جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/04/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4472

 عوامل ناکامي دووميداني در پونا 

 حامد رحماني

در روزهاي سخت و ناکامي دووميداني، بسياري نوک تيز پيکان خود را به سوي فدراسيون دووميداني و مديران آن نشانه مي گيرند وبرخي ديگرورزشکاران را مقصر اصلي ماجرا قلمداد مي‌کنند. عده اي آب و هواي نامطلوب پونا محل برگزاري رقابتها را علت اصلي نتايج ضعيف مي دانند و عده اي ديگر کمبود بودجه و مشکلات ورزش در سطح کلان را به عنوان دلايل اصلي درافت برخي رشته هاي ورزشي برمي شمرند.

همه اينها درحالي مطرح مي شوند که بي شک مجموعه اي ازعوامل دووميداني ايران را درشرايط کنوني قرارداده است. شرايطي که بسياري از فدراسيون هاي ديگرنيز اکنون دچار آن هستند. عملکرد ضعيف بهترين دووميداني کاران ايران در بيستمين دوره رقابتهاي دووميداني قهرماني آسيا درپوناي هند ، پرده ازمشکلات اين رشته پايه و پرمدال برداشته و اکنون بسياري در پي آن هستند تا علل بروز چنين شرايطي را دريابند.

شايد بررسي دقيق شرايط موجود که در بسياري از رشته هاي ديگرورزشي هم حاکم است، کارچندان آساني نباشد.بيش از يک سال است که اوضاع کلان ورزش کشور نابسامان است. نه اينکه تنها بودجه سازمان ها و ادارات با مشکل مواجه شده، بلکه درحوزه ورزش سران کميته ملي المپيک و وزارت ورزش به دلايل مختلف آبشان وارد يک جوي نمي شود و هر از چند گاه شاهد بحث هاي مختلف بين اين دو نهاد اصلي ورزش بوده ايم.

دراين يک سال اخير نيز، اينها که بزرگان ورزش هستند يا درعزل و نصب روساي فدراسيون ها با يکديگر مشکل داشتند و يا دربرگزاري يا عدم برگزاري انتخابات کميته ملي المپيک. همين درگيري ها فضاي فدراسيونها را دو قطبي کرده بود و برخي زير پرچم وزارت ورزش و گروهي ديگرزيرلواي کميته ملي المپيک خيمه زده‌اند. بي شک وجود اين شرايط و کشمکش ها در سطح کلان ورزش، تاثيرمستقيم برشرايط فدراسيونهاي ورزشي دارد. شايد يکي از تاثيرهاي عيني اين دعواها و نابساماني‌ها، اکنون دردووميداني کشورنمايان شده است.

نابساماني درسطح کلان ورزش و کمبود بودجه در جاي خود، اما عملکرد دووميداني کاران دررقابتهاي آسيايي نشان مي دهد هيچ نظارت و پيگيري امور در تيمهاي ملي دووميداني نبوده، چراکه اگريک نظارت دقيق و مستمر به صورت سيستماتيک و ارزيابي ميداني صورت مي گرفت، بي شک شاهد بسياري ازاين اتفاق ها نبوديم. افول ستاره ها يکي از علت هاي اساسي مشکلات کنوني تيمهاي ملي است. اکنون ستارگاني همچون سجاد مرادي، هادي سپهرزاد، محمد محسن رباني، روح الله عسگري و برخي ديگر ازنفرات برترتيمهاي ملي به آستانه 30 سالگي رسيده اند و اندک اندک در سراشيبي خداحافظي ازورزش قهرماني قرار دارند.

البته اين موضوع يک قاعده کلي نيست و هستند قهرماناني که تا 40 سالگي نيزدرعرصه هاي مهم بين المللي مي درخشند. ولي به هرحال شايد تواني که در وجود قهرماني بيست و يکي – دو ساله وجود دارد، دريک جوان 30 ساله نباشد و اين مسئله نيز به يکي از مشکلات کنوني تيم ملي دووميداني ايران بدل شده است.درکنارافول ستاره، نکته حايزاهميت غفلت جدي درزمينه پشتوانه سازي است.

در سالهاي اخيرمديران فدراسيونها درتلاش بوده اند تابا حداکثر استفاده ازستاره ها، بيشترين نتيجه را بدست آورند و جايگاه خود را درپست مديريت مستحکم کنند.

طرح ها و برنامه هاي گسترده و يکپارچه در زمينه استعداديابي نيز يا وجود نداشته و يا اگرهم موجود بوده به صورت ناقص اجرا شده است. همين مسئله باعث شده تا از ميان درياي استعدادها، تنها تک ستاره هايي به تيمهاي ملي دعوت شوند.

البته همان‌هايي هم که در سطح استانها جمع آوري شده بودند به علت مشکلات مالي و مديريتي عطاي کار را به لقايش بخشيده اند تنها عده اندکي اکنون دررده هاي پايه حضوردارند. گواه اين مطلب رقابتهاي نوجوانان جهان است که در سال جاري تنها دو شرکت کننده راهي رقابتها شدند.

تمام مواردي که عنوان شد، همگي دست به دست هم داده اند تا اين خانواده ناهمگون اکنون دربي انگيزگي بزرگي قرارگيرد. برخي از نداشتن مربي مي نالند و برخي ديگر از نداشتن اردوي مناسب گله مي کنند.

برخي مي گويند حقوق خوبي دريافت نمي کنند و برخي ديگر به دنبال مکمل هاي غذايي و ماساژورهستند.بنابراين درشرايط موجود بي انگيزگي نيز در ميان همه ورزشکاران به موضوعي همه گيربدل شده و فدراسيون دووميداني اگرقصد برون رفت ازشرايط کنوني را دارد، بايد فکري جدي و عاجل براي موارد مطرح شده کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته