جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/10/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4620

 با صدور يک بخشنامه جديد؛
 تصميمات جديد دانشگاه آزاد براي نمره پايان‌نامه‌هاي ارشد و دکتري 

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي با صدور بخشنامه‌اي، تصميمات جديدي را درخصوص نمره پايان‌نامه‌ مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري اعلام کرد.

به گزارش آفرينش معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي نزديک به يک ماه پيش اعلام کرد که نمره پايان‌نامه‌ 19.5 در نظر گرفته شود و بسياري از دانشجويان نيز براساس اين بخشنامه دفاع کردند.

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي با صدور بخشنامه ديگري، تازه‌ترين تصميمات را درباره نمره پايان‌نامه‌ مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري اعلام کرد.

براساس اين بخشنامه چگونگي ارزيابي پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌اي و رساله دکتري تخصصي با درنظرگرفتن امتيازهاي تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي به اين ترتيب است؛

با توجه به اهميت ارتقاي کيفيت فعاليتهاي پژوهشي، ارزيابي پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌اي، رساله‌هاي دکتري تخصصي و مقاله‌ها و دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از آن ها به شرح زير انجام مي‌گيرد:

ماده 1- پايان‌نامه‌ کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌اي:

دو نمره از بيست نمره پايان‌نامه‌ دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌اي با نظر شوراي گروه تخصصي و شوراي تحصيلات تکميلي يا شوراي پژوهش و فناوري واحد مطابق فرم شماره 3 به مقاله اختصاص يابد.

دانشجويان ياد شده درصورت دارا بودن فرصت براي نظام وظيفه به مدت شش ماه با مجوز دانشکده و تا يک سال با مجوز معاونت پژوهش و فناوري واحد فرصت دارند تا پذيرش يا چاپ مقاله مستخرج از پايان‌نامه‌ خود را ارائه دهند.

درصورت ارائه نکردن پذيرش يا چاپ مقاله، پايان‌نامه‌ دانشجو از نظر کيفيت حداکثر بسيار خوب و از نظر کمي حداکثر نمره 18 ارزيابي شده و مطابق فرم شماره 4 عمل مي‌شود.

تبصره: پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري حرفه‌اي، چنانچه منجر به اثر بديع هنري يا چاپ کتاب يا اختراع و اکتشاف شود " درخصوص اختراع و اکتشاف اگر در مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر غير از نمايشگاهها رتبه اول تا سوم کسب شود يا در موسسات معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمي‌شود (شايان گفتن است ثبت حقوقي معيار اعتبار علمي نيست) مي‌تواند نمره استخراج مقاله را پايان‌نامه‌ را دريافت کند".

ماده 2- رساله مقطع دکتري تخصصي

الف: دانشجويان دکتري تخصصي رشته‌هاي غيرعلوم انساني و هنر بايد براي دفاع از رساله دکتري تخصصي خود پذيرش حداقل يک مقاله با نمايه بين‌الملي ISI ارائه دهند.ب: دانشجويان دکتري تخصصي علوم انساني و هنر بايد براي دفاع از رساله دکتري تخصصي خود پذيرش يا چاپ يک مقاله ISI يا علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارتين ارائه دهند.

تبصره1 : برخي از رشته‌هاي علوم انساني مانند مديريت بازرگاني، مديريت مالي، حسابداري، اقتصاد، روانشناسي باليني و... که امکان پذيرش مقاله ISI در اين رشته‌ها وجود دارد، لازم است يک مقاله ISI به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري واحد ارائه کنند.

ج: براي تسويه حساب لازم است افزون بر مقاله‌هاي بند الف يا ب، پذيرش يا چاپ يک مقاله ISI يا علمي – پژوهشي وزارتين يا بين‌المللي معتبر غير ISI يا ISC( انتشار يافته در ايران) نيز ارائه شود.

د: يک نمره از بيست نمره رساله دکتري تخصصي به مقاله دوم با نمايه بين‌المللي ISI يا علمي – پژوهشي وزارتين يا ثبت اختراع يا اثر بديع هنري مستخرج از رساله اختصاص داد که با نظر شوراي گروه تخصصي و شوراي تحصيلات تکميلي يا شوراي پژوهش و فناوري واحد مطابق فرم شماره 6 اختصاص مي‌يابد. درصورت برآورده نشدن يکي از اين موارد ظرف مدت سه ماه پس از دفاع، رساله دانشجو از نظر کيفيت حداکثر عالي و از نظر کمي حداکثر نمره 19 ارزيابي شده و مطابق فرم شماره 7 عمل مي‌شود.

تبصره 2: درصورت داشتن مقاله سوم و بيشتر مستخرج از رساله يا اثر بديع هنري يا ثبت اختراعي که به تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران رسيده باشد، تا يک نمره( مطابق فرم شماره 6) به نمره رساله دانشجويان دکتري تخصصي اضافه شود.

ماده 3: مقاله‌هاي مستخرج از پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد، دکتري حرفه‌اي و رساله‌هاي دکتري تخصصي در صورتي که در نشريات نامعتبر پذيرش يا چاپ شوند مشمول دريافت نمره، مجوز دفاع، تسويه حساب و تشويقي نمي‌شوند.

ماده 4: تمام مقاله‌هاي مستخرج از پايان يا رساله در صورت رعايت آيين‌نامه مشمول دريافت جايزه تشويقي نيز مي‌شوند."

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد در پايان اين بخشنامه اعلام کرد که بخشنامه مذکور جانشين ساير بخشنامه‌ها مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته