جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/12/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4669

 دستمزد کارگران به ميزان 25 درصد افزايش يافت 

در جلسه شوراي عالي کار، نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار را با 25 درصد افزايش نسبت به سال 92 معادل 608 هزار و 900 تومان تعيين و تصويب کردند.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي وزارت كار ،با برگزاري نشست شوراي عالي کار که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده 11.5 ميليون کارگر و مشمول قانون کار 608 هزار و 900 تومان شد که نسبت به دستمزد سال 92 معادل 121 هزار و 781 تومان افزايش يافته است.

آخرين جلسه اي که پيش از اين توسط شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد ساليانه برگزار شده است، در پايان اسفندماه سال 91 بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاري به ميزان 487 هزار و 125 تومان تعيين شده بود.

همچنين شوراي عالي کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتداي سالآينده از 300 تومان سال جاري به 500 تومان افزايش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه معادل 15 هزارتومان خواهد شد.

همچنين،شوراي عالي کار پس از تصويب افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار کشور، ميزان بن نقدي کارگران را نيز مشخص کرد. رقم 80 هزارتوماني تصويب شده بايد طبق روال در پايان هر ماه در قالب يک بند در جمع حقوق و مزاياي مشمولان قانون کار منظور شود.

بر اساس مصوبه اسنفدماه 91 شوراي عالي کار، حق بن نقدي کارگران در سال جاري 50 هزارتومان تعيين شده است که هر ماه به حساب کارگران واريز مي شود. در عين حال، در بخش افزايش حق مسکن کارگران، شوراي عالي کار در مردادماه امسال پس از 7 سال وقفه تصميم به افزايش 10 هزارتوماني حق مسکن کارگران گرفت.

در حالي که قرار بود در ماه هاي گذشته اين افزايش جديد حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه براي اجرا به واحدهاي مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، اما دولت تدبير و اميد خواستار اجراي اين مصوبه از ابتداي سال 93 شد.از اين رو حق مسکن کارگران نيز از ابتداي سال 93 از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزايش خواهد يافت.

حقوق سطوح مختلف شغلي افزايش يافت

شوراي عالي کار پس از تصويب افزايش درصدي حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار، ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح شغلي (گروه هايي که حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شوراي عالي کار دريافت مي کنند) را 12 درصد ثابت و روزانه 2119 تومان تعيين و تصويب کرد.

شوراي عالي کار ميزان افزايش حقوق ساير گروه هاي شغلي (افرادي که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مصوبه است) را براي سال آينده، 12 درصد ثابت به اضافه روزانه 2119 تومان اعلام کرد.

با اين مصوبه، ميزان دريافتي دست کم 8.5 ميليون نفر از مشمولان قانون کار در سال 93 نيز مشخص شد. پيش از اين، شوراي عالي کار ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده حداقل بگيران را هزار و تومان تصويب کرده بود که طبق اعلام قبلي وزارت کار، جمعيتي بالق بر 3 ميليون نفر را شامل مي شود.

در عين حال، متوسط افزايش حقوق ساير گروه هاي شغلي در سال جاري 15 درصد بوده است.

ميزان حق اولاد سال 93 مشخص شد

با مشخص شدن افزايش حداقل دستمزد 608 هزار و 906 توماني سال 93، همچنين روشن شدن وضعيت افزايش حداقل حقوق روزانه کارگران در سال آينده ميزان حق اولاد شاغلان متاهل داراي فرزند نيز مشخص شد.

طبق قانون، حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار تعلق مي گيرد و در صورتي که کارگران داراي فرزندان بيشتري باشند، ديگر حقوق جديدي به آنها پرداخت نمي شود. به صورت کلي، با افزايش حداقل دستمزد ساليانه، به حق اولاد افراد نيز افزوده مي شود.

بر پايه اين گزارش، نمي توان براي هر فرد با دريافتي متفاوت حق اولاد جداگانه اي در نظر گرفت. در قانون اين حق بر مبناي حداقل دستمزد ساليانه مصوب شوراي عالي کار محاسبه مي شود و حقوق و مزاياي دريافتي افراد در اين بخش ملاک نيست.

نگاهي به روند افزايش حق اولاد در سال هاي گذشته نشان مي دهد که حق اولاد 5679 توماني سال 80 براي هر اولاد به 33030 تومان در سال 90 افزايش يافته است. همچنين ميزان حق اولاد براي يک فرزند در سال 91 به ميزان 38970 تومان و در سال جاري نيز 48712 تومان بوده است.

جدول کامل شده بسته دستمزد 93

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهيانه 608900

حق مسکن ماهيانه 20000

حق بن نقدي (خواروبار) 80000

حق اولاد- يک فرزند 60888

حق اولاد- دو فرزند 121776

حق سنوات روزانه 500

حداقل مزد روزانه 20297

مجموع دريافتي افراد مجرد 723900

مجموع دريافتي افراد متاهل با يک فرزند 784788

مجموع دريافتي افراد متاهل با دو فرزند 845676


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته