جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/12/08 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4656

 در استان 

 اجراي نامناسب طرح جامع توسعه شهري؛ از مشکلات عديده تکاب است

اروميه - خبرنگار آفرينش

سخنگوي شوراي شهر تکاب گفت: بدون نگاه ويژه وکمکهاي استانداري آذربايجان غربي و نيز اجراي دقيق ونظارت شده قانون ماليات بر ارزش افزوده توسعه عمراني تکاب محقق نشده وشهرداري اين شهر فلج وزمينگير خواهدشد.

مهدي انصاري با بيان اين مطلب، وضعيت فعلي فني ومالي شهرداري تکاب رابحراني ارزيابي کرد وافزود:شهرداري تکاب براي عبور از بحران فعلي وقرارگرفتن در مدار توسعه عمران شهري به تخصيص اعتبارات،کمکهاي ويژه استاني وهمراهي واهتمام جدي مسوولان به ويژه استاندار آذربايجان غربي و نمايندگان مجلس نيازمند است.

وي با اشاره به اينکه درحال حاضر شهرداري تکاب در باتلاق بدهيهاي نامتعارف گيرکرده است وبا ارثيه عظيمي از مشکلات دست وپنجه نرم مي‌کند تصريح کرد: بحران بدهيها از يک سو، تفکيکهاي غيراصولي، غيرفني و کارشناسي نشده زمينهاي معارض‌دار در چندسال اخير،ضعفهاي فني وساختاري درتيم کارشناسي شهرداري، ازبين رفتن زيرساختها ونبود انضباط اداري ومالي و نيز مطالبات گسترده و فوري شهروندان به دليل کارهاي عقب‌افتاده سالهاي گذشته از سوي ديگر و مهمتر از همه عدم وصول منبع مالي از محل ماليات بر ارزش افزوده معادن طلا وسنگ موجب تکميل زنجيره‌اي از مشکلات براي شوراي شهر وشهردار جديد شده که انجام وظايف محوله و امور عمراني اين شهر را بسيار سخت و حتي غيرممکن ساخته است.

وي با بيان اينکه شهرداري تکاب درحال حاضر به وام 3 ميليارد توماني نياز دارد اما به دليل حجم بدهي ها و وجود چکهاي برگشتي قادر به دريافت آن نيست اظهار کرد:مشکلات گسترده در کنار نبود منابع مالي مطمئن وقابل اتکاء شهرداري تکاب رادر ادامه دادن مسير عمران شهري وحتي امور اداري و پرداخت حقوق کارکنان کاملا مستاصل نموده وهمه اين محدوديتها در حالي است که تخصيص اعتبارات استاني به شهرداري تکاب 20 درصد ومبلغي درحدود 430 ميليون تومان بوده است.

انصاري تاکيد کرد: طبق قولهايي که معدن‌داران شهرستان تکاب داده‌اند مقررشده تا بخشي از درآمدهاي آنها بصورت منابع مالياتي به شهرداري تکاب اختصاص يابد اما درسال جاري آمارشفافي از اين پرداختها وجود ندارد ومعدن‌داران با وجود سودهاي کلان به تعهدات خود عمل نمي‌کنند.

وي گفت: درصورت اجراي کامل قانون ماليات برارزش افزوده، بيش از 50 درصد بودجه شهرداري تکاب از اين محل تامين شده وحجم قابل توجهي از موانع مالي اين نهاد برطرف شده و برنامه‌هاي عمراني شهر تکاب بدون دغدغه تامين اعتبار اجرا خواهد شد.

عضو شوراي شهر تکاب در بخش ديگري از سخنان خود اجراي نامناسب طرح جامع توسعه شهري را از مشکلات عديده تکاب برشمرد و افزود: بنابر اظهارنظرکارشناسان فني ومهندسين مشاور اين طرح داراي 47 ايراد اساسي است که با درنظرگرفتن طرح تفصيلي شهر اين ايرادت به بيش از 100مورد مي‌رسد.

وي گفت:در طرحهاي جامع وتفصيلي شهر تکاب بسياري از موارد لحاظ نشده که مشکلات فراواني به وجود آورده است و طرح تفصيلي درحال بررسي بوده وتا زماني که اين ايرادات برطرف نشود، طرح تفصيلي شهر تکاب در شوراي شهر به تصويب نخواهد رسيد.

وي از اداره راه وشهرسازي تکاب خواست جهت رفع ايرادات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تکاب با شهرداري و شوراي شهر همکاري نمايند.

شهرستان تکاب با 2500 هکتارمساحت و80 هزار نفرجمعيت درجنوب آذربايجان غربي واقع شده است که محروميتها وعقب ماندگي هاي اين شهر درکنار وجود منابع متعدد خدادادي از جمله دو معدن بزرگ طلا و نيز پتانسيلهاي باالقوه توسعه، همواره مورد بحث و مداقه بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته