جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/11/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه 12محرم سال 1428 نسخه شماره 2689

 ساختار آموزشي 


ساختار آموزش عالي در کره

براي  ورود به  دانشگاههاي  کره  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  و گذراندن  موفقيت  اميز امتحانات  ورودي  دانشگاهها الزامي  است. امتحانات  ورودي  دانشگاهها سراسري  نمي  باشد و متقاضيان  ورود به  دانشگاههامي  توانند در امتحان  ورودي  دانشگاههاي  مختلف  شرکت  نمايند.
مراکز اموزش  عالي  دراين  کشوربه  دو دسته  دولتي  وخصوصي  تقسيم  شده  وکليه  دانشگاهها تحت  پوشش  وزارت  اموزش  مي باشند. اين  وزارتخانه  کليه  مقررات  اموزشي  شامل  پذيرش  دانشجو رشته  ها ودرسهاي  مربوط  وقوانين  اعط اي  مدرک  را تحت  نظ ردارد.
تحصيلات  در دانشگاههاي  کره  جنوبي  به  زبان  کره  اي  مي  باشد و در مواردي  به  درخواست  دانشجو موافقت  دانشکده  مربوط ه  فقط  براي  دوره  هاي  تحصيلات  تکميلي  تحصيل  به  زبان  انگليسي  نيزممکن  است. چهارگروه موسسات براي آموزش عالي وجود دارند:
(1) کالجها و دانشگاههاي داراي برنامه هاي چهار ساله کارشناسي (شش سال درکالجهاي پزشکي)
(2) کالجهاي دو ساله
(3)دانشگاهها و کالجهاي آموزشي
(4) مدارس ديگر چون کالجهاي ديني و مدارس ديني .
حدود 80 درصدتمامي موسسات آموزش عالي که خصوصي هستند.
هماهنگ با قانون آموزش و قوانين مربوطه رياست جمهوري و وزارتي تمامي موسسات آموزش عالي خواه عمومي و خواه خصوصي،تحت نظارت وزارش آموزش قرار ميگيرند.
اين وزارتخانه در مورد موضوعاتي چون سهميه دانش آموزان ، صلاحيت پرسنل آموزش، دوره هاي آموزش ، احتياجات مدرکي و غيره کنترل اعمال ميکند.مدت آموزش عالي آموزش و مطالعه گروههاي بنيادين آکادميک وکاربرد متنوع آنها که جهت پيشرفت و روش فکري جامعه و جامعه بشري لازم است، با هدف پرورش رهبران آتيه مملکت مي باشد.واحدسنجش تکميل هردوره يک واحداست.هردانشگاهي نيازهاي تکميل هرواحد،حداقل واحدهاي لازم براي فارغ التحصيلان و واحدهاي استانداردودراکثر واحدهاي لازم مورد پذيرش درهر ترم  روش کسب واحدها شده وواحدهاي لازم جهت تکميل دوه هاي آمادگي براساس قوانين مدرسه را بازبيني مي کند.دوره ها متشکل از دوره هاي حرفه اي و عمومي هستند و هر دوره مجددا به دوره هاي انتخابي ولازم تقسيم ميگردد.در26رشته مدرک کارشناسي عرضه ميشود.
درزمان آزادسازي ملي درسال 1945 تنها 19موسسه آموزش عالي درکل شبه جزيره کره وجود داشت. درسال 1997 تعداد اين موسسات در کره جنوبي به 1030 افزايش يافته و کل تعداددانش جويان بر3154245واعضاي هيات علمي بر75320نفربالغ گرديد.
6نوع مرکزدانشگاهي در کشور کره به شرح ذيل وجود دارد:
دانشگاهها و دانشکده ها (ملي ، عمومي وخصوصي)
دانشکده هاي معلمان
دانشکده هاي آموزشي (ملي)
دانشکده هاي دوساله (عمومي وخصوصي)
دانشکده هاي آزاد(ملي وخصوصي)
دانشکده هاي علوم ديني
سال تحصيلي دانشگاهي از ماه مارس آغاز شده و تا ماه دسامبربه طول مي انجامد.
مقطع کارشناسي
مدرک کارشناسي به آندسته از افرادي اعطا مي گردد که برنامه هاي کوتاه مدت را پس از چهار سال به پايان برسانند.طي اين مقطع دانشجويان ملزم به گذراندن 140 تا 150 واحد مي باشند.اين در حاليست که دررشته  پزشکي مطالعات6 ساله بطول مي انجامد و دانشجويان بايد 180واحد گذرانده باشند.در مهندسي داوطلبان مدرک کارشناسي در رشته مربوطه ، افرادي که يک برنامه دانشکده دو ساله را گذرانده باشند و بيش از دو سال تجربه کاري داشته باشند و داوطلبان مدرک دو ساله دانشکده اي (مدرک فوق ديپلم) براي درخواست امتحان کارشناسي مهندسي درجه يک صلاحيت دار هستند.علاوه بر اين،داوطلبان بايد امتحانهاي تئوري و عملي را با موفقيت بگذرانند .
مقطع کارشناسي ارشد
دو يا سه سال مطالعه بيشتر پس از مدرک کارشناسي در يک رشته لازم است تا يک مدرک فوق کارشناسي حاصل شود.دانشجويان نيز ملزم به گذراندن پايان نامه هستند.درپزشکي کساني که تمامي نيازهاي دانشکده پزشکي را برآورده کرده باشند ملزم به شرکت درامتحان ملي مي باشند.افرادي که مايل به تخصص گرفتن هستند بايدتجربه باليني داشته ودريک بيمارستان آموزش ببينند. دوره انترني يک سال بطول مي انجامد و دوره رزيدنتي چهار سال.
در مورد انترني داوطلبان بايد امتحاني که بيمارستان براي آنها مشخص نموده است را با موفقيت بگذرانند.طبق قانون فارغ التحصيلاني که مي خواهند قاضي شوند يا مدعي العموم و يا حقوق دان بايد امتحان ملي اداره دادگستري را بگذرانند.افراديکه اين امتحان را با موفقيت بگذرانند بايد2سال درمراکز آموزشي قضايي پيش ازشروع به کار قضاوت آموزش ببينند.
مقطع دکتري
مدرک دکتري پس ازحداقل3سال کارپس ازدوره کارشناسي ارشداعطا» ميشود.داوطلبان ملزم به ارائه رساله دکتري و شرکت در آزمون شفاهي ميباشند.
مدارک تحصيلي 
دوره  هاي  دو يا سه  ساله  منتهي  به  مدارکDiploma   در صورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  در کالجها گذرانده  مي  شود.
Bachelorچهارسال  تحصيل  تمام  وقت  ،بعد ازديپلم  دبيرستان.  اين  دوره  شامل130 140-   واحد (Crebits) مي باشند. براي  رشته  هاي  پزشکي  و دندانپزشکي  مدت  تحصيل  به  شش  سال  افزايش  مي  يابد.
Master دو تا سه  سال  تحصيل  تمام  وقت  به  شرط  دارا بودن  مدرکBachelor   اين  دوره  شامل  حداقل24   واحد (Crebits) واتمام  پروژه  تحقيقي  مي  باشد.
.PhD سه  سال  تحصيل  تمام  وقت  به  شرط  دارا بودن  مدرکMaster   اين  دوره  نيز شامل36   واحد (Crebits) است.   درصورت  دارا نبودن  مدرکMaster   دانشجو با داشتن  مدرکBachelor  در دوره  دکترا مي  بايد 60 واحد (Crebits) را پشت  سر گذارد.دراين  دوره  پس  از گذراندن  موفقيت  اميز امتحان  جامع  به  دانشجو اجازه  نوشتن  پايان  نامه  پژوهشي  داده  مي  شود. مدرک  دکترا به  شرط  دفاع  موفقيت  اميز از پايان  نامه  اعطا» مي  شود.
ارزشيابي  مدارک  تحصيلي 
مدارکDiploma 2   يا 3 ساله  درصورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  به  عنوان  کارداني  ارزشيابي  مي  شود.
مدارکBachelor   از کليه  دانشگاههاي  گروه1 و2درصورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  به  عنوان  کارشناسي  ارزشيابي  مي  شود.
مدارکMaster   از دانشگاه  ذکر شده  درگروه1   درصورت  دارا بودن  کارشناسي  ، به  عنوان  کارشناسي  ارشد ارزشيابي  مي  شود.
مدارک.PhD   اخذ شده  از دانشگاههاي  گروه1   درصورت  دارا بودن  کارشناسي  ارشد به  عنوان  دکترا ارزشيابي  مي  شود.
کليه  مدارک  دانشگاهي  که  به  صورت  مکاتبه  اي ، ترددي  وغير حضوري  اخذ شود غير قابل  ارزشيابي  ميباشد.
پذيرش تحصيلي
مدارک مورد نياز
از جمله مدارک مورد نياز جهت حضور در مراکز آموزش عالي غيردانشگاهي ميتوان از موارد ذيل نام برد:
ديپلم متوسطه
موفقيت درکسب مجموع نمرهSAECE  ،مشتمل بررکوردهاي آکادميک متوسطه،تست سنجش و مصاحبه شفاهي
موفقيت داوطلبان دانشکده هاي دو ساله در آزمون
پذيرش دانشجويان خارجي
دانشجويان خارجي بايد مدارکي معادل با مدرک تکميلي متوسطه براي مطالعات کارشناسي و مدرک کارشناسي يا معادل آن براي مطالعات فوق کارشناسي و بالاتر داشته  باشند.
دانشويان خارجي بايد تضمين حمايت يا پذيرش از يک مرکز آموزش عالي شناخته شده کره اي داشته باشند تا موفق به اخذ ويزا شوند.
علاوه بر اين ،دانشجويان بايد دانش مناسبي از زبان کره اي داشته باشند.
گفتني است که دانشگاه ملي سئول،دانشگاه YONSEI وکالج تابستانه ED -CO بين المللي دانشگاه EWHA دوره هاي زبان کره اي براي دانشجويان خارجي ارائه مي کنند.
فرايندهاي درخواست پذيرش تحصيلي
تاريخ پايان درخواست براي مطالعات سطوح کارشناسي وکارشناسي ارشد:اول مارس
تاريخ پايان درخواست براي مطالعات پيشرفته و دکتري : اول مارس
آزمون ورودي
کالجها و دانشگاهها در کره تحت محدوديتهاي ثبت نامي سخت عمل ميکنند.بواسطه تفاوت در سهميه هاي پذيرش کالج و تعداد متقاضيان هرسال تحصيلي تعدادزيادي متقاضي تکراري ايجاد ميکند که شدت رقابت براي پذيرش کالج را افزايش ميدهند.
تعداد متقاضيان تکراري در سالهاي اخيربواسطه گسترش تعداددانش آموزان پذيرش شده درهرسال وتعدادفزاينده سيستمهاي حمايتي براي دانش آموزان تکراري کاهش يافته است.
سيستم امتحان ورودي کالج درسال 1981 دچار يک رفرم بنيادي شد.امتحان ورودي اصلي لغو شد و سيستم جديدي معرفي شد که موفقيتهاي تحصيلي را دردبيرستان با نمره بدست آمده درامتحان تعيين صلاحيت درسطح ملي ترکيب ميکردتا شايستگي داوطلب جهت ورود را تعيين کند.درتلاش جهت گسترش خودمختاري دانشگاهها وکالجها وبه جهت طبيعي نمودن آموزش دبيرستان وابسته به امتحان ، يک امتحان ورودي جديد در آوريل 1991 معرفي شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
هنري 2
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته