جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5351

 عضو شوراي اسلامي شهر شهريار مطرح نمود؛
 ترافيک؛ معضل جديد مديريت شهري شهريار 

 شهريار - برزگر

عليرضا رضايت با اشاره به نقش حائز اهميت حمل و نقل در پويايي زندگي شهري اظهار داشت:در اين مسير و چارچوب، هر آنچه که باعث ايجاد خلل و نارسايي در سهولت تردد و حمل ونقل شود، پيمايش مسير توسعه پايدار را با چالش مواجه مي سازد.

عضو شوراي اسلامي شهر شهريار عنوان کرد:در شهر شهريار، برخي نقاط و محورهاي اصلي تردد درون شهري با چالش هاي عميق مواجه هستند که بلوار شهيد دنيا مالي انديشه و خيابان وليعصر(عج) از شاخص ترين آن ها به شمار مي رود.

وي افزود:تاکنون طرح ها و برنامه هاي متعددي براي رفع گره هاي ترافيکي در اين دو نقطه ارائه شده، اما برون رفت از چالش هاي موجود در اين بخش، مستلزم تأمين اعتبارات ميلياردي است. رضايت عنوان کرد:يکي از طرح هاي پيشنهاد شده براي رفع مشکل ترافيکي خيابان وليعصر(عج) شهريار، به ايجاد تونل معطوف مي شد که کارشناسان و صاحب نظران در اين خصوص به خطر خشک شدن احتمالي درختان اين محدوده به عنوان هشداري جدي اشاره داشتند.

عضو شوراي اسلامي شهر شهريار گفت: ايجاد محدوده گردشگري و پياده راه براي اين خيابان، يکي ديگر از طرح هايي به شمار مي رود که مي توان بر روي آن مطالعات کارشناسي هر چه بيشتري را لحاظ کرد تا در صورت امکان نسبت به اجراي آن تدابير و تمهيدات لازم پيش بيني شود.

وي افزود:ايجاد معابر هم عرض از پيشنهاداتي است که در طرح گردشگري اين خيابان مطرح بوده، اما تحقق آن مستلزم تأمين الزامات مورد نياز است.

رضايت عنوان کرد:در ارتباط با بلوار شهيد دنيا مالي نيز پيشنهاد شده از عرض بلوار کاسته و به عرض خيابان افزوده شود که در صورت اجرايي شدن اين طرح، شايد تا حدودي معضلات ترافيکي در اين نقطه مرتفع شود.

وي در خاتمه يادآور شد:به نظر بنده، يکي از نيازهاي جدي اجراي چنين طرح هايي، تأمين بودجه متناسب با طرح هاي پيشنهادي است و بدون اعتبارات امکان برون رفت از چنين چالشي وجود ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته