جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/12/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4947

 درسمينار چالش هاي آموزش پزشکي در ايران مطرح شد؛
 راهکارها و ضرورت همکاري بين بخشي در حل چالش هاي آموزش پزشکي 

فرهنگستان علوم پزشکي ايران با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران ميزبان سمينار دو روزه سمينار چالش هاي آموزش پزشکي در ايران بود .

به گزارش خبرنگار آفرينش، در اين سمينار دو روزه چالش هاي آموزش پزشکي در ايران با حضور دکتر عليرضا مرندي، رييس فرهنگستان علوم پزشکي ايران، دکتر فريدون عزيزي، معاون علمي فرهنگستان علوم پزشکي، دکتر باقر لاريجاني، رييس گروه آموزش و اخلاق پزشکي فرهنگستان و دکتر محمد جليلي، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران در روزهاي 14 و 15 اسفند ماه سال جاري در محل سالن همايش غدير فرهنگستان علوم پزشکي برگزار شد.

در اين سمينار راهکارها و ضرورت همکاري بين بخشي در حل چالش هاي آموزش پزشکي در جمهوري اسلامي ايران به بحث و بررسي گذاشته شد.

مروري بر چالش هاي آموزش پزشکي کشور، تجربه دانشگاه علوم پزشکي تهران در رفع چالش هاي آموزش پزشکي، چالش هاي نظام پذيرش دانشجو، ارزشيابي و اعتباربخشي دوره هاي آموزشي، پاسخگويي اجتماعي آموزش پزشکي، ساختار، راهبردها و روش هاي کوريکولوم هاي آموزشي از مباحثي بود که در روز اول اين سمينار مورد بررسي قرار گرفت و روز دوم نيز به موضوعات حوزه هاي مغفول در برنامه آموزشي همانند تعهد حرفه اي، مهارت هاي ارتباطي، رشد فردي و سلامت معنوي، نارسايي هاي نظام ارزيابي دانشجويان، مشاوره و تقويت رابطه استاد و دانشجو، زيرساخت هاي مورد نياز براي آموزش کيفي اختصاص داده شد.

در اين حاشيه اين سمينار دکتر عظيم ميرزازاده در خصوص مروري بر چالش هاي آموزش پزشکي اختصاص داد و گفت: در سال 1384 برنامه هاي دانشکده پزشکي براي ارتقاي کيفيت در حوزه هاي مختلف ارايه شد که بخش مهمي از اين برنامه به دوره پزشکي عمومي اختصاص داشت.

وي در خصوص ضرورت اصلاحات در آموزش پزشکي عمومي گفت: از نظر دروني ديدگاه هاي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و صاحب نظران آموزش پزشكي و تمايل مديريت دانشگاه و از نظر بيروني رفرم در دانشگاه هاي ديگر،پيگيري هاي انجام شده در سطح معاونت آموزشي وزارت متبوع،اختيارات پيش بيني شده براي دانشگاه هاي مادر و پيگيري هاي انجام شده در سطح WHO است.

دکتر باقر لاريجاني در ادامه اين سمينار مروري بر مهمترين اقدامات و دستاوردهاي كشور در عرصه آموزش پزشكي پرداخت و افزود: تجربه ارزشمند ادغام آموزش علوم پزشكي در نظام ارائه خدمات، تدوين نقش? جامع علمي كشور که مجموعهاي جامع، هماهنگ و پويا از مباني، اهداف، سياست ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي و آيندهنگر است، نقشه تحول نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران که مجموعه‌اي از سياست‌ها و الزامات برنامه‌ريزي تحول راهبردي نظام سلامت مبتني بر الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني است، اعتباربخشي و بازنگري برنامه‌هاي درسي در آموزش پزشکي، استقرار مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، انتخاب قطب‌هاي منتخب علمي، رقابتي نمودن عرصه آموزش با برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري در علوم پزشكي كشور از جمله اين اقدامات در دهه هاي اخير است..

وي چالش‌هاي اساسي آموزش پزشکي دهه آينده در تحليل سازمان بهداشت جهاني، فدراسيون جهاني آموزش پزشکي را چنين بر شمرد: تربيت نيروي انساني آشنا با ارائه مراقبت‌هاي هزينه اثربخش، تغيير در برنامه، فرهنگ و مديريت آموزش براي ورود هرچه سريع‌تر دانشجويان به عرصه‌هاي آموزشي واقعي جامعه، تأکيد بر آموزش پزشکي سلامت محور و پيشگيرانه به‌جاي روش سنتي بيمارمحور، تعادل مناسب بين آموزش و تجربيات دانشجويان، آموزش دانشجويان و دستياران به‌نحوي که در مراقبت از بيمار بين شيوه‌هاي علمي و پاتوفيزيولوژيک از طرفي و شيوه‌هاي مبتني برشواهد از سوي ديگر به طور صحيح تعادل برقرار نمايند، آماده سازي دانشجويان و دستياران براي اجراي شيوه مبتني بر کارگروهي، ايجاد فرهنگ آموزشي که در آن دانشجويان و اساتيد کفايت و صلاحيت خود را بر اساس نتايج حاصله از درمان بيماران به محک مي‌گذارند.

به گفته دکتر لاريجاني سرانه ناكافي آموزشي، لزوم توجه به آموزش‌هاي ميان رشته‌اي، شکاف عميق بين علوم پايه پزشکي و علوم باليني، ضرورت شفاف‌سازي جايگاه انجمن‌هاي علمي گروه پزشکي و سلامت در نظام سلامت، تخصص گرايي مسئولان، دانشجويان، دانش آموختگان و مردم و غفلت و کم توجهي به آموزش‌هاي عمومي و غير تخصصي و رشته‌هاي غير دکتري و علوم پايه پزشکي و ساير رشته‌ها، لزوم هدايت صحيح استعداد‌ها و سرمايه گذاري براي شناسايي، پرورش، حمايت و هدايت نخبگان، بومي نشدن آموزش پزشکي برحسب نياز‌ها و اقتضائات جغرافيايي-اجتماعي، سياسي و تاريخ پزشکي ايران، ضرورت كاهش فاصله فرهنگي دانشگاه از فرهنگ عمومي و فرهنگ و معارف اسلامي، نگاه انتزاعي به علوم پزشکي، جدائي ساختاري، علمي و فرهنگي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي از ساير دانشگاه‌ها، ضرورت توجه به اخلاق و معنويت و تضاد در انتخاب الگوهاي شايسته در علوم پزشکي، کاهش انگيزه در اساتيد و دانشجويان، تمرکز و افراط محتواي آموزش بر بيماري‌‌ها به‌جاي اصول پيشگيري و مراقبت‌هاي پايه سلامت، تمرکز آموزش پزشکي بر آموزش باليني در بيمارستان و غفلت از آموزش سرپايي از چالش هاي کلي آموزش در نظام سلامت هستند.

رييس پيشين دانشگاه علوم پزشکي تهران در پايان خاطرنشان کرد: اگرچه آموزش پزشكي در دهه‌هاي پس از انقلاب اسلامي دستاوردهاي شگرفي را تجربه كرده اما چالش هايي همچنان موجود است و در اين مسير فرهنگستان علوم پزشكي به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي اثرگذار بر حيطه سلامت كشور مي‌تواند كمك بزرگي به نظام سلامت كشور در زمينه ديده‌باني سياست هاي كلي، ارائه الگوهاي پياده‌سازي و جلب مشاركت ذي‌نفعان کند و البته بايد از ظرفيت هاي موجود در نهادهاي خصوصي و غيردولتي نيز بهره جست.

دکتر عزيزي به حيطه هاي راهبردهاي ده گانه اجماع بين المللي اشاره کرد و افزود: حيطه هاي ده گانه اجماع بين المللي شامل پيش بيني نيازهاي سلامت جامعه، مشارکت با نظام سلامت و ساير ذينفعان، استقبال از تحول در نقش‌هاي پزشکان و ساير صاحبان حرف سلامتي، تسريع و تحکيم آموزش مبتني بر دست آورد، ايجاد مسئوليت و حاکميت پاسخ‌گو براي مدارس طب، شفاف سازي حيطه‌هاي استاندارد در آموزش، تحقيقات و اراه خدمات، حمـايـت از شــيوه "بهبود مستمر کيفيت" در آموزش، تحقيقات، و ارايه خدمات، استقرار مکانيسم‌هاي الزام‌آور براي اعتباربخشي، توازن فيمابين اصول جهاني با اختصاصات متداول و در آخر حيطه دهم تعيين نقش جامعه است.

تهيه و تنظيم: فاطمه سعادتي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته