جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/06/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2579


کوتاه و خواندني


افسردگي واختلالات خواب در کودکان علت ژنتيکي يکسان دارند

رييس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت
18/9درصد مردم از روش هاي غيرمطمئن و طبيعي براي جلوگيري از بارداري استفاده مي کنند


کشف يک گونه کمياب پرنده در هند


مداخله انسان در طبيعت طوفان به پا مي کند


کنفرانس جهاني آنفلوانزاي مرغي در مالي برگزار مي شود


كنگره پزشکي


 کوتاه و خواندني 


 بارداري هاي مکرر در سنين پايين
 سلامت زنان را تهديد مي کند

پژوهشگران مي گويند داشتن فرزندان زياد، بارداري در سن پايين يا بارداري هاي مکرر و بدون فاصله گذاري مناسب مي تواند براي سلامت آينده زنان مضر باشد.
به گزارش رويترز،پروفسور اميلي گراندي مي گويد ازدواج و مادر شدن تاثير زيادي در سلامت آينده زنان دارد و در برخي موارد به اندازه موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد اهميت دارد.
او و همکارانش از سه دسته اطلاعات مجزا از آمريکا و انگليس بر روي زنان متولد 1911 و بعد از آن براي ارزيابي تاثير زايمان ها بر سلامت و مرگ و مير افراد استفاده کردند.
در اين بررسي بارداري در نوجواني، داشتن حداقل پنج فرزند و فاصله گذاري کمتر 18 ماه بين زايمان ها با افت سلامتي در سنين بالاتر مرتبط شناخته شد.
با اين حال مادران مسن تر در دوران پيري از سلامت بيشتري برخوردار بودند.
به گفته محققان شايد علت اين باشد که زنان در اين سن در صورتي باردار مي شوند که از سلامت و توانايي کافي براي مراقبت از فرزند خود برخوردار باشند.
اين تحقيق اولين مطالعه اي است که تاثير فاصله بارداريها را در سلامت مادران در يک کشور توسعه يافته بررسي مي کند.
اين تحقيق همچنين نشان داد روابط پايدار در سلامت زوج ها موثر است، هرچند زنان هميشه متوجه تاثير آن نمي شوند.

مسئول مرکز فرآوري اعضاي پيوندي:
سالانه يک چهارم بيماران نيازمند پيوند عضو جان خود را از دست مي دهند

به دليل آمار پايين اهداي عضو در کشور، هر روز بر تعداد بيماران نيازمند پيوند افزوده مي شود و سالانه يک چهارم اين بيماران به دليل نبود امکان پيوند عضو، جان خود را از دست مي دهند.
دکتر کتايون نجفي زاده مسئول مرکز فرآوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، گفت: کمترين آمار پيوند عضو در کشور مربوط به پيوند ريه است با وجود اين که تعداد بيماران نيازمند اين نوع پيوند هر روز در حال افزايش است سالانه تنها دو پيوند ريه در کشور انجام مي شود. وي با اشاره به اين که هم اکنون در بيمارستان مسيح دانشوري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 134 بيمار در ليست پيوند قرار دارند و تعداد زيادي از آنها را بيماران ريوي تشکيل مي دهند، افزود: از آنجا که تنها راه درمان و نجات جان اين بيماران پيوند عضو است، سالانه شاهد فوت جمع کثيري از بيماران مذکور به دليل تعداد پايين پيوند عضو در کشور هستيم.
به گزارش ايسنا دکتر نجفي زاده به مشکلاتي که بيماران ريوي با آن مواجه اند اشاره و اظهارکرد: به عنوان مثال با وجود در اختيار داشتن 100 ريه پيوندي، تنها 10 درصد از آنها قابل پيوند هستند چرا که اغلب اين ريه ها به علت وجود عفونت و نارسايي، امکان پيوند ندارد.
وي ادامه داد: همچنين پيوند ريه در بيماران ريوي بالاي 60 سال بي نتيجه بوده و به اين ترتيب بيماران ريوي نيازمند به اين عضو آسيب پذيرترين اين بيماران محسوب مي شوند.

تماشاي ممتد تلويزيون
موجب اختلا ل خواب در کودکان مي شود

رزمخواه
محققان به تازگي دريافته اند نگاه کردن طولاني مدت به تلويزيون ، موجب اختلال خواب کودکان و نوزادان خواهد شد.
کميت و کيفيت خواب براي کودکان بسيار مهم است براي اينکه کودکان سلامت روحي و جسمي مناسبي داشته باشند بايد تمام شب را استراحت کنند و خوابي آرام داشته باشند.
 اگر از ابتدا کودکان بدانند که اجازه ندارند تا نيمه هاي شب پاي تلويزيون بنشينند از بسياري از بي خوابي ها و بدخوابي هاي شبانه آنها جلوگيري مي شود.
 نتايج يک مطالعه جديد نشان مي دهد کودکاني که در اتاق خوابشان تلويزيون دارند بيشتر دچار اختلال خواب مي شوند بنا براين بايد تلويزيون را از وسايل اتاق کودکان و نوجوانان حذف کنيد. کودکان زير دو سال بهتر است اصلا تلويزيون نگاه نکنند و کودکان بالاي 2 سال حد اکثر 2 ساعت در روز مي توانند تلويزيون نگاه کنند.


 افسردگي واختلالات خواب در کودکان علت ژنتيکي يکسان دارند  

محققان مي گويند با بررسي دوقلوها به اين نتيجه رسيده اند که اختلالات خواب و افسردگي در کودکان علت ژنتيکي مشترک دارند.
دکتر گرگوري درباره اين تحقيق خود که مشروح آن  در مجله کودکان (pebiatrics) منتشر شده مي گويد دسته اي از اختلالات خواب با افسردگي در کودکان دبستاني ارتباط دارند و اين ارتباط تا حد زيادي تحت تاثير ژنها است.
اين تصور از قبل وجود داشته است که بين اختلالات خواب با اضطراب و افسردگي رابطه وجود دارد اما اين ارتباط پيچيده است و به خوبي درک نشده است.
محققان براي بررسي نقش عوامل محيطي و ژنتيکي در ارتباط اضطراب و افسردگي با خواب،  300جفت دوقلوي هشت ساله را بررسي کردند.
مطالعه دوقلوها براي کشف تاثير عوامل محيطي و ژنتيکي مفيد است زيرا دوقلوهاي همسان ژنهاي مشابه و محيط مشابه دارند درحالي که تشابه ژنتيکي دوقلوهاي غيرهمسان نظير ساير خواهران و برادران آنها است و فقط محيط اطراف آنها مشابه است.
اين مطالعه نشان داد در حالي که اضطراب ارتباط کمي با اختلالات خواب دارد، اما در کودکان مبتلا به اختلالات خواب، موارد بيشتري از افسردگي مشاهده شد.
ارتباط خواب و افسردگي در دوقلوهاي همسان قوي تر بود و اين امر نشان داد که در اين زمينه ژنها بيشترين نقش را دارند و تاثير محيط کمتر است.
تاثير مشابه ژنهايي که در افسردگي نقش دارند با ژنهايي که در بروز اختلالات خواب تاثير مي گذارند، اهميت تحقيق در اين زمينه را نشان مي دهد.
اين نتايج نشان مي دهد پزشکان بايد کودکان مبتلا به افسردگي را از نظر اختلالات خواب نيز بررسي کنند و عکس اين موضوع نيز صادق است.
منبع: رويترز


 رييس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت
 18/9درصد مردم از روش هاي غيرمطمئن و طبيعي براي جلوگيري از بارداري استفاده مي کنند 

رييس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت گفت: 18/9درصد مردم از روش هاي غيرمطمئن و طبيعي براي جلوگيري از بارداري استفاده مي کنند.
دکتر محمد اسلامي در کارگاه کشوري استاندارد سازي پروتکل هاي تنظيم خانواده در همدان افزود: استفاده از روش هاي هاي طبيعي، موجب افزايش بارداري هاي ناخواسته شده و براي خانواده ها بحران ايجاد مي کند.
وي اظهار داشت: براي پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته بايد با استفاده از آموزش، روش هاي غيرمطمئن در جامعه کاهش يافته و از سويي نيز کيفيت ارايه خدمت در سيستم را افزايش داد.
وي اضافه کرد: در سال 79 بارداري هاي ناخواسته در کشور  24/6 درصد بوده که در حال حاضر اين رقم شش درصد کاهش يافته است.
وي گفت: هم اکنون پوشش روش هاي مطمئن تنظيم خانواده در کشور  65 درصد است که در مقايسه با سال  79 اين رقم                          چهار درصد افزايش داشته است.
اسلامي با بيان اينکه پوشش روش هاي تنظيم خانواده در کشور وضعيت مناسبي دارد ابراز اميدواري کرد: تا دو سال آينده اين ميزان به  65درصد برسد.
وي اضافه کرد: متنوع کردن راه هاي پيشگيري از بارداري از برنامه هاي تنظيم خانواده است و به همين منظور تا پايان سال جاري آمپول يک ماهه پيشگيري از بارداري به اين روش ها اضافه مي شود.
به گفته وي، روش پيشگيري از بارداري به صورت اورژانس از ديگر برنامه هاي تنظيم خانواده وزارت بهداشت است که طي آن خدمات ضروري به فوريت ارائه مي شود.
به گزارش ايرنا رييس گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه علوم پزشکي همدان نيز گفت: نرخ رشد جمعيت در اين استان يک و حتي در برخي شهرستانها مانند تويسرکان به علت مهاجرت و فرهنگ سازي مطلوب در اين زمينه کمتر از يک است.
دکتر محمد کاظم زاده افزود: توزيع مناسب و رايگان وسايل تنظيم خانواده، ارايه آموزش هاي مستمر در سطح جامعه و تلاش هاي بي وقفه کارشناسان بهداشتي و اطلاع رساني مناسب از سوي رسانه ها علت کاهش نرخ ج معيت در استان همدان است.
وي اضافه کرد: وضعيت پوشش تنظيم خانواده در استان  73 درصد است که اين ميزان سه درصد بيشتر از ميانگين کشوري است.
کاظم زاده هدف از برگزاري اين کارگاه آموزشي را ارتقا کيفي خدمات تنظيم خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي، استفاده صحيح از راه هاي جلوگيري از بارداري و ترويج اين روش ها ذکر کرد.
وي خاطر نشان کرد: تاکيد مجدد بر لزوم کنترل جمعيت و تربيت و آموزش افراد دست اندرکار براي استفاده مناسب از روش هاي جلوگيري از بارداري از ديگر اهداف برپايي اين کارگاه دو روزه است.
در اين کارگاه  70 نفر از مديران گروه سلامت خانواده و جمعيت، مسئولان تنظيم خانواده و کارشناسان مامايي دانشگاه علوم پزشکي  15 استان کشور شرکت دارند.


 کشف يک گونه کمياب پرنده در هند 


يک مجله پرنده شناسي هند نوشت: گونه جديدي از يک پرنده کمياب در شمال شرق اين کشور شناسايي شده است.
به گزارش بي بي سي،ازاين گونه کمياب تنها 14 نوع ديگر شناسايي شده بود.  
اين پرنده کوچک کهLiocichla Bugun ناميده مي شود پرهاي زيتوني رنگ با سر سياه دارد که بر روي بال هاي آن لکه هاي سفيد، سياه و قرمز مشاهده مي شود.


 مداخله انسان در طبيعت طوفان به پا مي کند  

محاسبات نشان مي دهد تغيير در کيفيت دماي آب درياها هرچند هم که ناچيز باشد، نقش موثري در شکل گيري طوفان دارد، اين درحالي است که به عقيده محققان، انسان ها و روند رو به رشد و تکاملي آنها و به عبارتي افزايش ارتباط بشر با محيط زيست از جمله عوامل اصلي تغيير در دماي آب درياها به حساب مي آيد.
 به عبارت ديگر، افزايش ميزان استفاده بشر از سوخت هاي فسيلي باعث افزايش ميزان گازهاي گلخانه اي موجود در جو زمين مي شود که يکي از پيامدهاي ناشي از افزايش اين گازها تغيير در ميزان دماي آب درياها و به دنبال آن وقوع طوفان است.
به گزارش ايسکانيوز، اين ارتباط تا حدي است که طبق باور محققان هرچه ميزان دماي آب درياها افزايش يابد و گرم تر شود، احتمال شکل گيري طوفان نيز چندين برابر مي شود.


 کنفرانس جهاني آنفلوانزاي مرغي در مالي برگزار مي شود 

بيش از 500 هيات نمايندگي از 110 کشور جهان قرار است در يک کنفرانس جهاني که از ششم تا هشتم ماه دسامبر سال جاري در رابطه با آنفلوآنزاي مرغي در کشور مالي برگزار شود، شرکت کنند.
به گزارش ايسنا، مطالعات نشان مي دهد که تا کنون در مالي هيچ موردي از شيوع آنفلوآنزاي مرغي گزارش نشده اما مواردي از شيوع اين بيماري در کشورهاي همسايه آن از جمله بورکينافاسو و نيجريه مشاهده شده است.
با اين وجود دولت مالي يک برنامه آگاه سازي و اطلاع رساني گسترده راه اندازي کرده و نيز اقدامات پيشگيرانه اي از جمله منع واردات ماکيان از کشورهاي آلوده به کار گرفته است.
تا کنون تعدادي از کشورهاي آفريقايي مواردي از اين بيماري را گزارش کرده اند.
از سوي ديگر وزارت بهداشت اندونزي اعلام کرد که با وارد شدن نام يک پسربچه پنج ساله به فهرست اسامي قربانيان جاني آنفلوآنزاي مرغي، شمار قربانيان اين بيماري در اين کشور به49 نفر رسيد.
مرکز اطلاع رساني وزارت بهداشت اندونزي در اين باره اعلام کرد که نام اين کودک که در بيمارستاني در جاکارتا درگذشت، پس از تغييرات اخير در استانداردهاي آزمايشي سازمان جهاني بهداشت براي شناسايي موارد آلوده به ويروس وارد فهرست قربانيان آنفلوآنزاي مرغي شد.
همچنين مرکز کنترل و پيشگيري امراض آمريکا در آتلانتا نتايج اين آزمايشات را تاييد کرده است.
در عين حال در جريان تلاش هاي محققان و دانشمندان بين المللي براي مقابله با بيماري مرگبار آنفلوآنزاي مرغي دو مجموعه  از مطالعات - يک مجموعه  در چين و مجموعه  ديگر در آمريکا، اميدهايي را براي توليد واکسن اين بيماري با هدف حفاظت از مردم در برابر همه گيري آن نشان داده است.
در مطالعات آمريکا مطرح شده است که امکان توليد اين واکسن که بتواند در آينده انسانها را در برابر زنجيره آنفلوآنزا محافظت کند، وجود دارد.
به علاوه واکسني هم که توسط گروه محققان چيني توليد شده در زمينه مصون سازي در برابر عفونت ناشي از اين بيماري از هر واکسن ديگري که تاکنون توليد شده، موثرتر بوده است.
در اين ميان بانک جهاني نيز به تازگي هشدار داد که اگر زنجيره فعلي از ويروس آنفلوآنزاي مرغي به زنجيره اي که قابل انتقال در بين انسانها است، تبديل شود، افت شديدي در فعاليت هاي اقتصادي برجاي خواهد گذاشت.
در گزارشي از سوي اين بانک آمده است که همه گيري اين بيماري خطرات مهمي براي سيستم مالي جهاني در پي خواهد داشت.
دولت دوگانه نيز پس از تاييد شيوع اين بيماري در جنوب سودان، کشور همسايه اش، در حالت آماده باش قرار گرفته است. 


 كنگره پزشکي 


 اولين سمينار تخصصي ايمونولوژي پلاکت
 برگزار مي شود

 اولين سمينار تخصصي ايمونولوژي پلاکت توسط مرکز تحقيقات سازمان انتقال خون و با همکاري انجمن علمي اين سازمان و دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه شهيد بهشتي، يکشنبه 26 شهريور آغاز مي شود.
به گزارش سرويس علمي آفرينش، دکتر محسن منشدي مدير کل روابط عمومي سازمان انتقال خون با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين سمينار دو روزه داراي 6 امتياز رسمي بازآموزي براي                                   فوق تخصصان هماتولوژي و انکولوژي اطفال و بالغين، متخصصان بيماريهاي داخلي، متخصصان آسيب شناسي تشريحي و باليني، متخصصان علوم آزمايشگاهي، دکتراي ايمونولوژي و هماتولوژي و دکتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و پزشکان عمومي مي باشد.
دکتر قره باغيان معاون آموزشي و پژوهشي سازمان انتقال خون ايران هدف از برگزاري اين سمينار را اهميت بحث پلاکت به عنوان مهمترين فرآورده خوني تهيه شده توسط سازمان انتقال خون و آشنايي متخصصان اين سازمان در ارتباط با شرايط نگهداري، حمل و نقل، موارد مصرف، فيزيولوژي پلاکت، شناسايي انديکاسيون ناشي از عوارض آن و چگونگي مديريت اين عوارض عنوان کرد.
وي افزود: از آنجايي که سالانه از يک ميليون و 600 هزار واحد خوني به دست آمده حجم وسيعي نزديک به 600 هزار واحد پلاکت توليد مي شود، برگزاري اينگونه سمينارهاي کاملا تخصصي مي تواند همکاران را با آخرين دستاوردها و استانداردهاي مورد استفاده در جهان در خصوص پلاکت آشنا کند.
گفتني است: سمينار دو روزه ايمونولوژي 26 لغايت 27 شهريور ماه سال جاري در محل پايگاه انتقال خون منطقه اي و آموزشي استان تهران، واقع در بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي برگزار شده و علاقمندان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي88601564 و 88601573 تماس حاصل نمايند.

هفتمين کنگره بين المللي باروري و ناباروري رويان گشايش يافت

هفتمين کنگره بين المللي باروري و ناباروري رويان و دومين کنگره بين المللي سلول هاي بنيادي روز چهارشنبه گشايش يافت.
در اين کنگره که تا  24 شهريورماه ادامه دارد، بيش از يکصد سخنراني، ميزگرد پرسش و پاسخ و نيز ارايه مقاله به صورت پوستر با شرکت برجسته ترين محققان از سراسر دنيا ارايه مي شود.
پيش از برپايي اين کنگره کارگاههاي آموزشي نيز جهت ارتقا» علمي متخصصين بيستم و بيست و يکم شهريور ماه برگزار شد.
کشت سلول هاي بنيادي جنيني موش، انتقال هسته به تخمک گوسفند، تشخيص پيش از تولد، لاپاراسکوپي در زنان و نازايي، هيستروسکوپي، و سونوگرافي ترانس رکتال از جمله اين کارگاهها بود.
به گزارش ايرنا رييس افتخاري هفتمين کنگره بين المللي باروري و ناباروري رويان و دومين کنگره بين المللي سلول هاي بنيادي از کشور انگلستان گفت: ايران پيشرفت هاي بسياري در اين زمينه داشته است.
"پيتر پريستن" استاد دانشگاه کمبريج افزود ميزان مقالات ارايه شده توسط ايراني ها و تعداد کشورهاي شرکت کننده در اين کنگره نشان دهنده اين است که جامعه پزشکي به دور از هياهوهاي سياسي به فعاليت خود ادامه مي دهد.
وي تاکيد کرد برگزاري اين کنگره نشان مي دهد که جامعه پزشکي مي تواند به دور از مشغله هاي سياسي دنيا گرد هم جمع شده و در ارتقاي سطح دانش پزشکي تلاش کند.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته