جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/02/11 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران سه شنبه نسخه شماره 2749

 آيين نامه جديد قانون مشاغل سخت و زيان آور ابلاغ شد  

 با تصويب هيات وزيران، آيين نامه اجرايي قانون مشاغل سخت وزيان آور ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت هيات وزيران بخش هايي از آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و                زيان آور را اصلاح کرد که بر اساس اين مصوبه کار هاي سخت و زيان آور کار هايي است که در اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي شود که نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد.
بر اساس اين مصوبه مشمولان قانون "نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولان عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور - مصوب  1367- و اصلاحات بعدي آن" و همچنين مشمولان قانون "حفاظت در برابر اشعه - مصوب 1368 - و اصلاحات بعدي آن" تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ، وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در هر کارگاه با بررسي سوابق، انجام بازديد و بررسي شرايط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعي و با تاييد توسط کميته هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي گيرد. همچنين کارفرمايان مکلفند شاغلان در کار هاي سخت و زيان آور را حداقل سالي يک بار            به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان از سوي مراکز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پرونده هاي مربوط ضبط و يک نسخه از آن را به سازمان تامين اجتماعي ارائه کنند.
بر اين اساس سياست گذاري کشوري کار هاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه و رسيدگي به در خواست کميته هاي بدوي و تجديد نظر استاني و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت کميته هاي مذکور در اين آيين نامه به عهده شوراي عالي حفاظت فني است.
بر اساس اين مصوبه به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان آور براساس ضوابط و سياست گذاري هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط  کميته هاي بدوي و تجديد نظر استاني هر کدام با پنج عضو اصلي و پنج عضو   علي البدل براي مدت سه سال منصوب مي شوند.
علاوه بر کارهاي سخت و زيان آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و موارد تاييد شده توسط کميته هاي استاني، مشاغلي که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقيما با زنداني ارتباط دارند و مشاغلي که مستقيما در مراکز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند و خبرنگاري نيز سخت و زيان آور شناخته مي شوند.
بر اين اساس ايام تعطيلات هفتگي و رسمي، مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي و تمام يا قسمتي از خدمت نظام وظيفه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه در جبهه، دوران اسارت يا محکوميت سياسي که بيمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد به عنوان سابقه اشتغال در کارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود. بر اساس اين مصوبه چنانچه بيمه شده بيش از دو ماه به هر منظور از مرخصي بدون حقوق استفاده کرده يا اخراج  استعفا،  انفصال و بازخريدي مشروط بر اينکه حداکثر تا دو ماه در مجموع در فواصل اشتغال به کار هاي سخت و زيان آور داشته باشد توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي مي شود.
همچنين افرادي که حداقل بيست سال متوالي يا 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط مذکور را احراز نمايند يا  چنانچه کميسيون هاي پزشکي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در کارهاي سخت و زيان آور به سابقه مقرر، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به کارهاي سخت و زيان آور تشخيص و تاييد نمايند بيمه شده مي تواند درخواست بازنشستگي خود را به سازمان تامين اجتماعي تسليم کند.
بر اساس اين مصوبه کارفرما مکلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در کارگاه وي، طبق اين آيين نامه معادل چهار درصد ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را که توسط سازمان تامين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي گردد به طور يکجا به سازمان ياد شده پرداخت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
گزارش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته