جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) نسخه شماره 2716

  وزير کار خبر داد:
 افزايش پلکاني دستمزد کارگران در سال آينده  

 وزارت کار به دنبال آن است که دستمزد کارگران در سال آينده به روش افزايش پلکاني صورت گيرد.
محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در گفت وگو با ايسنا درباره تعيين دستمزد کارگران براي سال آينده، با بيان اينکه عوامل مختلفي در تعيين دستمزد بايد لحاظ شود، گفت: کشش بنگاه هاي اقتصادي به لحاظ اقتصادي براي افزايش هزينه آنها به تبع افزايش دستمزدها بايد لحاظ شود.
وي افزود: اگر دربحث تعيين دستمزدهاي بي مهابا عمل شود، اشتغال موجود کشور لطمه خواهد ديد، اما رقم دستمزد بايد تامين کننده حداقل معيشت و زندگي متوسط رو به پايين باشد.
جهرمي بيان کرد: تعيين حداقل دستمزد به آن معنا نيست که رقم مصوب به عنوان دستمزد نهايي به کارگران پرداخت شود بلکه حداقل دستمزد به آن معناست که رقم پرداختي به کارگران نبايد کمتر از دستمزد مصوب باشد، بلکه براساس بهره وري و کار معيني که براي کارگر تعريف مي شود بايد اضافه پرداخت هايي را نيز دريافت کند.
وي با اشاره به حداقل دستمزد امسال تصريح کرد: امسال تنها 18/5 درصد از کارگران بين 150 تا 170 هزار تومان دريافت مي کنند و 81/5 درصد باقي مانده کارگران بيش از حداقل دستمزد مي گيرند.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: کارگران علاوه بر حداقل دستمزد، حق مسکن، بن نقدي و حق عائله مندي دريافت مي کنند به طوري که حقوق يک کارگر متاهل با دو فرزند کمتر از 200 تومان نخواهد بود.
وي افزود: وزارت کار در تعيين دستمزد سال 86 کارگران به دنبال آن است که افزايش پلکاني که براي کارمندان در نظر گرفته شده براي کارگران هم اعمال شود، به طوري که دستمزد کارگراني که حداقل دستمزد را دريافت مي کند از رشد بيشتر و کارگراني 500 تا 600 هزار تومان دريافت مي کنند از رشد کمتري برخوردار باشد.
جهرمي بيان کرد: افزايش دستمزدها نبايد باعث افزايش چشمگير کالاهاي توليدي و متعاقب آن افزايش تورم شود.
وي درباره نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي و اعتراض جامعه کارگري مبني بر واقعي نبودن اين تورم براي خانوارهاي کارگري، تصريح کرد: هزينه يک خانوار کارگري روستايي با شهري بسيار متفاوت است اما بانک مرکزي ميانگين اين هزينه هاي محاسبه و نرخ تورم را اعلام مي کند، اگر بخواهيم دستمزدها را براساس هزينه هاي خانوارهاي کارگري در شهرهاي مختلف تعيين کنيم 10 تا 15 نوع دستمزد بايد تعيين شود در حالي که تعيين دو نرخي دستمزدها در سال 85 با اعتراضات مختلفي مواجه شد لذا مجبوريم که حداقل دستمزد را اعلام کنيم که کمتر از آن پرداختي صورت نگيرد.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: البته در بسياري از کشورهاي حتي پيشرفته نيز حداقل دستمزد تعيين نمي شود و تعيين دستمزد کارگران منوط به توافق بين کارگر و کارفرماست اما در ايران با تعيين حداقل دستمزد هيات هاي حل اختلاف نيز ملاکي براي رسيدگي به پرونده ها خواهند داشت.
وي درباره جايگزين شدن پيمان هاي جمعي کار براي تعيين دستمزدها به جاي شوراي عالي کار افزود: خوشحال مي شويم که انعقاد پيمان هاي جمعي کار بين کارگران و کارفرمايان باب شود و وزارت کار نيز برروي اين امر تاکيد دارد.
جهرمي اظهار کرد: به همين دليل است که وزارت کار به دنبال ايجاد تشکل هاي واقعي کارگري و کارفرمايي است. انتخاباتي که امسال برگزار شد تشکل هاي کارگري و کارفرمايي از وابستگي به جناح سياسي و گروه هاي خاصي جدا شدند، لذا اين تشکل ها مي توانند به سمت قراردادهاي اجتماعي براساس شرايط اقتصادي مناطق خود بروند.

هزينه ايجاد هر شغل;40  ميليون تومان 
مديرکل اداره کار و امور اجتماعي غرب استان تهران گفت: براي ايجاد هر شغل در کشور به طور متوسط بين 300 تا 400 ميليون ريال هزينه مي شود.
سعيد سياري در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اين هزينه براي دولت و کارفرمايان بسيار هنگفت است و ارائه راهکارهاي جديد براي ايجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي براي افراد جوياي کار ضرورت دارد.
وي افزود: ارائه تسهيلات به منظور ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده يکي از راهکارهايي است که دولت با هدف به وجود آمدن فرصت هاي شغلي جديد براي افراد متقاضي کار در نظر گرفته است.
سياري ادامه داد: به رغم هزينه هاي بالا براي ايجاد هر شغل در کشور، حفظ و امنيت مشاغل ايجاد شده در سال هاي اخير از اهميت چنداني برخوردار نبوده و در سال هاي اخير بسياري از فرصت هاي شغلي به واسطه مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي از دست رفته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته