جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4339

 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنــون

قسمت شصت و ششم

از اقدامات مهمي كه در اين دوره صورت پذيرفت جدايي تدريجي آموزش مقدماتي از آموزش عالي بود. با ساخت مدارس جديد ترجيح داده شد كه ديگر دارالفنون تنها مركزي براي آموزشهاي عالي باشد و دوره‌هاي مقدماتي را دانش‌آموزان در ديگر مدارس بگذرانند.

بنابراين در اين دوره دارالفنون به مثابه دانشگاهي عمل كرد كه تنها دانش‌آموزاني را مي‌پذيرفت كه دوره‌هاي مقدماتي را ديده بودند.

اين روند تا ظهور رضاخان ادامه داشت و در آن زمان بود كه با ساخت دانشگاه، اين مدرسه (دارالفنون) به يك دبيرستان تبديل شد...

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تدوين و نگارش: مهدي اشراقي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته