جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) نسخه شماره 2716

 شرايط پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد فراگير پيام نور  

 ضوابط پذيرش و ثبت نام علاقه مندان به تحصيل در دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد مراکز مجري دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور اعلام شد .
بر اساس اين گزارش علاقه مندان به تحصيل در دوره هاي فراگير در صورت داشتن شرايط ميتوانند به عنوان دانشپذير کارشناسي ارشد در يکي از مراکز مجري دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور ثبت نام نمايند.

دارندگان مدارک کارشناسي رسمي و بالاتر ميتوانند بدون توجه به نوع رشته کارشناسي خويش در دوره دانش پذيري هريک از دوره هاي کارشناسي ارشد اعلام شده ثبت نام نمايند.
در صورتي که رشته کارشناسي داوطلب با رشته کارشناسي ارشد انتخابي وي همنام و يا مشابه نباشد ، به تشخيص گروه آموزشي رشته محل پذيرفته شده ، چنين داوطلباني در دوره دانشجويي علاوه بر واحدهاي مصوب مقطع کارشناسي ارشد بايد تا 24 واحد جبراني از مقطع کارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند.
هر داوطلب واجد شرايط تنها ميتواند يک رشته تحصيلي در يکي از مراکز مجري را انتخاب نمايد و پس از ثبت نام و انتخاب واحد در دوره دانش پذيري براي 8 تا 10 واحد درسي اعلام شده براي هر رشته تحصيلي در آزمون پايان نيمسال دانش پذيري شرکت نمايد.
در اين گزارش آمده است دانش پذير براي اينکه به دانشجو تغيير وضعيت دهد بايد در آزمونهاي پايان نيمسال دانشپذيري شامل 8 تا 10 واحد درسي شرکت کند و در هر درس نمره حداقل 12 از 20 را کسب نمايد.
دانشپذير زماني مشروط شناخته ميشود که تنها در يک درس نمره 10 تا 12 کسب کرده است چنانچه نمره قبولي را در ساير درسها کسب کرده باشد بعنوان دانشجوي مشروط شناخته شده و مي بايست در نيمسال دوم درس مشروطي را اخذ و با نمره حداقل 12 بگذراند. درغير اينصورت از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
  دانشپذير مشروط ميانگين دانشپذيري ميتواند صرفا يک بار  در آزمون حداکثر 2 درس که پايين ترين نمره را اخذ کرده شرکت کند. اگر نمرات پايين دانشپذير  بيش از دو درس و يکسان باشد، درس قابل تکرار توسط دانشگاه تعيين ميشود. نمره درس مشروطي جايگزين نمره قبلي در همان درس ميشود.
داوطلبان واجد شرايط براي ثبت نام به عنوان دانشپذير مي بايد شهريه ثابت و متغير تحصيل در دوره فراگير کارشناسي ارشد را بر اساس جدول شماره 5 به شماره حساب جاري 35004605 بانک ملت شعبه نارنجستان داراي کد 6535/9 (قابل پرداخت در کليه شعب مجهز به سيستم جام) پرداخت نمايند.
ثبت نام در دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد به منزله پذيرفتن کليه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقي ميشود. مسئوليت تهيه کتب و منابع درسي معرفي شده بعهده دانشپذير ميباشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.عدم شرکت در آزمون دروس دوره دانشپذيري بمنزله انصراف تلقي ميگرددو مدارک ثبت نام و مبلغ شهريه واريزي عودت داده نخواهد شد.
براي دانشپذيران مشروط ميانگين دانشپذيري شرکت در آزمون حداکثر 2 درس با پايين ترين نمره الزامي است و در صورت عدم شرکت در آزمون دروس مذکور و عدم کسب نمره لازم براي دستيابي به ميانگين کل 14 مردود شناخته شده و بايد مجددا براي دوره بعد طبق مقررات ثبت نام نمايند.
دانشپذير مي تواند از امکانات کتابخانه مراکز مجري دوره هاي کارشناسي ارشد استفاده کند. ليکن دانشگاه ملزم به ارائه خدمات آموزشي از قبيل تشکيل جلسه هاي رفع اشکال گروهي و برگزاري جلسه رفع اشکال فردي يا تهيه مواد آموزشي نمي باشد و دانشپذير خود شخصا مسئوليت يادگيري درسها را به عهده دارد.
کليه آزمونها به صورت چند گزينه اي برگزار ميشود همچنين برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه ها از طريق سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي شود.
چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقايق را کتمان نموده و يا واجد شرايط يکي از ضوابط ورود به اين دوره ها  نباشد در هر مرحله اي اعم از پذيرش، شرکت در آزمون و حتي پس از موفقيت در آزمون نيمسال دانشپذيري و يا نيمسال هاي بعد، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد و حتي در صورت به اتمام رساندن دوره کارشناسي ارشد، مدرکي براي وي صادر نخواهد شد.
هيچ گونه مزايا از قبيل کمک هزينه تحصيلي،بيمه،خوابگاه و.... به دانشپذير تعلق نمي گيرد.ليکن سياست وزارت علوم تحقيقات و فناوري پرداخت وام شهريه دانشجوئي مطابق مقررات به بخشي از دانشجويان تحصيلات تکميلي(دانشگاههاي دولتي که شهريه دريافت مي نمايند)از طريق صندوق رفاه دانشجويان مي باشد که در صورت قبولي و تبديل وضعيت از دانشپذيري به دانشجويي امکان استفاده از وام شهريه بر طبق مقررات فراهم مي شود.
چنانچه داوطلب ثبت نام در دوره هاي فراگير، مشمول خدمات سربازي باشد بايد نسبت به معرفي خود به اداره نظام وظيفه اقدام نمايد. همچنين اگردانشپذير در طول نيمسال دانشپذيري مشمول خدمت سربازي شود بايد نسبت به معرفي خود به اداره نظام وظيفه اقدام نمايد. در غير اينصورت هيچگونه مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.
داوطلب بايد از توانايي جسمي متناسب با رشته تحصيلي انتخابي خود برخوردار باشد در غير اينصورت مسئوليت عدم ادامه تحصيل در رشته مربوط متوجه داوطلب ميباشد.
ثبت نام دوره دانشپذيري به دو روش امکانپذير است:
1-ثبت نام اينترنتي
2-ثبت نام حضوري از طريق باجه هاي پستي (ثبت نام کامپيوتري حضوريCBR)
ثبت نام دوره دانشپذيري دانشگاه پيام نور براي تحصيلات تکميلي(دوره کارشناسي ارشد) از 13 اسفندماه آغاز و در پايان وقت اداري 21 اسفندماه  پايان مي يابد.
داوطلبي که متقاضي ثبت نام به روش اينترنتي ميباشد پس از مراجعه به سايت دانشگاه پيام نور ir.ac.pnu.www http:// نسبت به تکميل فرم تقاضانامه موجود در سايت اقدام به ثبت نام کرده و پس از تاييد آن، کد شناسه دانشپذيري در اختيار داوطلب قرار ميگيرد.
کارت ورود به جلسه امتحان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در تاريخ هاي 30و31مردادماه 1386  توزيع خواهد شد. دانشپذير براي دريافت کارت آزمون بايد اصل شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر و اصل فيش بانکي مربوط به پرداخت شهريه ثابت و متغير و شماره پرونده دانشپذيري يا رسيد پستي که از طريق ثبت نام اينترنتي دريافت داشته است را همراه داشته باشد.امتحان پايان نيمسال دانشپذيري در يک جلسه در بعد ازظهر روز جمعه 2 شهريورماه 1386با توجه به کد شهر انتخابي جهت برگزاري آزمون که دانشپذيران در هنگام ثبت نام مشخص نموده اند برگزار خواهد شد. هرگونه تغييير احتمالي در تاريخ امتحان يا تاريخ توزيع کارت از طريق سايت دانشگاه پيام نور ir//.ac.pnu.pwww htt:، رسانه هاي گروهي و پيک سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
اعلام نتايج نيزاز طريق سايت دانشگاه پيام نور  و پيک سنجش اعلام خواهد شد.
براي اطلاع آن دسته از دانشپذيراني که در آزمون پايان نيمسال دانشپذيري قبول مي شوند و شرايط تبديل وضعيت را  احراز نموده و به دانشجو تبديل وضعيت مي دهند برخي از ضوابط ادامه تحصيل به شرح زير اعلام ميگردد:
دانشپذير در صورت موفقيت در آزمون پايان دوره دانشپذيري و احراز شرايط به دانشجو تبديل وضعيت داده و براي ادامه تحصيل به مرکز انتخابي و يا با توجه به امکانات دانشگاه به مرکز يا واحد مجري رشته مربوط که دانشگاه تعيين خواهد کرد معرفي مي شود.
دانشجو ميتواند با توجه به امکانات دانشگاه با پرداخت شهريه هاي ثابت و متغير از کلاسهاي رفع اشکال گروهي (نيمه حضوري) و فردي و ساير موارد مرتبط با خدمات آموزشي استفاده کند.
دانشجو در صورت تمايل ميتواند با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي استفاده کند و يا همزمان با خدمت سربازي بصورت غيرحضوري(با هماهنگي يگان محل خدمت و دانشگاه) در دانشگاه تحصيل نمايد.
مهمان و انتقال در دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه ممنوع است.
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام کند.عدم اقدام به موقع در هر نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي ميباشد. چنانچه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيمسال تحصيلي ثبت نام نکند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
تعداد کل واحدهاي درسي در هر رشته تحصيلي براي اخذ مدرک تحصيلي (کارشناسي ارشد) حسب رشته تحصيلي از 28 تا 32 واحد درسي است. (تعداد واحدهاي رشته مديريت اجرايي MBA، 40 واحد ميباشد) دانشجو حسب مورد به تشخيص گروه آموزشي موظف به اخذ و گذراندن واحدهاي جبراني (حداکثر 24 واحد درسي) و واحدهاي اضافي(حداکثر 8 واحد) ميباشد.
تعداد واحدهايي که دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي (به جز آخرين نيمسال تحصيلي) انتخاب کند با توجه به ميانگين نمرات قبلي دانشجو حداقل 6 و حداکثر 14 واحد درسي ميباشد.
نمره قبولي در هر درس که آزمون آن به صورت متمرکز برگزار ميشود حداقل 12 از 20 است و براي اخذ مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد حداقل ميانگين مورد نياز 14 از 20 ميباشد.
واحدهاي ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي با توجه به امکانات دانشگاه و برنامه آموزشي رشته تحصيلي تعيين ميشود.
برنامه هاي آزمايشگاهي بعضي دروس در آزمايشگاه منطقه اي يا استاني دانشگاه و خارج از مرکز محل تحصيل دانشجو اجرا ميشود.
تعدادي از درسها در دوره دانشجويي بصورت خودخوان ارائه خواهد شد و جلسه هاي رفع اشکال گروهي يا فردي در صورت ضرورت به تشخيص دانشگاه براي تعدادي از درسها تشکيل ميشود.
دانشجو ميتواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد. اين درخواست بايد به صورت کتبي به مرکز مربوط ارائه شود.
ارائه مدرک تحصيلي و ريز نمرات به دانش آموختگان در هر زمان منوط به تسويه حساب مالي با دانشگاه است.
هيچگونه مزايا از قبيل کمک هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه و 000 به دانشجو تعلق نمي گيرد.ليکن سياست وزارت علوم. تحقيقات و فناوري اعطاي وام شهريه دانشجويي به بخشي از دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاههاي شهريه اي کشور است.
حداکثر طول دوره کارشناسي ارشد 2 سال است و در صورت لزوم حسب مورد يک الي سه نيمسال تحصيلي به طول دوره با تصويب دانشگاه اضافه ميشود.
داوطلبين براي آشنايي بيشتر با دانشگاه پيام نور و اطلاع از بخشنامه ها و آئيننامه هاي دانشگاه پيام نور مي توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني
 ir.ac.pnu.www http:مراجعه نمايند. ثبت نام داوطلبين در دوره فراگير به معني آگاهي از تمامي ضوابط دانشگاه و پذيرش آئين نامه آموزشي ميباشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته