جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5337

 سرمقاله 

 وصول مطالبات مردم برعهده كيست؟!

حميدرضا عسگري

اساس و ماهيت تمامي نهادهاي به وجود آمده با رأي مردم ، بر محور خدمت رساني و پيگيري حقوق عمومي مي‌باشد كه درپي آن جامعه حق رأي خود را به عده‌اي ازمنتخبين مي‌دهند تا به عنوان نمايندگان قانوني به دنبال مطالبات حقوقي و شهروندي آنها باشند.

يكي از اين نهادها يا به عبارتي مظهر مردمي بودن اين نهادهاي مردمي در زمينه حقوق شهروندي و خدمات شهري شوراي شهر مي‌باشد. نهادي كه وظيفه اصلي آن پيگيري مطالبات عمومي مردم و نظارت برامر خدمت رساني توسط نهادشهرداري مي‌باشد.

اما رابطه اين دو نهاد در وضعيت فعلي جامعه ما كاملاً برعكس شده شهرداري تهران به عنوان قدرت بلامنازع بر رفتار و تصميم گيري‌هاي اعضاي شوراي شهر نفوذ داشته و آن دسته از افرادي هم كه با آن همسو نيستند به طرق مختلف مورد اتهام و سياسي كاري قرار مي گيرند و خواسته يا ناخواسته انزوا پيشه مي‌كنند.

جالب اينجاست كه دغدغه شوراي شهر پيش از آنكه بر وصول مطالبات عمومي و شهروندي جامعه باشد، بر تحقق و وصول مطالبات شهرداري از مردم است. به طوري كه يكي از اعضا در جلسه روزگذشته خواستارارائه ليست تمامي بدهي هاي مردم به شهرداري، بوده و قول داده 72 ساعته همه مطالبات شهرداري را وصول كند!!.

البته اين موضوع نيز يكي از سيكل‌هاي كاري شوراي شهر مي‌باشد اما سبك و سياق پيگيري مطالبات واقعاً تعجب برانگيز است. آنجا كه ميراث عمومي همچون پارك‌هاي جنگلي، فضاهاي سبز و مراتعي همچون عباس آباد هر روز زير چرخ بولدزر ها مي‌رود هيچ يك از مدعيان وصول مطالبات ككشان هم نمي‌گزد و انگار نه انگار كه در اين شهر قانوني وجود دارد و حق وحقوقي از مردم در حال ضايع شدن است.

اين انتظار وجود دارد تا منتخبين مردم كه امروز در لباس نمايندگان شوراي شهر صاحب جايگاه و منزلتي شده‌اند از اين فرصت براي دفاع از اموال عمومي و صدالبته ميراث طبيعي شهر تهران دفاع كنند. اين تصوير كه نمايندگان اينگونه با ادبيات خارج از سيكل اداري به دنبال مطالبات شهرداري از مردم باشند، قابل پذيرش و رضايت جامعه نيست.

آيا يكي از اعضاي شوراي شهر هنگامي درختان پارك‌هاي جنگلي و باغ شهرها و خانه‌هاي تاريخي قطع و تخريب مي شدند سينه سپر كردند تا جلوي اين اقدام را بگيرند. آيا يك مورد از مقابله نمايندگان در برخورد با تصميمات شهرداري در ساخت و ساز در منطقه عباس آباد و ديگر مناطق طبيعي شهرتهران در آرشيو پرونده‌هاي شوراي شهر وجود دارد.

روح پهلواني زماني جاودان خواهد شد كه افراد قدرت و توان مديريتي خود را صرف دفاع از حقوق مردم كنند و كارنامه‌اي قابل قبول را در دوران مسئوليت از خود به جاي بگذارند. اما آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، به ويژه در بحث حفظ و صيانت از مراتع طبيعي و فضاي سبز پايتخت، همراهي و همنوايي اعضاي شوراي شهر با تصميمات و اقدامات شهرداري بوده و بس! حال آنكه اعضاي محترم شوراي شهر به صرافت افتاده‌اند تا مطالبات شهرداري را در 72 ساعت از مردم وصول كنند اين خود جاي بحث است و قضاوت آن را به مردم مي‌سپاريم تا درمورد عملكرد نمايندگانشان در اين دوره و انتخابشان در آينده بينش عميق تري داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته