جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/03/08 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5284

 رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان:
 راه پيشرفت و مقابله با نفوذ اقتدار و جهاد کبير است 

 حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و نمايندگان منتخب ملت در پنجمين دوره مجلس خبرگان، اين مجلس را پديده اي واقعاً عظيم خواندند و با تبيين «هويت و مسير انقلابي» اين مجلس، تأکيد کردند: تنها راه بقا و پيشرفت نظام و تحقق اهداف انقلاب، «اقتدار حقيقي کشور» و «جهاد کبير» يعني تبعيت نکردن از دشمن است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان با سپاسگزاري به درگاه پروردگار براي انتخابات خوب، استقبال وسيع مردم و تشکيل مجلس وزين و محترم خبرگان افزودند: مجلس خبرگان موهبتي الهي است و حتي صرف نظر از وظايف خود در قانون اساسي، پديده اي عظيم و تأثيرگذار به شمار مي رود.

رهبر انقلاب، شکل گيري مجموعه «منتخب و مورد وثوق مردم» از علما و صاحبنظران ديني و علمي را في نفسه حائز اهميت فراوان دانستند و افزودند: اين مجموعه برجسته و متعالي داراي ظرفيتي عظيم براي تبادل نظر، هماهنگي و فعاليت تأثيرگذار است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ارتباط علما و فضلاي عضو مجلس خبرگان با قشرهاي مختلف مردم در سراسر کشور و قدرت تأثيرگذاري آنها در افکار عمومي خاطرنشان کردند: نبايد اين مجموعه تا هنگام سر رسيدن زمان لازم براي ايفاي وظايف مصرح در قانون اساسي بي تحرک بماند.

ايشان، «هم انديشي درباره مسائل مختلف»، «تمرکز بر مسائل مورد نظر»، «اعلام مواضع و خواسته ها» و «شکل دهي نوعي گفتمان و مطالبه عمومي» را از ظرفيتهاي مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: در صورت تحقق اين هدف، قواي مختلف و مسئولان و مجريان نيز به طور طبيعي براي تأمين آن مطالبه حرکت خواهند کرد.

رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه مسير و اهداف مجلس خبرگان بايد همان مسير و هدفهاي انقلاب باشد، افزودند: «حاکميت اسلام»، «آزادي»، «استقلال»، «عدالت اجتماعي»، «رفاه عمومي»، «ريشه کني فقر و جهل»، «مقاومت در مقابل سيل بنيان کن فسادهاي اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جاري در غرب» و «ايستادگي در مقابل سلطه جبهه استکبار» از مهمترين اهداف انقلاب اسلامي ملت ايران است.

ايشان، سلطه گري را ذات و طبيعت استکبار خواندند و خاطرنشان کردند: جبهه استکبار ذاتاً به دنبال فراگير کردن سلطه بر ملتهاست و هر کشور و ملتي مقاومت نکند، در دامهاي آن اسير مي‌شود.

هر ملتي مقابل سلطه استکبار مقاومت نکند در دام‌هاي آن اسير مي شود

حضرت آيت الله خامنه اي، اسلام را بدون ترديد، قلع و قمع کننده ظلم و استکبار خواندند و افزودند: البته آن اسلامي مي تواند در مقابل زورگويان جهاني مقاومت و جبهه سلطه را نابود کند که به صورت يک نظام حکومتي استقرار يافته و داراي ابزارهاي قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و رسانه اي باشد.

ايشان، حفظ انقلاب را دشوارتر از ايجاد آن خواندند و در تشريح چگونگي مواجهه صحيح با جبهه ظالمان جهاني افزودند: دشمنان ملت ايران ابتدا تهاجم سخت را در دستور کار قرار دادند؛ جنگ تحميلي 8 ساله، شورش‌هاي اوايل انقلاب، حمايت از گروهکهاي تروريستي، حمله به سکوهاي نفتي ايران و سرنگون کردن هواپيماي مسافربري از نمودهاي اين تهاجم بود که به ياري پروردگار و در پرتو هيبت الهي امام خميني و صبر و مقاومت ملت، به شکست دشمنان انجاميد.

رهبر انقلاب، «حمله نرم» را مرحله ديگري از تهاجمات بي وقفه زورگويان جهاني خواندند و خاطرنشان کردند: تحريم مستمر اقتصادي، حملات پيوسته سياسي، تبليغات اغواگر و زدن عقبه هاي جمهوري اسلامي در ديگر کشورها از روشهاي مرحله دوم تهاجم دشمنان است که به فضل الهي و پايداري ملت و مسئولان به نتايج مورد نظر آنان منجر نشده است.

حضرت آيت الله خامنه اي مرحله سوم تهاجم دشمنان يعني «نفوذ» را بسيار خطرناک و ادامه همان جنگ نرم برشمردند و تأکيد کردند: استکبار در راهبرد نفوذ چند هدف اصلي را دنبال مي کند: «تأثيرگذاري در مراکز تصميم ساز و تصميم گير»، «تغيير باورهاي مردم» و «تغيير محاسبات و مواضع مسئولان».

اهداف نفوذ: «تأثيرگذاري در مراکز تصميم ساز و تصميم گير»، «تغيير باورهاي مردم» و «تغيير محاسبات و مواضع مسئولان»

ايشان، حمله به مباني و نهادهاي انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شوراي نگهبان، جوانان حزب اللهي و روحانيون انقلابي را از جمله روشهاي جاري بيگانگان خواندند و تأکيد کردند: هدف اصلي دشمنان در اين مرحله از جنگ نرم، زمينه سازي براي تهي شدن نظام از عناصر دروني قدرت است.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر اين هدف محقق و جمهوري اسلامي از عناصر قدرت تهي شود، از بين بردن آن، يا تغيير اساسيِ جهتِ حرکت آن، کار دشواري نيست، به همين علت است که تأکيد مي کنيم تبعيت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته هاي آن، «جهاد کبير» است.

حضرت آيت الله خامنه اي پس از تبيين مسير حرکت انقلابي مجلس خبرگان افزودند: نوآوريهاي منضبط ديني به وسيله عناصر با سواد و داراي قدرت استنباط و التيام بخشيدن به زخمهايي که دشمن وارد مي کند از جمله «تفرقه مذهبي و طائفي»، «اختلافات جناحي» و «ايجاد دو قطبي هاي مصنوعي در کشور»، از ديگر وظايف مجلس خبرگان است.

ايشان، خطاب به منتخبان ملت در مجلس پنجم خبرگان تأکيد کردند: ايستايي جايز نيست؛ اصل تحول و پيشرفت را براي تحقق اهداف اسلام و انقلاب همواره به طور جدي مورد نظر داشته باشيد.

بخش پاياني سخنان رهبر انقلاب به تشريح وظايف عمومي مسئولان در اين برهه زماني اختصاص داشت.

ايشان، مقتدر شدن حقيقي کشور را تنها راه «بقا، پيشرفت و تحقق اهداف انقلاب و ملت» برشمردند و افزودند: همه مسئولان و دستگاهها در اين مسير وظايفي دارند که بايد به طور جدي به آن عمل کنند.

دوستان مي گويند در مذاکرات امتياز گرفتيم و طرفهاي مقابل صنعت هسته اي را پذيرفتند؛ اين البته بعد از عيني شدن اقتدار ايران يعني غني سازي 20 درصد حاصل شد

رهبر انقلاب، «توليد 19 هزار سانتريفيوژ نسل اول»، «به کارگيري ده هزار سانتريفيوژ»، «توليد نسل‌هاي دوم، سوم و چهارم سانتريفيوژ» و «کارخانه توليد آب سنگين» را از ديگر نمودهاي قدرت هسته اي ايران خواندند و افزودند: دشمن که زماني حاضر نبود وجود حتي يک سانتريفيوژ را در ايران بپذيرد، پس از مواجه شدن با قدرت هسته اي کشور، مجبور به پذيرش شد؛ در واقع اين امتياز را امريکايي ها ندادند بلکه ما در پرتو قدرت خود گرفتيم.

رهبر انقلاب افزودند: ان شاء الله با عيني شدن نتايج اقتصاد مقاومتي و قدرت گيري اقتصاد کشور، دشمن بي اثر بودن حربه تحريم را نيز درک خواهد کرد.

حضرت آيت الله خامنه اي، مطالبه و پيگيري تحقق عناصر دروني اقتدار از مسئولان و دستگاه‌ها را از جمله ظرفيتهاي مجلس خبرگان برشمردند و افزودند: اين جمع با عظمت مي تواند در اين روند نيز تأثيرگذار باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين تقوا، شجاعت، بصيرت، صراحت به وقت لازم، نهراسيدن از سرزنش ديگران و شناخت صحيح و دقيق از جبهه دشمن و سازوکارهاي آن را از ملاک‌هاي اصلي انقلابي بودن برشمردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته