جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

  حسيني: پيشنهاد مذاکره آمريکا رياکارانه است  

 گروه سياسي: سخنگوي وزارت خارجه ايران اظهارات وزير خارجه آمريکا مبني بر آمادگي براي مذاکره با ايران در صورت توقف غني سازي را تکراري خواند. وي گفت: اظهارات خانم رايس حکايت از سياست هاي جنگ افروزانه و افراطي دارد و آنها قصد دارند به جاي ايجاد ثبات و امنيت در عراق، دشمني با همسايگان اين کشور را مد نظر قرار دهند. در اين شرايط سخن گفتن از مذاکره بي معنا و رياکارانه است. سيدمحمدعلي حسيني ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران که محور عمده سوالات آن را حمله نيروهاي آمريکايي به کنسولگري ايران در شهر اربيل عراق و اظهارات اخير مقامات کاخ سفيد در خصوص رابطه با ايران تشکيل مي داد، مطالب ياد شده را بيان کرد. سخنگوي وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد، پاسخ ايران به درخواست رايس براي گفت و گوي بدون پيش شرط با ايران چيست ؟ چنين پاسخ داد: آنچه به نقل از رايس مطرح شد دقيق نيست ، وزير خارجه آمريکا پيش شرط تعليق غني سازي را براي گفت گو مطرح کرده است. حسيني اظهارات رايس در اين زمينه را پيشنهادي جديد ندانست و يادآور شد که اين موضوع در گذشته نيز مطرح شده است. او با بيان اينکه "تهران قبلا پاسخ خود را به اين درخواست داده است"، اضافه کرد: ما بر اصلاح عملي سياست هاي آمريکا در قبال ايران تاکيد کرده ايم و در صورت تحقق چنين امري، فرصتي ايجاد مي شود که مي توان موضوعات جديد را به نوعي بررسي کرد. سخنگوي وزارت امور خارجه با رد شايعات رسانه هاي غربي مبني بر توقف فعاليت هاي غني سازي در نطنز گفت: فعاليت ها در سايت غني سازي اورانيوم نطنز همچنان ادامه دارد.
هيچ قطب بندي عليه ايران شکل نمي گيرد
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش ديگري با بيان اينکه "يکي از اهداف سفر کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا به خاورميانه ايجاد تشکل و قطبي عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است"، اظهار داشت: رايس بداند که در اين منطقه هيچ قطب بندي عليه ايران شکل نمي گيرد.وي خاطرنشان کرد که "کشورهاي منطقه حاضر نيستند مناسبات خوب خود با ايران را قرباني سياست هاي نادرست و جنگ افروزانه آمريکا در منطقه بکنند." سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينکه "يکي از اهداف سفر رايس به منطقه خاورميانه ايجاد تشکل و قطب بندي جديد عليه ايران اعلام شده است"، تاکيد کرد: عملا به اثبات رسيده که اين قطب بندي ها محکوم به شکست است.
فعاليت ايران در اربيل قانوني بود
پرسش ديگر خبرنگاران نيز درباره اظهارات و ادعاهاي وزير خارجه آمريکا بود مبني بر اينکه چرا علت حمله آمريکا به دفتر سرکنسولگري ايران، حمايت اين دفتر از اقدامات تروريستي عنوان شده است ؟ حسيني در پاسخ به اين سوال گفت: آن فرضي که رايس مطرح کرده، نادرست است. کاري که در دفتر سرکنسولگري ايران مي شد ، قانوني و با موافقت مقامات عراقي بود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا ادعاي آمريکايي ها مبني بر اينکه پنج نفر ايراني دستگير شده در اربيل سپاهي هستند درست است يا خير، گفت: کارکنان سرکنسولگري اساسا کارشان کنسولي، رسمي و در چارچوب مقررات است. وي ادعاي آمريکايي ها را نادرست و تلاش براي توجيه اقدامات خود سرانداشان دانست. به گفته حسيني "آمريکايي ها با اين اقدامات مي خواهند فضاي منطقه را تند کنند که بايد با تدبير از آن پيشگيري کرد."
توضيح در مورد فعاليت دفتر سرکنسولگري
 حسيني به سابقه تشکيل دفتر سرکنسولگري ايران در اربيل عراق اشاره کرد و گفت: اين دفتر از سال 1992 به صورت رسمي و با موافقت مسوولان منطقه اي عراق شروع بکار کرد. وي با بيان اينکه "کار اين دفتر انجام بخشي از کارهاي کنسولي در خصوص تردد بازرگانان، تجار و نقل و انتقال بيماران بوده است"، ادامه داد: بعدا نيز فعاليت اين دفتر ادامه يافت و حجم کارها رفته رفته گسترده تر شد و ايران و عراق توافق کردند که سطح اين دفتر را به سرکنسولگري ارتقا دهند. حسيني با اشاره به اينکه توافقنامه تشکيل سرکنسولگري بين دو طرف ايراني و عراقي رد و بدل شده است، خاطرنشان کرد که کليه فعاليت هاي اين دفتر قانوني، رسمي و با موافقت و اطلاع مسوولان عراقي بوده است. سخنگوي وزارت خارجه تاکيد کرد که ساختمان و کارمندان سرکنسولگري ايران در اربيل عراق بر اساس مقررات بين المللي مصونيت داشتند و هيچ کس و هيچ دولتي، تحت هيچ عنوان و توجيهي نمي تواند اقدامي عليه آن انجام دهد.
تاييد آزادي يک کارمند محلي
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در مورد آزادي يکي از شش کارمند دستگير شده در دفتر سرکنسولگري ايران در اربيل عراق، ضمن تاييد اين خبر خاطرنشان کرد که "فرد آزاد شده آشپز و کارمند محلي سرکنسولگري است."  حسيني در پاسخ به اين سوال که "اگر ديگر کارمندان سرکنسولگري ايران آزاد نشوند، تهران چه اقدامي انجام خواهد داد ؟"، اظهار داشت: سياست آمريکا اين است که فضا را تندتر و راديکال تر کند و فکر مي کند در اين فضا به منافع خود دست پيدا مي کند، ولي ايران با درايت و تدبير و از طريق مراجع رسمي موضوع را پيگيري مي کند. حسيني با بيان اينکه "با همکاري مسوولان عراقي اين موضوع در حال پيگري است"، ابراز اميدواري کرد که پنج نفر ديگر نيز آزاد شوند.
رد احتمال حمله نظامي
خبرنگاري با اشاره به حمله نيروهاي آمريکايي به دفتر سرکنسولگري ايران پرسيد که آيا احتمال شدت گرفتن اين حملات عليه ايران وجود دارد ؟ حسيني در پاسخ گفت: برخي، گزينه هاي نظامي را مطرح کردند، ولي مسوولان پنتاگون و وزارت دفاع آمريکا اين موارد را تکذيب کردند.
آمريکا از گذشته درس نگرفته است
اما سخنگوي وزارت خارجه در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران باز هم با سوالاتي در مورد آمريکا و راهبرد جديد اين کشور در عراق مواجه شد و در پاسخ تصريح کرد که "متاسفانه دولت آمريکا از گذشته درس نگرفته است." حسيني با اشاره به مخالفت مسوولان و صاحبنظران آمريکايي با راهبرد جديد رييس جمهوري آمريکا، گفت: در حالي که در گزارش "بيکر - هميلتون" بر ضرورت خروج نيروهاي آمريکايي از خاک عراق تاکيد شده بود ولي بر خلاف آن تصميم گرفتند که 20هزار نيروي جديد هم به عراق اعزام کنند و سياست هاي نادرست و جنگ افروزانه خود را ادامه دهند. وي با اشاره به اظهارات جديد رايس، گفت: اين سخنان حکايت از جديت آمريکا در ادامه رويکرد گذشته دارد. سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينکه "اين رويکرد هيچ کمکي به ثبات و امنيت عراق و منطقه نمي کند"، اظهار داشت: آمريکايي ها بدنبال ثبات و امنيت عراق نيستند بلکه تلاش مي کنند به شکل آبرومندانه اي حيثيت از بين رفته خود را احيا کنند، ولي متاسفانه راهي نادرست را انتخاب کرده اند.
تحريم بانک ها تاثير چنداني ندارد
خبرنگاري با اشاره به تصميم يک بانک فرانسوي در کنار 12بانک ديگر براي ايجاد محدوديت در معاملات بانکي با ايران نظر حسيني را در اين خصوص جويا شد. سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داد: آمريکا پس از آنکه متوجه شد اهدافش در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت تحقق نيافته است تلاش مي کند که خارج از اين چارچوب با اعمال فشار به برخي کشورها و شرکت ها، تحريم ها عليه ايران را تشديد کند.  حسيني با اشاره به تلاش آمريکا براي ايجاد محدوديت مالي و بانکي براي ايران گفت: البته بسياري از کشورها ، سياست هاي آمريکا را نپذيرفتند و رسما اعلام کردند که خارج از قطعنامه عمل نمي کنند.  سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به تحريم بانک هاي صادرات و سپه از سوي آمريکا گفت: اين بانک ها، بانک هاي خوشنام و معتبري هستند و اين اقدامات ، فعاليت اين بانک ها را متوقف نمي کند هرچند که ممکن است مشکلات جزيي ايجاد کند که با تدبير قابل رفع است.
توقف مذاکرات مطرح نيست
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگاران که پرسيد با توجه به شرايط فعلي هسته اي آيا توصيه هايي براي کم کردن سخنراني هاي برخي مسئولان در اين خصوص انجام شده است؟ حسيني پاسخ داد: فعاليت هاي هسته اي نيازمند ارايه طرح ها و پيشنهادات مختلف است و مسئولان ذيربط هر روز بايد پيگيري کنند و توقف مذاکرات مطرح نبوده است.حسيني در خصوص ادامه  سفرها و ديدارهاي مقامات عاليرتبه  کشورمان به مسکو، گفت: هم ديدارها و هم رايزني ها در سطح عالي و در سطوح مختلف همواره در دستور کار است. وي در خصوص سفير وزير امور خارجه  ايران به فرانسه نيزگفت: هنوز هيچ تصميمي قطعي در اين خصوص گرفته نشده است.

کاريکاتوريست دانمارکي

خبرنگاري نظر حسيني را در خصوص خبر به قتل رسيدن کاريکاتوريست دانمارکي جويا شد. سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داد: ما هم اين خبر را شنيده ايم ولي نيازمند آن است که آن را از يک منبع موثق پيگيري کنيم.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته