جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

 ساختار آموزشي 


  توسعه نيروي انساني کارآمد از طريق آموزش از دور

 توسعه نيروي انساني مورد نياز يک کشور بايد در ابعاد کمي و کيفي صورت گيرد. وجه کمي نيروي انساني را مي توان با موسسات آموزش از راه دور، به آساني محقق نمود . اما تاکيد برآموزش کيفي نيز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.توجه صرف بر افزايش تعداد مدارس و پذيرش دانشجو، بدون تحصيل انديشه درخصوص نوع دانش و مهارت هاي لازم دراين بسترمتحول ، چه بسا به مشکلاتي چون بيکاري ، نيمه بيکاري ، تضييع نيروي انساني ، و... منجر گردد.افزايش بي رويه تعداد متخصصين و کارشناسان به عرضه بيش ازحد و نهايتا نزول سطح تخصص مي انجامد.از اين روي برنامه ريزي دقيق و متمرکز در جهت توسعه متناسب نيروي انساني ضروري است . کاربردهاي فناوري اطلاعاتي نظير"آموزش رايانه اي" و بهره گيري از نرم افزارهاي چندرسانه اي و... قابليت بيش تري در انتقال مهارت هاي عملي آموزشي داشته و علاوه بر اين که تجربه عملي بهره گيري از رسانه هاي نوين را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد، باجايگزيني به جاي معلمين ، قابليت تامين آموزش استانده را نيز تا حد زيادي فراهم مي آورد. باتحولات سريعي که در بطن جامعه رخ مي دهد، توجه به مشکلات و موضوعات مربوط به توسعه منابع انساني حوزه آموزش هند ازجايگاهي اساسي برخوردارگرديده است .سياست آموزش ازراه دور قادر به برطرف نمودن مشکلات پيش روي تربيت نيروي انساني شايسته مي باشد; ازاين روي در جهت نيل به منابع انساني کارآمد درحوزه آموزش مي بايد از اين شيوه آموزشي نهايت استفاده به عمل آيد .
 اولويت ها و علايق آموزشي
ازجمله مهمترين اولويت هاي آموزشي کشور هند طي دهه 90 مي توان به ارتقا» سطح کيفي آموزش، برنامه ريزي و توسعه متعادلانه امکانات و ابزار آموزشي و معطوف داشتن توجه به طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي دختران اشاره نمود. ازجمله مهمترين اولويتهاي آموزشي کشورهند پس ازدهه 90 نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- معطوف نمودن توجه عمده بر تحرکات اجتماعي دانش آموزان جهت گسترش همه جانبه برنامه هاي آموزش پايه
- معطوف نمودن توجه بر آموزش پيش دبستاني و اجراي برنامه هاي مراقبتي ويژه کودکان
- اجراي سياست تمرکز زدايي در مراکز آموزش ابتدايي و بزرگ سالان
- طراحي وتدوين راهبردهاي جديد آموزشي براساس برنامه ريزي فردي درسطوح منطقه اي و روستايي جهت ارتقا» سطح نگهداشت دانش آموزان درمدارس
- طراحي حداقل سطح آموزشي مدارس جهت پيشرفت وضعيت تحصيلي دانش آموزان
- ارائه خدمات جانبي من جمله خدمات مراقبتي، بهداشتي، زيست محيطي و تغذيه اي همزمان با ارائه برنامه هاي آموزشي ويژه سوادآموزي بزرگسالان و آموزش غيررسمي
- نظارت بر امکانات اوليه آموزشي و غيرآموزشي مدارس 
- تدوين و اجراي متدهاي آموزشي کودک محور
- احداث موسسات آموزشي و تربيتي منطقه اي ( DIET ) ويژه آموزش قبل ازخدمت و ضمن خدمت معلمين مدارس ابتدايي و کادرشاغل مراکز آموزش بزرگسالان و غير رسمي
- تلاش درجهت نيل به فرصتهاي آموزشي به ويژه در مقطع آموزش ابتدايي
 تاکيد برشناخت و اهميت نهادن برساختار،سنن، آداب، رسوم و ارزشهاي حاکم برجوامع و اقوام مختلف کشور
- تعهد برجهاني سازي برنامه هاي آموزش ابتدايي
- اصلاح و نوساماني ساختار آموزشي مقطع آموزش متوسطه به واسطه اصلاح محتوي برنامه هاي آموزشي
نهادهاي آموزشي
نهادهاي اجرايي آموزشي
آموزش و پرورش هند تحت نظارت سه گروه مشتمل بر دولت مرکزي دولتهاي ايالتي و مقامات محلي اداره مي گردد. ساختار آموزش و پرورش کشور هند غير متمرکز مي باشد . به عبارت ديگر توزيع قدرت واختيارات قانوني در سطوح مختلف تصميم گيري اعم از عالي, مياني, اجرايي و حتي در سطح مدارسي صورت مي گيرد. با انتشار قانون اساسي هند طي سال 1950 سيستم سياسي فدرالي اداره کشور پيش بيني شده و در تقسيم بندي مسئوليتهاي اختصاسي و يا مشترک ميان دولت مرکزي و دولتهاي ايالتي ,مسئوليت آموزش و پرورش به دولتهاي ايالتي تفويض گرديد. با وجوديکه در اصلاحيه قانون اساسي طي سال 1976 مسئوليت آموزش و پرورش به دولتهاي مرکزي و ايالتي واگذار گرديد اما در عمل دولتهاي ايالتي اين مسئوليت بودند.
نقش دولت مرکزي در آموزش
در کشور هند مديريت آموزشي (مشتمل بر آموزش پيش دانشگاهي عالي)بر عهده وزارت توسعه برقراري منابع انساني است که به حفظ استانداردهاي ملي و هماهنگي در زمينه هاي مختلف آموزش و پرورش در سطوح عمومي و عالي مختلف آموزش و پرورش در سطوح عمومي و عالي مبادرت مي نمايد.بررسي اجمالي و تاريخي ماموريت ها وظايف و ساختار سازماني وزارتخانه آموزشي طي 5 دهه اخير نشان مي دهد که سياست تمرکز زدايي تصريح شده در قانون اساسي و خط مشي ملي نظام آموزشي کشور در آن تحقق يافته است به نحوي که در حال کشور در آن تحقق يافته است به نحوي که در حاضر اداره آموزش و پرورش به عنوان يکي ادارات تابعه وزارت نمود يافته است  . از جمله مهم ترين ادارات تابع وزارت توسعه منابع انسان ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
اداره آموزش و پرورش
اداره فرهنگ
اداره امور جوانان تربيت بدني
اداره امور زنان و کودکان
علاوه بر اين دولت مرکزي در جهت نظارت به کيفيت آموزش و پرورش و حفظ استانداردهاي جهاني شوراهاي متعدد آموزشي به شرح ذيل مبادرت نموده :
.  شوراي ملي تحقيقات آموزشي (NCERT) که به اصلاح کيفيت و مشارکت در برنامه ريزي آموزشي تدوين کتب گزينشي درسي و اصلاح روشهاي ارزشيابي و در سطح مدارس مي پردازد.
.  موسسه ملي مديريت و برنامه ريزي آموزشي (NIEP) که به فعاليت در زمينه اصلاحات آموزشي و حمايت از اجراي خط مشي جديد آموزش کشور مبادرت مي نمايد.
.  موسسه ملي آموزش بزرگسالان (NEAE) که به حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي در حوزه سواد آموزي و برنامه هاي آموزش بزرگسالان مبادرت مي نمايد.
نقش دولت هاي ايالتي در آموزش
در چار چوب سياست ملي کشور هند هر ايالت به طور مستقل به طراحي و تنظيم ساختار و نظام آموزشي خود مبادرت نموده و مکانيزم اداري- اجرايي و توزيع قدرت در ايالت ها با توجه به ملاحظات کلي و بر اساس اصل تمرکز زدايي مصوب سال 1986 در سطوح گوناگون مورد توجه قرار گرفته است . اين در حالي است که دولت مرکزي از طريق اعطاي کمکهاي مالي و توصيه هاي کارشناسي به ايالتها برکيفيت آموزش و پرورش کشور نظارت دارد. در سطوح ايالتي مقامات آموزش کاربر وزير آموزش و پرورش مديرکل ,بازرسان و مديران ادارت گوناگون مشتمل مي گردد . از جمله مهمترين ادارات آموشي مستقر در ايالتهاي کشور هند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته