جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/03/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3330

عباسپور : بودجه عمراني همه دانشگاه ها در بودجه استان ها لحاظ شده است
انتقاد از وضعيت بودجه دانشگاه ها

در مراسم جشن ستارگان دانشگاه صنعتي شريف مطرح شد ;
محدوديت براي اسکان دانشجويان درخوابگاهها

هشتمين اردوي بزرگ سياسي دانشجويان در مردادماه برگزار مي شود
تلاش براي آموزش سياسي دانشجويان


نيمي از دانشجويان سيگاري از عوارض مصرف آن آگاهند


زنگ آفرينش


كوتاه و خواندني


  عباسپور : بودجه عمراني همه دانشگاه ها در بودجه استان ها لحاظ شده است
 انتقاد از وضعيت بودجه دانشگاه ها  

  علي عباسپورتهراني فرد که در چند سال گذشته جزو جدي ترين منتقدان سيستم آموزشي کشور محسوب مي شود نسبت به وضعيت بودجه دانشگاه ها انتقادات شديدي را مطرح کرد. رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که در قانون بودجه 88 بخشي از مصوبات مجلس از سوي دولت مدنظر قرار نگرفته است، اين اقدام را تخلف دانست و گفت: امسال از تمام ظرفيت هاي قانوني براي جلوگيري از اين امر استفاده خواهيم کرد.    دکتر علي عباسپورتهراني فرد در گفت وگو با ايسنا،  ادامه داد: بعد از تقديم لايحه  بودجه سال 88 به مجلس و بررسي بخش هاي مربوط به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيشنهاد کرديم بودجه  دانشگاه ها به صورت رديف مستقل، در نظر گرفته و هم چنين اعتبارات عمراني دانشگاه ها نيز به صورت ملي و نه استاني تلقي شود، درحالي که در قانون بودجه، دولت بودجه  عمراني همه  دانشگاه ها را در بودجه استان ها لحاظ کرده، به همين خاطر تمام طرح هاي عمراني دانشگاه ها بدون اين که مشخص شود براي چه طرحي و چه   دانشگاهي است، صرف بودجه  آموزشي شده و به استانداري ها داده شده بود.   وي ادامه داد: اين حرکت مغاير بند الف ماده49   قانون برنامه پنج ساله  چهارم است; چرا که در اين قانون تصريح شده است اعتبارات دانشگاه اعم از هزينه اي و جاري بايد در اختيار دانشگاه و هيات امنا قرار گيرد و اين حرکت به استقلال دانشگاه ها لطمه مي زند. از سوي ديگر   نيز سبب مي شود که روساي دانشگاه ها به عنوان شخصيت هاي علمي، اعتبارات شان را در کنار بسياري از دستگاه ها، بايد از استانداري ها دريافت کنند. 
 نماينده مردم تهران در خانه ملت يادآور شد که بسياري از دستگاه ها داراي اداره  کل در استان ها هستند در صورتي که وزارت علوم و دانشگاه ها در استانداري ها اداره کل نداشتند، و نهايتا در جذب و گرفتن اعتباراتي که براي شان اختصاص داده مي شد مشکل پيدا مي کردند; بنابراين ما پيشنهاد داده بوديم که اين اعتبارات عمراني دانشگاه ها از استاني به ملي تبديل شود اما در بودجه اين امر لحاظ نشد.   عباسپور با اشاره به اين که اعتبارات جاري دانشگاه ها نيز بايد مشخص شود که چه ميزان آن اعتبار آموزشي، چه ميزان پژوهشي و چه ميزان از اعتبارات به امور فرهنگي و دانشجويي اختصاص پيدا مي کند، تصريح کرد: سال گذشته به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش داده شد که کمبود اعتبارات دانشگاه ها باعث مي شود که اغلب دانشگاه ها بخشي از اعتبارات شان را براي امور آموزشي هزينه کنند و بخش هاي پژوهشي و مسائل فرهنگي هميشه تحت الشعاع قرار مي گيرند. به طوري که اعتبارات دانشگاه ها بين امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و دانشجويي به طور دقيق تقسيم بندي نمي شود.   رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه افزود: تاکيد کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در بودجه ي سال 88 اين بود که اعتبارات هزينه اي دانشگاه ها همچون سال 85 به تفکيک مشخص شود، و اين پيشنهاد بعد از تصويب در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس به صورت قانون در آمد تا اعتبارات دانشگاه ها مستقل شده و رديف بودجه ي عمراني آنان نيز از استاني به ملي تبديل شود.   وي ادامه داد: هم چنين در بودجه ي سال 88 بندي به عنوان ماده ي 56 در قانون بودجه تصويب شد که اعتبارات دانشگاه ها بر اساس بند الف ماده ي 49 و به صورت هيات امنايي هزينه شود; اما در قانون بودجه اي که چاپ شده و بدست نمايندگان مجلس رسيده است اولا بودجه ي عمراني دانشگاه ها را به جاي ملي، استاني ديده اند که خلاف است; ثانيا اعتبارات دانشگاه ها نيز به تفکيک آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي تعيين نشده است.   نماينده مردم تهران در خانه ي ملت، تصريح کرد: مجلس به اعتبارات هزينه اي دانشگاه ها افزوده بود، اما متاسفانه دولت همه ي اعتبارات هزينه اي که مجلس در قانون بودجه اضافه کرده بود کسر کرده و حدود 30 درصد از اعتبارات عمراني دانشگاه ها کاهش يافته است.   عباسپورتهراني فرد با اشاره به اين که اين امر سبب مي شود دانشگاه ها که در 20 سال گذشته موافقت نامه براي اعتبارات جاري شان امضا» نمي کردند مجبور به اين کار شوند، گفت: اين کار بر اساس بند الف ماده ي 49 خلاف بوده و نبايد موافقت نامه اي امضا شود.   رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: دولت در قانون بودجه  سال 88 تخلف کرده و چهارشنبه گذشته اين مسئله را به دولت تذکر داديم و معتقديم کوتاهي مجلس در بودجه ي سال 87 و در مجلس هفتم سبب شد که دولت به خود اين اجازه را بدهد که باز هم نقطه نظرات قانوني و بودجه اي که تصويب شده اجرا نکند. درصورتي که ما امسال از تمام ظرفيت هاي قانوني براي برخورد با دولت براي مجبور کردنش به اطاعت از قانون استفاده خواهيم کرد.    وي افزود: تخلف دولت در بودجه  سال 88 محدود به بخشي که مربوط به کميسيون آموزش و تحقيقات مي شود نيست و بخش هاي ديگر نيز شامل شده است که بايد آن بخش ها را کميسيون هاي تخصصي مربوطه بررسي کنند.    نماينده  مردم تهران در خانه ي ملت، با اشاره به اين که در ارايه ي تذکر نسبت به اين اقدام دولت رييس مجلس عنوان کرد که کميسيون هاي تخصصي بررسي هاي خود را انجام داده و اگر آنان نيز با چنين تخلفاتي روبه رو شده اند گزارش دهند، خاطر نشان کرد: ما از رييس مجلس شوراي اسلامي مي خواهيم تا براي حفظ اقتدار مجلس اجازه ندهد دولت از قانوني که در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است تخلف کنند و برخورد قانوني لازم با دولت به عمل آيد.   عباسپور يادآور شد: اميدواريم که با اقدام مجلس، دولت قانون بودجه را اجرا کند و خبر داريم که دولت بخشنامه اي را ارايه کرده تا بودجه ي استاني دانشگاه ها را تبديل به بودجه  ملي کند و در جلسه ي هفته ي پيش در کميسيون برنامه و بودجه اين مطالب را وقتي متوجه شديم با نماينده ي سازمان مديريت در ميان گذاشتيم و صراحتا اعلام کرديم که بودجه ي دانشگاه ها از استاني بايد به ملي تبديل شود و آنان نيز وعده دادند که در اين رابطه بخشنامه اي صادر خواهند کرد.   رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: البته هنوز اطلاعي به ما نرسيده است که آيا به صورت بخشنامه در آمده است يا خير، اما آنان اعلام کردند که قصد دارند اين اقدام را عملي کرده و اگر برداشت درستي از قانون تاکنون صورت نگرفته بود، تصحيح شود.    وي با اشاره به اين که مجلس قطعا پيگيري مي کند تا دولت برداشت هاي درستي از قانون داشته باشد، اظهار کرد: تغيير قانون با مجلس است نه با دولت; بنابراين هر جا که دولت فکر مي کند که قانون نياز به تفسير دارد بايد از مجلس درخواست کند و راسا خودش نمي تواند تفسير قانون کرده و به آن عمل کند.  


  در مراسم جشن ستارگان دانشگاه صنعتي شريف مطرح شد ;
 محدوديت براي اسکان دانشجويان درخوابگاهها  

محدوديت خوابگاه هاي دانشجويي در دانشگاه هاي دولتي اين بار به دانشگاه صنعتي شريف رسيد تا سعيد سهراب پور رييس اين دانشگاه در جشن ستارگان دانشگاه صنعتي شريف درباره بحران محدوديت خوابگاه براي دانشجويان تازه وارد هشدار دهد .رييس دانشگاه صنعتي شريف گفت: دانشگاه از نظر خوابگاه به شدت با مضيقه مواجه است به نحوي که امسال در ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد اعلام کرديم که به برخي از دانشجويان نمي توانيم خوابگاه ارائه کنيم و دانشگاه در حال حاضر حداقل نيازمند يک خوابگاه دختران و يک خوابگاه پسران است.
به گزارش روايط عمومي دانشگاه صنعتي شريف دکتر سعيد سهراب پور در مراسم جشن ستارگان دانشگاه صنعتي شريف خطاب به دانشجويان با بيان اينکه دانشگاه پر افتخار شريف باعث افتخار نظام است، گفت: طي اين مراسم تعدادي از دانشجويان برتر و برگزيدگان سال 87 دانشگاه، تقدير مي شوند. وي با بيان اينکه از نفرات اول تا 100 کنکور سراسري 96 نفر دانشگاه صنعتي شريف را براي تحصيل انتخاب کردند، گفت: طي اين مراسم از اين دانشجويان تقدير به عمل مي آيد. وي با بيان اينکه در اين مراسم از 197 دانشجوي تلاشگر اين دانشگاه با اعطاي لوح سپاس و هداياي ويژه تقدير مي شود، اظهار کرد: بر اين اساس از 96 دانشجوي راه يافته از 100 نفر اول کنکور به اين دانشگاه، 43 دانش آموز مدال آور المپيادي، 27 نفر از برگزيدگان المپيادي هاي دانشجويي، 2 نفر از دانشجويان نمونه آموزش عالي، 4 نفر از دانشجويان برگزيده جشنواره جوان خوارزمي، دارندگان مقام هاي اول سي و دومين دوره مسابقات رياضي دانشجويي و تيم هاي مسابقات جهاني برنامه نويسي دانشجويي  ACM  و روبو کاپ تقدير خواهد شد سهراب پور در ادامه سخنانش با اشاره به نتايج آزمون کارشناسي ارشد امسال، تصريح کرد: امسال نفرات اول رشته هاي مهندسي کامپيوتر، مهندسي عمران، علوم کامپيوتر، مديريت،  IT  ، شيمي، مهندسي برق، مهندسي مکانيک و مهندسي مواد کنکور کارشناسي ارشد مربوط به دانشگاه صنعتي شريف بودند و نکته جالب توجه اين است که دانشجويان دانشگاه در سه رشته غير از رشته هاي موجود خود در دانشگاه نيز موفق به کسب رتبه نخست در کنکور کارشناسي ارشد شدند که اين رشته ها شامل فلسفه هنر، علوم سياسي و روابط بين الملل و جامعه شناسي است. وي از برنامه دانشگاه براي پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي از مهرماه سال جاري خبر داد و گفت: همچنين دانشگاه در نظر دارد برخي رشته هاي علوم انساني را به دانشگاه بياورد که اين مسئله در تمام دانشگاه هاي مهندسي دنيا مرسوم است، چراکه به هر حال دانشجويان مهندسي نيز بايد وارد جامعه شوند و با مردم تعامل داشته باشند. وي با بيان اينکه دانشگاه از نظر خوابگاه به شدت با مضيقه مواجه است، گفت: به نحوي که امسال در ثبت نام کنکور کارشناسي ارشد اعلام کرديم که به برخي از دانشجويان نمي توانيم خوابگاه ارائه کنيم و دانشگاه در حال حاضر حداقل نيازمند يک خوابگاه دختران و يک خوابگاه پسران است. وي با اشاره به کمک خيرين در مدرسه سازي، تصريح کرد: اي کاش افراد خير کمي هم به دانشگاه ها بپردازند که يکي از بهترين کارهاي خيرين مي تواند کمک به دانشگاه هاي معتبر باشد. همچنين دکتر مهدي بهادري نژاد استاد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف طي اين مراسم ضمن تبريک به دانشجويان برتر، خطاب به رييس دانشگاه صنعتي شريف گفت: به شما تبريک مي گويم که توانسته ايد چنين کهکشاني را تشکيل دهيد تا افراد به جاي اينکه بتوانند در هر جاي ديگري بدرخشند در شريف درخشش داشته باشند.
وي خطاب به دانشجويان گفت: شما دانشجويان علاوه بر تلاشي که خودتان کرده ايد مورد عنايت خداوند نيز قرار گرفته ايد و بايد به اين سوال پاسخگو باشيد که پس از اينکه از شريف فارغ التتحصيل شديد کجا مي خواهيد بدرخشيد و رسالت شما در زندگي چيست؟ بهادري نژاد درخاتمه تصريح کرد: خدمت شما دانشجويان بايد بي ريا، با پرهيزکاري و محبت کامل باشد و شما ستارگان در هر جايي مي توانيد بدرخشيد اما بايد در نظر داشته باشيد که کجا بيشتر به درخشش شما نيازمند است.


 هشتمين اردوي بزرگ سياسي دانشجويان در مردادماه برگزار مي شود
  تلاش براي آموزش سياسي دانشجويان  

هشمين اردوي بزرگ سياسي ويژه دانشجويان دختر و پسر فعال در تشکلهاي سياسي مردادماه امسال به صورت جداگانه از سوي معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها برگزار مي شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران  محمد قرباني مدير مطالعات سياسي نهاد با اشاره به اينکه مهمترين و اساسي ترين گام در جهت ارتقا» سطح توان سياسي نيروي هاي متعهد متدين و انقلابي آموزش سياسي است افزود: معاونت سياسي نهاد همه ساله براي بالا بردن سطح آگاهي و بينش سياسي دانشجويان با استفاده از امکانات مختلف اقدام به برگزاري اردو هاي سياسي مي  کند که اردوي بزرگ سياسي ويژه دانشجويان و تشکلهاي دانشجويي از آن جمله است. مدير مطالعات سياسي نهاد ارتقا» سطح دانش و معرفت سياسي دانشجويان در حوزه هاي مختلف سياسي، تربيت نيروي  هاي تازه نفس دانشجويي در فضاي دانشگاه درجهت دفاع از آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد سطح نشاط سياسي و پويايي جريان هاي دانشجويي را از اهداف برگزاري اين اردو عنوان کرد و افزود: کمک درجهت تامين استقلال فکري دانشجويان و جهت دهي و جريان سازي ظرفيتها و فعاليت هاي سياسي دانشجويان در چهار چوب منوبات رهبري و ايجاد زمينه لازم جهت نخبه پروري سياسي از ديگر اهدافي است که د راين اردو دنبال خواهد شد.قرباني اعضاي شوراي مرکزي اتحاديه  هاي تشکلهاي دانشجويي، هيات تحريريه نشريات دانشجويي و فعالين سياسي دانشگاهها را از جمله دانشجوياني دانست که با ثبت نام در اين اردو به مدت يک هفته از برنامه هاي آن بهره مند خواهند شد. وي جريان شناسي سياسي، روش شناسي سياسي ،انديشه سياسي جنبش دانشجويي ،معرفت شناسي، مهارت هاي تشکليلاتي، مهدويت، بررسي انديشه  هاي روشنفکران معاصر، نقد ادبيات معاصر، ،سينماي سياسي و فرهنگي، امريکا شناسي و صهيونيست شناسي را از جمله مباحث و مطالب مطرح در هشمين اردوي سياسي ذکر نمود که به صورت کارگاهي و در دوبخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد. قرباني از سخنراني مسئولان عالي رتبه کشور به همراه جلسات پرسش و پاسخ دانشجويان در اردوي بزرگ سياسي دانشجويان خبر داد و گفت: در پايان هر دوره آزموني از مطالب مطرح شده در دوره به عمل خواهد آمد و برگزيد گان علاو ه بر دريافت جوايزي از سهميه سفر عمره دانشجويي بهرمند خواهند شد  وي در پايان اظهار داشت: دانشجويان و فعالين علاقه مند جهت شرکت در اين اردو براي ثبت نام بايد به دفاتر نهاد يا تشکلهاي دانشجويي مستقر در دانشگاه ها مراجعه نمايند.  


 نيمي از دانشجويان سيگاري از عوارض مصرف آن آگاهند  

14  درصد از جمعيت 15 تا 64 سال کشور مواد دخاني مصرف مي کنند که اين آمار در مردان، چهار برابر زنان است. اين ميزان مصرف مواد دخاني که بر اساس اعلام مسوولان وزارت بهداشت در ميان جوانان شيوع بيشتري دارد، هر روز بين 150 تا 180 نفر را در کشور مي کشد و به گفته وزير بهداشت، 25 درصد مرگ ومير در سنين 20 تا 65 سال به نوعي با عوارض مصرف دخانيات ارتباط دارد. آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت نشان مي دهد، با اين که سيگار مسوول بروز 30 درصد سرطان ها، 90 درصد موارد سرطان ريه، 50 درصد بيماري هاي قلب و عروق و 75 درصد بيماري هاي ريوي و يکي از فاکتورهاي موثر در شش مورد از هشت عامل مهم مرگ و مير به شمار مي رود، بسياري از جوانان کشور که تعدادشان هم کم نيست، به مصرف آن و اشکال ديگر مواد دخاني مانند قليان و پيپ روي آورده اند. هرچند که در مقاطعي مصرف يکي از اشکال مصرف دخانيات در کشور کاهش يافته، اما در مجموع هيچ گاه ميزان مصرف دخانيات روند کاهشي به خود نگرفته است. به گفته مسوولان وزارت بهداشت، برآوردهاي سالانه کشوري حاکي از آن است که يک هزار و 740 ميليارد تومان در کشور صرف استعمال دخانيات و پنج هزار و 220 ميليارد تومان صرف هزينه نظام سلامت کشور براي درمان عوارض ناشي از سيگار مي شود. از سوي ديگر دکتر معدني، دبير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با استناد به گزارش هاي شرکت دخانيات مي گويد که ميزان مصرف سيگار کشور در سال گذشته 60/2 ميليارد نخ سيگار بوده که از اين ميزان 22/4 ميليارد نخ واردات رسمي و 10/2 ميليارد نخ توليدات داخل بوده است و در مجموع توليد سيگارهاي ملي در سال 87 نسبت به سال 86 بيش از 33 درصد رشد و واردات رسمي نيز چهار درصد کاهش داشته است. پژوهش هاي مختلفي ميزان شيوع مصرف دخانيات در بين جوانان را مورد بررسي قرار داده اند که در يکي از آن ها و در گروه دانشجويان، هزار و 271 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران مورد بررسي قرار گرفتند که 765 نفر را دانشجويان پزشکي و 506 نفر را دانشجويان غيرپزشکي تشکيل مي دادند. بر اساس نتايج اوليه اين مطالعه، از اين تعداد دانشجوي پسر 61/5 درصد يعني 782 نفر تجربه مصرف سيگار را داشته اند. همچنين از اين ميان 395 نفر يعني 31 درصد کل جامعه دانشجوي پسر مصرف کننده دايمي سيگار بوده اند. نتايج اين بررسي که از سوي دکتر حيدري - رييس مرکز تحقيقات کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - اعلام شده نشان مي دهد که 63 درصد دانشجويان پسري که سيگار را حتي براي يکبار تجربه کرده اند، در گروه پزشکي هستند و در مجموع 54 درصد دانشجويان سيگاري از گروه پزشکي يعني گروهي هستند که از عوارض مصرف آن آگاهند.
 دکتر شهلا کاظمي پور - معاون پژوهشي مرکز جمعيت شناسي آسيا و اقيانوسيه - با اشاره به کاهش سن مصرف و افزايش گرايش به مواد دخاني، درباره عوامل و زمينه هاي اجتماعي اين افزايش گرايش، مي گويد: عوض شدن سبک زندگي و در نتيجه آن تغيير بنيادهاي اجتماعي و کم شدن نظارت هاي اجتماعي با افزايش شهرنشيني و بيگانه بودن افراد شهري با هم (برخلاف روستاها) و نيز سودآوري تجارت و عرضه مواد دخاني از عمده عوامل تاثيرگذار در افزايش مصرف مواد دخاني است. اين جامعه شناس، افزايش فردگرايي و کم شدن تعلق و تاثيرپذيري جوانان از افراد خانواده را به عنوان نشانه هايي از وجود گسست فرهنگي در جامعه عنوان مي کند که باعث شده کمبود و نياز ناشي از آن به راحتي با کشيدن سيگار، دود کردن قليان در سفره خانه ها، مسافرت ها و جمع هاي دوستانه جايگزين شود. البته وي مانند بسياري از کارشناسان و صاحب نظران ديگر بر پديده مدگرايي و تاثير آن در گرايش به استعمال دخانيات هم اشاره مي کند و ذهن را سوق مي دهد به گروه هاي دوستي که در آن پذيرفتن تعارف سيگار و قليان نوعي اعلام وفاداري به جمع دوستان است و دود کردن مواد دخاني، معنايي وراي تفريح و سرگرمي پيدا مي کند. دکتر کاظمي پور با ابراز نگراني از افزايش تعداد زنان و دختراني که مواد دخاني مصرف مي کنند، بخشي از موج افزايشي آن را ناشي از تاخيري مي داند که در ورود زنان به عرصه مصرف دخانيات کشور وجود داشته است. وي مي گويد: مردان اين مرحله را رد کرده اند و به سمت مواد جديد و سنگين تر مي روند، اما زنان با تاخير به سيگار رسيده اند. در اين ميان گرايش بيشتر زنان به مد و ورود به عرصه هاي اجتماعي و افزايش فشار زندگي بر آن ها نيز در ميزان و شدت گرايش به مصرف دخانيات تاثيرگذار است. معاون پژوهشي مرکز جمعيت شناسي آسيا و اقيانوسيه تصريح مي کند که مصرف سيگار در بين زناني که قرار است مادر شوند، بر سلامت جسمي و روحي فرزندانشان تاثيرگذار است و بررسي هاي من بارها ثابت کرده که پسران مادران سيگاري، قطعا سيگاري خواهند شد. دکتر داور شيخاوندي - جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي - نيز حتي سيگار روشن کردن سيگار توسط دختران خانواده براي پدرانشان تحت عنوان "سرايت دروني" را در گرايش يافتن دختران و زنان به مصرف دخانيات مهم و تاثيرگذار ارزيابي مي کند. وي همچنين هم دودي و هم زباني براي کسب مقبوليت در گروه همسالان نوجوانان و جوانان را در ميان پسران شايع ترين عامل گرايش به مصرف دخانيات مي داند و از آن به پديده "سرايت بيروني" نام مي برد. دکتر شيخاوندي، نشان دادن بلوغ، ارضاي روحيه کنجکاوي و جستجوگري جوانان و سپري کردن اوقات فراغت را از عوامل ديگري اعلام مي کند که باعث گرايش جوانان به مواد دخاني شده اما در اين گرايش، زمينه هايي همچون تبليغات مستقيم و غيرمستقيم اين مواد، توزيع گسترده آن ها در کشور و افزايش تنوع مواد دخاني را نيز بي تاثير نمي داند. وي که از سياست هاي مبارزه با دخانيات کشور به عنوان يک کشور توليد کننده اين مواد، انتقاد دارد معتقد است که هنوز زيان ناشي از مصرف اين مواد توسط دولت به خوبي به مردم اعلام نمي شود و قبح مصرف مواد دخاني در ميان مردم و به ويژه جوانان شکسته شده است.
به گزارش ايسنا، به نظر مي رسد همان گونه که اين دو جامعه شناس و صاحب نظر کشور اعتقاد دارند، اطلاع رساني دقيق تر به گروه هاي هدف درباره عوارض ناشي از مصرف دخانيات، افزايش نظارت هاي اجتماعي و خانوادگي به ويژه با حساس تر کردن خانواده ها به اين موضوع، پاسخ صحيح به نيازها و مطالبات جوانان در حوزه اوقات فراغت و ساير حوزه هاي اجتماعي و برنامه ريزي براي پر کردن خلاها و کمبودهاي جوانان، اگرچه استعمال دخانيات را ريشه کن نخواهد کرد، اما مي تواند تا حدودي سرعت افزايش گرايش به مصرف مواد دخاني را کاهش دهد. 


 زنگ آفرينش  

 با شماره تلفن        88909727
        آماده دريافت و انعکاس نظرات ، پيشنهادات و انتقادات    شما عزيزان ميباشد . 

بانکهاي خرم آباد رعايت حال بدهکاران را بکنند
در بعضي از بانکهاي خرم آباد خرده وامهايي که حدود 2 الي 3 ميليون به مردم نيازمند داده اند بدون هيچگونه ملاحظه و رعايت حال ما که واقعا گرفتاريم نکرده و در مواردي اقدام به درخواست بازداشت و هتک حرمت و حتي برخورد فيزيکي مي کنند ، در صورتيکه با تاخير در اقساط مي توانند به جاي ايجاد مشکل قانوني عمل کرده و جريمه کنند.
يک شهروند خرم آبادي 

چرا سازمان استعدادهاي درخشان دبيران را با ضوابط انتخاب نمي کند؟
سازمان استعدادهاي درخشان که شاگردان خود را طي دو مرحله و بيشتر با آزمون انتخاب مي کند و لذا با استعدادترين ها وارد اين مراکز مي شوند و متناسب با آنها بايد از دبيران نخبه استفاده شود اما چنين نيست ، چرا که نخبگاني که خود از همان مراکز به دانشگاه ها معتبر راه پيدا کرده اند حتي با مراجعه و درخواست براي تدريس به کار گرفته نشده اند.اما افرادي که به نوعي در ارتباط با اينگونه مدارس بوده اند به عنوان دبير در آن مراکز مشغول به تدريس هستند و به نظر مي رسد که اين لطمه بزرگي به خوش نامي اينگونه مدارس است.
يک فارغ التحصيل مراکز استعدادهاي درخشان - تهران
 
با اين همه درآمد چرا اداي دين نمي کنيد ؟
با توجه به اينکه بازنشستگان قبل از سال 79 هيچگونه پاداش پايان خدمتي دريافت نکرده و عده اي هم در حسرت همان پاداش از دنيا رفتند به باقي مانده هايي که عمري را در خدمت به کشور شان سپري کرده اند عنايت داشته باشيد و از اينهمه درآمد هنگفت اداي دين کرده و حق آنان را بپردازيد.
بهرام نژاد - تهران

چرا به ما سهام عدالت نمي دهند
ما از کارمندان دانشگاه هستيم و حقوقي حدود کارکنان متوسط و پايين دريافت مي کنيم ، از اينکه به  اکثريت حقوق بگيران سهام عدالت داده اند ، چرا به ما نمي دهند.
يک شهروند تهراني


 كوتاه و خواندني  

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود :
پيمان با آرمانهاي امام، پيمان با عدالت خواهي و مردم سالاري ديني است
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود ضمن گراميداشت ايام ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران گفت: پيمان با آرمانهاي امام خميني (ره) ، پيمان با عدالت خواهي و مردم سالاري ديني است . به گزارش ايسکانيوز دکتر سيد حسين بديعي با اشاره به زحمات چندين ساله امام در راه اعتلاي پرچم انقلاب اسلامي افزود : ايشان در تمام عمر با برکت خويش هدفي را جز سرافرازي اسلام و ايران دنبال نمي کردند و خلوص امام با عث شده بود تا جايگاه ويژه اي را در قلبهاي مردم بدست آورد . وي ضمن يادآوري قيام پانزده خرداد به رهبري امام راحل اظهار داشت: خونهاي ريخته شده در اين قيام ريشه درخت انقلاب را آبياري کرد و انقلابي که با قلبهاي پاک مردم و خون شهيدان بوجود آمده نابود شدني نيست و اين را بايد بدخواهان انقلاب درک نمايند . دکتر بديعي از دانشجويان خواست تا هوشيارانه و بدور از توجه به تحريفات عده اي از افراد در مورد فکر و عمل امام خميني راه درست را انتخاب دنبال نمايند . به گزارش ايسکانيوز، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود از تمامي نهادهاي فرهنگي دانشگاه خواست تا به بهترين نحو اين ايام را با جلسات در خور شان بنيانگذار انقلاب ، گرامي بدارند . 
رييس دانشگاه آزاد اسلامي سمنان:
کارکنان دانشگاه بايد دغدغه ارتقاي کيفيت و ارائه خدمات به دانشجو را داشته باشند
رييس دانشگاه آزاد اسلامي سمنان با بيان اين مطلب که هر يک از کارکنان و اعضاي دانشگاه بايد نسبت به سرنوشت دانشگاه احساس مسئوليت کنند، گفت: هر يک از ما بايد دغدغه ي ارتقاي کيفيت دانشگاه و ارائه خدمات بهينه دانشجو را داشته باشيم. به گزارش ايسکانيوزرئيس واحد سمنان در جلسه معارفه ي معاون دانشجويي جديد اين دانشگاه و در جمع کارکنان حوزه معاونت دانشجويي واحد سمنان با بيان اين مطلب افزود: آنچه وجه تمايز دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به ساير سيستم هاي دولتي و حتي غير انتفاعي بوده اين اصل است که در آن تک تک اعضا» و پرسنل نسبت به هر جز» دانشگاه احساس مسئوليت مي کنند و تنها به فکر انجام وظيفه و رفع مسئوليت نيستند. دکتر غلامحسن واعظي با بيان اينکه هر يک از کارکنان و اعضا» دانشگاه بايد نسبت به سرنوشت دانشگاه احساس مسئوليت کنند، گفت: هر يک از ما بايد دغدغه ي ارتقا کيفيت دانشگاه و ارائه خدمات بهينه دانشجو را داشته باشيم و نسبت به کوچکترين مسئله دانشگاه با نگاه فرا وظيفه اي بنگريم به اين شکل موفق خواهيم شد تا در آينده اي نه چندان دور به يکي از بهترين مجموعه هاي دانشگاهي در منطقه و حتي کشور تبديل شويم و اين مهم با تلاش شبانه روزي پرسنل محقق مي شود. وي افزود: ارائه خدمات بهينه به دانشجويان ، بالا بردن کيفيت آموزشي ، گسترش توليد علم و پژوهش و تربيت دانش آموختگاني کار آفرين از اهداف عاليه دانشگاه آزاد اسلامي و بخصوص اين واحد دانشگاهي به شمار مي آيد.

 برگزاري دوره هاي آموزشي توسط  کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي
مرکز آموزش کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با همکاري شرکت سهام آفرينان آريان در راستاي ارائه آموزش هاي مورد نياز جهت ورود به بازار مالي و پولي بين المللي (کالا، ارز، سهام، نفت و...) اقدام به برگزاري دوره هاي حضوري، سمينارها و کارگاه هاي آموزشي و نيز ارائه خدمات مشاوره اي جهت علاقه مندان به سرمايه گذاري در بازارهاي فوق کرده است.  به گزارش خبرنگار آفرينش ، از ويژگي هاي بارز اين دوره ها شناخت بازارهاي بورس، کالا، روان شناسي بورس و معرفي ريسک هاي موجود در اينگونه بازارهاست.   مرکز آموزش در پايان اعلام کرده، دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند براي شرکت در دوره هاي فوق و بهره مندي از تخفيف و تسهيلات ويژه با شماره تلفن هاي 77230304 و 77183864 تماس حاصل کنند.  
 راه اندازي سيستم رابطين تخصصي پيشرفت تحصيلي در دانشگاه ها 
دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف ارتقاي وضعيت تحصيلي دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي آنان، سيستم رابطين تخصصي پيشرفت تحصيلي را در مراکز مشاوره دانشگاه ها راه اندازي کرد.به گزارش ايسنا، بر اساس طرح مطرح شده در شانزدهمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره دانشگاه هاي سراسر کشور دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم در نظر دارد براي ارتقاي وضعيت تحصيلي دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي آنان اقدام به راه اندازي سيستم رابطين تخصصي پيشرفت تحصيلي در مراکز مشاوره دانشگاه ها کند. بر اين اساس کليه مراکز مشاوره بايد يکي از کارشناسان ثابت خود را به عنوان رابط پيشرفت تحصيلي معرفي کنند که اين کارشناسان مي توانند از فارغ التحصيلان رشته هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي، روان شناسي، مشاوره يا مددکاري باشند. گفتني است در اين راستا اوايل تيرماه کارگاه آموزشي مربوطه برگزار خواهد شد بنابراين دانشگاه ها بايد حداکثر تا 20 خرداد رابط تخصصي پيشرفت تحصيلي خود را معرفي کنند.
 کارگاه آموزشي  HSE  و مديريت انرژي در واحد علوم و تحقيقات 
کارگاه آموزشي  HSE  و مديريت انرژي با استفاده از نرم افزار  ELITE  به همت انجمن متخصصان محيط زيست ايران در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات، کارگاه آموزشي  HSE  (مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست) در دو روز ارائه شد که در برگيرنده مطالبي با عناوين آشنايي با مباني سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست، ارزيابي و مديريت ريسک در مديريت  HSE  ، بررسي الزامات  MS-HSE  ، مديريت تغيير (  MOC  ) در مديريت  HSE  توسط دکتر محمد فام، مهندس علي کيانفر، مهندس نيکو مرام و مهندس تهراني ارائه و در کارگاه آموزشي ديگر با عنوان مديريت انرژي در ساختمان و راه هاي جلوگيري از اتلاف انرژي به کمک نرم افزار  ELITE  توسط مهندس حامد احمدي ارائه شد.  در اين کارگاه شرکت کنندگان با بخش هاي مختلف نرم افزاري  ELITE  به صورت اجرايي آشنا شده و يک نمونه مميزي انرژي با کمک نرم افزاري توسط حاضرين محاسبه شد.
 مقاله عضو هيئت علمي واحد تهران مرکزي در کنفرانس بين المللي تحقيقات بازرگاني 
الگوي دستيابي به رفتار شهروندي سازماني ( OCB  ) از طريق توانمند سازي منابع انساني (HRE  ) عنوان مقاله علمي دکتر حسين نزاکتي عضو هيئت علمي گروه مديريت بازرگاني واحد تهران مرکزي است که در دهمين کنفرانس بين المللي تحقيقات بازرگاني در دبي پذيرفته شد . به گزارش  خبرنگار آفرينش دکتر نزاکتي اين مقاله را با همکاري دو تن از دانشجويان خود آقايان : فراز کريمي و اميد عسگري در کنفرانس مذکور ارائه داد . بر اساس اين گزارش سمينار فوق شانزدهم و هفدهم آوريل 2009 مطابق با بيست و هفتم و بيست و هشتم فروردين ماه سال جاري در شهر دبي برگزار شد .  
اعلام مصوبات جديد کميته تخصصي علمي کاربردي شوراي گسترش آموزش عالي
مصوبات جديد کميته تخصصي علمي کاربردي شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي کاربردي، دکتر حسين بلندي رييس دانشگاه و رييس کميته تخصصي علمي کاربردي شوراي گسترش آموزش عالي اظهار داشت: با توجه به اعلام فرصت براي مراکز آموزش علمي کاربردي غيردولتي اعم از خصوصي و عمومي براي تامين فضاي ملکي به ميزان 1200 مترمربع تا شهريور 1388 ، با توجه به درخواست هاي مراکز آموزش علمي کاربردي و عدم توفيق آنها در جذب تسهيلات بانکي، مهلت مذکور به مدت يکسال تا پايان شهريورماه 1389 تمديد شد. رييس کميته تخصصي علمي کاربردي شوراي گسترش آموزش عالي در ادامه اظهار داشت : جهت اجراي مصوبات سفرهاي استاني رييس جمهور، فراخوان تاسيس مراکز آموزش علمي کاربردي غيردولتي تا پايان خردادماه از طريق واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي کاربردي انجام مي شود. رييس دانشگاه جامع علمي کاربردي افزود: کارگروههاي تخصصي در دفتر گسترش معاونت آموزشي دانشگاه در چهار بخش شامل صنعت، کشاورزي، نيرو و جهاددانشگاهي باحضور نمايندگان تام الاختيار سازمان هاي ذيربط جهت توسعه دوره هاي علمي کاربردي در مقطع کارشناسي ناپيوسته جهت پذيرش در دوره هاي ترمي سال جاري، تشکيل مي شود.
جهاد دانشگاهي در استان گلستان راه اندازي مي شود 
رييس جهاد دانشگاهي طي حکمي عبدالرضا حاجيلري را به عنوان مسوول راه اندازي جهاد دانشگاهي در استان گلستان منصوب کرد. به گزارش ايسنا ، در بخشي از اين حکم آمده است: با عنايت به ضرورت گسترش فعاليت جهاد دانشگاهي و انعقاد تفاهم نامه اين نهاد و استانداري گلستان مبني بر تشکيل جهاد دانشگاهي در آن استان، با توجه به توانايي و سابقه جنابعالي به موجب اين حکم مسووليت راه اندازي جهاد دانشگاهي دراستان گلستان به جنابعالي واگذار مي شود.


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته