جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/08/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4853

 داوطلبان وسايل تخصصي را همراه داشته باشند؛
 جزئيات آزمونهاي عملي در رشته‌هاي مختلف نيمه متمرکز کنکور اعلام شد 

 نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي و يا درس تخصصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 93 اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، اسامي چندبرابرظرفيت رشته‌‌‌‌‌ هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز 1- كتابت و نگارگري، 2- علوم ورزشي، مربيگري ورزشي، كارداني علوم ورزشي، آموزش تربيت بدني، 3- ادبيات‌نمايشي، بازيگري، كارگرداني، نمايش‌عروسكي، طراحي صحنـه 4- نقاشي، ارتباط‌ تصويـري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي ‌پارچه، طراحي لباس، 5- طراحي صنعتي، 6- مجسمه‌سـازي، 7- آهنگ‌سازي، 8- نوازندگي ساز ايراني، جهاني و نظامي دوره‌هاي‌ روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي در کنکور 93 معرفي شد.

كليه معرفي‌شدگان بايد طبق برنامه‌هاي زماني مندرج در اطلاعيه اقدام کنند. به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز معرفي‌شدگان در اين مرحله نيز به ‌صورت اينترنتي بوده و داوطلبان مي توانند در روزهاي 2 تا 12 آذرماه با مراجعه به سايت سازمان نسبت به انتخاب دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. مهلت انتخاب محل رشته‌هاي نيمه‌متمركز قابل تمديد نيست.

معرفي‌شدگاني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام کرده اند بايد در زمان اعلام شده كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را پرينت کرده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام کنند.

آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نيست. حضور داوطلب نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي است.

در رشته علوم ورزشي و تربيت بدني كارت شركت در آزمون عملي توسط حوزهاي مجري تحويل داوطلبان خواهد شد.

كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي دانشگاه شهيد رجائي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش وپرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي و طراحي، بايد طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت کنند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي شود و كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي شود، باشند.

پذيرفته‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ متمركز، چنانچه‌ براي‌ شركت‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و يا آزمون‌ عملي‌ مراجعه‌ نموده و نهايتاً فهرست ‌اسامي‌ آنان‌ نيز جزو پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز اعلام‌ شود و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو و امكان بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نيست و منحصراً مي توانند در رشته نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل کنند. معرفي‌شدگان‌ دوره‌هاي روزانه رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز، چنانچه در آزمون عملي شركت کنند‌ و در رديف پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز قرار گيرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 را ندارند.

برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز

رشته كتابت و نگارگري:

كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون درس طراحي آنان از تاريخ 27 تا 29 آبان ماه 93 از طريق سايت سنجش قابل دريافت است. داوطلبان بايد با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون عملي، خودكار، مداد و پاك كن نرم، تخته شستي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2، B4 و B6 در روز جمعه 30 آبان به آدرس مندرج در كارت ورود به حوزه آزمون عملي مراجعه کنند. آزمون درس طراحي رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

رشته­ كارشناسي علوم‌ورزشي و آموزش تربيت‌بدني:

داوطلبان بايد كارت شركت در آزمون عملي خود را از محل حوزه برگزاري آزمون عملي دريافت کنند. داوطلبان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملي، از داوطلب‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

يادآوري مهم (1): معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي علوم ورزشي بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم براي تستهاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نيست.

يادآوري مهم (2): داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 19376 الي 19396) و كدرشته‌هاي آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان (كدهاي 23730 الي 24080) وابسته به آموزش و پرورش اعلام‌ شده‌، مي‌بايست علاوه بر شركت در آزمون عملي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه سوم آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت کنند و در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي شود.

آزمون عملي ‌كليه‌ معرفي‌شدگان‌ خواهر در روز پنجشنبه 29 آبان و کليه معرفي شدگان برادر در روز جمعه 30 آبان برگزار مي شود. هزينه شرکت در آزمون مبلغ 150 هزار ريال است.

رشته‌هاي ‌تحصيلي ادبيات نمايشي- نمايش عروسكي- بازيگري-كارگرداني و طراحي صحنه:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان از 28 تا 30 آبان ماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است و داوطلبان لازم‌ است، با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند پرينت كارنامه آزمون سراسري- هر نوع ‌اثر هنري و مدارك مربوط به سوابق تجربي در زمينه هنرهاي نمايشي اعم از (كارگرداني- نمايش عروسكي- طراحي صحنه- ادبيات نمايشي- بازيگري) و نمونه آثار نوشتاري- ساخت عروسك- ماكت- احكام شركت در جشنواره - تنديس و ... اسناد و سوابق فعاليت در رشته مذكور، به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه کنند.

شروع مصاحبه ساعت‌ 8:00 صبح هر روز بوده و حضور كليه داوطلبان براساس برنامه زماني بين ساعت‌ 8:00 تا 9:00 صبح‌ براي تعيين نوبت مصاحبه ‌ضروري است و تأخير يا عدم‌ مراجعه داوطلبان در روز و ساعت‌ مقرر موجب‌ حذف‌ آنان‌ از نوبت‌ مصاحبه خواهد شد. داوطلبان گرايش بازيگري بايد از فيزيك مناسب و سلامت كامل برخوردار باشند.

رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي (نقاشي) طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان از 4 تا 5 آذرماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. آزمون‌ تشريحي‌ درس‌ طراحي‌ همه رشته‌ها روز جمعه 7 آذرماه خواهد بود و همه رشته ها به جز رشته طراحي صنعتي رأس‌ ساعت‌ 8:30 و رشته طراحي صنعتي رأس ساعت 15:00 (3 بعدازظهر) روز جمعه برگزار مي شود.

داوطلبان بايد علاوه بر در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون طراحي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند زير دستي‌‌ مقوايي ‌يا فيبر به‌ ابعاد 50×35 سانتي ‌متر- گيره‌هاي ‌كاغذ- مدادهاي‌‌ رنگي- مداد سياه‌ پر رنگ‌‌ و نرم - مداد پاكن‌ و مداد تراش - مداد اتود و مداد طراحي- خط‌كش‌ و گونياي‌ كوچك‌، پرگار و وسايل مرتبط نيز همراه داشته باشند. داوطلبان از همراه داشتن وسايل اضافه و الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري کنند.

رشته ‌تحصيلي مجسمه‌‌‌سازي‌:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان در روزهاي 24 تا 26 آذرماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. داوطلبان لازم‌ است، براي‌ شركت‌ در مراحل‌ آزمون ‌تخصصي‌ و مصاحبه با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مجسمه سازي شامل تخته شاسي A3 و لوازم طراحي از جمله مداد طراحي مختلف و ابزار مجسمه سازي مانند قيچي كاغذ بر، ذغال فشرده و... رأس‌ ساعت‌ 8:00 صبح‌ (براي گروه بندي و نوبت دهي) خواهران در تاريخ 27 آذر و برادران در تاريخ 28 آذر به آدرس مندرج در كارت‌ شركت آزمون عملي مراجعه کنند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

رشته‌ تحصيلي آهنگسازي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان در روزهاي دوم تا سوم ديماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. داوطلبان براي‌ شركت‌ در آزمون كتبي و عملي ضرورت دارد با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي، و مدادسياه و پاك كن و همچنين‌ وسايل مورد نياز راس ساعت‌ 8:00 صبح روز پنج‌شنبه 4 دي ماه به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه کنند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

مواد امتحاني آزمون عملي رشته‌ آهنگ سازي شامل بخش اول: 1-هارموني (به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره‌گذاري شده). 2- ساز شناسي ايراني و جهاني (به صورت كتبي 15 سوال «5سوال ساز شناسي ايراني و 10 سوال سازشناسي جهاني»). بخش دوم: 1-مباني نظري موسيقي (شامل سرايش و تربيت شنوايي). 2-پيانو. است.

رشته‌هاي‌ تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌، نوازندگي ساز جهاني‌ و رشته موسيقي نظامي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان براي نوازندگي سازنظامي و نوازندگي ساز جهاني در روزهاي سوم و چهارم دي ماه توزيع مي شود. آزمون نوازندگي سازنظامي براي برادران جمعه 5 دي ماه و آزمون نوازندگي ساز جهاني براي برادران جمعه 5 دي ماه و براي خواهران شنبه 6 دي ماه برگزار مي شود. كارت شركت در آزمون نوازندگي ساز ايراني 9 و 10 دي ماه و آزمون نوازندگي ساز ايراني براي برادران پنجشنبه 11 دي ماه و براي خواهران جمعه 12 دي ماه برگزار مي شود. به همراه‌ داشتن‌ ساز تخصصي‌ براي معرفي‌شدگان ضروري‌ است.

1- نوازندگي موسيقي ايراني‌: تسلط لازم به يكي از سازهاي سنتي ايران(به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي ايراني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.

2- نوازندگي موسيقي جهاني: تسلط لازم به يكي از سازهاي موجود در اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي جهاني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.

3- نوازندگي موسيقي نظامي: تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي-چوبي يا بادي- برنجي، اركستر سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته