جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

 سرمقاله 


"ما مي توانيم" در کما

همه چيز از يک تکذيب شروع شد: چه کسي مي گويد در جامعه گراني داريم؟ گراني شايعه رسانه هاست! اندکي بعد، لحن ها عوض شد و صداها لرزيد: کمي گراني که اين حرف ها را ندارد; همه چيز درست مي شود! ولي هنگامي که هيچ چيز درست نشد و نسخه انکار نيز کاري از پيش نبرد ، از جايگاه مدعي وارد شدند: گراني هاي موجود، از دولت هاي گذشته به ارث رسيده است! ...و بدين ترتيب، رييس جمهور، شانه دولت را از مسووليت گراني ها خالي کرد و بلافاصله، مشاور مطبوعاتي اش نيز به ميدان آمد و گراني هاي اخير را محصول توطئه "دست هاي پيدا و پنهان "ي دانست که از ارزان شدن کالاها و خدمات، ضرر مي کنند! او حتي از sms   هايي سخن گفت که از "يک مبدا معلوم" ارسال مي شوند تا کالاها را گران کنند ! با اين حال هيچ کدام از دولتمردان مان درباره ماهيت اين "دست هاي پيدا و پنهان" و ان " مبدا معلوم" سخن نگفتند ! به گذشته بازمي گرديم ; به گذشته اي آنچنان نزديک که حتي کم حافظه ترين ها نيز آن را به ياد مي آورند: در دوران رياست جمهوري خاتمي، بعضي از دولتمردان او در توجيه ناکارآمدي ها به ميراث گذشته استناد                     مي کردند ودر همان زمان کساني که امروز دولت را در اختيار دارند، در مقام منتقد، چنين مي گفتند: همه امکانات و نيز مراکز تصميم سازي اقتصادي در دست دولت است و از اين رو، انداختن مسووليت بر دوش کساني که خارج از دولت هستند، چيزي جز فرافکني نيست. اين استدلال البته مقرون به واقعيت بود چه آنکه دولت دستکم 80 در صد اقتصاد کشور را در دست دارد و رييس دولت ، رييس شوراي عالي اقتصاد نيز هست و همه دستگاه هاي اقتصادي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني ، وزارت مسکن، وزارت کشاورزي، وزارت صنايع و معادن ، وزارت تعاون و هزاران شرکت و سازمان بزرگ و کوچک اقتصادي زير نظز مستقيم يا غير مستقيم دولت هستند . از اين رو با همان استدلال ديروز دولتمردان امروز ، مي توان تمسک به ميراث داري را براي توجيه گراني ها مردود دانست و از صاحبان قدرت توضيح خواست . البته  درست است که برخي مشکلات از دولت هاي پيشين به ارث رسيده که امري طبيعي است، ولي آيا سياست هاي غلط اقتصادي دولت در بحران اخير هيچ نقشي نداشته است ؟   به عنوان مثال تبليغات وسيع دولتي پيرامون وام هاي 10ميليوني مسکن و متعاقب آن پرداخت اين وام به تعداد محدودي از متقاضيان ، يک شوک رواني بزرگ به بازار تحميل شد و بي انکه قدرت خريد مردم بالا برود ، قيمت مسکن دچار جهش شد . به راستي آيا دولت خاتمي يا هاشمي درباره وام هاي 10ميليوني تبليغات کرده بودند يا آنکه اين انديشه ناب(!) در همين دولت زاييده شد و روزگار مردم بي خانمان را سياه کرد؟! گذشته از اين آيا از دولت هاي قبلي فقط گراني به ارث رسيده است يا آنکه دولت نهم وارث ذخاير 40 و اندي ميليارد دلاري و هزاران پروژه عمراني که زير ساخت هاي اقتصادي کشور را در سال هاي پس از جنگ شکل دادند نيز هست؟ حتي اگر فرض کنيم که مشکلي به نام گراني متعلق به عملکرد پيشينيان است ، باز هم دولت          نمي تواند عقلا و عرفا خود را مبري از مسووليت بداند زيرا مردم به دولتي راي داده اند که رييس آن با شعار «ما مي توانيم» به صحنه آمد تا مشکلات مردم و از جمله گراني را حل کند. بنابر اين به فرض پذيرش ادعاي "ارث" ، تمسک رييس دولت به وجود گراني در زمان گذشته و استمرار آن در زمان حال ، تنها مي تواند اعتراف به اين باشد که دولت "نمي تواند" ! متاسفانه بايد به تلخي گفت که اگر دولت به جاي مديريت صحيح اقتصادي صرفا به فرافکني  و وعده پراکني بپردازد ، در سال آينده اوضاع وخيم تر خواهد شد . امسال پررونق ترين سال دولت از نظر درآمدهاي نفتي بود به طوري که قيمت نفت براي اولين بار در تاريخ  به 72 دلار نيز رسيد . با اين حال ، نه تنها با آمدن پول نفت بر سر سفره هاي مردم  اوضاع معيشتي جامعه بهبود نيافت بلکه يک گراني کمر شکن نيز در کشور به وجود امد . حال با توجه به سقوط قيمت نفت ، معلوم است که در سال آينده ، عرصه اقتصاد و معيشت مردم چه وضعيتي خواهد داشت، مگر آنکه شعار "ما مي توانيم" از کما به درآيد و طرحي نو دراندازد . اگر بپذيريم که گراني ها از دولت هاي پيشين به ارث رسيده است، بايد بگوييم که دولت نهم نيز ميراث دار خوبي بوده است که نه تنها گراني ها را به عنوان يک ميراث تاريخي حفظ کرده، بلکه بر آن نيز افزوده است ! و نيز بايد از خود بپرسيم با وضعيت کنوني ، دولت نهم چه چيزي از خود به ارث خواهد گذاشت؟!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته