جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

 مخالفت مجلس با فوريت لايحه تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها  

گروه سياسي: نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود به فوريت لايحه اي در خصوص تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها راي منفي دادند. اين لايحه ابتدا به صورت دوفوريتي در صحن علني مطرح شد که با 73راي موافق،  84راي مخالف،  13راي ممتنع از  208نماينده حاضر به تصويب نرسيد.  سپس يک فوريت اين لايحه مطرح شد که با  73راي مخالف،  61راي موافق و هشت راي ممتنع از مجموع  208نماينده حاضر به تصويب نرسيد و به صورت عادي اعلام وصول شد.  در صورتي که اين لايحه به تصويب مي رسيد، بر اساس ماده واحده اين لايحه، به هيات وزيران اجازه داده مي شد به منظور تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها، شامل بدهي هاي سررسيد شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمين دولت بوده است تا مبلغ ارزي معادل  35هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات اعطا شده از حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" به بخش غيردولتي توسط بانکهاي عامل مربوط، تامين و بابت تسويه بدهي هاي يادشده محسوب نمايد. داود دانش جعفري" وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت در دفاع از اين لايحه در تشريح ضرورت فوريت اين لايحه تاکيد کرد: با توجه به ضرورت تسويه بدهي دولت به سيستم بانکي و افزايش نسبت کفايت سرمايه بانکها به عنوان يکي از الزامات بانکداري موفق و با عنايت به نياز جدي بخشهاي مختلف اقتصادي کشور به منابع مالي بانکها در جهت ايجاد رشد اقتصادي مناسب و افزايش قدرت تسهيلات دهي بانکها، اين لايحه به صورت فوريتي ارايه شده است. وي گفت: سيستم بانکي کشور در زمان حاضر از دو مشکل بسيار عمده رنج مي برد.  وي افزود: دولت در سالهاي گذشته بدهيهايي را به سيستم بانکي متعهد شده و در شرايط مختلف تسهيلات بانکي را مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت آن را به آينده موکول کرده است که در نتيجه با اين کار از توان ارايه تسهيلات از سوي بانکها کاسته شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: بدهيهاي دولت به بانکها همچنين سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه بانکها شده و در نتيجه توان بانکها کاهش پيدا کرده است. دانش جعفري يادآور شد: ما براي حل دو مشکل فوق دو پيشنهاد ارايه کرده ايم که يکي در مورد افزايش نسبت کفايت بانکها در لايحه بوده خواهد آمد که پرداخت بدهي دولت به بانکها در اين لايحه آمده است. وي ادامه داد: در اين لايحه پيشنهاد شده است که طلب حسب ذخيره ارزي از متقاضيان بخش غير دولتي به طلب متقاضيان تسهيلات بانکها منتقل شود تا به اين ترتيب بدهي دولت به بانکها تسويه شود و توان مستقيم بانکي نيز افزايش يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بازپرداخت تسهيلات به متقاضيان بخش خصوصي که قبلا از حساب ذخيره ارزي داده شده از سال هفت تا هشت ماه اول سال  440 ،85ميليون دلار است. دانش جعفري افزود: اين لايحه مي تواند تاثير زيادي در اصلاح نظام بانکي داشته باشد و آنها را نسبت به گذشته قدرتمند کند تا بتوانند به متقاضيان تسهيلات بخش خصوصي خدمت ارايه کنند. اما نمايندگان مجلس پس از صحبت هاي موافقان و مخالفان در نهايت به فوريت اين طرح راي منفي دادند بنابراين اين طرح به صورت عادي اعلام وصول شد.
مخالفت با دو فوريت طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي
 نمايندگان مجلس همچنين در جلسه ديروز خود به دوفوريت طرح برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين کسري اعتبار صنعت برق کشور راي منفي دادند. نمايندگان مجلس ابتدا با دوفوريت و سپس با يک فوريت طرح  برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي مخالفت کردند.  220 نفر از نمايندگان پيشنهاد دوفوريت براي برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را ارايه کردند که بعد از اعلام راي گيري در مورد دوفوريت آن  85راي موافق،  87راي مخالف و  9راي ممتنع از مجموع  209نماينده حاضر حاصل تصميم گيري نمايندگان بود.  پس از آن راي گيري براي يک فوريت آن انجام شد که نمايندگان با  83راي موافق،  80راي مخالف و  9راي ممتنع از مجموع  209نماينده حاضر به تصويب نرسيد. در ابتداي بررسي طرح دوفوريت برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين کسري اعتبار برق، "کمال دانشيار" رييس کميسيون انرژي در مورد ضرورت دو فوريت آن صحبت کرد. وي گفت: صنعت برق در زمان حاضر با کسري بودجه مواجه است و براي خريد کالا و روند برق رساني دچار معضل شده ايم. نماينده ماهشهر در مجلس تاکيد کرد: دوفوريت اين طرح به اين دليل مطرح است که از قطع و نوبت بندي برق جلوگيري شود چرا که قطع برق يعني وارد شدن خسارت به صنايع و تعطيلي آنها. وي با اشاره به اينکه خاموشي هاي تابستان سال جاري در استانهاي جنوبي کشور فشار سنگيني بر مردم وارد کرده است، خاطرنشان کرد: ادامه اين روند مناطق غربي و استان هاي شمالي کشور را به وضعيت مشابه دچار مي کند. دانشيار گفت: اگر برق نباشد توليد و اشتغال نيست و ما مي خواهيم که به اين دوفوريت راي داده شود، تا مشکلي نباشد.  "غلامرضا مصباحي مقدم" نماينده تهران در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: اين وظيفه دولت است که در مورد کمبود انرژي برق لايحه بياورد و اگر لازم بود قطعا آن را در متمم بودجه ارايه مي کردند. وي افزود: اين طرح قطعا براي دولت بار مالي دارد و شوراي نگهبان بر اساس اصل  75قانون اساسي آنرا رد خواهد کرد. وي به وضعيت صندوق ذخيره ارزي اشاره و اضافه کرد: در بدو ورود به سال  85موجودي حساب  3/10 ميليارد دلار بود که اين رقم الان کم شده و افزايش پيدا نکرده است.  وي درباره لزوم راي ندادن به فوريت تصريح کرد: بنا بر اطلاعات بانک مرکزي رشد نقدينگي  35درصد است و مرتب از مردم مي شنويم که زمين، مسکن، تخم مرغ و حبوبات گران شده است ولي بايد گفت اين گرانيها حاصل تصميم مجلس و دولت است که با بودجه تورمي مي خواهيم با تورم مبارزه کنيم. وي با تاکيد بر اينکه "اضافه کردن نقدينگي به مجموعه خطرناک است"، تاکيد کرد: ما امسال تمامي ارز ناشي از فروش نفت را مصرف کرديم و نبايد اجازه دهيم که به اين رقم اضافه شود. بايد به بخش خصوصي اجازه بدهيم تا در اين زمينه سرمايه گذاري کند. محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز نيز در موافقت با دوفوريت، گفت: ما در مجلس طرح تثبيت قيمتها را در سال اول تصويب کرديم و اگر آن را قبول داريم بايد از صنعت برق حمايت کنيم وگرنه با مشکل خاموشي و تعطيلي کارخانه ها روبرو خواهيم شد. وي تاکيد کرد: بسياري از شهرها در زمستان با مشکل برق روبرو هستند و اگر حل نشود ما مشکل خواهيم داشت. وي گفت: مي گويند بخش خصوصي وارد مساله شود، مگر مي شود برقي را که سودآوري ندارد، به بخش خصوصي واگذار کرد ؟ ميرتاج الديني از نمايندگان مجلس خواست براي حل مشکلات موجود به اين دوفوريت راي بدهند. "الياس نادران" نماينده تهران در مخالفت با دوفوريت با اشاره به اينکه حسب ذخيره ارزي تغييرات منفي داشته است، تاکيد کرد: با توجه به تغيير بهاي نفت و کاهش  10دلاري بهاي هر بشکه نفت، اگر محدوديتي در صادرات براي ما ايجاد نشود ما با مشکل کاهش درآمد مواجه مي شويم. وي افزود: بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري مصوبات دولت و مجلس بايد در چارچوب اصل  44قانون اساسي باشد. وي تاکيد کرد: امروزه احداث نيروگاهها براي جبران کمبود برق يک پروژه چندين ساله است و اينطور نيست که اگر حساب ذخيره ارزي رقمي بالا داشت فردا مشکل خاموشي حل مي شود. نادران از نمايندگان خواست که از "جزيي و بخشي نگري پرهيز کنند" و خاطرنشان کرد: اين گونه مسايل از اموري است که دولت بايد در مورد آن تصميم گيري کند.  وي گفت: دوستاني که به دولت در مورد گرانيها تذکر ميدهند چرا از طرف ديگر پيشنهاد انبساط بودجه را ميدهند که زمينه گراني فراهم شود ؟ "ايرج نديمي" نماينده لاهيجان در موافقت با اين دوفوريت گفت: در استانها خاموشي مردم را دچار معضل کرده است و قطع برق کارخانه ها سبب مختل شدن بسياري از امور شده است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته