جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/03/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2768

 تصويب فوريت لايحه بازنشستگي پيش از موعد کارمندان 

آفرينش: نمايندگان به يک فوريت لايحه اي راي مثبت داند که در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي شود کارکنان واجد شرايط وزارتخانه ها و موسسات دولتي را که حداقل  25سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند. نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس به بررسي يک فوريت لايحه بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت پرداختند و آن را با  150راي موافق، 24راي مخالف و  5راي ممتنع از مجموع  207نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند. براساس ماده واحده اين لايحه ودر صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي شود ظرف سه سال پس از تصويب اين قانون، کارکنان واجد شرايط وزارتخانه ها و موسسات دولتي را که حداقل  25سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني و با تشخيص دستگاه مربوطه بازنشسته کند. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در قوانين بودجه سنواتي کل کشور پيش بيني و تامين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه همچنين سهم سازمان هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبار در نظر گرفته شده تامين و به سازمان هاي مذکور پرداخت خواهد شد. در صورت تصويب اين لايحه، همچنين آيين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد. دولت در مقدمه اين لايحه آورده است: اين لايحه به منظور متناسب سازي و تعدي ل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و ارتقاي کيفي سطح تحصيلات و مهارتهاي فني و تخصصي نيروي انساني و زمينه سازي براي تحقق توسعه پايدار، افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت دستگاههاي اجرايي اين لايحه به مجلس تقديم شده است.
تصويب دوفوريت نحوه پرداخت مستمري
نمايندگان مجلس همچنين در ادامه نشست علني ديروز خود به دو فوريت طرحي راي مثبت دادند که درصورت تصويب نهايي به بازماندگان بيمه شدگان متوفي و مستمري بگيران از کار افتاده با 10سال سابقه، حقوق مستمري پرداخت مي شود. نمايندگان مجلس دو فوريت اين طرح را در قالب اصلاح بند  3ماده  80قانون تامين اجتماعي بررسي و به آن راي مثبت دادند. دو فوريت اين طرح با  179راي موافق  8راي مخالف و  6راي ممتنع از مجموع  224نماينده حاضر در صحن مجلس به تصويب رسيد. در صورت تصويب نهايي اين طرح ، در صورتي که بيمه شدگان فوت شده کمتر از  10سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند ، مطابق شرط مندج در بند  3ماده  80قانون تامين اجتماعي به نسبت پرداخت سنوات با رعايت تبصره ماده  77قانون تامين اجتماعي و بدون رعايت ماده  11اين قانون مستمري به بازماندگان آنها پرداخت مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته