جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/01/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5533

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

پيوست 5: درگيرشدن در پژوهش و تحليل

IAU : IAU (انجمن بين المللي دانشگاه ها) ازطريق انتشارات دانشگاهي HEP و موضوعات مندرج در رساله هاي آموزش عالي، نتايج پژوهشي رااز دانشگاه ها ودانشمندان در مؤسسات ومراکز مختلف جمع آوري ميکند. مديرپژوهش به جاي تعهد پژوهش، به عنوان يک ويراستار عمل مي کند، اگر چه HEP ممکن است در يکي از موضوعات ساليانه مقالات که درکنفرانس IAU ارائه ميگردد گنجانده شود. ساير گزارش هاي پژوهشي مي تواند به عنوان يک گزارش خاص– به عنوان مثال، نتايج بررسي بين المللي کردن، تعهد شود وبه چاپ برسد. عناوين پژوهشي به طور معمول به موضوعاتِ انجمن مربوط ميگردد؛ توسعه پايدار، گفتگوي بين فرهنگي و بين المللي کردن.

AAU : « برنامه دروني» AAU (انجمن دانشگاهي آفريقا) براي سال هاي 2005 تا 2009 تحت « شبکه سازي مؤسسات آموزش عالي آفريقايي» عنوان شده است. تحت اين موضوع تعداد سطوح زيادي است که درآن AAP (انجمن آمريکايي امراض کودکان)در پژوهش، مثل «برنامه مطالعات در مورد آموزش عالي براي نو کردن دانشگاه آفريقايي» و «پژوهش رهبري و مديريت»، همچنين پژوهش مأموريت درمورد مطالبي چون « GATS/WTO و آموزش عالي در آفريقا» ومديريت HIV/AIDS در مؤسسات آموزش عالي» درگير ميگردد. آنها همچنين يک «گروه کاري درمورد آموزش عالي (WGHE)» دارند.

ACU : ACU (انجمن دانشگاه هاي مشترک المنافع) يک واحد «راهبردي و پژوهشي» دارد که روي سه سطح اصلي تمرکز مي کند؛ تصوير برداري محيط زيست، پژوهش راهبردي، و فعاليت هاي توزيعي. واحد پژوهش راهبردي روي تعدادي از مطالب پژوهش انجام ميدهد وقرارداد پژوهشي منعقد مي کند. آنها يک ابتکار پژوهش درازمدت داردکه باهدف کشف تصور است که درسال 2000 شروع شده است وبا جامعه هاي وسيعتري درگير مي گرددکه بايستي يک ارزش دروني براي دانشگاه هايي باشد که درچاپ کتاب ايده محيط زيست به اوج خودرسيده باشد: دانشگاه ها در جامعه. مرکز پژوهش واطلاعات آموزش عالي (CHERI) دانشگاه ازراه دور (Open University) بريتانيا دريک پروژه براي کشف نقشي که دانشگاه ها در انتقال جوامع بازي مي کنند تا تغيير سياسي راديکال را به عهده بگيرد درگيرشده است.

AUCC : AUCC (انجمن دانشگا ها وکالج هاي کانادا) درگير پژوهش درمورد حوزه آموزش عالي کانادايي، وچاپ گزارش هاي تحليلي وآماري درمورد روندها وموضوعات دراين سطح مي باشد. پژوهش يک بخشي از تعهد AUCC است وبه نظر نمي رسد که هدف خاص « گروه هاي پژوهش» باشد.

CRUI : بنياد CRUI(پژوهش مشترک مؤسسات دانشگاهي) يک « مرکز مطالعه» است که دانش، تجربه واطلاعات مربوط به موضوعات در رابطه با يادگيري آموزش عالي راجمع آوري و سازماندهي مي کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته