جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5329

 يادداشـت 

 تيپ شخصيتي افراد در ميزان صميميت آن ها موثر است

الهام فراهاني

به گفته برخي از روانشناسان شناخت قالب شخصيتي افراد در روند ارتباط و صميميت آنها بسيار حائز اهميت است درون گرايي و برون گرايي صفات شخصيتي هستند که رفتارها، علايق و تناسب هاي ارتباطي افراد را شکل مي دهند.

براي ازدواج بسيار مهم است با كسي كه مي خواهيد سالها زندگي كنيد بهتر است با كسي باشيد كه از لحاظ شخصيتي نزديك به هم هستيد.

در تعريف شخصيتي الگوهاي مختلفي مي تواند در روند رشد شخصيتي فرد دخيل باشد ولي دركل دونوع آن به صورت برون گراها و درون گراها تقسيم مي شوند .كه درون گرا ها كمتر به روابط اجتماعي روي مي آورندو شخصيت هاي آرامي دارند ولي برونگراها به داشتن روابط اجتماعي بيشتري تمايل دارند افراد پرشور و هيجاني هستند.درون گراها تنهايي را به بودن در جمع ترجيح مي دهند ودرصورتي كه برون گراها عكس اين قضيه است .

پس اين كه تيپ شخصيتي طرف مقابلتان برون گرا يا درون گرا است در زندگي مشترك بسيار مهم است چون كسي كه شخصيت برون گرايي دار و ارتباطات اجتماعي زيادي دارد در حال جنب و جوش و شخصيت هيجاني دارد با كسي كه بسيار آرام است و اگر ساعت ها كنارش بنشيند شايد حرفي نزند جز دوسه كلمه بي شك با يك فرد برون گرا نمي تواند رابطه خوبي برقرار كند پس به اين نكات توجه كنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته