستيار دندانپزشکي، اظهار کرد: سهميه تعهد خاص آموزشي براي استانهايي است که دانشکده دندانپزشکي دارند و تعهد خاص درماني براي ارائه خدمات سطح سه در استانهاي فاقد دانشکده دندانپزشکي است.
وي افزود: داوطلبان سهميه آزاد در دانشگاه هاي آزاد و شاهد پذيرش مي شوند. دکتر فاضل در خاتمه در خصوص چگونگي اخذ تعهد خاص از داوطلبان، گفت: افراد داوطلب داراي تعهد خاص بايد سه برابر ميزان تحصيل خود و براساس انتخاب خود به ارائه خدمات آموزشي يا درماني بپردازند البته در اين زمينه افراد بومي در اولويت پذيرش قراردارند، به عبارت ديگر، اگر داوطلب بومي تعهد خاص را انتخاب کرده باشد و در رنج قبولي 2 برابر ظرفيت قرار داشته باشد، 5 درصد نمره خام وي به نمره آن فرد اضافه مي شود و پس از آن با افراد غير بومي مقايسه وپذيرش مي شود.


 معرفي رشته هاي تحصيلي 

رشته علوم سياسي

موضوع اين رشته تحصيلي:
آنچه مردم به نام سياست و مسائل سياسي مي شناسند با سياست به مفهومي که در رشته علوم سياسي مطرح است، تفاوت بسيار دارد و دانشجويان موفق اين رشته نيز نه يک سياستمدار بلکه يک سياست شناس خواهند شد.
در واقع علوم سياسي به بررسي انديشه ها و نظريه هاي سياسي و کارکرد آنها در عرصه جامعه مي پردازد و به عبارت ديگر رشته علوم سياسي يعني ارائه يکسري نظريه ها و يا يکسري ابزارها و راهکارهايي که بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشکلات حال را بررسي کرده و از پيش پا برمي دارد و براي حرکتها و اقدامات بعدي يعني ترسيم فضا براي مسير آينده برنامه ريزي مي کند و همچنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره مي برد.
توانايي هاي لازم:
داشتن شم سياسي و علاقه به مسايل سياسي و برخورداري از ديدي عميق و وسيع ويژگي هايي لازم براي يک دانشجوي رشته علوم سياسي است. همچنين دانشجوي اين رشته بايد فردي منطقي بوده و نظرياتش مستند به دليل و مدرک باشد و ظرفيت بالايي داشته باشد تا در بمباران مسائل روزمره گيج نشده و عمق مسائل اجتماع را ببيند. دانشجوي علوم سياسي لازم است با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشد تا بفهمد که مردم جامعه اش به چه فکر مي کنند و نيازهاي آنها چيست؟ داوطلبان کنکور سراسري در صورتي در اين رشته موفق مي شوند که کتب تاريخي بخصوص تاريخ سياسي را دوست داشته باشند و فلسفه را با علاقه بخوانند و گرنه با مشکلات مختلفي روبرو خواهند شد.
موقعيت شغلي در ايران:
در حال حاضر حتي فارغ التحصيلان روابط بين الملل نيز به سختي جذب وزارت امور خارجه مي شوند. البته فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي در بخشهاي سياسي و حقوقي سازمانها و وزارتخانه ها و همچنين در صدا و سيما مشغول به کار مي باشند اما با اين همه حدود %90 فارغ التحصيلان اين رشته با مشکل اشتغال روبرو هستند. با اين وجود اگر دانشجويي واقعا علاقه مند بوده و در اين رشته موفق و متبحر باشد و همچنين قلم خوبي داشته باشد از نظر شغلي مشکلي نخواهد داشت. اما متاسفانه بسياري از دانشجويان نمي دانند که براي چه به اين رشته آمده اند و در هنگام ورود شناخت و علاقه لازم را ندارند.
درس هاي اين رشته در طول تحصيل:
مباني علم سياست، مباني علم حقوق، مباني علم اقتصاد، مباني جامعه شناسي عمومي، روش تحقيق در علوم سياسي، حقوق اساسي (کليات)، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مباني انديشه هاي سياسي در اسلام، حقوق بين الملل اسلام، نظام سياسي و دولت در اسلام، انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، جنبشهاي اسلامي معاصر، تحولات سياسي و اجتماعي ايران، انقلاب اسلامي ايران، تاريخ روابط خارجي ايران از قارجاريه تا دوران معاصر، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مسايل اقتصادي و سياسي نفت در ايران، حقوق اداري، خليج فارس و مسايل آن، مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم، اصول روابط بين الملل، تاريخ روابط بين الملل از 1871 تا 1945، سازمانهاي بين المللي، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بيستم، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام، حقوق بين الملل عمومي، فن ديپلماسي و آداب کنسولي، حقوق بين الملل خصوصي، تئوريهاي انقلاب، شناخت ماهيت و عملکرد امپرياليسم، سير قدرت در درياها، نوسازي و دگرگوني سياسي، جامعه شناسي سياسي، سياست خارجي قدرتهاي بزرگ، مسائل نظامي و استراتژيک معاصر، تاريخ تحول دولت در اسلام، متون سياسي به زبان خارجي.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته