جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/02/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3321

دبير انجمن خودروسازان:
توليد 1/3 ميليون خودرو، 3/2ميليارد دلا ر ارز از کشور خارج کرد

با اعلام ضرايب حقوق در سال 88;
حداقل حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري اعلام شد


مسکوکات و ارز


كوتاه و خواندني

يک کارشناس اقتصادي مسکن:
دوره رکود مسکن حداقل 3/5 سال طول مي کشد


 دبير انجمن خودروسازان:
 توليد 1/3 ميليون خودرو، 3/2ميليارد دلا ر ارز از کشور خارج کرد  

ارزبري توليدات داخلي سال گذشته 3/2 ميليارد دلار بود.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان  در گفت وگو با ايسنا، با اظهار اين مطلب افزود: سال گذشته حدود 50 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که حدود يک ميليارد دلار ارز از کشور خارج کرد. اين در حالي است که توليد بيش از يک ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در کشور حدود 3/2 ميليارد دلار ارزبري داشت.
وي با اشاره به اين که انجمن خودروسازان مشکلي با واردات خودرو ندارد، گفت: واردات بايد انجام شود، چراکه به نوعي رقابت ايجاد مي کند. وي خاطرنشان کرد: به اعتقاد من واردات به ارز کشور فشار وارد مي کند; به طوري که متوسط ارزبري هر توليد داخلي حدود 2460 دلار بوده و اين در حاليست که اين رقم براي هر دستگاه خودرو وارداتي به طور متوسط 20 هزار دلار بوده است. اما بايد دانست که در ايران خودروهاي سواري وجود دارند که زير 100 دلار ارزبري دارد و کاميون هايي وجود دارند که حدود 70 هزار دلار ارزبري دارند.
نعمت  بخش درباره توليدات خودروهاي  سواري در سال گذشته توضيح داد: سال گذشته حدود يک ميليون و 58 هزار دستگاه خودرو سواري توليد شد که ارزبري آنها يک ميليارد و 968 ميليون دلار بود که به طور متوسط ارزبري هر خودرو سواري 1860 دلار بوده است و به نظر من سخت گيري دولت براي واردات نيز به دليل ارزبري بالاي آن است. وي در خصوص پيش بيني واردات براي امسال نيز گفت: به نظر مي رسد امسال در صورت رفع موانع واردات بيش از 50 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد نشود.


  با اعلام ضرايب حقوق در سال 88;
  حداقل حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري اعلام شد 

 بر اساس مصوبه دولت،  حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نيز 290هزار تومان تعيين شد.
به گزارش و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، ميزان حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان و بازنشستگان و افزايش ضريب حقوق هيات علمي، قضات، کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين افراد تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح پس از تصويب هيات وزيران اعلام شد.
بر اساس اين گزارش، در قانون بودجه امسال با اهتمام دولت، بيش از 9 هزار ميليارد تومان اعتبار براي افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص يافته است. در همين راستا آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري در هفته گذشته، از سوي دولت ابلاغ شد و در مصوبه جديد هيات وزيران، ضريب حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاري تعيين شده است که بر مبناي آن ميزان افزايش حقوق آن ها مشخص خواهد شد.
بر اين اساس، هيات وزيران به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري و به استناد جز (ب) بند 11 قانون بودجه سال 88 و ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري، ضريب حقوق کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه هاي اجرايي کشور را تصويب کرد.
لازم به ذکر است،  دولت با تصويب ضريب حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاري را 290 هزار تومان تعيين کرد.
همچنين براساس ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري، حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، هر سال بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
براساس مصوبه هيات وزيران، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال جاري هشت هزار و 546 ريال تعيين شد. ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي 1388 پس از تطبيق با ضريب 500 ريال به ميزان 600 ريال تعيين شده است.
ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال جاري 600 ريال تعيين شده است.
همچنين حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري در سال 88 براي کارمندان شاغل مشمول اين قانون 290 هزار تومان و حداکثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور تعيين شده است.
بر اساس مصوبه دولت،  حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نيز 290هزار تومان تعيين شده است.
ضريب حقوق حقوق براي اعمال مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمنداني که در سال 87 بازنشسته يا وظيفه بگير شده اند، 550  ريال تعيين شده است. حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در سال 88 به ميزان 9 درصد نسبت به سال 87 افزايش مي يابد.
براساس اين مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) در سال جاري 200 هزار تومان و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور تعيين شده است.
گفتني است، حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات تابع حداکثرهاي تعيين شده در اين تصويب نامه نيست.


 مسکوکات و ارز  

 يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                        21600 تومان
  
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                           215000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                                       214000  تومان
                                                                      
  نيم سکه بهار آزادي                                                                                                         111000   تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                          57000   تومان
 
دلا ر                                                                                                                                  987  تومان
  
يورو                                                                                                                                1337  تومان


 كوتاه و خواندني  

   رويانيان کاهش سهميه بنزين را تاييد نکرد
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: تصميم گيري در مورد مقدار سهميه بنزين در سه ماهه دوم سال 88 لازمه بررسي همه جانبه است که بايد پيامدهاي آن در حمل مورد بررسي دقيق قرار گيرد. سردار رويانيان، رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در گفت وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني شبکه خبر گفت: پيامدهاي تغيير در سهميه بنزين در حال بررسي است که نيازمند زمان کافي است که بعد از اين به کارگروه ويژه حمل و نقل ارجاع داده مي شود که آنجا تصميم نهايي گرفته و ابلاغ مي شود.
  وزير نفت:درباره سهميه سوخت تابستان تصميم گيري نشده است
وزير نفت گفت: در خصوص تعيين سهميه سوخت خودروها در سه ماهه دوم امسال تصميم گيري نشده است. غلامحسين نوذري به ايرنا گفت: در خصوص تعيين سهيمه سوخت خودروها کارگروهي در حال بررسي است. وي اضافه کرد: تاکنون هيچ عدد و رقمي در اين خصوص مشخص نشده و من عددي را اعلام نمي کنم.
  توزيع اقساطي وسايل کاهنده آب
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور گفت: وسايل کاهنده آب به صورت اقساطي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
مجيد نامجو در گفت وگو با مهر افزود: شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور مي تواند وسايل کاهنده آب را با موافقت و رضايت مشترکان در اختيار آنها قرار دهد و پول آن را به صورت اقساطي دريافت کند.مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور افزود: مبلغ اين وسايل به صورت ماهانه با درج در قبوض آنها دريافت مي شود.
وي با اشاره به تجربه موفق وزارت نيرو در توزيع اقساطي لامپ هاي کم مصرف و اثرگذاري آنها بر کاهش و مديريت مصرف تاکيد کرد: برهمين اساس دولت اجازه داد تا شرکت هاي آب و فاضلاب توزيع وسايل کاهنده را انجام دهند که البته اين کار با رضايت و موافقت مشترکان خواهد بود.

   بانک ملت تنها بانک خصوصي داراي شبکه شعب خارج از کشور است
معاون توسعه و فناوري بانک ملت، اين بانک را تنها بانک خصوصي داراي شبکه شعب خارج از کشور خواند و گفت: مهمترين عامل براي ايجاد اطمينان در مشتريان در شرايط خصوصي، ايجاد احساس تغيير و بهبود و تنوع خدمات است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، عليرضا لگزايي در جمع مديران ارشد اين بانک با اشاره به رشد 128 درصدي بانکداري اينترنتي، رشد 89 درصدي تلفنبانک و رشد 79 درصدي  همراه بانک ملت در يک سال گذشته، خاطرنشان کرد: بانک ملت از لحاظ مبلغ تراکنش پايانه هاي فروشگاهي در کل نظام بانکي رتبه دوم و در ميان بانک هاي خصوصي رتبه اول را دارد.
وي کسب رتبه نخست در تعداد کارت هاي صادره در ميان تمامي بانک هاي کشور را از افتخارات بانک ملت در سال گذشته خواند و افزود: بانک ملت در زمينه تعداد تراکنش هاي خودپردازها نيز رتبه اول را به دست آورده که اين موضوع نشان دهنده کيفيت ارايه خدمات به مشتريان است.
معاون توسعه و فناوري بانک ملت به نصب و راه اندازي سامانه متمرکز چک بانکي و سامانه کلرينگ نيز اشاره کرد و اظهارداشت: به زودي امکان حواله گروهي اينترنتي، تامين موجودي چک هاي برگشتي و حواله منظم فراهم مي شود.
وي گفت: اجراي پروژه مديريت بهبود فرآيندها، توسعه و تنظيم شبکه با نگرش خصوصي سازي، بازنگري در طرح هاي اينترنتي بانک و ارائه طرح هاي جديد، راه اندازي سامانه تسويه اوراق بهادار غيرکاغذي، ايجاد اتاق پاياپاي الکترونيک، توليد و خلق محصولات ارزش آفرين براي مشتريان، طبقه بندي مشتريان، ارتقاي کيفيت خطوط ارتباطي شعب و پرداخت ارز از طريق خودپردازها از برنامه هاي آتي بخش فناوري بانک ملت است.
  تعداد شعب ارايه کننده نرم افزار موبايل بانک اقتصادنوين به 59 شعبه رسيد
با اضافه شدن 17 شعبه جديد به شعب ارايه دهنده نرم افزار موبايل بانک اقتصادنوين، تعداد اين شعب به 59 شعبه رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در اين شعب نرم افزار موبايل بانک اقتصادنوين از طريق سيستم بلوتوث سرور در اختيار مشتريان اين بانک قرار مي گيرد.
شعب بلوار مرزداران، بلوار پروين، نبوت، رسالت، جمهوري، حافظ، دماوند، پيروزي، اکباتان، رفسنجان، آمل، چالوس، عفيف آباد، شاهين شهر، ساري، گلشهر کرج و اروميه 17 شعبه جديد بانک اقتصادنوين هستند که نرم افزار موبايل بانک اقتصادنوين را در اختيار مشتريان قرار مي دهند.
شعب غدير، تجريش، اسفنديار، ساعي، بهشتي، نفت، آفريقا، ونک، شهرک راه آهن، سعادت آباد، 15 خرداد و پونک، نياوران، پاسداران، فرمانيه، آيت الله کاشاني، بازار، تهرانپارس، فاطمي، صادقيه، شريعتي، چهارراه قنات، زعفرانيه، دانشگاه صنعتي شريف، فرشته، کارگر شمالي، قيطريه، آزادي اصفهان، توحيد اصفهان، احمدآباد مشهد، مسجد کبود تبريز، زند شيراز، آزادي کرمان، فردوسي قزوين، کيانپارس اهواز، شهداي کرج، گلسار رشت، بابل، کيش، اراک، بندرعباس و همدان 42 شعبه اي هستند که پيش از اين از طريق دستگاه بلوتوث سرور نرم افزار خدمت موبايل بانک را در اختيار مشتريان اين بانک قرار مي دادند.
نرم افزار موبايل بانک اقتصادنوين به طور رايگان از طريق سامانه بلوتوث گوشي تلفن همراه در اختيار مشتريان اين بانک قرار مي گيرد.
   در حوزه خلاقيت و نوآوري;
روابط عمومي بيمه آسيا برتر شناخته شد
روابط عمومي بيمه آسيا در جشنواره روابط عمومي هاي برتر وزارت امور اقتصاد و دارايي در حوزه خلاقيت و نوآوري برتر شناخته شد. روابط عمومي بيمه آسيا در دو حوزه خلاقيت و نوآوري و روابط عمومي الکترونيک نامزد دريافت وح تقدير گرديد که در نهايت به عنوان روابط عمومي برتر در حوزه خلاقيت و نوآوري معرفي گرديد. گفتني است; بيمه آسيا با ارائه طرح و اجراي نمايش کودکان با موضوع بيمه و با هدف آشناسازي کودکان و نوجوانان با مفهوم بيمه به عنوان روابط عمومي برتر در حوزه خلاقيت و نوآوري معرفي گرديد.
  تقدير رييس جمهوري از مديرعامل موسسه مالي و اعتباري قوامين
 در همايش سراسري فرماندهان و مديران ناجا دکتر احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران با اهدا» لوح تقدير به احمدرضا خطيبي از تلاش هاي انجام گرفته توسط نيروي انتظامي قدرداني کرد.
در قسمتي از اين لوح تقدير آمده است:
مهرورزي، محبت و خدمت رساني به ملت و مجاهدت در راه تحقق جامعه متعالي از ويژگي هاي بارز نيروي انتظامي در انديشه ديني است.
اينجانب ضمن تقدير از خدمات نيروهاي انتظامي سراسر کشور و خانواده هاي صبور ايشان، از تلاش هاي موثر جنابعالي در خدمت به مردم عزيز، بويژه در ايام نوروز 88، سپاسگذاري نموده و توفيق روزافزون شما را تحت توجهات امام عصر (عج) و فرمانده معظم کل قوا از خداي بزرگ مسئلت دارم. 


  يک کارشناس اقتصادي مسکن:
 دوره رکود مسکن حداقل 3/5 سال طول مي کشد 

يک کارشناس اقتصادي مسکن گفت: براساس مطالعاتي که در دوره 30 ساله بعد از انقلاب در ايران صورت گرفته، دوره رونق 5 سال و دوره رکود هم 3/5 سال در نوسان بوده است و اين مساله در ديگر کشورها هم طبيعي است.
حميد ماجدي در گفت وگو با فارس گفت: رکود مسکن در حال حاضر به دلايل مختلفي در کشور حاکم شده است که يکي از دلايل آن وجود دوره رونق و دوره رکود پس از گذشت هر 4 سال يکبار است. وي ادامه داد: اصولا بر اساس مطالعات جهاني در سطح تمامي کشورهاي دنيا مسکن يک دوره رونق و يک دوره رکود دارد و در دوره رونق عرضه و تقاضا باعث مي شود که توليد مسکن افزايش و قيمت آن هم در بازار يک رشد صعودي پيدا کند. وي افزود: بعد از دوره رونق دوره رکود آغاز مي شود که براي مدتي قيمت زمين و مسکن ثابت مي ماند و حتي در مواردي کاهش هم پيدا مي کند تا اين که اين دوره رکود تمام شده و دوره رونق جديد آغاز مي شود.
ماجدي ادامه داد: براساس مطالعاتي که در دوره 30 ساله بعد از انقلاب در ايران صورت گرفته است دوره رونق 5 سال و دوره رکود هم 3/5 سال در نوسان بوده است و چون دوره رکود از سال گذشته آغاز شده پس بنابراين اين دوره رکود سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. وي با بيان اينکه دوره رکود و رونق يک فرمول جهاني بوده و در ايران نيز از آن تبعيت مي شود خاطرنشان کرد: دوره رونق و رکود بازار مسکن در ايران يک مشخصه اضافي نسبت به ساير کشورها دارد و آن شناخته شدن مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه اي است در نتيجه نقدينگي کلاني که در سطح جامعه وجود دارد به سوي بخش زمين و مسکن سوق پيدا مي کند و در دوره رونق يک رشد فزاينده اي در قيمت ها رخ مي دهد.
وي تاکيد کرد: عدم توانايي خريد، کاهش قدرت خريد مسکن از سوي عامه جامعه و کم بودن وام هاي اختصاص  يافته براي خريد مسکن موجب رکود بازار مسکن شده است.
ماجدي تاکيد کرد: دولت بايد سياست هاي حساب شده اي براي خروج بازار مسکن از دوره رکود اتخاذ کند اگرنه که بايد سال آينده نيز منتظر دوره رکود باشيم.


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته