جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/11/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4366

 ماندگار بر جريده عالم  

 اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام – FUIW

شوراي اجرايي – اجلاس دوازدهم

دانشگاه کويت، کشور کويت، 14 ربيع الاول 1428، دوم آپريل 2007

سند پيش نويس دستور جلسه موضوع 2.1 :

قسمت بيست و يكم

( ادامه گزارش دبيرکل در مورد فعاليت هاي دبيرخانه بين اجلاس هاي شوراي اجرايي يازدهم و دوازدهم)

علاوه براين جلسات که با همکاري و به موازات موسسات دانشگاهي عربي، اسلامي و بين المللي تشکيل گرديد، اتحاديه در تعدادي از اجتماعات علمي و آموزش، در پاسخ به دعوتنامه هايي که دريافت کرد از يک طرف، و دريک پيشنهاد براي برجسته کردن تلاش هاي خود در حوزه هاي رقابتي از طرف ديگر شرکت نمود.

لذا اتحاديه دراولين جلسه کيمسيون علمي چهارمين اجتماع عربي در آموزش که در قاهره در تاريخ 8 تا9 سپتامبر2006 ، ونوزدهمين اجلاس هيات امناي دانشگاه اسلامي در نيجر که در نيامي در تاريخ 13 تا 15 دسامبر 2006 تشکيل شددند شرکت نمود .

علاوه برآن اتحاديه اين افتخار را داشت که در تهيه پيش برنامه استراتژي ده ساله دانشگاه اسلامي نيجرحضور يابد که درآن هيات امنايي به دبيرخانه اتحاديه با همکاري بانک توسعه اسلامي که يک عضو هيات امنا بود و همکاري خانه متخحصصين دانشگاهي در جهان اسلام اعتماد نمايد.

در يک پيشنهاد براي حمايت از دانشگاه هاي عضو آموزش منابع انساني، با درنظر گرفتن چالش هاي روشنفکري و فنآوري و پروراندن ارزش هاي ارجاعي اسلام، اتحاديه برخي از متخصصين دانشگاهي را تشويق کرد تا در سمپوزيوم آموزشي که در قاره که درطول مدت 18 تا24 مي 2006 براي حفاظت بازگرداندن کتب کتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي تشکيل شده بود شرکت نمايند. علاوه برآن اتحاديه يک کرسي در دانشگاه دولتي باکو آذربايجان ايجاد که توسط دبيرکل اتحاديه در دانشگاه مطالعات آسيايي در تاريخ 24 نوامبر 2006 افتتاح گرديد. ودر طول آن مدت دبيرکل يک سخنراني پيرامون آموزش در ارزش هاي گفتگو و فرهنگ صلح را ايراد نمود.

در جستجو براي سنگر بندي کردن از ارزش هاي فرهنگي و مذهبي براي دانشجويان دانشگاه هاي اسلامي، اتحاديه حمايت خود را به اولين مسابقه بين المللي براي حفظ با شکوه قرآن که توسط جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 16 تا 20 آپريل 20 الي 16 آپريل 2006 بعنوان بخشي از جشن اصفهان تحت عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي انجام گرفت توسعه بخشيد. در طول اين جشن ها اتحاديه برنامه اي تهيه کرد که به موجب آن مبادله ديدارها بين روساي دانشگاه هاي اسلامي با نقطه نظر هماهنگ کردن تلاش هاي خلاصه کردن ديدگاه هاي درهم تنينده، صورت پذيرد.

شايان ذکر است که به موضوعات کيفيت، اعتبار سنجي و پژوهش علمي بيشترين اولويت فعاليت هاي و برنامه ها داده شده است به طوري که کليد توسعه سيستم آموزش دانشگاهي و اصول مقررات و ارزيابي است ، بدين ترتبيب دو پروژه آمده شده است:

الف- راهنماي کيفيت و اعتبارسنجي براي دانشگاه هاي جهان اسلام.

ب – نهاد هدايت اسلامي براي کيفيت واعتبارسنجي .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته