جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/07/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4543

 سرمقاله 

 مصادره هويت فرهنگي ايرانيان

مهدي بيک

مدتهاي مديدي است که ايرانيان ادب دوست وتمدن آفرين شاهد وناظر اين واقعيت تلخ شده اند که ميراث گرانقدرشان در پهنه فرهنگ وتمدن انساني بنا به دلايل گوناگون(واغلب غير فرهنگي) توسط ممالک همسايه مصادره به مطلوب مي شود.ازادعاهاي عجيب کشورهاي حاشيه خليج فارس پيرامون نام اين آبراهه جاويدان پارسي تا تحريف هويت بزرگاني چون ابوعلي سينا، مولانا،ابوريحان و...که همگي دايره اي وسيع از جعل اين عناوين ملي(وميراث جهاني برآمده از اين خاک) را شامل مي شود.

مصادره آخرين نمونه از اين دست را کتيبه‌هاي مقبره نظامي در کشور آذربايجان تشکيل مي دهد، که مزين به شعرهاي مسحور کننده وي به زبان فارسي است.ساختماني که در فرآيندي نامعقول قرار است جاي خودرا به شعرهايي با زبان ترکي بدهد، وقتي که همگي ما خواب بوديم...

در ابتداي امر، پيرامون ميراث جهانشمولي که ازفرهنگ، هنر وادب پارسي در ساير کشورها رسوب کرده است بايد توجه داشت که هيچ فرهنگ وتمدني بدون آنكه حاکميتي قوام يافته (سياسي و نظامي يا اقتصادي ومعنوي) پشت سر آن باشد در خارج از وطن اصلي خود انتشار نمي ‌يابد و نفوذ نمي ‌كند. اگر انتشار يافت و نافذ شد مادام كه مبتني بر اصول منطقي وزيبايي شناسي منتشر شود،باقي خواهد ماند.

زبان و ادبيات فارسي اگرطي قرون ماضي در سراسر آسياي مركزي(از جمله آذربايجان) انتشار يافت و زبان دربار و شعر و ادب شد براي آن بود كه ازپايه هاي بنيادين فکري وهويتي ايرانيان نشات گرفته بود. ناگفته پيداست، براي هرکشور ديگري بهره مندي از شاخه هاي اين ريشه قطور، افتخاري وصف ناشدني به شمار مي رود. کشورهايي مانند آذربايجان(وبرخي از کشورهاي حاشيه خليج فارس)امروز اگر اعتباري از هويت قوام يافته تاريخي خود دارند، برآمده از همان سرچشمه مشترکي است که تمام خرده فرهنگ هاي فلات ايران را سيراب کرده است.

كساني که اندک آشنايي با سفرنامه "ابن بطوطه" داشته باشند، مي دانند که زبان وفرهنگ پارسي تا چه اندازه در مغرب زمين آن روزگار(شمال آفريقا تا سواحل درياي چين)پايه نفوذ و ميدان انتشار داشته و چگونه وزرا و امرا و بازرگانان ايراني در اين ممالك به كار و اداره امور اشتغال داشته اند.

اماردپاي اين واقعيت انکار ناشدني که اصول خدشه ناپذيرنظم نوين دنياي امروز، به گونه اي شگفت انگيز برپايه هاي نظريات فاشيستي استقرار پيدا کرده است، نکته اي است که به نظربراي تحليل مباحثي از اين دست ضروري مي رسد. يکي از ويژگي هاي تبليغات فاشيستي بازگشت به گذشته و بازخواني تحريف آميز تاريخ است. تئوري پردازان فاشيسم مي کوشند تا آن چه را که با جريان سيال علم، قابل توجيه نيست، با احضار ارواح مردگان توجيه کنند.

جماعت سرخوشي که نظريات نژادپرستانه خود در خصوص "تاريخ علم" و"فلسفه حيات"را بر تحريف خودسرانه تاريخ بنا کرده و برتري نهايي غرب را با تعبير ويژه اي که از تاريخ تمدن بشري به دست مي دهند(بحث پايان تاريخ) توجيه مي کنند. ساختار حاکميتي جهان امروز با پيروي از نظريات فاشيستي در منطقه وجهان نيز همين شيوه را در پيش گرفته است. به تاريخ باستان کشورهاي هدف روي مي آورند، تا مردگان را به شيوه خود احضار کنند و انديشه وفرهنگ سايرين را دفن کنند.

بنابر اين به نظامي و فردوسي مي تازند تا بر هويت وتاريخ ريشه دار ايراني غالب شوند.

وباعبور از تمام حواشي خارج از محدوده اي که ميراث فرهنگ وتمدن پارسيان را نشانه گرفته است، بايد سهم قابل توجهي از اين غفلت را متوجه وزارتخانه ها وسازمان هاي عريض وطويلي دانست که از بد حادثه وظيفه خطير حفاظت از داشته هاي تاريخي ايرانيان در حوزه هاي گوناگون را بر عهده آنان گذارده اند. در چنين فضاي غبارآلودي است که انتشار اخباري که گوياي برباد رفتن هويت تاريخي وفرهنگي ايرانيان باشد، کسي را تکان نمي دهد.

تا شايد وقتي ديگر...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته