جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/03/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5302

 دايرة البروج چيست؟ 

 با حرکت زمين در مدار خودش، خورشيد روي دائرة البروج (دايره قرمز بزرگ) حرکت مي‌کند

با حرکت زمين در مدار خودش، به نظر مي‌رسد خورشيد روي دائرة البروج (دايره قرمز بزرگ) بر زمينه ستارگان حرکت مي‌کند

دائرة البروج مسير حرکت ظاهري سالانه خورشيد نسبت به زمين، بر روي کره سماوي است.

دائرة البروج دايره‌اي فرضي در آسمان است که ظاهراً (از ديد ساکنان کره زمين) به نظر مي آيد که خورشيد در مدت يک سال آن دايره را طي مي‌کند.

اين دايره در حقيقت مدار حرکت انتقالي زمين را به دور کره‌ خورشيد مشخص مي‌کند و در واقع طرح مدار زمين بر کره‌ آسمان است يعني دايره‌اي است که از تلاقي سطح مدار حرکت انتقالي زمين با کره‌ آسمان که آن را اصطلاحاً فلک ثوابت ناميده‌اند پيدا مي‌شود.

دائرة البروج نيز همراه با منطقة البروج به وسيله بروج دوازدگانه تقسيم مي شود.

وضعيت دائرة البروج در آسمان

بين صفحه دائرة البروج و صفحه استواي سماوي زاويه‌اي به اندازه‌ '30 °23 وجود دارد که در حقيقت همان زاويه بين محور چرخش زمين با عمود بر صفحه حرکت انتقالي زمين به دور خورشيد است.

دو نقطه‌ تلاقي بين دائرة البروج و استواي سماوي، اعتدال بهاري و اعتدال پائيزي ناميده شده اند. وقتي خورشيد در نقطه‌ اعتدال بهاري (زاويه‌ صفر) قرار مي‌گيرد، فصل بهار در نيمکره‌ شمالي (و فصل پائيز در نيمکره‌ جنوبي) آغاز مي‌شود و وقتي خورشيد در نقطه‌ اعتدال پائيزي (زاويه‌ 180 درجه) قرار مي‌گيرد، فصل پائيز در نيمکره‌ شمالي (و فصل بهار در نيمکره‌ جنوبي) آغاز مي‌شود.

از سوي ديگر خورشيد بر روي دائرة البروج از دو نقطه مقابل هم عبور مي‌کند که بيشترين انحراف زاويه اي از استواي سماوي را دارند: ابتدا رأس السرطان در نيمه شمالي آسمان و سپس رأس الجدي در نيمه جنوبي آسمان. اين دو نقطه به ترتيب، نقطه انقلاب تابستاني و نقطه انقلاب زمستاني ناميده شده اند.

شمالي ترين نقطه‌ دائرة البروج را نقطه‌ انقلاب تير و جنوبي ترين نقطه‌ آن را انقلاب دي مي‌گويند که خورشيد به ترتيب حدود 22 ژوئن مطابق 31 خرداد و 22 دسامبر مطابق 30 آذر به اين نقاط مي‌رسد.

تقسيم بندي دائرة البروج

دائرة البروج نيز همراه با تقسيم منطقة البروج به 12 بخش مساوي (هر بخش يک برج، معادل 30 درجه يا دوبعد ساعتي) تقسيم مي‌شود. در دو هزار سال قبل از ميان 12 صورت فلکي عبور مي کرده و برج ها بوسيله آنها نامگذاري شده‌ است که امروزه بعلت حرکت تقديمي زمين با پيوستن صورت فلکي حوا (مارافساي) که در ميان دو صورت فلکي کژدم و صورت فلکي کمان و در گذر برج قوس قرار دارد عملاً دائرة البروج از 13 صورت فلکي عبور مي کند اما اين به معني افزوده شدن بر برج‌هاي دوازده‌گانه نيست. هر بخش از دائرة البروج نماينده يک برج است. حرکت انتقالي زمين به دور خورشيد موجب مي‌شود که در هر ماه از سال خورشيدي، خورشيد ظاهراً درون يکي از اين برج هاي دوازده گانه قرار بگيرد. در حقيقت برج از تقسيمات منطقةالبروج است که دائرة البروج در مرکز منطقة البروج و ميزان اين تقسيم بندي است.

نامگذاري برج ها

در زير نام 12 برج دائرة البروج آورده شده است. اين نام‌ها در اصل از 12 صورت فلکي منطقة البروج گرفته شده است. بايد دانست که اين نامگذاري بيش از دو هزار سال قدمت دارد و در حال حاضر به دليل پديده‌اي به نام تقديم اعتدالين، 12 صورت فلکي منطقة البروج نسبت به 12 برج هم‌نام آنها در آسمان جابه جا شده و تقريباً هر صورت فلکي به اندازه‌ يک برج (معادل 30 درجه) به سمت شرق آسمان حرکت کرده است.

در بعضي نوشته‌هاي فارسي (قديم) برج (آبام)، دائرة البروج (آبامگرد)، منطقة البروج (آبامگاه)، سياره (گويال) نام گرفته‌اند.

نام برج‌هاي دوازده گانه‌ دائرة البروج با (معاني) و ديگر اسامي آنها عبارت است از:

• برج حمل: (قوچ) قوچ - بره - گوسفند - گوسپند

• برج ثور: (گاو نر) گاو - گاو نر

• برج جوزا: (دوپيکر) دوپيکر - توأمان - زُروان

• برج سرطان: (خرچنگ) خرچنگ - چنگار

• برج اسد: (شير) شير يا شير بزرگ - اسد اکبر - شيراختر

• برج سنبله: (خوشه) خوشه - دوشيزه - عذرا - آناهيتا

• برج ميزان: (ترازو) ترازو

• برج عقرب: (کژدم) کژدم - گژدم

• برج قوس: (کمان) کمان - کماندار - کمانگير - آرش - آرش کمانگير - رامي - نيماسپ

• برج جدي: (بزغاله‌ نر) بزغاله - بز - بز دريايي - کُريشک

• برج دلو: (آب کش) آب کش - آبريز - بُرز - ساکب الماء

• برج حوت: (ماهي) ماهي يا دوماهي - سمکة الشمالي

برج و صورت فلکي

در قديم گاه به جاي واژه‌ صورت فلکي از معادل عربي آن يعني برج استفاده مي‌شده است. به همين دليل هنوز هم چنين استفاده اي از کلمه‌ برج صورت مي‌گيرد.

اما بايد به اختلاف اين دو واژه توجه شود: صورت فلکي به مجموعه‌ چند ستاره که شکلي خاص را در ذهن بيننده القاء مي‌کنند گفته مي‌شود، در حالي که برج به هر يک از تقسيمات دوازده گانه‌ دائرة البروج اطلاق مي‌گردد. معادل روزهاي ماه هاي ميلادي نسبت به ماههاي هجري خورشيدي به علت تعديل و تطبيق کبيسه هاي گاهشماري ها در بعضي سالها به ندرت به اندازه يک روز متفاوت مي باشد.

منبع : fa.wikipedia.org


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته