جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/12/06 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4654

 ثبت‌نام جديد براي پرداخت يارانه نقدي 

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه براساس تبصره 21 بودجه 93 يارانه بايد به متقاضي نيازمند داده شود و دولت بايد در مورد حقوق افراد، مبلغي را مشخص کند که بر طبق آن، مشمولان يارانه شناسايي شوند، گفت: در بهمن امسال ما به 77 ميليون و 374 هزار نفر يارانه پرداخت کرديم که اين مقدار از جمعيت کل کشور که برمبناي آمار حدود 77 ميليون و 200 هزار نفر مي‌شود،‌ بيشتر است. از اين رو، بايد ثبت نام جديدي انجام شود و دولت عددي را مشخص کند که اگر درآمد از آن کمتر بود، فرد نيازمند شناخته شود.

به گزارش آفرينش ، اسحاق جهانگيري در برنامه ديشب گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي و اين که اين ظرفيت چگونه مي تواند به دولت کمک کند، گفت: هدفمندي، کار مهمي بود و تقريبا تمام صاحبنظران در کشور در اين مورد هم نظر بودند که سيستم مصرف انرژي کشور پاسخگو نيست و نمي توانيم توليد کرده و هدر بدهيم ،از طرف ديگر حجم وسيعي قاچاق حامل هاي انرژي نيز صورت مي گرفت.وي افزود: دولت در مقطعي تصميم گرفت که در زمينه انرژي اصلاحي صورت گيرد و در آن مقطع ، عزم عمومي شکل گرفت و همه حمايت کردند.

جهانگيري گفت: وقتي دولت کار خود را شروع کرد مجموعه اي از مسائل از جمله مسکن مهر، بدهي هاي هنگفت دولت به جاهاي مختلف، رکود ، تورم و..... پيش روي دولت بود که دولت بايد به سرعت در مورد آنها تصميم مي گرفت نياز به راهکار داشت و ما فکر کرديم که راه اصلاح چيست.وي افزود: مهمترين اقدام ما آسيب شناسي کامل از مرحله اول هدفمندي تا به اين جا بود و اولين آسيب جدي در اين زمينه بي توجهي به قانون هدفمندي بود چرا که در قانون ذکر شده بود که مبلغ افزايش قيمت و حاصل از اجراي طرح هدفمندي بايد چگونه مصرف شود که بر طبق قانون قرار بود 50 درصد از مبلغ حاصله بين خانوارها تقسيم شود.جهانگيري گفت: از دي 89 که هدفمندي شروع شد، کل درآمد افزايش حامل هاي انرژي 96 هزار ميليارد تومان بود که برحسب قانون بايد مبلغ 48 هزار ميليارد تومان بين خانوارها تقسيم مي شد ولي رقمي که تا به حال تقسيم شده 137 هزار ميليارد تومان بوده و مابه التفاوت اين مبلغ از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است.وي افزود:‌در سال جاري بيش از 12 هزار ميليارد تومان داريم از محل بودجه عمومي کشور بين خانوارها توزيع مي کنيم در حالي که کل بودجه عمراني کشور حدود 10 هزار ميليارد تومان است.معاون اول رئيس جمهور گفت: ما اين مسائل را شناسايي کرديم، براي مرحله دوم هدفمندي برنامه ها را به صورت کامل تهيه کرديم و با مجلس تعامل داشتيم، مجلس هم خوشبختانه تبصره 21 در قانون بودجه سال 93 را که دولت ارائه داد تصويب کرد که براساس آن، ما چند برنامه جدي داريم ، از جمله ديگر حرکت هاي شوک وار به قيمت هاي حامل هاي انرژي نخواهيم داشت.وي افزود: مسئله بعدي موضوع خانوار است که طبق تبصره 21 يارانه بايد به متقاضي نيازمند داده شود و دولت بايد در مورد حقوق افراد ، مبلغي را مشخص کند که بر طبق آن، مشمولان يارانه شناسايي شوند.

جهانگيري گفت: در بهمن امسال ما به 77 ميليون و 374 هزار نفر يارانه پرداخت کرده ايم که اين مقدار از جمعيت کل کشور که برمبناي آمار حدود 77 ميليون و 200 هزار نفر مي شود،‌ بيشتر است ، از اين رو بايد ثبت نام جديدي انجام شود و دولت عددي را مشخص کند که اگر درآمد از آن کمتر بود ، فرد نيازمند شناخته شود.وي افزود: رقم هاي متفاوتي در زمينه تعيين سطح حقوق ارائه شده اما اين مسئله همچنان در حال بررسي است، البته ما فکر مي کنيم ممکن است مردم عزيز در طيفي قرار بگيرند که از نظر دولت نيازمند هستند ولي مردم مي بينند که دولت با چه چالش هايي از جمله در وضعيت درمان روبروست ، از اينرو بخش وسيعي از مردم خواهند گفت که دولت اين منابع را در جاهاي مورد نياز مصرف کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته