جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/04/09 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5310

 انجمن بين المللي دانشگاه‌ها 

 شصت و پنجمين اجلاس هيأت مديره IAU

دكتر عبدالله جاسبي

سري سوم -143

همکاري بين انجمن ها در رابطه با آموزش عالي و GATS

اينکه با جهاني شدن به آموزش عالي فشار وارد مي آيد يا جذب مي گردد، بحث آموزش عالي برحسب صادرات و واردات رو به افزايش مي باشد. جر وبحث درمورد آموزش و به خصوص نقشي که سازمان تجارت جهاني (WOT) قرار است ازطريق GATS و ساير توافق ها همچون TRIPS بازي کند بعنوان يک موضوع داغ ميماند. اين موضوع اصلي در اجلاس سازمان هاي عضو در ژانويه 2003 مي باشد.

IAU بيانيه مشترک در موردآموزش عالي وموافقت عمومي در مورد تجارت خدمات که توسط AUCC ،ACE ،EAU و CHEA در ژانويه 2002 تهيه شده است را امضا کرد. از آنجاييکه از آن زمان ما يک کنترلي را روي اين موضوع به عنوان بخشي از بين المللي کردن اولويت موضوعي آموزش داشتيم در طول اجلاس سازمان هاي عضو IAU (ACE،EAN،AUCC به موازات سايرين حاضر بودند)راه هايي رابراي حرکت به جلودر يک ساختاري که ازنظراين بيانيه اوليه مهم به نظرميرسيد، بخصوص پيوستگي مؤسسات کشور هاي در حال رشد که بدين ترتيب منافع ونيازهاي آنها رامنعکس مي کند، جستجو مي نمايد.

چهارسازمان اصلي فني وIAU موافقت کردندکه روي يک عبارت در رابطه با آموزش فرامرزي و فراخوان براي قالب راهبردي مبتني بر تعدادي از اصول، کار کنند. يک چنين عبارتي به عنوان يک بديل براي يک راهبرد و متمرکز روي بازار براي تنظيم فعاليت هاي بين المللي آموزش عالي، که در فرايند GATS و WOT موضوعي ماهيتي مي باشد، ديده شده است.

چندين پيش نويس ازاين سند توزيع شده است واجلاس هاي موقتي در مورد ريزه کاري هاي اجلاس WCHE+5 در پاريس برگزارشده است، جايي که ده سازمان اين موضوع را مورد بحث قرار داده است.تا کنون به هيچ اجماعي نرسيده و هيچ پيش نويسي براي توزيع دربين اعضاي هيأت مديره آماده نشده است.

چندين ابتکار ديگردراين سطح در راه است: يونسکو پيش نويس مقاله پيشنهادي درموردجهاني شدن ارائه نموده است. همچنين براي يک چارچوب راهبردي باکار يونسکو به عنوان يک بديل، يا يک وزنه تعادل براي نيروهاي بازار و WTOs فراخوان داده شده است. دريک تلاش مرتبط، شوراي اروپا يک گروه / نيروي وظيفه براي آزمون مفهوم آموزش عالي به عنوان يک کالاي خوب به وجود آورده است.

1. TRIPS: Trade-Related Aspects of Intelectual property Rights

2. CHEA: Council for Higher Education Accreditation (is a united states organization of degree- granting calleges and universities)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
گزارش
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته