جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/04/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4466

 نگاه 

 روانشناسي ورزشي،علمي مهجوردرايران!

دکترهوشنگ اسماعيلي

از عوامل موثردر ورزش ويژگي‌هاي شخصيتي است که از ارتباط و تعامل با محيط کسب مي‌شود و باعث رشد و شکل‌گيري هويت مي‌شود.

درکشورهاي پيشرفته ورزش پايه، اساس برنامه‌هاي تعليم و تربيت قرار دارد و هدف اصلي فراهم کردن زمينه بروزاستعداد افراد کم سن و سال است و اگرما هم خواهان قهرمان پروري و رقابت باشيم بايد به ورزش‌هاي پايه و شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي افراد در کودکي اهميت بدهيم.

روانشناسي فقط دريک مقطع موثر نيست، بلکه درهمه شئونات زندگي تاثيرگذار است و از نظر فکري و شخصيتي هم سطح زندگي را تشکيل مي‌دهد. تاثيرات روانشناس در مدارج پايه موثرتر است. زيرا در بزرگسالي شخصيت شکل گرفته است و قابليت تغيير آسان را ندارد به طور مثال فرد درون گرايي که در ورزش‌هاي گروهي عضويت دارد، اگردرسنين پايين شناخت نسبي از شخصيت او به دست مي آمد امکان سوق دادن او به ورزش‌هاي انفرادي وجود داشت. روانشناس مي‌تواند با توجه به ورزش‌هاي مختلف و شخصيت‌ها افراد را راهنمايي و با کمک مربيان آنها را تقويت کند.

درخصوص ميزان استفاده از روانشناس درايران به نظر مي‌رسد اين عدد در سطح قهرماني نزديک به صفر باشد. درصورتي که شناخت استعداد و ويژگي درسنين پايه مقدم بر سنين بزرگسالي است و سياست و ورزش بايد همان گونه که جسم را پرورش مي‌دهد بايد روان و شخصيت را هم مورد توجه قرار دهد.دردهه اول زندگي ويژگي‌هاي احساسي و فيزيکي شکل گرفته است، ولي روان به پختگي کامل نرسيده، بنابراين ورزش‌ها در اين دوره نبايد رقابتي باشند، چون باعث سرخوردگي و ازدست دادن اعتماد به نفس مي‌شود و بر اين اساس بايد ورزش‌ها را متناسب با سن شروع کرد.

همه افراد نياز به توجه دارند، اما حضور روانشناسان در کنار تيم‌هاي ورزشي فقط به خاطر شناخته شدن نيست. هرموفقيتي هر چند مقطعي که به دست آمده شانسي نيست و نيازمند کارهاي عملياتي و زحمت فراوان است که اگر نتيجه‌ مثبت باشد، يعني روانشناس هم به مانند ورزشکار و کادر فني کار خود را درست انجام داده و قطعا درموفقيت تيم سهيم است.

روانشناس کسي نيست که به کسي برچسب بزند و اين ديدگاه صحيحي نيست. رسانه‌ها (روزنامه‌ها، مدارس) بايد اين تفکر را تغيير دهند و جامعه بايد باور کند که روانشناس مانند پزشک عمومي است که درمان مي‌کند و در انتخاب بهترين و درست‌ترين راه فرد را راهنمايي مي‌کند. درهرزمينه‌اي علاوه بر تجربه، علم آن هم بايد فرا گرفته شود و روانشناساني که علم آکادميک دارند با کار و تجربيات فراوان مي‌توانند به عمل صحيح در بعد روانشناسي ورزش دست يابند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته