جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5455

 ياد‌د‌اشـت 

 اگر فقط نامه بنويسيم !

ريحانه

ديدن عکس گورخواب ها ، دل همه ي ما را لرزاند، آشفته مان کرد و ترديدهايي در ما برانگيخت. هر کس بنا به جايگاهي که در اين جامعه دارد يا ندارد، عکس العملي نشان داد، برخي آه و ناله کردند که انسان به کجا رسيده است که بيخ گوشش ، انسان هاي ديگر در چنين وضع فلاکت باري ، بازي زندگي شان را اجرا مي کنند. برخي بي سر وصدا بلند شدند رفتند آنجا و در حد وسعشان ، دست يکي دونفر را گرفتند وبردند براي حفاظت و حمايت ... برخي ، درست يا نا درست ، از جاي شان بلند شدند ، رفتند و آنان را به ضرب زور و کتک از گورهاي بيرون کردند و از آن حوالي تاراندند. البته کسي نرفت عکس يادگاري بگيرد. اما بعضي نامه نوشتند. در جايي که نامه لازم نبود .

به نظر من بهترين کار را همان کسي کرد که نه نامه نوشت و نه داد و هوار و ناله به راه انداخت، خيلي آرام در حد وسعش به وظيفه ي انساني اش عمل کرد؛ يک يا دو نفر را نجات داد.

چرا نامه مي نويسند در جايي که مي توانند با استفاده از شهرت شان فقط يک آگهي کوتاه بدهند و از مردم بخواهند که براي ساختن يک گرم خانه در آن حوالي پولي به فلان حساب بريزند. هر کس هر چه قدر که توانست.چرا نامه مي نويسند ، وقتي که با يک فراخوان ساده مي شود،عده اي را جمع کرد ، از معمار و بنا و کارگر ، يا از همان دانشجوهايي که تابستان ها به مناطق محروم مي روند و به مردم کمک مي کنند، و يک گرم خانه ي درست و درمان براي اين افراد درست کرد.

براي نامه اي که نوشته مي شود، فقط مي شود با نامه و يا فوقش در يک سخنراني جواب داد و از توجه و دلسوزي نويسنده تشکر کرد. اما اگر نامه اي نوشته نمي شد، صرف ديدن آن عکس ها براي تکان خوردن دل مردم و برخي از مسئولين ، کافي نبود؟ يعني جناب رئيس جمهور ، بدون آن نامه ، از اوضاع و احوال با خبر نمي شد؟ نامه ، رئيس جمهور را با خبر کرد ؟ به او اخطار داد ؟ از او درخواست کرد؟ به او توصيه کرد؟ از او گله کرد؟

فقر و بي خان و ماني مردم ، گور خوابي ، کارتن خوابي و کانال خوابي مردم، چه در تهران و چه در شهرهاي مرزي ، آن آب گل آلودي نيست که ما بتوانيم از آن براي بيشتر ديده شدن و مردمي به حساب آمدن ، ماهي بگيريم. اتفاقا ، اين آب گل آلود، مرداني مي خواهد که پاي شلوارشان را بالا بزنند وارد آن بشوند و به لايروبي آن اقدام کنند. اين ماجرا چند مرد و يک ياعلي مي خواهد و بس...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته