جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/04/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2530
 


پوتين و بوش در بيانيه اي مشترک درخواست کردند
بررسي پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت


مقررات بانک مسکن مانع خانه دار شدن مردم!


متکي در گفت وگو با نيويورکر آبزرور:
ايران در برابر همه گزينه ها آمادگي دارد

دکتر ناصر اقبالي ، رييس مرکزآزمون دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت : ثبت نام از داوطلبان کارداني پيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه بيست و نه تير ماه هزارو سيصد و هشتاد و پنج ادامه دارد .
رييس مرکز آزمون افزود : معدل هايي که در دفترچه راهنماي ورود به دوره هاي کارداني پيوسته بدون آزمون درج شده است فقط جنبه راهنمايي دارد و حدود معدل پذيرفته شدگان دوره هاي قبل را نشان مي دهد
وي در مورد نحوه انتخاب رشته داوطلبان گفت: رشته انتخابي داوطلب بايد متجانس با مدرک ديپلم متوسطه داوطلب باشد که رشته هاي متجانس با مدرک ديپلم در دفترچه ثبت نام درج شده است و پذيرش دانشجويان با اولويت بومي صورت خواهد گرفت
دکتر اقبالي در ادامه تاکيد کرد که ديپلمه هاي فني و حرفه اي ، کار و دانش و هنرستان نظام قديم صرفا مي توانند بدون توجه به ديپلم خود در رشته تربيت بدني شرکت کنند و در صورتي که دپيلم آن ها تربيت بدني نباشد ، ملزم به گذراندن دروس پيش نياز هستند
رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت : کليه پذيرفته شدگان در دوره هاي کارداني پيوسته از معافيت تحصيلي نظام وظيفه برخوردار مي شوند دکتر ناصر اقبالي درباره ي تعداد رشته ها و ظرفيت پذيرش گفت: پذيرش در اين دوره ها براي بيست و شش رشته در هزار و هفتصد و نود و چهار رشته/شهر صورت مي گيرد که ظرفيت پذيرش نسبت به سال گذشته سي درصد افزايش يافته است و در کل نود هزار نفر پذيرفته خواهند شد .وي تاکيد کرد که ثبت نام براي دوره هاي کارداني پيوسته بدون آزمون ، دوبار در سال صورت مي گيرد که دانشجويان در مهرماه و بهمن ماه هر سال مشغول به تحصيل مي شوند و ثبت نام اخير که در تيرماه صورت مي گيرد براي پذيرش دانشجويان حائز شرايط تحصيل در مهرماه سال جاري مي باشد
شرايط ثبت نام
داشتن ديپلم در يکي از شاخه هاي فني و حرفه اي يا کار دانش نظام جديد متوسطه يا ديپلم کامل هنرستان نظام قديم متوسطه ، متناسب با رشته انتخابي .دارندگان ديپلم کار دانش در صورت پذيرفته شدن در رشته متناسب با ديپلم خود ملزم به گذراندن حداکثر 16 واحد دروس جبراني برابر بخش نامه هاي مربوط مي باشند .ديپلمه هاي هنرستان نظام قديم فقط مجاز به ثبت نام در يکي از رشته هاي کارداني متناسب با نوع ديپلم خود مي باشند .فارغ التحصيلان يا دانش آموزان شاخه نظري نظام جديد و همچنين ديپلمه هاي نظام قديم به هيچ عنوان حق ثبت نام در اين دوره را ندارند .دارندگان مدارکم تطبيقي دوره متوسطه در صورتي که در گواهي پايان دوره متوسطه آنان عنوان تطبيقي درج گرديده يا اين گواهي فاقد معدل کل دوره باشد مجاز به ثبت نام دردوره کار داني پيوسته نمي باشد .
روش پذيرش دانشجو
پذيرش داوطلبان در رشته / محل هاي مقطع کارداني پيوسته در سال 85 از بين فارغ التحصيلان رشته هاي فني و حرفه اي و کار دانش نظام جديد و هنرستان نظام قديم بر اساس ظرفيت هر محل دانشگاهي در هر رشته و تعداد داوطلبان همان رشته /محل با در نظر گرفتن اولويت معدل کل دوره براي فارغ التحصيلان نظام جديد و معدل کل دوره براي فارغ التحصيلان هنرستان نظام قديم انجام خواهد شد .
بدين منظور لازم است فارغ التحصيلان رشته هاي مذکور از نام رشته هاي دوره متوسطه قابل قبول براي ثبت نام در رشته مورد نظر و همچنين حدنصاب تقريبي معدل براي رشته /محل انتخابي آگاهي يافته سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
داوطلب براي ثبت نام دردوره کار داني پيوسته سال 85 لازم است دفتر چه راهنماي ورودي کارت درخواست ثبت نام و پاکت ثبت نام را در قبال پرداخت مبلغ 5500 ريال ا دفاتر پستي دريافت نمايند و پس از تکميل مدارک مربوط نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايد .
داوطلبان بايد پس از آماده نمودن مدارک لازم و قرار دادن آنها در پاکت ثبت نام در پاکت را چسبانده و ضمن مراجعه به دفاتر پستي وجه ثبت نام و مبلغ 13000 ريال بابت کار مزد پست مالي ، بيمه و هزينه پست اکسپرس سفارشي را رداخت و قبض رسيد آن را دريافت دارند .وجه ثبت نام در دوره کار داني پيوسته بدون آزمون مبلغ 50000 ريال است که اين مبلغ بايستي هنگام تحويل پاکت مخصوص ثبت نام در قبال دريافت رسيد پست سفارشي به متصدي دفتر پستي تحويل گردد .
زمان معرفي به محل هاي دانشگاهي و شروع کلاسها :
پذيرفته شدگان از گزينش اين دوره کار داني پيوسته تابستان سال 85 به واحد ها و مراکز دانشگاهي و يا آموزشکده هاي فني و حرفه اي سما معرفي مي شوند .ضمنا زمان شروع کلاس ها ي آنان نيمسال اول تحصيل سال 86-85 خواهد بود .

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان همان طور که در رابطه با انتخابات هاي گذشته تحت تاثير فشار نبوده و سعي کرده طبق قانون اساسي انجام وظيفه کند، تلاش خواهد کرد در دوره هاي آتي انتخابات نيز چنين عملکردي داشته باشد.
به گزارش ايسنا, عباسعلي کدخدايي در آستانه فرا رسيدن سالروز تشکيل شوراي نگهبان در گفت و گو با خبرنگاران , در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد آيت ا... جنتي عنوان کرده شوراي نگهبان در مقابل جوسازي ها ذره اي عقب نشيني نمي کند, مطالب فوق را بيان کرد.
خبرنگار شبکه صداي آمريکا NPR نيز از کدخدايي پرسيد: با توجه به درگيري هايي که در خاورميانه از جمله فلسطين و لبنان در حال وقوع است و يکي از طرف هاي درگيري حزب ا... لبنان است و ايران در اين گروه نفوذ گسترده اي دارد، آيا نمي توانيد از اين نفوذ براي ايجاد صلح استفاده کنيد؟ غرب بر اين باور است که ايران از لحاظ مالي حزب ا... لبنان را حمايت مي کند. پاسخ شما در اين رابطه چيست؟
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نفوذي که عنوان مي کنيد قابل ترديد بوده و بعيد است وجود داشته باشد اما انتظار مجامع جهاني از مراجع بين المللي موثر اين است که بخواهند اسراييل به حق مردم فلسطين تن دهد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که طبق اصل 27 قانون اساسي براي برگزاري تجمعات قانوني شرايطي عنوان شده است و يکي از اين شرايط، مخل مباني اسلام نبودن تجمع است. آيا هر فردي صالح به تشخيص اين مساله هست يا خير؟ و چرا شورا در مورد قوانين عادي، مراجع ديني و مجتهد را ناظر بر تجمعات قانوني نگذاشته است؟ اظهار داشت: چرا اين مسووليت را متوجه شوراي نگهبان مي دانيد؟ مصوبات را مراکز ديگر تهيه مي کنند و ما فقط در مورد آن اظهارنظر مي کنيم. شورا به سوال شما به اين ترتيب ايراد وارد مي کند.
خبرنگاري پرسيد: دبير شوراي نگهبان عنوان کرده است اگر برخي مصوبات مجلس اجرايي مي شد، مصيبت هايي را متوجه کشور مي کرد، مصاديق آن را عنوان کنيد.
کدخدايي پاسخ داد: مصاديق از حوصله اين جلسه خارج است. واقعيت اين است که در تمام ادوار، مصوباتي از سوي مجلس براي ما ارسال مي شود که با قانون و شرع مغايرت دارد. تعداد آنها هم کم نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين که عنوان شده افرادي که با حکم مقام معظم رهبري در حج انجام وظيفه کرده اند نيازي به تاييد صلاحيت در انتخابات خبرگان ندارند; آيا اين مساله صحيح است؟ گفت: طبق تبصره 2 ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، کساني که رهبري نظام صراحتا يا ضمني اجتهاد آنها را تاييد کرده باشد، نيازي به آزمون ندارند.
استقبال از برگزاري همزمان انتخابات
خبرنگاري پرسيد: نظر شما درباره نظارت بر انتخابات شوراها طبق مصوبه کميسيون امنيت ملي مجلس و همزماني برگزاري انتخابات ها و افزايش سن راي دهندگان چيست؟
کدخدايي اظهار داشت: تصور نمي کنم از جهت اجرايي، همزماني انتخابات مشکلي داشته باشد و از آن استقبال مي کنيم. در مورد افزايش سن راي دهندگان نيز تا زماني که چنين مساله اي در صحن علني مجلس تصويب نشده و براي ما ارسال نشود از اظهارنظر معذورم.
شکل گيري هيات هاي نظارت شهرستان ها
وي، درباره اين که هيات هاي نظارت بر انتخابات خبرگان در چه شرايطي هستند و چه مکانيزمي براي جلوگيري از اعمال غرض هاي احتمالي توسط اعضاي اين هيات ها پيش بيني شده است؟ گفت: هيات مرکزي نظارت تشکيل و اعضاي هيات نظارت استان ها هم انتخاب شده اند و در حال تشکيل هيات نظارت شهرستان ها هستيم. در جهت اعمال غرض ها نيز تجربه انتخابات هاي دوره هاي گذشته نشان داده اعضايي که شورا انتخاب مي کند چنين مشکلي ندارند و تلاش شده از معتمدان و افراد صاحب اعتبار براي عضويت در هيات هاي مرکزي نظارت استفاده شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين که آيت ا... جنتي عنوان کرده است دولت ها و مجالس مديون عملکرد شوراي نگهبان هستند. آيا در مجموعه شورا اين احساس و باور وجود دارد يا خير؟ گفت: اين احساس نه در شورا بلکه در بين تمام شهروندان ايران و خارج از کشور وجود دارد; زيرا وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از مباني اسلام و قانون اساسي بوده و هميت و کارآمدي شورا تا به حال به اثبات رسيده است.
تشکيلات شورا گسترش نمي يابد
کدخدايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا شورا به فکر گسترش تشکيلات خود نيست؟ گفت: تشکيلات را در حدي که لازم بوده داشتيم و فکر نمي کنم براي اعمال نظارت، گسترش بيشتري داشته باشيم.
خبرنگاري سوال کرد: آيا شوراي نگهبان بر اجراي سياست هاي اصل 44 که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است نظارت نمي کند؟
کدخدايي پاسخ داد: اگر مصوبه اي در قالب اصل 44 براي ما ارسال شود وظيفه نظارتي خود را اعمال مي کنيم اما نظارت ها بايد در چارچوب سياست هايي باشد که اخيرا از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اين که همزماني انتخابات چه قدر صرفه جويي مالي به همراه خواهد داشت؟ گفت: در مراحل اوليه، هزينه برگزاري هر انتخابات 44 ميليارد تومان از سوي وزارت کشور عنوان شده است و قطعا با اين همزماني در هزينه ها صرفه جويي خواهد شد.
پذيرش تبعات انتخابات همزمان
خبرنگاري از کدخدايي پرسيد آيا برگزاري همزمان چند انتخابات که ناظران متفاوتي دارند، ايجاد مشکل نمي کند؟ که وي گفت: اين تجربه اول است و احتمال دارد مشکل هم وجود داشته باشد يا بالعکس. وقتي طرحي پياده مي شود بايد تبعات آن را بپذيريم.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد: طبق گفته هاي دبير شورا، شوراي نگهبان از ورود افراد معاند، مغرض و ملحد به ارکان نظام جلوگيري کرده است. منظور ايشان چه افرادي است و آيا در ردصلاحيت هايي که در مجلس هفتم صورت گرفت هم چنين افرادي بودند؟
سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: افرادي مانند احسان طبري يا کيان وردي که اوايل انقلاب شورا از حضور آنها جلوگيري کرد و درخصوص دوره هاي اخير به دليل اين که اين افراد هنوز در جامعه زندگي مي کنند از ذکر نام آنها خودداري مي شود اما خودشان در جريان هستند.
کدخدايي در پاسخ به اين که عنوان شده شورا حرف اول و آخر را مي زند، آيا اين مساله عدالت را زير سوال نمي برد؟ گفت: مثل اين است که شما در نظام قضايي هر کشوري اعلام کنيد چون ديوان عالي نظر نهايي را مي دهد عدالت زير سوال رفته است.
خبرنگاري پرسيد: برخي حقوقدانان معتقدند برداشت از صندوق ذخيره ارزي غيراصولي و مغاير با چشم انداز 20 ساله است. آيا شورا اين مساله را قبول دارد؟
کدخدايي پاسخ داد: نمي توانم در اين رابطه مصداقي نظر بدهم اما شورا با توجه به سياست هاي موجود در اين رابطه اظهارنظر مي کند.
سوال از سيستم کاري شورا
خبرنگار صداي آمريکا از کدخدايي پرسيد: اطلاعات چنداني از سيستم کاري شوراي نگهبان در دسترس نيست اما اين شورا که انتصابي است، چگونه بر نهادهاي انتخابي نظارت مي کند؟
سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: در آمريکا ديوان عالي کشور وجود دارد و قضات آن از سوي رييس جمهور انتخاب مي شوند و ديديد که در انتخابات دوره قبل رياست جمهوري کشورتان نيز راي 5 به 4 حقوقدانان ديوان عالي آمريکا تعيين کننده بود.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان از شش حقوقدان و شش فقيه تشکيل شده که حقوقدانان اين شورا با معرفي رييس قوه قضاييه و راي مجلس فعاليت مي کنند و شش فقيه آن نيز از سوي مقام معظم رهبري که خود توسط مجلس خبرگان انتخاب مي شود مشغول فعاليت هستند. شوراي نگهبان نهادي انتصابي صرف نيست و پروسه انتخابات براي اعضاي آن طي مي شود.
شمارش رايانه اي آرا
کدخدايي درباره شمارش رايانه اي آراي انتخابات گفت: سعي شده در اين دوره اين مشکل حل شود و وزارت کشور مشغول تهيه برنامه شمارش آراست و اميدواريم انتخابات آتي در وزارت کشور رايانه اي انجام شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان و در پاسخ به اين که آيا تغيير علي جنتي باعث ايجاد اخلال در هماهنگي ميان شوراي نگهبان و وزارت کشور در انتخابات پيش رو نمي شود؟ گفت: اين مساله اجرايي است و مربوط به ما نمي شود اما اميدواريم اين گونه نشود.
سخنگوي شوراي نگهبان پيش از پاسخگويي به سوال هاي خبرنگاران با محکوم کردن جنايت هاي رژيم صهيونيستي اسراييل اظهار اميدواري کرد که سازمان هاي بين المللي موثر، وظايف اصلي خود را براي ايجاد صلح و ثبات به عمل آورند.
کدخدايي با اشاره به جنايات رژيم اشغالگر قدس در منطقه، اظهار داشت: جنايت هايي که در اين سرزمين ها در حال وقوع است را محکوم مي کنيم و اميدواريم سازمان هاي بين المللي موثر، وظايف اصلي خود را براي ايجاد صلح و ثبات به عمل آورند.

ايرنا: رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد به عنوان کشوري اسلامي با داشتن فناوري پيشرفته وارد معادلات جهاني شود.
غلامعلي حداد عادل روز گذشته در مراسم آغازين هشتمين نشست هم انديشي مسوولان و گروه هاي علمي بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور در مشهد افزود: غيرت انساني و اسلامي به ما اجازه نمي دهد که جهان اسلام در برابر هجوم دنياي بي رحم غرب اين طور دست بسته و مظلوم باشد.
وي با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه و لبنان گفت: هم اکنون دانش و فناوري به صورت سلاح برنده اي به دست گرگ هاي خون آشام صهيونيست درآمده که مردم عادي را به خاک و خون بکشند.
او افزود: بيداري اسلامي که اسلام را در متن زندگي، سياست، جنگ، اقتصاد و سياست جستجو مي کند اقتضا دارد که بپاخيزيم و در همه عرصه هاي جهاد از جمله جهاد علمي بکوشيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود به بيم ها و اميدهاي تحقق جنبش نرم افزاري اشاره کرد و گفت: يکي از زمينه هاي مثبت براي تحقق نهضت علمي در کشور آن است که دين و جهان بيني ما ايرانيان مشوق توجه به علم است. حداد عادل علاقه مندي و غيرت ملت و حکومت نسبت به کشور و انقلاب، ثروت هاي خدادادي موجود در کشور، سابقه علمي و فرهنگي درخشان، وجود مردماني باهوش و استعداد، پيشرفت هاي حاصل شده در علوم تجربي و پزشکي و گسترش ارتباطات در جهان دانش را از زمينه هاي اميدوارکننده براي تحقق نهضت نرم افزاري دانست.
وي گسترش قابل تحسين آموزش عالي به لحاظ کيفي و کمي را به عنوان يکي ديگر از زمينه هاي مثبت براي محقق شدن جهاد علمي در کشور برشمرد و اضافه کرد: ايران پيش از پيروزي انقلاب با 36 ميليون نفر جمعيت 170 هزار دانشجو داشت در حالي که هم اکنون کشور ما با جمعيتي نزديک به 70 ميليون نفر، دو ميليون و 500 هزار نفر دانشجو دارد. او گفت: امروز همه مراکز استانهاي کشور دانشگاه دارند و از ابتداي انقلاب تاکنون توانسته ايم آموزش عالي را گسترش داده و رشته هاي علمي را تنوع ببخشيم ضمن آن که تحصيلات تکميلي نيز افزايش يافته است.
وي افزود: در راه تحقق نهضت نرم افزاري نقاط ضعف نگران کننده اي نيز وجود دارد از جمله اين نقاط ضعف آن است که علم در جامعه و در نزد توده و عموم مردم هنوز شا ن و منزلت شايسته خود را پيدا نکرده لذا دانشگاهيان بايد فرهنگ توجه به علم را به ميان توده مردم ببرند.

کرج - خبرنگار آفرينش
جوانان فعال و پر تلاش ديروز ، که پس از 30 سال کار و فعاليت ، امروز ، کوله بار سنگين خستگي چند ساله خود را بر زمين نهاده اند و در انزوا به اميد دريافت حقوق بازنشستگي ، روزگار مي گذرانند ، همچون ايام جواني با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند .
سيد عزت الله حسيني ، که حدود چهار سال پيش بازنشسته شده است ، گفت , هر ماه ، با وجود ناراحتي قلبي که دارم ، مي بايست براي دريافت 125 هزار تومان حقوق بازنشستگي ، شخصا به اينجا مراجعه کنم و در بيشتر ماه ها نيز نوه کوچکم مرا همراهي مي کند .
سيد حسن دشتي يکي ديگر از بازنشستگان ، با اظهار حسرت از دست رفتن روزهاي پر جنب و جوش جواني ، در رابطه با مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگي به چند مورد اشاره کرد و گفت : يکي از مشکلات بازنشستگان اين است که ; حقوق را تنها به شخص بازنشسته تحويل مي دهند در حالي که براي بسياري از افراد ، به دلايل مشکلات فيزيکي ، مراجعه به بانک براي دريافت حقوق امکان پذير نيست . قبل از سال 85 مقدار حقوق تخصيص يافته به بازنشستگان اعلام گرديد ، اما هنوز که هنوز است هيچ خبري از پرداخت آن مقدار حقوق نيست !
خانمي که در سال 1372 بازنشست شده است ، گفت : زماني که حقوق بازنشستگان ، توسط اداره پست به دست بازنشستگان مي رسيد و در آن زمان نيز مشکلاتي نظير سرقت ، دير رسيدن و ... مانع از اين مي شد که حقوق کامل و به موقع به دست حقوق بگيران بازنشسته برسد .
يکي ديگر از بازنشستگان نيز ، پنج سالي مي شود که بازنشست شده در اين رابطه گفت : در حال حاضر براي دريافت حقوقم از بانک مشکلي ندارم . تا چند ماه پيش در روزهاي پرداخت حقوق بازنشستگان بانک بسيار شلوغ بود به طوري که مي بايست سالمندان ساعت ها منتظر بمانند تا بتوانند بر اساس نوبت ، حقوق خود را دريافت نمايند . اما از زماني که پرداخت حقوق ها بر اساس حروف الفبا ، انجام مي شود و نوبت هر حرف را به يک روز از ماه اختصاص داده اند ، بسيار بهتر شده است و ديگر از آن شلوغي چند ماه پيش خبري نيست . وي از مشکلات بازنشستگي به مقدار اندک حقوق اشاره کرد و گفت : حقوقي که هم اکنون به بازنشستگان داده مي شود ، جوابگوي زندگي آنها نيست .
در اين رابطه با ابوالحسن قورچيان ، رئيس شعبه 1 سازمان تامين اجتماعي کرج و حبيب جعفري رئيس بانک شعبه مديريت درمان کرج به گفت و گو نشستيم .
حبيب جعفري ، رئيس بانک رفاه شعبه مديريت درمان کرج ، در رابطه با زمان پرداخت حقوق بازنشستگان گفت : از پنجم تا بيست و پنجم هر ماه ، حقوق بازنشستگان بر مبناي حروف الفبا به آنها پرداخت مي شود . البته در اين زمينه ، بايد فرهنگ سازي شود تا سالمندان نسبت به اين مسئله آگاهي داشته باشند . ضمن اينکه اگر شخصي مشکلي داشته باشد و نتواند حقوق خود را دريافت نمايد ، مي تواند کسي را به عنوان وکيل خود انتخاب نمايد و حقوق شخص بازنشسته به وکيل او پرداخت خواهد شد . وي ، همچنين در زمينه نحوه پرداخت حقوق بازنشستگي و راهکارهاي سهولت پرداخت آن ، گفت : در اين مورد ، واحدهاي ستادي در تهران ، تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايند و ما تنها مجري پرداخت هستيم .
همچنين ابوالحسن قورچيان ، رئيس شعبه يک سازمان تامين اجتماعي شهرستان کرج ، در زمينه اضافه حقوق بازنشستگان بيان داشت : قبل از سال 85 ، پس از آنکه هيئت دولت ، حداقل حقوق بازنشستگان را 200 هزار تومان اعلام کرد ، در نظام پرداخت تامين اجتماعي و صندوق ها ، دوگانگي ايجاد شد . به دليل اينکه هيئت دولت ، مشخص نکرد که کدام گروه از بازنشسته ها مشمول اين طرح مي شوند ، بازنشستگان تامين اجتماعي يا بازنشستگان کشوري يا لشکري ...؟!
وي ادامه داد : در آن زمان ، با توجه به پايان سال و بسته شدن بودجه سازمان ، طبق معمول هر سال ، سازمان تامين اجتماعي نتوانست اين بودجه را محاسبه نمايد . در حال حاضر نيز سازمان ، افزايش سال 85 را به طور قطعي اعلام کرده است .
قورچيان ، همچنين از پرداخت مابه التفاوت 120 تا 150 هزار تومان حقوق بازنشستگي در مرداد ماه خبر داد و گفت : اگر در اين فاصله ، دولت پيشنهاد سازمان را بپذيرد ، اين حقوق ها به 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت .
وي در رابطه با راهکاري که براي روش پرداخت حقوق بازنشستگي در نظر گرفته شده است ، اظهار داشت : پيشنهاد شده است که تسهيلاتي فراهم شود تا بازنشستگان از طريق کارت هاي عابر بانک ، حقوق خود را دريافت نمايند و هرگاه دستورالعمل اجرايي آن به ما ابلاغ شود ، اين روش را نيز اجرا خواهيم کرد .
رئيس شعبه يک سازمان تامين اجتماعي کرج همچنين افزود : شعبه 1 و 2 و 3 سازمان تامين اجتماعي کرج با 10 بانک رفاه که در سطح کرج مستقر هستند ، قرارداد دارد و تنها بازنشستگاني که محل اقامت آنها کرج است ، مي توانند حقوق خود را از اين ده بانک دريافت نمايند .
اين مقام مسئول ، ضمن اشاره به بخشنامه 11/1 و 11/2 که به تازگي به سازمان ابلاغ شده است ، به منظور اطلاع رساني به بيمه شدگان اين سازمان ، بيان داشت : طبق اين بخشنامه ها ، فرزندان دختر مستمري بگيران ، در صورتي که ازدواج کرده باشند ، اگر منجر به طلاق يا فوت همسر شود ، (مشروط به اينکه همسرشان بيمه نبوده باشد ، مشمول مستمري سازمان نشود و نيز تمکن مالي نداشته باشند) ، مي توانند پس از بررسي سازمان و احراز ساير شرايط ، از مزاياي سازمان تامين اجتماعي بهره مند شوند .
وي ادامه داد : فرزندان ذکور مستمري بگيران نيز در صورتي که مجددا اشتغال به تحصيل داشته باشند ، مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل دوباره تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرند .
قورچيان ، همچنين در خصوص وام هاي وديعه مسکن گفت : اين مورد ، براي سازمان و همکاران ما ، در بانک مسکن ، مشکلاتي ايجاد کرده است و به دليل اينکه براي مردم مشخص نشده که اين وام ها ، به چه کساني تعلق مي گيرد ، مردم عموما به شعب بانک مسکن و تامين اجتماعي مراجعه و از اجرا نشدن اين عمليات اظهار نارضايتي مي کنند . در واقع دولت در اين زمينه 3 ميليارد تومان بودجه در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار داده و اين در حالي است که در کرج ، يک ميليون و 200 هزار نفر مستمري بگير وجود دارد .
نوشين محمدي ، مسئول امور فني مستمري شعبه يک سازمان تامين اجتماعي کرج در ادامه افزود : بايد مرجعي وجود داشته باشد که بتواند به درستي ، نيازمندان به اين وام ها را شناسايي کند . وي همچنين در رابطه با اطلاع رساني دولت و سازمان ها گفت : دولت ، در همه وارد بايد واقعيت ها را بيان کند و مقدار بودجه ها را به درستي به اطلاع مردم برساند .
چنانکه امروزه ديده مي شود که به دليل عدم اطلاع رساني درست و به موقع ، ديدگاه بسياري از مردم نسبت به دولت تغيير کرده است .


زهرا(س) از نظر ايمان، راضيه و مرضيه است

السلا م عليک يا فاطمه الزهرا(س)
اسم آن خانم، فاطمه است و براي آن بزرگوار هشت لقب ذکر کرده اند: صديقه، راضيه، مرضيه، زهرا، بتول، عذرا، مبارکه و طاهره . از بعضي روايات استفاده مي شود که زکيه و محدثه از القاب آن خانم است و کنيه او ام ابيها است.
عمر آن بزرگوار تقريبا هجده سال است. در روز جمعه بيستم جمادي الثاني سال دوم بعثت به دنيا آمد و سال يازدهم از هجرت، سوم جمادي الثاني وفات يافت .شخصيت حضرت زهرا را با اين بحث کوتاه نمي توان معرفي کرد و آنچه در اينجا آورده مي شود، قطره اي از درياي فضيلت آن صديقه شهيده است . زهرا سلام الله عليها از نظر قانون وراثت، پدري چون رسول گرامي دارد که به گفته سعدي همه مراتب انسانيت را به کمالاتش پيموده است. همه تاريکي ها به جمالش روشن شده است و همه صفات او در انتهاي خوبي است:
مادري چون خديجه دارد که بايد گفت اسلام مرهون زحمات آن بزرگوار است. مادري که سه سال، مسلمانان محصور در شعب ابي طالب را اداره کرد و همه اموال خود را در اين راه خرج کرد. مادري که چندين سال در مکه با آن مصيبتهاي کمر شکن ساخت، و دوش بدوش رسول اکرم، اسلام را ياري فرمود و در اين راه سنگها به بدن مبارکش فرود آمد، بي حرمتيها نسبت به او روا داشته شد ، شماتتها در اين راه ديد و هرچه اين اتفاقات بيشتر مي شد، صبر و استقامت او زيادتر مي گشت
و اما مورخين نوشته اند که وقتي اراده حق تعالي به خلقت زهرا سلام الله عليها تعلق گرفت، پيامبر گرامي مامور شد که چهل شبانه روز در کوه حرا به رياضت ديني پردازد. حضرت خديجه در خانه خود، از مردم گوشه گرفته و به عبادت مشغول بود و پيامبر گرامي در کوه حرا، پس از آن مدت فرمان آمد که پيامبر به خانه بازگردد. از عالم ملکوت براي آنان غذا آوردند. سپس نورزهرا به حضرت خديجه منتقل شد.وزهرا علاوه بر آنکه در دامن مادري فداکار، با گذشت و با استقامت، و در دامن پدري چون پيامبر گرامي پرورش يافت، محيط زندگي او محيط پر تلاطمي بود. مکه با آن مصيبتها و حوادث ناگوار، محيط پرورش او بود.روشن است بچه اي که در اين محيطي پرورش يابد; مخصوصا اگر مربي اي چون پيامبر گرامي داشته باشد، استقامت او، صبر او و سعه صدر او زياد خواهد بود:ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست عاشقي شيوه رندان بلاکش باشد
زهرا سلام الله عليها از نظر همسر و مصاحب، و از نظر اولاد صالح نيز، فوق العاده است. شوهري چون اميرالمومنين دارد که بيش از سيصد آيه از قرآن شريف درباره او نازل شده.
شوهري که از نظر تاريخ، قطعي است که اسلام مرهون او است. فرزنداني چون حسن، حسين، زينب و ام کلثوم دارد که اگر نبودند، قطعا اسلام نبود و به گفته امام حسين و زهرا از نظر فرزند، ام الائمه است، مادر عصاره عالم خلقت، حضرت بقيه الله عجل الله تعالي فرجه الشريف است.و اما از نظر فضايل انسانيت، چه مي توان گفت در حق کسي که پيامبر گرامي (ص) کرارا درباره اش فرموده است: ان الله اصطفيک و طهرک و اصطفيک علي نسا» العالمين. همانا خداوند تو را برگزيده و پاکيزه و معصوم گردانيده و تو را بر همه زنها رجحان داده است.اگر براي فضيلت زهرا چيزي جز سوره کوثر نبود، زهرا را بس بود که بگويد نزد خداوند افضل و برتر از عالميانم.
انا اعطيناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابتر.
همانا کوثر را بر تو ارزاني داشتيم، پس براي پروردگارت نماز گزار و قرباني کن، به درستي که بدخواه تو دنباله بريده است.زهرا را ام ابيها گفته اند و اين کنيه را که افتخاري بر آن حضرت است، پيامبر گرامي به ايشان داده است.ام ابيها به معناي "مادر پدرش " ; يعني زهرا مادر پدر خويش است. اين کنيه معاني مختلفي دارد اما بهترين معني همان است که پيامبر (ص) به اين کنيه داد يعني: "زهرا علت غايي جهان هستي است."
ميلا د باسعادت حضرت زهرا ( س ) بر مسلمين مبارک باد .

دانشگاه هاي علوم پزشکي بدون توجه به نيازهاي واقعي جامعه نبايد به تربيت دانشجو بپردازند و فارغ التحصيلان رشته هاي پزشکي بايد جايگاه شغلي در نظام سلامت کشور داشته باشند.
به گزارش ايسنا، دکتر لنکراني وزير بهداشت ضمن بيان مطلب فوق در چهارمين همايش معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور اظهار کرد: ...
ادامه...

بر اساس برنامه هاي پنج ساله و بالاخص چشم انداز بيست ساله توسعه وبا توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي و توسعه و گسترش شهرها و مراکز صنعتي ،توليد برق و ارسال آن به شهرها و روستاهاي محروم از جمله برنامه هاي توسعه اي است که مورد مطالعه و بررسي مسئولان ذيربط قرار گرفته است . باشد که حمايت وپشتيباني محققان در اجراي طرح هاي کلان بتواند اين امر را در کشور متجلي سازد و نياز به احداث ساختارهاي زيربنايي در کشور نيز در آينده اي نزديک حل شود .
دکتر حسين مختاري معاون پژوهشي دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينکه امر پژوهش در دانشکده برق توانسته جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص دهد وقدمهاي بزرگي رادر اين عرصه بردارد ، گفت: توسعه مرزهاي پژوهش بنيادي و علوم کاربردي فعاليت هاي وسيعي است که محققان و پژوهشگران را به اين امر متوجه ساخته تا پتانسيل هاي علمي خود را در اين عرصه گسترش دهند .
وي سه عامل مهم و اساسي چون آزمايشگاه هاي معتبر و قابل قبول ، هيئت علمي مجرب و دانشجوياني با پتانسيل هاي بالا را از عوامل مهم و اساسي در جهت ارتقاي پژوهش و جايگاه آن را در مراکز علمي دانست و گفت: همانطور که شاهد هستيم بسياري از دانشگاه هاي کشور از اين حيث محروم بوده و نداشتن بودجه کافي و کمبود ابزار و امکانات لازم براي اجراي طرح هاي پژوهشي آنان را با مسائل و مشکلات عديده اي نسبت به کشورهاي پيشرفته مواجه ساخته است ، وي افزود: از عمده ترين فعاليت هاي مسئولان دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف گنجاندن اين سه عامل مهم در برنامه ها وسياست گذاري ها مي باشد ،همچنين سعي دارد مانندديگر دانشگاه ها بارهاي آموزشي اضافه بر آموزش هاي معمولي نيز ايجاد نشود .
وي به مسائلي که هميشه گريبانگير مراکز علمي و موسسات آموزش عالي کشور بوده اشاره کرد و گفت: عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي صنعت ،ناتواني در جذب نيروي متخصص و تربيت آنان تامين بودجه لازم براي محققين سبب شده است دانشگاه ها سمت و سوي بارهاي آموزشي اضافه نظير دوره هاي نوبت دوم و کارشناسي ارشد و دوره هاي فراگير را در پيش گيرند و با توجه به اينکه اين بارهاي آموزشي پتانسيل هاي پژوهشي را در دانشگاه کاهش مي دهد به همين منظور مسئولان واعضاي هيئت علمي سعي دارند اين خلا موجود را در کشور پرکرده و نيازهاي اقتصادي دانشکده را از طريق ارتباط با صنعتگران جبران کند که اين امر بدون فعاليت هاي اساتيد به عنوان مجريان پروژه ها،دانشجويان و نيروهاي فارغ التحصيل در آزمايشگاه هاي پژوهشي دانشگاه حاصل نخواهد شد .
وي با اشاره به اينکه پژوهشگران دانشکده برق عمدتا در زمينه الکترونيک با گرايش ادوات نيمه هادي ،نانو تکنولوژي و در زمينه قدرت و کيفيت برق ، همچنين کنترل آزمايشگاه هاي رباتيک و سيستم هاي هوشمند توانسته اند فعاليت هاي خود را در بستر هاي وسيعي گسترش دهند افزود: اين امر سبب شده دانشجويان آموخته هاي علمي خود را نسبت به سال هاي گذشته ارتقا داده و طرح هاي کاربردي بسياري را در طول مدت تحصيل خود در زمينه هاي مختلف برق ارائه ، و پروژه هاي تحقيقات تکميلي خود را با نياز هاي
صنعتي ارتباط دهند. معاون پژوهشي دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: معرفي توانائيهاي دانشجويان در قالب بازديدها ; سمينارها ; حمايت مادي ومعنوي از دانشجويان تحصيلات تکميلي افزايش بودجه در حد توان از مواردي است که انگيزه تحقيق را در بين محققان روز به روز افزايش مي دهد.
مختاري تاکيد کرد: دانشکده تاکنون نتوانسته بودجه مشخص و قابل توجهي را براي پژوهشگران هزينه کند ولي بودجه اندکي که صرف فعاليت هاي اين افراد مي شود از طريق پروژه هاي ارتباط با صنعت تامين مي شود که تا حدودي توانسته نيازهاي ما را حتي المکان رفع کند ،وي خاطر نشان کرد: ارتباط مستمر با وزرات خانه ها و سازمان هاي ذيربط از جمله وزارت نيرو ،صنايع دفاع و وزارت نفت ،وزارت پست و تلگراف وتلفن و شرکت هاي مترو ، خودروسازي و شرکت هاي برق منطقه اي و مراکز تحقيقاتي همانند مرکز مخابرات ، دفاتر تحقيقاتي برق هاي منطقه اي و توانير و حمايت و پشتيباني اين وزارت خانه ها از دانشجويان و محققان طرح هاي پژوهشي دانشکده را باکيفيت مطلوبي به اجرا در آورد.

منشي صحنه"اين ترانه عاشقانه نيست "ازدواج صورتي "انتخاب " روايت سه گانه " مهمان مامان /بازيگر : مهمان مامان " قلعه ياسين " پشت ديوار شب وچندين سريال تلويزيوني که آخرين سريال روتين او زندگي به شرط خنده بود .ولي بازي در نقش ليلون در مجموعه طنز شب هاي برره نقشي بود که از ساير نقش هاي ديگر براي او هم دوست داشتني تر بوده است وموجب شده بود تا ليلون جزيي از او شود. او آنقدربه ليلون عادت کرده بودکه در زندگي روزمره خود نيز اغلب برره اي صحبت مي کرد .بختياري از آن دست بازيگران است که مردم داري وروي خوش او به همراه استعداد ذاتي اش باعث شده تا در دل ميليونها بيننده تلويزيوني جايگاه مناسبي براي خويش داشته باشد .
با اين هنرمند محبوب وبا اخلاق گفت وگوي زير را انجام داديم :
از چگونگي ورودتان به اين عرصه برايمان بگوييد؟
ازسال75کارم را درمدرسه رسام هنرزيرنظراستادم مهتاب نصيرپور شروع کردم يک دوره يکساله گذراندم و مدرک بازيگري ام را ازآنجا گرفتم و بعدازآن دوره اولين کاري که بازي کردم سريال"هواي تازه" به کارگرداني محمد رحمانيان بود.
در حال حاضر کار جديدي براي پخش نداريد؟
خير،درحال حاضر کار آماده پخش ندارم ولي مشغول تمرين يک تئاتر هستم.
کمي در مورد اين تئاتر توضيح دهيد؟
اين تقريبا سومين کار تئاتري من است به نام " آرام سايشگاه" واحتمالا به کارگرداني سيد مهرداد ضيايي که هنوز مشخص نيست. فعلا مشغول تمرين اين تئاتر هستيم فکر مي کنم براي 2ماه ديگراجرا داشته باشيم. گروه هم خيلي خوب و حرفه اي هستند.
از نظرشما عامل موفقيت يک طنز روتين چيست؟
به نظرمن اولين مساله متن است، متن سنجيده و جهت دار،متني که کشش و جذابيت خودش را داشته باشد و به روز باشد و مهم ترازهمه اينکه درمتن همه چيز تنظيم شده باشد حتي زياد بودن و کم بودن سکانس هااگر متن خوب نباشد بازيگر درمقابل دوربين ملق هم که بزند اتفاق خاصي نمي افتد،ولي فکر مي کنم ااگرمتني مانند"شبهاي برره" قوي باشد هربازيگرديگري که به جاي ما بود به همين شکل کار برايش جذاب مي شد.
کار با آقاي مظلومي چه طور بود؟
کاربا اوخيلي خوب بود آقاي مظلومي خودش آدم با انرژي و خوش فکري است وگروه هم خيلي جوان بودندوخوب هم کار کردندجدا ازاينکه اين کار به دليل ضعف نوشتاري در قسمت هاي اول کمي آسيب ديد اما با گذشت زمان کم کم شخصيت ها شکل گرفتند و کار به جايگاه خودش رسيد.
شما بلافاصله بعد از شبهاي برره سراغ زندگي به شرط خنده رفتيد از اين همه کارمداوم خسته نمي شويد؟
خسته که مي شوم به هرحال روزي12ساعت کار که اين يک سال اخيربراي من به اين صورت گذشته وتنها استراحت من خواب است بدون هيچ تفريح و تنوعي. خسته کننده است ولي عشق به کارباعث مي شود اين خستگي کمتر به نظر برسد.
کار با گروه زندگي به شرط خنده چه طور بود؟
ما در شرايط خيلي سختي کار مي کرديم خيلي از روزها متن را به دستمان مي دادند و مامجبوربوديم بعد از يک دور روخواني متن بازي کنيم حتي خيلي مواقع پيش مي آمد که فرصت جبران تپق هايمان را هم نداشتيم و اين نوع کار باعث شد من تجربه هاي زيادي را در کنار بازيگران خوبي مثل حميد لولائي بدست بياورم.من اين کار را خيلي دوست داشتم وآنقدر برايم جذاب و دلنشين بود که احساس مي کردم اولين بازي ام است. به نظر من کارهاي90شبي هرنقصي که داشته باشد بازيگررا، راه مي اندازد که موقعيت بازي درلحظه را پيدا کندو بداند که در لحظه چه ري اکشني داشته باشدمن از کار زندگي به شرط خنده به لحاظ روابط پشت صحنه خيلي راضي بودم واميدوارم مردم نقايص ما را ببخشند.
خيلي ها در روزهاي اول فکر مي کردند که آرزو قرار است همان ليلون عاشق پيشه باشد چه طور از آن فضا بيرون آمديد؟
اصلا قرار نبود که آرزو يک شخصيت عاشق پيشه باشد بيشتر قرار بود يک آدم قانونمندي باشد که تحت شرايطي خاص يکسري از قانون ها را پياده کند ولي چون در کار طنز بازي مي کرديم من احساس کردم که اگراين شخصيت خشک باشد وصرفا به قانون بپردازد شايد براي مردم جذابيت خاصي نداشته باشد اين شد که اين آدم را ،آدمي عصبي و تيک دار ديدم واينکه مدام مي خواهد حرفش را به زور به همه تحميل کند و دربازي هم آرزو را يک دوشيزه سن بالا تصورمي کردم و مدام هم با خودم تکرارمي کرد من35سالم است،هنوز ازدواج نکردم واز،ازدواج مي ترسم. خودم شخصيت آرزو را خيلي جالب ديدم با اينکه در خارج زندگي مي کرد خيلي دوست داشت بگويد من تهروني منش هستم و اصطلاحات قديمي به کار مي برد.
شما در کارهاي روتيني که داشتيد بيشتر از بداهه استفاده مي کرديد يا نظر کارگردان؟
من اصولا بازيگر بداهه پردازنيستم و خيلي پايبند متن هستم ولي به اين معتقدم شخصيتي که قراراست بازي کنم دست خودم است و يکسري تکنيکها برايش درنظر مي گيرم ولي اينکه بخواهم توسط بداهه نمک پراني کنم را دوست ندارم چون معتقدم حرمت کار پايين مي آيد.
بهنوش بختياري بيشتر شبيه کدام يک ازنقش هايي است که تابحال بازي کرده؟
من خيلي شبيه ليلون هستم و خيلي به عشقولانه زندگي کردن اعتقاد دارم.(خنده)
راز ماندگاري يک بازيگر چيست؟
راز ماندگاري يک بازيگر دراذهان مردم در درجه اول نوع برخوردش با همکاران و اطرافيانش است اينکه درگير برخوردها نشود وهميشه يادش باشد ازکجا شروع کرده،چه مراحلي راطي کرده و الان کجاست وبعد هم استعداد و هنري که دراين عرصه به نمايش مي گذارد.
کار در پشت دوربين بهتر است يا جلوي دوربين؟
کار در جلوي دوربين به مراتب جذاب تر و دلنشين تر است و کار در پشت دوربين هم خيلي سخت تر است و مسئوليت خطيري را مي طلبد و خيلي انرژي مي خواهد پولش هم يک چهارم پول بازيگري است يعني اصلا قابل مقايسه نيستند وبسيار کار سختي است.
براي رسيدن به شخصيت آرزو چه قدر تلاش کرديد؟
خيلي،به دليل اينکه متن را روز به روز بدستمان مي رساندند وبراساس متن روز به روز هيچ تصميمي نمي توان گرفت ولي روزي چندين موردرا دررابطه با اين شخصيت يادداشت مي کردم تا براساس آنها شخصيت اين آدم را نشان دهم اما خيلي وقت ها شرايط دست به دست همديگر مي دادند تا آن چيزي که مي خواهم نشود با اين حال استقبال مردم خيلي خوب بود ومي گفتند که شخصيت جالبي است اصلا معلوم نيست پيراست يا جوان،اخلاقش خوب است يا بد،قانون دان است يا عاطفي و من سعي کردم همه اينها به علاوه اين تکه کلام هايي که آرزو داشت را کنار هم بازي کنم و به نظر من خلق شخصيت هايي که قراراست مردم دوستشان داشته باشند مثل زايمان است آنقدررنج مي کشي تامحبوب مردم باشي واين مسئوليت خيلي خطرناکي است.
کار با آقاي کاردان،مديري يا مظلومي کدام براي شما بهتر بود؟
هر کدام سبک خاص خودشان را دارند طنزي که آقاي کاردان کار مي کردند سياسي اجتماعي و کمي گزند دار بود و من خودم شخصا اخبارهايي که در شبکه سه و نيم مي گفتم را خيلي دوست داشتم،کار با آقاي مديري خيلي عالي بود به دليل اينکه رگ خواب بيننده و قاب تلويزيون را خوب مي شناسند و بسيارانسان مستعد وبا انرژي هستندکار با آقاي مظلومي هم به دليل اينکه نيروهاي جوان را کنار هم جمع کرده بودند بسيار دلنشين بود و من سرهرکدام ازاين کارها تجربه هاي جديدي کسب کردم.
چرا نام "زندگي به شرط خنده" روي اين کار بود؟
براي اينکه وظيفه ما آن است که به ديگران انرژي بدهيم و ضميمه اش اين است که درون خودمان شفاف و زلال باشدو اينکه من فکر مي کنم ما درزندگي هايمان فرهنگ خنده را فراموش کرديم. من فکر مي کنم خنديدن خيلي عميق تر از گريستن است به خاطر همين زمانيکه مي خندي يک هورموني مثل مورفين در درون انسان رها مي شودکه احساس خوشي به او دست مي دهد واز صد تا قرص آرام بخش و خواب آور قشنگ تراست و چه بهتر که به اين شکل زندگي کنيم .من معتقدم هرمعامله اي را با زندگي انجام دهي همان را متقابلا با خودت انجام مي دهد اگر بخندي زندگي هم به روي تو مي خندد. به عنوان مثال من ديروزبه بهشت زهرا رفته بودم و سرخاک عزيزانم به اين فکر مي کردم که ما همه سفرتن به خاک وخاک به افلاک را داريم حالا در اين سفر چرا سخت گيري مي کنيم ،همه ما بايد بدانيم با تمام ثروت و شهرتي که داشته باشيم درآخرهم به زيرهمان خاک مي رويم .پس چرا ناشکري کنيم و به اين فکر کنيم که زندگي روزمره خسته مان کرده به جاي اين فکرها با خنده،انسانيت و خلوص نيت زندگي کنيم.
کار با کدام کارگردان ها براي شما يک آرزوست؟
پيترجکسون(خنده)کار با پيتر جکسون آرزوي من است و خيلي از کارگردانان ايراني مثل ابولفضل جليلي،بهرام بيضايي،بهمن فرمان آرا و اصغر فرهادي.
بزرگ ترين آرزوي شما چيست؟
گفتني نيست ، هميشه بزرگترين آرزوها در دل آدم ها
مي ماند بعضي وقت ها در سکوت و بعضي وقت ها در هنر باز
مي شوند.
ميانه تان با موسيقي چه طور است؟
خيلي عالي من فکر مي کنم اين اشکي که هنگام گوش دادن به موسيقي از چشم انسان جاري مي شودجز» بهترين صفات انسانهاست وانساني که موسيقي را خوب مي فهمد لياقت اين را دارد که به تعالي برسد وقتي تو مي تواني خيلي خوب به موسيقي گوش دهي و آن را بفهمي لياقت اين را هم داري که به خدا نزديک شوي و اين پتانسيل در وجود توست ومن با موسيقي زندگي مي کنم.
موسيقي چه قدر به بازي افراد کمک مي کند؟
خيلي زياد، فکر مي کنم وقتي شما موسيقي گوش مي دهي با نتها آشنايي پيدا مي کني حتي مي تواني حرکت دست و نگاهت را با موسيقي تنظيم بکني دقيقا نتهايي که در موسيقي جريان دارد مانند حرکات ما انسانها در زندگي است من فکر مي کنم ريزش باران و برف هم براساس نتهاست حتي وجود کوهها،وزيدن نسيم،جريان رودخانه و جريان آب درياها همه براساس يک نت عظيم کيهاني تنظيم شده است وکل جهان حتي آفرينش وخلقت ما هم براساس يک ريتم و ضرب آهنگ است و با يک ريتم بسيار مناسب تنظيم شده حتي در تئاتر هم اولين چيزي که به ما ياد مي دهند اين است که شما خيلي خوب به موسيقي گوش دهي بخاطر اينکه روح را تلطيف مي کند و شما با چالش هاي زندگي و پوست اندازي روحتان راحت تر مي توانيد ارتباط برقرار کنيد به نظر من هر توصيفي در مورد موسيقي بکنيم کم است چون خود، خود زندگيست.
بهنوش بختياري چه رنگي است؟
من خودم را بيشتر نارنجي مي بينم چون نارنجي رنگي است که خيلي انرژي دارد و يک کودکي خاص و ياس نهفته در نارنجي است که در من هم وجود دارد.
براي کودک و نوجوان هم کار داشتيد؟
به عنوان بازيگر نه ولي به عنوان منشي صحنه کار"مزه خوب کودکي" و"مسافري ازآينه" را کار کردم.
به نظر شما کاري که مختص به اين گروه سني است چه ويژگي بايد داشته باشد؟
به نظر من نبايد بچه ها را نصيحت کرد چون از نصيحت بي زارند بايد با آنها مثل بزرگتر ها رفتار کرد .مدتي پيش من ميهمان برنامه رنگين کمان بودم ودر آن برنامه ميان بچه ها نشستم ولي اصلا با آنها کودکانه برخورد نکردم و برخوردم مثل بزرگترها بودم اين يعني اينکه تو به وجود آن بچه بهادادهاي وبراي شخصيتش ارزش قائل شدي وبه بچه مي فهماني که من مي دانم توازهوش بالايي برخورداري.
با کدام يک ازگروههايي که تابه حال کار کرديدراحت تر بوديد؟
من با همه راحت بودم و مشکلي نداشتم البته اين مستلزم گذشت فراوان است نه اينکه بگويم مشکل نبوده ،چرا بوده ولي با گذشت باآنها کنارآمدم ولي اصولا کار با آدم هاي حرفه اي برايم راحت تراست من2ماه سرکارآقاي مهرجويي منشي صحنه بودم وبدون هيچ مشکلي فيلم را به پايان رسانديم چون همه عوامل حرفه اي وبه کارشان وارد بودند.
کدام يک از کارهايتان را بيشتر دوست داريد؟
من به عنوان منشي صحنه فيلم"مهمان مامان"با آقاي مهرجويي و سريال"هزاران چشم"با کيانوش عياري را خيلي دوست دارم و بازي درکار"خانه به دوش"آقاي عطاران و"جايزه بزرگ"آقاي مديري را هم دوست داشتم.
بازي در کارهاي مناسبتي چه طور بود؟
بازي در کارهاي مناسبتي براي بازيگر خيلي خوب است چون هرشب ديده مي شود و براي خود من خيلي با برکت بود من اولين کارم رادرماه رمضان انجام دادم واعتقادم به اين ماه و برکتش خيلي زياد است چون بعدازچند سال بازي در سريال هاي مختلف با بازي در"خانه به دوش"باعث شد به جايگاه خودم نزديک شوم.
به نظر شما بازيگري شبيه چيست؟
بازيگري خود زندگي است و شبيه لحظات ما انسانهاست.
يک خاطره برايمان مي گوييد؟
اين خاطره زياد خوشايندي نيست ولي يادم مي آيد يک روز که سرکاررفته بوديم با خبرشديم هواپيماي130C سقوط کرده و با گزارشها وخبرهايي که در تلويزيون ديديم متوجه شديم خيلي ازآن آدم هايي که درهواپيما بودند همکاران ما بودندو خيلي سعي کرديم که با همان روحيه اول جلوي دوربين برويم ولي نمي توانستيم و همه گريه مي کرديم يکي از معايب کارما اين است که با هر روحيه اي که داري بايد جلوي دوربين شاد وخندان باشي.
معيار شما براي انتخاب يک نقش چيست؟
بعضي اوقات آدم به خاطرشرايط مالي زياد به معيارهايي که دارد توجه نمي کند ولي جدا ازاين من بيشترکاراکتر هايي را دوست دارم بازي کنم که چند بعدي باشد.نه سفيد و نه سياه، يک کاراکتر خاکستري.
چه چيز بازيگري شما را جذب کرد؟
اينکه مي توانم تجربه انسانهاي ديگر درقالب زندگي هاي ديگر را در وجود خودم بياورم و اينکه بتوانم روح آدم هاي اطرافم را بهتر بشناسم .
تعريفتان ازبازيگري چيست؟
فکر مي کنم بازيگري بهشت تخيلي انسانهاست.
بازي درکارهاي طنز شمارا ازماندن در وادي طنز نمي ترساند؟
نه بخاطراينکه اين هم يک سبک است و به نظرمن بخاطر اينکه مردم را شاد مي کنيم ثواب هم دارد و از اينکه بخواهم تا آخرعمرم هم کار طنز بکنم هيچ وحشتي ندارم اما دوست دارم بازي در نقش هاي مختلف را تجربه کنم.
سخت گيرترين منتقد شما کيست؟
خودم،هيچ کس به اندازه خودم سخت نمي گيرد.گاهي در موقع نگاه کردن کارهايم گريه کردم که چرا آنقدر بد بازي کرده ام ولي پيش آمده همان بازي را اطرافيانم ديده اند ومورد تعريف واستقبالشان قرار گرفته خودمن در کار حرفه ايم خيلي سخت مي گيريم اما در زندگي شخصي زياد سخت گيري نمي گيرم.
حرف پاياني؟
اين وقتي که از سوي خداوند به ما داده شده يک موهبت الهي است وما بايد ازاين وقت خوب استفاده کنيم من فکر مي کنم هر کدام ازما در هرسمت وشغلي که باشيم براي خودمان شخصيت و مقام داريم و نبايد ناشکر باشيم و اينکه ما در دوره اي هستيم که کم کم از 100 درصد ضريب هوشيمان بايد50 درصدش رااستفاده کنيم وخيلي بداست که به خاطر تنبليمان نام ايران را دررتبه هاي آخر قرار مي دهيم وبايدازاستعداد هايمان استفاده درست داشته باشيم و هر کدام دريک مجرا فعاليت کنيم و درآن مجرا به رتبه هاي بالا برسيم واز مخاطبان مي خواهم که به تحصيلات اهميت دهند چون خيلي مهم است به عنوان مثال خود من ليسانس مترجمي زبان فراسه هستم و اين نبوده که بدون هيچگوني معلاماتي وارد اين رشته شوم. و درپايان هم از شما تشکر مي کنم.

همزمان با ايام ولادت دخت نبي، حضرت فاطمه زهرا (س) همايش جايگاه زن و خانواده در اسلام، روز گذشته در دانشگاه پيام نور برگزار شد.
به گزارش آفرينش، دکتر عليرضا علي احمدي رئيس دانشگاه پيام نور در اين همايش با عنوان اينکه دانشگاه پيام نور در حال حاضر داراي 450 هزار دانشجو است، اظهار داشت : 72 درصد اين تعداد را دانشجويان دختر تشکيل مي دهند که بايد جهت سرمايه گذاري بيشتر در زمينه اشتغال و هويت بخشي اين دانشجويان تلاش کرد.
وي افزود: متوسط تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه پيام نور نسبت به متوسط آموزش عالي کشور بيشتر بوده و اين به دليل پذيرش دانشجوي بومي است و دانشگاه پيام نور تا پايان سال جاري قريب نيم ميليون دانشجوي دختر خواهد داشت.
علي احمدي با عنوان اينکه تا پايان سال سرمايه بزرگي از نيروهاي انساني به گنجايش نيم ميليون دانشجوي دختر در 285 واحد و مرکز دانشگاهي خواهيم داشت، بر سرمايه گذاري بيشتر در جهت کسب مهارت ها و ايجاد فرصت هاي شغلي تاکيد کرد و افزود: از آنجا که موضوع اشتغال دانشجويان دختر موضوعي درخور اهميت است، دانشگاه پيام نور با ايحاد تغييراتي در برنامه درسي دانشجويان، سري جديد رشته هاي کاربردي را در برنامه آنها لحاظ کرده و طبق برنامه جديد، دانشجويان در تمامي رشته ها 16 تا 20 واحد مهارتي شامل فناوري اطلاعات، کارآفريني، مهارت هاي زندگي و ... را در برنامه درسي خود خواهند داشت.
وي با عنوان اينکه دانشگاه پيام نور تعداد دانشکده ها ي خود را از 2 دانشکده به 9 دانشکده افزايش داده است، گفت: در صدد راه اندازي رشته مهندسي عمومي و افزايش ظرفيت هاي جديد در رشته کشاورزي اين دانشگاه هستيم.
دکتر علي احمدي با اشاره به ويژگي هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور اظهار داشت: دانشجويان دانشگاه پيام نور افرادي مذهبي، کم توقع و مستعد هستند.
دکتر علي احمدي کف علمي در دانشگاه پيام نور را مناسب ارزيابي کرده و اظهار داشت: از آنجا که دانشجويان اين دانشگاه به شکل خود محور و با اتکا به خويش به تحصيل مي پردازند، نسبت به ديگر دانشجويان داراي استقلال و قدرت علمي بالاتري هستند.
وي با تاکيد بر لزوم هويت بخشي به دانشجويان اظهار داشت: دانشگاه پيام نور در اين راستا با تشکيل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در دانشگاه درصدد حفظ روحيه مذهبي و فرهنگي در بين دانشجويان و افزايش زمينه هاي پذيرش مسئوليت اجتماعي و شغلي در جامعه است.
وي افزود: انظار داريم شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده در زمينه مشاوره در تعيين خط مشي ها، شرکت در جلسات هيات رئيسه ، هماهنگي با مديران ذيربط در کليه زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي دانشجويان، شناسايي دانشجويان مستعد تحصيلات تکميلي و نظارت بر روند حذب کارکنان زن، نقش موثري داشته باشند.
فاطمه آليا نماينده محلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش با عنوان اينکه زن بايد داراي تمامي ظرفيت ها و استعداد هايي که به پرورش يک رهبر، متخصص و فرزندان جسور منتهي مي شود، باشد، اظهار داشت: در ديدگاه اسلام، زن محور خانواده است و در عرصه فعاليت هاي اجتماعي زن و مرد هيچ تفاوتي يکديگرندارند.
همچنين دکتر نظيفي معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه پيام نور با تاکيد بر ارتقاي بينش زنان اظهار داشت: پيام حضرت زهرا به تمامي زنان و شيعيان اين است که ميزان بينش و درک خود را نسبت به مسائل بالا ببرند چرا که در صورت داشتن کافي نماز و اعمال انسان پذيرفته مي شود.

روز گذشته به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي انتخاب مربي براي تيم ملي فوتبال کشورمان جلسه مشترک مربيان ، مديران عامل باشگاه ها ، پيشکسوتان و کارشناسان فوتبال برگزار شد .
دراين جلسه که با حضور مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني ، دکتر قراخانلو رييس کميته ملي المپيک ، کيومرث هاشمي سرپرست فدراسيون فوتبال و داريوش مصطفوي دبير فدراسيون فوتبال برگزار گرديد مربيان ، مديران عامل ، کارشناسان و پيشکسوتان نظرات خود را مطرح کردند .
آنچه مي خوانيد مختصري است از آنچه که در اين جلسه گذشت .

مهندس علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني :
بايد از توانايي مربيان داخلي بهره برد
مهندس محمد علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني در نشست مربيان ، مديران عامل باشگاه ها و پيشکسوتان رشته فوتبال، بر استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران اين رشته در تصميم گيري ها تاکيد کرد.
علي آبادي افزود : دانش و سابقه فوتبال در ميان همين جمع حاضر خلاصه مي شود که بايد از توانايي هاي ارزشمند آنان به بهترين نحوه استفاده کنيم.
وي اضافه کرد : لازم است در چارچوب مديريت ورزش ، دل ها را به هم نزديک کرده و اختلاف ها را کنار بگذاريم تا از دانش موجود به بهترين شکل استفاده شود.
علي آبادي ، اين امر را باعث ارتقا» جايگاه فوتبال ايران در مجامع جهاني دانست و گفت: دنيا نشسته که ما حرکت کنيم و لازم است ما بيش از پيش در جهت پيشرفت گام برداريم.
وي ادامه داد : شماري از کشورهاي جهان درحال حاضر بيشتر روي زيرساخت ها کار مي کنند تا بتوانند در رقابت گوي سبقت را از ديگران بربايند.
علي آبادي اظهار اميدواري کرد که با برقراري ارتباط بيشتر با صاحب نظران در رشته فوتبال و استفاده از دانش و توانايي هاي ذهني پيشکسوتان فرصتي ايجاد شود که فوتبال ايران در آسيا و جهان به حق واقعي خود دست يابد.
وي گفت: اميدوارم که اين جلسات سرفصلي باشد براي جلسات بعدي و حداقل هر سه ماه يکبار بتوانيم با برگزاري اين جلسات مسائل را از نزديک مورد نقد و بررسي قرار دهيم.

دکتر قراخانلو رييس کميته ملي المپيک :
فوتبال ايران نقاط مثبت بسياري دارد
دکتر قراخانلو رييس کميته ملي المپيک گفت: فوتبال در ايران نقاط مثبت بسياري دارد و به عنوان رشته اول در کشور مطرح است.
وي افزود : با توجه به نقاط مثبتي که در فوتبال ايران مشاهده مي شود، بايد با استفاده از تجربيات ساير کشورهاي موفق در اين رشته ورزشي و همچنين اصلاح اساسنامه و بهره گرفتن از نقطه نظرات صاحبنظران در پيشبرد اين ورزشي گام برداشت.
وي بر تشکيل مجمع عمومي با اعضايي که ذاتا حرفي نافذ و منطقي داشته باشد تاکيد نمود و گفت: يقينا چنين مجمعي مي تواند در آينده نزديک فکر و برنامه اي که فوتبال را به پيش ببرد ، پياده کند.
رييس کميته ملي المپيک با تاکيد بر استفاده از خرد جمعي در پيشبرد برنامه هاي فدراسيون فوتبال گفت : با حمايت رييس جمهوري و رييس سازمان تربيت بدني و عزم ملي سعي در رفع مشکلات فوتبال کشور بايد داشت .
وي با تاکيد براينکه حل معضلات فوتبال نيازمند عزم ملي است، گفت: براي اين منظور بايد از نقطه نظرات مديران بهره گرفت ، نيازمنداني هاي باشگاه ها را بر طرف کرد و از علوم علمي استفاده نمود.

کيومرث هاشمي سرپرست فدراسيون فوتبال :
ديدگاه هاي اعضاي حاضر در اين جلسه راهگشاي ما در انتخابات آينده خواهد بود
کيومرث هاشمي سرپرست فدراسيون فوتبال گفت : تاکنون با هيچ گزينه اي براي سپردن هدايت تيم ملي فوتبال ايران به وي گفت وگو نکرده ايم.
وي افزود : اين روزها گمانه زني هايي براي هدايت تيم ملي فوتبال ايران از سوي برخي از رسانه ها صورت گرفته است ولي تاکنون مسوولان فدراسيون فوتبال با هيچ يک از اين گزينه ها صحبت نکرده اند و قصد دارند پس از استماع ديدگاه هاي جمع حاضر در اين نشست ، نسبت به تعيين مربي تيم ملي اقدام کنند.
وي اضافه کرد : ديدگاه هاي اعضاي حاضر در اين جلسه راهگشاي ما در انتخابات آينده خواهد بود و اميدوارم هر آنچه به نفع فوتبال است با يک خرد جمعي تصميم گيري شود.
وي ادامه داد : فرد منتخب مجمع براي احراز پست رياست فوتبال متولي اين رشته ورزشي خواهد بود و سازمان تربيت بدني از او حمايت خواهد کرد.
وي تاکيد کرد : درمدت کوتاهي که که مسووليت هدايت اين فدراسيون را برعهده خواهم داشت برنامه هاي کوتاه مدت را اجرا خواهم کرد.
وي تصريح کرد : مردم در درجه اول براي ما اهميت دارند، بنابراين نياز است از نقطه نظرات تمام کارشناسان به طور کامل استفاده کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه ، اولين موردي که از اهميت زيادي برخوردار است حضور در رقابت هاي جام ملتهاي آسياست گفت: براي اين منظور بايد سرمربي تيم ملي فوتبال ايران را انتخاب کنيم .

داريوش مصطفوي دبير فدراسيون فوتبال :
زمان کمي براي انتخاب مربي تيم ملي در اختيار داريم
داريوش مصطفوي دبير فدراسيون فوتبال بر انتخاب هرچه سريعتر سر مربي تيم ملي فوتبال ايران تاکيد و گفت: رويداد مهمي همچون رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيا را درپيش رو داريم و نبايد فرصت را بيش از اين از دست داد.
وي افزود: ما بايد سريعا مربي تيم ملي فوتبال ايران را برگزينيم تا تيم آماده اي را روانه رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيا کنيم.
وي ادامه داد : همه نگران مسائل فوتبال هستند ، سرمايه هاي فوتبال ايران همين جمعي است که در اين سالن حضور دارند.
وي اضافه کرد : من اين هم انديشي را به فال نيک مي گيرم و اميدوارم اهالي فوتبال ديدگاه هاي خود را به طور جامع در اختيار مسوولان فدراسيون فوتبال قرار دهند تا بتوانيم از آنها براي پيشرفت اين رشته ورزشي استفاده کنيم .
دبير فدراسيون فوتبال اظهارداشت : ديدگاه هاي افرادي که در اين نشست شرکت کرده اند ، براي فوتبال ايران تعيين کننده است.

جهانگير کوثري :
پديده فوتبال را نمي شناسيم
جهانگير کوثري گفت: يکي از مشکلات فوتبال ما اين است که هنوز پديده فوتبال را به خوبي نشناختيم و از آن تعريف درست و مشخصي نداريم.
وي افزود : ما از فوتبال به عنوان يک پديده غافل شده ايم و تنها به شکل هيجاني و هياهوي آن توجه داريم .
وي ادامه داد : براي دستيابي به راهکارهاي درست براي نزديک شدن به کشورهايي که به سيستم هاي نوين در فوتبال دست يافتند، بايد مجمع يا کانوني خاص فوتبال تاسيس شود.
کوثري اظهار داشت: اين کانون يا مجمع چيزي شبيه نشست امروزي است که درآن مربيان قديمي و جديد در کنار نمايندگان سازمان ورزش، رسانه ها و بسياري افراد ديگر جمع شدند.
وي ادامه داد: اگر چنين مجموعه اي را بتوانيم تشکيل دهيم ، چکيده مباحث مطرح شده در نشست امروزي را مي توانيم توسط آن مورد بررسي و پيگيري قرار دهيم.

دکتر بيژن ذوالفقارنسب :
براي رفع مشکلات فوتبال ، يک نشست کافي نيست
دکتر بيژن ذوالفقارنسب گفت : جا داشت که کار تخصصي تري صورت مي گرفت و با توجه به اهميت اين موضوع با نگاه ويژه تري به آن نگاه مي شد.
وي بااشاره به اينکه در ايران براي فوتبال 70 ميليون متخصص وجود دارد، اظهارداشت: بايد مشخص شود که سياست گذاري ما در رابطه با فوتبال چيست و الان مربي را براي چه برنامه و هدفي مي خواهيم انتخاب کنيم .
ذوالفقارنسب ادامه داد: بايد تشکيلات مشخص و افراد متخصصي وجود داشته باشد که مسائل مختلف فوتبال در آن مطرح و مورد بررسي قرار گيرد تا ديگر با چشم بسته دنبال تصميم گيري نباشيم.
وي افزود: سازمان تربيت بدني اگر طرح و سياست مشخصي دارد بايد به فدراسيون فوتبال اعلام کند تا مسوولان فدراسيون نيز به مربيان و کارشناسان ابلاغ کند، در آن صورت شايد بتوانيم از جمع بندي نشست هايي همچون نشست امروزي نتيجه لازم را بدست آوريم.

حميد درخشان :
تيم ملي مربي ايراني مي خواهد
حميد درخشان گفت : بايد به خواستار باشگاه ها توجه شود .
وي افزود : فوتبال حرفه اي در دنياي امروز نياز به ابزار و مکانيزم جديدي دارد که بايد به آنها دست يافت.
وي اضافه کرد : به عقيده من مربيان ايراني استحقاق هدايت تيم ملي را دارند ، ضمن اينکه هرکس که به اين عنوان منصوب مي شود بايد به او اعتماد داشته باشيم و شرايط لازم را براي فعاليت هايش فراهم کنيم.
وي ادامه داد : بايد همان امکاناتي را که براي يک مربي خارجي در نظر گرفتيم در اختيار مربيان ايراني هم قرار دهيم تا بتوانند نتايج لازم را براي رسيدن به اهداف مورد نظر کسب کنند.

محمدرضا کربکندي :
برنامه ريزي اصولي و دراز مدت نداريم
محمدرضا کربکندي نبود برنامه ريزي اصولي و دراز مدت در فوتبال کشور را مانع اصلي پيشرفت اين رشته عنوان کرد.
وي گفت : بايد دست از نگاه هاي مقطعي برداريم و بگونه اي برنامه ريزي کنيم که يک شکست نتواند همه چيز را عوض کند.
وي افزود: در فوتبال ما همه جور منابعي وجود دارد اعم از کارشناس، مربي، صاحب نظر و رسانه اما برنامه ريزي براي استفاده از اين منابع وجود ندارد و تمامي برنامه ها مقطعي است.
کربکندي تاکيد کرد: بارها و بارها شاهد بوديم که با کوچکترين شکستي، اولين کسي که مورد انتقاد قرار مي گيرد و حتي از کار برکنار مي شود، مربي است و بعد از آن يک گروه کارشناسي تشکيل مي شود تا دلايل شکست را بررسي کند و دوباره همه چيز از نقطه اول شروع خواهدشد.
در صورتي که بايد کار برنامه ريزي توسط کارشناسان انجام شود و مسوولين سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال آن را تضمين کنند و آمادگي پذيرش هرگونه شکست و پيروزي را داشته باشند.
در کشور ما در حال حاضر شرايط بگونه اي است که با يک شکست فشارهاي بسياري برروي افراد وارد مي شود بگونه اي که بايد همه چيز را از ابتدا شروع کرد.
کربکندي بااشاره به تيتر يکي از روزنامه هاي ورزشي تاکيد کرد که نگاه ما در تيم ملي نبايد نگاه مادي باشد ، در دنيا شاهد هستيم که بزرگان فوتبال با چه عشقي به اين رشته مي پردازند و پس از شکست چگونه افسوس مي خورند، اما متاسفانه همانطور که در روزنامه ها هم تيتر شد، ما اشک همه را بعداز رقابت هاي جهاني ديديم به جز بازيکنان تيم ملي فوتبال کشورمان.

محمد مايلي کهن :
من در فوتبال باشم يا نباشم مهم نيست
محمد مايلي کهن گفت: براي من مهم نيست که در عرصه فوتبال ايران حضور داشته باشم يا نداشته باشم ، اين مهم است که فوتبالي با صلابت و سلامت داشته باشيم .
وي افزود : نمي دانم زماني که توپ از دروازه ها عبور مي کند، چه کساني خرسند مي شوند، اما معتقدم که بايد از منافع شخصي بگذريم و به منافع ملي بينديشيم .
وي در ادامه گفت : بايد اهداف خود را مشخص کنيم و ببينيم در شرايط فعلي چه چيزي براي فوتبال ايران مهم است ، شرکت در جام ملت هاي آسيا ، بازي هاي آسيايي 2006 دوحه و يا جام جهاني آينده و براي آنها برنامه ريزي کنيم .
وي متذکر شد : فوتبال ما از مشکلات بسياري رنج مي برد ولي با سرمايه گذاري بر تيم هاي پايه مي توان اين مشکلات را تاحدودي کاهش داد.
مايلي کهن در خصوص مربي آينده تيم ملي فوتبال ايران گفت : متاسفانه در ايران ، هر زمان که مربي داخلي در تيم ملي موفق نبوده ، به مربي خارجي روي آورده شده است و هر وقت که مربي خارجي به نتايج مطلوب دست پيدا نمي کند ، رويکردمان مربي داخلي است .
هيچ مربي فوتبالي در جهان وجود ندارد که براي هميشه موفق عمل کند و در زمان کنوني فوتبال ايران به نظم و انضباط نياز دارد.

نصرت ايراندوست :
از مربي ايراني بايد استفاده کرد
نصرت ايراندوست معتقد است که در مدت کوتاه باقي مانده تا مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا ، بايد از مربي ايراني در راس هرم تيم ملي فوتبال ايران استفاده شود.
وي افزود: بايد همان فرصتي را که به مربي خارجي داده ايم، به مربيان ايراني هم بدهيم تا بتوانند توانايي هايشان را نشان دهند.
وي با تاکيد براينکه مربيان فوتبال کشورمان شايستگي هاي بسياري دارند که بارها آن را در ليگ برتر و ساير ميادين نشان داده اند، تصريح کرد: بايد به مربيان خوب کشورمان فرصت کافي بدهيم تا حداقل در يک دوره سه ساله بتوانند از قابليت ها و توانمندي خودي براي هدايت تيم ملي استفاده کنند.
ايراندوست شايسته سالاري را يک اصل خواند و گفت: هنوز برخي از افراد ، توان مربيان ايراني را باور ندارند درصورتي که اگر امکانات لازم در اختيار آنان قرار گيرد، حرف هاي بسياري براي گفتن دارند .

محمدحسين قريب :
بايد مرز بين نقد و نفي را بشناسيم
محمدحسين قريب گفت : نقد و نفي فضا مرزي مشخصي دارند که در صورت ناديده گرفتن آنها مشکلات زيادي گريبان فوتبال ايران را خواهد گرفت.
وي افزود : بايد داشته هايمان را بدون هاي و هوي بررسي کنيم و در اين ميان انصاف را نيز مدنظر قرار دهيم و فاصله ميان نقد و نفي را بشناسيم.
وي اضافه کرد : توانمندي نقد، شاخص توسعه است. اگر پايبند به خرد جمعي هستيم بايد آنرا در موارد مختلف به کار ببنديم و نبايد اجازه دهيم اين صحبت در حد شعار باقي بماند.
قريب خاطرنشان کرد: چرخه تحولات هيچ گاه منتظر ما نمي ماند. فوتبال در ابعاد مختلف به کار خود ادامه مي دهد و بايد تلاش کنيم که از اين حرکت عقب نمانيم.
قريب خواستار افزايش اين جلسات شد و اظهار داشت: با کار کارشناسي راه موفقيت فوتبال ايران هموار مي شود.

مجيد جلالي :
فوتبال ايران مشکلات بنيادي دارد
مجيد جلالي گفت: اين که فکر کنيم مربي ايراني و يا ليپي را براي تيم ملي انتخاب کنيم همه مشکلات مان حل مي شود، فکر خامي است.
وي افزود : فوتبال ايران مشکلات بنيادي و ساختاري دارد. آنچه که به نظر من رسيده که مي تواند براي آينده مفيد باشد را از نگاه دلسوزانه و نه مسوولانه بيان مي کنم. نياز داريم، فوتبال را به اندازه بزرگي اش بزرگ ببينيم و به همان اندازه مي توانيم آدم هاي بزرگ را وارد فوتبال کنيم. بايد در مجلس شوراي اسلامي کميسيون فوتبالي را تشکيل دهيم و نهادي قانون گذار را براي تهيه اهداف فوتبال ايجاد کنيم. همچنين ساختار تشکيلاتي مستقلي را براي فوتبال بوجود آوريم تا افراد بزرگ نيز رغبت حضور در فدراسيون را داشته باشند.
وي اضافه کرد : هم چنين بايد کميته اي را با حضور مربيان بزرگ فوتبال کشور تشکيل داد و برنامه کلاني را براي فوتبال به نام چشم انداز فوتبال ايران در سال 1400 تدوين کرد. هم چنين منابع مالي دولتي نيز در پانزده سال آينده بايد جذب فوتبال شوند و پس از اين پانزده سال منابع خصوصي را جايگزين منابع دولتي کنيم. همچنين مي توانيم با تدوين قانوني باشگاه ها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش را زير نظر فدراسيون شريک کنيم و مي توانيم در پايان نهادي تخصصي را در فدراسيون تشکيل دهيم.

ولي ا... صالح نيا :
چرا مربيان را خانه نشين کرديم
ولي ا... صالح نيا با انتقاد از مديران پيشين فدراسيون فوتبال گفت: چرا بايد برخي مربيان کارآزموده هشت سال خانه نشين باشند. اميدوارم مسوولان سازمان تنها به دنبال چهره هاي شناخته شده که عکسشان را هر روز در روزنامه ها مي بينيم، نباشند. ما در دانشگاه ها، آموزش و پرورش افراد متخصصي داريم که کنار گود نشسته اند. مدير قبلي فدراسيون فقط خودش را مي ديد.

پرويز ابوطالب :
ما بايد ياد بگيريم
پرويز ابوطالب گفت: فوتبال حرفه اي يعني تخصص و کسي را متخصص مي نامند که کارش را به بهترين نحو بلد باشد. 4700 فاکتور در فوتبال حرفه اي وجود دارد. ما بايد آنها را ياد بگيريم، در فوتبال ايران حداقل سيصد مربي درجه يک داخلي وجود دارد و ما بايد از مربي داخلي براي تيم ملي استفاده کنيم.

ناصر شفق :
باشگاه ها بايد اصلاح شوند
ناصر شفق با تاکيد بر خصوصي شدن باشگاه هاي کشور گفت: تا زماني که باشگاه هايمان اصلاح نشوند فوتبال ملي مان نيز اصلاح نمي شود. استفاده از مربي خارجي بي معنا است، ما بايد به دنبال مربيان داخلي باشيم.
وي مشکل فوتبال ايران را بي عدالتي خواند و گفت: برخي تيم هاي تهراني هيچ تماشاگري ندارند و وقتي که فوتبال با نفس گرم تماشاگر زنده است بايد به دنبال تيم هايي باشيم که فرصت سوزي نکرده باشند.
وي با بيان اين که براي تيم هاي دولتي احترام قائلم گفت: اصل تيمداري دولتي غلط است چرا که باعث رشد نامتوازن فوتبال مي شود. اميدوارم با درايتي که در سازمان ديده مي شود فوتبال کشور از اين وضعيت خارج شود.

محمد حسن انصاري فرد :
انتخاب سرمربي بايد کارشناسانه باشد
محمد حسن انصاري فرد هم با اشاره به اين مساله که بايد در انتخاب سرمربي داخلي با دقت بيشتري عمل کنيم گفت: به اعتقاد من انتخاب سرمربي بايد بسيار کارشناسانه باشد و ما به سرعت مربيان داخلي خود را خرج نکنيم، چرا که اين احتمال وجود دارد که در صورت نتيجه نگرفتن تيم ملي، مصيبتي که پس از سرخوردگي از حضور در جام جهاني بوجود آمد دو برابر شود. بايد ما روي مربيان داخلي خود سرمايه گذاري کنيم.


چند ماه پيش وقتي با او صحبت مي کردم فکر نمي کردم آن چيزي را که بر زبان مي آورد و مطمئن بودم در دل ندارد را روزي عملي کند و با حداقل به اين نحو آن را اجرا کند .
در آن روزها که علي انصاريان بدليل دعواي کاويانپور و اسدي بي دليل و موقت از پرسپوليس اخراج شده بود و سر همان اخراج از تيم ملي خط خورد ، آرام مي گفت : به انصاري فر التماس کردم و گفتم ; آقا امسال من حاشيه را کنار گذاشتم تا به تيم ملي بروم در اين درگيري هم نقشي نداشتم ، لطف کنيد محروميت من را ببخشيد تا من بتوانم در ليست تيم ملي باشم و در همان حال گفتم ; فرکي تماس گرفته و يادآوري کرده اگر در بازي با سپاهان نباشي از ليست خط مي خوري !
در حالي که سرش را به طرف پنجره مي چرخاند تا موج غم را در چشمان و چهره اش نبينم ادامه داد : هفت سال خودم باعث شدم تا در تيم ملي نباشم ، اما امسال پرسپوليس اينکار را کرد ، و بعد از لحني که کمتر از او شنيده بوديم گفت : مي روم ، امسال سال آخر!
و البته باشگاه پرسپوليس هم کمک کرد تا او بتواند حرفش را عملي کند . حالا او در حالي پيراهن آبي را در دست مي گيرد و با آن عکس يادگاري مي گيرد که غم و اندوه را حتي از پشت نگاتيو آن عکس هم مي توان لمس کرد .

علي هنوز باور نمي کنم واقعا اين پيراهن آبي را تو بر تن کرده باشي ؟
- چرا هر کس که نداند تو خوب مي دانستي ، من گفته بودم مي روم و وقتي آنها مرا نخواستند راحتر اين کار را کردم .

حرف از رفتن نيست ، تيفوسي ها مي گويند چرا استقلال ؟
- هميشه گفته بودم پس از پرسپوليس ، تيم استقلال را دوست دارم و حالا من عضوي از اين تيم هستم و براي سربلندي اين تيم هر کاري که دستم برآيد انجام مي دهم .

اما با نود بخيه که اين چند سال در پرسپوليس با خودت همراه کردي طرفداران از تو انتظار ديگري داشتند .
- من فکر مي کنم گذشت زمان کمک کند تا آنها که اين حق را به من نمي دهند با کمي درست فکر کردن متوجه شوند که من هيچ کوتاهي در حق اين تيم نکردم ، تماشاگران بايد از کساني اين سوال و خواسته را داشته باشند که مرا با اين سابقه اي که شما مي گوييد و همه مي دانند کنار گذاشتند . آنها اول مرا از همراهي تيم ملي در جام جهاني محروم کردند و بعد هم پرسپوليس را از من گرفتند .
در عکسي که با پيراهن استقلال گرفتي هم انگار به زور مجبورت کرده بودند .
- نه ، صحبت اجبار نبود اما احساساتي در اين ميان مطرح بود که به موقع آنها را بازگو مي کنم .

عده اي مي گويند که تو با مشورت و تاييد پروين به استقلال رفتي ؟
- مشورت با علي آقا را تکذيب نمي کنم اما ايشان هيچوقت به من نگفت به استقلال برو . وقتي با ايشان موضوع استقلال را در ميان گذاشتم گفتند : همان کاري را که به محمد گفتم به تو هم مي گويم خودتان بايد تصميم بگيريد و عواقب مثبت و منفي آن را قبول کنيد.

با تمامي اين حرف ها تماشاگران فوتبال بايد منتظر انصاريان جديدي باشند ؟
- نه . من همان علي سابق هستم و براي هر تيمي بازي کنم با تعصب و غيرت بازي مي کنم و هرگز از مصدوميت هراسي ندارم و سعي مي کنم با استقلال خيلي چيزها را ثابت کنم .

با اينحال طرفداران تو مي گويند هنوز هم رنگ خون تو قرمز است .
- سعي مي کنم وقتي مصدوم شدم به رنگ خونم توجه نکنم !
علي انصاريان به استقلال رفت و نيکبخت واحدي هم به پرسپوليس ، اما واقعيت اين است که رنگ پيراهن هاي جديد به هيچکدام آنها نمي آيد .

باوجود رفتار ناهنجار زيدالدين زيدان ستاره فوتبال جهان در ديدار پاياني مسابقات جام جهاني 2006 مقابل ايتاليا که کارت قرمز را نصيب او کرد، وي همچنان در ليست مورد تقاضاي باشگاه هاي بزرگ دنيا قراردارد.
نشريه اشپورت يک آلمان به نقل از نيويورک تايمز نوشت، باشگاه حرفه اي ردبول مترو استارز که متعلق به ديتريش مات شيتس ميليارد اتريشي است، از زيدان 34 ساله خواسته، هدايت اين تيم را به عهده گيرد. در اين باشگاه همچنين يوري يورکائف از بازيکنان سابق تيم ملي فرانسه نيز بازي مي کند.


خلاصه مقاله
از آنجا ئيکه فن آوري رايانه و اينترنت در همه جاي زندگي امروزي حاضر است ، مهم است که بفهميم چگونه اين فن آوري مي تواند رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را بهبود ببخشد يا منحرف نمايد.
بديهي است که اين فن آوري همچون ساير فن آوري ها جنبه هاي مثبت و منفي مختلفي دارد . در اين مقاله سعي شده ابتدا با تکيه بر جنبه هاي مثبت اين فن آوري ، از قبيل جنبه هاي آموزشي و خدمات ارتباطي ... بر رشد و تکامل کودکان و نوجوانان ، بر لزوم آموزش رايانه و اينترنت از سنين پيش از دبستان تاکيد شود، البته سيستم آموزشي کودکان بايستي متفاوت از سيستم هاي آموزشي بزرگسالان باشد که به شرح مختصري از آن اشاره شده است. در ادامه به بررسي جنبه هاي منفي آن بر تکامل فيزيکي ، اجتماعي و رواني کودکان و نو جوانان پرداخته و نکاتي ياد آوري مي گردد که اگر در هنگام استفاده از اين فن آوري رعايت شود ، مي توان مطمئن شد که استفاده از رايانه زندگي کودکان و نوجوانان را در حال و آينده بهبود مي بخشد.

مقدمه
امروزه فن آوري رايانه و اينترنت بطور وسيع در جوامع انساني گسترش پيدا کرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از خانه تا مدرسه و محل کار ، خدمات بانکي ، خريد و فروش ، پرداخت ماليات و عوارض ، خدمات پزشکي و حتي راي گيري تلفيق شده است.
مهمترين تغييراتي که اين فن آوري بوجود آورده بوسيله مارشال مک لوهان در يک عبارت خلاصه شده و آن تبديل جهان به يک دهکده جهاني است ، بدين معناي که مردم نقاط مختلف در کشورهاي سراسر کره زمين به مثابه يک دهکده امکان برقراري ارتباط با يکديگر و دسترسي به آخرين اخبار و رويدادهاي جهاني را دارند .
اين فن آوري نقش مهمي در زندگي کودکان ايفا» مي کند که به سرعت در حال افزيش است و علي رغم جنبه هاي مثبت از قبيل جنبه هاي آموزشي و ارائه خدمات ارتباطي و ... رايانه و اينترنت جنبه هاي منفي نيز دارد.
استفاده کنترل نشده از رايانه بويژه وقتي با ديگر فن آوري ها از قبيل تلويزيون همراه باشد کودک را در معرض خطر اثرات مضر آن بر تکامل فيزيکي ، اجتماعي و رواني قرار مي دهد که از آنها مي توان به مشکلات بينايي ، صدمات سيستم اسکلتي ، چاقي ، اثر بر مهارتهاي اجتماعي ، مشکلات ارتباطي در خانواده و اعتياد الکترونيکي اشاره کرد .
کشور ما در بين 178 کشور جهان رتبه 87 را در استفاده از اينترنت دارد که بر اساس طبقه بندي اتحاديه جهاني مخابرات جز» کشورهاي متوسط بشمار مي رود .
35 درصد استفاده کنندگان اينترنت را قشر جوان تشکيل مي دهند و ميانگين صرف شده براي اينتر نت 52 دقيقه در هفته بوده است.
در صورت استفاده صحيح از رايانه مي توان از اثرات مثبت آن بهره مند گرديد و با رعايت نکاتي هنگام استفاده از رايانه مي توان مطمئن شد که استفاده از رايانه زندگي کودکان را در حال و آينده بهبود مي بخشد . از آنجايي که رايانه در همه جاي زندگي حاضر است ، مهم است که بفهميم چگونه اين فن آوري ميتواند رشد و تکامل کودکان را بهبود بخشد يا منحرف نمايد .
آموزش رايانه و اينتر نت براي کودکان پيش دبستاني
آموزش کودکان به خصوص کودکان کم سن و سال از ظرافت و اهميت بالايي برخوردار است .
ذهن کودکان ذه-ن بسي-ار پوي--ا و خلاقي است و قابليت ياد گيري بي نظيري دارد. اگر شما بتوانيد علاقه کودک را نسبت به يک موضوع جلب نماييد بزرگترين قدم را در آموزش کودکان برداشته ايد.
سپس بايد ابزارهاي کودکانه اي جهت ادامه يادگيري در اختيار کودک قرار دهيد . قدرت يادگيري ذهن کودکان آنقدر بالا است که شايد يک شخص بالغ و تحصيلکرده نيز چنين قدرت پيگيري ذهني اي نداشته باشد .
نکته مهم ديگري در مورد آموزش به کودکان وجود دارد که در روانشناسي کودک از اهميت بسزايي برخوردار است .
کودکان در حال آماده شدن براي زندگي پيچيده اي در آينده هستند و دنياي پيچيده و غير قابل درک ما در نظر کودکان بسيار ساده تر و معقول تر مي نمايد . هر گونه مهارتي که در کودکي کسب شود در آينده جز» بزرگترين مهارت هاي شخصي فرد مي شود ، ضمن-ا" شبکه هاي ي--ادگيرنده ( نورون ها ) در کودکي با بار کمتري آمادگي يادگيري بيشتري دارند .
با توجه به مطالبي که گفته شد مي توان نتيجه گرفت که فرايند آموزش به کودکان بايد با فرايند آموزش بزرگسالان متفاوت باشد و ط--راحي اين فرايند وقت ويژه اي مي طلبد.
در ايران چند سالي است که فعاليت هايي در اين خصوص انجام گرفته است .
از جمله از سال 1379 يک گروه نرم افزاري اقدام به اولين تحقيق گسترده در زمينه آموزش علوم رايانه به کودکان نمود و با طراحي نرم افزارهايي مخصوص فعاليت خود را گسترش داد .
مک بک با هدف آموزش مهارت هاي استفاده از رايانه در قالب 10 بازي مختلف و مرتبط طراحي شده است که در اولين قدم کار با ماوس يعني حرکت دادن ، کليک کردن و کارهاي پيچيده تر مثل Drop Drag را به کودکان در قالب يک بازي که در محيط يک باغ با حضور شخصيت هايي از جانوران موجود در يک باغ سبز آموزش مي دهد .
عمده کودکاني که از چنين نرم افزاري استفاده مي کنند طي مدت کوتاهي مهارت هاي کار با برخي از اجزا» مهم رايانه را به خوبي يک فرد با تجربه مي آموزند.
اين نرم افزار براي سنين 3 تا 9 سال طراحي شده که بازدهي آن در بسياري از مهدهاي تهران آزموده شده است .
در کشورهاي ديگر نيز سابقه آموزش رايانه به کودکان به سالها قبل برمي گردد و حتي در آمريکا پروژه هايي براي استفاده کودکان 5 تا 12 ساله از رايانه انجام شده است .
در اين اواخر سازمانهاي اروپايي اقدام به استاندارد کردن عناوين آموزش رايانه در تمام سطوح تحت آموزش در اروپا نموده اند . طبق مصوبه اي مدتي است که اين استانداردها درتمام دنيا تحت عنوان ECDL و در ادارات ما تحت عنوان ICDL براي کارمندان اجباري شده است. ECDL در يک زير شاخه خود EKIDS به آموزش رايانه به کودکان پرداخته است . نکته قابل توجه اين است که استاندارد EKIDS تا حد زيادي با مواردي که توسط شرکتهاي ايراني طراحي شده هماهنگ است . با وجود اينکه اين استاندارد به تازگي تدوين شده و فقط در بعضي کشورهاي اروپايي استفاده مي شود ولي سيستم هاي فوق الذکر قبل از آن در بعضي مهد هاي تهران استفاده مي شده است .
ادامه دارد

طي مبادلات روز شنبه بورس، شاخص کل با 1/9 واحد کاهش به 9546 رسيد.


داروسازي ابوريحان 33.33 2500 000,10
پتروشيمي خارک 97.1 239 375,12
نورد و لوله اهواز 96.1 ...
ادامه...

صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته

اين نسخه 5174 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 نظرسنجی
نظر شما در مورد راه اندازي قسمت نظر سنجي در سايت روزنامه آفرينش چيست

عالی است
خوب است
مناسب نيست